Search result for

*diminish*

(158 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: diminish, -diminish-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diminish[VT] ทำให้ลดลง, See also: ทำให้น้อยลง, ทำให้เล็กลง, Syn. decrease, Ant. increase, intensify
diminish[VI] ทำให้ลดลง, See also: ทำให้น้อยลง, ทำให้เล็กลง, Syn. decrease, Ant. increase, intensify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diminish(ดิมิน'นิช) vt. ทำให้ลดน้อยลง,ลดลง,ดูหมิ่น vi. ลดลง, See also: diminishable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
diminish(vi,vt) ลดลง,น้อยลง,ดูหมิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diminished responsibilityความรับผิดทางอาญาที่เบาลง (เพราะสติไม่สมประกอบ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diminishing bell butt jointรอยต่อชนปากบานใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
diminishing metaphorอุปลักษณ์ลดสภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breath Sound, Diminishedเสียงหายใจค่อยกว่าปกติเสียงหายใจอ่อนกว่าปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To be mistress of the king of England is by no means to diminish yourself.การที่จะเป็นนางสนมของกษัตริย์แห่งอังกฤษ ไม่ได้เป็นการลดค่าของตัวเองลงหรอกนะ The Other Boleyn Girl (2008)
You know, the first and greatest sin or deception of television is that it simplifies, it diminishes, great, complex ideas, tranches of time.คุณรู้ไหมว่า บาปหรือการหลอกลวงของโทรทัศน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งเลย คือมันทำให้ดูง่ายขึ้น ตัดตอนให้สั้นลง หลายช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ ความคิดที่ซับซ้อน Frost/Nixon (2008)
The new arrivals are mostly farmers forced off the land for economic or demographic reasons, or because of diminishing resources.ผู้ที่ย้ายมาใหม่ส่วนใหญ่ เป็นชาวนาซึ่งละทิ้งที่ดิน เหตุผลอาจเนื่องมาจากเศรษฐกิจ, ประชากร หรือทรัพยากรลดน้อยลง Home (2009)
Their distance to you grows as the distance to the peak diminishesพวกเค้าห่างจากคุณออกไปเรื่อยๆ.. เมื่อเข้าใกล้เทือกเขาเข้าไปทุกที The Breath (2009)
That would stop him From doing that? Well, killing Gave him power, But after so many, The payoff began To diminish.การฆ่าให้อำนาจ แต่หลังจากฆ่าหลายๆ คนเข้า ความสะใจก็เริ่มคลายลง Omnivore (2009)
I figured his balance was off from diminished sensation.ผมประเมินว่าเขาเสียการทรงตัว จากการมึนงงเล็กน้อย House Divided (2009)
We're pulling the fish out of the ocean at such a rate and eroding and diminishing our marine ecosystems so bad that the whole thing could collapse.พวกมันกำลังสื่อสารกัน และคุณก็รู้ว่าเช้าวันรุ่งขึ้น ก็จะไม่มีอีกแล้ว พวกมันจะถูกทำให้เงียบไปตลอดกาล The Cove (2009)
An uncertain diminished 7th.ดิมินิช 7th ที่ไม่มั่นคง Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Arrogance diminishes wisdom.}ความยโสบดบังซึ่งปัญญา Trespass (2009)
I'm not trying to diminish what you're going through.ฉันไม่ได้พยายามจะตอกย้ำ ว่าคุณได้ผ่านอะไรมา Air: Part 3 (2009)
Perhaps he can argue diminished capacity.บางทีเขาอาจโกรธน้อยลง Dude, Where's My Groom? (2009)
We will not diminish this brave soldier's sacrificeเราไม่ควรไปลดคุณค่า แห่งความกล้าหาญในการยอม พลีชีพของนายทหารคนหนึ่ง A Bright New Day (2009)
