Search result for

*crew*

(397 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: crew, -crew-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crew[N] กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน, Syn. gang, work party
crew[N] กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กัน, See also: กลุ่มเพื่อน, Syn. company, gang, set
crew[VI] เป็นลูกเรือ
crew[N] ลูกเรือ
screw[N] ตะปูควง, See also: สลักเกลียว, สิ่งที่เป็นเกลียว, Syn. bolt, pin, worm, spiral
screw[N] การบิด, See also: การหมุน
screw[N] เจ้าหน้าที่เรือนจำ (คำสแลง), See also: พัศดี, ผู้บังคับการเรือนจำ, ผู้ปกครองนักโทษ, ผู้คุมนักโทษ
screw[VT] ขันสกรู, Syn. tighten, turn, twist
screw[VT] กวดขัน, Syn. comple
crewel[N] ด้ายที่กรอไม่แน่น (ใช้ในการเย็บปักถักร้อย)
screwy[ADJ] โง่เง่า (คำสแลง), See also: พิกล, ประหลาด, วิตถาร, Syn. insane, psycho, stupid
aircrew[N] ลูกเรือบนเครื่องบิน, Syn. flight crew
screwer[N] ผู้ขันสกรู
unscrew[VT] คลายเกลียวออก, Syn. extract, untwist, unhitch, unstopper
airscrew[N] ใบพัดเครื่องบิน
crew cut[N] ทรงผมของผู้ชายที่สั้นมาก
screw on[PHRV] หมุนตะปูควงบน, See also: ขันสกรูบน
screw to[PHRV] ยึดด้วยสกรู
screw up[PHRV] ยึดติดด้วยสกรู
screw up[PHRV] ขยำ
screw up[PHRV] ทำให้เสีย, See also: ทำให้พัง, สูญเสีย, Syn. mess up
screw up[PHRV] ทำร้าย, See also: เป็นอันตรายกับ
screw up[PHRV] ทำให้วิตก, See also: ทำให้กังวล, ทำให้ประสาทเสีย
corkscrew[VI] เคลื่อนที่หมุนรอบ
corkscrew[VT] ม้วนเป็นเกลียว
corkscrew[N] สว่านเปิดจุกขวด, Syn. bottle screw
jackscrew[N] แม่แรงยกของที่ใช้เกลียวหมุน, Syn. screw jack
screwable[ADJ] ซึ่งขันสกรู
screw down[PHRV] หมุนปิด, See also: ขันสกรูปิด
screwiness[N] การกวดขัน
thumbscrew[N] ตะปูควง
ground crew[N] พนักงานสายการบินที่ทำงานภาคพื้นดิน, Syn. ground staff
screwdriver[N] ไขควง
screw out of[PHRV] หมุนเปิด (เพื่อเอาของเหลวออกมา)
screw out of[PHRV] รีดเอาเงินจาก, See also: ขู่เอาเงินจาก, บังคับเอาเงินจาก
machine screw[N] สกรูขนาดเล็กที่ใช้ยึดเหล็กเข้าด้วยกัน
screw propeller[N] ใบจักร, See also: ใบพัด, Syn. fishtail, screw
have a screw loose[IDM] ทำบ้าๆ, See also: ติ๊งต๊อง, ทำโง่ๆ
screw one's courage to the sticking-place[PHRV] กล้า, See also: กล้าหาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aircrew(แอร์' ครู) n. ลูกเรือบนเครื่องบิน.
airscrew(แอร์ส' ครู) n. ใบพัดเครื่องบิน
archimedes screwเครื่องมือที่ประกอบด้วยท่อที่งอเป็นเกลียวรอบแกน ใช้ดูดน้ำขึ้นสูงระดับที่สูงกว่า, Syn. Archimedean screw
corkscrew(คอค'สครู) n. สว่านเปิดจุกขวด vt.,vi. ควงสว่าน,เคลื่อนวกเวียน,ไขเอาความลับออกมา, Syn. spiral
crew(ครู) n. กลุ่มคน,ลูกเรือ,พวกลูกเรือ,บรรดาเพื่อนร่วมงาน,หน่วยทหารติดอาวุธ vi. ทำหน้าที่เป็นลูกเรือ -v. อดีตกาลของcrow, Syn. squad,group,team
crew cutn. ทรงผมหัวเตียน,ผมตัดเกรียน
crewel(ครู'เอิล) n. เส้นด้าย (เส้นไหมพรม เส้นขนสัตว์) ที่กรอไม่แน่นใช้เย็บปักถักร้อย,งานเย็บปักถักร้อยด้วยเส้นด้ายดังกล่าว. -crewelist n.
guncrew(กัน'ครู) n. พลประจำปืน
jackscrewn. แม่แรงที่หมุนเป็นเกลียว
prize crewn. ลูกเรือที่นำส่งเรือเชลย (เรือข้าศึก)
screw(สครู) n. ตะปูควง,ควงตัวผู้,สลักเกลียว,เดือยเกลียว, ตัวหนอน,รูเกลียว,สิ่งที่เป็นเกลียว,ไขควง,การบิด,การหมุน,ม้าแก่,เงินเดือน,ค่าจ้าง,คนขี้เหนียว,เจ้าหน้าที่เรือนจำ,พัสดี,การสังวาส vt. ขันสครู,บีบบังคับ,ขันแน่น,กวดขัน,ไช. vi. หมุนตะปูควง,ยึดติดด้วยตะปูควง,
screw nailตะปูควง
screw propellern. ใบพัด., See also: screw-propellered adj.
