Search result for

*entice*

(237 entries)
(2.2078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: entice, -entice-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entice[VT] เสนอจะให้สิ่งที่ต้องการ, See also: ล่อใจ, Syn. lure, tempt
entice to[PHRV] ชักชวนให้ลอง, See also: ล่อให้ทำ, ลวงให้ทำ, Syn. tempt to
apprentice[N] ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์, See also: มือสมัครเล่น
apprentice[N] ผู้ฝึกงาน, See also: เด็กฝึกงาน, Syn. trainee, learner
enticement[N] การล่อใจ, Syn. attraction, inducement, temptation
entice away[PHRV] ล่อลวงให้ออกจาก, See also: ชักชวนให้ละทิ้ง
entice from[PHRV] ชักนำให้ละทิ้ง, See also: ลวงให้ทำสิ่งผิด, Syn. seduce from, tempt from
entice into[PHRV] ชักชวนให้กระทำ, See also: ลวงให้ทำสิ่งผิด, Syn. seduce into, tempt into
apprentice to[PHRV] ฝึกงานเป็น (ปกติใช้ passive voice), See also: ฝึกเป็น, ได้รับการฝึกงานเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprentice(อะเพรน'ทิส) n. ผู้ฝึกงาน,เด็กฝึกงาน,ผู้เรียนรู้,ผู้กำลังได้รับการฝึกอย่างพิเศษ. -vt. ทำให้เป็นผู้ฝึกงาน. -apprenticeship n.
entice(เอนไทสฺ') vt. ล่อลวง,ชักนำไปในทางผิด,ทำให้หลงเข้าใจผิด., Syn. lure
enticement(เอนไทสฺ'เมินทฺ) n. การล่อลวง,ทางผิด,การล่อใจ,การทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งที่ทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งล่อใจ
prentice(เพรน'ทิส) n. เด็กฝึกงาน,ผู้ฝึกงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
apprentice(n) เด็กฝึกงาน,ลูกมือฝึกหัด
apprentice(vi) ฝึกหัด,ฝึกงาน
apprenticeship(n) การฝึกงาน,การฝึกหัด
entice(vt) ล่อใจ,ล่อลวง,หลอกลวง,ชักนำไปในทางที่ผิด
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lenticelช่องอากาศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apprenticeลูกมือฝึกหัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
apprenticeผู้ฝึกหัดงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
apprenticeผู้ฝึกหัดงาน, ลูกมือฝึกหัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apprenticeshipการเป็นลูกมือฝึกหัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enticementการล่อลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apprenticesผู้ฝึกงาน [TU Subject Heading]
Apprenticeship programsโปรแกรมช่างฝึกหัด [TU Subject Heading]
lenticelเลนทิเซล, รอยแตกหรือช่องเล็ก ๆ ที่ผิวของลำต้นหรือรากในอากาศ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคายน้ำและแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างเนื้อเยื่อของพืชกับบรรยากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
seventice[เซฟ'เวินไทฺซ] (adv ) เจ็ดสิบครั้ง
teentice[ทีน'ไทซฺ] (adv ) ร้อยครั้ง
tentice[เท็น'ไทซฺ] (adv ) ร้อยครั้ง
threntice[ธเรน'ไทซฺ] (adv ) สามสิบครั้ง
twentice[ทเวน'ไทซฺ] (adv ) ยี่สิบครั้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Entices him to look inside and then we'll have him one, two, threeก้มลงมาอ่าน จากนั้นเราก็จะจับเขาได้ หนึ่ง สอง สาม The Nightmare Before Christmas (1993)
I didn't approve... becoming a sorcerer's apprentice... and I warned him, but he wouldn't listenข้าไม่รับรอง... เป็นเด็กฝึกหัดของแม่มด... ข้าเตือนเขาแล้ว Spirited Away (2001)
Signed up to be Yubaba's apprenticeเซ็นสัญญาเป็นเด็กฝึกหัด ของยูบาบ้า Spirited Away (2001)