I don't want to use the F-word... 'cause I don't want to diminish its beauty in any way.ฉันไม่อยากจะใช้ตัว F เพราะ ฉันไม่อยากมันให้มันดูแย่ ไม่ว่ายังไงมันสวยงาม MacGruber (2010)
Though I cannot state categorically that my life will be diminished by not having you in it,ดังนั้น ฉันไม่อาจกล่าวได้เลยว่าชีวิตของฉัน จะแย่แค่ไหนถ้าไม่มีพวกคุณอยู่ด้วย The Bozeman Reaction (2010)
I've got a diminished blood pressure.ความดันลดลงมากเลยค่ะ Peleliu Airfield (2010)
Mr. Vaziri, your obsession with sport will no doubt diminish your mental acuity.คุณวาซีรี่ ความหมกมุ่นของคุณ เรื่องเบสบอลเนี่ย จะทำให้ความเฉลียวฉลาดทางด้านจิตใจของคุณลดลงนะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Should've been five for manslaughter, with diminished.น่าจะถูกตัดสินจำคุก 5 ปี ข้อหาฆ่าคนโดยไม่ไตร่ตรองไว้ก่อนพร้อมการลดโทษ Episode #1.2 (2010)
If I no longer believe her to be of sufficient value to you, then her value to me diminishes sharply.ผมไม่เชื่ออีกต่อไป ว่าตัวเธอจะมีมูลค่าต่อคุณ งั้นเธอก็มูลค่าลดลงทันทีสำหรับผม คุณเข้าใจผมไหม Episode #1.5 (2010)
Mason said it'll diminish my strength...อาเมสันบอกว่ามันจะลดพลังของฉัน By the Light of the Moon (2010)
It started to diminish.มันเริ่มลดลง Natalie (2010)
I'm not trying to diminish it or guilt-trip you or anything,ฉันไม่ได้จะพยายามไปขัดขวาง หรืออะไรหรอกนะ Transformers: Dark of the Moon (2011)
Mix that with the smell of like a dead cat and some fajitas and you've got what you call yourself a severely diminished libido.ไม่เป็นไรค่ะ เดินไปตรงนู้นซัก 13 ก้าวก่อนไป ..แล้วค่อยกลับมาดื่มใหม่ เฮนเดอร์สัน.. Just Go with It (2011)
When William removed those parts of my brain all those years ago, he diminished my intellect.ตอนที่วิลเลี่ยมเอาบางส่วนของสมองฉันไป เมื่อหลายปีก่อน มันได้ทำให้สติปัญญาฉันด้อยลง The Firefly (2011)
Wave amplitude is diminished and markedly flattened.ความสูงของคลื่นกำลังลดลง และกำลังแบนราบอย่างชัดเจน Us or Them (2011)
Otherwise our chances of survival diminish greatly.ไม่อย่างนั้นโอกาสรอดชีวิตของเราจะน้อยลง The Outsiders (2011)
Look, eventually, you hit a point of diminishing returns on the sexiness.ในท้ายที่สุด เธอก็ได้มาถึงจุดผลตอบแทนถดถอย ของความเซ็กซี่ Regional Holiday Music (2011)
Don't stay out in the daylight too long, your resistance to sunlight has diminished.อย่าพยายามที่จะไปไหนมาไหนระหว่างวัน คุณเริ่มจะไม่มีภูมิต้านทานต่อแสงแดด  ()
If our power diminishes much further, we gods will become mortal.หากพลังของเราเสื่อมถอยต่อไปเช่นนี้ เหล่าเทพจะกลายเป็นมนุษย์ Wrath of the Titans (2012)
Well, after Nate finally forgave me for diminishing him to half a Derek in my book,ได้ ก็เนทยกโทษให้ผม ที่ลดความสำคัญของเดเร๊กในหนังสือผม The End of the Affair? (2012)
They diminished us to nothing.พวกเขาทำให้เรา ไม่เหลืออะไรเลย Darkness (2012)
Just because I pay you for your services doesn't diminish our friendship.เพียงเพราะฉันต้องจ่ายเงิน สำหรับการให้บริการของคุณไม่ได้ มิตรภาพของเราลดน้อยลง Blackwater (2012)
Don't diminish yourself. You have a very important role in this.อย่าถ่อมตัวไปเลย เธอได้รับบทสำคัญเรื่องนี้เลยล่ะ Stolen Kisses (2012)
Well, I think the risk will be slightly diminished when I, you know, rip his head off.ฉันว่าความเสี่ยง จะลดลงไปนิดนึง ตอนที่ฉันกระชากหัวมันออกจากร่างแล้ว Memorial (2012)
