Search result for

*deceive*

(229 entries)
(0.0485 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deceive, -deceive-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deceive[VI] หลอกลวง, See also: หลอก, ลวง, ต้ม, โป้ปด, โกหก, Syn. trick, mislead, delude, betray
deceive[VT] หลอกลวง, See also: หลอก, ลวง, ต้ม, โป้ปด, โกหก, Syn. delude, betray
undeceive[VT] ทำให้ไม่ถูกหลอกลวง, See also: ทำให้ไม่หลงผิด, ทำให้ทราบข้อเท็จจริง, Syn. disabuse, purge, undelude, Ant. deceive, betray
deceive in[PHRV] ผิดหวังกับ
deceive into[PHRV] หลอกลวง, See also: หลอก, ทำให้หลงเชื่อ, Syn. trick into
deceive with[PHRV] หลอกลวงด้วย, See also: ทำให้หลงเชื่อด้วย, Syn. delude with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deceive(ดิซีฟว') vt.,vi. หลอกลวง,ต้ม., See also: deceivableness n. deceivability n. ดูdeceive deceivingly adv. ดูdeceive, Syn. delude,dupe,fool

English-Thai: Nontri Dictionary
deceive(vt) หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ลวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I won't deceive you, Mr Striker. We're running out of time.ผมจะไม่โกหกคุณนะ คุณสไตรค์เกอร์ เราไม่มีเวลาเหลือแล้ว Airplane! (1980)
Dost mine ears deceive me?หูข้าคงไม่ฝาดไป สามหรือ Aladdin (1992)
I'm sorry I had to deceive you.ผมขอโทษที่หลอกคุณ Junior (1994)
You are not to blame! No more than I, or Mr Darcy or anyone else deceived by Wickham.เธอไม่สมควรโดนตำหนิ ไม่ทั้งฉันและคุณดาร์ซี่ด้วย หรือใครอื่นที่ได้เคยโดนหลอกลวงโดยวิคแฮม Episode #1.5 (1995)
"I hope, at least, he has not deceived us". Let us all hope so."พี่หวังว่าอย่างน้อยเขาก็คงไม่โป้ปดต่อพวกเรา" พวกเรามาหวังอย่างนั้นกันเถอะ Episode #1.6 (1995)
You deceived me.เธอหลอกฉัน Pola X (1999)
But you deceived me!แต่แกหลอกฉัน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
But they were all of them deceived.แต่พวกเขาก็หาได้ทราบไม่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Then Sauron the Deceiver gave to them nine rings of power.เเต่พอซอรอนจอมหลอกหลวง มอบเเหวนทั้ง 9 วงให้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I am deceived?ข้าถูกหลอกหรือเนี่ย ? Millennium Actress (2001)
She'll try to deceive us, confuse us.หล่อนจะพยายามหลอกเรา ให้เราสับสน Resident Evil (2002)
"Do not be deceived. God is not mocked.อย่าเป็นคนลวงโลก พระเจ้าไม่ได้ล้อเลียนนะ A Walk to Remember (2002)
-Stupid. Deceived.- เหมือนคนโง่ ถูกหลอก Mona Lisa Smile (2003)
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง The Corporation (2003)
!" Please believe!" !" And don't deceive!"!" Please believe!" !" And don't deceive!" Raise Your Voice (2004)
Is there nothing in your mind but ways to deceive people?นี่นายไม่มีหัวคิดหรืองัย? จะให้หลอกเค้าหรืองัย Full House (2004)
Don't let appearances deceive you. Stop moving!โรงถ่ายเขาโทรแจ้งความ King Kong (2005)
"When first we practice to deceive!"เมื่อเราเริ่มต้นหลอกลวง The Perfect Man (2005)
You're not me. You can't deceive me.เธอไม่ใช่ฉัน เธอจะหลอกฉันไม่ได้ Voice (2005)
I don 't really think I'm being deceivedผมไม่คิดว่าตัวเองถูกหลอกอยู่ซะหน่อย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
They deceived me.ฉันถูกพวกมันหลอก Silent Hill (2006)
Do not join the others. They are deceivers. They are damned.อย่าไปรวมกับคนอื่นนะ พวกมันเป็นแค่ตัวหลอก เลวชะมัด Silent Hill (2006)
