Search result for

*eo*

(855 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eo, -eo-
Possible hiragana form: *えお*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
atheoretical (adj ) Unrelated to or lacking a theoretical basis
SEO (n ) Search Engine Optimize
stereotype (n ) general image of a certain group of people

Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Kim Taeyeon (n name ) ศิลปินเกาหลี หัวหน้าวงเกิลกรุ๊ปชื่อดัง Girls' Generation หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า So nyeo Shi Dae ทั้ง 2 ชื่อแปลว่า ยุคของหญิงสาว มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน มีผลงานเพลงออกมาหลายอัลบั้ม คิม แทยอน เป็นนักร้องที่เสียงทรงพลังมากที่สุดในวง มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงเป็นอย่างมาก ด้วยน้ำเสียงที่หาคนเทียบได้ยาก ได้ร้องเพลงประกอบละคร ไว้หลายเรื่อง เช่น Hong Gill Dong / Beethoven Virus / Hana sang / Atena เป็นต้น และมีรางวัลการันตีในความสามารถด้านการร้องเพลงมากมาย มีผลงานดูเอ๊ทกับศิลปินหลายๆคน รวมถึง อาจารย์ที่สอน คิม แทยอนร้องเพลง หรือที่รู้จักในนามของ The one คิม แทยอน เป็นหัวหน้าวงที่นำวงจนสามารถรับรางวัลมากมาย รวมถึงรางวัล แผ่นเสียงทองคำ (Golden Disk Daesang) ทำให้ คิม แทยอน เป็นที่ยอมรับในวงการเพลงเกาหลี เป็นคนที่มากด้วยความสามารถ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กินนร[/กิน - นอน / eng /kin. neon/] (n ) รูปพหูพจน์ของสัตว์ (อมนุษย์) ในป่าหิมพานต์ ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มีปีกบินได้; รูปพหูพจน์ที่รวมทั้งเพศผู้และเพศเมียของสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายดังกล่าว; กินรี และ กินริน = เพศเมีย และ กินนรา = (รูปเอกพจน์) เพศผู้

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งูงูปลาปลา[meoimepr] มีงูมีปลา

