Search result for

*dach*

(271 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dach, -dach-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
headache[N] อาการปวดศีรษะ, See also: อาการปวดหัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dacha(ดา'ชะ) n. บ้านขนาดใหญ่ในชนบท,คฤหาสน์ในชนบท
dachshund(ดาช'ฮูนดฺ) n. ชื่อสุนัขเยอรมนีพันธุ์หนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
dachshund(n) สุนัขพันธุ์ดัชชุน
headache(n) อาการปวดหัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dachshundsดัชชุน [TU Subject Heading]
Headacheปวดศีรษะ [TU Subject Heading]
Migraine Headacheโรคปวดศีรษะข้างเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Did she?Dachte sie das? The Underdog (1993)
Sorry.- Ich dachte mir... Repercussions (2003)
Adacher."Adacher". The Unknown Woman (2006)
82.Zweiundachtzig ! Just the Wind (2012)
I did.Das dachte ich. Episode #3.6 (2014)
The attic.Den Dachboden. Cinderella (2015)
Me.Wissen Sie, ich habe nachgedacht. Flowers (2015)
No.- Wer hätte das gedacht. War (2015)
I thought,Ich dachte: eps2.9_pyth0n-pt2.p7z (2016)
The rash. No headache.ไม่มีน้ำหนักลด ผื่น Joy (2008)
35-year-old male-- crushing headache and three seizures in the last two days.คนไข้ชาย อายุ 35 ปี มีอาการปวดหัว และชักสามครั้ง ในสองวันที่ผ่านมา The Itch (2008)
It's nothing. I am having a bit of a headacheไม่เป็นไร แม่ปวดหัวนิดหน่อย Iljimae (2008)
Teacher, it's headache medicine. My head is hurting.อาจารย์ค่ะ มันเป็นยาแก้ปวดศีรษะ หัวของฉันมันเริ่มจะปวดๆ Beethoven Virus (2008)
Hopefully I won't need that headache anymore.หวังว่าฉันคงจะไม่ต้องปวดหัวอีกนะ The Bank Job (2008)
What a headache.ปวดหัวอะไรอย่างนี้. Episode #1.5 (2008)
This makes me get a headache.นี่ทำให้ผมปวดหัว. Episode #1.8 (2008)
Wow, such a headache.ว้าว, ปวดหัวจริงๆ. Episode #1.8 (2008)
But Bond, is proving to be a headache.แต่บอนด์ก้อพิสูจน์แล้วว่่า เค้าทำตัวน่าปวดหัว Quantum of Solace (2008)
Is this what you call a dachshund?นี่คือที่เขาเรียกว่าพันธุ์ดัชชุนเหรอเปล่า? Frost/Nixon (2008)
You're gonna give yourself a headache.เธอหาเรื่องให้ตัวเองปวดหัวเปล่าๆ City of Ember (2008)
And giving you a headache.และทำให้คุณปวดหัว Safe and Sound (2008)
The biggest headache now was what to do with the surpluses engendered by modern agriculture.ปัญหาใหญ่ที่สุดในตอนนี้คือ จะทำอย่างไรกับผลผลิตมหาศาล ที่ได้มาจากเกษตรกรรมอันทันสมัยนี้ Home (2009)
Have you seen my Kodachi?ไม่สกปรกซะหน่อย Goemon (2009)
It happened in that night, when you... disappeared together with my Kodachi and came back injured.ยังเรียกตัวเองแบบนั้นอยู่อีก นินจาหมายเลขหนึ่งของโนบุนากะ Goemon (2009)
- Here's a headache.- เจองานยากเข้าแล้ว Invictus (2009)
Gonna be a headache for England, that's for sure. We're gonna donnerthem.พวกทีมอังกฤษแย่แน่ๆ เพราะเราจะบดขยี้พวกมัน Invictus (2009)
And just because I'm dead doesn't mean I can't have a splitting headache.และแค่เพราะว่าฉันตาย มันไม่ได้หมายความว่าฉันจะให้เธอย้ายเข้ามาได้ ปวดหัวจริงๆเลยให้ตายสิ! Dead Like Me: Life After Death (2009)
although sometimes we are only Les Deux Gourmandes because Louisette turns out to have headaches and doctor's appointments she schedules during class.แม้ว่าบางทีจะเหลือแค่ "สองอาหารเสือ เพราะหลุยแซทชอบปวดหัวบ้าง มีนัดหมอบ้าง Julie & Julia (2009)
I have a little headache.ฉันปวดหัวนิดหน่อย Julie & Julia (2009)
I never had headaches like this 'til your ass came on board.ฉันไม่เคยปวดหัวอย่างนี้มาก่อน จนนายมาร่วมทางกับฉันเนี่ยหละ Zombieland (2009)
- You give me a headache.- พ่อทำหนุปวดหัว. Princess Protection Program (2009)
You're giving me a headache.ใช่ เมื่อก่อนโน้น Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Well, it usually starts with a headache.ปรกติมันจะเริ่มจากอาการปวดหัว The Monster at the End of This Book (2009)