And that means two people, supposed to be in love when one or the other deceives the other through their love.และสิ่งนั้นหมายถึง คน2คน \\สมมติว่ากำลังมีีความรัก เมื่อสิ่งหนึ่ง หรืออื่นๆ หลอกลวงทั้งหมด ผ่านความรักของเขาทั้งหลาย... Black Snake Moan (2006)
You have deceived us.แกหลอกพวกเรา Apocalypto (2006)
These eyes will deceive you.ดวงตาคู่นี้กำลังหลอกคุณ Halloween (2007)
You tried deceive meเธอพยายามเล่นตุกติกกับฉันงั้นรึ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
So you admit you have deceived me.เซา เฟ็ง ข้ารับรองได้เลยว่า เราไม่มีเจตนาร้ายซักนิด Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
You're asking me to deceive your mother.นี่เธอกำลังขอให้ฉันโกหกแม่เธอ The Water Horse (2007)
To deceive him so blatantly.การหลอกเขาระยะเผาขน Cassandra's Dream (2007)
"For all those we have deceived."สำหรับความหลอกลวงทั้งหมดที่เราทำ" Heyy Babyy (2007)
..that you can be deceived....เป็นคนชอบหลอกลวง Heyy Babyy (2007)
"Do not ever deceive me.""อย่ามาหลอกลวงฉัน" Heyy Babyy (2007)
It was your friend who had deceived her!เพื่อนนายหลอกลวงเธอ! Heyy Babyy (2007)
All of you have deceived me!พวกคุณหลอกลวงฉัน! Heyy Babyy (2007)
You have deceived me at every point of my life.พ่อโกหกหนูทุกเรื่องในชีวิตหนู Heyy Babyy (2007)
First a girl was deceived and so was her trust.ผู้หญิงคนหนึ่งถูกหลอกทั้งๆที่เธอเชื่อใจ Heyy Babyy (2007)
Then a daughter was deceived!ตอนเป็นลูกสาวก็ถูกหลอก Heyy Babyy (2007)
But today a mother has been deceived.วันนี้เป็นแม่คนแล้ว ก็ยังถูกหลอกอีก Heyy Babyy (2007)
I accept I have deceived you.ผมเคยโหกคุณ ผมยอมรับ Heyy Babyy (2007)
You wanted to deceive everyone.- นายต้องหลอกทุกคนด้วยล่ะ Operation Proposal (2007)
There wasn't any intention to deceive anyone!ฉันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกทุกคนนะ! Operation Proposal (2007)
If you didn't have a goddess's powers to deceive men's eyes, they'd no doubt run from you screaming.ถ้าเจ้าไม่มีพลังของเทพเจ้า เพื่อลวงตาผู้ชาย พวกเขาคงอยู่ไม่รอฟังแกกรีดร้องหรอก The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
He hasn't even talked to her since. Don't you let him deceive you, girl.แล้วเขาไม่เคยพูดกับเธออีกเลย Fireproof (2008)
And don't just follow your heart, man, because your heart can be deceived.และอย่าทำตามใจของนายเอง เพราะใจอาจหลอกนายได้ Fireproof (2008)
Please, Ziro! Your nephew Jabba is in danger. You're being deceived.ได้โปรด ซีโร่ ลูกแจ๊บบ้าหลานท่านมีอันตราย ท่านกำลังถูกหลอกนะ Star Wars: The Clone Wars (2008)
You deceive yourself!เจ้ากำลังหลอกตัวเอง! Star Wars: The Clone Wars (2008)
Then at least i wasn't deceived for nothing.น้อยที่สุดที่ฉันโกหก มันก็จะไม่สูญเปล่า The Dreamscape (2008)
The first appearance deceives many.ดังเฉกเช่นที่เขาปั้นหน้าเสนอ Paradise (2008)
When I try to deceive,I myself have more nervous tics than a Lyme disease research facility.เวลาฉันพยายามโกหก ฉันจะเป็นตะคริวที่เส้นประสานมากกว่าข้ออักเสบจากแบคทีเรียนะ The Bad Fish Paradigm (2008)
We have been deceived into believing that there are space gods.เราถูกหลอกให้เชื่อ ว่าไอ้พวกนี้เป็นพระเจ้าของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deceiveChildren are to be deceived with comfits and men with oaths.