You know, my sister snuck that bug into the dragon, so she could control her apprenticeเจ้ารู้มั้ยว่า พี่สาวข้าเสก แมลงตัวนั้นเข้าไปในตัวมังกร เพื่อจะได้ควบคุมลูกน้องได้ Spirited Away (2001)
I'll speak to Yubaba Quit my apprenticeshipข้าจะคุยกับยูบาบ้า เลิกเป็นลูกน้อง Spirited Away (2001)
Eiko, this is Genya, a new apprentice.ทำงานดีๆ ล่ะ. Millennium Actress (2001)
Howl was the last apprentice I ever took on.ฮาล์วเป็นศิษย์คนสุดท้ายที่ฉันฝึก Howl's Moving Castle (2004)
Then on day, his heart was stolen by a demon, he never returned to complete his apprenticeship, and from that day forward, he has been using his magic for entirely selfish reasons.แล้ววันนึง ปีศาจก็ขโมยหัวใจของเขาไป นับแต่นั้น เขาก็ไม่กลับมาเรียนต่ออีกเลย หลังจากวันนั้น เขาก็ใช้เวทย์ของตัวเองทำแต่เรื่องเห็นแก่ตัวมาตลอด Howl's Moving Castle (2004)
Existence is a cruel joke... That entices in a form of desire.ซึ่งแปลงตัวมา ในร่างของความปรารถนา I Heart Huckabees (2004)
Once, when she was just a miko (an apprentice Geisha), she fell clean off her wooden shoes.ครั้งหนึ่ง ตอนเธอเป็นเกอิชามือใหม่ เธอพลาดตกจากรองเท้าไม้ Memoirs of a Geisha (2005)
I was a miko now, an apprentice Geisha.อยู่ใต้หลังหน้ากากสีขาวและริมฝีปากสีแดง ตอนนี้ฉันเป็นมิโกะ ลูกศิษย์ของเกอิชา Memoirs of a Geisha (2005)
Friends, we have the pleasure to witness the debut of another apprentice Geisha, cheers!ขอบคุณค่ะ เพื่อนๆทุกคน พวกเรายินดีอย่างยิ่งที่จะได้มาร่วมกับการเปิดตัว ลูกศิษย์คนใหม่ของเกอิชา ดื่ม! Memoirs of a Geisha (2005)
So it's nice to see such a sincere young apprentice, isn't it?...เรียกหล่อนว่า เกอิชา เป็นเรื่องที่เยี่ยมมาก ที่พบหญิงสาวผู้ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ใช่ไหม? Memoirs of a Geisha (2005)
Look at her, still a virgin apprentice.- ดูเธอสิ ลูกศิษย์ยังบริสุทธิ์อยู่เลย - นังหนู! Memoirs of a Geisha (2005)
We're sincerely hope Master Huo to take up us as your apprenticeที่พวกเราด่วนเข้ามาพบท่านอาจารย์ฮั่วนี้ พวกเราอยากให้ท่านอาจารย์รับเราเป็นลูกศิษย์ของท่าน Fearless (2006)
You know it's shame to hurt my apprentice?ท่านก็รู้ว่ามันน่าอดสูยิ่งนัก ที่คนของข้าบาดเจ็บ Fearless (2006)
I can't just put that aside for my apprentice insultข้าไม่อาจหลีกเลี่ยง ที่จะปกป้องคนของข้า Fearless (2006)
You see, I apprenticed as a tool and die maker in Germany.เห็นยัง ฉันเคยฝึกงานเป็นช่างแกะแม่พิมพ์ในเยอรมัน Rescue Dawn (2006)
We shall set you up as a wigmaker's apprentice.เราจะให้เธอปลอมตัวเป็นช่างทำผมฝึกหัด Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
That Arush cannot entice the woman..ว่า อารุช ไม่เคยล่อลวงผู้หญิง... Heyy Babyy (2007)
Do you know which girls Arush cannot entice?มีผู้หญิงบางคนที่อารุชไม่ล่อลวง Heyy Babyy (2007)
The ones whom Arush does not want to entice.คือคนที่อารุชไม่อยากล่อลวงงัย Heyy Babyy (2007)
Arush, the girl who was able to entice Arush Mehra to..อารุช พวกผู้หญิงที่นายหลอกไว้... Heyy Babyy (2007)
Neil Jones, my new apprentice. He's from Kentucky.นีล โจนส์ เด็กฝึกงานจากเค็นตั๊กกี้ Escape from Dragon House (2008)
Ready, he is, to teach an apprentice.เขาพร้อมแล้ว ที่จะสอนเจไดฝึกหัด Star Wars: The Clone Wars (2008)
I could be enticed to grab a dozen beers, however.ยังไงก็ตาม, ฉันสามารถกินเบียร์ได้เป็นโหล Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
You know, I apprenticed out to a lot of people when I was younger.เชื่อไหมว่าผมฝึกงานกับหลายคน สมัยที่ผมอายุยังน้อย It Might Get Loud (2008)
