Search result for

*darren*

(52 entries)
(0.0498 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: darren, -darren-
Possible hiragana form: *だっれん*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, Darren.- Hey, DarrenPilot (2011)
It's the story of a hockey player named Darren Roanoke, my most resistant student, who became my greatest teacher.มันเป็นเรื่องของนักกีฬาฮ็อกกี้ ชื่อดาร์เรน โรอาโน้ค ลูกศิษย์จอมดื้อที่กลายมาเป็น ครูผู้ยิ่งใหญ่ของผม The Love Guru (2008)
Tonight, the Toronto Maple Leafs' Darren Roanoke is the subject of our player profile.คืนนี้ ดาร์เรน โรอาโน้ค จากทีมโตรอนโต เมเปิล ลีฟ เป็นผู้เล่นที่เราจะพูดถึง The Love Guru (2008)
Now, the new one, Darren Roanoke.และตำนานคนล่าสุด ดาร์เรน โรอาโน้ค The Love Guru (2008)
As long as Jacques "Le Coq" Grande is banging Darren's wife,ตราบใดที่เลอค้อก ยังจ้ำจี้เมียของดาร์เรนอยู่ The Love Guru (2008)
Darren's toast.ดาร์เรนก็ง่อย The Love Guru (2008)
If he can fix Darren, we win the Cup.ถ้าเขารักษาดาร์เรนได้ เราก็ได้ถ้วยรางวัล The Love Guru (2008)
The Toronto Maple Leafs will pay you 2 million dollars if you can get Darren Roanoke back with his wife in time to win the Stanley Cup.โตรอนโต เมเปิล ลีฟ จะจ่ายให้ 2 ล้านเหรียญ ถ้าท่านช่วยให้ดาร์เรนคืนดีกับเมียได้ ทันเวลาชนะถ้วยสแตนลี่คัฟ The Love Guru (2008)
I spoke to Oprah's producers, and if you can restore Darren Roanoke's marriage, they guarantee that you will be on her show!ผมคุยกับโปรดิวเซอร์ของโอปราห์แล้ว ถ้าท่านฟื้นชีวิตแต่งงานของโรอาโน้คได้ เขารับรองว่าจะให้ท่าน ไปออกรายการของโอปราห์ The Love Guru (2008)
Why do you think Darren Roanoke threw away his marriage?คุณคิดว่าเพราะอะไร ดาร์เรนจึงทำลายชีวิตแต่งงานตัวเอง The Love Guru (2008)
We've not much time. I have an apology letter from Darren.เรามีเวลาไม่มาก ผมมี จม.ขอโทษจากดาร์เรน The Love Guru (2008)
Darren, if your uncle Jack helped you off an elephant, would you help your uncle Jack off an elephant?ดาร์เรน ถ้าลุงแจ๊ค ช่วยนายลงจากหลังช้าง นายจะให้ลุงแจ๊ค\ เข้าข้างหลังช้างหรือเปล่า The Love Guru (2008)
And I have a message from Darren Roanoke.คือผมมีข้อความจาก ดาร์เรน โรอาโน้คมาบอก The Love Guru (2008)
- Where are you going? - To see Darren.- ไปไหนคะ ไปหาดาเรน The Love Guru (2008)
Remember, Darren, you must stand up to her.จำไว้นะ ดาร์เรน\ นายต้องอย่ายอมเธอ The Love Guru (2008)
- It's Darren Roanoke.- ดาร์เรน โรอาโน้ค นี่หว่า The Love Guru (2008)
Darren.ดาร์เรน The Love Guru (2008)
That was lovely. But we need to talk about Darren.มันน่ารักมาก แต่เราจำเป็น ต้องคุยกันเรื่องดาร์เรน The Love Guru (2008)
I hired you to fix Darren Roanoke. Do your job!ฉันจ้างคุณมาแก้ เรื่อง โรอาโน้ค ทำงานของคุณไป! The Love Guru (2008)
Your Holiness, I spoke with the producers at Oprah, and if they don't see Darren and Prudence together by the next game, your spot will go to Deepak.ท่านกูรู ผมคุยกับผู้กำกับของ\ รายการโอปราห์แล้ว ถ้าเขาไม่ได้เห็นดาร์เรนกับพรูเดนซ์ อยู่ด้วยกันในเกมหน้า แสงที่ส่องคุณก็จะ\ ไปส่อง ดีพาค โชปรา แทน The Love Guru (2008)
But Darren is not ready!แต่ดาร์เรนยังไม่พร้อม! The Love Guru (2008)
But what you had with Darren is love with knowledge.แต่ที่คุณมีกับดาร์เรนมันคือ รักที่แท้จริง The Love Guru (2008)
I will show you a Darren who is completely changed.ผมจะให้คุณได้เห็นดาร์เรนคนใหม่ The Love Guru (2008)
