Search result for

*drap*

(132 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: drap, -drap-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drape[VT] แขวน, See also: ห้อย, ประดับ, ใช้ผ้าตกแต่ง, Syn. dress, robe, hang, festoon, Ant. bare, denude undress
drape[N] ม่านประดับ, Syn. hang, set
drapery[N] ผ้าแขวน, See also: ผ้าม่าน, Syn. curtain, tapestry
drape in[PHRV] ห่อ (ด้วยผ้าผืนใหญ่)
drape over[PHRV] แขวนอยู่เหนือ
drape over[PHRV] วางส่วนของร่างกายบนหรือเหนือ
drape with[PHRV] คลุมด้วย (ผ้า, ธง หรืออื่นๆ)
drape round[PHRV] พันรอบ, See also: คลุม
drape round[PHRV] โอบแขนรอบ
quadraphonic[ADJ] เกี่ยวกับการบันทึกหรือสร้างเสียง 4 แถบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drape(เดรพ) {draped,draping,drapes} vt. สวมเสื้อผ้า,แต่งกาย,จัดเสื้อผ้า,จัดม่าน,แขวน. vi. แขวน,ประดับ,ตกแต่ง.n. ม่านประดับ,วิธีการแขวนม่านและสิ่งประดับ., See also: drapable,drapeable adj.
draper(เดร'เพอะ) n. พ่อค้าผัก,คนขายผ้า
drapery(เดร'เพอรี) n. ผ้าแขวน,ผ้าม่าน,ผ้าพับ,ผ้าหรือสิ่งทอทั้งหลาย,ร้านขายผ้า., See also: draperied adj.
undrape(อัน'เดรพ') vt. เปิดฝา,เปลื้องผ้า,เปิดออก., Syn. uncover

English-Thai: Nontri Dictionary
drape(vt) พับ,แต่งตัว,ประดับด้วยผ้า,สวมเสื้อผ้า,จัดเสื้อผ้า,จัดม่าน
drapery(n) ผ้าม่าน,ผ้าแขวน,ร้านขายผ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drapingผ้าสะอาด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
drapery (n ) ม่านหินปูน, หินที่มีลักษณะคล้ายม่าน เกิดจากน้ำที่มีสารคาร์บอเนตสูงที่ไหลตามผนังที่เอียง หยดน้ำทีละหยดที่ไหลผ่านไปตามแนวเดิม เมื่อน้ำเกิดสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จึงทำให้เกิดการตกตะกอนของแร่แคลไซต์มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และมักจะโปร่งแสงงอกยาวขึ้นเรื่อยๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don Draper.Don Draper. Shoot (2007)
Mrs. Draper!Mrs. Draper! Shoot (2007)
Draper.Draper. Indian Summer (2007)
We prepared the room. We Hung the drapes.เราต้องจัดเตรียมห้อง เราต้องแขวนม่าน The Itch (2008)
Strangely enough, the image... of my grand mom, pearl drape... and glow-in-the-dark thunder beads... wasn't part of it.พิลึกมาก ภาพยายของฉัน\ สวมสร้อยคอนั่น และเรืองแสงตอนกลางคืนได้ \ ไม่เข้าท่าเลย Made of Honor (2008)
But the carpet didn't match the drapes.แต่สีพรมดันไม่เข้าชุดกับสีของผ้าม่าน The Ruins (2008)
The sheen of silk, draped across a mannequin.เงางามของผ้าไหม ที่ห้อยอยู้บนตัวหุ่นประดับ Confessions of a Shopaholic (2009)
You're a bad boss, Mr. Draper.คุณเป็นเจ้านายที่เลว คุณเดรเปอร์ Fix (2009)
...the body be ritually washed and draped...ร่างกายจะได้ชำระล้างตามพิธีกรรมตามศาสนาและสวมเสื้อ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
It's a matter of preserving the drapes.มันเป็นเรื่องการดูแลการแต่งตัว How About a Friendly Shrink? (2010)
We will sleep in the blue room and I will drape silk from the ceiling.เราจะนอนในห้องสีฟ้า ที่แขวนผ้าไหมลงมาจากเพดาน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
With the lights on, could you draw the drapes?ช่วยปิดม่านด้วยจะได้มั๊ย Lovely (2010)
i - Don draper from mad men. What'd you think?เล่นเป็น Don Draper จากซีรี่ย์ส Mad Men พวกคุณคิดว่าไง? Physical Education (2010)
No, you guys, don draper was clearly the sexiest.ไม่ พวกเธอ Don Draper นี่ล่ะเซ็กซี่ที่สุดแล้ว Physical Education (2010)
"Do the carpet match the drapes?" -Yeah.ทำไมแต่งตัวยังกะจะไปเดินพรมแดง? Vampires Suck (2010)
