Search result for

*cousins*

(80 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cousins, -cousins-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Cousins.- CousinsOver the Rainbow (2001)
Her cousins asked us to spend vacation with them in Paris.ญาติเธอชวนเราให้ไปเที่ยวที่ปารีสน่ะ Taken (2008)
- And her cousins.- ญาติเธอด้วยค่ะ Taken (2008)
It's my cousins', but they're in Madrid, so we have the whole place to ourselves.บ้านญาติน่ะตอนนี้เค้าอยู่ที่แมดริดเราเลยได้อยู่ทั้งหลัง Taken (2008)
This is one of the conditions. Let me talk to the cousins.มันอยู่ในเงื่อนไขนะ ให้พ่อคุยกับญาติเค้าซิ Taken (2008)
- The cousins are back?-พวกเค้ากลับมาแล้วเหรอ Taken (2008)
Got any advice for me? Yes, I do. Sometimes I baby-sit my cousins, right?อ้อมีสิ เวลาฉันไปเลี้ยงหลานฉันนะ ฉันให้หลานทำผมให้ฉัน Bedtime Stories (2008)
The little cousins areญาติตัวน้อยๆ Shut Down (2008)
With Ivan Cousins?กับคนนั้นหรอ? Julie & Julia (2009)
I can't imagine Dorothy running off with Ivan Cousins.ผมว่า ดอรอธี กับคนนั้นไม่มีทางเวิก Julie & Julia (2009)
He did, however, break with tradition by not marrying one of his cousins.ยังไงก็ตาม,เขาทำลายธรรมเนียม โดยไม่แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้อง I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Go play with your cousins, ally.ไปเล่นกับญาติๆ ไป เอลลี่ New York Sucks (2009)
That's probably why all my cousins have done time.นั่นค่อนข้างแน่ว่าทำไมลูกพี่ลูกน้อยฉันทั้งหมด ถึงหมดแรงในเวลานั้น Emotional Rescue (2009)
Me and my cousins, we noodle around.ผมหมายถึงไม่เก่งเท่าคุณ ผมและลูกพี่ลูกน้อง โดยราวเราเป็นพวกทึ่ม Some Kinda Love (2009)
And then you move into the people you trust with your most intimate secrets - your cousins, your aunts, your uncles, your brothers, your sisters, your parents, and finally your husband, your wife, your boyfriend or your girlfriend.ทีนี้ เปลี่ยนไปสู่คนที่คุณไว้ใจ พอที่จะบอกความลับของคุณได้ ญาติของคุณ ป้าคุณ ลุงคุณ พี่ชาย น้องสาว พ่อแม่ของคุณ Up in the Air (2009)
But you don't really look like cousinsแต่คุณดูเหมือนไม่ใช่หลาน Invitation Only (2009)
Combo's people, his ma, grandma, cousins, everyone was all choked up and shit.บรรดาเพื่อนฝูงของคอมโบ้ แม่ของเขา คุณยาย ญาติพี่น้อง ทุกคนต่างมาร่วมงานฝังศและอำลาครั้งสุดท้าย Mandala (2009)
My cousins are driving up here right now to smuggle us back down, and they're gonna be here by sunset and you're gonna be on that truck, or you're gonna be dead!ลูกจะไปไหน Grilled (2009)
I ALSO HAVE A THIRD-GRADE TEACHER, THIRD COUSINS,ที่อาจจะมีชู้อย่างน้อย 3 คนด้วย คุณต้องตัดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะการ์เซีย House on Fire (2009)
THIRD COUSINS AND RELIGIOUS AFFILIATIONSผมต้องการคนที่มีศัตรู House on Fire (2009)
You've told me about your summers with your cousins,คุณเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเที่ยวหน้าร้อนกับญาติของคุณ The Grandfather (2009)
I'm supposed to drive my cousins around.ฉันจะขับนะ รถของญาติฉันอะ Under the Mountain (2009)
And cousins.ญาติด้วย New World in My View (2009)
Your redneck cousins tried to waterboard meญาติจนๆของนาย พยายามทำน้ำหกใส่ฉัน Reversals of Fortune (2009)
And since when did second cousins have any say in things like that?แล้วลูกพี่ลูกน้องลำดับสองเกี่ยวกับ \ เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะจ๊ะ? Summer Wars (2009)
We've got lots of cousins out there.เรามีลูกพี่ลูกน้อง เยอะแยะอยู่ที่นั้น Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
Perhaps if you were to visit your cousins for a while.บางทีหากท่านจะไปเยี่ยมญาติท่านสักพักนึง Beauty and the Beast (2009)
These are my cousins Shin Shin and Lili.สองคนนี่คือลูกพี่ลูกน้องของผม ชินฃินและลี่ลี่ Shanghai (2010)
He and his cousins just seemed like the most interesting people here tonight.เขากับญาติสาว ดูจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจที่สุด ในคืนนี้ Shanghai (2010)
They're not his cousins.พวกนั้นไม่ใช่ญาติเขาหรอก Shanghai (2010)
We'll have my cousins come over. They're gonna speak Spanish.(ตาแดซอง) Our Family Wedding (2010)
They are my cousins.ญาติฉัน Despicable Me (2010)
No, I think I'll kill all your brother-cousins first.ไม่ ฉันคิดว่าจะฆ่า พี่น้องของนายก่อน 9 Crimes (2010)
