Search result for

*dc*

(654 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dc, -dc-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
AC-DC[SL] คนชอบทั้งสองเพศ, Syn. AC / DC
madcap[ADJ] บ้าระห่ำ, See also: ไม่ยั้งคิด, Syn. reckless
redcap[N] บริกรยกกระเป๋า, See also: ทหารอังกฤษ, Syn. errand runner
AC / DC[SL] คนชอบทั้งสองเพศ, Syn. AC-DC
redcoat[N] ทหารอังกฤษที่แต่งเครื่องแบบสีแดงช่วงการปฏิวัติในอเมริกา
wildcat[N] แมวป่าซึ่งเป็นบรรพบุรุษของแมวบ้าน, See also: ชื่อละตินคือ Felis sylvestris
woodcut[N] แม่พิมพ์ทำด้วยไม้สำหรับพิมพ์เป็นรูปต่างๆ, Syn. woodblock, woodprint
birdcage[N] กรงนก, Syn. aviary
godchild[N] ลูกอุปถัมภ์
handcart[N] รถเข็นขนาดเล็ก, See also: รถลากขนาดเล็ก
handclap[N] การตบมือ, Syn. applause, clap
handcuff[N] กุญแจมือ
handcuff[VT] ใส่กุญแจมือ, Syn. confine, manacle, restrain, Ant. free, loose, unchain
headcase[SL] คนบ้า, See also: คนที่มีจิตใจไม่ปกติ
seedcase[N] เปลือกเมล็ด, See also: ผนังที่สุกแล้วของรังไข่ (พืช) ดู pericarp, ฝัก, Syn. pod, seed vessel
woodchat[N] นกที่มีขนสีดำขาว และส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดง, See also: พบในยุโรปและแอฟริกาเหนือ ชื่อละตินคือ Lanius senator
woodchop[N] การแข่งขันตัดไม้, See also: จัดขึ้นตามงานในชนบทของประเทศออสเตรเลีย
woodcock[N] นกจำพวก Scolopax, See also: คล้ายนกปากส้อม มีขนสีน้ำตาล ปากยาว และขาสั้น
bedcovers[N] ผ้าคลุมเตียง
broadcast[VT] กระจาย, See also: เผยแพร่, แจ้ง, Syn. transmit
broadcast[N] รายการออกอากาศ, See also: ข้อความที่ออกอากาศ, Syn. programme
hardcover[ADJ] ที่เป็นปกแข็ง
hardcover[N] หนังสือปกแข็ง, Syn. hardback
midcircle[N] วงกลมที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยม
windchest[N] หีบลมของหีบเพลง
woodchuck[N] สัตว์คล้ายหนูยักษ์, See also: มีขนสีน้ำตาลลายเทา แถบอเมริกาเหนือ ชื่อละตินคือ Marmota monax, Syn. groundhog
woodcraft[N] วิชาช่างไม้, See also: วิชาแกะสลักไม้
woodcraft[N] วิชาพรานป่า, See also: วิชาเกี่ยวกับป่า
bedchamber[N] ห้องนอน, Syn. bedroom
bedclothes[N] ผ้าปูที่นอนหรือผ้าคลุมเตียง, Syn. bedcovers
grandchild[N] หลาน
grandchild[N] หลาน
wildcatter[N] ผู้สำรวจน้ำมันหรือก๊าซ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. prospector
woodcarver[N] ช่างแกะสลักไม้
woodcutter[N] คนตัดไม้, Syn. lumberjack, woodchopper
breadcrumbs[N] ขนมปังชิ้นเล็กมากที่ใช้ทำอาหาร
broadcaster[N] ผู้กระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์
woodcarving[N] ศิลปะหรือเทคนิคการแกะสลักไม้, See also: การแกะสลักไม้
woodchopper[N] คนตัดต้นไม้, See also: ผู้โค่นต้นไม้, Syn. lumberjack, woodcutter
woodcutting[N] การตัดไม้, See also: งานตัดไม้, Syn. logging
broadcasting[N] การแพร่ภาพ, See also: การออกอากาศ, การกระจายเสียง, Syn. transmission
woodcraftsman[N] ช่างไม้, See also: ช่างแกะสลักไม้
radiobroadcast[N] การกระจายเสียงทางวิทยุ
great-grandchild[N] เหลน, See also: หลานของลูก
outside broadcast[N] รายการทีวีที่บันทึกนอกสตูดิโอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedchamber(เบด'เชมเบอะ) n. ห้องนอน
bloodcurdlingadj. ขนพอง,สยองเกล้า,น่ากลัวมาก
broadcast/broadcasted}(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง,กระจายข่าว,เผยแพร่,หว่านพืช. -Conf. forecast
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
dcabbr. dischrage,discontinue
godchild(กอด'ไชดฺ) n. ลูกของพ่อแม่อุปถัมภ์ -pl. godchildren
grandchild n.หลาน -pl. grandchildren
handcarn. รถสี่ล้อที่ใช้มือโยกบนรางรถไฟ
handcartn. รถเข็นขนาดเล็ก,รถลากขนาดเล็ก
handclapn. การตบมือ
handclaspn. การจับมือทักทาย
handcraft(แฮนด'คราฟทฺ) n. ศิลปหัตถกรรม,สิ่งที่ทำขึ้นด้วยมือ
handcuff(แฮนดฺ'คัฟ) n. กุญแจมือ. vt. ใส่กุญแจมือ
headchairn. เก้าอี้ที่มีพนักพิงศีรษะ
madcap(แมด'แคพ) adj. ไม่ไตร่ตรอง,ไม่ยั้งคิด,บ้าระห่ำ. n. บุคคลที่ไม่ไตร่ตรอง
redcap(เรด'แคพ) n. พนักงานขนกระเป๋าตามสถานีรถไฟ,ทหารสารวัตร,
redcoat(เรด'โคท) n. ทหารอังกฤษ (สมัยอเมริกาเป็นอาณานิคม), Syn. British soldier
seedcasen. เปลือกเมล็ด,ผนังที่สุกแล้วของรังไข่ (พืช) ,= pericarp (ดู)
wildcardsสัญลักษณ์ตัวแทนหมายถึงตัวอักขระหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวอักขระใด ๆ ก็มักใช้เมื่อต้องการสั่งให้มีการค้นแต่ไม่สามารถจะบอกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทั้งหมด แม้แต่ชื่อก็อาจรู้แต่เพียงขึ้นต้นด้วยตัว S ในกรณีเช่นในระบบดอสกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์ตัวแทนได้ 2 แบบ คือ 1. เครื่องหมายดอกจัน (*) ใช้แทนอักขระ ใด ๆ ก็ได้กี่ตัวก็ได้ 2. สัญลักษณ์ ?แทนอักขระใดก็ได้?แต่จำกัดเพียงตัวเดียวเช่น s*.xls sale.xls *.bmp arches.bm s????.* sweet.doc ?m.* om.pm4 suga?.??? sugar.txt *.* ทุกแฟ้ม WIMP : วิมพ์เป็นตัวย่อของคำต่อไปนี้คือ windows, icons, menus, pointing device ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในระบบกูอี (GUI) แทนที่จะใช้วิธีการพิมพ์คำสั่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างดอสและวินโดว์
wildcat(ไวดฺ'แคท) n. แมวป่า
windchest(วินดฺ'เชสทฺ) n. ห้องรับและควบคุมปริมาณอากาศสำหรับอวัยวะหนึ่ง,หีบลมของหีบเพลง
woodcraft(วูด'คราฟทฺ) n. วิชาช่างไม้,วิชาเชิงพราน,วิชาเกี่ยวกับป่า,วิชาแกะสลักไม้
woodcraftsman(วูด'คราฟทฺซฺ'เมิน) n. ช่างไม้,ช่างแกะสลักไม้ pl. woodcraftsmfen
woodcut(วูด'คัท) n. ไม้แกะสลัก,ภาพพิมพ์จากไม้แกะสลัก, See also: woodcutting n.