Certainly your control of the city's criminal enterprises appears undiminished.แน่นอนว่าการควบคุม กิจการอาชญากรของคุณ ไม่มีท่าทางว่าจะลดลง Triggerman (2012)
And the longer we wait, the more that my vascularity diminishes, the more the nerves die, the more the muscle atrophies, and then there's only one option left!และยิ่งเรารอมากเท่าไหร่ เส้นเลือดก็จะตีบมากขึ้น และ เส้นประสาทตายมากขึ้น และกล้ามเนื้อตายมากขึ้น Remember the Time (2012)
Gein's crimes diminishes in comparison to those of the Aztecs.เรื่องที่เกนทำดูอ่อนด้อยไปเลย ถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องที่พวกแอ๊ซเทกนั่นทำ The Method in the Madness (2012)
Adolescents suffer diminished judgment... because their frontal lobes are underdeveloped.ผู้เยาว์มีการตัดสินใจไม่ดี เพราะว่าสมองส่วนหน้ายังโตไม่เต็มที่ The Ghost in the Machine (2012)
Gaius is very particular. They have to be fresh or their power is diminished.ไกอัสกำชับมาว่ามันจะต้องสดไม่งั้นพลังของมันจะอ่อนลง The Kindness of Strangers (2012)
The bright lure of freedom diminishes your life's joy in a mad scramble for power,แสงสุกใสของอิสรภาพ บั่นทอนความสุขของชีวิต เข้าแย่งชิงกันพื่ออำนาจ The Avengers (2012)
Between that and the wide gauge, it's going to diminish your FPSดูจากความยาวลำกล้องแล้วอาจจะทำให้แรงอัดลดลง Iron Man 3 (2013)
We start bringing in lawyers and they start putting up roadblocks where they don't need to be, and my ability to control this situation diminishes.พวกเราจะเริ่มเรียกทนายความ และพวกเขาจะเริ่มเป็นอุปสรรคขัดขวาง ยุ่งยากไปกันใหญ่ ที่ซึ่งพวกเขาไม่จำเป็นต้องเข้ามายุ่ง Buried (2013)
The formula produces diminishing returns.ยานี้มีผลแค่ตอนแรกๆ There's Bo Place Like Home (2013)
This injustice will never diminish the life and actions of a good man.ความอยุติธรรมนี้จะไม่ถูกลดทอน ต่อชีวิตและการกระทำของคนดีๆ In Extremis (2013)
It appears time hasn't diminished the Hessian's fascination with ancient artifacts.เวลาที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้จำนวนลดลงเลย The Lesser Key of Solomon (2013)
The last internal combustion engine is placed in a museum, as the effects of climate change reverse and diminish.เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ผ่านมา จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ ขณะที่ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศย้อนกลับและลดน้อยลง The Immortals (2014)
Our commitment to defend Western Europe and West Berlin, for example stands undiminished.ความมุ่งมั่นที่จะปกป้องยุโรปตะวันตก... เช่นเบอร์ลินเป็นต้น. และคงอยู่อย่างนั้น. The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Readings indicate cloud density diminishing, sir.อ่านบ่งบอกถึงความหนาแน่น ของเมฆลดน้อยลงครับ Star Trek Beyond (2016)
Diminished responsibility.ฟั่นเฟีอนชั่วขณะ T2 Trainspotting (2017)
If that Cunt in the original trial had put on a proper defense of diminished responsibility,ถ้าไอ้เวรที่ว่าความให้ครั้งแรก แก้ต่างให้ถูกว่าฟั่นเฟีอนชั่วขณะ T2 Trainspotting (2017)
The diminished responsibility. Did you mention it?ไอ้ความฟั่นเฟือนชั่วขณะน่ะ ได้พูดรึเปล่า T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diminishAge diminished his strength.
diminishEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
diminishHis income was diminished by half after retirement.
diminishHis sense of guilt was diminished.
diminishPersonal liberty is diminishing nowadays.
diminishRecently, the dignity and importance of the Japanese father has diminished.
diminishThe deficit has been diminishing little by little.
diminishThe population of this country is diminishing.
diminishThe war diminished the wealth of the country.
diminishTo say so should not diminish his importance.
diminishWith no supply of water from trees, rainfalls diminish in time and the area keeps drying up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนตัว[V] reduce, See also: diminish, lessen, lower, decrease, Example: สภาพความรุนแรงของการขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวได้เริ่มอ่อนตัวลงเป็นลำดับ หลังจากที่พระประจักษ์ได้เข้าไปปักหลักอยู่ในพื้นที่, Thai definition: ลดระดับความรุนแรงลงจากเดิม
ลดค่าใช้จ่าย[V] reduce the expenses, See also: diminish the expenses, Syn. ทุ่นค่าใช้จ่าย, Ant. เพิ่มค่าใช่จ่าย, Example: การใช้มินิคอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก
ซาลง[V] diminish, See also: dwindle, subside, lessen, moderate, abate, Syn. เบาลง, เบาบาง, บรรเทา, Example: ที่โรงอาหารตอนบ่ายคนคงซาลงกว่าตอนเที่ยง, Thai definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
เพลาลง[V] decrease, See also: decline, diminish, lessen, go down, subside, lower, reduce, Syn. ลดลง, เบาบางลง, Example: เดือนนี้งานของเราก็เพลาลงบ้าง ไม่ได้หนักหน่วงเหมือนเดือนที่แล้ว
บางเบา[V] reduce, See also: diminish, Syn. เบาบาง, Example: อาการไข้ที่ขึ้นสูงบางเบาลงบ้างแล้วหรือยัง, Thai definition: น้อยลง, ทุเลาลง
ลดน้อยลง[V] decrease, See also: reduce, lower, subside, recede, cut down, diminish, bring down, lessen, Syn. ลดลง, Ant. เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Example: ไฟฟ้าสถิตบริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำให้ฝุ่นผงลดน้อยลงไป, Thai definition: ลดปริมาณลงไป
ลบ[V] subtract, See also: take away, deduct, remove, diminish, take off, Syn. หักออก, Ant. บวก, เพิ่ม, Example: เมื่อลบค่าใช้จ่ายแล้ว เรายังคงเหลือเงินพอจะจัดตั้งกองทุนได้
ย่น[V] shorten, See also: save, reduce, cut down, diminish, lessen, Syn. ร่น, ย่นย่อ, Example: วิธีใหม่จะย่นระยะเวลาในการอนุมัติให้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่, Thai definition: ร่นให้สั้นหรือให้เร็วเข้า เช่น ย่นหนทาง ย่นเวลา
งวด[V] dry out, See also: decrease, diminish, lesson, reduce, Syn. ลดลง, แห้งลง, พร่องลง, Ant. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น, Example: เมื่อน้ำแกงในหม้องวดแล้วอย่าลืมปิดแก๊สด้วยล่ะ
พร่อง[V] be depleted, See also: be decreased, be diminished, be partly consumed, Syn. ขาด, ร่อยหรอ, Ant. เต็ม, ครบ, บริบูรณ์, Example: ครูจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดารินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด, Thai definition: ไม่เต็มตามอัตราเพราะลดหรือขาดไป
ลดทอน[V] reduce, See also: diminish, lessen, Syn. ตัดทอน, Ant. เพิ่มเติม, Example: การปราบปรามกระบวนการผลิต และค้ายาเสพติดในพื้นที่ส่วนใน มีเป้าหมายเพื่อลดทอนการขยายตัวของกระบวนการผลิต และค้ายาเสพติดรายใหญ่
ลดลง[V] become lower, See also: subside, diminish, Syn. น้อยลง, Ant. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น, Example: กระแสความนิยมเช่าบูชาพระใหม่ลดลงอย่างมาก
อ่อนกำลัง[V] weaken, See also: diminish, Syn. อ่อนแรง, Example: อเมริกาจะปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อไป จนกว่ากำลังภาคพื้นดินของอิรักจะอ่อนกำลังลง, Thai definition: เรี่ยวแรงถอยลง