screwdriver(สครูไดร'เวอะ) n. ไขควง
screwwrench(สครู'เรนชฺ) n. ไขควงสี่แฉก,ประแจเลื่อนเป็นเกลียว

English-Thai: Nontri Dictionary
airscrew(n) ใบพัดเครื่องบิน
corkscrew(n) ที่เปิดจุก
crew(n) กะลาสีเรือ,ลูกเรือ,ฝูงชน,คณะ,ลูกมือ
screw(n) สลักเกลียว,ตะปูควง,ไขควง,ตัวหนอน,การหมุน
screw(vt) ไช,ขันสกรู,หมุนเกลียว,บีบคั้น,กวดขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
self-tapping screwสกรูตัดเกลียวเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
screwสกรู [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
screw chillerเครื่องทำของเหลวเย็นแบบเกลียว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
screw compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบเกลียว, คอมเพรสเซอร์แบบเกลีย มีความหมายเหมือนกับ helical rotary compressor [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
screwdriverไขควง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slow-running screw; throttle-stop screwสกรูปรับเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aiming screwสกรูปรับไฟหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air-bleed nipple; air-bleed screwสกรูไล่อากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air-bleed screw; air-bleed nippleสกรูไล่อากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle-mixture screw; idling-mixture screw; volume-control screwสกรูปรับไอดีเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idling-mixture screw; idle-mixture screw; volume-control screwสกรูปรับไอดีเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
volume-control screw; idle-mixture screw; idling-mixture screwสกรูปรับไอดีเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
throttle-stop screw; slow-running screwสกรูปรับเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bone screwsตะปูเกลียวยึดกระดูก [TU Subject Heading]
Centrifugal Screw Pump เครื่องสูบเกลียวหอยโข่ง
เครื่องสูบซึ่งมีชุดใบพัดติดตั้งบนแกนหมุนยาว บีบอัดสลัดจ์ ของเหลวจะไหลออกปลายด้านหนึ่งและของแข็งออกปลายอีกด้านหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Bottles, Screw Cappedขวดแก้วที่มีฝาปิดอย่างสนิท [การแพทย์]
Caps, Screwฝาปิดชนิดที่เป็นเกลียว [การแพทย์]
Closures, Screwฝาเกลียว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
idle screw (n) สกรูเดินเบา
maintenance crew (n) พนักงานซ่อมบำรุง, ช่างซ่อมบำรุง
See also: S. ้handyman, R. fitter,machinist,mechanic,repairman,troubleshooter

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Crewe.- Crewe! The Longest Yard (1974)
Crews.Crews. The Business of Miracles (2008)
What should I have done, watch you continue to screw uฉันควรที่จะจบ ดูคุณดำเนินต่อไป New Haven Can Wait (2008)
...And also screw the man at the same time...... และในขณะเดียวกันก็ทำลายมนุษย์ด้วย New Haven Can Wait (2008)
But I just found out they completely screwed over vanessa. no.แต่ ฉันเพิ่งรู้มันอย่างถ่องแท้จากพวกเขา เมากว่าวาเนสซ่า ไม่ Pret-a-Poor-J (2008)
You need to sew way faster, 'cause we are so screwed. 'cause ready or not,- เพราะเรายุ่งมาก พร้อมหรือยัง There Might be Blood (2008)
Well, text him again before he screws that girlงั้นก็ โทรอีกสิ ก่อนที่เค้าจะทำลายยัยนั่น There Might be Blood (2008)
Well, no argument there. They're even more screwed up than yours.งั้น ไม่เถียงแล้วกัน พวกเขาคงมีอะไรให้คิดมากกว่าของเธอแหละ There Might be Blood (2008)
He was stone walling us. You have to put the screws to a perp when the clock is ticking!ถ้าเธอเอาแต่ถามผู้ชายโสดแบบนี้ Committed (2008)
I screwed up big-time.ผมครุ่นคิดมาตลอด Committed (2008)
Oliver, I really screwed up.โอลิเวอร์ ชีวิตผมถูกทำลายแล้ว Odyssey (2008)
They have taken over the bodies of the crew.มันเข้ามาควบคุมร่างกายของพวกลูกเรือได้ Dead Space: Downfall (2008)
We're going home. I've raised one of the dig crews.เราจะกลับบ้านกันแล้ว เราจับสัญญาณลูกเรือได้แล้วครับ Dead Space: Downfall (2008)
My dig crew has changed.ลูกเรือเปลี่ยนไป Dead Space: Downfall (2008)
And your crew is being wiped out as we speak.ลูกเรือถูกฆ่าตายลงไปเรื่อยๆ Dead Space: Downfall (2008)
- Who? The crew.ลูกเรือ Dead Space: Downfall (2008)
Maybe a third of the crew are with the church.ลูกเรือหนึ่งในสามก็เข้าข้างโบสถ์ ทำไมล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
