Search result for

*dark*

(447 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dark, -dark-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dark[ADJ] คล้ำ, See also: เข้ม, (สี)แก่, Syn. black
dark[N] ความมืด, See also: ความมืดมิด, ที่มืด, มุมมืด, เงามืด, การปราศจากแสง, Syn. darkness, dimness
dark[N] ช่วงเวลาดึก, See also: กลางคืน, ตอนดึก, เวลาดึก, เวลาค่ำ, Syn. nightfall, nighttime
dark[ADJ] ชั่วร้าย, See also: ชั่วช้า, ป่าเถื่อน, Syn. evil, wicked
dark[ADJ] มืด, See also: มืดมิด, มืดมน, มืดครึ้ม, Syn. dim, shadowy, murky
dark[ADJ] ลึกลับ, See also: คลุมเครือ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น, ไม่ชัดเจน, Syn. mysterious, hidden
dark[ADJ] สลดใจ, See also: ไม่เบิกบาน, หมดหวัง, ใจคอเหี่ยวแห้ง, หดหู่, ซึมเซา, หม่นหมอง, Syn. gloomy, hopeless
darky[N] นิโกร, See also: คนผิวดำ, Syn. darkey, darkie
darken[VT] ทำให้มืด, See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้มืดมน, ทำให้คลุมเครือ, Syn. blacken
darken[VI] ทำให้มืด, See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้มืดมน, ทำให้คลุมเครือ, Syn. blacken
darken[VT] ทำให้ไม่มีความสุข, See also: ทำให้เศร้า, Syn. depress
darken[VI] ทำให้ไม่มีความสุข, See also: ทำให้เศร้า, Syn. depress
darkish[ADJ] ค่อนข้างมืด, See also: ค่อนข้างดำ, ค่อนข้างคล้ำ
darkroom[N] ห้องมืดสำหรับล้างรูปถ่าย, See also: ไอ้มืด (เป็นคำต้องห้าม)
dark blue[ADJ] สีน้ำเงินเข้ม, See also: สีน้ำเงินแก่
keep dark[PHRV] รักษาให้มืดไว้, See also: พยายามไม่ให้มีแสงสว่าง
dark horse[IDM] ม้ามืด, See also: ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่มีใครคาดว่าจะชนะได้
dark horse[N] ม้ามืด, See also: ผู้ชนะที่ไม่ถูกคาดหวังว่าจะชนะ
pitch-dark[ADJ] มืดสนิท, See also: มืดตื๋อ, Syn. dark
keep it dark[IDM] เก็บเป็นความลับ, Syn. keep mum, keep quiet
shot in the dark[IDM] การเดาสุ่ม
Prince of Darkness[N] ซาตาน, Syn. Satan
be in the dark about[IDM] ไม่เข้าใจ, See also: สื่อสารไม่รู้เรื่อง, Syn. keep in
never darken my door again[IDM] ไปให้พ้นและอย่าโผล่มาให้เห็นอีก
never darken my door again[IDM] ่ไปให้พ้นและอย่ากลับมาอีก
not to darken someone's door[IDM] ไปให้พ้นและอย่าโผล่มาให้เห็นอีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dark(ดาร์ค) adj. มืด,มืดมน,มัว,ดำคล้ำ,ซ่อนเร้น,เร้นลับคลุมเครือ,ชั่วช้า n. ความมืด,กลางคืน,ที่มืด,สีดำ -Phr. (in the dark ไม่รู้ เป็นความลับ) vi. มืด., See also: darkish adj. ดูdark darkishness n. ดูdark, Syn. dim,
dark horseม้ามืด,ม้าที่ไม่คาดคิดว่าจะชนะการแข่ง,คนที่ไม่คาดคิดกันว่าจะชนะ แต่ก็ชนะในที่สุด
darken(ดาร์ค'เคิน) {darkened,darkening,darkens} vt. ทำให้มืด,ทำให้เศร้าหมอง vi. กลายเป็นมืดหรือคลุมเครือ
darkey(ดาร์คฺ'คี) n. อ้ายมืด,คนนิโกร, Syn. Negro
darkie(ดาร์ค'คี) n. ดูdarkey
darkle(ดาร์ค'เคิล) vi. มืด,กลายเป็นมืด,หลบเข้าซ่อนในที่มืด
darkling(ดาร์คฺ'ลิง) adv. ในที่มืด. adj. กำลังมืด,คลุมเครือ
darkly(ดาร์คฺ'ลี) adv. คลุมเครือ,ซึ่งปรากฎในที่มืด,ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ไม่สมบูรณ์
darkness(ดาร์คฺ'เนส) n. ความมืด
darkroom(ดาร์คฺ'รูม) n. ห้องมืดที่ใช้ล้างฟิล์ม
darksome(ดาร์ค'ซัม) adj. มืด,สลัว
darky(ดาร์คฺ'คี) n. อ้ายมืด,คนนิโกร, Syn. Negro
pitch-dark(พิช'ดาร์ค) adj. มืดตื้อ,ดำมืด., See also: pitch-darkness n.
prince of darknessn. ซาตาน, Syn. Satan