ถอย[V] decrease, See also: reduce, decline, diminish, lessen, slacken, Syn. ลดลง, Example: ประชากรของปลาและสัตว์น้ำหน้าดินในอ่าวไทยลดน้อยถอยลงเป็นลำดับ
ถอยถด[V] decrease, See also: reduce, decline, diminish, Syn. ถดถอย, ลดน้อย, ถอยทด, Example: เมื่อแก่ตัวไปเรี่ยวแรงก็เริ่มถอยถดลงเป็นธรรมดา
บรรเทา[V] abate, See also: decrease, diminish, alleviate, reduce, Syn. ทุเลา, ลดลง, ผ่อนลง, คลาย, Example: การทำหลังคาทรงสูงนี้มีผลช่วยบรรเทาความร้อนที่จะถ่ายเทลงมายังส่วนล่าง, Thai definition: ทำให้ผ่อนคลายหรือเบาบางลง
ซา[V] moderate, See also: diminish, let up, calm down, relief, Syn. ลดลง, Example: ฝนซาเม็ดแล้ว แต่อากาศก็เริ่มเยือกเย็นลงทีละน้อย, Thai definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
ย่อหย่อน[V] decrease, See also: diminish, decline, drop, lessen, lower, reduce, shrink, subside, Syn. ถดถอย, Example: การทำงานใดๆ ไม่ว่าเล็กใหญ่ง่ายยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้วยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้
ย่อหย่อน[V] weaken, See also: abate, decrease, diminish, drop off, slacken, reduce, Syn. อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, Example: เพราะพวกเราฝีมือไม่ถึงกำลังจึงย่อหย่อนลงตามลำดับ
ริดรอน[V] lessen, See also: decrease, diminish, reduce, Example: สามีมักริดรอนสิทธิส่วนบุคคลของผู้เป็นภรรยา ไม่ให้มีอำนาจในครอบครัว, Thai definition: ตัดทอนออกไป
บางเบา[V] decrease, See also: drain away, dwindle, lessen, subside, diminish, Syn. เบาบาง, Example: ปัญหาของสังคมมนุษย์จะแก้ไขให้บางเบาได้ก็น่าจะด้วยความพยายามของมนุษย์, Thai definition: น้อยลง, ทุเลาลง
สิ้นสลาย[V] diminish, See also: end, disappear, come to an end, terminate, Ant. ก่อกำเนิด, Example: เมื่อพ้นจากตำแหน่ง อำนาจของท่านก็สิ้นสลายลงไปด้วย, Thai definition: หมดไป ไม่มีเหลืออยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาลง[v. exp.] (bao long) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter   FR: diminuer
ความรับผิดทางอาญาที่เบาลง[n. exp.] (khwām rapphit thāng āyā thī bao long) EN: diminished criminal responsibility   
ลบ[v.] (lop) EN: subtract ; deduct ; take away ; remove ; diminish ; take off   FR: soustraire ; ôter ; déduire ; enlever ; retirer
ลดค่าใช้จ่าย[v. exp.] (lot khāchaijāi) EN: reduce the expenses ; diminish the expenses   FR: réduire les dépenses ; diminuer les dépenses
ลดลง [n.] (lotlong) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce   FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi long) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen   FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer
งวด[v.] (ngūat) EN: dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight   FR: assécher : être à sec ; décroître ; être serré
น้อยลง[X] (nøi long) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate   FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
อ่อนกำลัง[v.] (øn kamlang) EN: weaken ; diminish   
อ่อนตัว[v.] (øntūa) EN: reduce ; diminish ; lessen ; lower ; decrease   
เพลาลง[v. exp.] (phēlā long = phlao long) EN: decrease ; decline ; diminish ; lessen ; go down ; subside ; lower ; reduce   
พร่อง[v.] (phrǿng) EN: be depleted ; be decreased ; be diminished ; be partly consumed ; be short   
ซา[v.] (sā) EN: decrease ; diminish ; abate ; let up   FR: diminuer
ถอย[v.] (thøi) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken   FR: faiblir
ทุเลา[v.] (thulao) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate   