English-Thai: Longdo Dictionary
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
EOS[อี โอ เอส] รุ่นกล้องของบริษัทแคนนอน canon
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง
neonate(n) ทารก, เด็กแรกเกิด
have a go at someone(phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
homogeneous(adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน
heterogeneous(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสม, ที่ไม่เข้ากัน, A. homogeneous
geography(n) ภูมิศาสตร์
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด
areola(n) |pl. areolae| วงปานนม เช่น The areola often becomes more prominent during pregnancy.
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
The People’s Republic of Chinaสาธารณรัฐประชาชนจีน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eon[N] ระยะเวลาทางธรณีวิทยาที่ประกอบด้วย 2 ยุคหรือมากกว่า, Syn. aeon, era
eon[N] ระยะเวลาที่ยาวนานมากเกินกว่าจะวัดได้, Syn. aeon, age
geo[PRF] ธรณี, See also: พื้นดิน
Leo[N] ราศีสิงห์, See also: สิงห์
neo[PRF] ใหม่, See also: เมื่อเร็วๆนี้
neo[PRF] ใหม่, See also: เร็ว ๆ นี้
aeon[N] ช่วงเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด
ideo[PRF] ความคิด
meou[N] เสียงร้องของแมว, Syn. meow
meow[N] เสียงร้องของแมว, Syn. meou
neon[N] ก๊าซเฉื่อย (สัญลักษณ์คือ Ne), See also: นีออน
peon[N] คนงาน, See also: ผู้ใช้แรงงาน, Syn. drudge, slave, Trojan
peon[N] ผู้ดูแลม้าหรือลา
theo[PRF] พระเจ้า, See also: เทวะ
theo[PRF] พระเจ้า, Syn. the
cameo[N] หินประดับที่ออกแบบให้นูนขึ้นจากพื้นสีเข้ม
feoff[N] ที่ดินซึ่งได้รับตามระบบศักดินา, Syn. fief, feud
peony[N] พืชไม้ดอกจำพวก Paeonia
rodeo[N] การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและคล้องจับปศุสัตว์ของโคบาล
rodeo[N] การล้อมจับปศุสัตว์
rodeo[N] คอกสำหรับจับปศุสัตว์, Syn. pen
rodeo[VI] เข้าร่วมแข่งขันการล้อมจับปศุสัตว์
Romeo[N] ชายคนรัก, See also: ตัวละครเอกในเรื่องโรมิโอ-จูเลียตของเช็คสเปียร์
Seoul[N] กรุงโซลซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้
video[N] ภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ, Syn. film
video[N] ตลับเทปวิดีโอ, See also: วีดิโอ, Syn. recording
video[ADJ] เกี่ยวกับตลับเทปวิดีโอ
video[ADJ] เกี่ยวกับภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ, See also: เกี่ยวกับโทรทัศน์
archeo[PRF] โบราณ
creole[ADJ] เกี่ยวกับชาวครีโอ
creole[ADJ] เกี่ยวกับภาษาครีโอ
Creole[N] คนที่เกิดในเกาะอินดีสตะวันตกแต่บรรพบุรุษเป็นยุโรป
Creole[N] ชาวหลุยเซียน่าซึ่งมีบรรพบุรุษเป็นชาวฝรั่งเศสที่อพยพมายังรัฐหลุยเซียน่า
creole[N] ภาษาครีโอล, See also: ภาษาที่พัฒนามาจากภาษาสองภาษา, Syn. creolized language, mixed language
Eocene[ADJ] เกี่ยวกับยุคแรกเริ่มที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถือกำเนิดขึ้นมา
Eocene[N] ยุคแรกเริ่มที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถือกำเนิดขึ้นประมาณ 56.5 ถึง 35.4 ล้านปีมาแล้ว
Eolian[ADJ] ที่ลมพัดพามา, See also: ที่เกิดจากลมพัดมา
eolith[N] เครื่องมือหินโบราณที่มนุษย์ดึกดำบรรพ์ใช้
george[SL] ร่วมเพศ, See also: ร่วมประเวณี
hereof[ADV] ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ (คำทางการ), See also: ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้
hereon[ADV] โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ (คำโบราณ), Syn. hereupon
meteor[N] ดาวตก, See also: ฝนดาวตก, ผีพุ่งไต้, Syn. falling star, shooting star, meteorite
people[N] คน, See also: ประชาชน, ประชากร, Syn. population, habitancy, citizen
people[N] คนในปกครอง, Syn. staff
people[N] สมาชิกในครอบครัว, See also: คนในครอบครัว
people[VT] อาศัย, See also: ตั้งรกราก, เข้าไปอยู่อาศัย
pigeon[N] พิราบ, Syn. dove, culver
pigeon[N] นกพิราบ, Syn. dove, culver
pigeon[N] คนที่ถูกหลอกได้ง่าย (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนเซ่อซ่า
pigeon[N] เรื่องหรือสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeokuta(เอ' บีออ' คูทา) n. ชื่อเมืองหนึ่งในไนจีเรีย (SW Nigeria)
absente reo(แอบ' เซนทีรี' โอ) ภาวะที่จำเลยไม่มาศาล (in the absence of the defendant)
acanthaceous(แอคแคนเธ' เซียส) Syn. ซึ่งมีหนาม, เกี่ยวกับ acaleph
achlamydeous(แอคละมิค' เดียส) adj., Bot. ซึ่งไร้ calyx และไร้ corolla
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful)
aeolia(อีโอ' ลิอะ) n. Aeolis
aeolian(อีโอ' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับชาวกรีกที่มีชื่อตั้งตาม Aeolus, เกี่ยวกับลม, ลมพัด, ลมทำให้เกิดขึ้น
aeolis(อี' โอลิส) n. ชื่อบริเวณฝั่งทะเลโบราณที่เป็นเมืองขึ้นของกรีก
aeolus(อี' โอลัส) n. เทพเจ้าแห่งพายุหรือลม
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
aerometeorograph(แอโรมีทิโอโรกราฟ) n. =aerograph (a meteorograph)
agaricaceous(อะการิเค' เชียส) adj. เกี่ยวกับเชื้อตระกูล Agaricaceae ซึ่งได้แก่พวกเห็ด
ageold(เอจฺ' โอลดฺ) adj. เก่าแก่
alliaceous(แอลลิเอ'เชียส) adj. เกี่ยวกับพืชจำพวก ต้นหมอหรือกระเทียม ซึ่งมีกลิ่นหรือรสของต้นหอมหรือกระเทียม (garlic, onion, leek)
alveol-(คำเสริมหน้า) เกี่ยวกับ alveolus
alveolar(แอลวี' โอละ) adj. เกี่ยวกับ alveolus
alveolate(แอลวี' เลท -เลท') adj. ซึ่งเป็นแอ่งหรือหลุม., Syn. alveolated, -alveolation n.
alveolus(แอลวี' โอเลิส) n., (pl. -li) แอ่ง, หลุม, ห้องเล็ก, เซลล์เนื้อเยื่อปอด, เบ้าฟัน
amaranthaceous(แอมมะแรนเธ' เซียส) adj. ซึ่งเกี่ยวกับพืชตระกูล Amaranthaceae) เช่น ต้น amaranth, pigweed, cockscomb
amaryllidaceous(แอมมะริลลิเด' เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชตระกูล Amaryllidaceae (เช่น ต้น amaryllis, narcissus)
american chameleonกิ้งก่าชนิดหนึ่งในอเมริกา Anolis carolinensis
ampullaceous(แอมพะเล' เชียส) adj. ซึ่งเป็นรูปขวด., Syn. ampullary, ampullar
amylaceous(แอมมิเล' เชียส) adj. มีลักษณะหรือคุณสมบัติของแป้ง (starchy)
anacardiaceous(แอนนะคาร์ดิเอ' เซียส) adj. เกี่ยวกับต้นไม้ตระกูล Anacardiaceae เช่นต้นมะม่วง
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)
antinucleon(แอนทีนู' คลิออน) n. antiproton, antineutron
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
apotheosise(อะพอธ'ธีโอไซซ) vt. ยกย่องบูชาให้เป็นเจ้า
aqueous(เอ'เควียส) adj. เกี่ยวกับน้ำ,ประกอบด้วยน้ำ
aqueous ammoniaน้ำแอมโมเนีย
aqueous humorของเหลวคล้ายน้ำที่อยู่ในช่องระหว่างกระจกตากับเลนส์ตา
araeometer(แอร็อม'มิเทอะ) n. = areometer
arboreous(อาร์บอ'เรียส) adj. ปกคลุมไปด้วยต้นไม้,คล้ายต้นไม้
archaeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
archeo-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "แรกเริ่ม"
archeology(อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -archeologic (al) adj. archeologist n.
archeosporium(อาร์'คีโอสพอ'เรียม) n. = archespore
archeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
arenaceous(อาระเน'เซียส) adj.คล้ายทราย, เป็นทราย, มีถิ่นที่อยู่เป็นทราย (sandlike, sandy)
areola(อะรี'อะละ) n., (pl. -las,-lae) วงแหวนเป็นสีทรงกลดรอบหัวนม,ไส้ผลไม้,ร่อง,ช่อง
areolateadj. -areolation n.
areole(อา'รีโอล) n. = areola
areology(อารีออล'โลจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับดาวพระอังคาร. -areologic (al) adj. -areologist n. (study of the planet Mars)
argenteous(อาร์เจน'เทียส) adj. คล้ายเงิน, Syn. argentate
argillaceous(อาร์จะเล'เซียส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายดินเหนียว, ประกอบด้วยสารดินเหนียว
arundinaceous(อะรันดิเน'เซียส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายไม้จำพวกอ้อ, เต็มไปด้วยหญ้า, ทำด้วยหญ้า,
asclepiadaceous(อะคลิพีอะเด'เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชจำพวก milkweed
asteraceous(แอสเทอเร'เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชไม้ดอกตระกูล aster (aster family)
astrogeology(แอสโทรจีออล'โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับส่วนประกอบของดาวนพเคราะห์ ดวงดาวและวัตถุอื่นในอวกาศ (astro-geology)
aureole(ออ'รีโอล,-ละ) n. กลด,รัศมีคล้ายแสงเรืองรอบศีรษะของภาพเทพเจ้า,แสงหรือสีที่มีลักษณะดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ
aqueous(adj) เกี่ยวกับน้ำ,ที่มีน้ำ,ประกอบด้วยน้ำ
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeologist(n) นักโบราณคดี
archaeology(n) โบราณคดี
aureole(n) รัศมี,กลด
beauteous(adj) สวยงาม
bludgeon(n) ไม้สั้น,ดิ้ว,กระบอง
bludgeon(vt) ตีด้วยดิ้ว,ตีด้วยกระบอง
bounteous(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจ
bourgeois(adj) เกี่ยวกับชนชั้นกลาง
bourgeois(n) คนชั้นกลาง,สามัญชน
cameo(n) จี้,เพชรพลอย
CARRIER carrier pigeon(n) นกพิราบส่งข่าว
chameleon(n) กิ้งก่า
chirurgeon(n) ศัลยแพทย์
contemporaneous(adj) ซึ่งไตร่ตรองแล้ว,ซึ่งใคร่ครวญแล้ว
courageous(adj) กล้าหาญ,ใจป้ำ,ใจกล้า
courteous(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,มีมารยาท,มีอัธยาศัยดี
deodorize(vt) ดับกลิ่น,ขจัดกลิ่น
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
dungeon(n) คุกขี้ไก่,คุกใต้ดิน,คุกมืด,กรุ,หอคอย
duteous(adj) เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,ทำตามหน้าที่,กตัญญู
erroneous(adj) ผิดพลาด,ทำผิด,เข้าใจผิด,ไม่ถูกต้อง
escutcheon(n) โล่,แผ่นโลหะ,ตราประจำตระกูล
extemporaneous(adj) ทำโดยฉับพลัน,ไม่ได้เตรียมมาก่อน,เล่นกลอนสด
extraneous(adj) ของผู้อื่น,ของนอก,นอกประเด็น,ภายนอก
galleon(n) เรือใบใหญ่
gaseous(adj) มีก๊าซ,เป็นก๊าซ,เป็นอากาศธาตุ
geodesy(n) คณิตศาสตร์ประยุกต์ว่าด้วยสัณฐานและมิติของโลก
geographer(n) นักภูมิศาสตร์
geographic(adj) เกี่ยวกับภูมิศาสตร์,ในทางภูมิศาสตร์,ตามภูมิศาสตร์
geographical(adj) เกี่ยวกับภูมิศาสตร์,ในทางภูมิศาสตร์,ตามภูมิศาสตร์
geography(n) ภูมิศาสตร์,ภูมิประเทศ,ภูมิศาสตร์ธรรมชาติ
geological(adj) เกี่ยวกับธรณีวิทยา,ทางธรณีวิทยา
geologist(n) นักธรณีวิทยา
geology(n) ธรณีวิทยา
geometric(adj) ทางเรขาคณิต,ตามเรขาคณิต,เกี่ยวกับเรขาคณิต
geometrical(adj) ทางเรขาคณิต,ตามเรขาคณิต,เกี่ยวกับเรขาคณิต
geometry(n) เรขาคณิต
gorgeous(adj) งดงาม,สวยงาม,หรูหรา,โอ่อ่า
hereof(adv) เกี่ยวกับสิ่งนี้,จากนี้,ถึงเรื่องนี้,บนนี้
hereon(adv) บนสิ่งนี้,ถัดไป,จากนี้,ถึงเรื่องนี้
heterogeneous(adj) ไม่เหมือนกัน,ต่างกัน,ระคน
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
hideousness(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความสยดสยอง
homogeneous(adj) เหมือนกัน,เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ideology(n) ลัทธิ,มโนคติวิทยา
instantaneous(adj) ชั่วขณะ,ในพริบตาเดียว,ทันทีทันใด,ฉับพลัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoneoplasm; pseudotumor; pseudotumourเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paeon; paeonic footคณะพีออน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
paeonic foot; paeonคณะพีออน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
peonageการบังคับให้ทำงานโยธาแทนค่าปรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peonageการบังคับให้ทำงานโยธาแทนค่าปรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peopleประชาชน, ราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peopleชน, ประชาชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
peopleประชาชน, ราษฎร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
people heatความร้อนจากคน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
people's democracyประชาธิปไตยของปวงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
panosteitis; panostitis; periosteomyelitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panostitis; panosteitis; periosteomyelitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
probability theoryทฤษฎีความน่าจะเป็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pustulocrustaceous-ตุ่มหนองมีสะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pythagoras'theoremทฤษฎีบทพีทาโกรัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
peritoneocentesisการเจาะช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneoclysisการฉีดเข้าช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneopathyโรคเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneopericardial-เยื่อบุช่องท้องร่วมถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneoscope; celioscope; laparoscopeกล้องส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneoscopyการส่องตรวจช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneotomyการผ่าเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
point set theoryทฤษฎีเซตของจุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
preoperative-ก่อนผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preorderก่อนลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
petty bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นนายทุนน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathology, geographicalภูมิศาสตร์พยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perineotomyการผ่าตัดฝีเย็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perception, theories ofทฤษฎีสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive obedience theoryทฤษฎีสวามิภักดิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Phanerozoic Eonบรมยุคฟาเนอโรโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
projective geometryเรขาคณิตเชิงภาพฉาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Palaeocene Epoch; Paleocene Epochสมัยพาลีโอซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palaeoclimate; paleoclimateภูมิอากาศบรรพกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palaeoclimatology; paleoclimatologyภูมิอากาศบรรพกาลวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palaeomagnetism; paleomagnetismภาวะแม่เหล็กบรรพกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palaeontology; paleontologyบรรพชีวินวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pigeon breast; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigeon chest; breast, pigeon; chest, keeled; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigeonhole principleหลักการช่องนกพิราบ [มีความหมายเหมือนกับ Dirichlet drawer principle และ shoebox principle] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pigeonholingการถ่วงร่างกฎหมาย, การแช่เย็นร่างกฎหมาย (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus carinatum; breast, pigeon; chest, keeled; chest, pigeon; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus gallinatum; breast, pigeon; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perithyreoiditis; perithyroiditisถุงหุ้มไทรอยด์อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perithyroiditis; perithyreoiditisถุงหุ้มไทรอยด์อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peroneotibial-กระดูกน่องและกระดูกแข้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perosseous-ผ่านทางกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
predeciduous tooth; tooth, neonatalฟันน้ำนมเด็กแรกเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piston pin; gudgeon pin; wrist pinสลักลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-neo-natal mortalityภาวะการตายของทารกหลังระยะแรกเกิด (ระหว่าง ๑ เดือนถึง ๑ ปีบริบูรณ์) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Videoวีดิทัศน์, คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง” คำนี้มักจะเขียนตามคำอ่าน ซึ่งพบว่ามีการใช้สระผิด เช่น เขียนว่า วิดีทัศน์ หรือ วีดิโอ คำที่ถูกต้องคือ วีดิทัศน์ (ว สระอี ด สระ อิ ..) และ วิดีโอ (ว สระอิ ด สระอี ...) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Geographic information systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Video cassetteวีดิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Geographic information systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Video cassetteวีดิทัศน์

Vid<b>eo</b> cassette

วีดิทัศน์ จัดเป็นทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ ประเภทโสตทัศนวัสดุ คือ ทรัพยากรที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อมูล ความรู้ผ่านการดูและฟัง ด้วยภาพและเสียง ทั้งนี้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อช่วยในการอ่าน

