Search result for

*discreet*

(120 entries)
(1.3777 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: discreet, -discreet-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discreet[ADJ] สุขุมรอบคอบ, See also: ระมัดระวัง, Syn. cautious, prudent, tactful, Ant. indiscreet, rash
discreetly[ADV] อย่างสุขุมรอบคอบ, See also: อย่างระมัดระวัง, Syn. cautiously
indiscreet[ADJ] ซึ่งไม่รอบคอบ, See also: ซึ่งไม่สมควร, ซึ่งไม่ระวัง, Syn. impolitie, incautious, tactless, Ant. discreet, tactful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discreet(ดิสครีท') adj. พิจารณารอบคอบ,สุขุม,ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ระมัดระวัง., See also: discreetness n. ดูdiscreet
indiscreet(อินดิสคริท') adj. ไม่รอบคอบ,ไม่ระวัง,เลินเล่อ., See also: indiscreetly adv. indiscreetness n., Syn. rash,unwise

English-Thai: Nontri Dictionary
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
indiscreet(adj) ไม่สมควร,ไม่ระวังตัว,ปากสว่าง,ปากโป้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was probably indiscreet.ซึ่งอาจไม่เหมาะนัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
and therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม Episode #1.6 (1995)
For God's sake, Rachel, this thing... should have been handled much more discreetly.เพื่อเห็นแก่พระเจ้าราเชล สิ่งนี้ ... ควรจะได้รับการจัดการ สุขุมมากขึ้น Dante's Peak (1997)
At the right moment slip it to Nobu – discreetly.เมื่อถึงโอกาสเหมาะเอามันให้โนบุ ระวังด้วยนะ เขาจะรู้ว่ามันคืออะไรเอง Memoirs of a Geisha (2005)
And I think all of you Should be more discreet.และคิดว่าพวกคุณทุกคน ควรจะรอบคอบมากกว่านี้ Æon Flux (2005)
It's just a few questions, and I'm sure you'd prefer it to be discreet.ผมมีปัญหาจะสอบถามเล็กน้อย ผมแน่ใจว่าคุณคงยินดีให้ความช่วยเหลือ Match Point (2005)
You can check that out if you like, but I beg you to be discreet.คุณจะไปตรวจสอบดูก็ได้ แต่ขอร้องอย่าทำอะไรให้กระทบถึงเธอ Match Point (2005)
OK, he's not gonna win a medal for fidelity, but we can find out discreetly enough whether the Hewetts had a shotgun unaccounted for.เขาอาจจะไม่ได้รับการชื่นชม ในฐานะสามีที่ดี แต่... ...เราก็ไม่พบพิรุธอะไรนอกเหนือจากนั้น แม้แต่เรื่องปืนลูกซองของคุณฮิวอิท ที่ไม่รู้ว่ามีทะเบียนรึเปล่า Match Point (2005)
- somewhat discreet.- ความสัมพันธ์ของเรา Four Brothers (2005)
Chancellor Sutler agreed, for obvious reasons, we have to keep this discreet.ท่านผู้นำ ซุทส์เล่อร์ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่จะจัดการเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง. V for Vendetta (2005)
Call weigart and tell him we need a discreet perimeter around this block.อาการหลงผิด ผู้ซึ่งทำใจไม่ได้กับการจากไปของคนที่รัก L.D.S.K. (2005)
Such an indiscreet girl.ช่างไม่เจียมตัวเลย Smile Again (2006)
You're not very discreet.เธอไม่รอบครอบเลยนะ Loving Annabelle (2006)
For, you see, where others might judge... a discreet carriage ride for what it seemed to be...ผู้คนจะคิดอย่างไร.. กับการแอบนั่งรถม้าของพวกคุณ.. The Illusionist (2006)
Search discreetly to find out who's trying to track us down.ไปสืบอย่างลับๆ ว่าใครกำลังสะกดรอยตามเรา The Book of the Three Hans (2006)
If we're gonna have an affair,we've gotta be discreet.ถ้าเราจะเป็นชู้กัน เราก็ต้องรอบคอบ Now You Know (2007)
No. but I need a -- a discreet lab.แต่ฉันต้องการแลปที่รอบคอบหน่อย Resistance Is Futile (2007)