English-Thai: Nontri Dictionary
dark(adj) มืด,ดำ,มืดมน,มืดมัว,คล้ำ,แก่,ลึกลับ,เคลือบคลุม
dark(n) ความมืด,ที่มืด,เวลากลางคืน,ความลึกลับ,สีดำ
darken(vt) ทำให้มืด,ดำลง,มัวลง,ทำให้คล้ำ,ทำให้คลุมเครือ
darkling(adv) อย่างมืดมน,ในที่มืด
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adaptation, darkการปรับสายตาในที่มืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dark adaptationการปรับสายตาในที่มืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dark mineralแร่สีเข้ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Studios and dark roomsห้องถ่ายภาพและห้องมืด [TU Subject Heading]
dark suitชุดสากลสีเข้ม (สีดำหรือสีน้ำเงินเข้ม) " ใช้ในโอกาสไปร่วมงานทางการ เช่น งานเลี้ยงอย่างเป็นทางการ การ เข้าพบบุคคลสำคัญ การไปร่วมงานสำคัญทางการที่มิได้มีการระบุใน บัตรเชิญหรือกำหนดการให้เป็นการแต่งกายแบบอื่น " [การทูต]
Brown Azodye, Dark, Insolubleสีน้ำตาลตกตะกอน [การแพทย์]
Cells, Darkเซลล์ชนิดทึบ [การแพทย์]
Dark Adaptationปรับภาพให้ชัดเจนในขณะที่มีแสงสลัว [การแพทย์]
Dark Adaptation Screeningการทดสอบการเห็นในที่มืด [การแพทย์]
Dark Adaptation Screening Testการตรวจทดสอบการเห็นในที่มืด [การแพทย์]
Dark Adaptation Testการวัดเวลาของการมองเห็นในที่สลัว [การแพทย์]
Dark Adaptation, Impairการเสื่อมของการมองเห็นในที่มืด [การแพทย์]
Dark Adapted Visionการปรับการมองเห็นภาพในที่มืด [การแพทย์]
Dark Agesยุคมืด [การแพทย์]
Dark Brownสีน้ำตาลเข้มมาก [การแพทย์]
Dark Cherryสีแดงเข้ม [การแพทย์]
Dark Fieldดาร์คฟิลด์ [การแพทย์]
Dark Red of "Portwine"สีแดงเข้มคล้ายไวน์ [การแพทย์]
Dark Repairการซ่อมแซมในที่มืด [การแพทย์]
Dark Yellowสีเหลืองเข้ม [การแพทย์]
Darknessความมืด [การแพทย์]
dark reactionปฏิกิริยาที่ไม่ต้องใช้แสง, กระบวนการในการสังเคราะห์ด้วยแสงที่นำ ATP และ NADPH2 ซึ่งได้จากปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสงมาเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็นคาร์โบไฮเดรต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Light-Dark Cycleวงจรความสว่าง-ความมืด [การแพทย์]
dark nebulaเนบิวลามืด, เนบิวลามืด [ดาราศาสตร์]
dark coludเนบิวลามืด [ดาราศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dark arts (n ) คุณไสย, มนต์ดำ, ศาสตร์มืด, ไสยศาสตร์
See also: S. black magic,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She had a blue shirt and dark, curly hair?เธอใส่เสื้อสีน้ำเงินดำ ผมหยิกอะคะ? There Might be Blood (2008)
Then the traveler in the darkเหล่านักเดินทางให้ยามค่ำ Dead Space: Downfall (2008)
That's just dark 'cause i'm at the end. What if you're not at the end?มันมืดเพราะฉันเสร็จแล้ว แล้วเป็นอะไรถ้าคุณยังไม่เสร็จ Not Cancer (2008)
Join me on the dark side.มาสู่ด้านมืดกับฉัน Birthmarks (2008)
The dark side's done, House.ฉันอยู่ด้านมืดอยู่แล้ว.. เฮาส์ Birthmarks (2008)
Did you talk about whether this lung field looks a little dark?คุณพูดเกี่ยวกับปอดนี่ ว่าอะไรนะ ดูมืดไปนิด Lucky Thirteen (2008)
His skin's darker, not lighter.ผิวเขาคล้ำขึ้น ไม่ได้ขาวขึ้น Joy (2008)
[Alexi Murdoch's Through the Dark][Alexi Murdoch's Through the DarkEmancipation (2008)
# # # through # # the dark reaching for me now ## # # through # # the dark reaching for me now # Emancipation (2008)
# # # someone to hold # # you 'neath the darkened sky ## # # someone to hold # # you 'neath the darkened sky # Emancipation (2008)
[Alexi Murdoch's Through the Dark][Alexi Murdoch's Through the DarkEmancipation (2008)
# But if the night gets dark all is still ## But if the night gets dark all is still # Pilot (2008)
# But if the night gets dark all is still ## But if the night gets dark all is still # Pilot (2008)
Strong you are with the dark side young one.พลังด้านมืดของเจ้าเข็มแข็งนัก เด็กน้อย Ambush (2008)
In the end, cowards are those who follow the dark side.ในที่สุด ก็มีแต่พวกขลาดเขลาเท่านั้น ที่เข้าไปสู่ด้านมืด Ambush (2008)
It was dark.มันมืดมาก And How Does That Make You Kill? (2008)
One thing I do know: this is magic of the darkest kind.อย่างนึงที่ลุงรู้ นี่เป็นเวทย์มนต์ในด้านมืดที่สุด The Mark of Nimueh (2008)
There are dark forces that threaten this kingdom.เมื่ออาณาจักรถูกคุกคามโดยอำนาจมืด The Mark of Nimueh (2008)
In two days' time, I'll be at the darkling woods at dawn.ในเวลาสองวัน,ข้าจะรอที่ในป่ายามเช้ามืด To Kill the King (2008)
He's waiting for me in the darkling woods.เขารอข้าอยู่ใน... . To Kill the King (2008)
She's got a dark side to her personality.เธอมีด้านมืดของตัวเอง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
That dark side's a psycho killer named Jessica.ด้านมืดของเธอนั้นคือ เจสสิกาผู้เป็นโรคจิตและนักฆ่า Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
There's a dark...secret in the Petrelli family.มันมีความลับที่อยู่ในมุมมืดของตระกูลเพทเทรลลี่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I understand. It was much like the dark ages.ผมทราบดี แต่นี่มันเหมือนยุคมืดมากเลยนะ Beethoven Virus (2008)
A ledger with a dark red cover.สมุดบัญชีปกสีแดงเข้ม The Bank Job (2008)
It's dark now, so you should be less embarrassed.เอ้ามืดแล้ว ทีนี้เจ้าก็อายน้อยลงแล้วล่ะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
It's so dark I can't see.มันมืดข้ามองไม่เห็น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I was lost in darkness.ทำให้ชีวิตมืดมน Babylon A.D. (2008)
You don't want to climb down the mountain in the dark.ไม่อยากจะปีนลงเขาก่อนค่ำรึไง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
One day a pure heart will walk among you if she can't lift the curse when the 5000 moon rises from the sea this valley shall be plunge into eternal darkness!วันนึง.. หัวใจที่บริสุทธิ์ จะเดินเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกท่าน ถ้าเธอไม่สามารถถอนคำสาป The Secret of Moonacre (2008)
There are in the trees, that is very distinctive it has massive roots twisting around a big dark colour...มันอยู่ที่ต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มันมีรากที่ใหญ่โตมโหฬาร บิดเป็นเกลียวสีเข้มๆ The Secret of Moonacre (2008)
It's so dark here...ในนี้มันมืดมาก.. The Secret of Moonacre (2008)