การบันทึกข้อมูลภาพและเสียงในวีดิทัศน์ มีการบันทึกลงบนสารสังเคราะห์ที่เคลือบด้วยแม่เหล็กในรูปแบบม้วน ตลับ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอนาล็อค (Analog) หรือ ระบบดิจิทัล (Digital) โดยสามารถลบแล้วบันทึก หรือบันทึกซ้ำได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Digital videoดิจิทัลวิดีโอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information theoryทฤษฎีสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ditidal video diskแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล, แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล หรือแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Paleontologyบรรพชีวินวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computers and people with disabilitiesคอมพิวเตอร์กับคนพิการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nucleotide sequenceนิวคลิโอไทด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Osteoporosisโรคกระดูกพรุน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
๊Uniform distribution (Probability theory)การแจกแจงเอกรูป (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diatomaceous earthดินเบา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quantum field theoryทฤษฎีสนามควอนตัม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
System theoryทฤษฎีระบบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bayesian statistical decision theoryทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติของเบส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nonlinear control theoryทฤษฎีการควบคุมไม่เชิงเส้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Physical geologyธรณีวิทยากายภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineering geologyธรณีวิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coastal geomorphologyธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nucleotideนิวคลีโอไทด์

nucleotide (นิวคลีโอไทด์) เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ ประกอบด้วยเบสและหมู่ฟอสเฟตเชื่อมต่อกับน้ำตาล เบสที่พบในดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอได้แก่ adenine (A) guanine (G) และ cytosine (C) ที่แตกต่างคือ thymine (T) พบเฉพาะในดีเอ็นเอ ส่วน uracil (U) พบเฉพาะในอาร์เอ็นเอ น้ำตาลที่พบในดีเอ็นเอเป็นดีออกซีไรโบสและน้ำตาลไรโบสพบในอาร์เอ็นเอ ส่วนหมู่ฟอสเฟตเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างนิวคลีโอไทด์โมเลกุลหนึ่งกับอีกโมเลกุลหนึ่งโดยเกิดพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ ทำให้สายดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอยาวขึ้น

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 5-41. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Meteor trailรอยทางเดินของดาวตก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nucleotode sequenceลำดับนิวคลีโอไทด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Game theoryทฤษฎีเกม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geothermal energyพลังงานความร้อนใต้พิภพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Takeoverการเข้าครอบครองกิจการ
การเข้าซื้อกิจการของบริษัทหนึ่งโดยบริษัทผู้ซื้ออาจเข้าไปเจรจาขอซื้อโดยตรงกับฝ่ายบริหารของบริษัทนั้น หรือโดยการแลกเปลี่ยนหุ้นของทั้งสองบริษัท ซึ่งอาจมีการจ่ายเงินสดส่วนเกินหรือไม่ก็ได้ มีลักษณะคล้ายกับการควบกิจการ [ปิโตรเลี่ยม]
Geothermal Energyพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ป็นพลังงานความร้อนที่สะสมและถูกกักเก็บอยู่ใต้ผิวโลกและสามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ เป็นพลังงานที่ได้มาจากการปลดปล่อยไอน้ำและน้ำร้อนจากพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงในธรรมชาติโดยผ่านหลุมเจาะ จากการวัดอุณหภูมิที่ความลึกต่างๆจากผิวโลก พบว่าอัตราการเพิ่มอุณหภูมิใต้พิภพมีค่าเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตร ที่ความลึกประมาณ 25 - 30 กิโลเมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 250 - 1,000 องศาเซลเซียส [ปิโตรเลี่ยม]
Prediction theoryพยากรณ์ศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Economic geographyภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Quantity theory of moneyทฤษฎีปริมาณเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Economic theoryทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Second best theoryทฤษฎีดีที่สุดอันดับสอง [เศรษฐศาสตร์]
Geometrical diffractionการเลี้ยวเบนเชิงเรขาคณิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geological surveysการสำรวจทางธรณีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Video gameเกมวิดีโอ [คอมพิวเตอร์]
Osteoarthritisข้อเสื่อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spontaneous mutationsการกลายพันธุ์เกิดเอง, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิต ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น แสงแดด อุณหภูมิ หรือเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการสร้างและซ่อมแซมดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตนั้น [นิวเคลียร์]
Spontaneous fissionฟิชชันเกิดเอง, การแบ่งแยกนิวเคลียสที่เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุ้นจากภายนอก ไอโซโทปของธาตุหนักหลายชนิดสลายตัวในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่ เช่น แคลิฟอร์เนียม-252 เฟอร์เมียม-257 และ ไอน์สไตน์เนียม-255 วัสดุเกิดฟิชชันได้ทุกชนิดสามารถเกิดกระบวนการนี้ได้เช่นกันเป็นบางครั้ง [นิวเคลียร์]
Chemistry, Physical and theoreticalเคมีฟิสิคัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transcutaneou electrical nerve stimulationเครื่องเทนส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Meteorological instrumentเครื่องวัดสภาพอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
reverse videoภาพกลับสี
โดยทั่วไปโปรแกรมมักจะแสดงข้อวามเป็นสีขาวบนพื้นสีดำ แต่ถ้าระบุว่าจะให้แสดงเป็นภาพกลับสี โปรแกรมจะแสดงข้อความเป็นสีดำบนพื้นสีขาวแทน [คอมพิวเตอร์]
Nucleonicsนิวคลีออนิกส์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์ [นิวเคลียร์]
Nucleonนิวคลีออน, องค์ประกอบของนิวเคลียส หมายถึง โปรตอน หรือนิวตรอน
[นิวเคลียร์]
Biogeographyชีวภูมิศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zeoliteซีโอไลต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Low (Meteorology)ดีเปรสชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sediment (Geology)ตะกอน (ธรณีวิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Graph theoryทฤษฎีกราฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Alveolitis {f} [med.][แอล-วี-โอ-ลิ-ธีส] (n) การอักเสบของถุงลมปอด
Antineoplastic Drugsยับยั้งหรือป้องกันการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเนื้องอกหรือเซลล์มะเร็ง
archaeologist (n ) นักโบราณคดี
Automated Meteorological Data Acquisition System (jargon ) ระบบรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยอัตโนมัติ
ceo (abbrev ) ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
chameleonic (adj) ที่เปลี่ยนแปลงได้, ที่เกี่ยวกับกิ้งก่าคามิเลียน
engineering geophysics (n ) ธรณีฟิสิกส์เชิงวิศวกรรม
Euclidean geometry [math.]เรขาคณิตแบบอุดมคติ
forensic archaeologyนิติโบราณคดี
geoinformation (n) ภูมิสารสนเทศ
geosocial (n ) ภูมิสังคม หมายถึง ความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชีวภาพ วีถีชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
ideographic[ไอดีออแกรฟ'ฟิค] (adj) ภาพแสดงความหมาย ตัวอักษรแสดงความหมาย เช่น ตัวอักษรภาษาจีน
Kim taeyeon[คิม แทยอน] (n name ) หัวหน้าวง และนักร้องหลักของ Girls' Generation หรือ So Nyeo Shi dae ซึ่งเป็นกลุ่มนักร้องหญิงจากประเทศเกาหลีที่มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก จาก Mini 2nd Album : Tell me your wish (Genie) แทยอนน่ารักและรับประกันในความรั่วค่ะ อิอิ
Image:
kim taeyeon[คิม แทยอน] (name ) หัวหน้าวง Girls' Generation ศิลปินกลุ่มหญิงจากประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยสมาชิก 9 คน โดยนอกจากทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวงแล้ว แทยอนยังทำหน้าที่นักร้องเสียงหลักของวงอีกด้วย
See also: S. Taeyeon,
Image:
Liechtenstein {n} [geogr.]
miscellaneous provisions (n) ข้อกำหนดทั่วไป ,ข้อกำหนดอื่นๆ
nacreous (adj ) resembling nacre
neoliberalism (n ) ลัทธิเสรีนิยมใหม่
neoplasiaการก่อตัวหรือการปรากฏตัวของการเจริญเติบโตใหม่ผิดปกติของเนื้อเยื่อ
Neovascularizationหลอดเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปริมาณที่ผิดปกติ (เช่นในสภาวะของจอประสาทตา) หรือในเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ (เป็นเนื้องอก)
nonsimultaneous[นอนซิมมัลแทนนัส] (n ) ไม่พร้อมกัน
osteoporose (n ) โรคกระดูกพรุน
palaeontology (n ) สาขาทางธรณีวิทยาซึ่งศึกษาซากฟอสซิล
paleontology (n ) บรรพชีวินวิทยา
pereodic wave form
Radeonจีพียูการ์ดแสดงผลสามมิติของ ATI
reoccurence (n ) reoccurence. Happening again (especially at regular intervals) "the reoccurence of spring" - recurrence, return. Type of: repeat, repetition. Nearest ...My oncologist tells me that this type of cancer is a chronic condition and recommends that I continue with treatments to prevent reoccurence ...
rheology (n ) วิชาที่เกี่ยวกับของไหล[วิทยาศาสตร์] ของกึ่งเหลวกึ่งแข็งหรือหนืดๆ
royal geographical society (n) ราชสมาคมภูมิศาสตร์
rubeola (n) โรคหัด
See also: S. measles,
shame on someone (adj phrasal verb ) ช่างน่าละอาย
speleothems (n ) หินถ้ำ หินที่เกิดภายในถ้ำในรูปลักษณะต่างๆ มีประกายระยิบระยับจากการสะสมแร่ เช่น หินงอก หินย้อย
stereotype (n ) การเหมารวม
theocracy (n ) เทวาธิปไตย
theocratic (n name ) ลัทธการปกครองโดยพระผู้เป็นเจ้า, การเมืองโดยเทพเจ้า, คณะสงฆ์ที่รวบอำนาจการปกครองแผ่นดิน
to make (someone/thing) content (vt ) ทำให้พอใจด้วย
under someone's wing (phrase ) ภายใต้การปกป้องของ..., ภายใต้การดูแลของ...