I was an apprentice in an upholstery shop when I was a teenager.ผมเคยฝึกงานในร้านทำเบาะ สมัยผมเป็นวัยรุ่น It Might Get Loud (2008)
An apprenticeship, going into recording studios.มือใหม่ เข้าสตูดิโอบันทึกเสียง It Might Get Loud (2008)
Agent rossi. Agent prentice.เจ้าหน้าที่รอสซี่, เจ้าหน้าที่เพรนทิส Catching Out (2008)
Oh, I can't believe I just used scattegories as an enticement.โอ้ว แทบไม่อยากเชื่อชั้นโรยผิด Chuck in Real Life (2008)
But when you decide to join us, my apprentice will contact me.หากฝ่าบาทมีประสงค์จะร่วมมือกับข้าฯเมื่อใด รับสั่งมากับคนของข้าฯได้เลย Ambush (2008)
A pity, indeed, my fallen apprentice.ใช่ น่าเสียดายจริงๆ เจ้าศิษย์นอกคอกของข้า Ambush (2008)
You must prove yourself worthy of being my apprenticeเจ้าจะต้องพิสูจน์ตัวเจ้า ว่ามีค่าพอที่จะมาเป็นลูกศิษย์ข้า Cloak of Darkness (2008)
Sir, try my apprentice's work tonight?คุณครับ ฉันขอลองฝีกงานคืนนี้ได้มั้ย Heartbreak Library (2008)
Like master, like apprentice, right?เป็นการฝึกหัดใช่มั้ย Heartbreak Library (2008)
My apprentices sometimes go to these bars and clubs.ลูกศิษย์ของผมก็ไปบางครั้ง ที่บาร์และคลับเหล่านั้น The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And you will, my apprentice.เจ้าทำได้แน่ ศิษย์ข้า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It's more of a beautiful creature that prey on men, entice them with their siren song.แต่มันเป็นปีศาจที่สวยงาม คอยร่ายมนต์ใส่ผู้ชาย แต่เอาไว้เรียกความสนใจจากผู้ชาย Sex and Violence (2009)
We hired an apprentice a while back.คนประหลาด แม้แต่ในวงการนี้ Cold Comfort (2009)
Dukas' Sorcerer's Apprentice,Sorcerer's Apprentice ของ Dukas Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
The Sorcerer's Apprentice by Paul Dukas... a symphony inspired by a Goethe poem of the same name.The Sorcerer's Apprentice ของ Dukas ซิมโฟนีที่ไ้ด้รับแรงบันดาลใจจาก กลอนของกวีเกอเธ่ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
An apprentice is ordered by his master to do various chores.ที่ว่าด้วยพ่อมดฝึกหัดทำตามคำสั่งของนาย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Sorcerer's Apprentice?ลูกมือของพ่อมดเหรอ? Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Sorcerer's Apprentice is very fitting. I can't wait!เพลงนี้เนื้อหาสนุกมากๆ อยากเล่นจังเลย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
The story's about an ordinary apprentice... who doesn't know how to be a sorcerer.เนื้อหาเกี่ยวกับลูกมือธรรมด๊าธรรมดา ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นจอมขมังเวทได้ยังไง Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Bolero, Sorcerer's Apprentice and Spring Symphony?โบเลโร่ ลูกมือพ่อมด แล้วก็ซิมโฟนีฤดูใบไม้ผลิ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
And the Sorcerer's Apprentice?แล้วลูกมือของพ่อมดล่ะ? Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
The bond between a Jedi teacher and his apprentice is strong.สายใยระหว่างอาจารย์เจได กับลูกศิษย์นั้นแข็งแกร่งมาก Holocron Heist (2009)
I too care for my apprentice, but if their time has come...ข้าเป็นห่วงลูกศิษย์ของข้ามาก แต่ถ้าเวลาของพวกเขามาถึง... Weapons Factory (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enticeApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.