ตก[v.] (tok) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off   
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished   FR: décliner ; déprécier
ย่น[v.] (yon) EN: shorten ; reduce ; cut down ; diminish ; lessen ; save   FR: écourter ; réduire ; diminuer ; raccourcir ; abréger
หย่อน[v.] (yǿn) EN: lower ; diminish ; slacken ; relax ; slack ; sag   FR: relâcher ; détendre

CMU English Pronouncing Dictionary
DIMINISH    D AH0 M IH1 N IH0 SH
DIMINISHED    D AH0 M IH1 N IH0 SH T
DIMINISHES    D AH0 M IH1 N IH0 SH AH0 Z
DIMINISHING    D AH0 M IH1 N IH0 SH IH0 NG
DIMINISHMENT    D AH0 M IH1 N IH0 SH M AH0 N T
UNDIMINISHED    AH2 N D AH0 M IH1 N IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diminish    (v) (d i1 m i1 n i sh)
diminished    (v) (d i1 m i1 n i sh t)
diminishes    (v) (d i1 m i1 n i sh i z)
diminishing    (v) (d i1 m i1 n i sh i ng)
undiminished    (j) (uh2 n d i m i1 n i sh t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
減らす[へらす, herasu] Thai: ย่อขนาด English: to diminish

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verkleinerung {f}diminishment [Add to Longdo]
Zurechnungsfähigkeit {f} | verminderte Zurechnungsfähigkeit [jur.]soundness of mind | diminished responsibility [Add to Longdo]
abnehmbardiminishable [Add to Longdo]
nachlassen; schlechter werdento diminish [Add to Longdo]
schmälern; dämpfento diminish [Add to Longdo]
im Wert sinken; an Wert verlierento diminish in value [Add to Longdo]
ungeschmälert; ungemindert {adj}undiminished [Add to Longdo]
vermindern; mindern; verringern; verkleinern; herabsetzen | verminderndto diminish | diminishing [Add to Longdo]
vermindert {adj}diminished [Add to Longdo]
sich verringern; sich vermindern; sich verkleinern; abnehmento diminish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
基数1の補数[きすういちのほすう, kisuuichinohosuu] (n) {comp} diminished radix complement; radix-minus-one complement [Add to Longdo]
気勢を削ぐ;気勢を殺ぐ[きせいをそぐ, kiseiwosogu] (exp,v5g) to diminish (dampen) the spirit [Add to Longdo]
減らす[へらす, herasu] (v5s,vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P) [Add to Longdo]
減る[へる, heru] (v5r,vi) to decrease (in size or number); to diminish; to abate; (P) [Add to Longdo]
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] (n) {comp} diminished radix complement; radix-minus-one complement [Add to Longdo]
減殺[げんさい, gensai] (n,vs) lessening; diminishing; reducing [Add to Longdo]
減弱[げんじゃく, genjaku] (n,vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening [Add to Longdo]
限界効用逓減の法則[げんかいこうようていげんのほうそく, genkaikouyouteigennohousoku] (n) law of diminishing marginal utility [Add to Longdo]
限界生産物逓減の法則[げんかいせいさんぶつていげんのほうそく, genkaiseisanbutsuteigennohousoku] (n) law of diminishing marginal product [Add to Longdo]
収穫逓減の法則[しゅうかくていげんのほうそく, shuukakuteigennohousoku] (n) law of diminishing returns; law of diminishing marginal returns [Add to Longdo]
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms [Add to Longdo]
縮かむ[ちぢかむ, chidikamu] (v5m,vi) (1) to be benumbed (e.g. with cold); (2) to shrink; to contract; to diminish (in size) [Add to Longdo]
縮む[ちぢむ(P);ちじむ, chidimu (P); chijimu] (v5m,vi) to shrink; to contract; to diminish (in size); (P) [Add to Longdo]
縮減[しゅくげん, shukugen] (n,vs) reduction; diminishment; contraction [Add to Longdo]
少子高齢化[しょうしこうれいか, shoushikoureika] (n) (See 少子化,高齢化) decreasing birthrate and aging population; aging population combined with the diminishing number of children; declining birthrate and a growing proportion of elderly people; dwindling birthrate and an aging population; low birthrate and longevity [Add to Longdo]
