Search result for

*curricula*

(69 entries)
(1.1772 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: curricula, -curricula-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extracurricular[ADJ] นอกหลักสูตร (การศึกษา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curricula(เคอริค'คิวละ) pl.ของcurriculum
curricular(เคอริค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับหลักสูตร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curriculaหลักสูตร [TU Subject Heading]
Activities, Co-Curricularกิจกรรมเสริมหลักสูตร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What concerns me is your extracurricular life.สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือชีวิตส่วนตัวของคุณนอกเวลางาน Pathology (2008)
Schiff has no extracurriculars.ชิฟฟ์เป็นคนที่เล่นตามตำราทุกอย่าง I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Has she got issues with the extracurricular?เธอมีปัญหา กับที่ทำงานอยู่ไหมใช่เหรอ Balm (2009)
Extracurricularlied to colle activity. And she got into arizona state.ในช่องความสามารถพิเศษ แล้วเธอก็ได้เข้า อริโซน่า Mash-Up (2009)
And I've had something of a personal awakening... so I've decided to examine all of the extracurricular activities here at this school.ผมรู้สึกตาสว่าง เลยตรวจสอบ กิจกรรมทุกหลักสูตรของ ร.ร. และซู... Dream On (2010)
Just filling Elena in On your extracurricular activities.แ่ค่บอกเอเลน่าถึงกิจกรรม นอกหลักสูตรของนาย Miss Mystic Falls (2010)
Deep down... aside from your police job and your extracurricular activities.ลึกลงไป... นอกเหนือจากงานตำรวจของคุณ แล้วพวกกิจกรรมนอกหลักสูตรของคุณ Everything Is Illumenated (2010)
Does Jenna know about your extracurricular activities?เจนน่ารู้เรื่องกิจกรรมนอกหลักสูตรของนายรึเปล่า? Crying Wolf (2011)
Anything--social, extracurricular, I'm your girl.อย่างเช่นสังคม ที่ไม่ใช่เรื่องเรียน ฉันเป็นเพื่อนเธอนะ ถ้าพรุ่งนี้เธอว่าง Bound (2011)
You haven't signed up for any extracurriculars.เธอยังไม่ได้ลงทะเบียน เข้าชมรมอะไรเลย Loner (2011)
I mean, I don't know if you're even interested in doing any extracurricular activities, but...ฉันหมายถึง ฉันไม่รู้ว่าเธอจะสนใจมั้ย ในการทำ กิจกรรมนอกหลักสูตร แต่.. Hecking Order (2011)
And apparently, one of her extracurricular activities is partying at Nate Archibald's.และก็... ดูเหมือนว่า หนึ่งในกิจกรรมนอกหลักสูตรของเธอ Cross Rhodes (2012)
Though, to be clear, there will be no extracurricular activity this time.พูดตรงๆเลยนะ มันจะไม่มี กิจกรรมนอกห้องเรียนแบบนี้อีกแล้ว Prom-asaurus (2012)
Oh, perfect grades but little to no extracurriculars.ผลการเรียนยอดเยี่ยม แต่กิจกรรมยอดแย่ Shape Shifted (2012)
I made a list of all the classes and the extra curriculars.หนูทำรายการชั้นเรียน กับวิชานอกหลักสูตร Undead Again (2012)
I'm doing all these extracurriculars is to fill my days now that Kurt's in New York.ผมทำเรื่องนอกหลักสูตรพวกนี้ทั้งหมด เพื่อเติมเต็มวันของผม ตอนนี้เคิร์ทอยู่นิวยอร์ก Makeover (2012)
It an extracurricular activity.ปีที่ผ่านมา ฉันได้แสดงความเมตตาให้กลีคลับได้เห็น Glease (2012)
Yeah, it actually was, and I learned the hard way that, you know, if you act out, you're only hurting yourself, so please just try to care about college and stay involved in your extracurriculars.ใช้ จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้น และฉันก็ได้เรียนรู้ความยากลำบากนั้น ถ้าเธอแสดงออกมา มันก็แค่ทำร้ายตัวเธอเอง Dirty Rotten Scandals (2012)
The truth is this guy needs to start making new friends, and just like in high school, the best way to do that is extracurriculars.ความจริงก็คือฉันจำเป็น ต้องหาเพื่อนใหม่ๆบ้างแล้วละ และก็เหมือนกับตอน ม.ปลาย Sadie Hawkins (2013)
Point is, you better bring your A game, and you better hope no one tells Cassandra about your extracurricular activities.ประเด็นคือ เธอควรจะเอาดีที่สุดออกมาใช้ แล้วก็นะ หวังว่าจะไม่มีใครไปบอกแคสซานดร้า Wonder-ful (2013)
But from now on I don't want to be involved in your... extracurricular activities.แต่จากนี้ไป ฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยว กับการเติมพลังของเธออีกแล้ว Faes Wide Shut (2013)
How do I balance straight As, extracurriculars, and Israeli folk dancing every Friday night?เรียนได้ A ทุกวิชา ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ร่วมงานเต้นรำพื้นบ้านอิสราเอล ทุกคืนวันศุกร์ Heroic Origins (2013)
My G.P.A. improved, and I added some extracurriculars, so they think West is good for me.เกรดของฉันดีขึ้น ฉันลงวิชาพิเศษเพิ่ม พวกเขาเลยคิดว่าเวสท์ ดีพอสำหรับฉัน Win Some, Lose Some (2013)
SATs, extracurriculars.หลักสูตรพิเศษ Paper Towns (2015)
"Daddy is so happy with my SATs" "and extracurricular activities,""คุณพ่อดีใจกับผลสอบเอสเอที และกิจกรรมเสริมหลักสูตรของหนู Jack Reacher: Never Go Back (2016)