woodcutter(วูด'คัทเทอะ) n. คนตัดไม้ทำฟืน

English-Thai: Nontri Dictionary
bedchamber(n) ห้องนอน
bedclothes(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
birdcage(n) กรงนก
bloodcurdling(adj) น่ากลัวมาก,น่าขนพองสยองเกล้า
broadcast(adj) แพร่หลาย,ทั่วไป
broadcast(n) การกระจายเสียง,การกระจายข่าว,การออกข่าว
broadcast(vi,vt) กระจายเสียง,แพร่ข่าว,เผยแพร่,ออกข่าว
broadcloth(n) ผ้าสักหลาดอย่างดี
godchild(n) เด็กของพ่อทูนหัว
grandchild(n) หลาน
handcraft(n) การช่าง,การฝีมือ,วิชาช่าง,งานช่าง,งานฝีมือ,งานหัตถกรรม
handcuff(n) กุญแจมือ
madcap(adj) บ้าระห่ำ,ไม่ยั้งคิด,ไม่ไตร่ตรอง,หุนหันพลันแล่น
madcap(n) คนบ้า,คนขาดสติ,คนไม่ยั้งคิด
woodchuck(n) สัตว์ชนิดหนึ่ง
woodcock(n) นกชนิดหนึ่ง
woodcraft(n) ความรู้ในการเดินป่า,วิชาแกะสลักไม้,วิชาช่างไม้
woodcutter(n) คนตัดไม้,คนตัดฟืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PDC (personal digital communication)พีดีซี (การสื่อสารส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal digital communication (PDC)การสื่อสารส่วนบุคคลแบบดิทิทัล (พีดีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strike, wildcatการนัดหยุดงานโดยพลการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
air data computer (ADC)คอมพิวเตอร์บอกข้อมูลอากาศยาน (เอดีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ATDC (after top dead center)เอทีดีซี (หลังศูนย์ตายบน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
after bottom dead center (ABDC)หลังศูนย์ตายล่าง (เอบีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
after top dead center (ATDC)หลังศูนย์ตายบน (เอทีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog-to-digital converter (ADC)ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล, ตัวเปลี่ยนแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (เอดีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
analog-to-digital converter (ADC)ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล, ตัวเปลี่ยนแอนะ ล็อกเป็นดิจิทัล (เอดีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ADC (analog-to-digital converter)เอดีซี (ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล, ตัวเปลี่ยนแอนะล็อกเป็นดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ADC (air data computer)เอดีซี (คอมพิวเตอร์บอกข้อมูลอากาศยาน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ADC (analog-to-digital converter)เอดีซี (ตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล, ตัวเปลี่ยนแอนะล็อกเป็นดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ABDC (after bottom dead center)เอบีดีซี (หลังศูนย์ตายล่าง) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
before top dead center (BTDC)ก่อนศูนย์ตายบน (บีทีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
BTDC (before top dead center)บีทีดีซี (ก่อนศูนย์ตายบน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
broadcastแพร่สัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broadcasting-satellite serviceบริการแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bottom dead center (BDC)ศูนย์ตายล่าง (บีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
BDC (bottom dead center)บีดีซี (ศูนย์ตายล่าง) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chiaroscuro woodcut๑. กลวิธีพิมพ์แกะไม้ค่าต่างแสง๒. ภาพพิมพ์แกะไม้ค่าต่างแสง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital video broadcast; digital video broadcasting (DVB)การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล (ดีวีบี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital video broadcast; digital video broadcasting (DVB)การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล (ดีวีบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DBS (direct broadcast satellite)ดีบีเอส (ดาวเทียมแพร่สัญญาณโดยตรง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DCE (data circuit terminating equipment)ดีซีอี (บริภัณฑ์ต่อสุดทางของวงจรข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DCTS (digital cordless telephone system)ดีซีทีเอส (ระบบโทรศัพท์ไร้สายแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DVB (digital video broadcast; digital video broadcasting)ดีวีบี (การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DVB (digital video broadcast; digital video broadcasting)ดีวีบี (การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct broadcast satellite (DBS)ดาวเทียมแพร่สัญญาณโดยตรง (ดีบีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital video broadcasting; digital video broadcast (DVB)การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล (ดีวีบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
data circuit terminating equipment (DCE)บริภัณฑ์ต่อสุดทางของวงจรข้อมูล (ดีซีอี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital cordless telephone system (DCTS)ระบบโทรศัพท์ไร้สายแบบดิจิทัล (ดีซีทีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
top dead center (TDC)ศูนย์ตายบน (ทีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
TDC (top dead center)ทีดีซี (ศูนย์ตายบน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thought broadcastingอาการหลงผิดว่าความคิดถูกป่าวประกาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
handcuffingการใส่กุญแจมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hard copy; hardcopy๑. สำเนาถาวร, ฉบับพิมพ์๒. สิ่งพิมพ์ออก [มีความหมายเหมือนกับ printout] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hardcopy; hard copy๑. สำเนาถาวร, ฉบับพิมพ์๒. สิ่งพิมพ์ออก [มีความหมายเหมือนกับ printout] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hard copy; hardcopy๑. สำเนาถาวร, ฉบับพิมพ์๒. สิ่งพิมพ์ออก [มีความหมายเหมือนกับ printout] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hard copy; hardcopy๑. สำเนาถาวร, ฉบับพิมพ์๒. สิ่งพิมพ์ออก [มีความหมายเหมือนกับ printout] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wildcard characterอักขระตัวแทน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wildcard characterอักขรตัวแทน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wildcat strikeการนัดหยุดงานโดยพลการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wildcat strikeการนัดหยุดงานโดยพลการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woodcutภาพพิมพ์แกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wildcatหลุมแรกเจาะสำรวจหาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ, หลุมแรกเจาะสำรวจหาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ที่ไม่เคยเจาะพบน้ำมันหรือก๊าซมาก่อน [ปิโตรเลี่ยม]
Dc-to-DC converterคอนเวอร์เตอร์ดีซีทูดีซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
wildcardอักขระแทน
อักขระพิเศษที่ใช้แทนอักขระือื่นๆ โปรแกรมส่วนมากจะอนุญาติให้มีอักขระแทนได้สองแบบ แบบหนึ่งคือ ใช้อักขระแทนหนึ่งตัวแทนอักขระอื่นๆ หนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมายคำถาม? แทนอักขระอื่น ยกตัวอย่างในการใช้คำสั่ง DIR ค้นหาแฟ้ม ถ้าหากกำหนดชื่อให้ค้นหาเป็น ?ift โปรแกรม DOS จะหาชื่อแฟ้ม เช่น gift หรือ lift หรือชื่อใดๆ ที่มีอักขระตัวเดียวนำหน้า ift ให้เรา แต่จะไม่แสดงค้นชื่อแฟ้มที่มีอักขระนำหน้า ift มากกว่าหนึ่งตัว เช่น จะไม่สามารถค้นชื่อ facelift ได้ สำหรับอักขระแทนแบบที่สองก็คือ การใช้แทนอักษรอื่นๆ มากกว่าหนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมาย * แทนอักขระอื่นๆ เช่น การใช้คำสั่ง DIR ค้นหาชื่อแฟ้ม com** จะได้ชื่อแฟ้มทุกแฟ้มที่มีอักษรนำหน้า com และมีสกุลแฟ้มหรือส่วนขยายเป็นอะไรก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Women in television broadcasting สตรีที่ทำงานด้านโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Broadcast advertisingโฆษณาด้วยการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcast journalismข่าววิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Broadcastersนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcasting rightsสิทธิในการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Digital audio broadcastingการกระจายเสียงด้วยระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Direct broadcast satellite televisionโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม [TU Subject Heading]
Format radio broadcastingรูปแบบการกระจายเสียงทางวิทยุ [TU Subject Heading]
International broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Internet radio broadcastingการกระจายเสียงวิทยุทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Radio broadcastersนักจัดรายการวิทยุ [TU Subject Heading]
Radio broadcastingการกระจายเสียงทางวิทยุ [TU Subject Heading]
Radio broadcasting of sportsการกระจายเสียงทางวิทยุด้านกีฬา [TU Subject Heading]
Radio broadcasting policyนโยบายการกระจายเสียงทางวิทยุ [TU Subject Heading]
Religious broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศทางศาสนา [TU Subject Heading]
Television broadcastingการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television broadcasting of animated filmsภาพยนตร์การ์ตูนทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television broadcasting of filmsภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television broadcasting of musicดนตรีทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television broadcasting of newsข่าวโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television broadcasting of sportsกีฬาทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television broadcasting policyนโยบายการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Weather broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพการพยากรณ์อากาศ [TU Subject Heading]
Wire broadcastingการกระจายเสียงตามสาย [TU Subject Heading]
Broadcasting Division, Information Departmentกองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ " กระทรวงการต่างประเทศ (เป็นผู้ดำเนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงสราญรมย์ คลื่นความถี่ ระบบ AM 1575 KHz) " [การทูต]
Digital broadcastingการแพร่ภาพกระจายเสียงระบบดิจิทัล
การแพร่ภาพกระจายเสียงระบบดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์อนาลอกดั้งเดิมไปสู่ระบบดิจิทัล เช่น ระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดิน โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวีและการพัฒนาเทคโนโลยีโทรทัศน์แบบใหม่ เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
direct current (DC)กระแสตรง (ดีซี), กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าในทิศทางเดียวตลอดเวลา ใช้อักษรย่อ DC [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
DCดีซี, ดู  direct current [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
broadcasting rice cultivationการทำนาหว่าน, การปลูกข้าวโดยเอาข้าวเปลือก หรือข้าวงอกหว่านลงไปในนาที่เตรียมไว้ ปล่อยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตในนานั้นโดยไม่มีการย้ายกล้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
CDC (n abbrev) Center for Disease Control
groundcover (n ) พืชคลุมดิน
The Asia-Pacific Development & Communication Centre (ADCC) of Dhurakij Pundit Univer (adj ) The Asia-Pacific Development & Communication Centre (ADCC) of Dhurakij Pundit University provides short-term capacity-building training courses to development professionals from governments, NGOs, development banks and UN agencies.