There's no sign of the shuttle crew.มีสัญญาณชีวิตบนยาน Dead Space: Downfall (2008)
I think the church may have been mistaken. Sir, I just lost telemetry on 10 crew members.เราคิดว่าโบสถ์ทำพลาดแล้วล่ะ ท่านค่ะ สัญญาณหายไปอีกสิบคนค่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Our job is the safety of the crew.งานของเราคือความปลอดภัยของลูกเรือ Dead Space: Downfall (2008)
It's the only explanation for the irrational behavior that has been plaguing the colony, the crew, and now the officers.นี่คือคำอธิบาย พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล ที่ละบาดทั่วนิคม ทั้งลูกเรือและเจ้าหน้าที่ทุกคน Dead Space: Downfall (2008)
We encountered an alien life form, they have taken over the bodies of the crew.เราถูกเอเลี่ยนดโจมตี พวกมันยึดร่างกายของลูกเรือ Dead Space: Downfall (2008)
Metastasis is just a fancy word for screws around.ระบบเผาผลาญมันซับซ้อน มันทำลายได้ทั่วไป Not Cancer (2008)
It screws up everything.ชั้นทำเสียเรื่อง สำหรับทุกคน Not Cancer (2008)
Screw-Ups are more palatableล้มเหลวมีรสชาติมากกว่า Adverse Events (2008)
You can screw with me all you want at work,คุณกดขี่ได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการในเวลางาน Adverse Events (2008)
I heard the part about you can screw with me at work all you want.ผมได้ยินแต่ที่คุณพูดว่า\ \"คุณทำผมพังได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการในเวลางาน\" Adverse Events (2008)
And I'm screwed.. ผมล้มเหลว Adverse Events (2008)
I...wanted to screw with house.ฉันต้องการทำกับเฮาส์ Adverse Events (2008)
You don't believe your mother screwed around...\ นายย่อมไม่เชื่อว่าแม่นายสำส่อน Birthmarks (2008)
- I'm not saying the parents screwed up.ฉันไม่ได้บอกว่าพ่อแม่ทำพัง Birthmarks (2008)
You must've screwed up somehow.คุณต้องทำพังแน่นอน Birthmarks (2008)
We're all screwed up by our parents.พวกเราไม่ได้ทำพังกับคนไข้เรา Birthmarks (2008)
You fired me because I screwed up.คุณไล่ฉันออก เพราะว่าฉันทำพลาด Lucky Thirteen (2008)
You're saying that just to screw with me.คุณพูดแบบนี้เพื่อทิ่มแทงฉัน Lucky Thirteen (2008)
And it's the screw-ups that make us interesting.ปัญหามีผลกับนาย และมันจะทำให้พังขณะ ทำให้เราสนใจ Lucky Thirteen (2008)
You're gonna keep spiralling, keep screwing around, keep slashing away at every person who tries to help until no one tries to help anymore, until you hit bottom, until you're dead.คุณยังขดเกลียวอยู่ ยังคงทำรอบๆตัวพัง ยังคงเฉือดเฉือนกับทุกๆคน Lucky Thirteen (2008)
After my mom died-- he might be the exception. On the other hand, you are fairly screwed up.เขาอาจเป็นข้อยกเว้น\ ถ้าเป็นเหมือนคนอื่นคุณคงล้มเหลวไปแล้ว Joy (2008)
See, this is what's screwed up here.ดูนี่.. นี่คือความล้มเหลวที่นี่ Joy (2008)
Maybe she's a sweet young thing, not a screw-up lying through her teeth.บางทีเธออาจเป็นสาวน้อยที่น่ารัก ไม่ให้คำพูดโกหกเหลวไหล หลุดปากมาก็ได้ Emancipation (2008)
You mad at me because you think Kutner screwed up the echo?คุณทำบ้าๆใส่ฉันเพราะคุณคิดว่า คัดเนอร์ทำเครื่องเอ็กโค่พัง Emancipation (2008)
I didn't screw up the echo.ผมไม่ได้ทำเครื่องเอ็กโค่พัง Emancipation (2008)
Don't screw with my stuff.อย่าพังเพราะ คำเหลวไหลของฉันละ Emancipation (2008)
I assume she's already said no to that idea, or there'd be no need to screw up your courage before saying it.ฉันเดาว่าเธอคงบอกว่า"ไม่" สำหรับเรื่องนั้น หรือไม่มีความจำเป็นที่จะทำลาย ความกล้าของคุณ ก่อนที่จะพูดมัน Emancipation (2008)
I also need you to know you can't screw with me.ผมต้องการให้คุณรู้ไว้ว่า อย่ามาเล่นตลกกับผม Last Resort (2008)
Could have screwed up his heart.ที่สามารถทำให้หัวใจเขาพัง Last Resort (2008)
If these drugs are real, it could screw up her liver.ถ้ายานี้เป็นของจริง มันจะทำลายตับเธอ Last Resort (2008)
Even if they are screwing with you,ถ้ามันพังเพราะคุณ Last Resort (2008)
If you're suggesting that you screwed upถ้าคุณกำลังแนะนำ คุณก็ล้มเหลว Last Resort (2008)
The one that, if it's positive, would explain a hormone imbalance that could screw with heart rate and blood flow.อันที่ถ้ามันเป็นบวกจะอธิบายถึงความไม่สมดุลของฮอร์โมน แล้วสามารถส่งผลกับอัตราการเต้นของหัวใจและการไหลของเลือด Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crewA student with a crew cut was sitting in the front seat.
crewHe can't be smart if he can screw up something like that.