deceiveDeceive me once, and I will forgive you; deceive me twice, and you're a double-crosser.
deceiveDon't be deceived by appearances.
deceiveDon't deceive me.
deceiveHe deceived her, but even now she loves him.
deceiveHe deceived her into buying a precious jewel.
deceiveHe deceives others with his appearance.
deceiveHe has entirely deceived us.
deceiveHe is the last man to deceive me.
deceiveHe took advantage of my ignorance and deceived me.
deceiveHe was deceived by her apparent friendliness.
deceiveHe was deceived by her innocent appearance.
deceiveHe was deceived by the late night television shopping network and paid high prices.
deceiveHe was easily deceived and gave her some money.
deceiveHe was to all intents and purposes deceived.
deceiveHe would be the last to deceive you.
deceiveHis appearance deceived me.
deceiveI came to the conclusion that I had been deceived.
deceiveI have been deceived by the man who I thought was my best friend.
deceiveIt is mean of him to deceive an elderly lady.
deceiveIt is more ignominious to mistrust our friends than to be deceived by them.
deceiveIt is not likely that he did it on purpose to deceive me.
deceiveIt is no use trying to deceive me.
deceiveI was almost deceived by a certain trader's sweet words into making a huge loss.
deceiveI was angry that she had deceived my children.
deceiveI was completely deceived by her story.
deceiveI was deceived by a person who I had thought was a friend of mine.
deceiveI was deceived by her appearance.
deceiveI was deceived by him.
deceiveI was deceived by the blue sky and brought no umbrella.
deceiveI would rather be deceived than to deceive.
deceiveMany people were deceived to the advertisement.
deceiveNothing would tempt me to deceive him.
deceiveOnly then did he realize he had been deceived.
deceivePeople are likely to be deceived by a smooth talker.
deceiveShe was clever enough not to be deceived by him.
deceiveShe was deceived by a friend.
deceiveSome are deceived by fair words.
deceiveThe boy who I thought was honest deceived me.
deceiveThe man who I thought was my friend deceived me.
deceiveThousands of people were deceived by the advertisement.
deceiveWe deceived ourselves as to the reward.
deceiveWe were entirely deceived by the advertisement.
deceiveYou can't deceive me with a trick like that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ฉ้อตอแหล[V] deceive, See also: be deceitful, wheedle, bluff, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: เธอขี้ฉ้อตอแหลเอาเงินเขาไปจนเขาเกือบหมดตัว, Thai definition: พลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
คนหากิน[N] deceiver, See also: tricky person, swindler, Example: คนหากินพวกนี้จะหากินกับคนบ้านนอกที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัด ยังไม่รู้ประสีประสา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หาเงินด้วยการหลอกลวง
หลอกตัวเอง[V] deceive oneself, See also: fool oneself, delude oneself, Syn. ไม่ยอมรับความจริง, Example: แม้ลูกเต้าเขาร้องไห้กันแล้ว ข้าพเจ้าก็ยังคงหลอกตัวเองต่อไปว่าท่านจะยังไม่ตาย, Thai definition: ทำตรงข้ามกับความรู้สึกและสถานะของตน จนตัวเองก็พลอยนึกว่าตนเป็นเช่นนั้นจริงๆ, ไม่ยอมรับกับตนเองว่าตนเองเป็นอย่างไร
