Search result for

*empower*

(78 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: empower, -empower-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empower[VT] ให้อำนาจ, See also: ทำให้มีอำนาจ, Syn. authorize, grant, permit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empowervt. ให้อำนาจ,มอบอำนาจ,อนุญาต., See also: empowerment n. ดูempower

English-Thai: Nontri Dictionary
empower(vt) มอบอำนาจ,ทำให้สามารถ,อนุญาต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empowerment evaluationการประเมินเพื่อส่งเสริมความสำเร็จ [การจัดการความรู้]
Employee empowermentการให้อำนาจพนักงาน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
empowerment (adj) ทำให้มีอำนาจ, ทำให้ถูกต้องมากขึ้น, ทำให้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yesterday's sluts are today's empowered women.ผู้หญิงแพศยาเมื่อวานนี้คือผู้หญิงที่ให้อำนาจในวันนี้ Dying Changes Everything (2008)
Need for empowerment.ต้องการพลังอำนาจ Emotional Rescue (2009)
To the "empowerage" of words.แด่ "empowerage" Spanish 101 (2009)
This is all your readers need to know. I'm all about empowerment.สิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือ ฉันชอบมอบอำนาจ Throwdown (2009)
I empower my cheerio to live in a state of constant fear by creating an environment of irrational,random terror.ฉันให้อำนาจทีมเชียร์ของฉัน ให้อยู่ในสถานการณ์ของความกลัว โดยสร้างสภาพแวดล้อม ที่น่าหวาดกลัวอย่างไม่มีเหตุผล Throwdown (2009)
I empower my cheerios to be champions. Do they go on to college?ฉันสร้างทีมเชียร์ของฉัน เพื่อเป็นแชมป์ พวกเขาจะเรียนมหาลัยมั้ย? Throwdown (2009)
Every time you whisper in her ear,you empower her to do more damage to the glee club.ทุกครั้งที่เธอกระซิบบอกเขา เขายิ่งสร้างปัญหาให้ชมรมร้องเพลง Throwdown (2009)
I was going to empower the powerless.ฉันจะทำสิ่งที่อ่อนล้าให้แกร่งขึ้นมา Surrogates (2009)
Nobody quite like the Material Girl to empower my Cheerios... just like your hairdresser has empowered you to look absolutely ridiculous.ไม่มีใครสร้างพลัง ได้เหมือนเธอ เหมือนช่างตัดผม สร้างพลังให้นายดูน่าขัน The Power of Madonna (2010)
up there singing about empowerment and inclusion, telling everyone it's okay to be exactly the person you are.ร้องเพลงเรื่อง ความเสมอภาค บอกทุกคนให้เป็น ตัวของตัวเอง Home (2010)
I don't know about you, but I feel empowered.ฉันไม่รู้ว่าพวกนายคิดยังไง แต่ฉันรู้สึกมีพลังมาก The Wheaton Recurrence (2010)
But I feel I need to tell you the board is very focused on the fact that the head of a female empowerment organization needs to be someone who's empowered herself.แต่ฉันต้องบอกเธอ คณะกรรมการเข้มงวดมากเกี่ยวกับตำแหน่ง ที่จริงแล้ว หัวหน้าหญิงขององค์กร The Witches of Bushwick (2010)
I am an empowered woman, and I won't let three words that were probably meaningless change that.ฉันเป็นผู้หญิงมีพลังและอำนาจ และฉันจะไม่ปล่อยให้ คำสามคำที่เขาอาจจะไม่ได้หมายความ อย่างนั้นด้วยซ้ำมาเปลี่ยนไป The Witches of Bushwick (2010)
Shouldn't empowered women get to have relationships, too?ผู้หญิงที่มีีอิทธิพล จะมีความรักไม่ได้หรือคะ The Witches of Bushwick (2010)
Emphasizing empowerment.เน้นเสริมสร้างพลังอำนาจ The Psychology of Letting Go (2010)
I thought you were all into female empowerment.ฉันนึกว่าเธอสนใจเรื่องการให้อำนาจผู้หญิงซะอีก Pascal's Triangle Revisited (2010)
What's more empowering than a woman in a crown?จะมีการให้อำนาจใดที่ดีไปกว่า ผู้หญิงที่สวมมงกุฏกันล่ะ? Pascal's Triangle Revisited (2010)
I'm empowered, Jeremy, I can do this.ฉันมีพลังมากพอ ฉันทำได้ The Last Dance (2011)
I can empower you. I can teach you.ฉันให้อำนาจเธอได้นะ ฉันสอนเธอได้ Spellbound (2011)