crewThe pilots were among the 79 survivors consisting of passengers and crew.
crewHe is a screwball.
crewI borrowed the screwdriver from a friend of mine.
crewBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
crewMark was a work horse on his construction crew.
crewWhere've you stuck my flat-head screwdriver?!
crewCould I have a screwdriver?
crewBy that, Boeing means that there may also have been other problems, but that an accident could have been avoided if the crew had done their job correctly.
crewThe entire crew was afflicted with food poisoning.
crewTo start with the film crew travelled around the country looking for locations.
crewThe entire crew takes pride in its work.
crewThat's me - The coward unable to screw up his courage and find out the truth.
crewSome of the crew were drowned.
crewThe Oxford crew appeared secure of victory.
crewIt was a ship with a crew of 25 sailors.
crewThe screw, the lever, the wedge, the pulley, etc. are called simple machines.
crewThe crew jumped for joy.
crewIt seems the navy jets had a major screw-up in navigation and they bombed their own troops by mistake.
crewDown under the sea went the ship with all her crew.
crewWhen I turned the screw, water burst out.
crewThe driver really screwed up the team when he drove them to the wrong playing field in a different town.
crewWe found to our joy that all the crew were alive.
crewThe plant supervisor said to his crew, Let's knock off for lunch.
crewAll the crew were saved.
crewThe company's analysis shows that in over 60% of all accidents in the past ten years the behavior of the flight crew was the dominant cause.
crewThe crew abandoned the ship.
crewThe coxswain egged his crewmen on, and made a winning spurt at the last lap of the regatta.
crewThe captain breathed new life into his tired crew.
crewWhen the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.
crewThe captain was so angry he refused to give the crew shore leave.
crewTony realized that if he hired another crew, got more customers and did the job quicker and sloppier, he could make more money.
crewThere were 120 people on the plane, exclusive of the crew.
crewA captain is in charge of his ship and its crew.
crewThe crew is large.
crewAll the crew were tired.
crewA captain controls his ship and its crew.
crewLisa is so skillful that she can even make screws and similar small objects for herself.
crewModern ships only need a small crew.
crewHe seems like he's got a few screws loose.
crewThis screwdriver is too small to be any use.
crewThe tanker has only a small crew on board.
crewThe crew had to abandon the sinking ship.
crewThe crew is now opening the hatch.
crewThe ship sank with all her crew on board.
crewThe whole crew was saved.
crewThe crew were all waiting for the news.
crewThe crew prepared for the voyage to outer space.
crewThanks to his efforts, all the crew were saved.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกเรือ[N] crew, See also: staff, Example: ผมเขียนจดหมายฉบับหนึ่งให้ลูกเรือที่ขึ้นฝั่งไปติดต่อกับเพื่อนที่สิงคโปร์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ประจำอยู่ในเรือ ยกเว้นหัวหน้า
ผู้ควบคุมนักโทษ[N] warder, See also: prison officer, guard, wardress, custodian, screw, Syn. ผู้คุมนักโทษ, Example: ในเรือนจำถือว่าผู้ควบคุมนักโทษมีอำนาจเต็มที่ในการลงโทษนักโทษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ปกครองบุคคลซึ่งถูกลงโทษจำคุก ให้อยู่ในกฎในระเบียบที่กำหนดไว้
ขัน[V] tighten, See also: screw tight, wrench, Ant. คลาย, ผ่อน, Example: อย่าลืมขันตะปูให้แน่นหน่อยนะ, Thai definition: ทำให้ตึงหรือให้แน่น
ไขควง[N] screw driver, Example: ไม่มีไขควงแล้วผมจะซ่อมจักรยานได้อย่างไร, Count unit: อัน, เล่ม, ด้าม, Thai definition: เหล็กเครื่องมือมีด้าม สำหรับไขตะปูควง
ฝีพาย[N] oarsman, See also: crew, paddler, rower, Example: การแข่งเรือพายโดยใช้ฝีพายจำนวนมากในลำน้ำต่างๆ ทุกวันนี้เป็นประเพณีและวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทย, Count unit: คน, Thai definition: คนพายเรือ
สกรู[N] screw, Syn. ตะปูควง, Example: ช่างไขสกรูที่ยึดการ์ดให้หลุดออก, Count unit: ตัว, Thai definition: โลหะคล้ายตะปูมีลักษณะเป็นเกลียว, Notes: (อังกฤษ)
สกรู[CLAS] screw, Thai definition: มาตราวัดความยาวของผ้าเท่ากับ 1/4 ของหลา, Notes: (อังกฤษ)
ตะปูควง[N] screw, See also: wood screw, Syn. ตะปูเกลียว, Example: ตะปูควงต้องใช้ไขควงไข, Count unit: ตัว, ดอก, Thai definition: ตะปูที่มีเกลียว หัวเป็นร่องหรือเป็น 4 แฉก ใช้ไขควงไข