Yeah, he's probably already measuring for drapes, wouldn't you say?ใช่แล้ว, เขาน่าจะนับรอสิ่งที่ดีที่กำลังเข้ามา จะไม่พูดอะไรหน่อยหรอ? Chuck Versus the Cubic Z (2010)
James draper, election consultant.เจมส์ เดรเปอร์ ที่ปรึกษาการเลือกตั้งครับ The San Lorenzo Job (2010)
I am worried, mr. Draper.ผมกังวลมากครับ คุณเดรเปอร์ The San Lorenzo Job (2010)
Drapsed by the feds? Yes.ถูกตำรวจไล่จับเหรอ... Attack the Block (2011)
So does the carpet match the drapes?พรมข้างล่างเข้ากับม่านข้างบนมั้ย Friends with Benefits (2011)
This--this is like living with don draper.นี่มันเหมือนกับไปอยู่กับดอน แดฟเปอร์ Damien Darko (2011)
I found the drapes in a dumpster.ฉันได้ผ้าม่านมาจากในถังขยะ Celebrity Pharmacology 212 (2011)
The tube that goes with it, extra surgical supplies, drapes, sutures.ท่อที่มากับมัน อุปกรณ์การผ่าตัดเสริม, เครื่องมือเย็บแผล Bloodletting (2011)
Carpets, drapes, furniture, even bodies, they all absorb sound.พรม, เครื่องแต่งกาย, เฟอร์นิเจอร์ หรือแม้แต่ร่างกาย ทั้งหมดมันดูดเสียง Echoes (2011)
The fireplace draped in garlands.เตาผิงที่ประดับไปด้วยพวงมาลัยมากมาย Extraordinary Merry Christmas (2011)
We're actually--we're looking for 134 Draper Place, the Gundersons?จริงๆแล้วเรา.. เรา/N กำลังหาบ้านเลขที่ 134 ดราเปอร์เพลส พวกกันเดอร์สันหน่ะค่ะ Sins of the Fathers (2011)
Disorderly conduct, resisting arrest in 2003, and, uh, apparently last time you were at the Sapphire, you accidentally set a mattress on fire, and the drapes were covered in jam.ก่อความวุ่นวาย ถูกจับเมื่อตอนปี 2003 ครั้งสุดท้ายที่คุณมาแซฟไฟร์ คุณก่ออุบัติเหตุ Heartbreak Hotel (2011)
Jesus, can somebody shut the drapes?ฟังนะ บาร์นาบัสพูดถูก... ถึงเวลาที่เราจะ หว่านเศษเงินซะบ้าง Dark Shadows (2012)
Satin-draped frame...ในชุดซาติน The Perks of Being a Wallflower (2012)
I figure you must have something, unless you haven't honored our "Be like Don Draper" pact.คิดว่านายน่าจะมีสักอย่าง นอกจากว่านายไม่สนข้อสัญญาเรื่อง Be like Don Draper Con-Heir (2012)
Twice a day, you boys stain your mother's drapes, or befoul a gym sock that has to jump from the hamper straight into therapy.สองครั้งต่อวัน รู้นะ พวกเธอ เด็กผู้ชายนี่สำเร็จความใคร่ ใส่ชุดเดรฟแม่บ้างละ ไม่ก็ใส่ถุงเท้าบอลบ้างละ ซึ่งก็จะลงตระกร้าก่อนส่งทำความสะอาด The Spanish Teacher (2012)
Let's go all Sound of Music and make some old-timey couture out of the drapes and bedsheets, huh?เอาเลย และจัดแฟชั่นโชว์ย้อนยุค จากผ้าม่านและผ้าปูที่นอนเป็นไง? Prom-asaurus (2012)
Well, the drapes are different, but everything else looks the same.ม่านประดับเปลี่ยนไป แต่ทุกอย่างที่เหลือ ยังดูเหมือนเดิมนะ Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
Because he already is. Abed, show him your Don Draper.เพราะเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว อาเบด เล่นเป็น Don Draper ให้เขาดูสิ Curriculum Unavailable (2012)
One catches the drapes.อันหนึ่งไปโดนผ้าม่านเข้า Baby Blue (2012)
Soldiers get a flag draped across their coffin.ในขณะที่เหล่าทหารได้รับเกียรตินำธงชาติ มาคลุมโลงศพของพวกเขาเอง True Believer (2012)
So, he was draped over the toilet, puking, when he was killed.เขาห้อยคออยู่เหนือชักโครก อาเจียนตอนที่เขาถูกฆ่า The But in the Joke (2012)
Doth Mother know you wear-eth her drapes?นี่เสด็จแม่รู้มั้ย ว่าเจ้าลักเอาชุดมาใส่? The Avengers (2012)