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hey, someone stole our dishes!เฮย, คนขโมยอาหารของเรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Perhaps there's someone you love.บางทีอาจจะมีคนที่คุณรัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, there is someone.ก็มีใครบางคน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A reference to the Jewish people.ขอพูดถึงยิว The Great Dictator (1940)
To arouse the people's anger.กระตุ้นความโกรธของประชาชน. The Great Dictator (1940)
Violence against the Jews might make the people forget their stomach.การใช้ความรุนแรงกับชาวยิว อาจทำให้ประชาชนโกรธ The Great Dictator (1940)
You're better off than a lot of people.นายมีสิทธิ์เลือก มากกว่าคนทั่วไป The Great Dictator (1940)
Is the lorry in case someone hits back?แกคงหดอยู่บนรถ ถ้าฉันซัดแกใช่ไหม The Great Dictator (1940)
You pick on women and rob defenseless people.แกทำร้ายผู้หญิง และคนไม่มีทางสู้ The Great Dictator (1940)
Who told you to hang people from lampposts?ใครสั่งคุณ ให้ใช้เสาไฟเป็นที่แขวนคอห่ะ The Great Dictator (1940)
Nevertheless, the people are overworked. They need diversion.ประชากรทำงานหนัก เขาต้องการความเห็นใจ The Great Dictator (1940)
The people, bah!ประชากร ถุย The Great Dictator (1940)
It might be difficult in view of our policy towards his people.ยากที่จะทำสำเร็จ ที่จะกู้เงิน เอฟสติน เขาเป็นยิว The Great Dictator (1940)
Life could be wonderful if people'd leave you alone.ชีวิตอาจจะดี ถ้ามีใครซักคนทำเพื่อคุณ The Great Dictator (1940)
I like absent-minded people.ฉันชอบคนบ๊องๆไม่เต็มนะ The Great Dictator (1940)
First I shall deal with his people.เป็นครั้งแรกที่ผมจะสั่งฆ่าคน The Great Dictator (1940)
Your cause is doomed to failure because it is built on the stupid persecution of innocent people.เพราะมันสร้าง จากการฆ่าคนบริสุทธิ์ The Great Dictator (1940)
We Jewish people shouldn't get mixed up in such a business.ทำไมต้องเป็นยิว เราแค่ทำธุระกิจ The Great Dictator (1940)
Blowing up palaces and wanting to kill people!โจมตี พระราชวัง และฆ่าพวกเขา The Great Dictator (1940)
It's-a very nice people.ประชาชนก็ดีมากๆ The Great Dictator (1940)
The people are very nice.ประชาชนเป็นคนดี The Great Dictator (1940)
Garbitsch, this is a lovely country. Very nice-a people.การ์บริทซ นี่เป็นประเทศที่สวยงาม ผู้คนน่ารัก The Great Dictator (1940)
What would my people think, signing such a treaty when your soldiers are on the border?อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าผมจะลงนามในสัญญา ในขณะที่กองทัพคุณยังอยู่ที่ชายแดน The Great Dictator (1940)
I'll take the Bacterian people and tear them apart, like this!ฉันจะฆ่า ประชากรเชื้อโรคNและจะฉีกมันเป็นชิ้นๆ The Great Dictator (1940)
Look what he's doing! It's an insult to my people!ดูสิ่งที่มันทำ มันดูถูกประชาชนของฉัน The Great Dictator (1940)
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน The Great Dictator (1940)
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader,ประเทศนี้ จะผนวกกับอาณาจักร โทไมเนีย และประชาชนจะใช้กฏหมายของเรา โดยเป็นประชาชนที่ดีของเรา The Great Dictator (1940)
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน The Great Dictator (1940)
Dictators free themselves but they enslave the people.ปลดปล่อยตัวเองจากเผด็จการ แต่คนที่เป็นทาสพวกเขา The Great Dictator (1940)
No? You do, don't you, Cleo?ไม่ได้หรือไม่ คุณทำไม่ได้คุณ คลีโอ? Pinocchio (1940)
Cleo, meet Pinocchio.คลีโอ ตอบสนอง ปิโนคีโอ Pinocchio (1940)
Good night, Cleo, my little water baby.นอนหลับฝันดี, คลีโอ, ทารกน้ำ ของฉันเล็ก ๆ น้อย ๆ Pinocchio (1940)
A conscience is that still small voice that people won't listen to.จิตสำนึกคือว่าเสียงยังมีขนาด เล็ก ว่าคนจะไม่ฟัง Pinocchio (1940)
Ohh. Oh, Cleo, I almost forgot.โอ๋ โอ้ คลีโอ ฉันเกือบลืม Pinocchio (1940)
Come, Cleo, join the party. Dance!มา คลีโอ มาร่วมงานปาร์ตี้ เต้นรำ! Pinocchio (1940)
and Cleo... and, and besides, tomorrow you've got to go to school.และและนอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้ คุณได้มีการ ไปโรงเรียน. Pinocchio (1940)
Ah, Gideon, listen.อา กิเดโอน ฟัง หัวเราะร่าเริง Pinocchio (1940)
Remember, Gideon, the time I tied strings on you... and passed you off as a puppet?โปรดจำไว้ว่าพ้นเวลาที่ฉันผูก สตริง กับคุณและคุณส่งผ่านออกมา เป็นหุ่นเชิดหรือไม่? Pinocchio (1940)
A thing like that ought to be worth a fortune to someone.สิ่งที่ต้องการที่ควรจะเป็น มูลค่าโชคลาภกับใครบางคน Pinocchio (1940)
And Cleo too.และ คลีโอ ด้วย Pinocchio (1940)
Cleo!คลีโอ ! Pinocchio (1940)
Oh, Cleo!โอ้ คลีโอ ! Pinocchio (1940)
Well, I thought so, but people didn't understand him.ฉันก็คิดว่าเช่นนั้น เเต่คนมักไม่ค่อยเข้าใจท่าน Rebecca (1940)
Yes. You see, he had a theory that if you should find one perfect thing or place or person, you should stick to it.ท่านมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าเราค้นพบสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานที่ Rebecca (1940)
George Fortescue Maximilian.จอร์จ ฟอร์เตสคิว เเม็กซิมิเลียน Rebecca (1940)
Mr. De Winter informed me that his sister, Mrs. Lacy, and Major Lacy are expected for luncheon.คุณผู้ชายแจ้งฉันว่าคุณนายเลซี่ และผู้พันเลซี่จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย Rebecca (1940)
Oh, someone smarter and more sophisticated, I'm afraid.- คงจะดูฉลาดกว่าเเละสุขุมกว่านี้ละมั้งคะ Rebecca (1940)
From my point of view, it's very refreshing to find someone like yourself, who's not entirely in tune, shall we say, with Manderley.และจากมุมมองของผมนะ ผมว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้พบเจอคนอย่างคุณ คนที่ไม่ได้คล้อยไปตามวิถีของแมนเดอเลย์ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eo10 people were packed into the small room.
eo400 million people speak English as their first language.
eoA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
eoA big crowd of people collected to watch the festival.
eoAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
eoAbout one hundred people were killed in this accident.
eoAbove all, be kind to old people.
eoA bunch of people thrust their way toward the rear exit.
eoA burning meteoroid produces a meteor.
eoA canary is a small bird and people sometimes keep it as a pet.
eoA casual remark can hurt someone.
eoAccordingly as people become rich, they are apt to be stingy.
eoAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
eoAccording to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.
eoA crowd of people gathered around the speaker.
eoA crowd of people gathered in the street.
eoA crowd of people were present at a party.
eoActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
eoA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
eoA family should not spend all of its money to keep someone alive on a machine.
eoA few people came to the lecture.
eoA few people clapped after his lecture.
eoA few people have two cars.
eoA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
eoAfter all, different people have different ways of eating, according to the kind of food which they have traditionally eaten.
eoAfter dinner, George's dad took him aside.
eoAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
eoAfter the accident, the injured people were taken to the hospital.
eoAfter the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.
eoAged people like to keep the world the way it is. On the other hand young people love to change the world.
eoA good diplomat is a person who practices the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
eoA good diplomat is a person who practises the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
eoA good many people have an interest in things American.
eoA good many people have told me to take a holiday.
eoA good many people were there.
eoA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
eoA great many people attended his funeral.
eoA great many people were opposed to gene therapy in terms of ethics.
eoA great number of people were killed in a moment.
eoA group of people started off in snow boots.
eoA hideous monster used to live there.
eoA high household savings rate in Japan is attributed, among other things, to people's desire to save money to buy a home.
eoAirplanes enable people to travel great distances rapidly.
eoA Large number of people visit the historic site.
eoAll day, I have been strangely preoccupied with thoughts of my hometown.
eoAll his followers looked up to him as a wise and courageous man.
eoAll hope of my promotion went up in smoke after my reorganization plan fell through.
eoAll of a sudden, I was shaken out of my sleep by someone.
eoAll people breath air.
eoAll people can become friends, even if their languages and customs are different.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดมการณ์ทางการเมือง[N] political ideology, Thai definition: แนวความคิดทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชน และกลุ่มชนยึดถือร่วมกัน
ชาวชนบท[N] rustic, See also: rural people, countryman, Syn. คนต่างจังหวัด, คนบ้านนอก, Ant. ชาวกรุง, คนเมือง, คนกรุง, Example: ชาวชนบทยังนิยมยาและการรักษาพยาบาลแบบโบราณในขณะที่ชาวเมืองสนใจการรักษาพยาบาลสมัยใหม่
ถอนหงอก[V] disrespect someone, See also: show a lack of respect, Thai definition: ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่, พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่, Notes: (สำนวน)
ถูกเนื้อต้องตัว[V] touch someone, Example: คำว่าลวนลามมักใช้ในการที่ชายถูกเนื้อต้องตัวหญิงในลักษณะที่ไม่สุภาพ, Thai definition: แตะต้องหรือสัมผัสเนื้อตัว
น้ำหน้า[N] someone like you, Syn. หน้า, Example: ฉันจะคอยดูว่าน้ำหน้าอย่างเธอจะเลี้ยงลูกได้ดีแค่ไหน, Thai definition: ใช้ในความแดกดัน รังเกียจ หรือ ดูหมิ่น เป็นต้น
บางราย[N] some people, See also: some cases, Ant. ทุกราย, Example: กัญชาเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทของบุคคลแตกต่างกัน บางรายใช้นิดหน่อยก็เกิดอาการเป็นพิษบางรายใช้มากก็ไม่เป็นไร
ปวงประชา[N] all the people, See also: everyone, Syn. หมู่คน, มวลประชา, Example: เราควรช่วยเหลือปวงประชาให้สมกับศักดิ์ศรีของตำรวจไทย
มิ่งขวัญ[N] idol, See also: someone or something esteemed, someone or something revered, Example: พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ และที่รักเคารพเทิดทูลของคนทั้งชาติ, Thai definition: สิ่งหรือผู้เป็นที่รักหรือเคารพนับถือ