thousandce[เธา'เซินซฺ] (adv ) พันครั้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
DCI Hunt!DCI Hunt! Episode #2.1 (2007)
Hardcore.Hardcore. Finale (2007)
GIRL:DCHEN: Injustice (2009)
Girls!dchen! Open House of Horrors (2012)
GIRL 2:DCHEN 2: Into the Storm (2014)
Atta girl.Gutes Mädchen. Let Them Burn (2015)
Puppy!Hündchen! Hot Girls Wanted (2015)
Girl.Mä-dchen. And the Crime Ring (2015)
Girl?Ein Mädchen? Chocolat (2016)
Won't our grandchildren be delighted when they see how lovely you were?ลูกหลานเราคงจะยินดีนะ เมื่อได้เห็นว่าคุณเคยสวยแค่ไหน Rebecca (1940)
Grandchildren on your knee, Vera, Chuck and Daveลูกหลานที่หัวเข่าของคุณ ฟีระ ชัก และ เดฟ Yellow Submarine (1968)
let me say that I swear on the souls of my grandchildren, that I will not be the one to break the peace we've made here today.let me say that I swear on the souls of my grandchildren, that I will not be the one to break the peace we've made here today. The Godfather (1972)
Just take off the handcuffs.Just take off the handcuffs. The Godfather (1972)
Do you remember when Artie Coogan set up that hidden microphone and he broadcast those filthy limericks through the television set?จำได้มั้ยตอนที่อาร์ตี้ต่อไมโครโฟนซ่อนไว้ แล้วก็ถ่ายทอดเสียงลามกออกโทรทัศน์ Oh, God! (1977)
The chain in those handcuffs is high-tensile steel.ห่วงโซ่ใส่กุญแจมือเหล่านั้น เป็นเหล็กแรงดึงสูง Mad Max (1979)
Well, I haven't been spending much time there lately, they've got me down in DC.ก็ ผมไม่ได้ใช้เวลามากเมื่อเร็วๆนี้ First Blood (1982)
At that time many families were broken up, many a grandma separated from her grandchildren.ในเวลานั้นหลายครอบครัวถูกทำลาย, หลายคนยายแยกจากหลานของเธอ Idemo dalje (1982)
You ain't got the sack to shoot a woodchuck.นายคงไม่ได้เอากระสอบ มายิงหนูป่านะ Stand by Me (1986)
Neo Tokyo Broadcasting is exclusively covering the news in spite of martial law in the name of freedom of the press!สถานีโทรทัศน์นิวโตเกียว กำลังรายงานข่าว... ...ภายใต้กฎอัยการศึก ในนามของอิสรภาพแห่งการถูกกดดัน! Akira (1988)
Victor Charles Cong is hardcore.พวกนายๆ มันโง่เง่าไม่มีใครเปรียบ Casualties of War (1989)
Coronado is dead, and so are all of his grandchildren.โคโรนาโด้ตายไปแล้ว, ดังนั้น ทุกๆอย่างของเขา จะต้องเป็นของลูกหลาน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Doctors at the CDC in Atlanta reject that theory calling it preposterous beyond belief.'แพทย์ที่ศูนย์ควบคุมโรคในแอตแลนต้า ปฏิเสธทฤษฎีนี้' 'และพูดว่า พิศดารเกินที่จะเชื่อ' Night of the Living Dead (1990)
It's "Dadcula."ฉันคือ"Dadcula". Hocus Pocus (1993)
I was approached by a man in DC who warned me to stay away from this case.ผมถูกทาบทาม โดยชายคนหนึ่งที่ DC เขาเตือนผม ให้อยู่ห่างๆคดีนี้ไว้ Squeeze (1993)
I'm trying to call Washington, DC and I can't seem to get a long-distance line.ฉันต้องการที่จะโทรไป Washington, DC... ..แล้วฉันรู้สึกว่า โทรทางไกลไม่ได้ Squeeze (1993)
I'll try and continue... this emergency broadcast as long as we can hold out here.ผมจะพยายาม ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ให้นานที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ In the Mouth of Madness (1994)
- My handcuff keys. Wait.กุญแจมือผม! Jumanji (1995)
Thank you and welcome to The Birdcage.ขอขอบคุณและยินดีต้อนรับสู่กรง The Birdcage (1996)
Whenever I saw an ad for The Birdcage. Are you still with Albert?เมื่อใดก็ตามที่ผมเห็นโฆษณาสำหรับกรงนก คุณยังคงอยู่กับอัลเบิร์? The Birdcage (1996)
And my Anastasia, my beloved grandchild,อนาสเตเชีย หลานสุดที่รักของฉัน Anastasia (1997)
Yesterday they start broadcasting primes. Why? It's hardly yesterday.เมื่อวานนี้พวกเขาเริ่มต้นช่วง เวลาที่ออกอากาศ ทำไม? Contact (1997)
The broadcast of the '36 Olympics was the first TV transmission that went into space.การออกอากาศของการ แข่งขันกีฬาโอลิมปิก '36 ก็ส่งโทรทัศน์เป็นครั้งแรก Contact (1997)
Would you do an old man a favor and go out to the woodpile and fill the sack with woodchips?ทำอะให้คนแก่สักอย่างได้ไหม? ออกไปข้างนอก แล้ว เดิมขี้เลื้อยใส่ถุงให้ลุงหน่อยได้ไหม The Education of Little Tree (1997)
All things are gonna run at 12 Volt DC.และทั้งหมดต้อง ทำงานด้วยกระแสไฟตรง 12 โวลต์ The Jackal (1997)
I checked it out about 15 minutes ago. There are local parking permit, DC tags.ผมตรวจดูแล้วมีป้ายอนุญาตจอดรถติดอยู่น่ะครับ The Jackal (1997)
This has only got one C.C.D. chip. Broadcast has three, Nick.รุ่นนี้มีซีซีดี ตัวเดียว มือโปรต้อง 3 Nothing to Lose (1997)
I don't know if they have live broadcasts from the Tonga Islands... but generally speaking, yeah.กระหม่อมไม่รู้ว่าเขาถ่ายทอดสด จากเกาะตองกาหรือเปล่า แต่ปกติแล้วก็ใช่ Seven Years in Tibet (1997)
There's room for baby photos. I want to hold a grandchild before I go.แล้วนี่หน้าว่างสำหรับรูปลูกๆ แม่อยากอุ้มหลานก่อนตาย The Truman Show (1998)
- Recorded on a network of hidden cameras and broadcast live 24 hours a day, seven days a week, to an audience around the globe.ถ่ายทอดสดไม่มีตัดต่อ วันละ 24ช.ม. 7 วันต่อสัปดาห์ สู่สายตาผู้ชมทั่วโลก The Truman Show (1998)
- She's a bloody headcase. - Yeah...เธอมันวิปริตจริงๆ ช่าย... Show Me Love (1998)
I'll check who stayed there, and if there were any pirate broadcasts.ฉันจะเช็คดูว่าใครอยู่ในนั้น, และที่นั่นมีการออกอากาศเถื่อนบ้างมั้ย. Ringu (1998)
There's no record of an illegal broadcast anywhere in Izu.ไม่มีการออกอากาศที่ผิดกฏหมาย ที่ไหนใน อิซู. Ringu (1998)
... thebabystartedcrying, then Larry pretended he was asleep.... ลูกก็เริ่มงอแง แล้วลาร์รี่ก็แกล้งทำเป็นหลับแล้ว The Story of Us (1999)
We wrap tonight's broadcast with thoughts from author Claudia Hunter, whose new book, "Women Who Love Men They Hate," has just hit the shelves.ขอจบรายการด้วยข้อคิดนักเขียน หนังสือที่ขายดีที่สุด คลอเดีย ฮันเตอร์ "ผู้หญิงซึ่งรักผู้ชายที่ตัวเองเกลียด" Woman on Top (2000)
You're hanging with the hardcore now.แด่ .. อิซซี่! Rock Star (2001)
Mr. Radcliff is checking out of 709.Mr. Radcliff is checking out of 709. Maid in Manhattan (2002)
I told you I can't do handcuffs.ผมบอกคุณฉันไม่สามารถทำกุญแจมือ Showtime (2002)
Repatch the main AC to the hard drives and stand by to broadcast.เชื่อมวงจรไฟฟ้าหลักเข้ากับตัว hard drive และเตรียมพร้อมกระจายสัญญาณ The Matrix Reloaded (2003)
But as you are undoubtedly aware it's become difficult to locate a secure broadcast position.มันเป็นเรื่องยากที่จะหาจุดกระจายสัญญาณที่ปลอดภัย The Matrix Reloaded (2003)
We'll evacuate broadcast level and return to Zion.โดยเราจะอพยพออกจากระดับกระจายสัญญาณ แล้วกลับไปยังไซออน The Matrix Reloaded (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dcAfter that many live in special homes for the aged where their children and grandchildren can come to visit them.
