Search result for

*despise*

(142 entries)
(1.1318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: despise, -despise-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despise[VT] เหยียดหยาม, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, ดูแคลน, Syn. abhor, contemn, detest, Ant. love, like

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despise(ดิสไพซ') vt. ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ดูถูก,ชัง., Syn. condemn

English-Thai: Nontri Dictionary
despise(vt) หมิ่นประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ชั่ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is the duty of all true Aryans to hate and despise them.มันเป็นหน้าที่ของชาวอารยัน ที่จะต้องล่ากวาง The Great Dictator (1940)
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก The Great Dictator (1940)
You despise me, don't you?คุณรู้สึกชิงชังผมเเล้วใช่มั้ย Rebecca (1940)
As I despise myself.ผมก็รังเกียจตัวเอง คุณไม่เข้าใจว่า ความรู้สึกของผมเป็นยังไงใช่มั้ย Rebecca (1940)
The reality of these camps, despised by those who built them, and unfathomable to those who endured them.แคมป์เหล่านี้ ถูกรังเกียจโดยคนสร้างมัน และความทรมานเกินบรรยาย ที่ได้กระทำต่อผู้อาศัย Night and Fog (1956)
Don't despise your men.พวกเขาได้ให้ฉันมีชีวิตที่ดี How I Won the War (1967)
They've given me a good life so don't despise them.ดังนั้นอย่าดูถูกพวกเขา ที่นี่ How I Won the War (1967)
I really despise people that don't work.ฉัน จริงๆ ดูถูก คน ที่ไม่ทำงาน I Spit on Your Grave (1978)
The world is full of people who will despise what's happening here.โลกเต็มไปด้วยผู้ชิงชัง สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ Gandhi (1982)
He bows to all and despises none.เขาจะให้เกียรติคนอื่น และไม่ชิงชังใคร Gandhi (1982)
What's important is diplomacy and political maneuvering, which you seem to despise.สิ่งสำคัญก็คือความชำนาญในการเจรจาและยุทธศาสตร์ทางการเมือง เหล่านี้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่คุณชิงชังยิ่งนัก Akira (1988)
You despise everyone. I know your file by heart.เธอรังเกียจทุกคน ฉันรู้เธอบอบช้ำจากหัวใจ Wild Reeds (1994)
- How he must despise me now.-เขาจะชิงชังฉันแค่ไหนนะ Episode #1.5 (1995)
Knowing that the world which so despised her... has embraced me?ในโลกนี้ ไม่มีใครนอกจากนาง Snow White: A Tale of Terror (1997)
But 'tis my heart loves what they despise.But 'tis my heart loves what they despise10 Things I Hate About You (1999)
I hated God, I despised Him.ผมเกลียดพระเจ้า ผมชิงชังพระองค์ Frailty (2001)
And even if she did, she'd despise me.ถึงรู้ เธอก็ไม่ชอบผมหรอก Love Actually (2003)
Large parts of the corporate elite despised what Roosevelt's new deal stood for.ชิงชังโครงการนิวดีลของรูสเวลท์ The Corporation (2003)
I despise people who toy with love.ชั้นไม่ชอบคนที่ไม่จริงจังกับความรัก Formula 17 (2004)
Despised my own mother!แก้แค้นแม่แท้ๆของผม! Sorry, I Love You (2004)
I don't despise youฉันไม่ได้เกลียดเธอ Grave of the Fireflys (2005)
Boy, I truly despise you.ฉันเกลียดแก จริงๆว่ะ Art of Seduction (2005)
The perfect alluring group. I despise them.กลุ่มที่เพอร์เฟคและเสน่ห์แรงที่สุดในโรงเรียน Episode #1.1 (2006)
O Mother of the Word incarnate, despise not my petition and my necessity, but, in Thy mercy, hear and answer me.พระมารดาแห่งพระวจนาถ โปรดอย่าเมินต่อวาจาของข้าพเจ้า แต่จงสดับฟังและโปรดด้วยเถิด Loving Annabelle (2006)
I don't condone murder, and I... despise murderers.ผมไม่เคยฆ่าใคร และผมเกลียดฆาตกร Saw III (2006)
I despise murderers.ผมเกลียดฆาตกร Saw III (2006)
Your wife despises me.ภรรยาของคุณดูถูกฉัน Bad News Blair (2007)
Your Wife Despises Me.ภรรยาคุณดูแคลนฉันนะ Blair Waldorf Must Pie! (2007)
he despised you.เขาเกลียดนาย Spider-Man 3 (2007)
