Search result for

*dolle*

(59 entries)
(1.1546 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dolle, -dolle-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get all dolled up[IDM] แต่งตัวดีและแพงที่สุด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Candollei var. mirificaกวาวเครือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Otherwise, what are you doing here all dolled up?หรือว่าเธอมาทำงานนี่ก็แค่แต่งตัวสวย? Black Swan (2010)
All dolled up like Condoleeza Rice.แต่ตัวสวยอย่างกับ คอนโดลีซซ่า ไรซ์เลย I Must Confess (2011)
Got yourself all dolled up just to come say hello.แต่งมาซะสวย แค่มาทักทายเหรอ Wake (2011)
Where are you going all dolled up?แต่งตัวซะสวยเลย จะไปไหนเนี่ย? Give Me the Blame (2012)
Even when she's not all dolled up.แม้ว่าธอไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน The Break-Up (2012)
Okay, you go home, get yourself all dolled up, crack open some bubbly.โอเค เธอกลับบ้าน ไปแต่งตัวนะ เปิดแชมเปญ Fae-ge Against the Machine (2013)
What do say you and me get all dolled up at your house, Mouse?เธอว่าอะไรไหม ถ้าฉันไปแต่งตัวที่บ้านเธอ, เม้าส์ ? Caught (2013)
How long do you think getting dolled up takes?! เธอคิดว่าต้องใช้เวลาแต่งตัวเท่าไหร่กัน ? Caught (2013)
She was all dolled up, talking to a man about meeting another man.มันคือหมายศาล สำหรับกระเป๋าของคุณ ใช่ กระเป๋าราคา 5,000 The Secrets in the Proposal (2013)
What are you all dolled up for?เธอจะตกแต่งไปทำไม? Mercy (2013)
And that, good people, is why He got dolled up and dropped byและนั่น เจ้าคนดี ว่าทำไม เขาจึงแต่งตัวหรูและมาเยี่ยมเยียน Aladdin (1992)
Now, you know my offer, Maze, 1000 bucks clear. Get on it.Du kennst mein Angebot, Maze, 1000 Doller, rauf da. Space Croppers (1980)
- nice maroon car, ain't it?- Dolles burgunderrot. Used Cars (1980)
Don't spit all over my magazines, they cost money.Spuck mir doch nicht auf meine Hefte, kostet ein dolles Geld. Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
- About $30, I think?- Etwa 30 Doller, glaube ich? Fast Times at Ridgemont High (1982)
What did you think, I made all this up?Mache ich das alles etwa aus Jux und Dollerei? Hanky Panky (1982)
I've read about guys with split personalities, but this one's the new record.Ich habe mal von Persönlichkeitsspaltung gelesen. Aber das hier ist noch doller. Non c'è due senza quattro (1984)
Breakfast for Senor Bastiano Joao Coimbra de la Coronilla y Azevedo, and breakfast for Senor Antonio Coimbra de la Coronilla y Azevedo.Frühstück für Bastiano Joao Coimbra de la Corenilla y Azevedolle. Und Frühstück für Antonio Coimbra de la... - Bring den Kram rein! Non c'è due senza quattro (1984)
Now here's the capper.Aber es kommt noch doller. Weird Science (1985)
Let's not make a big deal about it this year, all right?Dieses Jahr machen wir nichts Dolles. But I Didn't Shoot the Deputy (1987)
That's the humor of it.Aus Jux und Dollerei! Henry V (1989)
Here, give them this half dollar bill.Hier, gib ihnen diesen halben Doller Schein. In the Line of Duty 4 (1989)
Harder!Doller! RoboCop 2 (1990)
Really? Great.Für 2 Doller und 95 Cent pro Minute. Starting on the Wrong Foot (1995)
- Mom's got a terrible headache.Mum hat ganz dolle Kopfschmerzen. The Fan (1996)
Real scared.Ich hab' dolle Angst. What Dreams May Come (1998)
Not much of a collection, and it's a bit personal.Keine dolle Sammlung. Following (1998)
lt-- lt ate my dollar.Es hat meinen Doller gefressen. Family Bizness (1998)
Fuck me harder, please.Doller. Ficken Sie mich doller, bitte. Election (1999)
and suddenly I notice, that it gets to a point, where it hurts infinitively worse than everything that had ever been before together! And the doc tells me someting about:Und ich schreie wie am Spieß und auf einmal merk ich, wie's an so 'ne Stelle kommt, wo es noch mal viel unendlich doller wehtut, als alles vorher Dagewesene zusammen! Gigantic (1999)
And even harder.Oder noch doller. Gigantic (1999)
Senseless and harder and harder.Besinnungslos und immer doller. Gigantic (1999)
- George's oar lock broke.George´s Dolle ist abgebrochen! The Skulls (2000)
Until it sounds as if he's hammering "BAM BAM" against your synapses.Immer doller, bis es sich so anfühlt, als würde er mit einem Vorschlaghammer, Bamm, Bamm, gegen deine Synapsen einhämmern. Lammbock (2001)
True story.Dolle Geschichte! Mean Streak (2001)
Take a strong puff!Zieh doller! Solino (2002)
There was just killer pain.Ich hatte ständig nur ganz dolle Schmerzen. Provider (2002)
- Okay, that was a thing.- Das ist ja ein dolles Ding. The Price (2002)
Again! Do it harder!Doller! Thirteen (2003)
Harder!Doller! Thirteen (2003)
Oh, I wanna bleed more. Hit me!Ich will noch doller bluten! Thirteen (2003)
Okay. Our forensics team examined the boat... and the oarlocks had been broken with a tire iron.Aber die Spurensicherung hat das Boot überprüft und festgestellt, dass die Ruderdollen mit einem Montierhebel aufgebrochen wurden. Victory for Humanity (2003)
Josh broke the oarlocks himself, made it look as if he'd been killed.Josh hat die Dollen selbst kaputtgemacht, damit es so aussieht, als wäre er tot. Victory for Humanity (2003)
And broke the oarlocks by herself?Um die Dollen selbst aufzubrechen? Niemals. Victory for Humanity (2003)
That was an awesome kiss with the girl.Und daßwar ein doller Kuß mit dem Mädchen. G.O.R.A. (2004)
Or "Shoot hard, harder, I don't understand"'Schieß doller, noch doller, ich hör nichts'. Aislados (2005)
Willing yourself to win. You've gotta want it badder than the rest.Man muss gewinnen wollen, und zwar doller als der Rest. Little Miss Sunshine (2006)
That was much harder!Das war viel doller! Night at the Museum (2006)
Okay, I better get this back home before the snow gets any worse.Ok, ich bring das lieber heim, bevor es noch doller schneit. The Perfect Dress (2006)
The more high and mighty people act, the more they got something to hide.Je doller die Menschen es treiben, desto mehr verbergen sie auch. Patient X (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
DOLLE    D AA1 L
DOLLED    D AA1 L D
DOLLEY    D AA1 L IY0
DOLLENS    D AA1 L AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dolled    (v) (d o1 l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riemendolle {f}oarlock [Add to Longdo]
Ruderdolle {f}thole; oarlock [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top