We have to empower our bodies to fight."เรามีที่จะช่วยให้ร่างกายของเรา ที่จะต่อสู้ Ua Lawe Wale (2011)
Anyone else think it should feel slightly more empowering?มีใครคิดไหมว่ามันน่าจะรู้สึกมีพลังมากขึ้น Smells Like Teen Spirit (2011)
It's pretty empowering, actually, when I'm not desperately missing Adam.มันช่างเต็มไปด้วยพลังมหาศาลจริงๆ เมื่อฉันไม่หมดท่า คิดถึงอดัม Balcoin (2011)
And yeah, Kurt looks like Jimmy Fallon's butch daughter, but a vote for him would only empower yet another frank and beans.อ้าใช่แล้ว.. เคิร์ทก็ดูเหมือนลูกสาวแต่งชายของจิมมี่ ฟอลลอน (พิธีกรชื่อดังในอเมริกา) แต่การโหวตให้เขาก็จะได้อำนาจ Asian F (2011)
Now, the deaths on that train were a tragedy, but source code empowers us...ตอนนี้ การตายของคนบนรถไฟเป็นโศกนาฏกรรม แต่ Source Code ช่วยให้เรา... Source Code (2011)
I want you to turn those songs into songs of empowerment that say, "You lay a hand on me, it's over."นั้นคือการบังคับให้ร้องเพลง สำหรับการบ้านสัปดาห์นี้ ครูอยากให้พวกเธอเปลี่ยนเพลง พวกนั้นเป็นเพลงที่เปี่ยมพลัง Choke (2012)
The adrenaline rush that accompanied her feelings of empowerment and her high level of intelligence fueled Mona's ability to be seemingly all-knowing and omnipresent.การวิ่งตื่นเต้นที่มาพร้อมกับ ความรู้สึกอยากสร้างอำนาจของเธอ กับสติปัญญาระดับสูงของเธอ unmAsked (2012)
"empowered by blood to keep the United States safe.โดยสืบทอดทางสายเลือด เพื่อรักษาความปลอดภัยให้อเมริกา Identity Crisis (2012)
Why are the guys so empowered to ask us to a dance when we just have to sit around and wait?ทำไมพวกผู้ชายต้องมีอำนาจ ในการชวนพวกเราไปงานเต้นรำด้วยละ ขณะที่สิ่งที่พวกเราทำได้ก็แค่นั่งรอ ไปวันๆเนี่ยนะ Sadie Hawkins (2013)
Sadie Hawkins is a metaphor for empowerment, and not just for women, but for everyone who is sick and tired of the status quo."เซดี้ฮอคินส์" เปรียบเสมือนอำนาจ ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะ Sadie Hawkins (2013)
We'd like to dedicate this song to all the strong, proud and empowered ladies who stuck their necks out to make this happen.เราอยากอุทิศ เพลงนี้เพื่อสุภาพสตรีที่ เข้มแข็ง, น่าภาคภูมิใจ และทรงพลังทุกคน ที่รวมแรงร่วมใจ Sadie Hawkins (2013)
It's so empowered.มันดูมีอำนาจดี Sadie Hawkins (2013)
I was also empowered to apply for a wrestling scholarship at...ฉันยังรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจ ที่จะไปสมัครขอทุน มวยปล้ำละ Sadie Hawkins (2013)
But Santana, some women find it empowering to be naked on film.แต่ซานทาน่า ผู้หญิงบางคนก็รู้สึก มีอำนาจมากขึ้นเมื่อเปลือยในหนัง Naked (2013)
If you go off half-cocked after an empowered Rumplestiltskin, do you know what'll happen?ถ้าเจ้าผลุนผลันไปมีเรื่อง กับ รัมเพิลสติลท์สกินที่มีพลังล้นมือ รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น? The Cricket Game (2013)
And empower a descendant of qetsiyah to perform it.แล้วก็ให้อำนาจแก่ลูกหลายของเคทสิยาห์ในการทำมัน Into the Wild (2013)
If my Grace were the key to empowering the spell,หากพลังเทพของข้าคือกุญแจ เพื่อให้คาถาใช้งานได้ I'm No Angel (2013)
Empowered them.เพิ่มพลังอำนาจให้พวกเขา IV. (2014)
She's a... It's so empowering.เธอทรงอิทธิพลมากๆ The Interview (2014)
It's going to be a sorority about empowerment, sisterhood and respect.มันจะต้องเป็นสโมสรแห่งการมีอำนาจ ความเป็นพี่น้อง และการเคารพ Pilot (2015)
It was a very empowering job, sir.มันเป็นงานที่เพิ่มขีดความสามารถครับ Snowden (2016)
Simon, I am empowering you. Go make the deal with Omnicom.ไซมอน ฉันแต่งตั้งให้นายเป็นตัวแทน เจรจากับออมนิคอม Collateral Beauty (2016)
I can see that you feel very empowered by the philosophies of The Beast.หมอดูออกว่าคุณรู้สึกมีอำนาจมาก จากความเชื่อเรื่องอสูร Split (2016)