Don't you want to be free of this darkness imprisoning you?ท่านต้องการอิสรภาพ จากความมืดที่กักขังท่านไว้ ไม่ใช่หรือ ? The Secret of Moonacre (2008)
Maria Merryweather, Moon Princess of Moonacre .to remove the curse that had darken this valley...มาเรีย เมอรี่เวธเธอร์ เจ้าหญิงจันทราแห่งหุบเขามูนนาครี.. เพื่อลบล้างคำสาปที่ปกคลุมหุบเขานี้ The Secret of Moonacre (2008)
You're a degenerate creature of darkness.นายนี่มันตัวอันตรายจริงๆ \ สัตว์ของอสูรร้าย.. Bolt (2008)
In the cold, dark night before the battle when the steely fangs of evil are sharpened and poised to strike the hero must go and face his greatest challenge alone.ในคืนที่เมฆหมอกมืดมิด อากาศหนาวเย็นยะเยือก ก่อนที่จะเกิดสงคราม \เมื่อตอนที่เขี้ยวเล็บที่เหมือนดั่งเหล็กกล้าของฝ่ายปีศาจ ได้ถูกลับให้คมและถูกจัดวางไว้ให้พร้อมรบนั้น ฮีโร่จำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้เพียงลำพัง Bolt (2008)
It'll be completely dark all around us.ทุกอย่างรอบตัวจะมืดสนิท My Sassy Girl (2008)
Do I look here, here is that bright thing important, that is dark one moving toward me or away from me dangerous or not?ดี คุณสบายดีมั้ย? เธอโอเคมั้ย? ต้องการน้ำหรืออะไรหรือเปล่า? The Eye (2008)
# Darkness has found you, evil surrounds you ## Darkness has found you, evil surrounds you # Superhero Movie (2008)
But Oogway saw darkness in his heart and refused.แต่ท่านปรมาจารย์ เห็นความมืดในหัวใจเขา จึงปฏิเสธ Kung Fu Panda (2008)
It was just a smudge of light in the darkness.มันดูเหมือนจุดเล็ก ๆ ของ\ แสงในความมืด Outlander (2008)
I can't sleep in the dark. I need that light on.ฉันนอนหลับมืดๆไม่ได้ ฉันต้องเปิดไฟไว้ The Lazarus Project (2008)
Does it have to be this dark?ต้องให้มืดขนาดนี้เชียวรึ? The Other Boleyn Girl (2008)
But the night is darkest just before the dawn.แต่ค่ำคืนนั้นมืดมน แค่ก่อนจะรุ่งสางเท่านั้น The Dark Knight (2008)
A dark knight.ฮัศวินรัตติกาล The Dark Knight (2008)
- And dark stripes!-และแถบมืดคาดไว้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
#The dark sacred night #คืนมืดมิดน่ากลัว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
In a dark hole? I don't think so.ในห้องหมืดๆเนี้ยนะ ไม่เอาหรอก Day of the Dead (2008)
Sending a little girl into the darkest parts of the forest? Alone!ที่จะส่งเด็กผู้หญิงเล็กๆไปที่ป่ามืด, เต็มไปด้วยอันตราย คนเดียว? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Being in a dark tunnel where you're unable to see what's ahead.อยู่ในอุโมค์มืดๆ ที่ซึ่งคุณไม่สามารถ มองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้า Episode #1.8 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
darkThe mother insisted on her children not playing in the park after dark.
darkWe will reach Tokyo before dark.
darkDark is an object to fear to many children.
darkMy brother says he isn't afraid of the dark.
darkIt was dark in the American house.
darkIt is pitch dark.
darkThe Japanese have dark eyes.
darkWe hit the right road in the dark.
darkIt was quite dark when I got there.
darkIt was impossible for him to take the picture in the dark.
darkIt became dark before I knew it.
darkIt was so dark that they could hardly see.
darkAll of a sudden the sky became dark.
darkA car passed by in the dark.
darkThe children all had gone to sleep before it got dark.
darkBats usually fly in the dark.
darkHe felt his way through the darkness.
darkThe darkness has not overcome it.
darkThat's just a shot in the dark. How do you think you'll succeed by just acting on the spur of the moment like that?
darkWe saw something white in the dark.
darkThe sky became as dark as if the sun had sunk.
darkIt is getting darker. It may rain soon.
darkWhy do cats' eyes shine in the dark?
darkHe groped for the doorknob in the dark.
darkDon't walk alone after dark.
darkIt will be dark by the time he gets there.
darkYou had better not go after dark.
darkShe has a terror of darkness.
darkMy mother insists that I should not go out after dark.
darkThe sky suddenly began to darken.
darkHe was looking for something in the dark.
darkLet's keep him in the dark until we know more.
darkDark as it was, we managed to find our way back to our tent.
darkThe room was so dark that we could see nothing at all.
darkNew York City policemen wear dark blue uniforms.
darkHe lost the sense of direction in the dark woods.
darkDark as it was, we managed to find our way home.
darkIt got dark, and what was worse, it began to rain.
darkHe awoke and found himself shut up in a dark room.
darkI am in the dark about the relation between them.
darkIt is already dark.
darkThe little boy is afraid of the dark.
darkA dog can see in the dark.
darkJohn felt the presence of a ghost in the dark room.
darkMy eyes haven't yet adjusted to the darkness.
darkIt's getting dark. Please turn the light on for me.
darkThe staircase leading to the rooftop is narrow, steep, and dark.
darkOn entering a dark tunnel, we could see nothing.
darkDarkness is the absence of light.
darkIt was dark under the bridge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มืดทึบ[ADJ] pitch-dark, See also: pitch-black, Ant. สว่างจ้า, ใสสว่าง, Example: ชายแก่เดินออกมาจากมุมห้องอันมืดทึบ, Thai definition: ลักษณะที่มืดมากเพราะแสงสว่างเข้าไม่ถึง
ยุคมืด[N] dark age, Example: การเมืองการปกครองของไทยยังอยู่ในยุคมืด
ห้องมืด[N] darkroom, Example: เขาสร้างเรื่องราวของภาพโดยใช้เทคนิคตัดต่อในห้องมืดของสตูดิโอแห่งหนึ่ง, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องที่ไม่มีแสงสว่างเล็ดลอดเข้ามาแม้แต่นิดเดียว
ความมืด[N] darkness, See also: the dark, Syn. ความมืดมัว, Ant. ความสว่าง, Example: คนป่าดั้งเดิมกลัวฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ความมืด พายุ และสิ่งต่างๆ ที่อยู่เหนือความเข้าใจ, Thai definition: สภาพที่ไม่มีแสง มีแต่สีดำ
กลียุค[N] Kali Yuga, See also: dark age, age of decadence, upheaval, havoc, turbulent days, calamitous age, wild times, Syn. ความย่อยยับ, ความวิบัติ, ความพินาศ, ความหายนะ, Example: ประเทศที่มีอัตราเสี่ยง นำไปสู่ภาวะไร้ระเบียบหรือเกิดกลียุคสูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไทย อินเดีย จีน และเวียดนาม