รู้เท่าทัน[V] see through someone's trick, See also: know someone's trick, Syn. รู้ทัน, Example: วิชากฎหมายสอนให้คนเราฉลาด รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของคนทุจริตมิจฉาชีพทั้งหลาย, Thai definition: รู้เท่าและรู้ทัน
เปิดช่อง[V] let someone/something enter, Syn. เปิดทาง, เปิดโอกาส, Example: การขาดธาตุอาหารทำให้พืชอ่อนแอลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เปิดช่องให้แมลงวัชพืชและเชื้อโรคเข้ามาทำลายผล
เปิดทาง[V] let someone have a chance, Syn. เปิดช่อง, เปิดโอกาส, Example: พรรคการเมืองควรจะเปิดทางให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นประการสำคัญ
หลักวิชาการ[N] theory, See also: principle, Example: ระดับการปนเปื้อนของสารตะกั่วในน้ำดื่มตามหลักวิชาการไม่ควรเกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร, Thai definition: ทฤษฎีของวิชาการ
จ่อคอหอย[V] point at someone's throat, See also: almost touch the throat, Example: คนร้ายใช้มีดปลายแหลมจ่อคอหอยตัวประกันไว้, Thai definition: เอาอาวุธจี้ตรงคอหอยจะหลีกเลี่ยง
จับปลาสองมือ[V] catch two fish with each hand, See also: seek two things simultaneously, Example: คุณจะเรียนหรือจะทำงานก็เลือกเอาซักอย่างดีกว่า อย่ามัวจับปลาสองมือแบบนี้ เดี๋ยวจะเหลวทั้งสองอย่าง, Thai definition: มุ่งหวังสองสิ่งในเวลาเดียวกัน ในที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่าง, Notes: (สำนวน)
ซื้อใจ[V] influence by giving money, See also: buy popular support, win someone over by bribery, Example: รัฐบาลกำลังพยายามซื้อใจเหล่าทหารโดยสนับสนุนงบประมาณด้านการปรับปรุงอาวุธยุทธโธปกรณ์, Thai definition: ให้ผลประโยชน์เพื่อแลกกับความจงรักภักดี
ดัดหลัง[V] teach someone a lesson, Syn. สั่งสอน, ให้บทเรียน, Example: การห้ามซื้อขายริงกิตนอกประเทศก็เท่ากับดัดหลังนักเก็งกำไรค่าเงินหาเงินสกุลริงกิต
ตัดสิทธิ์[V] deprive of one's right, See also: deny someone the right, Example: ข้าราชการถูกตัดสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน, Thai definition: ไม่ให้มีสิทธิ์ได้รับ หรือเข้าร่วม
ถือเป็นเยี่ยงอย่าง[V] take someone as a model, See also: take someone as an example, Syn. ถือเป็นแบบอย่าง, Example: คนที่ทำความดีควรถือเป็นเยี่ยงอย่างที่จะปฏิบัติตาม, Thai definition: ให้ดูไว้เป็นตัวอย่าง
แทงข้างหลัง[V] betray, See also: stab someone in the back, Syn. หักหลัง, ทรยศ, Example: ที่นี่หากใครชอบแทงข้างหลังเพื่อนร่วมงาน ก็จะโดนใบแดงถูกไล่ออก, Thai definition: ทำร้ายบุคคลที่ไว้ใจตัว, Notes: (สำนวน)
ประชาชี[N] people and ascetics, Thai definition: ประชาชนและสมณชีพราหมณ์, Notes: (ปาก)
ยื่นคำขาด[V] deliver an ultimatum, See also: give someone an ultimatum, Example: ทหารยื่นคำขาดให้มีการเปลี่ยนตัวคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอย่างน้อย 2 คน, Thai definition: เสนอเงื่อนไขที่ไม่มีการต่อรอง
ซีวีดี[N] CVD, See also: compact video, Syn. คอมแพกต์วิดีโอดิสก์
ดีเอ็นเอ[N] DNA, See also: deoxyribonucleic acid, Syn. กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก
ป.[N] graduate of theology, Syn. เปรียญ, Thai definition: ผู้สอบความรู้พระปริยัติธรรมสายบาลีได้ตามหลักสูตรตั้งแต่ 3 ประโยคขึ้นไป
วีดีโอ[N] video, See also: VDO, Syn. วีดิทัศน์
อต.[N] The Meteorological Department, See also: MET., Syn. กรมอุตุนิยมวิทยา
เครื่องเสียง[N] stereo, See also: electroacoustic
เครื่องเล่นวีดีโอเทป[N] video player
สถานที่โบราณ[N] historic site, See also: historic spot, ancient or historical remains, archaeological site, Syn. โบราณสถาน
ปลุกอารมณ์[V] tempt, See also: arouse someone sexually, Syn. เร้าอารมณ์, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
พูดเรื่อยเปื่อย[V] speak extemporaneously, See also: speak continuously, Example: ฉันก็พูดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเอง อย่าคิดอะไรมาก, Thai definition: พูดไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้คิดไว้ว่าจะพูดอะไร
เรียกตัว[V] summon, See also: call someone to come, Ant. ส่งตัว, Example: ป.ป.ช. เรียกตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร มาให้ปากคำเรื่องหุ้น, Thai definition: เรียกให้มา
ล่วงรู้ความลับ[V] know someone's secret, See also: reveal the secret, Ant. ปิดเป็นความลับ, รักษาความลับ, Example: ผมเชื่อว่าไม่มีใครสามารถล่วงรู้ความลับนี้ได้, Thai definition: รู้ความลับของผู้อื่น
เหยียบย่ำ[V] disparage, See also: run someone down, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น, Ant. ให้กำลังใจ, Example: เขาเหยียบย่ำน้ำใจผู้ที่เคยภักดีต่อเขา, Thai definition: แสดงอาการดูหมิ่น
ดีวีดี[N] digital video disc, See also: DVD, Example: ต่อไปข้อมูลต่างๆ จะเก็บลงดีวีดีหมดแล้วเพราะเก็บได้มากกว่าและมีคุณภาพดีกว่า, Count unit: เครื่อง, Thai definition: จานวีดิทัศน์ที่ใช้ระบบดิจิตอล, Notes: (อังกฤษ)
เชิงทฤษฎี[ADJ] theoretical, Syn. แง่ทฤษฎี, Ant. เชิงปฏิบัติ, Example: เขาถนัดออกข้อสอบเชิงทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ, Thai definition: เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยทฤษฎี
ดับกลิ่น[V] deodorize, Example: ลูกเหม็นจะช่วยดับกลิ่นและทำให้ตู้เสื้อผ้าหอมพร้อมทั้งลดความอับชื้นได้, Thai definition: ทำให้กลิ่นเหม็นหมดไป
เข้ามุม[V] be in a critical situation, See also: be disadvantageous, Example: เจ้าพ่อคนเก่งต้องเข้ามุมเพราะมีผู้ที่เหนือกว่า, Thai definition: อยู่ในที่คับขัน หรือเสียเปรียบ
ภูมิศาสตร์[N] geography
สามเณร[N] novice, See also: neophyte, Syn. เณร, Ant. พระ, พระสงฆ์
สามัญชน[N] commoner, See also: commonalty, common people, Syn. คนธรรมดา, Ant. เชื้อพระวงศ์
สิงห์[N] Leo, See also: lion, Syn. ราชสีห์, Count unit: ตัว
อุดมการณ์[N] ideology, Example: วัยรุ่นจะเชื่อเสมอว่าอุดมการณ์คือสิ่งที่ทำให้เป็นจริงได้เสมอ, Thai definition: อุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึง
สู่[V] visit, See also: call on, drop in on, stop by, look someone up, Example: ฉันก็ไปหาไปสู่ยายกับตาอยู่เรื่อยๆ, Thai definition: ไปเยี่ยม
หน่วงเหนี่ยว[V] hold (someone) back, See also: stop, prevent, obstruct, delay, Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง, ฉุดรั้ง, Example: เธออย่าไปหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เลย มันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่รักเรา, Thai definition: ดึงถ่วงไว้, ฉุดรั้งเอาไว้
สบตา[V] make eye contact, See also: meet someone's eyes, look someone in the eyes, Syn. มองตา, จ้องตา, Example: เขานั่งก้มหน้านิ่งไม่กล้าสบตาผมเลย
มีมโนธรรม[V] be conscientious, See also: be moral, be righteous, be virtuous, Thai definition: มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี, มีความรู้สึกว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ
บางท่าน[PRON] someone, See also: somebody, Syn. บางคน, Example: ร้านเคียงเลอาหารอร่อย สะอาด บรรยากาศดีมาก บางท่านอาจจะซื้อแล้วแกะหอยนางรมเป็นตัวๆ ทานที่นั่นได้เลย
ยิ่งไปกว่านั้น[CONJ] in addition, See also: moreover, besides, Syn. นอกจากนั้น, Thai definition: นอกเหนือไปจากนั้น
วีดิทัศน์[N] video, Syn. วีดีโอ, Example: หน่วยงานของรัฐควรจัดทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคคอร์เดียน[n.] (aēkkhødīen) EN: accordion   FR: accordéon [m]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารเที่ยง[n.] (āhān thīeng) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate   FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather   FR: la météo est médiocre
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
อักษรโบราณ[n. exp.] (aksøn bōrān) EN: paleography   
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārāt) EN: citizens ; people ; subjects   FR: citoyen [m] ; sujet [m]
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
อนุกรมเรขาคณิต[n. exp.] (anukrom rēkhākhanit) EN: geometric series   
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly   FR: affreux ; hideux
อารยชน[n.] (ārayachon) EN: civilized man ; civilized people   FR: peuple civilisé [m] ; personnes civilisées [mpl]
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold   FR: brave ; courageux
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
บางคน[pr.] (bāng khon) EN: some people ; someone ; somebody ; some   FR: certaines personnes ; certains ; certaines
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamnaeng) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place   FR: nommer à un poste ; occuper une position
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
เบียร์ลีโอ[TM] (Bīa Līō) EN: Leo beer   FR: bière Leo [f]
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: archeology   FR: archéologie [f]
โบราณคดีวิทยา[n.] (bōrānnakhadīwitthayā) EN: archeology   FR: archéologie [f]
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasathān) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site   FR: ruine [f] ; site historique [m]
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
บทบาท[n.] (botbāt) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography   FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]
บทพิสูจน์[n. exp.] (bot phisūt) EN: geometrical theorem   FR: théorème de géométrie [m]
บทสร้าง[n. exp.] (botsāng) EN: geometrical problem   FR: problème de géométrie [m]
บุคคล[n.] (bukkhon) EN: person ; individual ; man ; people ; pesonage ; figure   FR: personne [f] ; individu [m] ; personnalité [f] ; personnage [m]
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people   FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
ชาวชนบท[n. exp.] (chāo chonnabot) EN: country people   
ชาวดอย[n. exp.] (chāo døi) EN: mountain people   
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people   FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวเล[n.] (chāolē) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ชาวโลก[n.] (chāo lōk) EN: citizen of the world ; people of the earth   FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population   FR: citadin [m] ; population urbaine [f]
ชาวป่าชาวดอย[n. exp.] (chāo pā chāo døi) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people   FR: montagnards [mpl]
ชาวพระนคร[n. exp.] (chāo phra nakhøn) EN: the people of Bangkok ; Bangkok man ; Bangkok woman   
ฉับพลัน[adj.] (chapphlan) EN: instant ; simultaneous   FR: immédiat ; instantané ; simultané
ชาติ[n.] (chāt) EN: nation ; country ; people ; nationality   FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m] ; nationalité [f]
เชื่อใจ [v.] (cheūajai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in   FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
ชี้ทาง[v. exp.] (chī thāng) EN: direct the way ; show someone the way ; guide   FR: indiquer le chemin
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ฌอร์จ ซองด์[n. prop.] (Chøj Søngt, Chøt Søng) EN: George Sand   FR: George Sand