เตย[N] screw pine, See also: genus Pandanus, Syn. ต้นเตย, Example: การหลีกเลี่ยงการใช้โฟมนั้นทำได้ อย่างเช่น การนำใบตอง ใบเตยหรือวัสดุที่มาจากธรรมชาติอย่างอื่นมาทำภาชนะใส่ของ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Pandanus มีทั้งขึ้นเป็นกอและขึ้นเดี่ยว ใบแคบยาวเรียงสลับเวียนเป็นเกลียวขึ้นไปจนถึงยอด ดอกตัวผู้และตัวเมียอยู่ต่างต้นกัน
ถอด[V] take off, See also: remove, unscrew, Syn. เอาออก, Example: การลบข้อมูลแต่ละครั้งจะต้องถอดชิปออกจากแผงวงจร แล้วนำไปฉายด้วยแสงอุลตราไวโอเล็ต, Thai definition: ดึงสิ่งที่สวมหรือหุ้มให้หลุดออก
บุคลากร[N] personnel, See also: staff, crew, Syn. พนักงาน, เจ้าหน้าที่, Example: รมว. เกษตรฯ มีคำสั่งให้ปรับปรุงบุคลากรในหน่วยปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้, Thai definition: ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละหน่วย
กะลาสี[N] sailor, See also: crew, seaman, Syn. ลูกเรือ, Example: เมื่อเรือรบมาถึงฝั่งพวกกะลาสีพากันกระโดดขึ้นท่าอย่างเบิกบาน, Count unit: คน
เหล่า[CLAS] set, See also: set, team, collection, party, gang, company, group, band, cluster, crew, crowd, assembly, Example: ความเป็นสังคมส่วนมากแล้วประกอบด้วยชนหลายชั้น หลายกลุ่ม หลายเหล่า
เหล่า[N] group, See also: set, team, collection, party, gang, company, band, cluster, crew, crowd, assembly, Syn. พวก, ก๊ก, Example: เหล่าบรรดานักวิจัยที่นี่จะต้องปรับแต่งกระบวนการอย่างละเอียดถี่ถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคลากรการบิน[n. exp.] (bukkhalākøn kānbin) EN: flight crew   FR: personnel navigant [m]
ฝีพาย[n.] (fīphāi) EN: oarsman ; crew ; paddler ; rower   
กะลาสี[n.] (kalāsī) EN: sailor ; crew ; seaman ; mariner   FR: marin [m] ; matelot [m]
ไขควง[n.] (khaikhūang) EN: screwdriver   FR: tournevis [m]
ไขควง[v.] (khaikhūang) EN: turn a screw/ bolt/nut   FR: visser
ขัน[v.] (khan) EN: tighten ; screw tight ; wrench ; twist   FR: resserrer ; visser
ขยิบตา[v. exp.] (khayip tā) EN: blink ; screw up one's eyes   FR: cligner de l'oeil
ควง[n.] (khūang) EN: screw   FR: vis [f]
เกลียว[n.] (klīo) EN: thread of a screw   
ลูกเรือ[n.] (lūkreūa) EN: sailor ; crew ; crewman ; cabin crew ; staff   FR: marin [m] ; matelot [m] ; membre d'équipage [m] ; équipage [m]
พนักงานภายในเครื่องบิน[n. exp.] (phanakngān phāinai khreūangbin) EN: cabin crew   FR: personnel de bord [m]
ผู้ควบคุมนักโทษ[n. exp.] (phū khūapkhum nakthōt) EN: warder ; prison officer ; guard ; wardress ; custodian ; screw   FR: gardien [m]
สกรู[n.] (sakrū) EN: screw   FR: vis [f]
ซี่[v.] (sī) EN: cover ; screw   
ทรงลานบิน[n. exp.] (song lān bin) EN: crew cut ; flattop   
ตะปูควง[n.] (tapūkhūang) EN: screw ; woodscrew   FR: vis [f] ; vis à bois [f]
ไขควง[n.] (thī khai khūang) EN: screwdriver   FR: tournevis [m]
ที่เปิดไวน์[n.] (thī poēt wāi) EN: cork screw   FR: tire-bouchon [m
เตย[n.] (toēi) EN: screw pine ; pandanus   FR: pandanus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CREW    K R UW1
CREWS    K R UW1 Z
SCREW    S K R UW1
CREWE    K R UW1
SCREWS    S K R UW1 Z
SCREWY    S K R UW1 IY0
CREWES    K R UW1 Z
CREWEL    K R UW1 AH0 L
CREW'S    K R UW1 Z
CREWMAN    K R UW1 M AH0 N
SCREWED    S K R UW1 D
AIRCREW    EH1 R K R UW2
CREWMEN    K R UW1 M EH0 N
SCREWING    S K R UW1 IH0 NG
SCREWBALL    S K R UW1 B AO2 L
CORKSCREW    K AO1 R K S K R UW2
SCREWDRIVER    S K R UW1 D R AY2 V ER0
SCREWDRIVERS    S K R UW1 D R AY2 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crew    (v) (k r uu1)
Crewe    (n) (k r uu1)
crews    (v) (k r uu1 z)
screw    (v) (s k r uu1)
crewed    (v) (k r uu1 d)
screws    (v) (s k r uu1 z)
screwy    (j) (s k r uu1 ii)
aircrew    (n) (e@1 k r uu)
crewing    (v) (k r uu1 i ng)
screwed    (v) (s k r uu1 d)
unscrew    (v) (uh1 n s k r uu1)
aircrews    (n) (e@1 k r uu z)
airscrew    (n) (e@1 s k r uu)
crew-cut    (n) - (k r uu1 - k uh t)
screwier    (j) (s k r uu1 i@ r)
screwing    (v) (s k r uu1 i ng)
unscrews    (v) (uh1 n s k r uu1 z)
airscrews    (n) (e@1 s k r uu z)
corkscrew    (n) (k oo1 k s k r uu)
crew-cuts    (n) - (k r uu1 - k uh t s)
crew-neck    (n) - (k r uu1 - n e k)
screwball    (n) (s k r uu1 b oo l)
screwiest    (j) (s k r uu1 i i s t)
unscrewed    (v) (uh1 n s k r uu1 d)
corkscrews    (n) (k oo1 k s k r uu z)
crew-necks    (n) - (k r uu1 - n e k s)
screwballs    (n) (s k r uu1 b oo l z)