ตกเขียว[V] deceive (to be a prostitute), See also: trick, delude, Example: คุณนายนั่นมาตกเขียวที่หมู่บ้านของเราอีกแล้ว, Thai definition: ล่อลวงผู้หญิงมาเป็นโสเภณี, Notes: (สแลง)
ล่อหลอก[V] lure, See also: entice, delude, deceive, hoodwink, tempt, seduce, allure, Syn. หลอกล่อ, ล่อลวง, ลวง, ตุ๋น, ลวงล่อ, หลอก, Example: ผู้ร้ายใช้กลลวงทางการบัญชีล่อหลอกเอาเงินจากคนชั้นสูง, Thai definition: ล่อให้หลง
แหกตา[V] deceive, See also: hoodwink, cheat, Syn. หลอกลวง, ย้อมแมวขาย, Example: การดัดแปลงออฟฟิศครั้งนี้ ทำเพื่อแหกตาเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจค้นและจับกุม, Notes: (ปาก)
ล่อ[V] delude, See also: entice, hoodwink, deceive, beguile, trick, dupe, Syn. ล่อหลอก, หลอกล่อ, Example: เรื่องแนนซี่นี้เป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำ, Thai definition: ใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุบายชักนำ
ล่อลวง[V] deceive, See also: mislead, hoodwink, trick, con, delude, swindle, Syn. ลวงล่อ, Example: มิจฉาชีพล่อลวงสาวชนบทไปขาย, Thai definition: ใช้อุบายทุจริตให้หลงเชื่อในสิ่งที่เป็นเท็จ
ติดกับดัก[V] be deceived, See also: be cheated, be taken in, be fooled, be duped, Syn. หลงกล, Example: ทั้ง 2 คนติดกับดักเจ้าพ่อจอมโหดอย่างไม่รู้ตัว, Thai definition: หลงกลลวงหรืออุบายที่ล่อไว้อย่างจนมุมหรือหมดหนทาง
ปอกลอก[V] cheat, See also: fleece, deceive, trick, swindle, hoax, Example: คุณคือคนที่เขาจะจับไว้ปอกลอก เขาเลยต้องให้คุณจ่ายจนหนำใจก่อนถึงจะยอมตามที่คุณต้องการ, Thai definition: ทำให้เขาหลงเชื่อแล้วก็ลอกชิงทรัพย์ไป
ปลิ้นปลอก[V] cheat, See also: deceive, trick, swindle, Syn. ปลิ้นปล้อน, Example: ผู้ชายส่วนใหญ่ก็ปลิ้นปลอกเวลาจีบผู้หญิงกันทั้งนั้น, Thai definition: ใช้อุบายล่อลวงเพื่อให้สำเร็จในประโยชน์ตน
แพ้รู้[V] fall into a trap, See also: be foiled, be deceived or frustrated by another, Syn. เสียที, เสียรู้, พลาดท่า, Example: ฝ่ายเราจะแพ้รู้มันไม่ได้ดังนั้นอย่าประมาทเป็นดีที่สุด, Thai definition: แพ้ความคิด
เล่นตลก[V] trick, See also: play the fool with someone, deceive, Syn. หลอก, หลอกลวง, Example: เขาเล่นตลกกับผมเข้าแล้ว, Thai definition: หลอกหรือล้ออย่างตลกเพื่อให้หลงเชื่อ
สับปลับ[V] deceive, See also: oscillate, vacillate, Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก, Ant. น่าเชื่อถือ, ซื่อตรง, จริงใจ, Example: เขาสับปลับได้แม้กระทั่งลูกเมียของตัวเอง, Thai definition: พูดกลับกลอกเชื่อถือไม่ได้
ตุ๋น[V] swindle, See also: deceive, trick, dupe, hoodwink, cheat, bamboozle, gull, defraud, Syn. ต้ม, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, หลอก, คดโกง, โกง, Example: เจ้าของบ้านถูกแก๊ง18มงกุฎใช้เล่ห์เหลี่ยมตุ๋นเงินไปอีกจำนวนโข, Thai definition: หลอกลวงเอาไปแทบหมดตัว, Notes: (จีน)
ทำที[V] deceive, See also: pretend, feign, Syn. หลอก, ลวง, Example: ผู้ร้ายทำทีเหมือนจะบอกความจริงแก่ตำรวจ, Thai definition: แสดงกิริยาหรืออาการให้ผู้อื่นสำคัญผิด
กินตา[V] deceive the eyes, See also: mistaken one for another, be difficult to see, be difficult to notice, Syn. ลวงตา, หลอกตา, เลือนตา, ตาฝาด, Example: รูปภาพรูปนี้กินตาผม, Thai definition: ลวงตาให้เห็นขนาดผิดไป
โกงเงิน[V] swindle, See also: embezzle, defraud, deceive, Syn. ฉ้อฉล, ทุจริต, ฉ้อโกง, คดโกง, Example: เขาโกงเงินหลวงไปหลายล้านบาท
ตบตา[V] hood wink, See also: cheat or deceive, trick, mislead, Syn. หลอก, ลวง, โกง, ต้ม, ฉ้อฉล, หลอกล่อ, ตุ๋น, ต้มตุ๋น, Example: นักพนันตบตาเจ้ามือ, Thai definition: หลอกหรือลวงให้เข้าใจผิด, Notes: (สำนวน)