心神耗弱[しんしんもうじゃく(P);しんしんこうじゃく, shinshinmoujaku (P); shinshinkoujaku] (n) unsound mind; legally unaccountable (e.g. due to mental illness, drugs, alcohol, etc.); diminished capacity; diminished responsibility; (P) [Add to Longdo]
心神耗弱者[しんしんもうじゃくしゃ;しんしんこうじゃくしゃ, shinshinmoujakusha ; shinshinkoujakusha] (n) (See 心神耗弱・しんしんもうじゃく) person of diminished capacity (e.g. drugs, alcohol, mental retardation, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] to lower; to decrease; to reduce; to subtract; to diminish [Add to Longdo]
减小[jiǎn xiǎo, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, / ] to reduce; to decrease; to diminish [Add to Longdo]
[hào, ㄏㄠˋ, ] to waste, to destroy, to diminish [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, ] cut out (as a dress); cut; trim; reduce; diminish; decision; judgment [Add to Longdo]
[biǎn, ㄅㄧㄢˇ, / ] to diminish; to demote; reduce or devaluate; disparage; censure; depreciate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基数―1の補数[きすう―1のほすう, kisuu -1 nohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]
減基数の補数[げんきすうのほすう, genkisuunohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diminish \Di*min"ish\, v. t. [imp. & p. p. {Diminished}; p. pr.
   & vb. n. {Diminishing}.] [Pref. di- (= L. dis-) + minish: cf.
   L. diminuere, F. diminuer, OE. diminuen. See {Dis-}, and
   {Minish}.]
   1. To make smaller in any manner; to reduce in bulk or
    amount; to lessen; -- opposed to {augment} or {increase}.
    [1913 Webster]
 
       Not diminish, but rather increase, the debt.
                          --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To lessen the authority or dignity of; to put down; to
    degrade; to abase; to weaken.
    [1913 Webster]
 
       This doth nothing diminish their opinion. --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
       I will diminish them, that they shall no more rule
       over the nations.           --Ezek. xxix.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       O thou . . . at whose sight all the stars
       Hide their diminished heads.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) To make smaller by a half step; to make (an
    interval) less than minor; as, a diminished seventh.
    [1913 Webster]
 
   4. To take away; to subtract.
    [1913 Webster]
 
       Neither shall ye diminish aught from it. --Deut. iv.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   {Diminished column}, one whose upper diameter is less than
    the lower.
 
   {Diminished scale}, or {Diminishing scale}, a scale of
    gradation used in finding the different points for drawing
    the spiral curve of the volute. --Gwilt.
 
   {Diminishing rule} (Arch.), a board cut with a concave edge,
    for fixing the entasis and curvature of a shaft.
 
   {Diminishing stile} (Arch.), a stile which is narrower in one
    part than in another, as in many glazed doors.
 
   Syn: To decrease; lessen; abate; reduce; contract; curtail;
     impair; degrade. See {Decrease}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diminish \Di*min"ish\, v. i.
   To become or appear less or smaller; to lessen; as, the
   apparent size of an object diminishes as we recede from it.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top