A really bad headache.ปวดหัวหนักมากๆ The Monster at the End of This Book (2009)
First the headaches then the skin turns to rice pudding.ตอนแรกก็แค่ปวดหัว จากนั้นผิวหนังก็เละเป็นโจ๊กเลย Bound (2009)
He was getting headaches,เขาปวดศีรษะ Demonology (2009)
Ah, headache. she sends her regrets. oh-อ่า เธอปวดหัวน่ะ เธอเสียดายที่มาไม่ได้ -อ่อ Connect! Connect! (2009)
You okay, im? I'm fine, aside from a splitting headache.ฉันโอเค นอกจากอาการปวดหัวเนี่ย Legion (2009)
Your wish was my... headache inducing project.ถ้าหากเธอขอมา... ก็จำต้องจัดให้ Ben 10: Alien Swarm (2009)
I have a splitting headache.ฉันปวดหัวจะระเบิดแล้ว Chuck Versus the Predator (2009)
- Or I tell you I'm suffering from cluster headaches.- หรือที่ฉันบอกว่า ปวดหัวเป็นหย่อมๆ Pilot (2009)
I'm okay. It was just a headache.ฉันไม่เป็นไรมาก แค่ปวดหัวเท่านั้น Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
It's just a headache now.ตอนนี้ก็แค่ปวดหัวเท่านั้นเอง Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
He has nosebleeds and headaches from stopping time.เขามีเลือดกำเดาไหลและปวดหัวหลังหยุดเวลา Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Headache?ปวดหัว เหรอ? Air: Part 1 (2009)
People are reporting headaches, it has to be.ผู้คนบอกว่ามีอาการปวดหัว ต้องเป็นนี่แน่ Air: Part 1 (2009)
Well, that explains the headache.อืม นั่นอธิบายได้เลย อาการปวดหัวแบบนี้ Air: Part 1 (2009)
But given the symptoms of headache, fever,แต่อาการปวดหัว มีไข้ Time (2009)
Headache, pain in the back of the neck.การปวดหัว , รู้สึกเจ็บปวดในด้านหลังของลำคอ Time (2009)
Headache,ปวดหัว Time (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dachAmericans called frankfurters "dachshund sausages."
dachShe complained of a headache.
dachThis medicine will soothe your headache.
dachKen complained of a headache.
dachHe is suffering from a headache.
dachHe couldn't apply himself to his studies because of a headache.
dachA cup of coffee relieved me of my headache.
dachI have a headache.
dachShe complains of headaches, and that very often.
dachThe next day at the newspaper office he drew a bun which contained a dachshund inside - not a dachshund sausage, but a dachshund.
dachI have a dull, throbbing headache.
dachWhat's your strongest type of headache pill?
dachThree babies crying incessantly gave me a headache.
dachDachshund sausages first became popular in New York, especially at baseball games.
dachDo you have anything for a headache?
dachThis medicine will relieve your headache.
dachYou shouldn't make light of a headache.
dachThe medicine will cure your headache.
dachTom told us that he had a headache.
dachNo wonder you've got a headache; the amount you drank last night.
dachWhen she has a headache, the slightest noise irritates her.
dachDorgan didn't know how to spell dachshund.
dachI had a bad headache yesterday. That was why I was absent.
dachShe has suffered from bad headaches for a long time.
dachMy mother often suffers from headaches.
dachI cannot stand headaches.
dachThat child is a headache.
dachThe fact that nowadays fewer men smoke is a headache for the Japanese tobacco industry.
dachThe patient is always complaining of a headache.
dachHe said he was suffering from a bad headache.
dachHe was suffering from a bad headache.
dachHe used a headache as an excuse for leaving early.
dachThat gives me a headache!
dachI have had a slight headache since last night.
dachMy son is my biggest headache.
dachWhen he saw the salesgirl selling dachshund sausages, he got an idea for a cartoon.
dachHaving a slight headache, I went to bed early.
dachYou can't feel at ease with a headache.
dachSleep off a headache.
