Search result for

*dealings*

(67 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dealings, -dealings-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you saying you believe that your divorce had something to do with business dealings with Darren Ripley?คุณจะบอกว่า คุณหย่ากับเขา เพราะเขาทำธุรกิจกับริปลีย์? Hostile Takeover (2009)
Now tell me about your dealings with Senator Clovis.งั้นตอนนี้เล่าเรื่องความสัมพันธ์ของเจ้า กับวุฒิสมาชิกโคลวิสให้ข้าฟังที Senate Spy (2009)
He's an alias used as a front for all of Ming Che's financial dealings.เขาใช้นามแฝง ในการทำธุรกรรมทางการเงิน กับร้านหมิง เช ทั้งหมด Snakehead (2009)
In my capacity as physician I have dealings with many people. They hear things, Sire, and they see things.หน้าที่ของข้าพเจ้าคือหมอ ข้าต้องต้องติดต่อกับคนจำนวนมาก พวกเค้ารู้บางอย่าง ฝาบาท The Witch's Quickening (2009)
it says the college expects all students to be honest and forthcoming in their dealings with members in this community.ได้กล่าวไว้ว่ามหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษา ซื่อสัตย์และเตรียมพร้อม ที่จะรับมือกับนักศึกษา ในชุมชนแห่งนี้ The Social Network (2010)
When we had previous dealings with our mutual friends, you had more trepidation about letting us I.D. you.เราเคยทำข้อตกลงก่อนหน้านี้เมื่อไหร่ \ N กับเพื่อนเก่าของนาย ก็นายมีชื่อเสียงโด่งดังมากนี่นา \ N ใ้ห้ชั้นเอา I.D ให้นายดูดีกว่า Chuck Versus the Fake Name (2010)
I'm gonna give you all my files of my dealings with him.ฉันจะบอกนายทั้งหมดที่ฉันรู้ ตอนที่ทำการค้ากับเขา Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I would advise you to keep our dealings private.ผมขอแนะนำคุณให้เก็บข้อตกลงของเราเป็นความลับ Kill Jill (2010)
I've been involved in many death dealings in focus-al moments.ข้าได้เคยเกี่ยวข้อง กับความตายที่ต้องมีช่วงเวลาที่ใจจดจ่อมากมาย Your Highness (2011)
We believe he had illicit financial dealings prior to his death.เราเชื่อว่าเขา กระทำผิดทางการเงิน ก่อนเขาจะเสียชีวิต Veiled Threat (2011)
Maybe they had some business dealings?บางทีพวกเค้า อาจจะทำธุรกิจร่วมกัน? Shut Up, Dr. Phil (2011)
He's had some dealings with these people before.เขาเคยติดต่อคนพวกนี้มาก่อน Thor (2011)
He promised not to focus on his underworld dealings, just on the--the good stuff, like how my granddad was a pillar of the community.เขาสัญญาว่าจะไม่เน้นทีเรื่อง ธุรกิจใต้ดิน เขียนแต่เรื่องดีๆ เช่น การที่ปู่ผมเป็น เสาหลักให้กับชุมชน The Blue Butterfly (2012)
My bosses at the club, they... they ordered me to get close to you... so I could find out what the police know about Viktor Baskov and their business dealings.เจ้านายฉันที่คลับ พวกเขา... พวกเขาสั่งให้ฉันมาใกล้ชิดคุณ ... เพื่อฉันจะได้รู้ว่า ตำรวจรู้อะไรบ้าง Buck the System (2012)
I know all about your dirty dealings in the D.A.'s office.ผมรู้เกี่ยวกับการทำข้อตกลงที่สกปรกในออฟฟิศของ D.A. ทั้งหมด Discovery (2012)
If Sherman confessed to all the dirty dealings, the insider trading then, live or die, she'd be out of the way and you could take over Exotrol.ถ้าเชอร์แมน สารภาพ ท้้งหมดเกี่ยวกับข้อตกลงพวกนั้น การซื้อขายด้วย ข้อมูลภายใน เรื่องเหล่านี้ หรือเธอตาย ทำให้เธอพ้นจากตำแหน่งไปแน่ และคุณเข้า จัดการการ เอ็กซ์โซโทรล Time's Up (2012)
Oh, come on. Carmine does backdoor dealings all the time. We don't have a...คาร์ไมน์ตกลงรับตลอด American Hustle (2013)
There's no doubt that there must have been important evidence in there that would have exposed shady dealings on Capitol Hill! {line too long? rephrase?ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันอาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมโยงไปถึงการสมรูั้้้้้ร่วมคิดอะไรนั่น The After-Dinner Mysteries (2013)
Any business dealings, any personal dealings, any criminal activity you were a witness or a party to.สัญญาทางธุรกิจก็ดี สัญญาส่วนตัวก็ดี อาชญากรรมอะไรบ้างที่นายอยู่ในเหตุการณ์หรือร่วมด้วย Rabid Dog (2013)