ทุ้ย[V] drivel, See also: deceive, utter carelessly, conjecture, speak unthinkingly, Syn. เดาส่ง, พูดส่ง, Example: เขาพูดทุ้ยไปเรื่อยหาสาระอะไรไม่ได้, Thai definition: พูดเดาส่ง, พูดพุ่งส่ง
หลงลม[V] believe someone's sweet words, See also: be deceived, be beguiled, Syn. เชื่อลมปาก, หลงลมปาก, หลงเชื่อ, หลงลิ้น, Example: เธออย่าไปหลงลมเขานะ
หลอกล่อ[V] deceive, See also: lure, entice, tempt, seduce, fool, Syn. หลอก, ล่อลวง, ชักจูง, Example: นักกีฬาจะสร้างจินตการว่าเขาจะหลอกล่อคู่แข่งขันอย่างไรก่อนลงแข่งจริง
โกง[V] cheat, See also: swindle, defraud, embezzle, deceive, Syn. คด, ฉ้อฉล, ทุจริต, ฉ้อโกง, คดโกง, Ant. ซื่อสัตย์, Example: นักฟุตบอลจากทีมA โกงนักฟุตบอลจากทีมB อย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง
แสดงละคร[V] pretend to deceive others, Syn. เล่นละคร, Example: เธอเลิกแสดงละครตบตาคนอื่นเสียทีได้ไหม, Thai definition: แกล้งทำเพื่อหลอกลวงผู้อื่น
หักหลัง[V] betray, See also: cheat, double-cross, trick, delude, deceive, sell-out, Syn. ทรยศ, เล่นตลก, เล่นไม่ซื่อ, Example: ความเป็นเพื่อนของเราสิ้นสุด เมื่อรู้ว่าผมถูกหักหลังมาตลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
แหกตา[v.] (haēktā) EN: deceive ; hoodwink ; cheat   
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out   FR: trahir
ขี้ฉ้อตอแหล[v. exp.] (khīchø tølaē) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff   
กินตา[v.] (kintā) EN: deceive the eyes ; mistaken one for another ; be difficult to see ; be difficult to notice   
เล่นตลก[v. exp.] (len talok) EN: trick ; play the fool with someone ; deceive   FR: rouler
หลอกตัวเอง[v. exp.] (løk tūa-ēng) EN: deceive oneself ; fool oneself ; delude oneself   
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle   FR: séduire ; enjôler
ลวง[v.] (lūang) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe   FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
พราง[v.] (phrāng) EN: hide ; conceal ; deceive ; mislead ; camouflage ; disguise ; mask ; dissemble   FR: camoufler ; déguiser
แสดงละคร[v.] (sadaēng lakhøn) EN: pretend to deceive others   
ทำที[v.] (thamthī) EN: deceive ; pretend ; feign   
ตบตา[v.] (toptā) EN: deceive ; fool ; bluff ; trick ; beguile ; mislead ; delude ; put the wool over s.o.'s eyes   FR: bluffer ; duper ; tromper
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink   FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner

CMU English Pronouncing Dictionary
DECEIVE    D AH0 S IY1 V
DECEIVED    D AH0 S IY1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deceive    (v) (d i1 s ii1 v)
deceived    (v) (d i1 s ii1 v d)
deceiver    (n) (d i1 s ii1 v @ r)
deceives    (v) (d i1 s ii1 v z)
deceivers    (n) (d i1 s ii1 v @ z)
undeceive    (v) (uh2 n d i s ii1 v)
undeceived    (v) (uh2 n d i s ii1 v d)
undeceives    (v) (uh2 n d i s ii1 v z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
謀る[はかる, hakaru] Thai: ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหวังผลบางอย่าง English: to deceive

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrüger {m}deceiver [Add to Longdo]
Täuschungsversuch {m} | Täuschungsversuche {pl}attempt to deceive | attempts to deceive [Add to Longdo]
aufklären | aufklärend | aufgeklärt | klärt auf | klärte aufto undeceive | undeceiving | undeceived | undeceives | undeceived [Add to Longdo]