ทำมิดีมิร้าย[V] commit dark deeds, Example: เมื่อผู้อื่นทำมิดีมิร้าย เราจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด
ผิวคล้ำ[ADJ] dark, See also: dark-skinned, coloured, Example: คุณพจน์เป็นคนผิวคล้ำ สูง ผมหยักศก และก็หล่อเกือบจะเท่าพระเอกหนัง
ผิวคล้ำ[N] dark skin, Example: ผิวคล้ำของเธอแดงเข้มขึ้นเมื่อเจอแดดกล้า
ผิวดำ[N] dark skin, See also: black skin, Example: ถ้าเม็ดสีเมลานินมีมาก สีผิวก็จะเป็นผิวดำ, Thai definition: ผิวกายสีดำ
เวลาย่ำค่ำ[N] dusk, See also: nightfall, twilight, dark, evening, gloaming, Syn. ย่ำค่ำ, เย็นย่ำ, Example: เครื่องบินโดยสารพุ่งชนภูเขาใกล้พรมแดนอิหร่านเมื่อเวลาย่ำค่ำของวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา, Thai definition: ช่วงมืดตอนต้นของกลางคืน
ดำคล้ำ[ADJ] swarthy, See also: dark, black, dusky, Syn. คล้ำ, Example: คนสูบบุหรี่แทบทุกคนมีริมฝีปากดำคล้ำทั้งนั้น, Thai definition: ที่มีผิวค่อนข้างดำไม่ผ่องใส
ดำคล้ำ[V] become tanned, See also: become dark, Syn. คล้ำ, Example: หน้าของเขาดำคล้ำขึ้นอย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: มีผิวค่อนข้างดำไม่ผ่องใส
ดำขำ[ADJ] tanned, See also: dark, Example: เธอมีผิวดำขำ ซึ่งเป็นที่ถูกใจของพวกฝรั่ง, Thai definition: ที่มีผิวดำแต่มีลักษณะที่ชวนให้ชอบและรัก
มืดสนิท[V] be pitch-dark, See also: be completely dark, Syn. มืดตึดตื๋อ, มืดมิด, Example: ถนนทุกสายมืดสนิทเนื่องจากไม่มีไฟถนนแม้แต่ดวงเดียว, Thai definition: ปราศจากแสงสว่าง, ไม่มีแสงสว่างแม้แต่นิดเดียว
มืดสนิท[ADJ] dark, See also: shadowy, murky, unlit, Syn. มืดตึดตื๋อ, มืดมิด, Example: พวกเราเดินไปบนผืนป่าอันมืดสนิทอย่างแผ่วเบาที่สุด, Thai definition: ที่ปราศจากแสงสว่าง, ที่ไม่มีแสงสว่างแม้แต่นิดเดียว
แก่[ADJ] dark, See also: deep, strong, Syn. เข้ม, จัด, Ant. อ่อน, Example: ที่หน้าจอจะมีลักษณะคล้ายจอสีมากโดยสามารถแยกเฉดสีอ่อนแก่ได้ ทำให้สามารถใช้งานในด้านกราฟฟิกได้ดี
ขาบ[N] dark blue colour, Syn. สีขาบ, Example: ถ้าเปลี่ยนเป็นสีขาบจะดูงามสง่าสะดุดตากว่าสีเดิม, Thai definition: สีน้ำเงินแก่อมม่วง
เข้ม[V] be deep (for colour), See also: be dark, Syn. แก่, แก่จัด, Ant. อ่อน, Example: สีของผิวหนังบริเวณแขนมักจะเข้มกว่าส่วนอื่นของร่างกาย, Thai definition: มีสีแก่หรือจัดมาก, (มักใช้แก่สี)
เข้ม[ADJ] dark, Syn. แก่, แก่จัด, Example: บรรยากาศส่วนใหญ่ของภาพเป็นเงาเข้มผืนใหญ่, Thai definition: ที่มีสีแก่หรือจัดมาก, Notes: ใช้กับสี
เข้าไต้เข้าไฟ[ADV] at dusk, See also: evening time, nightfall twilight, getting dark eventide, early night-time, Syn. พลบ, พลบค่ำ, Example: พอถึงเวลาเข้าไต้เข้าไฟพ่อแม่มักให้ลูกๆ อยู่ในบ้าน, Thai definition: ช่วงเวลาพลบค่ำ
ค่ำ[N] dark, See also: dusk, evening, night, nightfall, night-time, Syn. เย็น, มืด, กลางคืน, Example: มหาชนชาวไทยประกอบพิธีถวายราชสดุดีในค่ำวันที่ 3 กรกฎาคม ณ ท้องสนามหลวง, Thai definition: เวลามืดตอนต้นของเวลากลางคืน
ค่ำ[V] become dark, See also: darken, Syn. เย็น, มืด, Example: ผมอยากให้ดวงอาทิตย์ตกวูบไปเลยจะได้ค่ำเร็วๆ
ค่ำคืน[N] night, See also: evening, nightfall, night-time, darkness, Syn. กลางคืน, ค่ำ, รัตติกาล, ราตรี, ราตรีกาล, Example: ผู้ป่วยยุติชีวิตวัย 68 ปี ในค่ำคืนอันเศร้าหมอง
ค่ำมืด[N] dark, See also: dusk, evening, night, nightfall, night-time, Syn. ค่ำ, ดึกดื่น, กลางคืน, Ant. เช้า, รุ่งเช้า, รุ่งอรุณ, Example: ชาวค่ายส่วนใหญ่จะอาบน้ำกินข้าว ล้างถ้วยล้างชาม ก่อนค่ำมืด
ค่ำมืด[ADJ] dark, See also: dusky, nightly, Syn. ค่ำ, ดึกดื่น, กลางคืน, Ant. เช้า, รุ่งเช้า, รุ่งอรุณ, Example: เรือดมันออกมาหากินในเวลาค่ำมืด
เงามืด[N] shadow, See also: dark shadow, shade, Ant. สว่าง, Example: ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นเงามืดจะได้เห็นสุริยุปราคาหมดทั้งดวง, Thai definition: อาณาเขตหลังวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ไปกระทบวัตถุนั้นแล้วแสงเคลื่อนที่ไปไม่ถึงทั้งหมด; (ภูมิ) ส่วนที่มืดมิดของดวงนั้นและดวงอาทิตย์เวลามีคราส
พยับ[ADJ] dark, See also: gloomy, dusky, dim, Syn. ครึ้ม, มืดมัว, Ant. จ้า, สว่าง
ปื้อ[ADJ] extremely black, See also: pitch-black, jet-black, very dark, Syn. ดำสนิท, ดำมาก, มืด, Example: วันนี้ท้องฟ้ามีสีดำปื้อไปหมด, Thai definition: ดำมืด
ปื๋อ[ADV] extremely (black or green), See also: dark, Example: เด็กๆ วิ่งซนจนเสื้อผ้าดำปื๋อทีเดียว, Thai definition: ลักษณะของสีเขียวหรือสีดำที่เข้มจัด ใช้ว่า เขียวปื๋อ ดำปื๋อ
มืดครึ้ม[ADJ] overcast, See also: cloudy, gloomy, dark, shady, murky, obscure, Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฝน, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว, Ant. สว่าง, Example: เมื่อเราดูภาพท้องฟ้าอันมืดครึ้มและทุ่งหญ้าสีเหลือง เรารู้สึกว่ามันสะเทือนใจเหลือเกิน, Thai definition: ไม่มีแดด ดูมืดมัว
มุมมืด[N] dark corner, See also: secret/secluded place, hiding, night place, Syn. ที่เร้นลับ, Example: ทั้งสองคนแอบพบกันเสมอตามมุมมืดของสถานเริงรมย์, Count unit: มุม, Thai definition: สถานที่เร้นลับ, ที่ซึ่งไม่มีแสง
มืดมิด[V] darkened, See also: cloud up or over, blacken, Syn. มืดมาก, มืดสนิท, Ant. สว่าง, Example: ถึงท้องฟ้าจะไม่สว่างสดใสแต่ก็ไม่ถึงกับมืดมิด
มืดมน[V] dark, See also: overcast, overshadow, cloud up or over, Syn. มืดมัว, มืดสนิท, มืด, มืดมนอนธการ, Ant. สว่าง, Example: ถ้าคนเราปราศจากดวงตาแล้วทุกอย่างก็จะมืดมน
ม้ามืด[N] dark horse, Syn. ม้านอกสายตา, Example: เธอกลายเป็นม้ามืดในการแข่งขันว่ายน้ำ, Thai definition: คนหรือสัตว์ที่ชนะการแข่งขันโดยไม่มีใครนึกคาดไว้
แว่นดำ[N] dark glasses, Syn. แว่นตาดำ, แว่นกันแดด, Example: ชายคนนั้นยกมือข้างขวาขึ้น เพื่อขยับแว่นดำที่ใส่อยู่, Count unit: อัน
อำนาจฝ่ายต่ำ[N] evil power, See also: power of darkness, Example: อย่าปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาครอบครองจิตใจ, Thai definition: ความเหนี่ยวรั้งในทางชั่ว
อ่ำ[ADJ] darken, See also: gloomy, dim, murk, overcast, Syn. มืด, มัว, Ant. สว่าง, Thai definition: มืดคลุ้ม
อันธการ[N] darkness, See also: dark, Syn. ความมืด, Notes: (บาลี)
สีเข้ม[ADJ] darkened colour, See also: dark, Syn. สีแก่, Ant. สีอ่อน, Example: ฉันชอบใส่เสื้อสีเข้มมากกว่าสีอ่อนเพราะพลางหุ่นได้ดีกว่า, Thai definition: สีที่แก่หรือจัดมาก