dcAir the bedclothes when the weather is good.
dcAn old man sat surrounded by his grandchildren.
dcBefore I could protest, I was handcuffed and was on my way to prison.
dcCareer opportunities, flex-time, satellite offices, and more childcare facilities are required to make women at home join the work force.
dcHe gave an interesting broadcast about modern art.
dcHe is happiest when he is with his grandchildren.
dcHe lived to see great grandchildren.
dcHe sat surrounded by his grandchildren.
dcHis death was broadcast all over the world.
dcHmm, did we have some breadcrumbs?
dcI hope you can join us at these very important July DCA meetings and complement your stay by exploring some of the many affordable charms of Tokyo.
dcIn Japan women assume the greater load of responsibility for childcare.
dcI put handcuffs on him.
dcIt is the audience which really determines both the matter and manner of every broadcast.
dcMother yanked the bedclothes off Hiroshi.
dcMy grandchildren give me such a delight.
dcOnly a handful of men want to take childcare leave.
dcRe-broadcast rerun a lecture.
dcRecord the broadcast on tape.
dcShe sat surround by her grandchildren.
dcTelevision could be an important source of culture, and its educational broadcasts are valued in many schools.
dcThat program is broadcast every other week.
dcThat TV station broadcasts only movies.
dcThe concert was broadcast live.
dcThe local news will be broadcast next.
dcThe old man was accompanied by his grandchild.
dcThe President will be broadcasting next year.
dcThe prince fell in love with a woodcutter's daughter.
dcThe program was broadcast over the radio yesterday.
dcThe radio broadcast the news in detail.
dcThe rebels have captured the broadcasting station.
dcThe summit talks are to be broadcast around the globe.
dcThe summit talks are to be broadcast simultaneously throughout the world.
dcThe woodcutter fells a tree with an ax.
dcThis initiative follows the DCA phone conference on Dec 17 attended by 40 people from 27 firms.
dcThis is a direct broadcast from the Showa theater.
dcThis Little House shall never be sold for gold or silver and she will live to see our great-great-grandchildren living in her.
dcTom made me a birdcage.
dcWe broadcast news on the hour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่ายทอดสด[V] broadcast live, Example: คอนเสิร์ตถ่ายทอดสดจากห้างสรรพสินค้า, Thai definition: กระจายเสียงหรือแพร่ภาพไปในขณะที่กำลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ทค.[N] Department of Commercial Registration, See also: DCR, Syn. กรมทะเบียนการค้า
บีบีซี[N] BBC, See also: British Broadcasting, Syn. สถานีวิทยุกระจายเสียงบีบีซี
ม.จ.[N] grandchild of a king, Syn. หม่อมเจ้า, Thai definition: คำนำหน้านามโอรสธิดาในพระองค์เจ้าชั้นพระบรมวงศ์
ม.ร.ว.[N] great-grandchild of a king, Syn. หม่อมราชวงศ์, Thai definition: คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมเจ้า
หนังสือปกแข็ง[N] hardback, See also: hardcover, Ant. หนังสือปกอ่อน, Example: สำนักพิมพ์จัดทำเรื่องสั้นชุดนี้รวมเล่มเป็นหนังสือปกแข็งมาล่อใจท่านผู้ซื้อกันแล้ว, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือที่มีปกหุ้มทำมาจากกระดาษแข็ง
แปรงล้างขวด[N] callistemon lanceolatus DC, Syn. ต้นแปรงล้างขวด, Example: ชาวสวนกำลังลงแปรงล้างขวดไว้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้ในวงศ์ Myrtaceae ก้านเกสรตัวผู้เป็นฝอยสีแดงที่มีลักษณะเหมือนแปรง
วิทยุกระจายเสียง[N] radio broadcast, Example: การใช้วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีข้อจำกัดในเรื่องการรับฟังและรับชม
ออกอากาศ[V] broadcast, See also: be on the air, Syn. กระจายเสียง, ถ่ายทอด, Example: การรับฟังและรับชมต้องเป็นไปตามเวลาที่ออกอากาศ, Thai definition: กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์
ลือเลื่อง[V] spread, See also: circulate, broadcast, disseminate, make known, go around/round, Syn. เลื่องลือ, ระบือ, Example: ข่าวการแต่งงานลูกชายรัฐมนตรีลือเลื่องไปทุกหัวระแหง, Thai definition: กล่าวถึงกันในที่ต่างๆ
ส่งสัญญาณ[V] transmit, See also: relay, radio, broadcast, disseminate, send out, Ant. รับสัญญาณ, Example: เครื่องรับชนิดนี้ส่งสัญญาณไปได้ในรัศมีเพียง 200-300 เมตร
การออกอากาศ[N] broadcast, See also: telecast, transmission, Example: ธ.ก.ส.ให้การสนับสนุนการออกอากาศของรายการเกษตรกรช่วงดังกล่าวตลอดทั้งปีเป็นเงินปีละกว่า 20 ล้านบาท, Thai definition: การกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์
ผู้อ่านข่าว[N] announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้รายงานข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ผู้จัดจะให้นางงามมาเป็นผู้อ่านข่าว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ
ผู้ประกาศข่าว[N] announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: การรายงานข่าวของสถานีนี้ใช้ผู้ประกาศข่าวถึง 5 คน ซึ่งถือว่าเกินความจำเป็น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ
ไฟฟ้ากระแสตรง[N] direct current, See also: DC, Syn. ไฟกระแสตรง, Example: เขาทดลองปล่อยไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในขดลวดของอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า, Thai definition: กระแสไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ตามแนวทิศเดียวกันอยู่ตลอดเวลา
กุญแจมือ[N] handcuffs, See also: bracelets, shackles, Example: นายตำรวจออกคำสั่งให้จ่าจับมือผู้ต้องหาไพล่หลังสวมกุญแจมือ, Count unit: คู่, Thai definition: ห่วงเหล็กมีกุญแจไข สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ใส่ข้อมือผู้ต้องหา
โฆษก[N] announcer, See also: communicator, broadcaster, spokesman, Syn. ผู้ประกาศ, ผู้โฆษณา, พิธีกร, Example: โฆษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แถลงข่าวแทน
โฆษณา[V] advertise, See also: publicize, announce, broadcast, Syn. ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, Example: ห้ามโฆษณาสินค้าขายซอฟต์แวร์ที่ก๊อปปี้อย่างไม่ถูกกฎหมาย, Thai definition: เผยแพร่หนังสือออกไปยังสาธารณชน
ป่าว[V] proclaim, See also: publicize, broadcast, announce, Syn. ประกาศ, ป่าวร้อง, ป่าประกาศ, Example: คำว่า ซื่อ ทำให้ฉันรู้จักตัวเองและพร้อมที่จะป่าวบอกให้ใครๆ รู้ว่าฉันนี่แหละคือสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่ง, Thai definition: บอกให้รู้ทั่วกัน
ป่าวประกาศ[V] announce, See also: publicize, broadcast, proclaim, Syn. ประกาศ, ป่าว, Example: เรามีข้อมูลที่ค่อนข้างจะแจ้งว่าชัยชนะครั้งแรกที่พันธมิตรป่าวประกาศไปทั่วโลกนั้นห่างไกลจากความถูกต้อง, Thai definition: บอกให้รู้ทั่วกัน
ผู้ประกาศ[N] announcer, See also: broadcaster, reporter, newsreader, Syn. ผู้ดำเนินรายการ, Example: ฤดีมาสสอบเป็นผู้ประกาศเมื่อหลายปีก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อ่านข่าวทางโทรทัศน์หรือวิทยุ
แพร่ข่าว[V] spread news, See also: broadcast, Syn. ปล่อยข่าว, กระจายข่าว, Example: เขาแพร่ข่าวเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้ง โดยให้ข้อมูลที่สนับสนุนความเห็นของตน ก่อกวนมิให้อีกฝ่ายหนึ่งชี้แจงเหตุผล, Thai definition: กระจายข่าวออกไปให้รู้กัน
ลืบ[N] grandchild of great-grandchild, See also: great-great-great grandchild, Thai definition: ลูกของลื่อ, หลานของเหลน
ลื่อ[N] child of great-grandchild, See also: great-great grandchild, child of grandnephew, Thai definition: ลูกของเหลน
สถานีวิทยุ[N] radio station, See also: radio broadcasting station, Example: ต้นตอของข่าวลือครั้งนี้ทราบว่า มาจากสถานีวิทยุแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ
หม่อมหลวง[N] great-great-grandchild of a king, Syn. ม.ล., Example: พลโท หม่อมหลวงขาบ กุญชร เป็นอธิบดีที่มีความรอบรู้ในเรื่องเพลงต่างๆ อย่างกว้างขวาง, Count unit: คน, Thai definition: คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมราชวงศ์
ตะเฆ่[N] barrow, See also: trolley, two-wheeled handcart, luggage barrow, two or four-wheeled truck for hauling logs, Syn. รถสาลี่, รถลากเข็น, Example: เขาใช้ตะเฆ่ขนของ, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องลากเข็นของหนัก รูปเตี้ยๆ มีล้อ
ตีตรวน[V] shackle, See also: fetter, put in chains, restrict, chain, handcuff, hobble, Syn. ใส่ตรวน, จำตรวน, Ant. ถอดตรวน, Example: ผู้คุมกำลังตีตรวนนักโทษแหกคุก, Thai definition: ใส่ตรวนจำตรวนที่ขาโดยวิธีตีย้ำหัวตะปูที่ห่วงเหล็กสวมขาเพื่อไม่ให้ถ่างออกได้
ถ่ายทอด[V] broadcast, See also: transmit, relay, Example: การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ สถานีของเราจะถ่ายทอดการแข่งขันตลอดฤดูกาล, Thai definition: กระจายเสียงหรือแพร่ภาพรายการที่รับจากสถานีอื่น หรือสถานที่อื่น (ใช้แก่วิทยุและโทรทัศน์)
ประโคม[V] spread, See also: proclaim, herald, announce, propagate, broadcast, Syn. ป่าวประกาศ, ประชาสัมพันธ์, Example: สื่อโฆษณาประโคมส่งเสริมการขายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
ปกแข็ง[N] hardcover, See also: hardback, Example: หนังสือนิยายเล่มนี้มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน, Thai definition: กระดาษแข็งที่ใช้ทำปกสมุดหรือหนังสือ
กระพือข่าว[V] spread rumours, See also: circulate, broadcast, disseminate, propagate, Syn. แพร่ข่าว, Ant. ปิดข่าว, Example: ฝ่ายค้านกำลังกระพือข่าวว่ารัฐบาลจะลาออก
กระพือ[V] spread, See also: circulate, broadcast, disseminate, propagate, expand, dilate, extend, Syn. กระจาย, แพร่, Example: เรื่องราวประหลาดของหมู่บ้านเรากระพือไปไกล
กรงนก[N] birdcage, Example: คนขายนกยืนร้องเรียกผู้ซื้อข้างหลังของเขามีกรงนกชนิดต่างๆ มากมาย
กระจายเสียง[V] broadcast, See also: transmit, put on the air, show, Example: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรทุกนัด, Thai definition: ส่งเสียงแพร่ไกลอกไป
กำจัด[N] Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC, Syn. ต้นกำจัด, มะข่วง, หมากข่วง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. ในวงศ์ Rutaceae
การแพร่ภาพ[N] broadcast, See also: telecast, transmission, show, Syn. การออกอากาศ, Example: สื่อมวลชนควรรับผิดชอบต่อการแพร่ภาพรายการต่างๆ ทางโทรทัศน์
นัดดา[N] descendant, See also: grandson, granddaughter, grandchild, nephew, niece, Syn. หลาน, Notes: (บาลี)
หลาน[N] grandchild, Example: ภาพอาการงอนง้อระหว่าง 2 น้าหลาน จึงปรากฏลางๆ ออกมา, Count unit: คน, Thai definition: ลูกของลูก, ลูกหลานของญาติพี่น้อง
หลานปู่[N] grandchild, See also: grandson (boy), granddaughter (girl), Example: ปู่รักหลานๆ อย่างสุดสวาทขาดใจ และก็เล่นกับหลานปู่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย, Count unit: คน
เหลน[N] great-grandchild, See also: great-grandson, great-granddaughter, Example: คุณทวดมีความสุขเมื่อหลานรักคลอดเหลนคนแรก, Count unit: คน, Thai definition: ลูกของหลานที่เป็นลูกของลูก
เครื่องพันธนาการ[N] fetters and handcuffs, See also: shackles, Syn. เครื่องจองจำ, Example: เครื่องพันธนาการจะต้องไม่ใช้เพื่อการลงโทษ ตามข้อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง, Count unit: เส้น, สาย, Thai definition: เครื่องสำหรับใส่ไว้กับร่างกายไม่ให้เป็นอิสระได้
ลือ[V] spread (e.g. rumour), See also: circulate, broadcast, make known, disseminate, propagate, spread widely, Syn. เลื่องลือ, ระบือ, Example: คนเขาลือมากมายออกอย่างงั้น มันก็ต้องมีเค้าความจริงบ้างล่ะ, Thai definition: พูดกันทั่วไป แต่ยังไม่มีอะไรยืนยันได้แน่นอน, Notes: (เขมร)
หัตถศึกษา[N] handicraft, See also: handcraft, Example: กระทรวงศึกษาธิการบรรจุวิชาหัตถศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา, Thai definition: วิชาที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]
ชัย ชิดชอบ[n. prop.] (Chai Chitchøp) EN: Chai Chidchob   
ช่างสลัก[n.] (chang salak) EN: carver ; woodcaver ; sculptor   FR: tailleur [m] ; graveur sur bois [m]
ชาวป่า[n. exp.] (chāo pā) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters   
กำไลก้านแข็ง[n. exp.] (kamlai kānkhaeng) EN: bangle ; handcuffs   FR: menottes [fpl]
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator   FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
โฆษณา[v.] (khōtsanā = khōsanā) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity   FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
กระจาย[v.] (krajāi) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed   FR: répandre ; éparpiller ; disperser
กระจายเสียง[v.] (krajāisīeng) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; show   FR: radiodiffuser ; émettre
กรงนก[n. exp.] (krong nok) EN: birdcage ; cage   FR: cage (à oiseaux) [f]
กุญแจมือ[n.] (kunjaēmeū) EN: handcuffs   FR: menottes [fpl]
หลาน[n.] (lān) EN: nephew ; niece ; grandchild   FR: neveu [m] ; nièce [f] ; petit-fils [m] ; petite-fille [f] ; petits-enfants [mpl]
หลานปู่[n.] (lānpū) EN: grandchild ; grandson ; granddaughter   FR: petit-fils [m] ; petite-fille [f] ; petits-enfants [mpl]
เหลน[n.] (lēn) EN: great-grandchild ; great-grandson ; great-granddaughter   FR: arrière-petits-enfants [mpl] ; arrière-petit-fils [m] ; arrière-petite-fille [f]
ลือ[v.] (leū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely   FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
ลือเลื่อง[v.] (leūleūang) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; make known ; go around/round   
ไม้คลุมดิน [n. exp.] (māi khlum din) EN: groundcover ; ground covering plants   
ไม้คลุมดิน [n. exp.] (māi klum din) EN: groundcover ; ground covering plants   FR: plante rampante [f]
หม่อมหลวง[n.] (mǿmlūang) EN: great-great-grandchild of a king   
หนังสือปกแข็ง[n. exp.] (nangseū pok kaeng) EN: hardback ; hardcover   FR: livre relié [m] ; livre cartonné [m]
เนวิน ชิดชอบ[n. prop.] (Nēwin Chitchøp) EN: Newin Chidchob ; Newin Chitchop ; Nevin Chitchop   FR: Nevin Chitchop
นกกระจ้อยนักร้อง[n. exp.] (nok krajøi nakrøng) EN: Manchurian Bush Warbler   FR: Bouscarle mandchoue [f] ; Bouscarle de Mandchourie [f] ; Bouscarle à calotte rousse [f]
นกปากซ่อมดง[n. exp.] (nok pāk sǿm dong) EN: Eurasian Woodcock   FR: Bécasse des bois [f] ; Bécasse d’Europe [f] ; Nordette [f] ; Bécasse ordinaire [f]
นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย[n. exp.] (nok phong nā phan Maēnjūrīa) EN: Manchurian Reed Warbler ; Manchurian Paddyfield Warbler   FR: Rousserolle mandchoue [f] ; Rousserolle de Mandchourie [f]
นกยางไฟหัวเทา[n. exp.] (nok yāng fai hūa thao) EN: Schrenck's Bittern   FR: Blongios de Schrenck [m] ; Blongios oriental [m] ; Blongios de Mandchourie [m]
ป่าว[v.] (pāo) EN: proclaim ; publicize ; broadcast ; announce   FR: publier ; divulguer
ป่าวประกาศ[v.] (pāoprakāt) EN: announce ; publicize ; broadcast ; proclaim   FR: annoncer ; proclamer
เผยแพร่[v.] (phoēiphraē) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize   FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter
แพร่[v.] (phraē) EN: spread ; spread out ; broadcast ; propagate ; disseminate   FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer
ผู้อ่านข่าว[n. exp.] (phū-ān khāo) EN: announcer ; broadcaster ; newscaster ; newsreader   FR: annonceur [m] (Québ.)