enticeMy brother, being yet unmarried, did not keep house, but boarded himself and his apprentices in another family.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งจูงใจ[N] temptation, See also: enticement, lure, Syn. เครื่องล่อใจ, สิ่งล่อใจ, สิ่งดึงดูดใจ
สิ่งล่อใจ[N] temptation, See also: enticement, lure
ล่อหลอก[V] lure, See also: entice, delude, deceive, hoodwink, tempt, seduce, allure, Syn. หลอกล่อ, ล่อลวง, ลวง, ตุ๋น, ลวงล่อ, หลอก, Example: ผู้ร้ายใช้กลลวงทางการบัญชีล่อหลอกเอาเงินจากคนชั้นสูง, Thai definition: ล่อให้หลง
ล่อ[V] delude, See also: entice, hoodwink, deceive, beguile, trick, dupe, Syn. ล่อหลอก, หลอกล่อ, Example: เรื่องแนนซี่นี้เป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำ, Thai definition: ใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุบายชักนำ
ล่อใจ[V] tempt, See also: lure, entice, seduce, allure, invite, Example: มนุษย์นั้น อะไรที่ปิดป้ายว่าเป็นความลับก็ยิ่งล่อใจให้อยากรู้มากขึ้น, Thai definition: ทำให้อยากกระทำ, ชวนให้อยากได้, ชวนให้อยากรู้
สิ่งยั่วยวน[N] temptation, See also: lure, enticement, seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อใจ, Example: ผมรอดพ้นมาจากสิ่งยั่วยวนได้เพราะความหนักแน่นของจิตใจ
สิ่งล่อใจ[N] lure, See also: temptation, enticement, , seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อตาล่อใจ, Example: คะแนนเป็นสิ่งล่อใจให้นักเรียนหมั่นเพียรเรียนหนังสือ, Thai definition: สิ่งซึ่งชักจูงให้กระทำตาม
สิ่งล่อลวง[N] decoy, See also: lure, bait, trap, enticement, inducement, Example: พวกมิจฉาชีพใช้ทองเป็นสิ่งล่อลวงเหยื่อ
สิ่งจูงใจ[N] incentive, See also: encouragement, enticement, lure, stimulus, inducement, motivation, Syn. สิ่งดึงดูด, Example: รัฐควรหาสิ่งจูงใจให้คนมาทำงานด้านจิตเวชมากขึ้น, Count unit: แบบ, ชนิด, Thai definition: สิ่งดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจ
ยั่ว[V] seduce, See also: entice, beguile, inveigle, lure, mislead, tempt, Syn. ยั่วยวน, อ่อย, ยวนยั่ว, เย้ายวน, Example: แม่คนนั้นยั่วให้เขาตกหลุมรักเธอด้วยสายตาที่หวานเยิ้ม, Thai definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ยั่วยวนใจ[V] tempt, See also: entice, attract, allure, coax, lure, Syn. เย้ายวนใจ, ยั่วใจ, ล่อใจ, Example: ภาพนางแบบสาวช่างยั่วยวนใจผู้พบเห็นโดยเฉพาะหนุ่มๆ, Thai definition: ชวนให้เพลิดเพลิน, ชวนให้หลงรัก
เย้ายวนใจ[V] tempt, See also: lure, allure, seduce, coax, entice, attract, Syn. ยั่วยวนใจ, Example: ของสวยๆ อย่างนี้ช่างเย้ายวนใจให้อยากได้, Thai definition: ทำให้ลุ่มหลงปรารถนา
เกี้ยวพาน[V] court, See also: woo, entice, encircle, assail, flirt, Syn. จีบ, เกี้ยวพาราสี, เกี้ยว, Example: หญิงไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรักใคร่ชอบพอ หรือเกี้ยวพานชายคนใดก่อน เพราะถือเป็นเรื่องเสื่อมเสียเกียรติอย่างร้ายแรง, Thai definition: พูดเกี้ยว
เกี้ยวพาราสี[V] court, See also: woo, entice, encircle, flirt, Syn. เกี้ยว, จีบ, เกี้ยวพาน, Example: พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ มีอยู่หลายระดับด้วยกัน ตั้งแต่พูดจาแทะโลม เกี้ยวพาราสี จนถึงจับเนื้อต้องตัวโดยไม่สมควร, Thai definition: พูดเกี้ยว
เกี้ยว[V] court, See also: woo, entice, encircle, flirt, bind around, Syn. จีบ, เกี้ยวพาราสี, เกี้ยวพาน, Example: ในงานประเพณี ผู้ชายสามารถเต้นรำได้ตลอดคืน รวมทั้งสามารถเกี้ยวผู้หญิงได้จนข้ามคืน, Thai definition: พูดให้รักในเชิงชู้สาว, พูดแทะโลม, พูดเลียบเคียงเพื่อให้สมปรารถนา
เครื่องล่อ[N] lure, See also: bait, decoy, temptation, allure, enticement, Syn. สิ่งล่อใจ, กับดัก, สิ่งจูงใจ, เหยื่อล่อ, Example: เขาใช้เงินเป็นเครื่องล่อเธอให้หลงกลของเขา