CMU English Pronouncing Dictionary
SEO    S EY1 OW0
MEO    M IY1 OW0
KEO    K IY1 OW0
LEO    L IY1 OW0
EON    IY1 AA0 N
REO    R IY1 OW0
GEO    JH IY1 OW0
YEO    Y IY1 OW0
EON    IY1 AH0 N
TEO    T EY1 OW0
EOS    IY1 AA0 S
SEO    S IY1 OW0
NEO    N IY1 OW0
EEO    IY1 IY1 OW1
DEO    D IY1 OW0
SEOW    S IY1 OW0
OREO    AO1 R IY0 OW0
NEON    N IY1 AA0 N
DEON    D IY1 AA0 N
PEON    P IY1 AH0 N
ZEOS    Z IY1 OW2 S
GEON    JH IY1 AA0 N
HEON    HH IY1 AH0 N
EONS    IY1 AH0 N Z
SEOW    S IY1 AW0
LEOS    L IY1 OW0 Z
LEON    L IY1 AA0 N
CLEO    K L IY1 OW0
THEO    TH IY1 OW0
EOFF    EY1 AO0 F
MEOW    M IY0 AW1
OLEO    OW1 L IY0 OW2
ALEO    AA1 L IY0 OW0
GEORG    G EY1 AO0 R G
LEONI    L EH0 OW1 N IY0
LEOMA    L IH0 OW1 M AH0
FEOLA    F IY0 AA1 L AH0
GEOFF    JH EH1 F
LEONI    L IY0 OW1 N IY0
LEONA    L IY1 OW0 N AH0
LEORA    L EH1 R AH0
KEOWN    K IY1 OW0 N
LEONE    L IY0 OW1 N
HIDEO    HH AH0 D EY1 OW0
KEOGH    K IY1 AW0 G
LEOLA    L EH1 L AH0
DELEO    D EH1 L IY0 OW0
JEONG    JH EH1 NG
JUDEO    JH UW0 D EY1 OW0
FREON    F R IY1 AA0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neo    (n) (n ii1 ou)
Leo    (n) (l ii1 ou)
eon    (n) (ii1 @ n)
Leon    (n) (l ii1 @ n)
Theo    (n) (th ii1 ou)
aeon    (n) (ii1 @ n)
eons    (n) (ii1 @ n z)
geo-    (j) - (jh i@2 u -)
neo-    (j) - (n ii1 ou -)
neon    (n) (n ii1 o n)
peon    (n) (p ii1 @ n)
Odeon    (n) (ou1 d i @ n)
Mateo    (n) (m @ t ei1 ou)
Leona    (n) (l ii ou1 n @)
Romeo    (n) (r ou1 m i ou)
Geoff    (n) (jh e1 f)
Roneo    (v) (r ou1 n i@ @)
Seoul    (n) (s ou1 l)
aeons    (n) (ii1 @ n z)
cameo    (n) (k a1 m i@ @)
feoff    (n) (f ii1 f)
peons    (n) (p ii1 @ n z)
peony    (n) (p ii1 @ n ii)
rodeo    (n) (r ou1 d ei1 ou)
video    (n) (v i1 d i@ @)
Leonid    (n) (l i1 e n @ d)
Georgi    (n) (g i oo1 g ii)
Creole    (n) (k r ii1 ou l)
George    (n) (jh oo1 jh)
Roneos    (v) (r ou1 n i@ u z)
Yeovil    (n) (y ou1 v i l)
cameos    (n) (k a1 m i@ u z)
deodar    (n) (d i@1 d aa r)
feoffs    (n) (f ii1 f s)
hereof    (a) (h i@1 r o1 v)
meteor    (n) (m ii1 t i@ r)
paeony    (n) (p ii1 @ n ii)
people    (v) (p ii1 p l)
pigeon    (n) (p i1 jh @ n)
reopen    (v) (r ii1 ou1 p @ n)
rodeos    (n) (r ou1 d ei1 ou z)
stereo    (n) (s t e1 r i@ @)
theory    (n) (th i@1 r ii)
videos    (n) (v i1 d i@ u z)
yeoman    (n) (y ou1 m @ n)
yeomen    (n) (y ou1 m @ n)
Galileo    (n) (g a1 l @ l ei1 ou)
Peugeot    (n) (p y uu1 zh ou)
MacLeod    (n) (m @ k l au1 d)
Beograd    (n) (b ei1 ou g r a d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
明けましておめでとうございます[あけましておめでとうございます, akemashiteomedetougozaimasu] (phrase) สวัสดีปีใหม่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
背負う[せおう, seou] Thai: แบก English: to carry on back or shoulder
名付ける[なづける, nadukeru] Thai: ตั้งชื่อ English: to name (someone)
賑わう[にぎわう, nigiwau] Thai: หนาแน่นไปด้วยผู้คน English: to be crowded with people
万人[ばんにん, bannin] Thai: หมื่นคน English: 10000 people
傷付ける[きずつける, kizutsukeru] Thai: ทำให้เจ็บใจ English: to hurt someones feelings
数人[すうにん, suunin] Thai: หลายคน English: several people
二人[ふたり, futari] Thai: สองคน English: two people
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: กอดรัด English: to hug someone close
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: รัดแน่น English: to hold someone tight