She had their mascot tattooed on a very discreet part of her anatomy.เธอสักตัวนำโชคของที่นั้น ในที่มิดชิดบนร่างกาย No Such Thing as Vampires (2007)
We're discreet. We don't leave bodies lying around.เราระมัดระวัง เราไม่ทิ้งศพไว้เกลื่อน No Such Thing as Vampires (2007)
I wished to introduce her to your affections discreetly.ผมอยากแนะนำหล่อนให้ลุงได้รู้จัก Becoming Jane (2007)
Especially with this wonderful maid service. It's so discreet.โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแม่บ้านที่ บริการแสนจะวิเศษที่นี่ รอบคอบมากเลย 1408 (2007)
Shouldn't we discreetly climb a wall or dig a tunnel.เราไม่ปีนกำแพง หรือ ขุดหลุมเข้าไปเหรอ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
And try to be discreet, will you?และพยายามระมัดระวังหน่อย ได้มั้ย? Sí se puede (2008)
Morgan insisted we be discreet out of respect for his family.แต่มอร์แกนยืนยันว่าเราควรให้เกียรติครอบครัวเขา Sí se puede (2008)
Not to worry. bart's people are top-notch and very discreet.ไม่ต้องเป็นห่วง คนของบาร์ทรอบคอบ The Magnificent Archibalds (2008)
Bart's people are topnotch and very discreet. You hire someone to look into my past?คนของบาทรอบคอบมาก-คุณจ้างคน It's a Wonderful Lie (2008)
I really thought Sonia was a woman of more discreet character.ผมคิดจริง ๆ แล้วว่า โซเนียเป็นผู้หญิงที่รอบคอบมากทีเดียว The Bank Job (2008)
Move these discreetly to the number three harbor.ย้ายมันอย่าระมัดระวัง ไปที่ท่าเรือที่ 3 Episode #1.5 (2008)
I thought I was being more discreet.ฉันคิดว่าฉันกำลังระมัีดระวังมากขึ้นแล้วนะ New York, I Love You (2008)
I have a very good success rate at finding items. And discreetly.ฉันประสบความสำเร็จที่ดีมากค่ะ ตามหาของที่หายไปและอย่างรอบครอบ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I'll be discreet.ผมจะระมัดระวัง London. Of Course (2009)
I need you to be discreet.ผมต้องระมัดระวัง Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
It all had to be very discreet that's why they chose this place.มันต้องเป็นไปอย่างลึกลับ รอบคอบ พวกมันจึงเลือกทำที่นี่ [Rec] 2 (2009)
Well, that's not surprising. These women know how to be discreet.ไม่น่าแปลกใจหรอก ผู้หญิงพวกนี้รู้ว่าควรจะทำตัวยังไง Pleasure Is My Business (2009)
Any way we can handle this discreetly?อย่างไรก็ตามเราสามารถจัดการสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างเหมาะสม Pleasure Is My Business (2009)
He said that the staff was very discreet.เขาว่าเจ้าหน้าที่รอบคอบมาก Pleasure Is My Business (2009)
Yes. And I don't have to remind anybody where we are. Please be discreet.ครับ และคงไม่ต้องให้บอกนะ ว่าเราอยู่ตรงจุดไหน รอบคอบไว้ก่อน A Shade of Gray (2009)
We definitely were trying to be as discreet as possible, but there's nothing discreet about Westerners in a place where there are no Westerners with big black cases, and it was noted.ที่นี่คุณจะเห็นโลมา อยู่อย่างอิสระ ตามสบาย ขึ้นมา แล้วก็ตามหา ความรัก และการสัมผัส The Cove (2009)
When we very discreetly leave the hotel room with four or five guys dressed in black with camera equipment, we have it timed really well.เท่าที่รู้มันเขียนว่า "ยินดีต้อนรับสู่ ไทจิ" "ขอเชิญเพลิดเพลินกับมรดก รกโลกของ ยูเนสโก" ผมอยากให้ได้ความรู้สึกแบบ 3 มิติ The Cove (2009)
Well, you know. Have her shot and dispose of her body discreetly.ดี Episode #3.1 (2009)
If you are going to eat that cheeseburger in here, could you at least be a little discreet?ถ้านายจะกินชีทเบอเกอร์ ภายในห้องนี้ กรุณาระมัดระวัง หน่อยได้มั้ย? Fracture (2009)