(Ehepartner) betrügento be unfaithful to; to deceive [Add to Longdo]
betrügen; beschwindeln; verleiten | betrügend; beschwindelnd; verleitend | betrogen; beschwindelt; verleitet | betrügt; bechwindelt; verleitet | betrog; beschwindelte; verleiteteto deceive | deceiving | deceived | deceives | deceived [Add to Longdo]
enttäuschento deceive [Add to Longdo]
getäuschtdeceived [Add to Longdo]
täuschen; trügen | täuschend; trügend | täuschtto deceive | deceiving | deceives [Add to Longdo]
sich täuschen lassen; sich irren (in)to be deceived (in) [Add to Longdo]
sich etw. vormachento deceive oneself [Add to Longdo]
Man lasse sich nicht täuschen.Don't be deceived. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらし込む;誑し込む[たらしこむ, tarashikomu] (v5m,vt) to cajole; to deceive; to seduce [Add to Longdo]
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive [Add to Longdo]
まやかす[, mayakasu] (v5s,vt) to cheat; to swindle; to deceive [Add to Longdo]
悪意[あくい, akui] (n,adj-no) (1) ill will; spite; evil intention; (2) bad meaning; (n) (3) (criminal) malice; (4) mala fides (criminal intent to deceive); (P) [Add to Longdo]
暗ます;晦ます[くらます, kuramasu] (v5s,vt) (1) to abscond; to conceal oneself; (2) to deceive; to dissemble; to fool [Add to Longdo]
一杯食う[いっぱいくう, ippaikuu] (exp,v5u) to be deceived [Add to Longdo]
一杯食わされる[いっぱいくわされる, ippaikuwasareru] (exp,v1) to be taken in; to be duped; to be deceived [Add to Longdo]
陥れる;落とし入れる;落し入れる;おとし入れる[おとしいれる, otoshiireru] (v1,vt) (1) to trick someone into (committing a crime, etc.); to hatch a plan and deceive someone; (2) to assault (a castle, etc.); (3) to drop something and have it fall into something [Add to Longdo]
偽る(P);詐る;譃わる(iK)[いつわる, itsuwaru] (v5r,vi) to lie; to cheat; to falsify; to deceive; to pretend; (P) [Add to Longdo]
欺き惑わす[あざむきまどわす, azamukimadowasu] (v5s) to deceive and lead astray [Add to Longdo]
欺く[あざむく, azamuku] (v5k,vt) to deceive; to delude; to trick; to fool; (P) [Add to Longdo]
欺瞞者[ぎまんしゃ, gimansha] (n) deceiver; a fraud [Add to Longdo]
遣られる[やられる, yarareru] (v1) (uk) to suffer damage; to be deceived [Add to Longdo]
言いくるめる;言い包める[いいくるめる, iikurumeru] (v1,vt) to deceive somebody into believing (e.g. that black is white); to cajole; to talk into; to explain away (e.g. unpleasant evidence); to argue away; to wheedle [Add to Longdo]
狐に化かされる[きつねにばかされる, kitsunenibakasareru] (exp,v1) to be deceived by a fox [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
構える[かまえる, kamaeru] (v1,vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P) [Add to Longdo]
子供騙し[こどもだまし, kodomodamashi] (n,exp) trick that may deceive a child; transparent ploy; mere child's play; kid stuff; puerile trick [Add to Longdo]
芝居を打つ[しばいをうつ, shibaiwoutsu] (exp,v5t) (1) to play a trick; to put up a false show; to deceive someone; (2) (original meaning) to put on a play; to present a play; to give a play [Add to Longdo]
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P) [Add to Longdo]
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) [Add to Longdo]
図る(P);謀る(P)[はかる, hakaru] (v5r,vt) (1) to plot; to attempt; to plan; to devise; to design; (2) to take in; to deceive; (3) to aim for; to have something in mind; (4) to refer A to B; (P) [Add to Longdo]
舌三寸[したさんずん, shitasanzun] (n) (See 舌先三寸) eloquence or flattery designed to deceive [Add to Longdo]
