Search result for

*defines*

(51 entries)
(0.0399 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: defines, -defines-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Definesคำจำกัดความ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And a memory cannot be defined, but it defines mankind.หน่วยความจำนั้นไม่สามารถชี้ชัดได้, แต่มันระบุถึงความเป็นมนุษย์. Ghost in the Shell (1995)
I'd flip through catalogues and wonder... .."What kind of dining set defines me as a person?"ผมอยากมีลูกซัก3คน Fight Club (1999)
What defines us is how well we rise after falling.What defines us is how well we rise after falling. Maid in Manhattan (2002)
- lt is purpose that defines. - Purpose that binds us.คือความประสงค์ที่กำหนดความเป็นตัวเรา/ประสงค์ที่รั้งเรา The Matrix Reloaded (2003)
Look, the line, "Whoe'er I woo, defines your character.ดูบรรทัดนี้สิ "ใครก็ตามที่ข้าวิงวอน อาจกลายเป็นภรรยาของเขา" แสดงให้สมบทบาทหน่อยสิ Wicker Park (2004)
Next time we find a treasure that redefines history for all mankind, you make the call on the finder's fee.คราวหน้าถ้าเราเจอขุมทรัพย์ ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ นายเป็นคนเรียกค่าแรงในการค้นหาละกัน National Treasure (2004)
In the world of kung fu, speed defines the winner.วรยุทธ์ใต้หล้า ตัดสินแพ้ชนะ วัดที่ความเร็ว Kung Fu Hustle (2004)
It defines right from wrong, and governs all our destinies.มันแยกสิ่งที่ถูกออกจากสิ่งที่ผิด... และนี่เป็นโชคชะตาของเรา The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
It completely defines you. Completely.นั้นนิยามหนูได้เยอะ Confessions of a Shopaholic (2009)
Nothing defines me, except you and your mother.ไม่มีอะไรนิยามหนูได้ /N นอกจากพ่อกับแม่ Confessions of a Shopaholic (2009)
The one that defines you.อันที่เป็นตัวตนแท้จริงของคุณ Hello, Dexter Morgan (2009)
The dictionary defines grief askeenmentalsuffering or distress overafflictionor loss.ดิกชันนารี ให้ความหมาย ความเศร้าโศก ว่า "ความทรมานทางจิตใจ หรือ ความเสียใจจากโรคภัย หรือความสูญเสีย" Good Mourning (2009)
Gossip Girl - 3X6 Enough About Eve but what truly defines Tonight's honored guestแสบใสไฮโซ ปี 3 Enough About Eve แต่อะไรที่เป็นตัวกำหนดแท้จริง คืนนี้ผู้มีเกียรติทุกท่าน Enough About Eve (2009)
Your guilt defines her. It's what powers her.ความผิดของคุณกำหนดของเธอ มันเป็นสิ่งที่พลังของเธอ Inception (2010)
It better defines the ambiguous period between afternoon and evening:มันระบุช่วงที่กำกวม ระหว่างบ่ายกับค่ำได้ดี ก่อนค่ำ The Lunar Excitation (2010)
Failure is something we have to live with but it's how you overcome it that defines you.ความพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่เราต้องอยู่ด้วย แต่มันทำให้คุณชนะ นั่นเป็นตัวตนของคุณ Supergirl (2010)
What defines a nerd... committing to an awesome Halloween costume with your best friend?ใช่คนที่แต่งชุดวันฮัลโลวีนเท่ห์ๆมางาน พร้อมกับเพื่อนสนิทมั้ย? Epidemiology (2010)
Because the Federal Child Abuse Prevention and Treatment Act defines this as neglect.เพราะสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการทารุณกรรมเยาวชนแห่งชาติ มองว่านี่เป็นการปล่อยปละละเลย Safe Haven (2010)
It's what defines him.นั่นคือตัวเขา 25 to Life (2010)
What defines "works"? Against what strain of the virus?แปลคำว่า "ได้ผล" ต่อไวรัสสายพันธุ์ไหน Contagion (2011)
But I refuse to let it be what defines me.แต่ฉันไม่ชอบที่จะให้มันเป็น ต้นตอตัวตนฉัน Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