When we began this affair, we agreed to be discreet.-คาร์ล ตอนเราคบกัน เราตกลงกันว่าจะไม่ทำอะไรประเจิดประเจ้อนี่ Boom Crunch (2009)
Do you know what discreet means? No skywriting!คุณเข้าใจความหมายคำว่า "ไม่ประเจิดประเจ้อ" มั้ย? Boom Crunch (2009)
And then we had to store him away discreetly.จากนั้น เราเก็บเขาไว้ห่างๆ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
discreetly eliminate waste.คอยหาทางช่วยเหลือกัน... Football, Feminism and You (2009)
This is a live shot of Kripke's lab via a mini webcam I was able to install, thanks to a dollar bill discreetly placed in the night janitor's shirt pocket.นี่เป็นภาพสดๆ จากห้องแล๊บคริปถ่ายจาก กล้องจิ๋วที่ฉันเอาไปติดไว้ ต้องขอบใจ เงินที่ไปอยู่ในกระเป๋า ของภารโรงกะดึก The Vengeance Formulation (2009)
I was discreet.ข้าระวังแล้วนะ The Red Serpent (2010)
You're discreet, efficient and you have a network of loyal customers with enormous disposable income.นายสุขุม มีคุณภาพ และนายมีเน็ตเวิร์คของความภักดีต่อลูกค้า พร้อมทั้งรายได้มหาศาล It Hurts Me Too (2010)
Quietly, discreetly, and most important of all, completely off the books.เหมือนหนังสือที่สมบูรณ์แบบ Everything Is Broken (2010)
I think we should let him do it, then follow him discreetly.ผมคิดว่าควรปล่อยให้เขาทำไป จากนั้นค่อยสะกดรอยเขาอย่างระมัดระวัง Subversion (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discreetIt might be discreet of you to bend a little to the prevailing wind.
discreetIt was discreet of you to keep it a secret from him.
discreetIt wasn't very discreet of you to forget the appointment.
discreetI will not say play fair but I would wish that you refrain from indiscreet acts.
discreetTo do him justice, he is a discreet man.
discreetYou should be more discreet in expressing yourself in public.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบคอบ[V] be cautious, See also: be circumspect, be careful, be discreet, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เธอรอบคอบมากที่เอาร่มมาด้วย, Thai definition: พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
สุขุม[ADJ] prudent, See also: careful, cautious, wise, discreet, vigilant, wary, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: เขาอาศัยนิสัยใจคออันสุขุมเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์จนกระทั่งสนิทสนมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่, Thai definition: เกี่ยวกับการคิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขุม[V] be prudent, See also: be careful be cautious, be wise, be discreet, be wary, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: ความคิดของท่านสุขุมและเยือกเย็นกว่าหนุ่มสาว, Thai definition: คิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขุม[ADV] prudently, See also: carefully, cautiously, wisely, discreetly, vigilantly, warily, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: แผนการนี้ได้ถูกวางไว้อย่างสุขุมโดยท่านแม่ทัพ, Thai definition: คิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พล่อยๆ[ADV] indiscreetly, See also: freely, thoughtlessly, flippantly, Example: ถ้าเธอทำอะไรพล่อยๆ อย่างนี้อีก พวกเราทุกคนจะเดือดร้อน, Thai definition: โดยไม่ตริตรองหรือไม่คิดให้ดีก่อน
พลั้งปาก[V] make a slip of the tongue, See also: make an indiscreet remark, Syn. เผลอปาก, Example: ฉันพลั้งปากกับนายห้างไปด้วยความโกรธไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะว่าท่าน, Thai definition: พูดไปโดยยั้งไม่ทัน, พูดไปโดยไม่ทันคิด