dachI have a bad headache today.
dachI would go except for my headache.
dachShe appears to have a headache.
dachYour headache comes from overwork.
dachI have a slight headache now.
dachShe complained of her headache.
dachGetting rid of garbage has become a major headache for the authorities.
dachThe reason I could not attend the meeting was that I had a severe headache.
dachI had a slight headache last night.
dachI have a slight headache today.
dachI have a splitting headache.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปวดหัว[V] have a headache, Syn. ปวดศรีษะ, Example: เขาปวดหัวมากจนต้องกินยาแก้ปวด
ปวดกบาล[V] have headache, See also: have troublesome, have bothersome, Syn. ปวดศีรษะ, ปวดหัว, Example: งานที่ทำอยู่นี่ก็ทำให้ฉันปวดกบาลพออยู่แล้ว อย่าให้ฉันต้องปวดหัวมากไปกว่านี้เลย, Thai definition: มีเรื่องกลุ้มใจ กังวลใจ
ปวดกะโหลก[V] have headache, See also: have troublesome, have bothersome, Syn. ปวดศีรษะ, ปวดหัว, ปวดกบาล, Example: สมนึกรู้สึกปวดกะโหลกทันทีเมื่อลูกชายเข้ามาบอกว่าเขาสอบตก, Thai definition: มีเรื่องกลุ้มใจ กังวลใจ
ปวดศีรษะ[V] have a headache, See also: be a headache, Syn. ปวดหัว, Example: ไซนัสในช่องหูชั้นกลางในกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้ผู้ป่วยปวดศีรษะ ปวดหู หูอื้อ ท้องอืด แน่น เป็นต้น, Thai definition: รู้สึกเจ็บอย่างต่อเนื่องที่หัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปวดหัว [v.] (pūat hūa) EN: have a headache   FR: avoir mal à la tête

CMU English Pronouncing Dictionary
DACHA    D AA1 CH AH0
ADACHI    AA0 D AA1 K IY0
DACHAU    D AE1 K AW0
HEADACHE    HH EH1 D EY2 K
JORDACHE    JH AO1 R D AE2 SH
DACHSHUND    D AA1 K S HH UH2 N D
HEADACHES    HH EH1 D EY2 K S
DACHSHUNDS    D AA1 K S HH UH2 N T S
STAUDACHER    S T AW1 D AH0 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dacha    (n) (d a1 ch @)
dachas    (n) (d a1 ch @ z)
Clydach    (n) (k l i1 d a k)
headache    (n) (h e1 d ei k)
dachshund    (n) (d a1 k s h u n d)
headaches    (n) (h e1 d ei k s)
dachshunds    (n) (d a1 k s h u n d z)
sick-headache    (n) - (s i1 k - h e1 d ei k)
sick-headaches    (n) - (s i1 k - h e1 d ei k s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
駝鳥[だちょう, dachou] (n) นกกระจอกเทศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
withdraw[haraiimoudachi, haraiimoudachi] (n) ถอนเงิน = withdraw = haraiimoudachi
友達[ともだち, tomodachi, tomodachi , tomodachi] (n ) เพื่อน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
友達[ともだち, tomodachi] Thai:English: friend

German-Thai: Longdo Dictionary
Dach(n) |das, pl. Dächer| หลังคา
verdächtig(adj adv) ที่น่าสงสัย เช่น Er sieht verdächtig aus. เขาดูท่าทางน่าสงสัย
Verdacht(n) |der, nur Sg.| ความสงสัยว่ามีการกระทำผิด เช่น Er steht im Verdacht, seinen Nachbar zu töten. เขาถูกสงสัยว่าได้ฆาตกรรมเพื่อนบ้าน
Verdacht(n) |der, nur Sg.| สถานการณ์ที่กำลังถูกสงสัยอยู่ เช่น Man weiß nicht wo sie ist, aber es besteht Verdacht auf Bangkok. ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหน แต่มีเหตุการณ์ชี้ว่าเธอน่าจะอยู่ที่กรุงเทพฯ
Verdachtsfall(n) |der, pl. Verdachtsfälle| กรณีต้องสงสัย, กรณีที่เป็นที่น่าสงสัย