ฝึกงาน[V] apprentice, See also: train, Example: ตอนนี้ผมมาฝึกงานที่กระทรวงการคลัง สนุกดี มีความรู้เพิ่มมาก, Thai definition: สอนให้ทำงานจนทำได้
อามิษ[N] enticement, See also: allurement, bait, Syn. อามิส, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ
อามิส[N] allurement, See also: enticement, bait, Syn. อามิษ, Example: นักหนังสือพิมพ์ดีๆ ที่ไม่รับอามิสสินจ้าง รางวัล หรือสินบนใดๆ ยังมีอยู่มาก, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ
อ่อย[V] tempt, See also: entice, lure, Syn. ล่อ, อ่อยเหยื่อ, Thai definition: ให้สิ่งของ หรือเงินทองคราวละเล็กละน้อยเป็นเหยื่อล่อ
สิ่งเย้ายวน[N] lure, See also: enticement, come-on, Syn. สิ่งล่อใจ, สิ่งล่อลวง, สิ่งยั่วยวน, Example: ชีวิตในเมืองมีสิ่งเย้ายวนใจมากกว่าในชนบท ทำให้เสียผู้เสียคนได้ง่ายกว่า, Count unit: สิ่ง, อย่าง, Thai definition: ี่สิ่งจูงใจหรือชักชวนให้เกิดความกำเริบหรืออยากได้อยากมี
ยั่วยวน[V] tempt, See also: lure, entice, seduce, appeal, beguile, Syn. ยั่ว, Example: เธอจงใจโปรยเสน่ห์ยั่วยวนให้ชายหลงใหล, Thai definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ยั่วยวน[V] tempt, See also: lure, entice, seduce, appeal, beguile, Syn. ยั่ว, Example: เธอจงใจโปรยเสน่ห์ยั่วยวนให้ชายหลงใหล, Thai definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ต่อ[V] decoy, See also: lure, attract, entice, inveigle, allure, tempt, beguile, Syn. ดัก, ล่อ, Example: เขาใช้หนอนตัวเล็กๆ ต่อปลาให้มากินเบ็ด, Thai definition: นำสัตว์ชนิดหนึ่งไปล่อสัตว์อีกชนิดหนึ่ง
ชักจูง[V] induce, See also: persuade, lead, influence, entice, Syn. ชักนำ, ชักชวน, แนะนำ, Example: สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะชักจูงเด็กวัยรุ่นไปในทางที่ผิดได้ง่าย
การล่อ[N] temptation, See also: inducement, lure, enticement, allurement, seduction, Syn. การลวง, การหลอก, การหลอกลวง, การล่อลวง, การล่อหลอก, Example: การล่อซื้อยาบ้าของตำรวจครั้งนี้สามารถจับตัวการใหญ่ระดับชาติได้, Thai definition: การใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุบายชักนำ
น้อมนำ[V] induce, See also: entice away, lend off, yearn, cherish, Syn. นำไป, พาไป, Thai definition: โน้มน้าวจิตใจ
หลอกล่อ[V] deceive, See also: lure, entice, tempt, seduce, fool, Syn. หลอก, ล่อลวง, ชักจูง, Example: นักกีฬาจะสร้างจินตการว่าเขาจะหลอกล่อคู่แข่งขันอย่างไรก่อนลงแข่งจริง
สิ่งยั่วยุ[N] enticement, See also: temptation, allurement, Example: สังคมสมัยใหม่มีสิ่งยั่วยุให้เด็กประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมากมาย
เหยื่อ[N] bait, See also: lure, decoy, snare, allurement, enticement, Example: นักตกปลาช่อนชอบใช้เขียดเป็นเหยื่อล่อปลาช่อน, Count unit: ชนิด, อย่าง, Thai definition: อาหารที่ใช้ล่อสัตว์
สิ่งยั่วยุ[N] enticement, See also: temptation, allurement, Example: สังคมสมัยใหม่มีสิ่งยั่วยุให้เด็กประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมากมาย
กระดูกอ่อน[N] tyro (tiro), See also: novice, neophyte, apprentice, Thai definition: เป็นคำเปรียบเทียบหมายถึงคนอ่อนหัด ไม่มีประสบการณ์
ดึงดูด[V] attract, See also: magnetize, allure, entice, lure, draw, Syn. ดูด, Example: แสงสว่างจะดึงดูดแมลงเม่าให้เข้าไปใกล้, Thai definition: เหนี่ยวเข้ามาด้วยกำลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างฝึกหัด[n. exp.] (chang feukhat) EN: apprentice [m]   
ช่างหัดใหม่[n. exp.] (chang hat mai) EN: apprentice   
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
ฝึกงาน[v.] (feukngān) EN: apprentice ; train   
เครื่องล่อ[X] (khreūang lø) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement   
ล่อ[v.] (lø) EN: lure ; entice ; tempt ; seduce   FR: appâter ; leurrer ; allécher ; affriander (vx - litt.)