Would you rather be a poor old maid? Ridiculous, despised, the butt of jokes?ลูกอยากเป็นสาวโสดจนๆ เหรอไง น่าขัน ถูกเหยียดหยาม มีแต่คนหัวเราะเยาะ Becoming Jane (2007)
"l don't write bestsellers because I despise humanity.""ผมไม่ได้เขียนหนังสือขายดี เพราะว่าผมเกลียดมนุษยชาติ" Music and Lyrics (2007)
If you despise me, then don't go onlineถ้าจะเข้ามาเพื่อดูถูกฉันล่ะก็ ไม่ต้องออนไลน์เข้ามาหรอกนะ Spider Lilies (2007)
Don't you despise me? Why are you online again?ไม่รังเกียจชั้นแล้วเหรอ ทำไมยังออนไลน์อีกล่ะ Spider Lilies (2007)
Whether you despise me, or if you're too afraid to face your own feelings.เธอรังเกียจฉันหรือกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองกันแน่ Spider Lilies (2007)
I wonder if you could ever despise meฉันคงไม่แปลกใจ ถ้าคุณจะเกลียดชังฉัน Once (2007)
So Alma found herself married to a man who seemed to despise her.อัลม่าเลยได้รู้ว่า เธอได้แต่งงานกับ ผู้ชายคนที่ดูแคลนเธอตลอดเวลา No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
If there's one thing I despise more than stupidity, it's sentimentality.ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ดูโง่เง่าเหลือเกิน ก็คงเป็นความรู้ึสึกอย่างนั้นแหละ Episode #2.5 (2008)
Here I am thinking I'm doing the right thing, taking a murderer off the street, and I become the thing I despise the most.ผมคิดว่าผมทำในสิ่งที่ถูกต้อง กำจัดฆาตกรออกจากถนน และสุดท้ายผมก็กลายเป็นคนแบบที่ตัวเองเกลียดที่สุด Power Trip (2008)
I used the magic you so despise to give your barren wife the son you craved.ข้าใช้เวทย์มนต์ที่ท่านเกลียดเข้าใส้ เพื่อให้ชายาหมันของท่านตั้งครรภ์บุตรที่ท่านอยากได้นักหนา Excalibur (2008)
I was brought up to despise the Merryweather but later then I met you and that change everything...ฉันเคยดูแคลนพวกเมอรี่เวธเธอร์ แต่เมื่อได้พบเธอ ทุกสิ่งมันเปลี่ยนไป... The Secret of Moonacre (2008)
But are you pure or are you just as corrupt as the capitalist Westerners that you despise?แล้วแกบริสุทธิ์... หรือเป็นแค่จอมตะกละ แบบพวกตะวันตกที่แกเกลียด Body of Lies (2008)
I despise that game.ขอบคุณพระเจ้า ผมไม่ชอบกีฬานั่นเลย Frost/Nixon (2008)
I understand enough to know that I despise you.เข้าใจดีมากด้วยซ้ำ ดีจนรู้ล่ะว่าเกลียดเธอเข้าไส้ Loyal and True (2008)
He despised the human race.ด้วยความรังเกียจเผ่าพันมนุษย์. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You are reveling in her death, and she would despise you for this.นายกลับเพลิดเพลินอยู่กับการตายของเธอ เธอคงสาปแช่งนาย แน่ ๆ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Have you never despised the rich?เธอไม่เคยดูถูกพวกคนรวยหรือ Invitation Only (2009)
and that they deserve to be despised and hated?และนั่นพวกมันสมควรได้รับ การเหยียดหยามและเกลียดชัง Invitation Only (2009)
Also, Gabrielle despised any event... where she was not the center of attention.อีกอย่างแกเบรียลก็ไม่ปลื้มกับการ ที่เธอไม่ได้เป็นจุดสนใจ The Story of Lucy and Jessie (2009)
I despise drugs.ผมเกลียดยาเสพติด Fix (2009)
I despise you.ฉันหมันไส้นาย Chuck Versus the First Kill (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
despiseDanger comes soonest when it is despised.
despiseDon't despise a man because he is poor.
despiseDon't despise a man because he is poorly dressed.
despiseDon't despise a man just because he is poorly dressed.
despiseDon't despise others because they are poor.
despiseHe despised those who lived on welfare.
despiseHe despises people of a lower social class.
despiseHe was greatly respected; while his son was as much despised.
despiseHis very servants despised him.
despiseHonest people despise those who lie.
despiseMinorities are despised in many countries.
despisePerhaps the only true dignity of man is his capacity to despise himself.