ผู้ประกาศ[n.] (phūprakāt) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker   FR: annonceur [m] ; présentateur [m]
ปกแข็ง[n. exp.] (pok khaeng) EN: hardcover ; hardback   FR: couverture cartonnée [f]
ระบบทศนิยมดิวอี้[n. exp.] (rabop thotsaniyom Diūī) EN: Dewey Decimal Classification (DDC) ; Dewey Decimal System   FR: système de classification décimale Dewey (CDD) [m]
แร้วดักนก[n. exp.] (raeo dak nok) EN: birdcatching spring-trap   
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: wheelbarrow ; handcart   FR: brouette [f]
สถานีวิทยุ[n. exp.] (sathānī witthayu) EN: radio station ; broadcasting station   FR: station de radio [f]
สื่อกระจายเสียง[n. exp.] (seū krajāisīeng) EN: broadcast media   
ส่งสัญญาณ[v. exp.] (song sanyān) EN: transmit ; relay ; radio ; broadcast ; disseminate ; send out   FR: émettre ; diffuser
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ[org.] (Sūn sāngsan ngān økbaēp) EN: Thailand Creative & Design Center (TCDC)   FR: Centre thaïlandais de création et de design (TCDC) [m]
ถ่ายทอด[v.] (thāithøt) EN: broadcast ; transmit ; relay   FR: transmettre ; retransmettre ; relayer ; diffuser
ถ่ายทอดสด [v. exp.] (thāithøt sot) EN: broadcast live   FR: diffuser en direct ; retransmettre en direct
หว่าน[v.] (wān) EN: sow ; seed ; broadcast sowing   FR: semer ; ensemencer
หว่าน[v.] (wān) EN: scatter ; spread ; sprinkle ; broadcast ; distribute   FR: répandre
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร) [org.] (Witthayālai Pǿngkan Rātcha-ānājak) EN: National Defence College of Thailand (NDC)   
ยุติการกระจายเสียง[v. exp.] (yutti kān krajāisīeng) EN: stop broadcasting ; go off air   

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDCO    M EH1 D K OW0
SEDCO    S EH1 D K OW0
REDCO    R EH1 D K OW0
BIDCO    B IH1 D K OW0
ADCOX    AH0 D K AA1 K S
ADCOCK    AH0 D K AA1 K
AMEDCO    AH0 M EH1 D K OW0
MADCAP    M AE1 D K AE2 P
REDCAY    R EH1 D K EY0
MIDCON    M IH1 D K AA2 N
MIDCAP    M IH1 D K AE2 P
LUDCKE    L AH1 D K IY0
BRADCO    B R AE1 D K OW0
GRADCO    G R AE1 D K OW0
BIDCOS    B IH1 D K OW0 S
MEDCALF    M EH1 D K AE0 L F
MEDCO'S    M EH1 D K OW0 Z
GOLDCOR    G OW1 L D K AO2 R
GIDCUMB    G IH1 D K AH0 M
MEDCHEM    M EH1 D K EH2 M
WILDCAT    W AY1 L D K AE2 T
REDCOAT    R EH1 D K OW2 T
ROADCAP    R OW1 D K AE2 P
WOODCOX    W UH1 D K AA2 K S
PIDCOCK    P IH1 D K AH0 K
HOMEDCO    HH OW2 M EH1 D K OW2
HANDCUFF    HH AE1 N D K AH2 F
HARDCORE    HH AA1 R D K AO1 R
WILDCATS    W AY1 L D K AE2 T S
RADCLIFF    R AE1 D K L IH2 F
WOODCHIP    W UH1 D CH IH2 P
REDCOATS    R EH1 D K OW2 T S
WORLDCOM    W ER1 L D K AA2 M
GRADCHEV    G R AE1 D CH AO0 V
GRADCHEV    G R AE1 D CH EH0 F
BIRDCAGE    B ER1 D K EY0 JH
WOODCOCK    W UH1 D K AA2 K
WILDCARD    W AY1 L D K AA2 R D
HARDCOVER    HH AA1 R D K AH2 V ER0
WINDCHILL    W IH1 N D CH IH2 L
HEADCOUNT    HH EH1 D K AW2 N T
BROADCAST    B R AO1 D K AE2 S T
RADCLIFFE    R AE1 D K L IH2 F
HANDCUFFS    HH AE1 N D K AH2 F S
CHILDCARE    CH AY1 L D K EH2 R
GOLDCREEK    G OW1 L D K R IY2 K
GOLDCREST    G OW1 L D K R EH2 S T
HANDCRAFT    HH AE1 N D K R AE2 F T
WORLDCORP    W ER1 L D K AO2 R P
WINDCHIME    W IH1 N D CH AY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Didcot    (n) (d i1 d k @ t)
madcap    (n) (m a1 d k a p)
redcap    (n) (r e1 d k a p)
MedChem    (n) (m e1 d k e m)
madcaps    (n) (m a1 d k a p s)
redcaps    (n) (r e1 d k a p s)
redcoat    (n) (r e1 d k ou t)
wildcat    (j) (w ai1 l d k a t)
woodcut    (n) (w u1 d k uh t)
birdcage    (n) (b @@1 d k ei jh)
godchild    (n) (g o1 d ch ai l d)
handcart    (n) (h a1 n d k aa t)
handclap    (n) (h a1 n d k l a p)
handcuff    (v) (h a1 n d k uh f)
redcoats    (n) (r e1 d k ou t s)
seedcake    (n) (s ii1 d k ei k)
woodcock    (n) (w u1 d k o k)
woodcuts    (n) (w u1 d k uh t s)
Radcliffe    (n) (r a1 d k l i f)
birdcages    (n) (b @@1 d k ei jh i z)
broadcast    (v) (b r oo1 d k aa s t)
handcarts    (n) (h a1 n d k aa t s)
handclaps    (n) (h a1 n d k l a p s)
handcuffs    (v) (h a1 n d k uh f s)
hardcover    (n) (h aa1 d k uh v @ r)
seedcakes    (n) (s ii1 d k ei k s)
woodcocks    (n) (w u1 d k o k s)
woodcraft    (n) (w u1 d k r aa f t)
bedclothes    (n) (b e1 d k l ou dh z)
breadcrumb    (n) (b r e1 d k r uh m)
broadcasts    (v) (b r oo1 d k aa s t s)
broadcloth    (n) (b r oo1 d k l o th)
grandchild    (n) (g r a1 n ch ai l d)
handcuffed    (v) (h a1 n d k uh f t)
hardcovers    (n) (h aa1 d k uh v @ z)
woodcrafts    (n) (w u1 d k r aa f t s)
woodcutter    (n) (w u1 d k uh t @ r)
breadcrumbs    (n) (b r e1 d k r uh m z)
broadcasted    (v) (b r oo1 d k aa s t i d)
godchildren    (n) (g o1 d ch i l d r @ n)
handcuffing    (v) (h a1 n d k uh f i ng)
hardcovered    (j) (h aa1 d k uh v @ d)
windcheater    (n) (w i1 n d ch ii t @ r)
woodcutters    (n) (w u1 d k uh t @ z)
broadcasters    (n) (b r oo1 d k a s t @@ s)
broadcasting    (v) (b r oo1 d k aa s t i ng)
windcheaters    (n) (w i1 n d ch ii t @ z)
Washington DC    (n) -- (w o2 sh i ng t @ n - d ii2 - s ii1)
bloodcurdling    (j) (b l uh1 d k @@ d l i ng)
grandchildren    (n) (g r a1 n ch i l d r @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
育児[いくじ, ikuji] Thai: การดูแลเลี้ยงดูเด็ก English: childcare
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast

German-Thai: Longdo Dictionary
dchen(n) |das, pl. Mädchen| เด็กหญิง, สาวน้อย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andachtsbildchen {n}devotional picture [Add to Longdo]
Aufschlussbohrung {f}wildcat well [Add to Longdo]
Ausstrahlung {f} (Radio, TV)broadcasting; transmission [Add to Longdo]
(flotte) Biene {f} (Mädchen)bird [Br.] [Add to Longdo]
Bargeld {n}hardcash [Add to Longdo]
Barmädchen {n}bar maid [Add to Longdo]
(armes) Bauernmädchen {n}peasant girl [Add to Longdo]
Bettwäsche {f}bedclothes [Add to Longdo]
Bettzeug {n}bedclothes; bedding [Add to Longdo]
"Boxenluder" {n} [slang]; Mädchen für Promotion bei Motorsport-Veranstaltungengrid girl [Add to Longdo]
Bildfunk {m}facsimile transmission; facsimile broadcast(ing) [Add to Longdo]
Bodenvegetation {f}groundcover [Add to Longdo]
Bordcomputer {m}on-board computer [Add to Longdo]
Bordcomputer {m} (Schiff)seaborne computer [Add to Longdo]
Bordcomputer {m} in Raum- oder Luftfahrzeugenairborne computer [Add to Longdo]
Brotkrume {f}; Krume {f} | Brokrumen {pl}; Krumen {pl}breadcrumb; crumb | crumbs [Add to Longdo]
Broadcast-Adresse {f}broadcast address [Add to Longdo]
Dienstmädchen {n}maid [Add to Longdo]
Dienstmädchen {n}maidservant; servant [Add to Longdo]
Dienstmädchen {n}skivvy [Add to Longdo]
Direktübertragung {f}live broadcast [Add to Longdo]
Draisine {f} | Draisinen {pl}handcar; trolley | handcars [Add to Longdo]
Enkel {m}grandchild [Add to Longdo]
Enkel {m}; Enkelkind {n}grandchild [Add to Longdo]
Enkelkinder {pl}; Enkel {pl}grandchildren [Add to Longdo]
Flittchen {n}; leichtes Mädchen | Flittchen {pl}; leichte Mädchenfloozie; floozy; floosie; floosy | floozies; floosies [Add to Longdo]
Fremdcompilierer {m}cross compiler [Add to Longdo]
Großenkel {pl}great grandchildren [Add to Longdo]
Freundchen {n}buster [Add to Longdo]
Händchen haltento hold hands [Add to Longdo]
Handkarre {f}handcart [Add to Longdo]
Handwagen {m}handcart [Add to Longdo]
Hausmädchen {n}house maid [Add to Longdo]
Hardcopy {f} [comp.]hardcopy [Add to Longdo]
Hardcover {n}; gebundene Ausgabe {f}hardcover edition [Add to Longdo]
Handschellen anlegen; fesseln | Handschellen anlegend | legte Handschellen anto handcuff | handcuffing | handcuffed [Add to Longdo]