thumbscrew    (n) (th uh1 m s k r uu)
unscrewing    (v) (uh1 n s k r uu1 i ng)
wing-screw    (n) - (w i1 ng - s k r uu)
screwdriver    (n) (s k r uu1 d r ai v @ r)
thumbscrews    (n) (th uh1 m s k r uu z)
wing-screws    (n) - (w i1 ng - s k r uu z)
screw-topped    (j) - (s k r uu1 - t o p t)
screwdrivers    (n) (s k r uu1 d r ai v @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansatzschraube {f}; Bundschraube {f} [techn.]collar screw [Add to Longdo]
Ansatzschraube {f} [techn.]shoulder screw [Add to Longdo]
Anschlagschraube {f} [techn.]stop screw [Add to Longdo]
Bedienungsmannschaft {f}operating crew [Add to Longdo]
Befestigungsschraube {f}clamping bolt; fastening screw [Add to Longdo]
Bergungsmannschaft {f}rescue party; salvage crew [Add to Longdo]
Blechschraube {f} [techn.]self-tapping screw; tapping screw [Add to Longdo]
Blechschraube {f} [techn.]sheet-metal screw [Add to Longdo]
Blindschraube {f} [techn.]blind screw [Add to Longdo]
Bohrschraube {f}drilling screw [Add to Longdo]
Bürstenschnitt {m}crewcut; butch haircut [Am.] [Add to Longdo]
Bulle {m} (unfreundlich für Polizist) | Bullen {pl}screw; bobby [Br.]; rozzer [Br.]; bull; cop; fuzz [slang] | bobbies [Add to Longdo]
Bundschraube {f} [techn.]jack screw [Add to Longdo]
Daumenschraube {f} | Daumenschrauben {pl}thumbscrew | thumbscrews [Add to Longdo]
Drillschraube {f} [techn.]drill screw [Add to Longdo]
Druckschraube {f} [techn.]pressure screw; drive screw [Add to Longdo]
Dübel {m}screw anchor [Add to Longdo]
Einstellschraube {f} [techn.]regulating screw [Add to Longdo]
Elektroschrauber {m}electric screwdriver [Add to Longdo]
Entlüftungsschraube {f} [techn.]bleed screw [Add to Longdo]
Exzenterschneckenpumpe {f} [techn.]eccentric screw pump [Add to Longdo]
Exzenterschraube {f} [techn.]eccentric screw [Add to Longdo]
Feststellschraube {f} [techn.]setscrew [Add to Longdo]
Fingerschraube {f} [techn.]thumb screw [Add to Longdo]
Fixierschraube {f} [techn.]locating screw [Add to Longdo]
Flachkopfschraube {f} mit Schlitz [techn.]slotted pan-head screw [Add to Longdo]
Flachrundschraube {f} mit Vierkantansatz [techn.]cup square screw [Add to Longdo]
Flachrundschraube {f} [techn.]round-head screw [Add to Longdo]
Flügelschraube {f} [techn.]wing screw; winged screw [Add to Longdo]
Förderschnecke {f}screw-conveyor [Add to Longdo]
Gewindebohrer {m}(screw) tap [Add to Longdo]
Gewindefließschraube {f} [techn.]yield-thread screw [Add to Longdo]
Gewindeschneidschraube {f} [techn.]thread-forming screw [Add to Longdo]
Gewindesteigung {f}thread pitch; lead; screw pitch [Add to Longdo]
Gewindestift {m}grub screw [Add to Longdo]
Halbrund-Blechschraube {f} [techn.]round-head tapping screw [Add to Longdo]
Halbrundschraube {f} [techn.]round-head screw; half-round screw [Add to Longdo]
Halteschraube {f} [techn.]retaining screw [Add to Longdo]
Handschrauber {m} [techn.]handheld screwdriver [Add to Longdo]
Hohlschraube {f} [techn.]banjo screw [Add to Longdo]
Holzschraube {f} [techn.]woodscrew; wood screw [Add to Longdo]
Inbusschraube {f} [tm]; Innensechskantschraube {f} [techn.]socket screw; socket head screw; hexagon socket screw; Allen screw [Add to Longdo]
Kataraktschraube {f} [techn.]cataract screw [Add to Longdo]
Klemmschraube {f} [techn.]clamping screw [Add to Longdo]
Knebelschraube {f} [techn.]tommy screw [Add to Longdo]
Kombischraube {f} [techn.]screw-and-washer assembly [Add to Longdo]
Kopfschraube {f} (Maschinenkopfschraube mit/ohne Mutter) [techn.]machine screw [Add to Longdo]
Kopfschraube {f} (ohne Mutter, für Gewindebohrung) [techn.]cap screw [Add to Longdo]
Kopfschraube {f} [techn.]head screw [Add to Longdo]
Kordelschraube {f} [techn.]knurled thumb screw [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
ざけんなよ;ざけんじゃねーよ[, zakennayo ; zakenjane-yo] (exp) (X) (vulg) (See くたばれ) fuck you!; don't fuck with me!; don't fuck around!; don't be a screw off! [Add to Longdo]
ねじ回し;螺子回し[ねじまわし, nejimawashi] (n) screwdriver [Add to Longdo]
ねじ式[ねじしき, nejishiki] (adj-no,n) screw type; screw-on; threaded [Add to Longdo]
インチネジ[, inchineji] (n) {comp} inch screw threads [Add to Longdo]
ガイドピンネジ[, gaidopinneji] (n) {comp} guide pin screw [Add to Longdo]
クルー[, kuru-] (n) crew; (P) [Add to Longdo]
クルーカット[, kuru-katto] (n) crew-cut (type of haircut) [Add to Longdo]