They've probably eaten the drapes by now.ป่านนีมันคงแทะ ผ้าม่านกินแล้วมั้ง August: Osage County (2013)
So she marked them with a personal code hidden in the folds of the drapery or in the present case, in the gaze of the subject.เธอจึงทำเครื่องหมายด้วยรหัสส่วนตัวซ่อนไว้ ในรอยพับของม่าน หรือในกรณีนี้คือในม่านตาของภาพวาด The Best Offer (2013)
They had to slather me in blood sauce and drape me like the bride of Frankenstein.และแต่งตัวให้ฉัน ยังกับเจ้าสาวของแฟรงเกนสไตน์ (Dead) Girls Just Wanna Have Fun (2013)
Fetchingly draped against the wall♪ Fetchingly draped against the wall ริ้วกระโปรงตัดกับผนังห้อง Frozen (2013)
Vikings used to execute christians by breaking their ribs, bending them back, and draping the lungs over them to resemble wings.พวกไวกิ้งได้ทำการประหหารชาวคริสเตียนโดยการหักกระดูกซี่โครงพวกเขา ทำให้ตัวพวกเขาก้มโค้งลง เเล้วก็ควักเอาปอดของพวกเขาออกมาห้อยไว้เหนือร่างพวกเขา ทำให้ดูคล้ายกับว่า เป็นปีก พวกไวกิ้งเคยเรียกมันว่า Coquilles (2013)
By the way, these drapes.ไงก็แล้วแต่ ผ้าม่านพวกนี้ Bitchcraft (2013)
I was going for cozy, but then it looked like cozy was one puffy drape away from "grey gardens."ฉันพยายามให้มันดูอบอุ่น และมันก็ดูเหมือนจะอบอุ่น เมื่อไม่มีของตกแต่งเหมือนในสวนทึมทึบ Turn of the Shoe (2013)
Um, show me those puffy drapes.อืม โชว์พวกของตกแต่งนั่นทีสิ Turn of the Shoe (2013)
Into our midst came a stranger from a strange land... covered in scars and draped in a cloak of dragon skin.ขณะคุยกัน มีคนแปลกหน้าจากต่างแดน... ทั่วร่างเขามีแผลเป็น คลุมตัวด้วยหนังของมังกร How to Train Your Dragon 2 (2014)
Nurse, help me with the drape.พยาบาลช่วยฉันด้วยผ้าม่าน Captain America: The Winter Soldier (2014)
I said lose the drapes, not tie them back!ฉันบอกทิ้งมันไป อย่าเอากลับมาอีก The Scarecrow (2015)
Lincoln's mount, Old Bob, was draped in a black blanket with white trim and tassels.เจ้าแก่บ็อบ ม้าของลินคอล์น... คลุมผ้าสีดำประดับพู่ระย้าสีขาว สวมหน้ากาก Jackie (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drapThe white drapery does not blend with the black wall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาดควาย[N] one method of draping the outer yellow robe, Thai definition: ลักษณะการห่มผ้าของพระอย่างหนึ่ง คือเอาจีวรจีบเข้าแล้วพาดบ่า แล้วคาดรัดประคดอก
ดอง[V] roll a monk's robe and put it on the shoulder, See also: drape a monk's robe to leave the right arm uncovered, Syn. ห่มดอง, Example: สาวกในสำนักธรรมกายเท่านั้นที่แต่งกายผูกผ้ารัดอกห่มครองหรือห่มดอง, Thai definition: วิธีห่มผ้าของภิกษุสามเณรอย่างหนึ่งโดยปิดบ่าซ้าย เปิดบ่าขวา เรียกว่า ห่มดอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบกธง[v. exp.] (bōk thong) EN: wave a flag   FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau
ชักธง[v. exp.] (chak thong) EN: raise a flag ; fly a flag ; hoist a flag   FR: hisser le drapeau ; hisser le pavillon ; pavoiser
ชักธงขึ้นเสา[v. exp.] (chak thong kheun sao) EN: raise a flag   FR: hisser le drapeau
เชือกชักธง[n. exp.] (cheūak chak thong) EN: halyard   FR: cordage servant à hisser un drapeau [m] ; drisse [f]
ผ้าปูที่นอน[n.] (phā pū thīnøn) EN: sheet ; bed sheet   FR: drap [m]
ผืน[n.] (pheūn) EN: [classifier : cloth items (towels, bed sheets, blankets, carpets, rugs ...)]   FR: [classificateur : pièces textiles (serviettes, draps, couvertures, carpettes, tapis ...)]
