Search result for

*dollar*

(225 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dollar, -dollar-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dollar[N] ดอลลาร์ (หน่วยเงินตรา), See also: สกุลเงินดอลลาร์, Syn. coin, legal tenden, currency
dollarfish[N] ปลาจะละเม็ด
Eurodollar[N] เงินดอลล่าร์สของสหรัฐอเมริกาที่ฝากไว้ที่ธนาคารนอกประเทศ โดยเฉพาะธนาคารในยุโรป
petrodollars[N] เงินดอลลาร์จากประเทศที่ส่งน้ำมันดิบ
feel like a million dollars[IDM] มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dollar(ดอล'ละ) n. ดอลลาร์

English-Thai: Nontri Dictionary
dollar(n) เงินดอลลาร์,เหรียญ,ธนบัตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barite dollarแบไรต์รูปเหรียญ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Euro Canadian dollarsเงินดอลลาร์แคนาดานอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Eurodollar marketตลาดเงินดอลลาร์สหรัฐนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Eurodollarsเงินดอลลาร์สหรัฐนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Asian dollar marketตลาดเงินดอลลาร์ในเอเชีย [เศรษฐศาสตร์]
Petrodollarปิโตรดอลลาร์ [เศรษฐศาสตร์]
Canadian dollarดอลลาร์แคนาดา [เศรษฐศาสตร์]
Asian dollar marketตลาดเงินสกุลเอเชีย [TU Subject Heading]
Euro-dollar marketตลาดเงินสกุลยูโร [TU Subject Heading]
Euro Canadian dollarsเงินดอลล่าร์แคนาดาในยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Eurodollar marketตลาดเงินดอลลาร์สหรัฐในยุโรป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Eurodollarsเงินดอลลาร์สหรัฐในยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Petrodollarเงินดอลลาร์จากการขายน้ำมันดิบ [เศรษฐศาสตร์]
Eurodollar ยูโรดอลลาร์
เงินตราสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่อยู่ในสถาบันการเงินต่างๆ นอกสหรัฐอเมริกา ตลาดเงินยูโรดอลลาร์เริ่มขึ้นที่ประเทศอังกฤษในช่วงทศวรรษ 1950 เมื่อมีความต้องการเงินตราสกุลดอลลาร์มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ในขณะที่เงินดอลลาร์ ในขณะนั้นก็มีเป็นจำนวนมาก คำว่า “ยูโร” ที่นำหน้าแสดงให้เห็นถึงว่ามีจุดเริ่มต้นของกิจกรรมในยุโรป แต่ปัจจุบันคำว่ายูโรดอลลาร์นี้ก็ใช้เรียกกับเงินดอลลาร์ทั้งหมดที่อยู่นอก สหรัฐอเมริกาได้ [สิ่งแวดล้อม]
Death Averted per Dollar Spentต้นทุนที่ใช้ในการช่วยชีวิตคนไข้1คน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sand dollarเหรียญทะเล หรือ อีแปะทะเล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
$100?100 DollarThe Hustler (1961)
$ 200...?Ah, 200 Dollar... They Call Me Trinity (1970)
- $300,000.- 300.000 DollarRocky (1976)
$55,000.- 55.000 DollarCorn Fed Steele (1985)
- $2?- Zwei DollarMidnight Run (1988)
Yeah.3.000 DollarPretty Woman (1990)
$175.000.175.000 DollarThe Craft (1996)
$250.250 DollarTrue Grit (2010)
Out of one.Ein Dollar... Safe Haven (2013)
It's $25.25 DollarRequired Reading (2015)
You know, I usually pay tens of dollars to hear that.คุณก็รู้ผมยอมจ่าย 10 ดอลลาร์ เพื่อได้ยินคุณพูดคำนี้ Birthmarks (2008)
Thousands of dollars in debt because they're sick-ที่มีหนี้คนละหลายพันดอลลาล์ เพราะพวกเขาป่วย Last Resort (2008)
30 dollars Here.นี่ 30 เหรียญ Baby and I (2008)
There is plenty of cash. Pounds, francs, dollars.มีเงินสดมากมาย ทั้งปอนด์ ฟรังส์ ดอลล่าร์ The Bank Job (2008)
He left us 18 dollars that night you was found.เขาทิ้งเงินไว้ให้เรา 18 เหรียญ์ ในคืนที่เธอถูกพบ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
18 ratty dollars and a filthy diaper!18 เหรียญ์สกปรกกับผ้าอ้อมโสโครกผืนเดียว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Three hundred dollars..แค่ 300 เหรียญเอง? Death Race (2008)