ล่อใจ[v.] (løjai) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract   FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
ลวง[v.] (lūang) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe   FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: student ; pupil ; trainee ; apprentice   FR: écolier [m]
ผู้ฝึกหัดงาน[n. exp.] (phū feukhat ngān) EN: apprentice ; trainee   
ผู้ฝึกงาน[n.] (phūfeukngān) EN: apprentice ; trainee ; learner   FR: apprenti [m]
วัชพืช[n.] (watchapheūt) EN: weed flora ; weed   FR: mauvaise herbe [f] ; plante adventice [f]
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: bait ; lure ; decoy ; snare ; allurement ; enticement   FR: appât [m]
ยียวน[v.] (yīyūan) EN: pet sexually ; neck ; excite ; entice by caresses   FR: caresser ; exciter
ยวน[v.] (yūan) EN: tempt ; allure : entice ; stimulate ; provoke ; lure ; be provocative ; charm ; invite   FR: stimuler

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTICE    EH0 N T AY1 S
ENTICED    EH0 N T AY1 S T
PRENTICE    P R EH1 N T IH2 S
ENTICEMENT    EH0 N T AY1 S M AH0 N T
APPRENTICE    AH0 P R EH1 N T AH0 S
APPRENTICES    AH0 P R EH1 N T AH0 S AH0 Z
APPRENTICED    AH0 P R EH1 N T AH0 S T
ENTICEMENTS    EH0 N T AY1 S M AH0 N T S
APPRENTICESHIP    AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P
APPRENTICESHIPS    AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entice    (v) (i1 n t ai1 s)
enticed    (v) (i1 n t ai1 s t)
entices    (v) (i1 n t ai1 s i z)
prentice    (n) (p r e1 n t i s)
prentices    (n) (p r e1 n t i s i z)
apprentice    (v) (@1 p r e1 n t i s)
enticement    (n) (i1 n t ai1 s m @ n t)
apprenticed    (v) (@1 p r e1 n t i s t)
apprentices    (v) (@1 p r e1 n t i s i z)
enticements    (n) (i1 n t ai1 s m @ n t s)
apprenticeship    (n) (@1 p r e1 n t i sh i p)
apprenticeships    (n) (@1 p r e1 n t i sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abspenstigmachen {n}; Abwerben {n}enticement; enticing away [Add to Longdo]
Ausbildungsvertrag {m}articles of apprenticeship [Add to Longdo]
Auszubildende {m,f}; Auszubildender; Azubi {m}; Lehrling {m} (handwerklich)apprentice [Add to Longdo]
Gesellenbrief {m}apprenticeship diploma [Add to Longdo]
Haushaltungslehre {f}domestic apprenticeship [Add to Longdo]
Kaufmannslehrling {m}commercial apprentice [Add to Longdo]
Lehre {f}; Lehrzeit {f}apprenticeship [Add to Longdo]
in die Lehre gegebenapprenticed [Add to Longdo]
Lehrling {m} | Lehrlinge {pl}apprentice | apprentices [Add to Longdo]
Lehrlingssystem {n}; Lehrlingsausbildungssystem {n}apprentice system [Add to Longdo]
Lehrlingsausbildung {f}apprenticeship training [Add to Longdo]
Lehrverhältnis {n}apprenticeship [Add to Longdo]
Lehrzeit {f}; Lehrstelle {f}apprenticeship [Add to Longdo]
Stift {m} (Lehrling) [ugs.]apprentice [Add to Longdo]
Verlockung {f}enticement [Add to Longdo]
ausgebildetapprenticed [Add to Longdo]
gelocktenticed [Add to Longdo]
jdn. locken etw. zu tunto entice sb. to do sth. [Add to Longdo]
locktentices [Add to Longdo]
offene Lehrstellenapprenticeship openings [Add to Longdo]
verlocktentices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お店;御店[おたな, otana] (n) (1) (See 店・たな) merchant's home (esp. used by apprentices, etc.); (2) (your) rental home [Add to Longdo]
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
悪事を唆す[あくじをそそのかす, akujiwososonokasu] (exp,v5s) to entice a person to do something wrong [Add to Longdo]