舌先三寸[したさきさんずん, shitasakisanzun] (n) eloquence or flattery designed to deceive [Add to Longdo]
舌先三分[したさきさんぶ, shitasakisanbu] (n) a glib tongue (with fair words); fluent talk designed to deceive; talk something away [Add to Longdo]
担ぐ[かつぐ, katsugu] (v5g,vt) (1) to shoulder; to carry on one's shoulder; (2) to take (someone) for a ride; to deceive; to take in; (P) [Add to Longdo]
敵を欺くにはまず味方から[てきをあざむくにはまずみかたから, tekiwoazamukunihamazumikatakara] (exp) in fooling the enemy first deceive your allies [Add to Longdo]
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P) [Add to Longdo]
目をくらます;目を眩ます[めをくらます, mewokuramasu] (exp,v5s) to deceive; to blind the eyes of [Add to Longdo]
掠める[かすめる, kasumeru] (v1,vt) (1) (uk) to steal; to rob; to snatch; to pocket; to plunder; (2) (uk) to deceive; to trick; to cheat; (3) (uk) to graze (in passing); to skim; to brush against; to touch lightly; (4) (uk) to appear and quickly disappear (a thought, a smile, etc.); to flit (through one's mind, across one's face); (5) (uk) (often as 目をかすめて) to do (something) while no one is looking; (6) (uk) (arch) to hint at; to suggest; to insinuate [Add to Longdo]
惑わす[まどわす, madowasu] (v5s,vt) (1) to bewilder; to perplex; to puzzle; to delude; to mislead; to deceive; (2) to tempt; to seduce; (P) [Add to Longdo]
佞む;姧む[かだむ;かたむ, kadamu ; katamu] (v5m) (1) (arch) to deceive; to fool; to lie; (2) to commit adultery [Add to Longdo]
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P) [Add to Longdo]
誑かす[たぶらかす, taburakasu] (v5s,vt) to trick; to cheat; to deceive; to seduce [Add to Longdo]
誑す;蕩す[たらす, tarasu] (v5s,vt) to cajole; to deceive; to seduce [Add to Longdo]
騙し込む;騙しこむ[だましこむ, damashikomu] (v5m,vt) to deceive; to ensnare [Add to Longdo]
騙す(P);瞞す[だます, damasu] (v5s,vt) to trick; to cheat; to deceive; (P) [Add to Longdo]
騙る[かたる, kataru] (v5r,vt) to swindle; to deceive; to cheat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hǒng, ㄏㄨㄥˇ, ] deceive; coax [Add to Longdo]
掩人耳目[yǎn rén ěr mù, ㄧㄢˇ ㄖㄣˊ ㄦˇ ㄇㄨˋ, ] to block the ears and eyes (成语 saw); to hoowink; to dissimulate; to deceive; surreptitious [Add to Longdo]
掩耳盗铃[yǎn ěr dào líng, ㄧㄢˇ ㄦˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] to plug one's ears while stealing a bell (成语 saw); to deceive oneself; to bury one's head in the sand [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] deceive; indistinct [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] take unfair advantage of; to deceive; to cheat [Add to Longdo]
欺以其方[qī yǐ qí fāng, ㄑㄧ ㄧˇ ㄑㄧˊ ㄈㄤ, ] deceived by a pretence of reason (成语 saw) [Add to Longdo]
欺骗[qī piàn, ㄑㄧ ㄆㄧㄢˋ, / ] to deceive; to cheat [Add to Longdo]
混蒙[hùn mēng, ㄏㄨㄣˋ ㄇㄥ, / ] to deceive; to mislead [Add to Longdo]
[mēng, ㄇㄥ, / ] (knocked) unconscious; to deceive; to cheat; to hoodwink [Add to Longdo]
糊弄[hù nong, ㄏㄨˋ ㄋㄨㄥ˙, ] to fool; to deceive [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, / 紿] to cheat; to pretend; to deceive [Add to Longdo]
[wǎng, ㄨㄤˇ, ] deceive; there is none [Add to Longdo]
自欺[zì qī, ㄗˋ ㄑㄧ, ] to deceive oneself [Add to Longdo]
自欺欺人[zì qī qī rén, ㄗˋ ㄑㄧ ㄑㄧ ㄖㄣˊ, ] to deceive others and to deceive oneself; to believe one's own lies [Add to Longdo]
蒙蔽[méng bì, ㄇㄥˊ ㄅㄧˋ, ] deceive; hoodwink [Add to Longdo]
