Search result for

*cv*

(106 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cv, -cv-
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*cv*[C V] (abbrev ) ค่าเบี่ยงเบน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sercviette[N] ผ้ากันเปื้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acvabbr. aterial/carotid/ventricular
cvabbr. cardiovascular,cell volume
cvaabbr. cerebrovascular accident,costovertibral angle
cviabbr. cerebral vascular insufficientcy
cvpabbr. central venous pressure
cvsabbr. clean voided specimen,cardiovascular system

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PCV (volume, packed-cell)พีซีวี (ปริมาตรเม็ดเลือดอัดแน่น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PCV (positive crankcase ventilation)พีซีวี (การระบายไอห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCV valveลิ้นพีซีวี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
packed-cell volume (PCV)ปริมาตรเม็ดเลือดอัดแน่น (พีซีวี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
positive crankcase ventilation (PCV)การระบายไอห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด (พีซีวี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
syndrome, stroke; cerebrovascular accident (CVA); stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke; cerebrovascular accident (CVA); syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke syndrome; cerebrovascular accident (CVA); stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrovascular accident (CVA); stroke; syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrovascular disease (CVD)โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ cerebrovascular accident (CVA); stroke; syndrome, stroke] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CVA (cerebrovascular accident); stroke; syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ CVD (disease, cerebrovascular)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CVD (disease, cerebrovascular)โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ CVA (cerebrovascular accident); stroke; syndrome, stroke] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, cerebrovascular (CVD)โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ cerebrovascular accident (CVA); stroke; syndrome, stroke] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
volume, packed-cell (PCV)ปริมาตรเม็ดเลือดอัดแน่น (พีซีวี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PECVD Machineพีอีซีวีดี แมสชีน
เครื่องจักรสำหรับเคลือบฟิล์มบางซิลิกอนด้วยวิธีพลาสมา (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition : PECVD) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ArcViewอาร์ควิว [TU Subject Heading]
CVSซีวีเอส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
CV shaft, boots, joints, axle--หัวเพลาขับ แรงดันของเทอร์โบ ข้อต่อ เพลา... Fifty-One (2012)
Yeah, like Tim McVeigh.- ใช่ เหมือนกับทีม แมคเวน์ไง Countdown (2011)
And if we fail, we can always stop at CVS and pick you out a nice toothbrush.แล้วถ้าแผนนั้นไม่ได้ผล เราก็ไปแวะร้านซีวีเอส แล้วเลือกแปรงสีฟันดีๆให้เธอซักอัน The Toast Derivation (2011)
I really... I want to take that CVS test.ฉันอยากจะไปให้หมอเอารกเอาไปตรวจจริงๆ Open House (2011)
Ocvius Tarsus.Ocvius เท้า Sacramentum (2012)
I feel bad for all the kids that don't have these big-ticket items in their CVs.ฉันกลัวแทนเด็กคน ที่ไมได้มี ตั๋วใบใหญ่ในประวัติจริงๆ Mash Off (2011)
Embedded with Macv-Sog.ฝังตัวกับหน่วยสังเกตการพิเศษเวียดนาม Kong: Skull Island (2017)
This guy could be the next Timothy McVeigh, and your girl is working with him.ชายคนนี้อาจจะเป็น ทิโมธี แมคเวนช์ คนต่อไป และผู้หญิงของคุณ \ กำลังทำงานกับเขา Shadow Box (2012)
Well, according to his I.D., victim's name's Lemuel McVie.อืม ตามบัตรประชาชนของเขา เหยื่อชื่อเลมูเอล แม็ควี Black Cherry (2012)