Dubbed the Kingsglaive, they fight relentlessly against Niflheim... empowered by the magic of their sovereign.ได้รับขนานนามว่า "คิงส์เกลฟ" สู้รบกับนิฟเฟิลไฮม์ อย่างไม่ลดละ ได้พลังเวทมนตร์จากกษัตริย์ของพวกเขา Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
If you can determine that day, you'll be empowered to perform spells effectively.ถ้าเจ้าสามารถกำหนดวันเช่นนั้นได้ เจ้าจะเพิ่มพูนและใช้พลังมนตรา ของเจ้าได้อย่างสัมฤทธิผล Milarepa (2006)
Oh, and one more thing. I need you to read these Female Empowerment articles.ผมต้องอ่านบทความเกี่ยวกับการ กระตุ้นเสริมกำลังใจผู้หญิง Grin and Bear It (2007)
I just don't need to. It's very empowering.ฉันแค่ไม่รู้สึกจำเป็นต้องทำ มันทำให้รู้สึกมีอำนาจมาก Dex, Lies, and Videotape (2007)
Today I empower you to take control of your life.วันนี้ ผมได้ให้พลังแก่คุณที่จะกำหนดชีวิตของตัวเธอเอง Saw IV (2007)
You're not empowered to do this.คุณไม่มีอำนาจทำแบบนี้ Eagle Eye (2008)
And I Feel So Empowered. Is That Why You Have This Weird Blue Thing Around Your Neck?ฉันรู้สึกมีพลังเต็มเปี่ยม The Manhattan Project (2008)
You'd be empowered to be your own guardian.คุณควรที่จะฟ้องศาลให้มอบอำนาจให้คุณดูแลตัวคุณเอง Bonfire of the Vanity (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอบฉันทะ[V] authorize, See also: empower, give a proxy to, Ant. รับมอบฉันทะ, Example: เพื่อนมอบฉันทะให้ฉันไปลงทะเบียนแทน, Thai definition: ไว้ธุระด้วยความวางใจ, ยินยอมให้ทำแทนโดยมีหลักฐาน
อยู่หมัด[V] get somebody in hand, See also: be completely empowered, be under control, Syn. อยู่มือ, Example: ลูกชายอยู่หมัดอย่างไม่มีเงื่อนใดๆ, Thai definition: เกรงกลัวฝีปากหรือฝีมือ, ยอมอยู่ในอำนาจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอบฉันทะ[v.] (møpchantha) EN: authorize ; empower ; give a proxy to   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPOWER    IH2 M P AW1 ER0
EMPOWERS    IH2 M P AW1 ER0 Z
EMPOWERED    IH2 M P AW1 ER0 D
EMPOWERING    IH2 M P AW1 ER0 IH0 NG
EMPOWERMENT    IH2 M P AW1 ER0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empower    (v) (i1 m p au1 @ r)
empowers    (v) (i1 m p au1 @ z)
empowered    (v) (i1 m p au1 @ d)
empowering    (v) (i1 m p au1 @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bevollmächtigung {f}empowerment [Add to Longdo]
befähigendempowering [Add to Longdo]
bevollmächtigen; ermächtigen; befähigento empower [Add to Longdo]
bevollmächtigtempowers [Add to Longdo]
bevollmächtigteempowered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンパワーメント[, enpawa-mento] (n) empowerment [Add to Longdo]
権限委譲[けんげんいじょう, kengen'ijou] (n) delegation of authority (power); devolution; empowerment [Add to Longdo]
[たしらか, tashiraka] (n) (arch) fired earthenware vessel used by the empower to clean his hands [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大用[dà yòng, ㄉㄚˋ ㄩㄥˋ, ] to put sb in powerful position; to empower [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empower \Em*pow"er\, v. t. [imp. & p. p. {Empowered}; p. pr. &
   vb. n. {Empowering}.]
   1. To give authority to; to delegate power to; to commission;
    to authorize (having commonly a legal force); as, the
    Supreme Court is empowered to try and decide cases, civil
    or criminal; the attorney is empowered to sign an
    acquittance, and discharge the debtor.
    [1913 Webster]
 
   2. To give moral or physical power, faculties, or abilities
    to. "These eyes . . . empowered to gaze." --Keble.
    [1913 Webster]
 
   3. to enable or permit; to give more opportunity for
    independent action.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top