German-Thai: Longdo Dictionary
beobachten(vt) |beobachtete, hat beobachtet| สังเกตการณ์, คอยเฝ้ามอง, See also: merken

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
der Meteorogin (n) นักอุตุนิยมวิทยาหญิง
See also: S. Meteorologist, R. Meteoroge

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbröckelung {f} [geol.]crumbling away [Add to Longdo]
Abfallzeit {f}connection timeout [Add to Longdo]
Abflug {m} | Abflüge {pl} | eine Stunde vor Abflugtakeoff; take-off | takeoffs | an hour before take-off [Add to Longdo]
Abgeordnete {m,f}; Abgeordneterdeputy; assemblyman [Am.]; assemblywoman [Am.] [Add to Longdo]
Abgeordnete {m,f}; Abgeordneterdelegate [Add to Longdo]
Abgeordnete {m,f}; Abgeordneterrepresentative [Add to Longdo]
Abgeordnetenbank {f}bench [Add to Longdo]
Abgeordnetenhaus {n}; Abgeordnetenkammer {f} [pol.]House of Representatives [Add to Longdo]
Abgeordnetenkammer {f} [pol.]chamber of deputies; parliament [Add to Longdo]
Abgeordnetenversammlung {f}diet [Add to Longdo]
Ablagefach {n}pigeon-hole [Add to Longdo]
Ablagerung {f}; Ablage {f} [geol.]deposit [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f}hideousness [Add to Longdo]
Absorptionstheorie {f}absorption approach [Add to Longdo]
Abstammungslehre {f}theory of evolution [Add to Longdo]
Abstinenztheorie des Zinses [fin.]abstinence theory of interest; agio theory of interest [Add to Longdo]
Abtasttheorem {n}sampling theorem [Add to Longdo]
Abtriebsseite {f}power takeoff side; output end [Add to Longdo]
Abwickeln {n}phaseout [Add to Longdo]
Ader {m}; Gang {m} [geol.]vein [Add to Longdo]
Äon {m}; sehr langer Zeitraum; Weltalter {n}aeon; eon [Add to Longdo]
Ästuar {m} [geogr.]estuary [Add to Longdo]
Akkordeon {n}; Ziehharmonika {f} [mus.]accordion; piano accordion [Add to Longdo]
Aktienübernahme {f}stock takeover [Add to Longdo]
Alluvialboden {m} [geol.]alluvial soil [Add to Longdo]
Altenhilfe {f}old people's welfare [Add to Longdo]
Altenpfleger {m}; Altenpflegerin {f}old people's nurse; geriatric nurse [Add to Longdo]
Alternantensatz {m} [math.]alternation theorem [Add to Longdo]
Altersheim {n}; Altenheim {n}old people's home [Add to Longdo]
Altpaläolithikum {n} [hist.]lower Paleolithic [Add to Longdo]
jdm. Anerkennung zollento pay tribute to someone [Add to Longdo]
ein Anschlag auf jdn.an attempt on someone's life [Add to Longdo]
Anstalt {f}; Institution {f} | Anstalten {pl} | jdn. in eine Anstalt einweisenestablishment; institute | institutions | to institutionalize someone [Add to Longdo]
Antizyklone {f}; Hochdruckgebiet {n}; Hochdruck {m} [meteo.]anticyclone [Add to Longdo]
Anzahl {f}; Reihe {f} (von) | eine ganze Anzahl Leute | eine große Auswahl vonnumber (of) | quite a number of people | a wide range of [Add to Longdo]
Apotheose {f}; Vergöttlichung {f}apotheosis [Add to Longdo]
Approximationstheorie {f} [math.]approximation theory [Add to Longdo]
Arbeitskräfte {pl} | Arbeitskräfte abbauen | Arbeitskräfte freisetzen | freigesetzte Arbeitskräftemanpower | to cut down on manpower | to make someone redundant | redundant workers [Add to Longdo]
Archäologe {m}archeologist [Add to Longdo]
Archäologie {f} | experimentelle Archäologiearcheology; archaeology | experimental archaeology [Add to Longdo]
Archäometrie {f}archaeometry [Add to Longdo]
Archaikum {n} [geol.]Archean [Add to Longdo]
Argusaugen {pl} | etw. mit Argusaugen beobachteneagle-eyes | to watch sth. like a hawk [Add to Longdo]
jdn. auf den Arm nehmen; jdn. auf die Schippe nehmen [übtr.]; jdn. veräppeln [ugs.]to pull someone's leg; to take the mickey out of sb. [Add to Longdo]
Arzt {m}; Ärztin {f}; Mediziner {m}; Medizinerin {f} | Ärzte {pl}; Ärztinnen; Mediziner {pl}; Medizinerinnen {pl} | zum Arzt gehen | Arzt im Praktikum (AiP); Assistent im ersten Jahr | Jungassistent {m} | Altassistent {m}doctor; physician | doctors; physicians | to go to the doctor | intern; first year resident [Am.]; junior houseofficer [Br.] | resident [Am.]; senior house officer (SHO) [Br.] | fellow [Am.]; registrar [Br.] [Add to Longdo]
Attentat {n} (auf) | ein Attentat auf jdn. verübenassassination attempt (on); (attempted) assassination | to assassinate someone [Add to Longdo]
Attentat auf jdn. | ein Attentat auf jdn. verübenattempt on someone's life | to make an attempt on someone's life [Add to Longdo]
Aufzeichnung {f}videotaping [Add to Longdo]
Ausdrucksweise {f}phraseology [Add to Longdo]
Azoikum {n} [geol.]Azoic [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Benin [geogr.] (n) ประเทศบนฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของแอฟริกา ในอดีตเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