เดือนมืด[N] waning moon, See also: moonless night, dark night, unlighted night, Example: ดวงดาวระยับในคืนเดือนมืด, Thai definition: เรียกคืนที่ไม่มีดวงจันทร์ส่องแสงว่า คืนเดือนมืด
บดบัง[V] hide, See also: eclipse, obscure, darken, overshadow, conceal, Syn. บัง, พราง, Ant. เปิด, เผย, แสดง, Example: คืนนี้เมฆหนามาบดบังแสงนวลของดวงจันทร์เสียหมด, Thai definition: กั้นหรือปิดแสงเอาไว้ไม่ให้เผยออกมา
กาฬ[ADJ] black, See also: dark, dark blue, Syn. ดำ, Notes: (บาลี)
ครึ้ม[ADJ] dense, See also: thick, dark, Syn. หนา, ทึบ, Example: ข้างหนึ่งเป็นภูเขาอีกข้างหนึ่งเป็นป่าครึ้ม
คลุ้ม[ADJ] cloudy, See also: dim, dark, murky, Syn. มืดมัว, ครึ้ม, Example: ข้าพเจ้าเห็นเสาเรือกระโดกกระเดกไปมาอยู่แทบท้องฟ้าอันมืดคลุ้ม, Thai definition: ที่มีลักษณะมืดมัวไม่แจ่มใส
คลุ้ม[V] be cloudy, See also: be dim, be dark, be murky, Syn. มืดมัว, ครึ้ม, Example: คืนนี้ฟ้าคลุ้มลงอย่างรวดเร็วกว่าทุกวัน, Thai definition: มีลักษณะมืดมัวไม่แจ่มใส
ชอ่ำ[ADJ] dark, See also: dusky, gloomy
ชอื้อ[ADJ] gloomy, See also: dark, dusky
ดำแดง[ADJ] reddish black, See also: brown, dark red, tan, Syn. น้ำตาล, น้ำตาล-แดง, ผิวสองสี, Example: เขาใส่เสื้อสีดำแดง
หมอก[ADJ] dark gray, Syn. สีเทา, เทา, Example: ขุนแผนแวะไปเอาดาบฟ้าฟื้นและม้าสีหมอกที่เมืองพิจิตร, Thai definition: สีเทาแก่อย่างสีเมฆ
ดำ[ADJ] black, See also: dark, dusky, Syn. มืด, คล้ำ, Ant. ขาว, Example: กระเป๋าสตางค์สีดำที่วางอยู่บนโต๊ะหายไป, Thai definition: สีอย่างสีมินหม้อ ใช้ประกอบสิ่งต่างๆ บางอย่างโดยอนุโลมตามลักษณะสี เป็นชื่อเรียกเฉพาะ เช่น ผ้าดำ เต่าดำ มดดำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi tam) EN: evil power ; power of darkness   
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
ช็อกโกแลตดำ[n. exp.] (chǿkkōlaēt dam) EN: dark chocolate   FR: chocolat noir [m]
ดำ[adj.] (dam) EN: black ; dark ; dusky   FR: noir ; obscur
ดำแดง[adj.] (damdaēng) EN: reddish black ; brown ; dark red ; tan   FR: mordoré
ดำมืด[adj.] (dam meūt) EN: dark   FR: obscur ; noir
เดือนมืด[n. exp.] (deūoen meūt) EN: waning moon ; moonless night ; dark night ; unlighted night   FR: nuit sans lune [f] ; nuit noire [f]
เอกภพมืด[n. exp.] (ēkkaphop meūt) EN: Dark Universe   
ไฝ[n.] (fai) EN: mole ; dark spot   FR: grain de beauté [m] ; mouche [f]
แก่[adj.] (kaē) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated   FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré
กาแล็กซีดำมืด[n. prop.] (kālaeksī dam meūt) EN: dark galaxy   FR: galaxie noire [f]
กาลกิณี[n.] (kālakinī) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate   FR: heures sombres [fpl]
กาฬ[adj.] (kān) EN: black ; dark ; dark blue   FR: noir
ค่ำ[v.] (kham) EN: become dark ; darken   
ขาบ[n.] (khāp) EN: dark blue colour   FR: bleu foncé [m]
เข้ม[adj.] (khem) EN: dark ; deep   FR: foncé ; sombre
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty   FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
คลุ้ม[adj.] (khlum) EN: cloudy ; dim ; dark ; murky   FR: nuageux ; couvert
ความมืด[n.] (khwām meūt) EN: darkness ; the dark   FR: obscurité [f] ; ténèbres [fpl] ; noir [m]
ก้นครัว[X] (konkhrūa) EN: not allowed to go out of the house ; kept in the dark   
ม้ามืด[n. exp.] (mā meūt) EN: dark horse   
หมึกข้น[n. exp.] (meuk khon) EN: thick ink ; dark ink   FR: encre grasse [f]
มือมืด[n. exp.] (meū meūt) EN: mysterious person ; mysterious offender ; invisible attacker ; unknown hand ; dark horse   FR: main mystèrieuse [f]
มืด[X] (meūt) EN: dark ; obscur ; dusk ; black   FR: sombre ; obscur ; noir
มืดทึบ[adj.] (meūt theūp) EN: pitch-dark   
มืดมาก[X] (meūt māk) EN: darkened   
มืดมิด[X] (meūt mit) EN: darkened   
มืดมน[v.] (meūtmon) EN: dark ; become gloomy   
มืดมนอนธการ[v. exp.] (meūtmon onthakān) EN: dark   
มืดสนิท[v.] (meūt sanit) EN: be pitch-dark   
มืดสนิท[adj.] (meūt sanit) EN: dark   
หมอก[adj.] (møk) EN: dark grey   FR: gris foncé
หมอง[adj.] (møng) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sombre ; glomy ; sad ; clouded   FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste
มองในแง่ร้าย[v. exp.] (møng nai ngae rāi) EN: look at the dark side ; be pessimistic   FR: être pessimiste ; voir le mauvais côté des choses
มุมมืด[n. exp.] (mum meūt) EN: dark corner   
เงามืด[n.] (ngao meūt) EN: shadow ; dark shadow ; shade ; umbra   FR: ombre [f]
นกแอ่นท้องลาย[n. exp.] (nok aen thøng lāi) EN: Dark-rumped Swift   FR: Martinet de l'Assam [m] ; Martinet à queue pointue [m]
นกเดินดงคอสีเข้ม[n. exp.] (nok doēn dong khø sī khem) EN: Dark-throated Thrush   FR: Grive à gorge rousse [f] ; Grive à gorge sombre [f] ; Merle à cou roux [m]
นกเดินดงเล็กปากยาว[n. exp.] (nok doēn dong lek pāk yāo) EN: Dark-sided Thrush   FR: Grive à grand bec [m] ; Grive à long bec [f] ; Grive à flancs sombres [f]
นกหางรำดำ[n. exp.] (nok hāng ram dam) EN: Dark-backed Sibia ; Black-headed Sibia ; Black-backed Sibia   FR: Sibia à tête noire ; Sibia pie ; Sibia de Tickell
นกจับแมลงสีคล้ำ[n. exp.] (nok jap malaēng sī khlam) EN: Dark-sided Flycatcher   FR: Gobemouche de Sibérie [m] ; Gobemouche à flancs sombres [m] ; Gobemouche fuligineux [m]
นกจาบปีกอ่อนสีชมพูคล้ำ[n. exp.] (nok jāp pīk øn sī chomphū khlam) EN: Dark-breasted Rosefinch   FR: Roselin sombre [m] ; Roselin du Népal [m]
นกขมิ้นหัวดำเล็ก[n. exp.] (nok khamin hūa dam lek) EN: Dark-throated Oriole   FR: Loriot à gorge noire [m] ; Loriot à gorge sombre [m] ; Loriot à poitrine striée [m]
นกกระจิบคอดำ[n. exp.] (nok krajip khø dam) EN: Dark-necked Tailorbird   FR: Couturière à col noir [f] ; Fauvette-couturière à poitrine noire [f] ; Couturière des bois [f]
พลังงานมืด[n. exp.] (phalang-ngān meūt) EN: dark energy   
พยับ[adj.] (phayap) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim   FR: nuageux ; couvert
ผีเสื้อฟ้าขีดหกโคนปีกดำ[n. exp.] (phīseūa fā khīt hok khōn pīk dam) EN: Dark-based Lineblue   
ผีเสื้อฟ้าวาวสีคล้ำ[n. exp.] (phīseūa fā wāo sī khlam) EN: Dark Cerulean   
ผีเสื้อกามเทพดำ[n. exp.] (phīseūa Kāmmathēp dam) EN: Dark Cupid   

