Search result for

*detox*

(65 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: detox, -detox-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detox[N] กระบวนการขับสารพิษ (ทางชีวเคมี)
detox[N] การรักษาด้วยการล้างสารพิษออกจากร่างกาย, Syn. detoxification
detox[VI] ขจัดสารพิษออกจากร่างกาย, Syn. detoxify
detoxification[N] กระบวนการขับสารพิษ
detoxification[N] การรักษาคนไข้ด้วยวิธีล้างสารพิษออกจากร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detoxicate(ดีทอค'ซะเคท) vt. ขจัดพิษ,ทำลายพิษ, See also: detoxicant n. adj. ดูdetoxicate detoxication n. ดูdetoxicate detoxicator n. ดูdetoxicate, Syn. detoxify
detoxify(ดีทอค'ซิไฟ) {detoxified,detoxifying,detoxifies) vt. ขจัดพิษ,ทำลายพิษ, See also: detoxification n. ดูdetoxify, Syn. detoxicate

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detoxicate; detoxifyขจัดพิษ, ถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detoxication; detoxificationการขจัดพิษ, การถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detoxification; detoxicationการขจัดพิษ, การถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detoxify; detoxicateขจัดพิษ, ถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detoxification (Health)การล้างพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Detoxification (Health)การล้างพิษ (สุขภาพ) [TU Subject Heading]
Detoxicationการถอนพิษ [การแพทย์]
Detoxificationการล้างพิษ,การถอนพิษยา,ขบวนการขจัดพิษ,กำจัดพิษ,การกำจัดพิษ,รูปที่ไม่มีฤทธิ์ยา,ทำลายสิ่งที่เป็นพิษ,การทำให้สารเป็นพิษลดน้อยลง,การถอนยา [การแพทย์]
Detoxification by Bindingการทำลายพิษโดยการรวมกัน [การแพทย์]
Detoxification Mechanisms, Cellularกลไกการทำลายพิษของเซลล์ [การแพทย์]
Detoxification, Enzymaticการทำลายพิษของเอ็นไซม์ [การแพทย์]
Detoxifying Substanceสารล้างพิษ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rapid detox risks arrhythmia, Another seizure, hepatic failure.การล้างสารผิดอย่างรวดเร็วเสี่ยงต่อการ\ เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชักและตับวาย Adverse Events (2008)
If it's one, we have to find a better way to detox him.ถ้ามันมีแค่ 1 เราจะมีทางพบมันได้\ โดยวิธีที่ดีกว่าล้างพิษ Adverse Events (2008)
Which means we have to find a better way to detox him.ซึ่งเราหมายความว่าเราจะหาวิธีที่ดีกว่าในการถอนพิษเขา Adverse Events (2008)
Or when you detoxed him twice?หรือเมื่อคุณล้างพิษเขา 2 ครั้ง Adverse Events (2008)
Wendy's in really bad shape. She's still detoxing.สุขภาพของวินดี้แย่มากๆ เธอยังต้องขจัดสารพิษออกจากร่างกาย Pilot (2008)
Phenomenal. Detoxes you like nobody's business.เจ๋งสุดๆ ล้างพิษได้ดีเหลือเชื่อ It's a Terrible Life (2009)
Here, let me look it up in my demon-detox manual. Oh, wait.ไหน ขอฉันดูคู่มือการขับพิษปีศาจก่อนนะ When the Levee Breaks (2009)
um...is this some kind of tough love detox?มันเหมือนบางอย่างเหนียว ๆ คล้ายยาขับ Cradle to Grave (2009)
Anyway, I have to detoxify for the ceremony.อย่างไรก็ดี ฉันต้องทำการล้างพิษตัวเองก่อนเข้าพิธี The Science of Illusion (2010)
This self-detox is unnatural.ล้างพิษด้วยตัวเองมันผิดปกตินะ Under Control (2010)
Like an intervention/home detox?เหมือนการแซกแทรงทางวิญญาณเหรอ? I Want You Back (From the Dead) (2011)
I had a dream when I was detoxing and it felt real.ฉันฝันตอนที่กำลังรักษาตัว และมันดูเหมือนจริง Covenant (2011)
Ripper detox 101. Crash course.ล้างสารพิษออกจากตัวพ่อนักฆ่านั่นแหละ คอร์สเร่งด่วนน่ะ Ghost World (2011)
It includes a way to chemically detox.มันมีบทสรุปสูตร... ที่จะล้างเรจิเมนออกจากร่างกายผม Falling Ash (2011)
I have to detox, get rid of these secretions...ฉันต้องล้างกลิ่นสกั๊งค์ออก Caged Fae (2013)