The day I left for college, she told my dad she was going to CVS and she never came back.ตอนที่ฉันจากไปเรียนที่มหาวิทยาลัย แม่บอกกับพ่อว่าแม่จะไป ซีวีเอส แล้วก็ไม่เคยกลับมา The Choice (2012)
Randall was just some Tim McVeigh whack job.แรนเดลก็แค่สุนัขรับใช้ Patriot Games (2013)
We'd like to hold off on charging Juliana McVie.เราอยากจะชะลอการจับกุม จูเลียน่า แมควี่ Black Cherry (2012)
Hey, keep me apprised on McVie.นี่ พูดเรื่องของ แมควี่กันต่อเถอะ Black Cherry (2012)
"Bring $50,000 to the place where you killed Lemuel McVie at 10:30 tonight or I go to the police at 11:00."เอาเงิน50,000เหรียญ ไปไว้ตรงที่คุณฆ่าเลมูเอล แม็ควี คืนนี้ตอนสี่ทุ่มครึ่ง หรือไม่งั้นฉันจะไปหาตำรวจตอนห้าทุ่ม Black Cherry (2012)
Tell Juliana McVie she's free to go for now.บอกจูเลียน่า แมควี่ ว่าเธอเป็นอิสระแล้ว Black Cherry (2012)
That guy, Randall, was just some Tim McVeigh whack job.ผู้ชายคนนั้น แรนเดล เป็นแค่คนที่แย่งงานมาจาก ทิม แมคเวย์ Born in the U.S.A. (2013)
I was gonna print some CVs, but I haven't really done anything, except your videos.ฉันว่าจะทำประวัติทำงาน แต่ก็เคยทำแค่เล่นมิวสิกวิดีโอ Sing Street (2016)
Lem McVie's car was pretty distinctive.รถของเล็ม แม็ควี\ เป็นรถที่ค่อนข้างโดดเด่น Black Cherry (2012)
So, what do you have on Lemuel McVie and the Ghouls?คุณมีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเลมูเอล แล้วก็แก๊งกูลส์บ้าง? Black Cherry (2012)
We'd be happy to send you our CVs if you like. Did you have any contact with Gonzalez in the days following the raid, a-after he was on leave?เรายินดีที่จะส่งประวัติให้กับคุณ ถ้าคุณต้องการ คุณได้ติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ กอนซาเลส Green Light (2015)
I wanted you to meet Miss McVie before we made a decision about the charges against her.ฉันอยากแนะนำให้คุณรู้จักกับ คุณแม็ควี ก่อนที่เราจะตัดสินใจ เกี่ยวกับการตั้งข้อหากับเธอ Black Cherry (2012)
- Was just some Tim McVeigh whack job.- แค่คนที่แย่งงานมาจาก ทิม แมคเวย์ There Will Be Blood (2013)
If Timothy McVeigh were sitting on a Moscow tarmac, would you not be demanding his immediate return?ถ้าทิโมธี แม็คเวน ลอยนวลอยู่บนถนนของมอสโคว คุณจะเรียกร้อง ให้ส่งกลับทันทีไหมล่ะ The Grey Hat (2014)
- Not always.Nicht immer. Cvalda. Dancer in the Dark (2000)
Zammis.Dracvi! Enemy Mine (1985)
Jareeba Zammis.Dracvi Zammis? Jeriba Zammis? Enemy Mine (1985)
[ALIEN LANGUAGE]Avani Zammis? Dracvi! Enemy Mine (1985)
Eugene McVey from Cleveland.Eugene McVey aus Cleveland. Memphis Belle (1990)
- The YMCA pool!Im CVJM-Pool. Chasing Amy (1997)
You're on board an 1 1 CV Citroen.Sie sitzen in einem Citroën 11 CVDiva (1981)
I remember the day when Arlette and Céline arrived from the Alps in their 2CV, to organise Alcira's trip to Buenos Aires.Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem Arlette und Céline in ihrem 2CV aus den Alpen anreisten, um Alciras Reise nach Buenos Aires zu organisieren. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
Are you sure you two wouldn't be more comfortable at the Y?Seid ihr sicher, dass ihr 2 es beim CVJM nicht gemütlicher hättet? Break Up to Make Up (1989)
- Can't you get a CVD?- Können Sie ein CVD besorgen? Runaway (1984)
. Hey. This isn't the Y.M.C.A.Oh, bin gar nicht im CVJM. Marge on the Lam (1993)
Your publicist. A guy with a gripe from Alderman Cvack's office.Ein Typ mit einer Beschwerde von Alderman Cvack. I Love Trouble (1994)
This is the comic artist award for excellence.Das ist ja der erste Preis des Comicverbandes! Tales of the Undead (1988)
This is the Lisette, Canadian fishing vessel CV233.Hier ist die Lisette. Kanadischer Fischtrawler CV 2-3-3. Død Kalm (1995)
You just have to listen to your heart, Cvalda.Hör auf dein Herz, Cvalda. Dancer in the Dark (2000)
I don't want you to call me Cvalda.Sag nicht Cvalda zu mir. Paul, bitte. Dancer in the Dark (2000)
You're Cvalda to me.Für mich bist du Cvalda. Dancer in the Dark (2000)