Japanese-English: EDICT Dictionary
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people [Add to Longdo]
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
DDI;ddI[ディーディーアイ, dei-dei-ai] (n) (See ジデオキシイノシン) dideoxyinosine; didanosine; DDI; ddI [Add to Longdo]
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory [Add to Longdo]
GUT[ジーユーティー, ji-yu-tei-] (n) (See ガット) grand unified theory; GUT [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
NAD[エヌエーディー;ナッド, enue-dei-; naddo] (n) (See ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド) nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) [Add to Longdo]
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order [Add to Longdo]
あいまい理論;曖昧理論[あいまいりろん, aimairiron] (n) {comp} fuzzy theory [Add to Longdo]
あけおめ[, akeome] (exp) (abbr) Happy New Year [Add to Longdo]
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いいか;いいかい[, iika ; iikai] (int) (col) Listen! (used to get someone's attention) [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
おべっかを使う[おべっかをつかう, obekkawotsukau] (exp,v5u) (See おべっか) to suck up to; to curry up to someone [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to .... [Add to Longdo]
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
お株を奪う[おかぶをうばう, okabuwoubau] (exp,v5u) to beat someone at his own game [Add to Longdo]
お願いを聞く[おねがいをきく, onegaiwokiku] (exp,v5k) to grant someone's request [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
お見通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind) [Add to Longdo]
お見舞い;お見舞;御見舞い;御見舞[おみまい, omimai] (n) (See 見舞い) calling on someone who is ill; enquiry; inquiry [Add to Longdo]
お子;御子[おこ, oko] (n) (pol) (See 子・こ・1) (someone else's) child [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一拨儿[yī bō r, ㄧ ㄅㄛ ㄖ˙, / ] group of people [Add to Longdo]
一斑[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, ] lit. one spot (on the leopard); fig. one small item in a big scheme [Add to Longdo]
一般见识[yī bān jiàn shi, ㄧ ㄅㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙, / ] to lower oneself to sb's level; to argue with someone less well-informed [Add to Longdo]
一视同仁[yī shì tóng rén, ㄧ ㄕˋ ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] to treat everyone equally favourably (成语 saw); not to discriminate between people [Add to Longdo]
一头[yī tóu, ㄧ ㄊㄡˊ, / ] one head; a head full of sth; one end (of a stick); one side; headlong; directly; rapidly; simultaneously [Add to Longdo]
一鼻孔出气[yī bí kǒng chū qì, ㄧ ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨ ㄑㄧˋ, / ] lit. to breathe through the same nostril (成语 saw); fig. two people say exactly the same thing (usually derog.); to sing from the same hymn sheet [Add to Longdo]
一齐[yī qí, ㄧ ㄑㄧˊ, / ] at the same time; simultaneously [Add to Longdo]
七老八十[qī lǎo bā shí, ㄑㄧ ㄌㄠˇ ㄅㄚ ㄕˊ, ] in one's seventies (age); very old (of people) [Add to Longdo]
三侠五义[Sān xiá wǔ yì, ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ ˇ ㄧˋ, / ] Sanxia wuyi (lit. Three knight-errants and five righteous one), novel edited from stories of late Qing pinghua 評話|评话 master storyteller Shi Yukun [Add to Longdo]
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people [Add to Longdo]
三十六字母[sān shí liù zì mǔ, ㄙㄢ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄗˋ ㄇㄨˇ, ] thirty six initial consants of Song phonetic theory [Add to Longdo]
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, ] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.) [Add to Longdo]
三次曲线[sān cì qū xiàn, ㄙㄢ ㄘˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] (geom.) cubic curve [Add to Longdo]
三民主义[sān mín zhǔ yì, ㄙㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people (late 1890s) [Add to Longdo]
三浦・梅园[Sān pǔ, ㄙㄢ ㄆㄨˇ· Mei2 yuan2, / ] MIURA Baien (1723-1789), Japanese neo-Confucian philosopher and pioneer economist, author of The Origin of value 價原|价原 [Add to Longdo]
三叠纪[Sān dié jì, ㄙㄢ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Triassic (geological period 250-205m years ago) [Add to Longdo]
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, / ] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信) [Add to Longdo]
三迭纪[sān dié jì, ㄙㄢ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Triassic (geological period 250-205m years ago); also written 三疊紀|三叠纪 [Add to Longdo]
上新世[Shàng xīn shì, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] Pliocene (geological epoch from 5m-2m years ago) [Add to Longdo]
不像话[bù xiàng huà, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] unreasonable; shocking; outrageous [Add to Longdo]
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental [Add to Longdo]
不动点定理[bù dòng diǎn dìng lǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] fixed point theorem (math.) [Add to Longdo]
不劳而获[bù láo ér huò, ㄅㄨˋ ㄌㄠˊ ㄦˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] reap without sowing; profit by other people's toil [Add to Longdo]
不均匀[bù jūn yún, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄣ ㄩㄣˊ, / ] inhomogeneous [Add to Longdo]
不治而愈[bù zhì ér yù, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄦˊ ㄩˋ, / ] to recover spontaneously (from an illness); to get better without medical treatment [Add to Longdo]
[qiě, ㄑㄧㄝˇ, ] further; moreover [Add to Longdo]
世人[shì rén, ㄕˋ ㄖㄣˊ, ] (common) people [Add to Longdo]
世界气象组织[shì jiè qì xiàng zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge [Add to Longdo]
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, / ] and; besides; moreover; furthermore; in addition [Add to Longdo]
并立[bìng lì, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] exist side by side; exist simultaneously [Add to Longdo]
并举[bìng jǔ, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩˇ, / ] develop simultaneously [Add to Longdo]
中值定理[zhōng zhí dìng lǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] mean value theorem (in calculus) [Add to Longdo]
中国人[Zhōng guó rén, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] Chinese person; Chinese people [Add to Longdo]
中国人大[Zhōng guó rén dà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ, / ] China National People's Congress [Add to Longdo]
中国人民[Zhōng guó rén mín, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] the Chinese people [Add to Longdo]
中国人民志愿军[Zhōng guó rén mín zhì yuàn jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] the Chinese People's Volunteer Army deployed by China to aid North Korea in 1950 [Add to Longdo]
中国人民武装警察部队[Zhōng guó Rén mín Wǔ zhuāng Jǐng chá Bù duì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˇ ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] People's Armed Police (PAP) [Add to Longdo]
中国人民解放军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army (PLA) [Add to Longdo]
中国人民解放军海军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Hǎi jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army Navy (PLAN) [Add to Longdo]
中国人民解放军空军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Kōng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ, / ] People's Liberation Army Air Force (PLAAF) [Add to Longdo]
中国人民银行[Zhōng guó rén mín yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˊ ㄏㄤˊ, / ] People's Bank of China [Add to Longdo]
中国剩余定理[Zhōng guó shèng yú dìng lǐ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] the Chinese remainder theorem (math.) [Add to Longdo]
中国地球物理学会[Zhōng guó dì qiú wù lǐ xué huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Chinese Geophysical Society [Add to Longdo]
中国地质大学[Zhōng guó Dì zhì Dà xué, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] China University of Geosciences [Add to Longdo]
中国地质调查局[Zhōng guó dì zhì diào chá jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, / 調] China Geological Survey (CGS) [Add to Longdo]
中国新民党[Zhōng guó Xīn mín dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄣ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] New People's Party of China, xinmin.freeforum.ca [Add to Longdo]
中央海岭[zhōng yāng hǎi lǐng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄏㄞˇ ㄌㄧㄥˇ, / ] mid-ocean ridge (geol.) [Add to Longdo]
中新世[Zhōng xīn shì, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] Miocene (geological epoch from 24m-5m years ago) [Add to Longdo]
中日韩统一表意文字[Zhōng Rì Hán tǒng yī biǎo yì wén zì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄏㄢˊ ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄅㄧㄠˇ ㄧˋ ㄨㄣˊ ㄗˋ, / ] China Japan Korea (CJK) unified ideographs; Unihan [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
キューイング理論[キューイングりろん, kyu-ingu riron] queuing theory [Add to Longdo]
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] communication theory [Add to Longdo]
コンピュータージオグラフィックス[こんぴゅーたーじおぐらふぃっくす, konpyu-ta-jiogurafikkusu] computer geographics [Add to Longdo]
サンプリング定理[サンプリングていり, sanpuringu teiri] sampling theorem [Add to Longdo]
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] geometric mean [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
テープ終端マーカ[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] end-of-tape marker, EOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD [Add to Longdo]
デジタルビデオディスク[でじたるびでおでいすく, dejitarubideodeisuku] Digital Video Disk [Add to Longdo]
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game [Add to Longdo]
ビデオオンデマンド[びでおおんでまんど, bideoondemando] video on demand (VOD) [Add to Longdo]
ビデオカメラ[びでおかめら, bideokamera] video camera [Add to Longdo]
ビデオゲーム[びでおげーむ, bideoge-mu] video game [Add to Longdo]
ビデオサーバ[びでおさーば, bideosa-ba] video server [Add to Longdo]
ビデオストリーミング[びでおすとりーみんぐ, bideosutori-mingu] video streaming [Add to Longdo]
ビデオライブラリ[びでおらいぶらり, bideoraiburari] video library [Add to Longdo]
ビデオリンク[びでおりんく, bideorinku] video link [Add to Longdo]
ビデオ会議[びでおかいぎ, bideokaigi] video conference [Add to Longdo]
ビデオ会議システム[びでおかいぎしすてむ, bideokaigishisutemu] video conferencing system [Add to Longdo]
ビデオ同期装置[ビデオどうきそうち, bideo doukisouchi] genlock, generation lock [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
ファジー理論[ファジーりろん, faji-riron] fuzzy theory [Add to Longdo]
ファミコン[ふぁみこん, famikon] video game system ("family computer") [Add to Longdo]
フルモーションビデオ[ふるもーしょんびでお, furumo-shonbideo] full motion video [Add to Longdo]
ヘテロジニアス[へてろじにあす, heterojiniasu] heterogeneous [Add to Longdo]
ボリューム終わりラベル[ボリュームおわりラベル, boryu-mu owari raberu] end-of-volume label, EOV (abbr.) [Add to Longdo]
ライブ映像[ライブえいぞう, raibu eizou] live video [Add to Longdo]
リバース表示[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video [Add to Longdo]
ローカルバスビデオ[ろーかるばすびでお, ro-karubasubideo] (local bus graphics), local bus video [Add to Longdo]
異機種環境[いきしゅかんきょう, ikishukankyou] heterogeneous environment [Add to Longdo]
異種計算機ネットワーク[いしゅけいさんきネットワーク, ishukeisanki nettowa-ku] heterogeneous computer network [Add to Longdo]
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] simultaneous transmission [Add to Longdo]
印字前行送り[いんじまえおくり, injimaeokuri] before space [Add to Longdo]
画像データ[がぞうデータ, gazou de-ta] video data [Add to Longdo]
画像劣化[がぞうれっか, gazourekka] image, video degradation [Add to Longdo]
確率論[かくりつろん, kakuritsuron] probability theory [Add to Longdo]
幾何学図形要素[きかがくずけいようそ, kikagakuzukeiyouso] geometric graphics element [Add to Longdo]
形状定義スプライン[けいじょうていぎすぷらいん, keijouteigisupurain] geometry spline [Add to Longdo]
継続問い合わせ応答処理[けいぞくといあわせおうとうしょり, keizokutoiawaseoutoushori] CTS, Continuous Temporary Storage [Add to Longdo]
劇場並み[げきじょうなみ, gekijounami] theater quality (said of video) [Add to Longdo]
決定理論[けっていりろん, ketteiriron] decision theory [Add to Longdo]
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
再発[さいはつ, saihatsu] return (vs), relapse, reoccurrence [Add to Longdo]
雑時間[ざつじかん, zatsujikan] miscellaneous time, incidental time [Add to Longdo]
冗長度[じょうちょうど, jouchoudo] relative redundancy (in information theory) [Add to Longdo]
冗長量[じょうちょうりょう, jouchouryou] redundancy (in information theory) [Add to Longdo]
情報理論[じょうほうりろん, jouhouriron] information theory [Add to Longdo]
数量化理論[すうりょうかりろん, suuryoukariron] quantification theory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あ, a] UNTERGEORDNET, UNTER-, NEBEN-;, ASIEN [Add to Longdo]
代議士[だいぎし, daigishi] Abgeordneter, Parlamentarier [Add to Longdo]
傘下[さんか, sanka] untergeordnet [Add to Longdo]
前置き[まえおき, maeoki] Vorbemerkung, Einfuehrung, Vorwort [Add to Longdo]
地理[ちり, chiri] Geographie [Add to Longdo]
夢を見る[ゆめおみる, yumeomiru] traeumen [Add to Longdo]
孝古学[こうこがく, koukogaku] Archaeologie [Add to Longdo]
幾何学[きかがく, kikagaku] Geometrie [Add to Longdo]
手風琴[てふうきん, tefuukin] Akkordeon, Ziehharmonika [Add to Longdo]
据え置く[すえおく, sueoku] so_lassen_wie_es_ist [Add to Longdo]
整う[ととのう, totonou] geordnet_sein, vorbereitet_sein [Add to Longdo]
新制[しんせい, shinsei] neue_Ordnung, Reorganisation [Add to Longdo]
机上[きじょう, kijou] am_gruenen_Tisch, theoretisch [Add to Longdo]
毛織物[けおりもの, keorimono] wollener_Stoff [Add to Longdo]
気象学[きしょうがく, kishougaku] Meteorologie [Add to Longdo]
測候所[そっこうじょ, sokkoujo] meteorologische_Station, Wetterwarte [Add to Longdo]
理論[りろん, riron] Theorie [Add to Longdo]
畝織[うねおり, uneori] geripptes_Gewebe [Add to Longdo]
[けい, kei] GEOGRAPHISCHE_LAENGE, VERLAUF [Add to Longdo]
観察[かんさつ, kansatsu] Beobachtung, Betrachtung [Add to Longdo]
観測[かんそく, kansoku] Beobachtung, Observation [Add to Longdo]
[せつ, setsu] Meinung, Theorie [Add to Longdo]
諸説[しょせつ, shosetsu] verschiedene_Meinungen, verschiedene_Theorien [Add to Longdo]
謄写版[とうしゃばん, toushaban] Mimeograph, Vervielfaeltigungsapparat [Add to Longdo]
議員[ぎいん, giin] Abgeordneter [Add to Longdo]
負け惜しみ[まけおしみ, makeoshimi] widerwilliges_Eingestaendnis, der_eigenen_Niederlage [Add to Longdo]
軌跡[きせき, kiseki] Wagenspur, geometrischer_Ort [Add to Longdo]
鉛版[えんばん, enban] Stereotype, Druckplatte [Add to Longdo]
録画[ろくが, rokuga] Videotape [Add to Longdo]
隷属[れいぞく, reizoku] untergeordnet, abhaengig [Add to Longdo]
風土[ふうど, fuudo] geographische Eigenart, Klima [Add to Longdo]
骨惜しみ[ほねおしみ, honeoshimi] Muehe_scheuen, sich_schonen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EO
     Europe Online (network)
     

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 eo
   that way; there; thither; yonder
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top