Obdachlose(n) |der/die, pl. Obdachlosen| คนพเนจรร่อนเร่, คนที่ไม่มีบ้านอยู่ เช่น Im August 2005 wird in Dahlewitz (Brandenburg) der Obdachlose Dieter Meier von fünf jungen Männern in einem leer stehenden Gartenbungalow erschlagen.; Der Berliner Asylverein für Obdachlose wurde 1868 von Berliner Würdeträgern gegründet und organisierte Unterkünfte für Obdachlose., See also: R. ein Obdachloser, eine Obdachlose

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendandacht {f}Evening prayer [Add to Longdo]
Abendandacht {f}evensong [Add to Longdo]
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address [Add to Longdo]
Andacht {f}; Zuwendung {f} | Andachten {pl}devotion | devotions [Add to Longdo]
Andacht {f}prayers [Add to Longdo]
Andachtsbildchen {n}devotional picture [Add to Longdo]
Andachtsraum {m}; Oratorium {n} | Andachtsräume {pl}oratory | oratories [Add to Longdo]
Argwohn {m}; Verdacht {m}; Vermutung {f}; Ahnung {f}suspicion [Add to Longdo]
Bedachung {f}; Dachdeckung {f} | Bedachungen {pl}roofing | roofings [Add to Longdo]
Betondachstein {n}concrete roofing tile [Add to Longdo]
Bretterdach {n}board roof [Add to Longdo]
Brummschädel {m}; Kopfschmerz {m}; Kopfweh {n}headache [Add to Longdo]
Dach {n} | Dächer {pl}roof | roofs [Add to Longdo]
Dach {n} | Dächer {pl}housetop | housetops [Add to Longdo]
etw. unter Dach und Fach bringento get sth. in the bag [Add to Longdo]
Dachbalken {m}roof beam [Add to Longdo]
Dachboden {m}; Boden {m}loft [Add to Longdo]
Dachboden {m}garret [Add to Longdo]
Dachdämmung {f}; Dachisolierung {f}roof insulation [Add to Longdo]
Dachdecken {n}tiling of the roof [Add to Longdo]
Dachdecker {m}; Dachdeckerin {f} | Dachdecker {pl}roofer | roofer [Add to Longdo]
Dachdecker {m} (für Reetdächer)thatcher [Add to Longdo]
Dachdecker {m} | Dachdecker {pl}tiler | tilers [Add to Longdo]
Dachdeckerarbeiten {pl}roofing work [Add to Longdo]
Dachdichtung {f}roof sealing [Add to Longdo]
Dachdichtungsbahn {f}moisture-proof roof sheet [Add to Longdo]
Dacheindeckung {f}roofing [Add to Longdo]
Dachentwässerung {f}roof drainage [Add to Longdo]
Dacherker {m}gabled dormer window [Add to Longdo]
Dachfenster {n}dormer; dormer window; roof-light; skylight [Add to Longdo]
Dachfirst {m}roof ridge [Add to Longdo]
Dachfläche {f}roof area [Add to Longdo]
Dachgarten {m}; Dachterrasse {f}roofgarden; roof garden [Add to Longdo]
Dachgaube {f}dormer of a roof [Add to Longdo]
Dachgefälle {n}; Dachneigung {f}; Dachschräge {f}roof pitch; pitch of the roof [Add to Longdo]
Dachgepäckträger {m}roof rack [Add to Longdo]
Dachgeschoss {n} | im Dachgeschoss | im Dachgeschoss wohnentop floor; loft; attic; attic storey | in the attic | to live under the roof [Add to Longdo]
Dachgesellschaft {f}holding company [Add to Longdo]
Dachgesims {n}; Gurtsims {m}fascia [Add to Longdo]
Dachgesims {n}principal cornice [Add to Longdo]
Dachgully {n}roof gully [Add to Longdo]
Dachhaut {f}; Dachbelag {m}roof membrane [Add to Longdo]
Dachhülse {f}roof sleeve [Add to Longdo]
Dachkammer {f}; Dachstube {f} | Dachkammern {pl}; Dachstuben {pl}attic | attics [Add to Longdo]
Dachkante {f}roof-edge [Add to Longdo]
Dachkehle {f}valley [Add to Longdo]
Dachkonstruktion {f}roof structure [Add to Longdo]
Dachlast {f}roof load [Add to Longdo]
Dachlatte {f}roof batten [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