Kopfträger {m}endcarriage [Add to Longdo]
Hündchen {n}; junger Hundpup; puppy [Add to Longdo]
Hündchen {n} | Hündchen {pl}doggie | doggies [Add to Longdo]
Kindchen {n} | Kindchen {pl}chit | chits [Add to Longdo]
Kindermädchen {n} | Kindermädchen {pl}nanny | nannies [Add to Longdo]
Kindermädchen {n} | Kindermädchen {pl}nurse; nursemaid | nurses; nursemaids [Add to Longdo]
Holzfäller {m} | Holzfäller {pl}woodcutter | woodcutters [Add to Longdo]
Holzschnitt {m} | Holzschnitte {pl}woodcut | woodcuts [Add to Longdo]
Jokerzeichen {n}wildcard character [Add to Longdo]
Kabelrundfunk {m}wired broadcasting [Add to Longdo]
Kammerzofe {f}; Zimmermädchen {n}chambermaid [Add to Longdo]
Kopfträgeraussteifung {f}endcarriage bracing [Add to Longdo]
Krankopfträger {m}crane endcarriage [Add to Longdo]
Pornofilm {m}porn movie; blue movie; hardcore movie; skin flick [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
お孫さん;御孫さん[おまごさん, omagosan] (n) (hon) grandchild [Add to Longdo]
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
アイディーシー[, aidei-shi-] (n) {comp} IDC [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] (n) {comp} analog-to-digital converter; AD converter; ADC [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] (n) {comp} analog-digital converter; AD converter; ADC [Add to Longdo]
アナログ放送[アナログほうそう, anarogu housou] (n) analog broadcasting [Add to Longdo]
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
インターネット放送[インターネットほうそう, inta-netto housou] (n) Webcast; Internet broadcast [Add to Longdo]
ウィンドクラスト;ウインドクラスト[, uindokurasuto ; uindokurasuto] (n) windcrust; crust formed on snow by strong wind [Add to Longdo]
ウッドクラフト[, uddokurafuto] (n) woodcraft [Add to Longdo]
ウッドチップ[, uddochippu] (n) woodchip [Add to Longdo]
ウッドチップコース[, uddochippuko-su] (n) woodchip course [Add to Longdo]
ウッドチャック[, uddochakku] (n) woodchuck [Add to Longdo]
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] (n) {comp} Error-Detecting Code; EDC [Add to Longdo]
オナガドチザメ[, onagadochizame] (n) pygmy ribbontail catshark (Eridacnis radcliffei, found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] (n) {comp} group broadcast [Add to Longdo]
サイマル放送[サイマルほうそう, saimaru housou] (n) simulcast; simultaneous broadcast [Add to Longdo]
ステレオ放送[ステレオほうそう, sutereo housou] (n) stereo broadcasting [Add to Longdo]
テレビ中継[テレビちゅうけい, terebi chuukei] (n,vs) television broadcast [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] (n) {comp} data circuit-terminating equipment; DCE [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] (n) {comp} Data Communications Equipment; DCE [Add to Longdo]
データ放送[データほうそう, de-ta housou] (n) {comp} data broadcasting [Add to Longdo]
デービーデーシー[, de-bi-de-shi-] (n) {comp} DB-DC [Add to Longdo]
ディーコム[, dei-komu] (n) {comp} DCOM [Add to Longdo]
ディーシーアイ[, dei-shi-ai] (n) {comp} DCI [Add to Longdo]
ディーシーイー[, dei-shi-i-] (n) {comp} DCE [Add to Longdo]
ディーシーエヌエー[, dei-shi-enue-] (n) {comp} DCNA [Add to Longdo]
デジタル放送[デジタルほうそう, dejitaru housou] (n) digital broadcasting [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[, deyu-teisaikuru hizumi jitta] (n) {comp} DCD; duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
ハードケース[, ha-doke-su] (n) hardcase; case with hard shell [Add to Longdo]
ハンドカート[, handoka-to] (n) handcart [Add to Longdo]
バードコール[, ba-doko-ru] (n) birdcall; (P) [Add to Longdo]
バイマックルー;バイマクルー[, baimakkuru-; baimakuru-] (n) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
パン屑リスト[パンくずリスト;パンクズリスト, pan kuzu risuto ; pankuzurisuto] (n) (uk) topic path; breadcrumbs list; breadcrumbs trail [Add to Longdo]
パン粉[パンこ, pan ko] (n) (1) breadcrumbs; panko; (2) bread flour; (P) [Add to Longdo]
ビーエス[, bi-esu] (n) broadcast(ing) satellite; BS [Add to Longdo]
フロッピーディスクコントローラ[, furoppi-deisukukontoro-ra] (n) {comp} floppy disk controller; FDC [Add to Longdo]
ブロード[, buro-do] (n) (abbr) broadcloth; (P) [Add to Longdo]
ブロードキャスティング[, buro-dokyasuteingu] (n) broadcasting [Add to Longdo]
ブロードキャスト[, buro-dokyasuto] (n) broadcast [Add to Longdo]
ブロードキャストアドレス[, buro-dokyasutoadoresu] (n) {comp} broadcast address [Add to Longdo]
ブロードキャストストーム[, buro-dokyasutosuto-mu] (n) {comp} broadcast storm [Add to Longdo]
ブロードクロス[, buro-dokurosu] (n) broadcloth [Add to Longdo]
ヘビーローテーション;ヘビー・ローテーション[, hebi-ro-te-shon ; hebi-. ro-te-shon] (n) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit [Add to Longdo]
ヘビロテ;ヘビーローテ[, hebirote ; hebi-ro-te] (n) (abbr) (See ヘビーローテーション) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit [Add to Longdo]
ポッドキャスティング[, poddokyasuteingu] (n) podcasting [Add to Longdo]
ポッドキャスト[, poddokyasuto] (n) podcast; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中文广播[Zhōng wén guǎng bō, ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广 / ] Chinese (language) broadcast [Add to Longdo]
全美广播公司[Quán Měi guǎng bō gōng sī, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] National Broadcasting Company (NBC) [Add to Longdo]
哥伦比亚广播公司[Gē lún bǐ yà guǎng bō gōng sī, ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] Columbia Broadcasting System (CBS) [Add to Longdo]
国家广播电影电视总局[guó jiā guǎng bō diàn yǐng diàn shì zǒng jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, 广 / ] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. 廣電|广电 [Add to Longdo]
广播[guǎng bō, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广 / ] broadcast; widely spread [Add to Longdo]
广播和未知服务器[guǎng bō hé wèi zhī fú wù qì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄏㄜˊ ㄨㄟˋ ㄓ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 广 / ] Broadcast and Unknown Server; BUS [Add to Longdo]
广播员[guǎng bō yuán, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄩㄢˊ, 广 / ] (radio) broadcaster [Add to Longdo]
广播地址[guǎng bō dì zhǐ, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 广 / ] broadcast address [Add to Longdo]
广播室[guǎng bō shì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 广 / ] broadcasting room [Add to Longdo]
广播网路[guǎng bō wǎng lù, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 广 / ] broadcast network [Add to Longdo]
广播电影电视总局[guǎng bō diàn yǐng diàn shì zǒng jú, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, 广 / ] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. 廣電|广电 [Add to Longdo]
广电[guǎng diàn, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˋ, 广 / ] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. for 廣播電影電視總局|广播电影电视总局 [Add to Longdo]
广电总局[guǎng diàn zǒng jú, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, 广 / ] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. for 廣播電影電視總局|广播电影电视总局 [Add to Longdo]
手铐[shǒu kào, ㄕㄡˇ ㄎㄠˋ, / ] manacles; handcuffs [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, ] sow; scatter; spread; broadcast; Taiwan pr. bo4 [Add to Longdo]
播出[bō chū, ㄅㄛ ㄔㄨ, ] to broadcast; to put out TV programs [Add to Longdo]
播客[bō kè, ㄅㄛ ㄎㄜˋ, ] radio broadcast; podcast; internet audio subscription service [Add to Longdo]
播放[bō fàng, ㄅㄛ ㄈㄤˋ, ] broadcast; transmit [Add to Longdo]
播映[bō yìng, ㄅㄛ ˋ, ] to broadcast a film; to televise [Add to Longdo]
播送[bō sòng, ㄅㄛ ㄙㄨㄥˋ, ] broadcast; transmit; beam [Add to Longdo]
播音[bō yīn, ㄅㄛ , ] transmit; broadcast [Add to Longdo]
教子[jiào zǐ, ㄐㄧㄠˋ ㄗˇ, ] to teach one's children; godchild (in Christianity) [Add to Longdo]
日本放送协会[Rì běn Fàng sòng Xié huì, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄈㄤˋ ㄙㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] NHK (Nihon Hōsō Kyōkai), Japanese national broadcasting company [Add to Longdo]