So 300 dollars, thats all they gave usพวกเขาให้เรามาแค่300ดอลล์เท่านั้นหล่ะ Death Race (2008)
Subscribe to stage 1 now for 99 dollars!ลงทะเบียนดูด่านแรกด้วยราคา99ดอลลาร์ Death Race (2008)
It's about seven dollars?มันก็ประมาณเจ็ดดอลลาร์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Our overseas investments only stand at 30 hundred million US dollars.การลงทุนของเราในต่างประเทศอยู่ที่ 30 ร้อยพันล้านเหรีนญสหรัฐฯ. Episode #1.5 (2008)
The Toronto Maple Leafs will pay you 2 million dollars if you can get Darren Roanoke back with his wife in time to win the Stanley Cup.โตรอนโต เมเปิล ลีฟ จะจ่ายให้ 2 ล้านเหรียญ ถ้าท่านช่วยให้ดาร์เรนคืนดีกับเมียได้ ทันเวลาชนะถ้วยสแตนลี่คัฟ The Love Guru (2008)
Two million dollars!สองล้านเหรียญ! The Love Guru (2008)
-Dollars. -Baht.ดอลล่าร์ บาท Bangkok Dangerous (2008)
And about the same in euros and dollars. Excuse me, excuse me madam.เช่นเดียวกับเงินยูโรและดอลลาร์ Quantum of Solace (2008)
The Haitians elect a priest who decides to raise the minimum wage from 38 cents to 1 dollar a day.ชาวเฮติเลือกตั้งรัฐ จึงตัดสินใจเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ จาก 28 เซ็นต์ส มาเป็นวันละ 1 ดอลลาร์ Quantum of Solace (2008)
The Dollar is no longer trustworthy.เงินดอลล่าเริ่มจะวางใจไม่ค่อยได้แล้ว Quantum of Solace (2008)
I think it was a dollar coin, because I heard a clanging.ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญ เพราะได้ยินเสียงกรุ๊งกริ๊งอยู่ The House Bunny (2008)
Mr. President, it's a half a million dollars for a news interview.ท่านปธน.มันตั้งครึ่งล้านดอลลาร์ สำหรับการให้สัมภาษณ์รายการ Frost/Nixon (2008)
This guy'll be so grateful to be getting it at all, he'll pitch puffballs all night and pay a half a million dollars for the privilege.เจ้าหมอนี่ต้องสำนึกในบุญคุณ ที่ได้สิทธิ์การสัมภาษณ์ เขาคงยิ้มร่าอยู่ทั้งคืน และจ่ายเงินครึ่งล้าน\ สำหรับค่าเอกสิทธิ์พิเศษ Frost/Nixon (2008)
- You can call me Dollar.-เธอเรียกผมว่าดอลลาร์ก็ได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- Dollar?-ดอลลาร์อย่างงั้นเหรอ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
If I charged you a dollar every time you came to examine the machine you'd probably own it.รู้มั้ยถ้าผมบอกใ้ห้คุณตัดสินใจ Taken (2008)
- Ten dollars.- 10 ดอลลาร์ The Happening (2008)
Twenty dollars?20 ดอลลาร์ The Happening (2008)
A million dollar smile and about three pounds of muscle between the ears.รอยยิ้มล้านดอลลาร์และประมาณสามปอนด์ของกล้ามเนื้อระหว่างหู Revolutionary Road (2008)
Fourteen dollars plus shipping. Yes.14 ดอลลาร์รวมค่าจัดส่ง ใช่ Pilot (2008)
Good thing my wallet only had three dollars in it.และการ์ดเบสบอล Bedtime Stories (2008)
One dollar.1 เหรียญ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
One dollar won't get you to Newark.1 เหรียญ ไปNewarkไม่ได้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
One million dollars.1 ล้านดอลล่าร์ The Price (2008)
So this's what sixty million dollars looks likeไอ้ 60 ล้านดอลล่าร์นี่เหมือนอะไรน้า? Fast & Furious (2009)
Fine how can you explain to him that how all of the sudden the 60 million dollar worth of product disappearedถ้างั้นนายจะทำไงกับสินค้ามูลค่า60ล้านดอลล่าที่มันหายไปล่ะ Fast & Furious (2009)
A quarter of a million dollars?หนึ่งในสี่ของ ล้านดอลล่าเลยนะ? I Love You, Beth Cooper (2009)