CMU English Pronouncing Dictionary
DARK    D AA1 R K
DARKE    D AA1 R K
DARKEN    D AA1 R K AH0 N
DARKLY    D AA1 R K L IY0
DARKIE    D AA1 R K IY0
DARKER    D AA1 R K ER0
DARKEST    D AA1 R K AH0 S T
ANADARKO    AE2 N AH0 D AA1 R K OW0
DARKNESS    D AA1 R K N AH0 S
DARKROOM    D AA1 R K R UW2 M
DARKENED    D AA1 R K AH0 N D
DARKENING    D AA1 R K AH0 N IH0 NG
DARKENING    D AA1 R K N IH0 NG
ANADARKO'S    AE2 N AH0 D AA1 R K OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dark    (n) (d aa1 k)
Darky    (n) (d aa1 k ii)
Darkey    (n) (d aa1 k ii)
Darkie    (n) (d aa1 k ii)
darken    (v) (d aa1 k @ n)
darker    (j) (d aa1 k @ r)
darkly    (a) (d aa1 k l ii)
Darkeys    (n) (d aa1 k i z)
Darkies    (n) (d aa1 k i z)
darkens    (v) (d aa1 k @ n z)
darkest    (j) (d aa1 k i s t)
darkened    (v) (d aa1 k @ n d)
darkness    (n) (d aa1 k n @ s)
darkroom    (n) (d aa1 k r uu m)
darkening    (v) (d aa1 k @ n i ng)
darkrooms    (n) (d aa1 k r uu m z)
pitch-dark    (j) - (p i1 ch - d aa k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alt {n}; Altbier {n}top-fermented German dark beer [Add to Longdo]
Beobachterstand {m}; Radarkuppel {f} [mil.]blister [Add to Longdo]
Bier {n} | Biere {pl} | helles Bier | dunkles Bier | Bier von Fass; Fassbier {n}beer | beers | lager; light beer | brown ale; dark beer | draught beer; draft beer [Am.] [Add to Longdo]
Cheddarkäse {m}; Cheddar {m} [cook.]cheddar cheese; cheddar [Add to Longdo]
Dunkelfeld {m}dark field [Add to Longdo]
Dunkelheit {f}darkness; dark [Add to Longdo]
Dunkelkammer {f} | Dunkelkammern {pl}dark room; darkroom | dark rooms; darkrooms [Add to Longdo]
Finsternis {f}darkness; gloom; gloominess [Add to Longdo]
Gedanke {m}; Denkweise {f} | in Gedanken | bei dem Gedanken an | in Gedanken versunken | in Gedanken versunken sein | sich über etw. Gedanken machen | sich über etw. keine Gedanken machen | sein einziger Gedanke | schwarze Gedanken | finstere Gedanken | der bloße Gedanke daran | der leitende Gedanke | der Gedanke zähltthought | in thought | at the thought of | absorbed in thought | to be sunk in thoughts; to be lost in thought | to be concerned about sth. | to be unconcerned about | his one thought | glum thoughts | dark thoughts | the very thought of it | the leading thought | it's the thought that counts [Add to Longdo]
Geheimnis {n} | Geheimnisse {pl} | ein tiefes Geheimnis | ein Geheimnis bewahren | hinter ein Geheimnis kommensecret | secrets | a dark secret | to keep a secret | to find out a secret [Add to Longdo]
Lichtverdunkelung {f}function room darkening [Add to Longdo]
dunkler Punktdark chapter [Add to Longdo]
Radarkontrolle {f}radar speed check; radar control [Add to Longdo]
Schwärze {f}blackness; darkness [Add to Longdo]
ein Sprung ins Ungewissea leap in the dark [Add to Longdo]
abdunkelnto darken; to dim [Add to Longdo]
brünett {adj}brunette; dark-haired [Add to Longdo]
dunkel; finster {adj} | dunkler | am dunkelsten; am finsterstendark; darksome | darker | darkest [Add to Longdo]
dunkel {adv}darkly [Add to Longdo]
dunkelblau; sattblau {adj}dark blue; deep blue [Add to Longdo]
dunkelfettdarkbold [Add to Longdo]
dunkelnto darken [Add to Longdo]
dunkelrot {adj}dark-red [Add to Longdo]
halbdunkelsemidarkness [Add to Longdo]
ocker {adj}ochre; ocher [Am.]; dark yellow [Add to Longdo]
pechschwarz {adj}pitch-black; pitch dark; as black as pitch [Add to Longdo]
rabenschwarzjet-black; pitch-dark [Add to Longdo]
schwarzäugig {adj}black-eyed; dark-eyed [Add to Longdo]
schwärzlich {adj}blackish; darkish [Add to Longdo]
stockfinster; stockdunkel {adj}pitch-dark; pitch-black [Add to Longdo]
tasten (nach) | tastend | getastet | tastet | tastete | sich vorwärts tasten | im Dunkeln tappento grope (for) | groping | groped | gropes | groped | to grope one's way | to be groping in the dark [Add to Longdo]
umwölkento cloud over; to darken; to becloud [Add to Longdo]
ein unbeschriebenes Blatta dark horse [Add to Longdo]
verdunkeln | verdunkelnd | verdunkelt | verdunkelt | verdunkelteto darken | darkening | darkened | darkens | darkened [Add to Longdo]
Er lässt mich über sein Pläne völlig im Dunkeln.He left me completely in the dark about his plans. [Add to Longdo]
Er tappt im Dunkeln.He's in the dark. [Add to Longdo]
Halten Sie es geheim!Keep it dark! [Add to Longdo]
Ich tappe im Dunkeln.I'm in the dark. [Add to Longdo]
Komm mir nie wieder ins Haus.Don't darken my door again. [Add to Longdo]
Nachts sind alle Katzen grau.All colors will agree in the dark. [Add to Longdo]
immer noch im Dunkeln tappendSITD : still in the dark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんじ色;臙脂色[えんじいろ, enjiiro] (n) dark red; deep red [Add to Longdo]
くすむ[, kusumu] (v5m,vi) to be quiet; to be dull; to darken [Add to Longdo]
こげ茶色;焦げ茶色[こげちゃいろ, kogechairo] (n) dark brown; olive brown [Add to Longdo]
どす黒い[どすぐろい, dosuguroi] (adj-i) darkish; dusky [Add to Longdo]
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season [Add to Longdo]
アフターダーク[, afuta-da-ku] (n) {comp} After Dark [Add to Longdo]
オスジクロハギ;ダークサージャン;ダークサージョン;リングテールサージャンフィッシュ;リングテールサージョンフィッシュ[, osujikurohagi ; da-kusa-jan ; da-kusa-jon ; ringute-rusa-janfisshu ; ringute-rusa-j] (n) ringtail surgeonfish (Acanthurus blochii, species of tang from the Indo-Pacific); blue-banded pualu; dark surgeon; tailring surgeonfish [Add to Longdo]
ガンクロ[, gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000) [Add to Longdo]
ケラレ;けられ[, kerare ; kerare] (n) vignetting (darkening of the perimeter of a photographic image) [Add to Longdo]
センターGUY[センターガイ, senta-gai] (n) (sl) young men with deep tans (or dark makeup) who wear white eyeliner and lipstick [Add to Longdo]
ダーク[, da-ku] (adj-na,n) dark; (P) [Add to Longdo]
ダーク・ゴースト・フィッシュ;ダークゴーストフィッシュ[, da-ku . go-suto . fisshu ; da-kugo-sutofisshu] (n) dark ghost shark (Hydrolagus novaezealandiae, a shortnose chimaera endemic to New Zealand) [Add to Longdo]
ダーク・スーツ;ダークスーツ[, da-ku . su-tsu ; da-kusu-tsu] (n) dark (menswear) suit (midnight blue, black, etc.) [Add to Longdo]
ダークエージ[, da-kue-ji] (n) dark age; the Dark Ages [Add to Longdo]
ダークエネルギー[, da-kuenerugi-] (n) dark energy [Add to Longdo]
ダークサイド[, da-kusaido] (n) dark side [Add to Longdo]
ダークステージ[, da-kusute-ji] (n) dark stage [Add to Longdo]
ダークチェンジ[, da-kuchienji] (n) dark change [Add to Longdo]
ダークファイバ[, da-kufaiba] (n) {comp} dark fiber [Add to Longdo]
ダークファイバー[, da-kufaiba-] (n) dark fiber; dark fibre [Add to Longdo]
ダークブルー[, da-kuburu-] (n,adj-no) dark blue [Add to Longdo]
ダークホース[, da-kuho-su] (n) dark horse [Add to Longdo]
ダークマター[, da-kumata-] (n) dark matter [Add to Longdo]
ヒレグロスズメダイ[, hiregurosuzumedai] (n) dark-fin chromis (Chromis atripes) [Add to Longdo]
ヤマンバ[, yamanba] (n) subculture of teenage girls ca. 1999 (blonde hair, dark make-up except eyes, platform boots) [Add to Longdo]
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) [Add to Longdo]
暗い色[くらいいろ, kuraiiro] (n) dark color; dark colour [Add to Longdo]
暗がり[くらがり, kuragari] (n) darkness [Add to Longdo]
暗さ[くらさ, kurasa] (n) darkness; gloom [Add to Longdo]
暗れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair [Add to Longdo]