Would that all profited so in dealings with Spartacus.นั่นคงจะเป็นค่าตอบแทนที่ได้จากการทำข้อตกลงกับสปาร์ตาคัสสินะ Blood Brothers (2013)
I promised him I would keep all his dealings here confidential, Dr. Saroyan.ฉันสัญญากับเขาไว้ว่า จะเก็บเรื่องนีเป็นความลับ ดร.ซาโรยัน The Doll in the Derby (2013)
I guess you can understand that I'm a little busy making sure the authorities find a clear record of Aiden's dealings with those people.ผมว่าคุณรู้นะ ผมค่อนข้างยุ่งๆน่ะ ทำให้มั่นใจถึงอำนาจ ในการหาบันทึกที่ชัดเจน ของข้อตกลงของอีเดน กับคนพวกนั้น Truth: Part 1 (2013)
Item four from the Office of the Controller of the Currency, three years ago in October, they issued a cease and desist ordering your client to stop dealings with the Al Askari Bank in Tehran.4 อย่างจากออฟฟิตของผู้คุมหน่วยการเงิน เมื่อตุลาคม 3 ปีที่แล้ว, เขาได้ยกเลิก คำสั่งของลูกค่าคุณ Uh... Oh... Ah... (2013)
You continued dealings with their trading company.คุณยังคงการติดต่อกับ บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง Uh... Oh... Ah... (2013)
Never again will I have dealings with wizards... or Shire rats.ทำมัน โอหนูทุจริต The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
You see, I've had extensive dealings with the earl over the years, and so I'd long heard of the tragedy that befell his eldest son.เจ้ารู้นะ ข้าได้ทำการค้าขายอย่างกว้างขวาง กับท่านเอิร์ลมาเป็นเวลาหลายปี และข้ายังเคยได้ยินเรื่องโศกนาฏกรรม มาเป็นเวลานานแล้ว สิ่งที่บังเกิดขึ้นกับโอรสองค์โตของเขา IV. (2014)
Lovecraft has dealings with all of them.เลิฟคราฟท์ มีข้อตกลงกับพวกเขาทั้งหมด Harvey Dent (2014)
It looks like you've had dealings with him before.ดูเหมือนคุณเคยซัดกับเขามาก่อน - ควอนตั้ม Spectre (2015)
Looks like you've had dealings with him before. Quantum.ดูเหมือนคุณเคยซัดกับเขามาก่อน ควอนตั้ม Spectre (2015)
I did not know Bartok that well, though we had a few dealings.ผมไม่ทราบว่า Bartok ที่ดี แม้ว่าเราจะมีการติดต่อไม่กี่ Last Knights (2015)
I pay attention to your dealings with the noblemen.ผมให้ความสนใจกับการติดต่อของคุณ กับขุนนาง Last Knights (2015)
- Well, you said that you had dealings over the years.you said that you had dealings over the years. Outlaw Country (2016)
He complained of the persecution and said he wouldn't have any dealings with a mediaeval maniac.เขาไม่พอใจกับการสังหารหมู่ยิวครับ และ มันจะไม่เจรจา กับ พวกที่บ้าอำนาจ The Great Dictator (1940)
Dealings with our black market contacts, listed as suppliers... in the legitimate ledger, are more complicated.บัญชีติดต่อตลาดมืด... อยู่ในเล่ม "ซัพพลายเออร์" Schindler's List (1993)
We have not had dealings with the Dwarves since the Dark Days.พวกเราไม่ได้มีสัมพันธไมตรีกับเหล่าคนแคระตั้งแต่ยุคมืดมาแล้ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I have no dealings whatsoever with any underground or any American prisoners of war.ฉันไม่มีธุระอะไรจะต้องยุ่งเกี่ยวกับพวกใต้ดิน.. หรือเชลยศึกชาวอเมริกัน.. The Great Raid (2005)
Instead of sending Ju-Mong to the Han, rearrange the business dealings with the Han.แทนที่เราจะส่งจูมงไปฮั่น จัดการการค้ากับฮั่นเสียใหม่ Episode #1.41 (2006)
We've had dealings in the past.เราเคยตกลงกันไว้ก่อนแล้ว Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Making mistakes in our dealings with nature can have bigger consequences now because our technologies are often bigger than the human scale.การทำความผิดพลาดในการจัดการกับธรรมชาติของเรา ในตอนนี้สามารถสร้างผลสืบเนื่องที่ใหญ่กว่าเดิม เพราะบ่อยครั้งที่เทคโนโลยีของเรา ใหญ่โตกว่าสัดส่วนของมนุษย์ An Inconvenient Truth (2006)
I've had dealings with Carina in the past, too.ผมก็เคยร่วมงานกับคารีน่ามาก่อน Chuck Versus the Wookiee (2007)
My business dealings are all fine.ข้อตกลงระหว่างธุรกิจของผมกำลังไปได้สวย Eiga: Kurosagi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dealingsI keep a daily record of my business dealings.