まぶ達;マブ達[まぶだち(まぶ達);マブだち(マブ達);マブダチ, mabudachi ( mabu tachi ); mabu dachi ( mabu tachi ); mabudachi] (n) (col) true friend; close friend [Add to Longdo]
アメリカ駝鳥[アメリカだちょう;アメリカダチョウ, amerika dachou ; amerikadachou] (n) (uk) (obsc) (See レア・2) rhea (Pterocnemia pennata) [Add to Longdo]
ガンガン(P);がんがん[, gangan (P); gangan] (adv,vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P) [Add to Longdo]
ギンギン[, gingin] (adv) (1) (on-mim) ecstatic; ecstatically; (2) splitting headache [Add to Longdo]
ゴーダチーズ[, go-dachi-zu] (n) Gouda cheese [Add to Longdo]
ダチ;だち[, dachi ; dachi] (n) (col) (abbr) (See 友達) friend [Add to Longdo]
ダックスフント[, dakkusufunto] (n) dachshund (ger [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
トリプタン[, toriputan] (n) triptan (any one of a family of drugs used to treat severe headaches) [Add to Longdo]
ホモ達[ホモだち, homo dachi] (n) (col) (sens) homo-friend [Add to Longdo]
育ち[そだち, sodachi] (n) breeding; growth; (P) [Add to Longdo]
育ちがいい;育ちが良い;育ちがよい[そだちがいい(育ちがいい;育ちが良い);そだちがよい(育ちが良い;育ちがよい), sodachigaii ( sodachi gaii ; sodachi ga yoi ); sodachigayoi ( sodachi ga yoi ; soda] (adj-i) (See 育ちのいい) well-bred [Add to Longdo]
育ちが悪い[そだちがわるい, sodachigawarui] (exp) (ant [Add to Longdo]
育ちのいい;育ちの良い;育ちのよい[そだちのいい(育ちのいい;育ちの良い);そだちのよい(育ちの良い;育ちのよい), sodachinoii ( sodachi noii ; sodachi no yoi ); sodachinoyoi ( sodachi no yoi ; soda] (adj-i) (See 育ちがいい) well bred [Add to Longdo]
育ち過ぎる[そだちすぎる, sodachisugiru] (v1) to be overgrown [Add to Longdo]
育ち行く;育ちゆく[そだちゆく, sodachiyuku] (v5k-s) to grow up [Add to Longdo]
育ち盛り[そだちざかり, sodachizakari] (adj-no) growing (child, etc.) [Add to Longdo]
一本立ち[いっぽんだち, ippondachi] (n,vs) independence [Add to Longdo]
塩断ち[しおだち, shiodachi] (n,vs) abstinence from salt (for vow or spiritual reasons) [Add to Longdo]
温室育ち[おんしつそだち, onshitsusodachi] (n) sheltered upbringing [Add to Longdo]
夏木立[なつこだち, natsukodachi] (n) grove in summer [Add to Longdo]
苛立ち;いら立ち[いらだち, iradachi] (n) irritation [Add to Longdo]
芽立ち[めだち, medachi] (n) bud; sprout [Add to Longdo]
顔立ち(P);顔立(io)[かおだち, kaodachi] (n) looks; features; (P) [Add to Longdo]
菊枕[きくまくら, kikumakura] (n) pillow stuffed with chrysanthemum petals (allegedly good for headaches) [Add to Longdo]
逆立ち[さかだち, sakadachi] (n,vs) handstand; headstand; (P) [Add to Longdo]
群発頭痛[ぐんぱつずつう, gunpatsuzutsuu] (n) cluster headache [Add to Longdo]
股立;股立ち[ももだち, momodachi] (n) vents at the hips of a pair of hakama [Add to Longdo]
御用達;ご用達[ごようたし;ごようたつ;ごようだつ;ごようだち, goyoutashi ; goyoutatsu ; goyoudatsu ; goyoudachi] (n) purveyor to the government; purveyor to the Imperial Household [Add to Longdo]
公家;公卿;上達部[くげ(公家;公卿);くぎょう(公卿);かんだちめ(上達部), kuge ( kuge ; kou kyou ); kugyou ( kou kyou ); kandachime ( joutatsu bu )] (n) Imperial Court; court noble; the nobility [Add to Longdo]
公達;君達[きんだち, kindachi] (n) (arch) kings; children of nobles; young nobleman [Add to Longdo]
山立ち;山立(io)[やまだち, yamadachi] (n) (1) bandit; brigand; (2) hunter; (3) (See またぎ) ancient hunting communities in Tohoku [Add to Longdo]
酸橘;醋橘;酢橘[すだち;スダチ, sudachi ; sudachi] (n) (uk) sudachi (species of Japanese citrus, Citrus sudachi) [Add to Longdo]
氏より育ち[うじよりそだち, ujiyorisodachi] (exp) birth is much, but breeding is more [Add to Longdo]