下剃り[したぞり, shitazori] (n,vs) barber's apprentice [Add to Longdo]
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping [Add to Longdo]
勤め上げる[つとめあげる, tsutomeageru] (v1,vt) to serve out one's apprenticeship; to serve out one's time [Add to Longdo]
勤め奉公[つとめぼうこう, tsutomeboukou] (n) apprenticeship [Add to Longdo]
襟替え;襟換え[えりがえ, erigae] (n) (See 半玉,舞子・1) becoming a geisha (of a geisha apprentice) [Add to Longdo]
兄弟子[あにでし, anideshi] (n) senior schoolmate; senior apprentice [Add to Longdo]
兄弟弟子[きょうだいでし, kyoudaideshi] (n) fellow pupil (apprentice) [Add to Longdo]
見習い(P);見習(io)[みならい, minarai] (n) learn by observation; apprentice; (P) [Add to Longdo]
見習い工[みならいこう, minaraikou] (n) apprentice [Add to Longdo]
御酌;お酌[おしゃく, oshaku] (n,vs) (1) pouring alcohol; (2) person pouring alcohol for guests or customers (typically a woman); (3) (apprentice) geisha; dancing girl [Add to Longdo]
行儀見習[ぎょうぎみならい, gyougiminarai] (n) learning good manners through apprenticeship (to an upper-class family) [Add to Longdo]
師事[しじ, shiji] (n,vs) study under; looking up; apprentice oneself; (P) [Add to Longdo]
就く(P);即く[つく, tsuku] (v5k) (1) (See 付く・つく・1) to ascend (the throne); to accede; (2) (就く only) to take (seat, position, course, etc.); to assume; (3) (就く only) to start (on a journey); to commence; to depart; (4) (就く only) to study (under teacher); to be an apprentice; (P) [Add to Longdo]
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice [Add to Longdo]
雛妓[すうぎ, suugi] (n) (See 半玉) child geisha; geisha apprentice [Add to Longdo]
丁稚[でっち, decchi] (n) apprentice; shop boy [Add to Longdo]
丁稚奉公[でっちぼうこう, decchiboukou] (n,vs) apprenticeship [Add to Longdo]
釣る[つる, tsuru] (v5r,vt) (1) to fish; to angle; to catch; (2) (See 釣られる) to lure in; to tempt; to attract; to entice; to allure; (P) [Add to Longdo]
[おとうと(P);おと;おとと(ik);てい, otouto (P); oto ; ototo (ik); tei] (n) (1) (hum) younger brother; (2) (てい only) (arch) pupil; apprentice; (P) [Add to Longdo]
弟子[でし(P);ていし, deshi (P); teishi] (n,adj-no) pupil; disciple; adherent; follower; apprentice; young person; teacher's student-helper; (P) [Add to Longdo]
弟子入り[でしいり, deshiiri] (n,vs) apprenticeship; enrolling; (P) [Add to Longdo]
徒弟[とてい, totei] (n) apprentice [Add to Longdo]
徒弟制度[とていせいど, toteiseido] (n) an apprentice system; apprenticeship [Add to Longdo]
内弟子[うちでし, uchideshi] (n) private pupil; apprentice [Add to Longdo]
年期者[ねんきもの, nenkimono] (n) apprentice [Add to Longdo]
年季;年期[ねんき, nenki] (n) (1) period of an apprentice's contract (usu. ten years); (2) (abbr) (See 年季奉公) apprenticeship; indentureship; indenture; (3) (年期 only) one-year period [Add to Longdo]
年季奉公;年期奉公[ねんきぼうこう, nenkiboukou] (n) apprenticeship; indentureship; indenture [Add to Longdo]
半玉[はんたま, hantama] (n) child geisha; apprentice entertainer [Add to Longdo]
皮目[ひもく, himoku] (n) lenticel [Add to Longdo]
舞子;舞妓[まいこ;ぶぎ(舞妓), maiko ; bugi ( maiko )] (n) (1) apprentice geisha; (2) dancing girl [Add to Longdo]
奉公[ほうこう, houkou] (n,vs) service; apprenticeship; public duty; (P) [Add to Longdo]
朋輩(ateji);傍輩[ほうばい, houbai] (n) comrade; friend; associate; colleague; fellow student; fellow apprentice [Add to Longdo]
門をたたく;門を叩く[もんをたたく, monwotataku] (exp,v5k) (1) to knock at the gate; (2) to request an apprenticeship; to ask to be made a pupil [Add to Longdo]
誘い込む[さそいこむ, sasoikomu] (v5m,vt) to entice; to tempt; to invite someone to join in [Add to Longdo]