クルーソックス[, kuru-sokkusu] (n) crew socks [Add to Longdo]
クルーネック[, kuru-nekku] (n) crew neck (sweater) [Add to Longdo]
コークスクリュー[, ko-kusukuryu-] (n) corkscrew; (P) [Add to Longdo]
コルク抜き[コルクぬき, koruku nuki] (n) corkscrew [Add to Longdo]
コロップ抜き[コロップぬき, koroppu nuki] (n) (obsc) (See コルク抜き) corkscrew [Add to Longdo]
シュートボール[, shu-tobo-ru] (n) shoot ball (baseball); shooter; screwball [Add to Longdo]
スクリュー(P);スクリユー[, sukuryu-(P); sukuriyu-] (n) (1) screw; (2) propeller (e.g. on a ship); (P) [Add to Longdo]
スクリューギア[, sukuryu-gia] (n) screw gear [Add to Longdo]
スクリュードライバー[, sukuryu-doraiba-] (n) screwdriver [Add to Longdo]
スクリュープロペラ[, sukuryu-puropera] (n) screw propeller [Add to Longdo]
スクリュープロペラ船[スクリュープロペラせん, sukuryu-puropera sen] (n) screw ship [Add to Longdo]
スクリューボール[, sukuryu-bo-ru] (n) screwball (baseball) [Add to Longdo]
セルフアップネジ[, serufuappuneji] (n) captive screw (wasei [Add to Longdo]
セルフタッピングネジ[, serufutappinguneji] (n) {comp} self-tapping screws [Add to Longdo]
タッピングネジ[, tappinguneji] (n) {comp} self-tapping screws [Add to Longdo]
ドジる;どじる[, doji ru ; dojiru] (v5r) (See ドジ) to fail; to mess up; to bungle; to screw the pooch [Add to Longdo]
ドライバー(P);ドライバ[, doraiba-(P); doraiba] (n) (1) driver (of a vehicle); (2) (abbr) screwdriver; (3) driver (golf); (4) {comp} driver (device driver); (P) [Add to Longdo]
ネジ山;螺子山[ネジやま(ネジ山);ねじやま(螺子山), neji yama ( neji yama ); nejiyama ( neji yama )] (n) screw thread; ridge [Add to Longdo]
ハメ[, hame] (n,vs) (vulg) (See はめる・2) fucking; screwing; having sex [Add to Longdo]
ハメハメ;はめはめ[, hamehame ; hamehame] (n,vs) (vulg) (See ハメ) fucking; screwing; having sex [Add to Longdo]
ビス[, bisu] (n) (1) screw (fre [Add to Longdo]
ピットクルー[, pittokuru-] (n) pit crew [Add to Longdo]
プラスドライバー;プラスドライバ[, purasudoraiba-; purasudoraiba] (n) Phillips head screwdriver (wasei [Add to Longdo]
ボール螺子[ボールねじ, bo-ru neji] (n) ball screw [Add to Longdo]
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] (n) {comp} flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
マイナスドライバー;マイナスドライバ[, mainasudoraiba-; mainasudoraiba] (n) (regular) screwdriver (wasei [Add to Longdo]
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[, mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
マリー・セレスト号;マリーセレスト号[マリーセレストごう, mari-seresuto gou] (n) (1) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
ミリネジ[, mirineji] (n) {comp} metric screw threads [Add to Longdo]
メートルネジ[, me-toruneji] (n) {comp} metric screw threads [Add to Longdo]
ローレットねじ[, ro-retto neji] (n) knurled screw [Add to Longdo]
ワインオープナー;ワイン・オープナー[, wain'o-puna-; wain . o-puna-] (n) wine opener; corkscrew [Add to Longdo]
阿檀[あだん;アダン, adan ; adan] (n) (uk) screw pine (Pandanus odoratissimus, P. tectorius); pandanus palm; pandanus fruit [Add to Longdo]
一味[ひとあじ, hitoaji] (n,vs) clan; partisans; conspirators; gang; crew [Add to Longdo]
右螺子の法則[みぎねじのほうそく, miginejinohousoku] (n) corkscrew rule [Add to Longdo]
押さえねじ[おさえねじ, osaeneji] (n) locking screw; set screw [Add to Longdo]
角刈り[かくがり, kakugari] (n) crew cut [Add to Longdo]
客室乗務員[きゃくしつじょうむいん, kyakushitsujoumuin] (n) cabin crew [Add to Longdo]
口抜き[くちぬき, kuchinuki] (n) corkscrew [Add to Longdo]
座刳り[ざぐり, zaguri] (n) counter sink (e.g. so screw-heads don't protrude above surface) [Add to Longdo]
皿ネジ;皿螺子[さらネジ(皿ネジ);さらねじ(皿螺子);サラネジ, sara neji ( sara neji ); saraneji ( sara neji ); saraneji] (n) countersunk screw [Add to Longdo]
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人员[rén yuán, ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff; crew; personnel [Add to Longdo]
全体人员[quán tǐ rén yuán, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄧˇ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] crew [Add to Longdo]
包承制[bāo chéng zhì, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄓˋ, ] responsible crew system [Add to Longdo]
包承组[bāo chéng zǔ, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄗㄨˇ, / ] (responsible) crew [Add to Longdo]
地勤人员[dì qín rén yuán, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄣˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] (airport) ground crew [Add to Longdo]
定员[dìng yuán, ㄉㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] fixed complement (of crew, passengers etc) [Add to Longdo]
改锥[gǎi zhuī, ㄍㄞˇ ㄓㄨㄟ, / ] screwdriver [Add to Longdo]