เผลอไผล[V] to be careless, See also: to be incautious, to be indiscreet, to be reckless, Example: หากเขาเผลอไผลทำงานไม่รอบคอบอย่างนี้อีก เห็นจะถูกลงโทษ, Thai definition: หลงๆ ลืมๆ
เพรื่อ[ADV] indiscreetly, See also: scatteringly, Syn. เรี่ยราด, Example: เธอพูดเพรื่อไปแบบนี้จะได้ประโยชน์อะไร, Thai definition: อย่างเกินขอบเขต, อย่างไม่เป็นกิจจะลักษณะ
ลอยๆ[ADJ] indiscreet, See also: thoughtless, heedless, irresponsible, Example: เพราะคำพูดลอยๆ ของเขานั่นเองจึงทำให้หลายคนคิดมาก, Thai definition: ไม่เฉพาะเจาะจง
ลอยๆ[ADV] indiscreetly, See also: thoughtlessly, heedlessly, irresponsibly, without thinking, Syn. พล่อยๆ, Example: การจะกล่าวหาว่าผู้ใดทุจริตคอรัปชั่นจะต้องมีหลักฐาน มิใช่กล่าวลอยๆ, Thai definition: อย่างไม่เจาะจงผู้ใดโดยเฉพาะ
สุกเอาเผากิน[ADJ] careless, See also: inattentive, incautious, unwary, indiscreet, reckless, Syn. ลวกๆ, ชุ่ย, Ant. ประณีต, Example: ฉันไม่ชอบวิธีการแบบสุกเอาเผากินที่เขาเอามาใช้ในการทำงานเลย, Thai definition: ที่ทำลวกๆ, ที่ทำพอเสร็จไปคราวหนึ่งๆ, Notes: (สำนวน)
ยั้งคิด[V] be discreet, See also: cautious, be prudent, be circumspect, be careful, be considerate, Syn. ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Example: การใช้ทรัพยากรให้สิ้นเปลืองอย่างรวดเร็วโดยไม่ยั้งคิด มีผลในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว
นกกะปูด[N] tattletale, See also: gossip, blabbermouth, bigmouthed, outspoken, indiscreet, shoot off one's mouth, Syn. คนปากบอน, คนปากสว่าง, คนปากโป้ง, Example: อย่าบอกความลับกับพวกนกกะปูดพวกนี้นะ, Count unit: คน, Notes: (ปาก)
สมเหตุสมผล[ADV] reasonably, See also: discreetly, Syn. มีเหตุผล, Example: ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กๆ รู้จักใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล, Thai definition: มีเหตุผลพอสมควร, มีเหตุผลรับกัน
สมเหตุสมผล[ADV] reasonably, See also: discreetly, Syn. มีเหตุผล, Example: ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กๆ รู้จักใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล, Thai definition: มีเหตุผลพอสมควร, มีเหตุผลรับกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอย ๆ[adj.] (løi-løi) EN: indiscreet ; thoughtless ; heedless ; irresponsible   
ลอย ๆ[adv.] (løi-løi) EN: indiscreetly ; thoughtlessly ; heedlessly ; irresponsibly ; without thinking   
พลั้ง[v.] (phlang) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark ; blunder ; make a mistake   FR: se tromper ; commettre un impair
พลั้งปาก[v. exp.] (phlang pāk) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark   FR: faire un lapsus
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be careless ; to be incautious ; to be indiscreet ; to be reckless   
พล่อย[adv.] (phlǿi) EN: freely ; indiscreetly ; indiscreetly ; thoughtlessly ; flippantly ; heedlessly   FR: de façon irréfléchie ; inconsidérément
พล่อย ๆ[adv.] (phlǿi-phlǿi) EN: indiscreetly ; freely ; thoughtlessly ; flippantly   
รอบคอบ[v.] (røpkhøp) EN: be cautious ; be circumspect ; be careful ; be discreet   FR: être prudent
ยั้งคิด[v.] (yangkhit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCREET    D IH2 S K R IY1 T
DISCREETLY    D IH2 S K R IY1 T L IY0
INDISCREET    IH2 N D AH0 S K R IY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discreet    (j) (d i1 s k r ii1 t)
discreetly    (a) (d i1 s k r ii1 t l ii)
indiscreet    (j) (i2 n d i s k r ii1 t)