You know, just to make sure Darren's okay.- แค่ให้มั่นใจว่าดาร์เรนโอเคแล้วน่ะ\ - ใช่ ใช่แล้ว ธุรกิจ ใช่ The Love Guru (2008)
Darren and Prudence are back together, we got a shot at winning the Cup, and... you got on Oprah.ดาร์เรนกับพรูเดนซ์กลับมาคบกัน เราเหลืออีกเกมเดียวก็จะได้ถ้วย The Love Guru (2008)
Ladies and gentlemen, here to sing The Star-Spangled Banner, mother of Leafs' center Darren Roanoke, Lillian Roanoke.ท่านสุภาพบุรุษและสตรี นี่คือผู้ที่จะร้องเพลงชาติอเมริกา แม่ของกองกลางทีมลีฟส์ ดารร์เรน โรอาโน้ค, ลิลเลียน โรอาโน้ค The Love Guru (2008)
That's Darren's mother!นั่น แม่ของดาร์เรน! The Love Guru (2008)
I must finish my job with Darren.ฉันต้องสะสางงานของฉัน เรื่องดาร์เรนให้จบ The Love Guru (2008)
- Darren?- ดาร์เรน? The Love Guru (2008)
Darren, I took a shortcut with you, and I'm sorry.ดาร์เรน ฉันดันข้ามขั้นตอนกับนาย และฉันเสียใจ The Love Guru (2008)
Darren, the only way out is in.ดาร์เรน ทางเดียวที่จะออกมาได้ คือวิ่งเข้าหามัน The Love Guru (2008)
Darren Roanoke is in the game!ดาร์เรน โรอาโน้คลงมาในเกมครับ! The Love Guru (2008)
Listen, Darren, I know we are rivools, but fate chose these sides, not us.ฟังนะ ดาร์เรน ฉันรู้เราเป็นคู่ปรับกัน แต่ชะตาเข้าข้างพวกนาย ไม่เรา The Love Guru (2008)
Darren was good to her.ดาร์เรน ดีกับแม่มาก Pilot (2009)
My mom took it real hard when Darren left her for that girl he met at Pic'N'Save.แม่ผมเป็นเอาหนัก ตอนที่ดาร์เรน ทิ้งแม่ไปหาสาวที่เขาเจอในห้าง Pilot (2009)
Darren!แดเรน! Pilot (2009)
Darren?แดเรน? Pilot (2009)
Are you saying you believe that your divorce had something to do with business dealings with Darren Ripley?คุณจะบอกว่า คุณหย่ากับเขา เพราะเขาทำธุรกิจกับริปลีย์? Hostile Takeover (2009)
Darren Ripley's gonna get what's been coming to him,right?คุณอยู่ที่ไหน แมทธิว? ดาร์เรน ริปลีย์ควรจะรู้ว่าเขาต้องเจอกับอะไร ใช่มั๊ย? Hostile Takeover (2009)
I mean,first this Darren Ripley guy takes his money, but he couldn't find any recourse for that.อย่างแรก ดาเรน รีปลีย์ คนที่เอาเงินของเขาไป แต่เขาไม่ได้ต้องการมันคืน Hostile Takeover (2009)
Newscaster: In other news, Rosewood detective darren wildenข่าวต่อไป นักสืบดาร์เรน วิลเด้น The Jenna Thing (2010)
Darren, why don't you get dressed? I'll take care of breakfast.ดาร์เรน ไปแต่งตัวเถอะ ฉันทำมื้อเช้าเอง To Kill a Mocking Girl (2010)
Darren.ดาร์เรน Signals Crossed (2010)
What's Darren know about collars?ดาร์เรนรู้อะไรเกี่ยวกับปลอกคอด้วยเหรอ Spider and the Fly (2010)
Darren, you stay with them, you stay with them.ดาร์เรน คุณอยู่กับพวกเขานะ คุณอยู่กับพวกเขานะ Spider and the Fly (2010)
Shane? Darren?Shyne, ดาร์เรน! Happy Feet Two (2011)
Darren!ดาเร็น! Falling Ash (2011)
I'm glad I could help. And it's Darren, by the way.ผมยินดีที่ได้ช่วยนะ และผมชื่อดาเรน The First Secret (2011)
What about the brother, Darren?แล้วน้องชายเขา ดาร์เลนล่ะ? Wolf and Cub (2012)
His name is Darren McGrady, 14 years old.ชื่อของเขาคือ ดาเน แมคเกรดี้ อายุ 14 ปี Wolf and Cub (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
darrenDarren is to be put through a trial. If he fails, it's the death penalty!

CMU English Pronouncing Dictionary
DARREN    D AA1 R AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top