เสาธง[n. exp.] (sao thong) EN: flagstaff ; flagpole ; flagpost   FR: mât [m] ; hampe de drapeau [f]
เทป[n.] (thēp) EN: adhesive tape   FR: ruban adhésif [m] ; ruban [m] ; sparadrap [m]
ธง[n.] (thong) EN: flag ; standard ; banner ; pennant ; ensign ; colours   FR: drapeau [m] ; étendard [m] ; bannière [f] ; enseigne [f] (litt.) ; couleurs [fpl] ; pavillon [m]
ธงอเมริกัน[n. exp.] (thong Amerikan) EN: the Stars and Stripes   FR: drapeau américain [m]
ธงชาติ[n. exp.] (thong chāt) EN: national flag   FR: drapeau national [m]
ธงชาติไทย[n. exp.] (thong chāt thai) EN: Thai flag   FR: drapeau thaïlandais [m]
ธงแดง[n. prop.] (thong daēng) EN: red flag   FR: drapeau rouge [m]
ธงขาว[n. exp.] (thong khāo) EN: flag of truce ; white flag   FR: drapeau blanc [m]
ธงกีฬาโอลิมปิก[n. exp.] (thong Kīlā Ōlimpik) FR: drapeau olympique [m]
ธงประจำชาติ[n. exp.] (thong prajamchāt) EN: national flag   FR: drapeau national [m]
ธงสีขาว[n. exp.] (thong sī khāo) EN: white flag   FR: drapeau blanc [m]
ธงไทย[n. exp.] (thong Thai ) EN: Thai flag   FR: drapeau thaïlandais [m]
ธงไตรรงค์[n. exp.] (thong trairong) EN: tricolour flag   FR: drapeau tricolore [m]
ตกที่นั่งลำบาก[v. exp.] (tok thīnang lambāk) EN: be in trouble ; be caught in a difficult situation   FR: être dans de beaux draps (loc.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAPE    D R EY1 P
DRAPED    D R EY1 P T
DRAPER    D R EY1 P ER0
DRAPES    D R EY1 P S
DRAPEAU    D R AH0 P OW1
DRAPERY    D R EY1 P ER0 IY0
DRAPING    D R EY1 P IH0 NG
DRAPKIN    D R AE1 P K IH2 N
DRAPERIES    D R EY1 P ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drape    (v) (d r ei1 p)
draped    (v) (d r ei1 p t)
draper    (n) (d r ei1 p @ r)
drapes    (v) (d r ei1 p s)
drapers    (n) (d r ei1 p @ z)
drapery    (n) (d r ei1 p @ r ii)
draping    (v) (d r ei1 p i ng)
draperies    (n) (d r ei1 p @ r i z)
linen-draper    (n) - (l i1 n i n - d r ei p @ r)
linen-drapers    (n) - (l i1 n i n - d r ei p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drapierung {f}drapery [Add to Longdo]
Schnittwaren {pl}; Vorhangstoffe {pl}draperies [Add to Longdo]
chromatiert {adj}with olive drap color [Add to Longdo]
drapieren | drapierend | drapiert | drapiert | drapierteto drape | draping | draped | drapes | draped [Add to Longdo]
Waldrapp {m} [ornith.]Hermit Ibis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドレーピング[, dore-pingu] (n) draping [Add to Longdo]
ドレープ[, dore-pu] (n) drape [Add to Longdo]
衣紋[えもん, emon] (n) dress; clothes; drapery [Add to Longdo]
袈裟[けさ, kesa] (n) (1) {Buddh} kasaya (monk's stole); (2) (abbr) (See 袈裟懸け) wearing an article of clothing in the same manner as a kasaya (i.e. draped over one shoulder) [Add to Longdo]
袈裟懸け[けさがけ, kesagake] (n) (1) (See 袈裟) wearing a kasaya; wearing an article of clothing in the same manner as a kasaya (i.e. draped over one shoulder); (2) (See 袈裟切り) slashing a sword diagonally from the shoulder [Add to Longdo]
月光菩薩[がっこうぼさつ, gakkoubosatsu] (n) {Buddh} Candraprabha (bodhisattva) [Add to Longdo]
呉服[ごふく, gofuku] (n) draperies; dry-goods; piece goods; (P) [Add to Longdo]
呉服屋[ごふくや, gofukuya] (n) draper; dry-goods store [Add to Longdo]
織物商[おりものしょう, orimonoshou] (n) draper [Add to Longdo]
太物[ふともの, futomono] (n) drapery; cloth [Add to Longdo]
太物店[ふとものだな, futomonodana] (n) draper's shop [Add to Longdo]
反物;段物[たんもの, tanmono] (n) (1) fabric; cloth; textiles; drapery; dry-goods; piece goods; (2) measure of kimono material [Add to Longdo]
立体裁断[りったいさいだん, rittaisaidan] (n) draping [Add to Longdo]
幔幕[まんまく, manmaku] (n) curtain; drapery [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哭丧棒[kū sāng bàng, ㄎㄨ ㄙㄤ ㄅㄤˋ, / ] mourning staff draped in white, held at a funeral to show filial piety [Add to Longdo]
帐帘[zhàng lián, ㄓㄤˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] drapery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  drap [dra]
     sheet
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top