They're worth millions of dollars each.ราคามันตั้งหลายล้าน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Millions of dollars.หลายล้านเหรอ.. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I don't know. A couple hundred dollars.ฉันไม่รู้ สักสองสามร้อยดอลล่าร์ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Half a million dollars.ครึ่งล้านดอลลาร์ Fighting (2009)
So what are you doing walking around the street with half a million dollars in your bag?งั้นอะไรที่นายกำลังทำ เดินไปรอบๆท้องถนน กับเงินครึ่งล้านดอลลาห์ ในกระเป๋าของคุณ Fighting (2009)
Uh, yeah, they started out as consultants, but over the past few years, while you were out of the country, the pentagon outsourced billions of dollars in contracts to them.อืม,พวกเริ่มจากการเป็นที่ปรึกษา แต่หลายปีที่ผ่าน,ตอนที่คุณ อยู่ต่างประเทศ,เพนตากอนจ้างคนภายนอก Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dollar10000 dollars was paid to him.
dollar5 dollars and 65 cents an hour.
dollar5 dollars in quarters and a dollar in dimes.
dollarAbout one hundred and fifty dollars altogether.
dollarAbout one hundred dollars.
dollarAdmission to the museum is thirty dollars.
dollarA dollar does not go very far these days.
dollarA dollar is equal to a hundred cents.
dollarAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
dollarAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
dollarA thousand dollars is a large sum.
dollarA trip to Hawaii will cost you about 200 dollars.
dollarBill has not less than six dollars.
dollarBill put aside a hundred dollars for his trip.
dollarBob charged 3 dollars an hour for mowing lawns.
dollarBy gift of the late Mr Smith the hospital received 3,000 dollars.
dollarCan I exchange yen for dollars here?
dollarCan you change a five-dollar bill?
dollarCan you change this into American dollars?
dollarCan you lower the price to ten dollars?
dollarCan you make change for a 20-dollar bill?
dollarChange this dollar bill for ten dimes.
dollarCould I change these pounds for dollars, please?
dollarCould you break this ten dollar bill?
dollarCould you give me change for a dollar?
dollarCould you give me change out of a hundred-dollar bill?
dollarCould you give me some change for this ten dollar bill?
dollarDamages from the flood amount to ten million dollars.
dollarDo you think you can live on a dollar a day in America?
dollarEach individual paid 1,000 dollars.
dollarEach individual paid 7000 dollars.
dollarEuropean currencies weakened against the dollar.
dollarFiguring a way to make a dollar comes ahead of thinking about how to do the job better.
dollarFive hundred dollars is a small sum for him.
dollarFive hundred dollars was advanced to me on my pay.
dollarFive thousand dollars is a large sum of money.
dollarGangsters robbed a bank of thousands of dollars.
dollarHave you got change for a dollar?
dollarHe bet me twenty dollars that I wouldn't do it.
dollarHe bought it for five dollars.
dollarHe bought me the radio for ten dollars.
dollarHe calculated that it would cost him 100 dollars.
dollarHe contributed fifty dollars to the project.
dollarHe deposited 100 dollars in his saving account.
dollarHe divided one million dollars among his five sons.
dollarHe earned no more than ten dollars a day.
dollarHe earns no less than three hundred dollars a day.
dollarHe earns not less than 1,000 dollars a week.
dollarHe earns not more than 50 dollars a week.