dealingsThe minister was in a fix over illegal dealings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุงสิง[V] be friendly, See also: be acquainted with, keep company with, hold communication with, have dealings with, Syn. ยุ่งเกี่ยว, ยุ่ง, สมาคม, Example: เขาไม่ชอบสุงสิงกับเพื่อนที่ทำงานสักเท่าไหร่ ชอบอยู่คนเดียวมากกว่า, Thai definition: วิสาสะกันอย่างสนิทสนม, ติดต่อเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด
กิจการค้า[N] commerce, See also: trade, business, dealings, Syn. การค้า, การค้าขาย, กิจการ, ธุรกิจ, ธุรกิจการค้า, Example: กิจการค้าของเขากำลังทรุด
การค้า[N] business, See also: trade, commerce, dealings, Syn. กิจการค้า, การค้าขาย, Example: ลูกคนจีนส่วนใหญ่จะหันมาทำการค้าโดยเริ่มจากธุรกิจเล็กๆ, Thai definition: การซื้อขายแลกเปลี่ยน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้า[n.] (kānkhā) EN: business ; trade ; commerce ; dealings   FR: commerce [m] ; business [m] ; affaires [fpl]
กิจการค้า[n. exp.] (kitjakān khā) EN: commerce ; trade ; business ; dealings   FR: commerce [m] ; business [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEALINGS    D IY1 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dealings    (n) (d ii1 l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beziehungen {pl}; Umgang {m}dealings [Add to Longdo]
Geschäftsbeziehung {f} | Geschäftsbeziehungen {pl} | Geschäftsbeziehungen {pl} | mit jdm. in Geschäftsbeziehungen stehenbusiness connection; business relation | business relations; commercial connections; business dealings | business connections | to have business relations with sb. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターバンク取引[インターバンクとりひき, inta-banku torihiki] (n) interbank exchange dealings [Add to Longdo]
スワップ取引[スワップとりひき, suwappu torihiki] (n) swap transactions; swap dealings [Add to Longdo]
掛かり合う;かかり合う[かかりあう, kakariau] (v5u) to have dealings with; to be involved in [Add to Longdo]
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with [Add to Longdo]
取引(P);取り引き;取引き[とりひき, torihiki] (n,vs) transactions; dealings; business; (P) [Add to Longdo]
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) [Add to Longdo]
寝技;寝業[ねわざ, newaza] (n) (1) (in wrestling or judo) pinning technique; (2) underhanded dealings [Add to Longdo]
代表取締社長[だいひょうとりしまりしゃちょう, daihyoutorishimarishachou] (n) company president, with responsibility to represent the company in its dealings with the outside world [Add to Longdo]
代表取締役[だいひょうとりしまりやく, daihyoutorishimariyaku] (n) representative director (i.e. someone chosen by the board of directors from among the directors to actually represent the company in its dealings with the outside world) [Add to Longdo]
別立て[べつだて, betsudate] (n) separate dealings or charges [Add to Longdo]
裏工作[うらこうさく, urakousaku] (n) dodgy dealings; monkey business [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
往来[wǎng lái, ㄨㄤˇ ㄌㄞˊ, / ] dealings; contacts; to go back and forth [Add to Longdo]
往还[wǎng huán, ㄨㄤˇ ㄏㄨㄢˊ, / ] contacts; dealings [Add to Longdo]
买卖[mǎi mài, ㄇㄞˇ ㄇㄞˋ, / ] buying and selling; business dealings; transactions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dealings
   n 1: social or verbal interchange (usually followed by `with')
      [syn: {dealings}, {traffic}]
   2: mutual dealings or connections or communications among
     persons or groups [syn: {relations}, {dealings}]
   3: the act of transacting within or between groups (as carrying
     on commercial activities); "no transactions are possible
     without him"; "he has always been honest is his dealings with
     me" [syn: {transaction}, {dealing}, {dealings}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top