蒙骗[mēng piàn, ㄇㄥ ㄆㄧㄢˋ, / ] to hoodwink; to deceive; to dupe sb [Add to Longdo]
行骗[xíng piàn, ㄒㄧㄥˊ ㄆㄧㄢˋ, / ] to cheat; to deceive [Add to Longdo]
装神弄鬼[zhuāng shén nòng guǐ, ㄓㄨㄤ ㄕㄣˊ ㄋㄨㄥˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] lit. dress up as God, play the devil (成语 saw); fig. to mystify; to deceive people; to scam [Add to Longdo]
诈唬[zhà hu, ㄓㄚˋ ㄏㄨ˙, / ] to threaten and deceive; bluff; bluster [Add to Longdo]
[guà, ㄍㄨㄚˋ, / 詿] deceive; disturb [Add to Longdo]
[kuáng, ㄎㄨㄤˊ, / ] deceive; lies [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] deceive; contrive [Add to Longdo]
[miù, ㄇㄧㄡˋ, / ] to deceive; to confuse; to cheat; absurd; erroneous [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, / ] deceive [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, ] deceive; to lie [Add to Longdo]
[wàng, ㄨㄤˋ, ] deceive; scare; to travel [Add to Longdo]
[piàn, ㄆㄧㄢˋ, / ] to cheat; to swindle; to deceive; to fool; to hoodwink; to trick [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deceive \De*ceive"\, v. t. [imp. & p. p. {Deceived}; p. pr. &
   vb. n. {Deceiving}.] [OE. deceveir, F. d['e]cevoir, fr. L.
   decipere to catch, insnare, deceive; de- + capere to take,
   catch. See {Capable}, and cf. {Deceit}, {Deception}.]
   1. To lead into error; to cause to believe what is false, or
    disbelieve what is true; to impose upon; to mislead; to
    cheat; to disappoint; to delude; to insnare.
    [1913 Webster]
 
       Evil men and seducers shall wax worse and worse,
       deceiving, and being deceived.    --2 Tim. iii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       Nimble jugglers that deceive the eye. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What can 'scape the eye
       Of God all-seeing, or deceive his heart? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To beguile; to amuse, so as to divert the attention; to
    while away; to take away as if by deception.
    [1913 Webster]
 
       These occupations oftentimes deceived
       The listless hour.          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive by fraud or stealth; to defraud. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Plant fruit trees in large borders, and set therein
       fine flowers, but thin and sparingly, lest they
       deceive the trees.          --Bacon.
 
   Syn: {Deceive}, {Delude}, {Mislead}.
 
   Usage: Deceive is a general word applicable to any kind of
      misrepresentation affecting faith or life. To delude,
      primarily, is to make sport of, by deceiving, and is
      accomplished by playing upon one's imagination or
      credulity, as by exciting false hopes, causing him to
      undertake or expect what is impracticable, and making
      his failure ridiculous. It implies some infirmity of
      judgment in the victim, and intention to deceive in
      the deluder. But it is often used reflexively,
      indicating that a person's own weakness has made him
      the sport of others or of fortune; as, he deluded
      himself with a belief that luck would always favor
      him. To mislead is to lead, guide, or direct in a
      wrong way, either willfully or ignorantly.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top