Search result for

*crystal habit*

(2 entries)
(1.7049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: crystal habit, -crystal habit-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crystal habitลักษณะผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crystal Habitการเปลี่ยนแปลงรูปผลึก [การแพทย์]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*crystal ( K R IH1 S T AH0 L) habit ( HH AE1 B AH0 T)*

 


  

 
crystal
 • แก้วหรือกระจกคุณภาพดี[Lex2]
 • คริสตัล: หินประดับชนิดหนึ่งใสเหมือนก้อนน้ำแข็ง [Lex2]
 • ชัดเจนมาก: ที่เข้าใจได้ง่าย [Lex2]
 • ผลึก: ก้อนผลึก [Lex2]
 • ใสมาก[Lex2]
 • หน้าปัทม์นาฬิกา[Lex2]
 • (คิส\'เทิล) n. ผลึก,สารผลึก,สิ่งประดับที่เป็นผลึก,สิ่งที่ใสเหมือนผลึก adj. ซึ่งประกอบด้วยผลึก,คล้ายผลึก,ใสแจ๋ว,โปร่งแสง,เกี่ยวกับการฉลองครบรอบที่15 [Hope]
 • (adj) ใสเหมือนผลึกแก้ว,โปร่งแสง,คล้ายผลึก [Nontri]
 • (n) ผลึกแก้ว [Nontri]
 • /K R IH1 S T AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
habit
 • การติดยาเสพย์ติด[Lex2]
 • กิจวัตร: สิ่งที่ทำเป็นประจำ [Lex2]
 • ธรรมเนียม: ประเพณี [Lex2]
 • นิสัย: ความเคยชิน [Lex2]
 • (แฮบ\'บิท) n. นิสัย,ความเคยชิน vt. การแต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,อาศัยอยู่ใน ###S. custom,fashion [Hope]
 • (n) นิสัย,อุปกรณ์,เครื่องแต่งกาย,ความเคยชิน [Nontri]
 • (vt) แต่งกาย,แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,อาศัยอยู่ใน [Nontri]
 • /HH AE1 B AH0 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top