despisePractice is as important as theory, but we are apt to value the latter and despise the former.
despiseShe despised him.
despiseShe despises him only because he is poor.
despiseSome of his students admired him, and others despised him.
despiseSuch a crime cannot be despised enough.
despiseThe learned are apt to despise the ignorant.
despiseThe medieval church despised the body and exalted the spirit.
despiseThe rich sometimes despise the poor.
despiseThe selfish man was despised by his colleagues.
despiseThe selfish man was despised by his companions.
despiseWe should not despise a man because he is poor.
despiseYou despise Nick, don't you?
despiseYou must not despise a man because he is poorly dressed.
despiseYou must not despise someone because they are poor,
despiseYou mustn't despise him because he didn't win a prize.
despiseYou should not despise a man because he is poor.
despiseYou should not despise a man because he is poorly paid.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยาม[V] despise, See also: view with contempt, look down on, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, เหยียดหยาม, สบประมาท, ปรามาส, ดูหมิ่นเหยียดหยาม, Example: พวกมาเฟียต่างถือศักดิ์ศรี แบบฆ่าได้แต่หยามไม่ได้, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่น หรือเหยียดหยาม
เหม็นหน้า[V] dislike, See also: despise, detest, hate, loathe, Syn. เบื่อหน้า, Example: เขามาที่นี่บ่อยจนฉันรู้สึกเหม็นหน้า
เกลียด[V] hate, See also: detest, abhor, despise, loathe, dislike, Syn. ชัง, เกลียดชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ทฤษฎีการการเรียนรู้กล่าวว่าคนจะไม่สามารถเกลียดหรือรักสิ่งที่เขาไม่รู้จัก, Thai definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
เกลียดชัง[V] loathe, See also: hate, detest, despise, abhor, Syn. เกลียด, ชัง, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มสาว มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม, Thai definition: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
หมั่นไส้[V] dislike, See also: despise, detest, hate, disapprove, loathe, Syn. มันไส้, ชังน้ำหน้า, Ant. รัก, ชอบ, Example: ดิฉันหมั่นไส้เธอมากที่ทำกิริยาดีใจเกินควร เมื่อเขาชวนเธอไปกินข้าวด้วย
ชังน้ำหน้า[V] dislike, See also: hate, abhor, detest, despise, loathe, recoil from, Syn. ไม่ชอบหน้า, เกลียด, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงรู้สึกชังน้ำหน้าแม่สะใภ้คนใหม่ทันทีที่ได้พบ
สบประมาท[V] insult, See also: humiliate, belittle, disparage, despise, look down upon, slight, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ปรามาส, หมิ่นประมาท, ดูแคลน, Example: เขาชอบสบประมาทคนอื่นอยู่เสมอๆ, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาดูถูกกันซึ่งหน้า, ประมาทหน้า
ตราหน้า[V] denounce, See also: accuse, insult, defy, despise, Syn. หมายหน้า, หยามหน้า, สบประมาท, Example: พวกเราตราหน้าเขาไว้ได้เลยว่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จแน่นอน, Thai definition: แสดงการหยามหน้าหรือสบประมาทผู้อื่น
ชัง[V] hate, See also: detest, abhor, loathe, dislike, despise, Syn. เกลียด, ชิงชัง, Ant. รัก, ชอบ, Example: ฉันรู้สึกชังเขามากที่เขาแสดงกิริยาเช่นนั้นออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ดูหมิ่นเหยียดหยาม[v.] (dūminyīetyām) EN: despise   
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
เกลียดชัง[v.] (klīetchang) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by   FR: être dégoûté ; être écoeuré
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; slight   FR: offenser ; outrager
หยาม[v.] (yām) EN: despise ; view with contempt ; look down on   FR: mépriser ; dédaigner
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down   FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer

CMU English Pronouncing Dictionary
DESPISE    D IH2 S P AY1 Z
DESPISED    D IH2 S P AY1 Z D
DESPISES    D IH2 S P AY1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despise    (v) (d i1 s p ai1 z)
despised    (v) (d i1 s p ai1 z d)
despises    (v) (d i1 s p ai1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verächter {m}despiser [Add to Longdo]
Verachtung {f}despise [Add to Longdo]
ungeachtet; verachtet {adj} | ungeachteter; verachteter | am ungeachtetsten; am verachtestendespised | more despised | most despised [Add to Longdo]
verachten; verschmähen | verachtend | verachtet | verachteteto despise | despising | despises | despised [Add to Longdo]
sich selbst verachten (wegen)to despise oneself (for) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下に見る[したにみる, shitanimiru] (v1) (See 見下す) to look down on; to despise; to condescend [Add to Longdo]
軽んずる[かろんずる, karonzuru] (vz,vt) (See 軽んじる) to despise; to belittle; to look down on [Add to Longdo]
軽視[けいし, keishi] (n,vs) despise; slight; ignore; neglect; (P) [Add to Longdo]
見下げ果てる[みさげはてる, misagehateru] (v1,vt) to despise; to scorn; to look down on [Add to Longdo]
見下す[みくだす, mikudasu] (v5s,vt) to despise; to look down on; (P) [Add to Longdo]
見下ろす(P);見おろす[みおろす, miorosu] (v5s,vt) (1) to overlook; to command a view of; to look down on; (2) (See 見下す) to despise; to look down on; (P) [Add to Longdo]
見縊る(P);見くびる[みくびる, mikubiru] (v5r,vt) to underrate; to belittle; to look down on; to despise; (P) [Add to Longdo]
卑しむ;賤しむ(oK)[いやしむ, iyashimu] (v5m) to despise; to disdain; to scorn [Add to Longdo]
卑しめる[いやしめる, iyashimeru] (v1,vt) to despise; to abase (oneself) [Add to Longdo]
[ぶ, bu] (n) (something) despised; (something) made light of [Add to Longdo]
侮る[あなどる(P);あなずる, anadoru (P); anazuru] (v5r,vt) to despise; to disdain; to make light of; (P) [Add to Longdo]
蔑む(P);貶む[さげすむ, sagesumu] (v5m,vt) to scorn; to despise; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不齿[bù chǐ, ㄅㄨˋ ㄔˇ, 齿 / ] despise; hold in contempt [Add to Longdo]
侮蔑[wǔ miè, ˇ ㄇㄧㄝˋ, ] contempt; to despise [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] despise; insult [Add to Longdo]
厌薄[yàn bó, ㄧㄢˋ ㄅㄛˊ, / ] to despise; to look down upon sth [Add to Longdo]
小视[xiǎo shì, ㄒㄧㄠˇ ㄕˋ, / ] to belittle; to look down upon; to despise [Add to Longdo]
恨恶[hèn wù, ㄏㄣˋ ˋ, / ] despise [Add to Longdo]
玩世不恭[wán shì bù gōng, ㄨㄢˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] to trifle without respect (成语 saw); to despise worldly conventions; frivolous [Add to Longdo]
看不起[kàn bu qǐ, ㄎㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, ] look down upon; despise [Add to Longdo]
蔑视[miè shì, ㄇㄧㄝˋ ㄕˋ, / ] to loathe; to despise; contempt [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] meager; mean; weak; poor; frail; frivolous; to despise; to look down on; surname Bo [Add to Longdo]
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, ] despise; small [Add to Longdo]
藐视[miǎo shì, ㄇㄧㄠˇ ㄕˋ, / ] despise [Add to Longdo]
贵古贱今[guì gǔ jiàn jīn, ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ, / ] to revere the past and despise the present (成语 saw) [Add to Longdo]
贵远贱近[guì yuǎn jiàn jìn, ㄍㄨㄟˋ ㄩㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to revere the past and despise the present (成语 saw) [Add to Longdo]
轻视[qīng shì, ㄑㄧㄥ ㄕˋ, / ] contempt; contemptuous; despise; scorn; scornful [Add to Longdo]
鄙夷[bǐ yí, ㄅㄧˇ ㄧˊ, ] to despise; to look down upon [Add to Longdo]
鄙薄[bǐ bó, ㄅㄧˇ ㄅㄛˊ, ] to despise; to scorn [Add to Longdo]
鄙视[bǐ shì, ㄅㄧˇ ㄕˋ, / ] despise; disdain; look down upon [Add to Longdo]
骈偶文风[pián ǒu wén fēng, ㄆㄧㄢˊ ㄡˇ ㄨㄣˊ ㄈㄥ, / ] early Tang literary style despised as shallow by the classicists [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despise \De*spise"\, v. t. [imp. & p. p. {Despised}; p. pr. &
   vb. n. {Despising}.] [OF. despis-, in some forms of despire
   to despise, fr. L. despicere, despectum, to look down upon,
   despise; de- + spicere, specere, to look. See {Spy}, and cf.
   {Despicable}, {Despite}.]
   To look down upon with disfavor or contempt; to contemn; to
   scorn; to disdain; to have a low opinion or contemptuous
   dislike of.
   [1913 Webster]
 
      Fools despise wisdom and instruction.  --Prov. i. 7.
   [1913 Webster]
 
      Men naturally despise those who court them, but respect
      those who do not give way to them.    --Jowett
                          (Thucyd. ).
 
   Syn: To contemn; scorn; disdain; slight; undervalue. See
     {Contemn}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top