I tushit nyeponyatnaya, svetlaya, prelyestnaya rech'.I tushit nye ponyatnaya cvetlaya prelystnaya rech' A Fish Called Wanda (1988)
Well, we do know, however, that word has hit the old mattress behind the Y.Aber wir wissen, dass es sich bis auf die alte Matratze... hinter dem CVJM rumgesprochen hat. Dial 'B' for Virgin (1994)
On the bass, Mr. Larry McVey.- Mr. Larry McVay. Eyes Wide Shut (1999)
# Cvalda's hereCvalda ist da! Dancer in the Dark (2000)
You should dance more, Cvalda.Du solltest öfter tanzen, Cvalda! Dancer in the Dark (2000)
# Listen, CvaldaHör zu, Cvalda! Dancer in the Dark (2000)
# Cvalda's hereCvalda ist da! Dancer in the Dark (2000)
Well,now you haven't told mcdreamy that you dumped mcvet.Nun, Du hast McDreamy nicht gesagt, dass Du McVet einen Korb gegeben hast. Oh, the Guilt (2006)
Louise McVey... Lost a child a few years back. Maybe you remember.Louise McVey verlor vor einigen Jahren ein Kind, vielleicht erinnern Sie sich daran. In the Bedroom (2001)
Since the introduction of the CV 2000, we've been working toward the development of a colour videotape recorder.Seit der Einführung des CV 2000 haben wir... an der Entwicklung eines Farb-Videorekorders gearbeitet. Auto Focus (2002)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีวีดี[N] CVD, See also: compact video, Syn. คอมแพกต์วิดีโอดิสก์
ประวัติย่อ[N] resume, See also: curriculum vitae, CV, Example: เรื่องสั้นเล่มนี้จบลงด้วยประวัติย่อของนักเขียนไว้ในท้ายเล่ม, Thai definition: เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง[n. prop.] (møtoēsai rapjāng) EN: motorcycvle transport   FR: moto-taxi [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MCVOY    M AH0 K V OY1
MCVEY    M AH0 K V EY1
MCVEA    M AH0 K V IY1
MCVAY    M AH0 K V EY1
BECVAR    B EH1 K V ER0
MACVIE    M AE1 K V IY0
MCVICAR    M AH0 K V IH1 K ER0
MCVEIGH    M AH0 K V EY1
MACVICAR    M AH0 K V IH1 K ER0
MCVICKER    M AH0 K V IH1 K ER0
MCVEIGH'S    M AH0 K V EY1 Z
MACVICAR'S    M AH0 K V IH1 K ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kap Verde [geogr.]Cape Verde (cv) [Add to Longdo]
Lebenslauf {m}CV, cv : curriculum vitae [Add to Longdo]
CVJM : Christlicher Verein Junger MenschenYMCA : Young Men's Christian Association [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レポジトリ[, repojitori] (n) {comp} repository (esp. in version control systems like CVS, SVN, etc.) [Add to Longdo]
格納容器[かくのうようき, kakunouyouki] (n) (See 原子炉格納容器) containment vessel (nuclear reactor); CV [Add to Longdo]
身元照会先[みもとしょうかいさき, mimotoshoukaisaki] (n) reference (e.g. on CV, resume) [Add to Longdo]
酔芙蓉[すいふよう, suifuyou] (n) cotton rosemallow (Hibiscus mutabilis cv. Versicolor); Confederate rose [Add to Longdo]
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] (n) {comp} CVCF; Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
略歴[りゃくれき, ryakureki] (n) brief personal record; short curriculum vitae; short CV; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简历[jiǎn lì, ㄐㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, / ] Curriculum Vitae (CV); résumé (resume); biographical notes, #9,667 [Add to Longdo]
履历表[lǚ lì biǎo, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] curriculum vitae (CV); resume, #68,375 [Add to Longdo]
麦克维[mài kè wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄨㄟˊ, / ] (Timothy) McVeigh, #152,698 [Add to Longdo]
履历片[lǚ lì piàn, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] curriculum vitae (CV) [Add to Longdo]
皮层性视损伤[pí céng xìng shì sǔn shāng, ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] cortical visual impairment (CVI) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  CV \CV\, CV \C.V.\(s[=e]`v[=e]"), n.
     Same as {curriculum vitae}; -- a commonly used initialism.
     [initialism]
     [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top