indiscreetly    (a) (i2 n d i s k r ii1 t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Indiskretion {f}indiscreetness [Add to Longdo]
Verschwiegenheit {f}discreetness [Add to Longdo]
dezent; diskret {adj} | dezenter | am dezentestendiscreet | more discreet | most discreet [Add to Longdo]
diskret {adv}discreetly [Add to Longdo]
indiskret {adj} | indiskreter | am indiskretestenindiscreet | more indiscreet | most indiscreet [Add to Longdo]
indiskret {adv}indiscreetly [Add to Longdo]
klugdiscreet [Add to Longdo]
klug {adv}discreetly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
[やす, yasu] (pref,suf) (1) cheap; (pref) (2) (See 安請け合い) rash; thoughtless; careless; indiscreet; frivolous [Add to Longdo]
軽々;軽軽[けいけい, keikei] (adv) (usu. as 軽々に) indiscreetly; thoughtlessly; carelessly; frivolously [Add to Longdo]
軽々しい;軽軽しい[かるがるしい, karugarushii] (adj-i) indiscreet; thoughtless; careless; frivolous [Add to Longdo]
口堅い;口固い[くちがたい, kuchigatai] (adj-i) discreet; tight-lipped [Add to Longdo]
細心[さいしん, saishin] (adj-na,n,adj-no) meticulous; careful; discreet; scrupulous; prudent; (P) [Add to Longdo]
慎み深い;虔み深い[つつしみぶかい, tsutsushimibukai] (adj-i) discreet; modest; cautious [Add to Longdo]
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m,vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P) [Add to Longdo]
慎重居士[しんちょうこじ, shinchoukoji] (n) very cautious person; very prudent person; very discreet person [Add to Longdo]
体良く;体よく[ていよく, teiyoku] (adv) decently; gracefully; plausibly; politely; tactfully; discreetly [Add to Longdo]
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful [Add to Longdo]
不料簡;不量見;不了見[ふりょうけん, furyouken] (adj-na,n) indiscretion; bad idea; thoughtlessness; indiscreetness [Add to Longdo]
弁えの無い;弁えのない[わきまえのない, wakimaenonai] (adj-i) indiscreet; undiscerning [Add to Longdo]
無闇に(P);無暗に[むやみに, muyamini] (adv) (uk) unreasonably; absurdly; recklessly; indiscreetly; at random; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脱口而出[tuō kǒu ér chū, ㄊㄨㄛ ㄎㄡˇ ㄦˊ ㄔㄨ, / ] to blurt out; to let slip (an indiscreet remark) [Add to Longdo]
语失[yǔ shī, ㄩˇ ㄕ, / ] indiscreet remark; indiscretion; slip of the tongue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discreet \Dis*creet"\, a. [Compar. {Discreeter}; superl.
   {Discreetest}.] [F. discret, L. discretus separated (whence
   the meaning reserved, prudent), p. p. of discernere. See
   {Discern}, and cf. {Discrete}.]
   1. Possessed of discernment, especially in avoiding error or
    evil, and in the adaptation of means to ends; prudent;
    sagacious; judicious; not rash or heedless; cautious.
    [1913 Webster]
 
       It is the discreet man, not the witty, nor the
       learned, nor the brave, who guides the conversation,
       and gives measures to society.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Satire 's my weapon, but I 'm too discreet
       To run amuck, and tilt at all I meet. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The sea is silent, the sea is discreet.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Differing; distinct. [Obs.] --Spenser. -- {Dis*creet"ly},
    adv. -- {Dis*creet"ness}, n. Discrepance

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 discreet [diskret]
   discrete
   modest
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top