But it's the choices we make when we reach a fork in the road that defines who we are.แต่ทางที่เราได้เลือก เมื่อเดินมาถึงทางแยก... ...ก็เป็นการบ่งบอกสิ่งที่เราเป็น Just Let Go (2011)
Character defines personality, and in that department, your cup runneth over, little man.เครื่องหมายกำหนดความมีตัวตน และในส่วนนี้ เธอมีดีพอ พ่อหนุ่มน้อย Dentist of Detroit (2011)
My father always said that our past defines who we are.พ่อฉันมักจะพูดเสมอ ว่า "อดีตเป็นเครื่องกำหนดว่าเราเป็นใคร" Trust (2011)
It is what defines us. Binds us.สาปเรา Dark Shadows (2012)
It is what defines us.ผูกมัดเรา... สาปเรา... Dark Shadows (2012)
One governing principle. It defines every relationship on God's green earth.Whะฐt'd yะพu mะตะฐn dะพwn thะตrะต? Cloud Atlas (2012)
What defines your personal signature?จุดเด่นของคุณคืออะไร The Hunger Games (2012)
"Webster's dictionary defines...""พจนานุกรมเว็บสเตอร์ให้ความหมาย..." ตายแล้ว! Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
"Webster's dictionary defines"?พจนานุกรมเว็บสเตอร์อะไรเนี่ย? Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
People with their own experiences, prejudices, feelings about what defines right and wrong.ประสบการณ์ของแต่ละคน ทำให้เกิดอคติในการกำหนด ว่าอะไรถูกหรือผิด Justice (2012)
The dictionary defines "teacher" as...พจนานุกรมบัญญัติคำว่าครูว่า.. Re-launch (2012)
We share a name, and that name defines us whether we want it to or not.เราใช้นามสกุลเดียวกัน และนามสกุลนั่นก็นิยามความเป็นตัวเรา ไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ก็ตาม Muse of Fire (2012)
The Online Urban Dictionary defines a diva asพจนานุกรมท้องถิ่นฉบับออนไลน์ นิยามคำว่า "Diva" ไว้ว่า Diva (2013)
The four years I spent in this Glee Club defines me.เวลาสี่ปี ที่อยู่ในกลีคลับต่างหาก ที่เป็นคนตีกรอบฉัน Feud (2013)
This whole freakin' school defines me, and without it, i am...โรงเรียนบ้าๆนี่ต่างหาก ที่ตีกรอบให้ฉัน และถ้าไม่มีมัน ฉันก็คง Feud (2013)
You always shine your brightest when you do something personal, something intimately important that defines you.เธอมักจะส่องแสงสว่างในตัวเธอเสมอ เมื่อเธอได้ลงมือทำในสิ่งที่เธอรัก บางอย่างที่สำคัญที่เป็นตัวเธอ Sweet Dreams (2013)
There comes a moment in every performer's life that defines him or her, sometimes for the rest of their career.เวลานี้มาถึงแล้ว ในชีวิตของนักแสดงทุกคน ที่จะนิยามถึงเขาหรือเธอ บางครั้งก็ยาวนานไปตลอด อาชีพการงานของพวกเขา All or Nothing (2013)
Life is what defines it. Not the death of Romans. Nor ours, nor those that follow us into battle.ชีวิตกำหนดชัยชนะ โดยไม่ได้รับ ฆ่าชาวโรมันหรือจากการตายของเรา Victory (2013)
What defines a person? What defines property?และไม่นานหลังจากนั้น พวกเขาก็รับเลี้ยง ทารกน้อยน่ารักคนหนึ่ง Ted 2 (2015)
What we do with the hurt from that trauma defines who we are.สิ่งที่เรากระทำจากความเจ็บปวดของการบอบช้ำนั้น จะบ่งบอกตัวตนของเรา Chainsaw (2015)
What we do is what defines us.สิ่งที่เราทำบอกความเป็นเรา Ghost in the Shell (2017)
But what we do defines us.แต่สิ่งที่เราทำต่างหากที่เป็นเรา Ghost in the Shell (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
definesA dictionary defines words.

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFINES    D AH0 F AY1 N Z
REDEFINES    R IY0 D AH0 F AY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defines    (v) (d i1 f ai1 n z)
redefines    (v) (r ii2 d i f ai1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
definierendefines [Add to Longdo]
definiertdefines [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top