暗闇(P);暗やみ(P)[くらやみ, kurayami] (n) darkness; the dark; (P) [Add to Longdo]
暗雲[あんうん, an'un] (n) dark clouds; (P) [Add to Longdo]
暗雲低迷[あんうんていめい, an'unteimei] (n) gathering dark clouds; being under the shadow of [Add to Longdo]
暗褐色[あんかっしょく, ankasshoku] (n) dark brown [Add to Longdo]
暗愚;闇愚[あんぐ, angu] (adj-na,n) (1) imbecility; feeblemindedness; (2) dark [Add to Longdo]
暗愚な人人;暗愚な人々[あんぐなひとびと, angunahitobito] (n) dark souls [Add to Longdo]
暗穴;闇穴[あんけつ, anketsu] (n) (1) dark hole; (2) idiot; fool; (3) (abbr) (See 闇穴道) historical road [Add to Longdo]
暗紅色[あんこうしょく, ankoushoku] (n) dark red [Add to Longdo]
暗香[あんこう, ankou] (n) scent of a flower floating about in the air; lingering scent of a flower in the darkness [Add to Longdo]
暗黒(P);闇黒[あんこく, ankoku] (adj-na,n,adj-no) darkness; (P) [Add to Longdo]
暗黒時代[あんこくじだい, ankokujidai] (n) (1) Dark Ages; (2) dark age [Add to Longdo]
暗黒星雲[あんこくせいうん, ankokuseiun] (n) dark nebula [Add to Longdo]
暗黒大陸[あんこくたいりく, ankokutairiku] (n) Dark Continent (i.e. Africa) [Add to Longdo]
暗黒物質[あんこくぶっしつ, ankokubusshitsu] (n) dark matter [Add to Longdo]
暗黒面[あんこくめん, ankokumen] (n) the dark or seamy side [Add to Longdo]
暗紫色[あんししょく, anshishoku] (n) dark purple [Add to Longdo]
暗室[あんしつ, anshitsu] (n) dark room [Add to Longdo]
暗順応[あんじゅんのう, anjunnou] (n) (See 明順応) dark adaptation [Add to Longdo]
暗色[あんしょく, anshoku] (n,adj-no) dark colour; dark color [Add to Longdo]
暗赤色[あんせきしょく, ansekishoku] (n) dark red [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] dark; deep [Add to Longdo]
夜幕[yè mù, ㄧㄝˋ ㄇㄨˋ, ] curtain of night; gathering darkness [Add to Longdo]
惨淡[cǎn dàn, ㄘㄢˇ ㄉㄢˋ, / ] dark; gloomy; dismal; by painstaking effort [Add to Longdo]
摸黑[mō hēi, ㄇㄛ ㄏㄟ, ] to grope about in the dark [Add to Longdo]
明月[míng yuè, ㄇㄧㄥˊ ㄩㄝˋ, ] bright moon; refers to 夜明珠, a legendary pearl that can glow in the dark [Add to Longdo]
明枪好躲,暗箭难防[míng qiāng hǎo duǒ, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧㄤ ㄏㄠˇ ㄉㄨㄛˇ, an4 jian4 nan2 fang2, / ] lit. easy to dodge the spear in the open, hard to avoid a stab in the dark (成语 saw); it is hard to guard against secret conspiracies [Add to Longdo]
明枪易躲,暗箭难防[míng qiāng yì duǒ, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧㄤ ㄧˋ ㄉㄨㄛˇ, an4 jian4 nan2 fang2, / ] lit. easy to dodge the spear in the open, hard to avoid a stab in the dark (成语 saw); it is hard to guard against secret conspiracies [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] conceal; dark [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] dark; night; unlucky [Add to Longdo]
晦暗[huì àn, ㄏㄨㄟˋ ㄢˋ, ] dark and gloomy [Add to Longdo]
[àn, ㄢˋ, ] dark; gloomy; hidden; secret [Add to Longdo]
暗中[àn zhōng, ㄢˋ ㄓㄨㄥ, ] in the dark; in secret; on the sly; surreptitiously [Add to Longdo]
暗室[àn shì, ㄢˋ ㄕˋ, ] darkroom [Add to Longdo]
暗星云[àn xīng yún, ㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] dark nebula (visible as a shadow, absorbing light from behind); absorption nebula [Add to Longdo]
暗无天日[àn wú tiān rì, ㄢˋ ˊ ㄊㄧㄢ ㄖˋ, / ] complete darkness; total absence of justice [Add to Longdo]
暗线光谱[àn xiàn guāng pǔ, ㄢˋ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄤ ㄆㄨˇ, 线 / ] dark-line spectrum [Add to Longdo]
暗适应[àn shì yìng, ㄢˋ ㄕˋ ˋ, / ] dark adaptation [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] dark [Add to Longdo]
[tán, ㄊㄢˊ, / ] dark clouds [Add to Longdo]
月孛[yuè bèi, ㄩㄝˋ ㄅㄟˋ, ] lunar apogee (point in the moon's orbit furthest from earth); imaginary heavenly body occupying the second focus of the moon's elliptic orbit; dark moon; Lilith [Add to Longdo]
[yǎo, ㄧㄠˇ, ] dark and quiet; disappear [Add to Longdo]
杳无人烟[yǎo wú rén yān, ㄧㄠˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, / ] dark and uninhabited (成语 saw); remote and deserted; God-forsaken [Add to Longdo]
橙红色[chéng hóng sè, ㄔㄥˊ ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, / ] red-orange color; dark orange [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, ] dark red [Add to Longdo]
深灰色[shēn huī sè, ㄕㄣ ㄏㄨㄟ ㄙㄜˋ, ] dark gray [Add to Longdo]
浑茫[hún máng, ㄏㄨㄣˊ ㄇㄤˊ, / ] the dark ages before civilization; limitless reaches; vague and confused [Add to Longdo]
浓淡[nóng dàn, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄢˋ, / ] shade (of a color, i.e. light or dark) [Add to Longdo]
乌蓝[wū lán, ㄌㄢˊ, / ] dark blue [Add to Longdo]
无的放矢[wú dì fàng shǐ, ˊ ㄉㄧˋ ㄈㄤˋ ㄕˇ, / ] to shoot without aim (成语 saw); fig. to speak without thinking; firing blindly; to shoot in the air; a shot in the dark [Add to Longdo]
蒙在鼓里[méng zài gǔ lǐ, ㄇㄥˊ ㄗㄞˋ ㄍㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] lit. kept hoodwinked inside a drum (成语 saw); completely in the dark [Add to Longdo]
碧绿[bì lǜ, ㄅㄧˋ ㄌㄩˋ, 绿 / ] dark green [Add to Longdo]
碧蓝[bì lán, ㄅㄧˋ ㄌㄢˊ, / ] dark blue [Add to Longdo]
[yǎo, ㄧㄠˇ, ] dark; deep; southeast corner of room [Add to Longdo]
窥探[kuī tàn, ㄎㄨㄟ ㄊㄢˋ, / ] to pry into (military secrets); to peer (into the dark) [Add to Longdo]
红糖[hóng táng, ㄏㄨㄥˊ ㄊㄤˊ, / ] dark brown sugar; molasses [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] dark gray; superlative; variegated [Add to Longdo]
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, ] dark red color (of silk product) [Add to Longdo]
[zī, , / ] Buddhists; black silk; dark [Add to Longdo]
[fēi, ㄈㄟ, / ] dark red; purple silk [Add to Longdo]
芸苔子[yún tái zǐ, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ ㄗˇ, ] rape (Brassica campestris L.); rapeseed plant; canola plant; a common vegatable with a dark green leaf; also called 油菜 [Add to Longdo]
[cāng, ㄘㄤ, / ] dark blue; deep green; housefly (Musca domestica); surname Cang [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] coarse hemp cloth; gray or dark color; Taiwan pr. he2 [Add to Longdo]
变暗[biàn àn, ㄅㄧㄢˋ ㄢˋ, / ] darken [Add to Longdo]
变黑[biàn hēi, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄟ, / ] darken [Add to Longdo]
阴面[yīn miàn, ㄇㄧㄢˋ, / ] shady side; dark side [Add to Longdo]
青葱[qīng cōng, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄥ, / ] dark green [Add to Longdo]
韬光养晦[tāo guāng yǎng huì, ㄊㄠ ㄍㄨㄤ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] lit. to cover light and nurture in the dark (成语 saw); to conceal one's strengths and bide one's time; hiding one's light under a bush [Add to Longdo]
头昏眼暗[tóu hūn yǎn àn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄧㄢˇ ㄢˋ, / ] head spinning and eyes dark (成语 saw); dizzy; fainting; vertigo [Add to Longdo]
风雨如晦[fēng yǔ rú huì, ㄈㄥ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] lit. wind and rain darken the sky (成语 saw); fig. the situation looks grim [Add to Longdo]
[tiě, ㄊㄧㄝˇ, ] dark brown horse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アフターダーク[あふたーだーく, afuta-da-ku] After Dark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dark \Dark\ (d[aum]rk), a. [OE. dark, derk, deork, AS. dearc,
   deorc; cf. Gael. & Ir. dorch, dorcha, dark, black, dusky.]
   1. Destitute, or partially destitute, of light; not
    receiving, reflecting, or radiating light; wholly or
    partially black, or of some deep shade of color; not
    light-colored; as, a dark room; a dark day; dark cloth;
    dark paint; a dark complexion.
    [1913 Webster]
 