鹿島立ち[かしまだち, kashimadachi] (n,vs) (See 旅立ち,出立) to set upon a journey; to start travelling; to set off on a trip [Add to Longdo]
酒断ち[さかだち, sakadachi] (n,vs) swearing off liquor [Add to Longdo]
受け太刀[うけだち, ukedachi] (n) being on the defensive [Add to Longdo]
助太刀[すけだち, sukedachi] (n,vs) assistance (in a fight); seconds (in a fight) [Add to Longdo]
女友達[おんなともだち, onnatomodachi] (n) girlfriend; woman (lady) friend [Add to Longdo]
小太刀[こだち, kodachi] (n) short sword; small sword [Add to Longdo]
新建ち[しんだち, shindachi] (n) (1) newly rebuilt house; (vs) (2) to build a house anew [Add to Longdo]
神戸育ち[こうべそだち, koubesodachi] (n) raised in Kobe [Add to Longdo]
親しい友達[したしいともだち, shitashiitomodachi] (n) close (intimate) friend [Add to Longdo]
人立ち[ひとだち, hitodachi] (n,vs) crowd of people [Add to Longdo]
仁王立ち[におうだち, nioudachi] (n) imposing stance; daunting pose [Add to Longdo]
仁王立ちになる[におうだちになる, nioudachininaru] (exp) to raise oneself up to one's full height; to strike a daunting pose [Add to Longdo]
青立ち[あおだち, aodachi] (n) failing to ripen or blossom [Add to Longdo]
先達[せんだつ;せんだち, sendatsu ; sendachi] (n) guide; leader; pioneer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大城县[Dà chéng xiàn, ㄉㄚˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] (N) Dacheng county (county in Tianjin) [Add to Longdo]
大厂回族自治县[Dà chǎng Huí zú zì zhì xiàn, ㄉㄚˋ ㄔㄤˇ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Dachang Hui autonomous county in Hebei [Add to Longdo]
大柴旦镇[Dà chái dàn zhèn, ㄉㄚˋ ㄔㄞˊ ㄉㄢˋ ㄓㄣˋ, / ] (N) Dachaidanzhen (place in Qinghai) [Add to Longdo]
短腿猎犬[duǎn tuǐ liè quǎn, ㄉㄨㄢˇ ㄊㄨㄟˇ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] dachshund; basset hound [Add to Longdo]
头疼[tóu téng, ㄊㄡˊ ㄊㄥˊ, / ] headache [Add to Longdo]
头痛[tóu tòng, ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ, / ] headache [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不審[ふしん, fushin] Zweifel, Verdacht [Add to Longdo]
友達[ともだち, tomodachi] Freund [Add to Longdo]
地軸[ちじく, chijiku] Erdachse [Add to Longdo]
嫌疑[けんぎ, kengi] Verdacht [Add to Longdo]
屋上[おくじょう, okujou] (auf dem) Dach [Add to Longdo]
屋根[やね, yane] Dach [Add to Longdo]
巣立ち[すだち, sudachi] das_Nest_verlassen, fluegge_werden, selbstaendig_werden [Add to Longdo]
廊下[ろうか, rouka] Korridor, (ueberdachter) -Gang [Add to Longdo]
棒立ち[ぼうだち, boudachi] (vor Schreck) erstarren [Add to Longdo]
[むね, mune] Dachfirst [Add to Longdo]
棟木[むなぎ, munagi] Dachbalken [Add to Longdo]
疑う[うたがう, utagau] zweifeln, bezweifeln, Verdacht_hegen, misstrauen [Add to Longdo]
疑惑[ぎわく, giwaku] Zweifel, Verdacht [Add to Longdo]
直ちに[ただちに, tadachini] sogleich, Yomikata = tadachi ni [Add to Longdo]
礼拝[れいはい, reihai] Andacht, Gottesdienst [Add to Longdo]
祈念[きねん, kinen] Andacht [Add to Longdo]
賢い[かしこい, kashikoi] -weise, -klug, bedachtsam [Add to Longdo]
賢明[けんめい, kenmei] -weise, intelligent, bedachtsam [Add to Longdo]
車軸[しゃじく, shajiku] Radachse, Wagenachse, Welle [Add to Longdo]
[くろ, kuro] Dachtraufe [Add to Longdo]
軒先[のきさき, nokisaki] Dachkante, Vorderfront (eines Hauses) [Add to Longdo]
雨漏り[あまもり, amamori] Leck_im_Dach [Add to Longdo]
駄賃[だちん, dachin] Belohnung, Trinkgeld [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Dach [dax] (n) , s.(n )
     housetop; roof
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top