木刻[mù kè, ㄇㄨˋ ㄎㄜˋ, ] woodcut [Add to Longdo]
[chǒu, ㄔㄡˇ, ] handcuffs [Add to Longdo]
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, ] handcuffs; red apricot [Add to Longdo]
演播[yǎn bō, ㄧㄢˇ ㄅㄛ, ] broadcast performance; televised or podcast lecture [Add to Longdo]
演播室[yǎn bō shì, ㄧㄢˇ ㄅㄛ ㄕˋ, ] broadcasting studio [Add to Longdo]
无线电收发机[wú xiàn diàn shōu fā jī, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕㄡ ㄈㄚ ㄐㄧ, 线 / ] transceiver; radio frequency receiver, broadcaster or relay [Add to Longdo]
疾病控制中心[jí bìng kòng zhì zhōng xīn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] Centers for Disease Control (CDC) [Add to Longdo]
直播[zhí bō, ㄓˊ ㄅㄛ, ] live broadcast (not recorded); direct internet broadcasting [Add to Longdo]
网上广播[wǎng shàng guǎng bō, ㄨㄤˇ ㄕㄤˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广 / ] online broadcast; webcast [Add to Longdo]
网罗[wǎng luó, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] net for fishing or birdcatching [Add to Longdo]
美国全国广播公司[Měi guó quán guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] National Broadcasting Company (NBC) [Add to Longdo]
美国广播公司[Měi guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] ABC (American Broadcasting Corporation) [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] platform; stage; terrace; stand; support; desk; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.) [Add to Longdo]
英国广播公司[Yīng guó Guǎng bō Gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
英国广播电台[Yīng guó Guǎng bō Diàn tái, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 广 / ] British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
葛巾[gé jīn, ㄍㄜˊ ㄐㄧㄣ, ] hemp headcloth [Add to Longdo]
被褥[bèi rù, ㄅㄟˋ ㄖㄨˋ, ] bedding; bedclothes [Add to Longdo]
转播[zhuǎn bō, ㄓㄨㄢˇ ㄅㄛ, / ] relay; broadcast (on radio or TV) [Add to Longdo]
野猫[yě māo, ㄧㄝˇ ㄇㄠ, / ] wildcat [Add to Longdo]
铺垫[pū diàn, ㄆㄨ ㄉㄧㄢˋ, / ] bedcover; fig. to foreshadow [Add to Longdo]
铺盖[pū gài, ㄆㄨ ㄍㄞˋ, / ] bedding; bedclothes [Add to Longdo]
镣锁[liào suǒ, ㄌㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] fetter lock (to restrain horse); handcuff lock [Add to Longdo]
电台[diàn tái, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, / ] transmitter-receiver; broadcasting station [Add to Longdo]
电视广播[diàn shì guǎng bō, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广 / ] television broadcast; telecast; videocast [Add to Longdo]
风向标[fēng xiàng biāo, ㄈㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧㄠ, / ] vane; propellor blade; weather vane; windcock [Add to Longdo]
鸟笼[niǎo lóng, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] birdcage [Add to Longdo]
面包渣[miàn bāo zhā, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ ㄓㄚ, / ] breadcrumbs [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC) [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
ワイルドカード[わいるどかーど, wairudoka-do] wildcard (character) [Add to Longdo]
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] broadcast [Add to Longdo]
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE) [Add to Longdo]
自動資料作成支援システム[じどうしりょうさくせいしえんシステム, jidoushiryousakuseishien shisutemu] ADCAS, Auto Documentation Aid System [Add to Longdo]
正規化装置座標[せいきかそうちざひょう, seikikasouchizahyou] normalized device coordinates, NDC [Add to Longdo]
総合ディスク制御機構[そうごうディスクせいぎょそうち, sougou deisuku seigyosouchi] IDC, Integrated Disk Controller [Add to Longdo]
装置座標[そうちざひょう, souchizahyou] device coordinate, DC [Add to Longdo]
装置座標系[そうちざひょうけい, souchizahyoukei] device coordinates, DC [Add to Longdo]
装置制御[そうちせいぎょ, souchiseigyo] device control character (e.g. DC1) [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
直結形トランジスタ論理回路[ちょっけつけいトランジスタろんりかいろ, chokketsukei toranjisuta ronrikairo] Direct-coupled Transistor Logic, DCTL [Add to Longdo]
直流[ちょくりゅう, chokuryuu] DC, direct current [Add to Longdo]
通信衛星[つうしんえいせい, tsuushin'eisei] communication satellite, Broadcast Satellite, BS [Add to Longdo]
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery [Add to Longdo]
同報通信[どうほうつうしん, douhoutsuushin] broadcast communication (vs) [Add to Longdo]
同報伝送[どうほうでんそう, douhoudensou] broadcast transmission [Add to Longdo]
分散処理環境[ぶんさんしょりかんきょう, bunsanshorikankyou] DCE, Distributed Computing Environment [Add to Longdo]
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television [Add to Longdo]
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry [Add to Longdo]
放送形式[ほうそうけいしき, housoukeishiki] broadcast format (TV) [Add to Longdo]
離散コサイン変換[りさんコサインへんかん, risan kosain henkan] DCT, Discrete Cosine Transform [Add to Longdo]
ディーシーイー[でいーしーいー, dei-shi-i-] DCE [Add to Longdo]
ディーシーアイ[でいーしーあい, dei-shi-ai] DCI [Add to Longdo]
ディーシーエヌエー[でいーしーえぬえー, dei-shi-enue-] DCNA [Add to Longdo]
アイディーシー[あいでいーしー, aidei-shi-] IDC [Add to Longdo]
ディーコム[でいーこむ, dei-komu] DCOM [Add to Longdo]
デービーデーシー[でーびーでーしー, de-bi-de-shi-] DB-DC [Add to Longdo]
ブロードキャスト[ぶろーどきゃすと, buro-dokyasuto] broadcast [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お転婆[おてんば, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
乙女[おとめ, otome] Jungfrau, Maedchen [Add to Longdo]
侍女[じじょ, jijo] Kammermaedchen, Kammerfrau [Add to Longdo]
女の子[おんなのこ, onnanoko] Maedchen [Add to Longdo]
女中[じょちゅう, jochuu] Dienstmaedchen, Zimmermaedchen [Add to Longdo]
女子[じょし, joshi] Maedchen, Frau [Add to Longdo]
[むすめ, musume] -Tochter, Maedchen [Add to Longdo]
娘心[むすめごころ, musumegokoro] (unschuldige) Gefuehle_eines_Maedchens, (unschuldige) Seele_eines_Maedchens [Add to Longdo]
子守[こもり, komori] Babysitting, Babysitter, Kindermaedchen [Add to Longdo]
少女[しょうじょ, shoujo] (kleines) Maedchen [Add to Longdo]
旧姓[きゅうせい, kyuusei] Maedchenname, frueherer_Familienname [Add to Longdo]
田舎娘[いなかむすめ, inakamusume] Maedchen_vom_Lande [Add to Longdo]
芳紀[ほうき, houki] das_Alter (eines jungen Maedchens) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 electric current \electric current\, electrical current
 \electrical current\,
   the movement of electrically charged particles, atoms, or
   ions, through solids, liquids, gases, or free space; the term
   is usually used of relatively smooth movements of electric
   charge through conductors, whether constant or variable.
   Sudden movements of charge are usually referred to by other
   terms, such as {spark} or {lightning} or {discharge}. In
   metallic conductors the electric current is usually due to
   movement of electrons through the metal. The current is
   measured as the rate of movement of charge per unit time, and
   is counted in units of amperes. As a formal definition, the
   direction of movement of electric current is considered as
   the same as the direction of movement of positive charge, or
   in a direction opposite to the movement of negative charge.
   Electric current may move constantly in a single direction,
   called {direct current} (abbreviated {DC}), or may move
   alternately in one direction and then the opposite direction,
   called {alternating current} (abbreviated {AC}).
   [PJC]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DC
     Data Cartridge
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DC
     Data-to-Clock [jitter] (DVD)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DC
     Device Context
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DC
     Dublin Core [meta data]
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top