       O dark, dark, dark, amid the blaze of noon,
       Irrecoverably dark, total eclipse
       Without all hope of day!       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       In the dark and silent grave.     --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   2. Not clear to the understanding; not easily seen through;
    obscure; mysterious; hidden.
    [1913 Webster]
 
       The dark problems of existence.    --Shairp.
    [1913 Webster]
 
       What may seem dark at the first, will afterward be
       found more plain.           --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       What's your dark meaning, mouse, of this light word?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Destitute of knowledge and culture; in moral or
    intellectual darkness; unrefined; ignorant.
    [1913 Webster]
 
       The age wherein he lived was dark, but he
       Could not want light who taught the world to see.
                          --Denhan.
    [1913 Webster]
 
       The tenth century used to be reckoned by medi[ae]val
       historians as the darkest part of this intellectual
       night.                --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   4. Evincing black or foul traits of character; vile; wicked;
    atrocious; as, a dark villain; a dark deed.
    [1913 Webster]
 
       Left him at large to his own dark designs. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Foreboding evil; gloomy; jealous; suspicious.
    [1913 Webster]
 
       More dark and dark our woes.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A deep melancholy took possesion of him, and gave a
       dark tinge to all his views of human nature.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       There is, in every true woman-s heart, a spark of
       heavenly fire, which beams and blazes in the dark
       hour of adversity.          --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   6. Deprived of sight; blind. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He was, I think, at this time quite dark, and so had
       been for some years.         --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   Note: Dark is sometimes used to qualify another adjective;
      as, dark blue, dark green, and sometimes it forms the
      first part of a compound; as, dark-haired, dark-eyed,
      dark-colored, dark-seated, dark-working.
      [1913 Webster]
 
   {A dark horse}, in racing or politics, a horse or a candidate
    whose chances of success are not known, and whose
    capabilities have not been made the subject of general
    comment or of wagers. [Colloq.]
 
   {Dark house}, {Dark room}, a house or room in which madmen
    were confined. [Obs.] --Shak.
 
   {Dark lantern}. See {Lantern}. -- The
 
   {Dark Ages}, a period of stagnation and obscurity in
    literature and art, lasting, according to Hallam, nearly
    1000 years, from about 500 to about 1500 A. D.. See
    {Middle Ages}, under {Middle}.
 
   {The Dark and Bloody Ground}, a phrase applied to the State
    of Kentucky, and said to be the significance of its name,
    in allusion to the frequent wars that were waged there
    between Indians.
 
   {The dark day}, a day (May 19, 1780) when a remarkable and
    unexplained darkness extended over all New England.
 
   {To keep dark}, to reveal nothing. [Low]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dark \Dark\ (d[aum]rk), n.
   1. Absence of light; darkness; obscurity; a place where there
    is little or no light.
    [1913 Webster]
 
       Here stood he in the dark, his sharp sword out.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The condition of ignorance; gloom; secrecy.
    [1913 Webster]
 
       Look, what you do, you do it still i' th' dark.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Till we perceive by our own understandings, we are
       as much in the dark, and as void of knowledge, as
       before.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Fine Arts) A dark shade or dark passage in a painting,
    engraving, or the like; as, the light and darks are well
    contrasted.
    [1913 Webster]
 
       The lights may serve for a repose to the darks, and
       the darks to the lights.       --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dark \Dark\, v. t.
   To darken; to obscure. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top