誘き寄せる;おびき寄せる[おびきよせる, obikiyoseru] (v1,vt) to lure someone; to entice someone [Add to Longdo]
誘き出す;おびき出す[おびきだす, obikidasu] (v5s,vt) (1) to lure out of; to decoy out of; (2) to drive to (tears, sleep, etc.); to evoke (sympathy, etc.); (3) (arch) to abduct; to entice out of [Add to Longdo]
誘き入れる[おびきいれる, obikiireru] (v1,vt) to lure; to entice [Add to Longdo]
誘引[ゆういん, yuuin] (n,vs) enticement; inducement; attraction [Add to Longdo]
礼奉公[れいぼうこう, reiboukou] (n) (See お礼奉公) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
媚を売る[こびをうる, kobiwouru] (exp,v5r) (1) to coquet (of a woman); to entice a customer (of a prostitute); (2) to flatter; to butter up [Add to Longdo]
籠絡;篭絡[ろうらく, rouraku] (n,vs) inveigling; ensnaring; enticement; cajoling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出师[chū shī, ㄔㄨ ㄕ, / ] to finish apprenticeship; to graduate; to send out troops (under a commander) [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] eat; taste; entice (with a bait) [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] eat; entice [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] eat; entice [Add to Longdo]
学徒[xué tú, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨˊ, / ] apprentice [Add to Longdo]
[tú, ㄊㄨˊ, ] apprentice; disciple [Add to Longdo]
徒弟[tú dì, ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, ] apprentice; disciple [Add to Longdo]
拉拢[lā lǒng, ㄌㄚ ㄌㄨㄥˇ, / ] to rope in; fig. to involve sb; to entice [Add to Longdo]
招诱[zhāo yòu, ㄓㄠ ㄧㄡˋ, / ] to invite; to recruit; to attract; to entice [Add to Longdo]
挑动[tiǎo dòng, ㄊㄧㄠˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to entice; to arouse; to provoke [Add to Longdo]
挑逗[tiǎo dòu, ㄊㄧㄠˇ ㄉㄡˋ, ] to provoke; to entice; to lure; to tantalize; to tease; to titillate [Add to Longdo]
满师[mǎn shī, ㄇㄢˇ ㄕ, / 滿] to finish apprenticeship; to graduate [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, / ] to entice; to tempt [Add to Longdo]
诱惑[yòu huò, ㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] to entice; to lure; to induce; to attract [Add to Longdo]
[gōu, ㄍㄡ, / ] to entice; a hook [Add to Longdo]
飞黄腾达[fēi huáng téng dá, ㄈㄟ ㄏㄨㄤˊ ㄊㄥˊ ㄉㄚˊ, / ] lit. the divine steed Huang flashes past (成语 saw); fig. a meteoric rise; career success; The Apprentice (UK reality TV series) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entice \En*tice"\, v. t. [imp. & p. p. {Enticed}; p. pr. & vb.
   n. {Enticing}.] [OE. entisen, enticen, OF. enticier,
   entichier; pref. en- (L. in) + a word of uncertain origin,
   cf. OF. atisier to stir a fire, provoke, L. titio firebrand,
   or MHG. zicken to push.]
   To draw on, by exciting hope or desire; to allure; to
   attract; as, the bait enticed the fishes. Often in a bad
   sense: To lead astray; to induce to evil; to tempt; as, the
   sirens enticed them to listen.
   [1913 Webster]
 
      Roses blushing as they blow,
      And enticing men to pull.        --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]
 
      My son, if sinners entice thee, consent thou not.
                          --Prov. i. 10.
   [1913 Webster]
 
      Go, and thine erring brother gain,
      Entice him home to be forgiven.     --Keble.
 
   Syn: To allure; lure; coax; decoy; seduce; tempt; inveigle;
     incite; persuade; prevail on. See {Allure}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top