板牙[bǎn yá, ㄅㄢˇ ㄧㄚˊ, ] front tooth; incisor; molar; screw die; threading die [Add to Longdo]
机组[jī zǔ, ㄐㄧ ㄗㄨˇ, / ] flight crew (on a plane) [Add to Longdo]
横征暴敛[héng zhēng bào liǎn, ㄏㄥˊ ㄓㄥ ㄅㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, / ] to tax by force and extort levies (成语 saw); to screw taxes out of the people by force [Add to Longdo]
炮手[pào shǒu, ㄆㄠˋ ㄕㄡˇ, / ] gunner; artillery crew [Add to Longdo]
船员[chuán yuán, ㄔㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] sailor; crew member [Add to Longdo]
螺旋[luó xuán, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ, ] spiral, helix; screw [Add to Longdo]
螺旋千斤顶[luó xuán qiān jīn dǐng, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ, / ] screw jack [Add to Longdo]
螺栓[luó shuān, ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨㄢ, ] bolt (male component of nut and bolt); screw [Add to Longdo]
螺杆[luó gǎn, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄢˇ, / ] screw [Add to Longdo]
螺纹[luó wén, ㄌㄨㄛˊ ㄨㄣˊ, / ] spiral pattern; whorl of fingerprint; thread of screw [Add to Longdo]
螺丝[luó sī, ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] screw [Add to Longdo]
螺丝刀[luó sī dāo, ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄉㄠ, / ] screwdriver [Add to Longdo]
螺丝起子[luó sī qǐ zi, ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄑㄧˇ ㄗ˙, / ] screwdriver [Add to Longdo]
螺丝钉[luó sī dīng, ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄉㄧㄥ, / ] screw [Add to Longdo]
螺距[luó jù, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄩˋ, ] pitch of spiral; pitch of screw [Add to Longdo]
螺钉[luó dīng, ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧㄥ, / ] screw [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, / ] lathe; thread in screw [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
マイナスドライバ[まいなすどらいば, mainasudoraiba] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crew \Crew\ (kr[udd]),
   imp. of {Crow}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crew \Crew\ (kr[udd]), n. (Zool.)
   The Manx shearwater.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crew \Crew\ (kr[udd]), n. [From older accrue accession,
   reenforcement, hence, company, crew; the first syllable being
   misunderstood as the indefinite article. See {Accrue},
   {Crescent}.]
   1. A company of people associated together; an assemblage; a
    throng.
    [1913 Webster]
 
       There a noble crew
       Of lords and ladies stood on every side. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Faithful to whom? to thy rebellious crew? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The company of seamen who man a ship, vessel, or at; the
    company belonging to a vessel or a boat.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word crew, in law, is ordinarily used as equivalent
      to ship's company, including master and other officers.
      When the master and other officers are excluded, the
      context always shows it. --Story. --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   3. In an extended sense, any small body of men associated for
    a purpose; a gang; as (Naut.), the carpenter's crew; the
    boatswain's crew.
 
   Syn: Company; band; gang; horde; mob; herd; throng; party.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crow \Crow\ (kr[=o]), v. i. [imp. {Crew} (kr[udd]) or {Crowed}
   (kr[=o]d); p. p. {Crowed} ({Crown} (kr[=o]n), Obs.); p. pr. &
   vb. n. {Crowing}.] [AS. cr[=a]wan; akin to D. kraijen, G.
   kr[aum]hen, cf. Lith. groti to croak. [root]24. Cf. {Crake}.]
   1. To make the shrill sound characteristic of a cock, either
    in joy, gayety, or defiance. "The cock had crown."
    --Bayron.
    [1913 Webster]
 
       The morning cock crew loud.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To shout in exultation or defiance; to brag.
    [1913 Webster]
 
   3. To utter a sound expressive of joy or pleasure.
    [1913 Webster]
 
       The sweetest little maid,
       That ever crowed for kisses.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {To crow over}, to exult over a vanquished antagonist.
    [1913 Webster]
 
       Sennacherib crowing over poor Jerusalem. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Crew [kruː] (n) , s.(f )
   crew
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top