dollarHe earns twenty dollars a day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอลลาร์[CLAS] dollar, Example: การสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ต้องใช้เงินทุนไม่ต่ำกว่า 500,000 ดอลลาร์, Thai definition: ชื่อหน่วยเงินตราที่ใช้เรียกในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอลลาร์[n.] (dønlā) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.)   FR: dollar [m] ; dollar américain [m]
ดอลลาร์ฮ่องกง[n. exp.] (dønlā Hǿng Kong) EN: Hong Kong dollar ; HK$   FR: dollar de Hong Kong [m]
ดอลลาร์ออสเตรเลีย[n. exp.] (dønlā Østrelīa) EN: Australian dollar   FR: dollar australien [m]
ดอลลาร์สหรัฐ[n. exp.] (dønlā Saharat) EN: American dollar   FR: dollar américain [m]
ค่าเงินดอลลาร์[n. exp.] (khā ngoen dønlā) EN: dollar rate   FR: cours du dollar [m]
ค่าเงินยูโร[n. exp.] (khā ngoen yūrō) EN: cours du dollar [m]   FR: cours de l'euro [m]
แลกเงินดอลลาร์เป็นเงินบาท[v. exp.] (laēk ngoen dønlā pen ngoen bāt) EN: change dollars for Thai baht   FR: changer des dollars en bahts
เงินดอลลาร์[n. exp.] (ngoen dønlā) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.)   FR: dollar [m] ; dollar américain [m]
นกตะขาบดง[n. exp.] (nok takhāp dong) EN: Dollarbird   FR: Rolle oriental [m]
เหรียญ[n.] (rīen) EN: dollar ; piaster   FR: dollar [m]
เหรียญสิงคโปร์[n. exp.] (rīen Singkhapō) EN: Singapore dollar   FR: dollar de Singapour [m]
สี่สิบบาทต่อหนึ่งดอลลาร์[xp] (sīsip bāt tø neung dønlā) EN: 40 baht for a dollar   FR: 40 bahts pour un dollar

CMU English Pronouncing Dictionary
DOLLAR    D AA1 L ER0
DOLLARD    D AA1 L ER0 D
DOLLARS    D AA1 L ER0 Z
DOLLARS'    D AA1 L ER0 Z
DOLLAR'S    D AA1 L ER0 Z
DOLLAR'S    D AA1 L AH0 Z
NONDOLLAR    N AA1 N D AA1 L ER0
EURODOLLAR    Y UH1 R OW0 D AO2 L ER0
EURODOLLAR    Y UW1 R OW0 D AA2 L ER0
CASHDOLLAR    K AE1 SH D AA2 L ER0
DOLLARHIDE    D AA1 L ER0 HH AY2 D
EURODOLLARS    Y UW1 R OW0 D AA2 L ER0 Z
PETRODOLLAR    P EH1 T R OW0 D AA2 L ER0
PETRODOLLARS    P EH1 T R OW0 D AA2 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dollar    (n) (d o1 l @ r)
dollars    (n) (d o1 l @ z)
Eurodollar    (n) (y u@1 r ou d o l @ r)
Eurodollars    (n) (y u@1 r ou d o l @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Dollar(n) |der, pl. Dollars| เงินดอลล่าร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dollar {m} | Dollars {pl}dollar | dollars [Add to Longdo]
Dollar {m}buck [slang] [Add to Longdo]
Dollar-Zeichen {n}dollar sign ($) [Add to Longdo]
Fünfdollarschein {m}; Fünfpfundschein {m}fiver [Add to Longdo]
Fünfdollarschein {m}five-spot [Am.] [Add to Longdo]
Geldstück {n}; Dollar {m}rock [slang] [Add to Longdo]
Vierteldollar {m}; 25-Cent-Stück {n}quarter [Am.] [Add to Longdo]
100 Dollar setzento ante up 100 dollars [Add to Longdo]
Sie können Gift darauf nehmen. [übtr.]You can bet your bottom dollar. [fig.] :: [Add to Longdo]
Dollarvogel {m} [ornith.]Eastern Broad-billed Roller [Add to Longdo]
Scheibensalmler {m}; Silberdollar {m} (Metynnis argenteus) [zool.]silver dollar [Add to Longdo]
Tausenddollarfisch {m} (Notopterus chitala) [zool.]spotted featherback fish; spotted knife fish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジアダラー[, ajiadara-] (n) Asia dollar [Add to Longdo]
アメリカドル;アメリカ・ドル[, amerikadoru ; amerika . doru] (n) American dollar; United States dollar; US dollar [Add to Longdo]