The first thing we had to do was see her through detox.สิ่งแรกที่เราต้องทำคือ ช่วยเธอให้ผ่านการดีท็อกซ์ไปให้ได้ Madness Ends (2013)
It's a detox weekend.มันเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ดีท็อกซ์. Scary Movie 5 (2013)
The detox alone could kill him.ล้างสารพิษเพียงอย่างเดียวจะฆ่าเขา Long Into an Abyss (2014)
You know, I need to detox the system.คือฉันต้องล้างพิษทั้งระบบ T2 Trainspotting (2017)
Spud. "Detox the system."สปั๊ด "ล้างพืษทั้งระบบ" T2 Trainspotting (2017)
Haven't had your Nitrogen detox. Your health is my responsibility. - I'll be fine.คุณยังไม่ได้ปรับค่าไนโตรเจน สุขภาพคุณคือความรับผิดชอบผม Life (2017)
Oh, ouch. I remember the last time you tried to detox.ฉันจำล่าสุดที่นายพยายามแก้เมาได้ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
What- what if I go in there and he's just sitting up in his room with his dead beat friends playing gin rummy or, I dunno, detoxing, getting a mole removedถ้าชั้นเข้าไปแล้ว แล้วเค้านั่งอยู่ในห้อง กำลังเล่นรัมมี่กับเพื่อนบ้าๆของเค้าอยู่หละ My Blueberry Nights (2007)
We're taking her through sedated detox. She'll be out for a couple of days.เรากำลังพูดเรื่องเธอผ่านการบรรเทาสารพิษ เธอจะกลับบ้านได้ในอีกสองสามวัน Seeds (2008)
We'll see what Wendy says when she comes out of detox.เราจะรู้กันว่าเวนดี้จะบอกอะไร ตอนที่เธอออกจากการทำดีท็อกซ์ Seeds (2008)
Wendy's out of detox.เวนดี้ออกจากห้องดีท็อกซ์แล้ว Fun Town (2008)
Lying in the hospital bed, I went through detox.Während ich im Krankenhaus lag, stieg ich auf Detox um. To Your Health (1997)
So it's nothing but lemonade?DIE KOMPLETTE MEGA-DETOX-KUR Es gibt nichts außer Limonade? Tit Punch (2013)
It's a cleanse.Es ist eine Detox-Kur. Tit Punch (2013)
I mean, you can't win the Master Cleanse.Bei der Mega Detox-Kur kannst du nicht gewinnen. Tit Punch (2013)
- It's detox number three.- Das ist Detox Nummer drei. A Mouth Is a Mouth (2013)
I'm on kind of a cleanse.Ich mache gerade eine Detox-Kur. Skiptrace (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนพิษ[V] detoxify, See also: counteract of a poison, Syn. ทำลายพิษ, Example: อย่างนี้คุณต้องใช้น้ำร้อนประคบเพื่อถอนพิษและลดการอักเสบ, Thai definition: ทำให้พิษหมด
การถอนพิษ[N] antidote, See also: detoxifying, counteraction (a poison), extracting (a poison), Syn. การขจัดพิษ, การทำลายพิษ, Example: เขาเคยศึกษาวิธีการถอนพิษงูจากชาวเขา, Thai definition: ทำให้พิษหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอนพิษ[v.] (thønphit) EN: detoxify ; counteract of a poison   

CMU English Pronouncing Dictionary
DETOX    D IY1 T AA2 K S
DETOXIFY    D AH0 T AA1 K S AH0 F AY2
DETOXICATION    D AH0 T AA2 K S IH0 K EY1 SH AH0 N
DETOXIFICATION    D AH0 T AA2 K S AH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entgiftung {f}detoxification [Add to Longdo]
entgiften | entgiftend | entgiftet | entgiftet | entgifteteto detoxicate | detoxicating | detoxicated | detoxicates | detoxicated [Add to Longdo]
Detoxikation {f}; Entgiftung {f} [med.]detoxication [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デトックス[, detokkusu] (n) detox [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解毒[jiě dú, ㄐㄧㄝˇ ㄉㄨˊ, ] to detoxify; to relieve fever (in Chinese medicine) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 detox \detox\ n.
   1. the hospital ward or clinic in which patients are
    detoxified; -- often used attributively.
 
   Syn: detox ward. [WordNet 1.5]
 
   2. detoxification.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 detox \detox\ v. t.
   to detoxify. [informal]
   [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top