Well, maybe I should cut off his extracurricular activities.งั้นผมควร ตัดงานพิเศษของเขาใช่ไหม Day of the Dead (1985)
Too many extracurricular activities, Max.เธอทำกิจกรรมนอกหลักสูตรมากไป แม็กซ์ Rushmore (1998)
-Guidance to students who have an illicit sexual relations, +30 -When a delinquent is straightened, +80 -Extracurricular activity, winner nationwide, +50แนะแนวเพื่อนักเรียนที่มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย, +30 \ N-เมื่อกระทำผิดเป็นหัก+ 80N-กิจกรรมนอกหลักสูตร GTO (1999)
Her list of extracurricular activities is impressive.ความสามารถเธอน่าประทับใจมาก Legally Blonde (2001)
How's it going to look on her college application under extracurriculars-- "Shoots blue collar thugs"?แต่มันจะเป็นยังไงล่ะ ตรงกิจกรรม นอกเวลาเรียนในใบสมัครเรียน/ยิงนักเลงหรอ The O.C. (2003)
Maybe you're gonna go extracurricular with it then.หรือบางทีนายอาจจะล้ำเส้นมากกว่านั้น Allen (2005)
Uh, I had to stay after school for some extracurricular activities.อืม ผมอยุ่หลังโรงเรียนเลิก กับกิจกรรมนอกหลักสูตรบ้างอย่าง The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
You know the rules about extra-curricular fights!แกก็รู้กฏการต่อสู่ที่นี่แล้วนี่! Orientación (2007)
Glad to hear you've ceased your extracurricular activities.ดีใจที่ได้ยินว่า เจ้าหยุดปฏิบัติการนอกหลักสูตรแล้ว It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
For,uh,extra curricular activities.เอาไว้ ทำกิจกรรมนอกหลักสูตร Finding Freebo (2008)
But. If we're thinking about continuing these extracurricular activities...แต่ ถ้าเรากำลังคิดถึง บทเรียนพิเศษ About Last Night (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curriculaWe have extracurricular activities after school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิจกรรมนอกหลักสูตร[N] extracurricular activity, Example: ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับนักเรียน
นอกหลักสูตร[ADJ] extracurricular, Example: คณะแพทยศาสตร์ทุกแห่งมุ่งเน้นจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ได้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิจกรรมนอกหลักสูตร[n. exp.] (kitjakam nøk laksūt) EN: extracurricular activity   FR: activités extrascolaires [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
CURRICULA    K ER0 IH1 K Y AH0 L AH0
CURRICULAR    K ER0 IH1 K Y AH0 L ER0
EXTRACURRICULAR    EH2 K S T R AH0 K ER0 IH1 K Y AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curricula    (n) (k @1 r i1 k y u l @)
curricula vitae    (n) - (k @1 r i2 k y u l @ - v ii1 t ai)
extracurricular    (j) (e2 k s t r @ k @ r i1 k y u l @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lehrplan {m}; Studienplan {m} | Lehrpläne {pl}; Studienpläne {pl}curriculum | curricula [Add to Longdo]
Studium {n}; Studieren {n}; Lernen {n} | Studium generale {n} | sein Studium beginnenstudy | general studies course; extracurricular studies | to start college [Add to Longdo]
außerplanmäßigextracurricular [Add to Longdo]
außerschulisch; außerhalb des Lehrplanesextracurricular [Add to Longdo]
außerschulische Bildung {f}extracurricular education [Add to Longdo]
außerschulische Jugendbildung {f}extracurricular youth education [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンスクール[, o-punsuku-ru] (n) school(s) with flexible, child-centred curricula (wasei [Add to Longdo]
クラブ活動[クラブかつどう, kurabu katsudou] (n) (See 部活) club activities (usu. clubs in association with a school); extracurricular activities; (P) [Add to Longdo]
課外[かがい, kagai] (n,adj-no) extracurricular [Add to Longdo]
課外活動[かがいかつどう, kagaikatsudou] (n) extracurricular activities [Add to Longdo]
課外授業[かがいじゅぎょう, kagaijugyou] (n) extracurricular lesson [Add to Longdo]
正課外[せいかがい, seikagai] (n) extracurricular [Add to Longdo]
部活動[ぶかつどう, bukatsudou] (n) (See 部活) club activities; extracurricular activities [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
业余[yè yú, ㄧㄝˋ ㄩˊ, / ] spare time; amateur; extra-curricular [Add to Longdo]
行有余力[xíng yǒu yú lì, ㄒㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄌㄧˋ, / ] after that, any remaining energy (成语 saw from Analects); time for extracurricular activities [Add to Longdo]
课外[kè wài, ㄎㄜˋ ㄨㄞˋ, / ] extracurricular [Add to Longdo]
课余[kè yú, ㄎㄜˋ ㄩˊ, / ] after school; extracurricular [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curriculum \Cur*ric"u*lum\ (k?r-r?k"?-l?m), n.; pl. E.
   {Curriculums} (-l?mz), L. {Curricula} (-l[.a]). [L. See
   {Curricle}.]
   [1913 Webster]
   1. A race course; a place for running.
    [1913 Webster]
 
   2. A course; particularly, a specified fixed course of study,
    as in a university.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top