オイルダラー[, oirudara-] (n) oil dollar [Add to Longdo]
シェークダラー[, shie-kudara-] (n) sheik dollar [Add to Longdo]
シンガポールドル[, shingapo-rudoru] (n) Singapore dollar [Add to Longdo]
ダラー[, dara-] (n) {comp} dollar (symbol) [Add to Longdo]
ドル[, doru] (n) (1) (was 弗) dollar; (2) doll; (P) [Add to Longdo]
ドルクローズ[, dorukuro-zu] (n) dollar clause [Add to Longdo]
ドルシフト[, dorushifuto] (n) dollar shift [Add to Longdo]
ドルショック[, dorushokku] (n) dollar shock [Add to Longdo]
ドルショップ[, dorushoppu] (n) dollar shop [Add to Longdo]
ドルペッグ[, dorupeggu] (n) dollar peg; being pegged to the dollar [Add to Longdo]
ドルユーザンス[, doruyu-zansu] (n) dollar usance [Add to Longdo]
ドル安[ドルやす, doru yasu] (n) cheap dollar [Add to Longdo]
ドル外交[ドルがいこう, doru gaikou] (n) dollar diplomacy [Add to Longdo]
ドル記号[ドルきごう, doru kigou] (n) dollar sign ($) [Add to Longdo]
ドル建て[ドルだて, doru date] (n) dollar basis; quotation in dollars [Add to Longdo]
ドル高[ドルだか, doru daka] (n) strong dollar [Add to Longdo]
ドル札[ドルさつ, doru satsu] (n) dollar bill [Add to Longdo]
ドル相場[ドルそうば, doru souba] (n) exchange rates of the dollar [Add to Longdo]
ドル地域[ドルちいき, doru chiiki] (n) dollar area [Add to Longdo]
ドル買い[ドルかい, doru kai] (n) dollar purchase; (P) [Add to Longdo]
バックス[, bakkusu] (n) (1) backs; (2) VAX; (3) dollars (from bucks); (P) [Add to Longdo]
ペトロダラー[, petorodara-] (n) petrodollar [Add to Longdo]
メチニス[, mechinisu] (n) silver dollar (Metynnis hypsauchen) (lat [Add to Longdo]
ユーロダラー[, yu-rodara-] (n) Eurodollar [Add to Longdo]
円安ドル高[えんやすドルだか, enyasu doru daka] (n) depreciation of the yen against the (American) dollar [Add to Longdo]
円高ドル安[えんだかドルやす, endaka doru yasu] (n) appreciation of the yen against the (American) dollar [Add to Longdo]
黄金万能[おうごんばんのう, ougonbannou] (n) the almighty dollar [Add to Longdo]
換算[かんさん(P);かんざん, kansan (P); kanzan] (n,vs) conversion (e.g. yen to dollars); change; exchange; translation (numerical); (P) [Add to Longdo]
香港ドル[ホンコンドル, honkondoru] (n) Hong Kong dollar [Add to Longdo]
豪ドル[ごうドル, gou doru] (n) Australian dollar [Add to Longdo]
最高額[さいこうがく, saikougaku] (n) capital sum; principal sum; top dollar [Add to Longdo]
釣り銭(P);釣銭;つり銭[つりせん, tsurisen] (n) change (e.g. for dollar); (P) [Add to Longdo]
仏法僧[ぶっぽうそう, buppousou] (n) (1) {Buddh} Buddha, Dharma, Sangha (the Buddha, the teachings, and the spiritual community); (2) (uk) dollarbird (Eurystomus orientalis); (3) (uk) roller (any bird of family Coraciidae); (4) (See 声の仏法僧) Eurasian scops owl (Otus scops) [Add to Longdo]
米ドル[べいドル, bei doru] (n) (abbr) US dollar [Add to Longdo]
米貨[べいか, beika] (n) American currency; US dollar [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二元[èr yuán, ㄦˋ ㄩㄢˊ, ] two yuan; two dollars; binary [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] Chinese monetary unit; dollar; primary; first; the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368); surname Yuan [Add to Longdo]
台币[Tái bì, ㄊㄞˊ ㄅㄧˋ, / ] New Taiwan dollar [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱 [Add to Longdo]
块儿八毛[kuài r bā máo, ㄎㄨㄞˋ ㄖ˙ ㄅㄚ ㄇㄠˊ, / ] one yuan or less; around 80 cents or one dollar [Add to Longdo]
新台币[Xīn tái bì, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˊ ㄅㄧˋ, / ] New Taiwan dollar (NTD) [Add to Longdo]
港元[Gǎng yuán, ㄍㄤˇ ㄩㄢˊ, ] Hong Kong dollar [Add to Longdo]
港币[gǎng bì, ㄍㄤˇ ㄅㄧˋ, / ] Hong Kong currency; Hong Kong dollar [Add to Longdo]
澳元[Ào yuán, ㄠˋ ㄩㄢˊ, ] Australian dollar [Add to Longdo]
澳币[Ào bì, ㄠˋ ㄅㄧˋ, / ] Australian dollar [Add to Longdo]
缅元[Miǎn yuán, ㄇㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] Burmese dollar [Add to Longdo]
美元[Měi yuán, ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ, ] American dollar; US dollar [Add to Longdo]
美金[Měi jīn, ㄇㄟˇ ㄐㄧㄣ, ] US dollar [Add to Longdo]
银元[yín yuán, ˊ ㄩㄢˊ, / ] flat silver (former coinage); also written 銀圓|银圆; silver dollar [Add to Longdo]
银圆[yín yuán, ˊ ㄩㄢˊ, / ] flat silver (former coinage); also written 銀元|银元; silver dollar [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドル記号[ドルきごう, doru kigou] dollar sign ($) [Add to Longdo]
ダラー[だらー, dara-] dollar (symbol) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dollar \dol"lar\, n. [D. daalder, LG. dahler, G. thaler, an
   abbreviation of Joachimsthaler, i. e., a piece of money first
   coined, about the year 1518, in the valley (G. thal) of St.
   Joachim, in Bohemia. See {Dale}.]
   1.
    (a) A silver coin of the United States containing 371.25
      grains of silver and 41.25 grains of alloy, that is,
      having a total weight of 412.5 grains.
    (b) A gold coin of the United States containing 23.22
      grains of gold and 2.58 grains of alloy, that is,
      having a total weight of 25.8 grains, nine-tenths
      fine. It is no longer coined.
      [1913 Webster]
 
   Note: Previous to 1837 the silver dollar had a larger amount
      of alloy, but only the same amount of silver as now,
      the total weight being 416 grains. The gold dollar as a
      distinct coin was first made in 1849. The eagles, half
      eagles, and quarter eagles coined before 1834 contained
      24.75 grains of gold and 2.25 grains of alloy for each
      dollar.
      [1913 Webster]
 
   2. A coin of the same general weight and value as the United
    States silver dollar, though differing slightly in
    different countries, formerly current in Mexico, Canada,
    parts of South America, also in Spain, and several other
    European countries.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. The value of a dollar; the unit of currency, differing in
    value in different countries, commonly employed in the
    United States and a number of other countries, including
    Australia, Canada, Hong Kong, parts of the Carribbean,
    Liberia, and several others.
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Chop dollar}. See under 9th {Chop}.
 
   {Dollar fish} (Zool.), a fish of the United States coast
    ({Stromateus triacanthus}), having a flat, roundish form
    and a bright silvery luster; -- called also {butterfish},
    and {Lafayette}. See {Butterfish}.
 
   {Trade dollar}, a silver coin formerly made at the United
    States mint, intended for export, and not legal tender at
    home. It contained 378 grains of silver and 42 grains of
    alloy.

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 dollar [dɔlar]
   dollar
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dollar [dɔlɑr]
   dollar
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Dollar [dɔlr] (n) , s.(m )
   buck; dollar
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top