- so I'm going back east to see my cousins. - For how long?ฉันก็เลยจะกลับไปอยู่กับลูกพี่ลูกน้อง/ นานมั้ย? You Gotta Get a Gimmick (2010)
You got cousins in Philly?นายเป็นลูกพี่ลูกน้องของฟิลลี่เหรอ? Chuck Versus the Fake Name (2010)
Mary's cousins.ญาติของแมรี่ครับ The Song Remains the Same (2010)
- I've got 47 cousins.- ฉันมีญาติตั้ง 47 คน Caregiver (2010)
My dad was with me,three of my uncles and four cousins.พ่อผมก็อยู่ด้วย กับลุงสามคน และลูกพี่ลูกน้องอีกสี่ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Okay, just so you know, if we're bringing in cousins who are lawyers, prepare for shock and awe.โอเค บอกให้ พวกนายรู้เลย ถ้าเราเอาญาติที่เป็นทนาย มาร่วมด้วย เตรียมตัวเป็นลมได้เลย The Precious Fragmentation (2010)
His cousins.ญาติของเขา I See You (2010)
Right, Jesse? It was his cousins.ใช่ไหม เจสซี่ ญาติของเขา I See You (2010)
Yeah, cousins.ใช่ ญาติ I See You (2010)
The fell cousins don't have a shot.ญาติๆ ของตระกูลเฟลไม่มีโอกาส Miss Mystic Falls (2010)
Why don't you come to my church on Sunday and get some of my cousins to sign up for the klan?ทำไมแกไม่ลองไป โบสถ์กับฉันวันอาทิตย์วะ จะได้พาญาติๆฉันไปเข้าชมรมห่วยๆนั่น Special Education (2010)
Even though this black hole traps only sound, not light, the same laws of quantum mechanics apply to it as they do to its cosmic cousins.เจฟฟ์ควรจะสามารถตรวจ จับคลื่นเสียงเล็ก ๆ ที่หลบหนี ควรจะมีคู่ของคลื่นเสียง หนึ่งทางด้านขวาและ หนึ่งในด้านซ้าย The Riddle of Black Holes (2010)
For instance, one point-blank quark can weigh 200 times more than the point-blank electron, and these particles have even heavier cousins weighing 100,000 times more.ชั่งน้ำหนัก 100,000 ครั้ง รุ่นมาตรฐานไม่สามารถอธิบายได้ ทำไมมีเช่นช่วงป่าของมวลชน What Are We Really Made Of? (2010)
I'm going to meet my cousins.หนูกำลังจะไปเยี่ยมญาติค่ะ Sorry Grateful (2010)
Staying with his cousins in Sabinas... Mexico.อยู่กับญาติของเขา ในซาบิน่า เม็กซิโก Pleasant Little Kingdom (2010)
Distant cousins of the dragon.น้องๆมังกรเลย The Eye of the Phoenix (2010)
Maybe a friend of a friend or well maybe your in-laws' second cousins?ลองติดต่อเพื่อนของเพื่อน หรือลูกพี่ลูกน้อง Prosecutor Princess (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cousinsAmong my cousins, you know, there's a girl with the most enormous breasts.
cousinsFirst cousins are too close kin for marriage.
cousinsGeorge has two cousins; one lives in Germany and the other in Switzerland.
cousinsHe and I are cousins.
cousinsI have three cousins.
cousinsI have three cousins on my mother's side.
cousinsMary and Jane are cousins.
cousinsMy cousins are coming in a few days.
cousinsThe cousins are similar in appearance but widely different in character.
cousinsThe editor and the publisher are both my cousins.
cousinsThe Smiths are our cousins.
cousinsThey are cousins by blood.
cousinsThey are cousins, if I remember rightly.
cousinsThey are my cousins.
cousinsThose two boys are cousins.
cousinsWe are cousins.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียงพี่เรียงน้อง[ADJ] to be cousins (arranged in order of age), Thai definition: เป็นลูกพี่ลูกน้องกันโดยลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกพี่ลูกน้อง[n.] (lūkphīlūknøng) EN: cousin ; cousins   FR: cousin [m] ; cousine [f] ; cousins et cousines [mpl]
พี่น้อง[n.] (phīnøng) EN: relatives ; relations ; kinsfolk ; brothers and sisters   FR: frères et soeurs [mpl] ; cousins et cousines [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; parents [mpl] ; parentèle [f] (vx)
เรียงพี่เรียงน้อง[v. exp.] (rīeng phī rīeng nøng) EN: be cousins   
ญาติพี่น้อง[n. exp.] (yāt phīnøng) EN: relatives ; relations ; folks ; kinfolk ; cousins ; kinsman   FR: famille [f] ; parents [mpl] ; parentèle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COUSINS    K AH1 Z AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cousins    (n) (k uh1 z n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cousin {m}; Kusin {m}; Vetter {m} | Cousins {pl}; Kusins {pl}; Vettern {pl}cousin | cousins [Add to Longdo]
Cousine {f}; Kusine {f}; Base {f} | Cousinen {pl}; Kusinen {pl}; Basen {pl}cousin | cousins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いとこ婚[いとここん, itokokon] (n) marriage between cousins [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叔伯[shū bai, ㄕㄨ ㄅㄞ˙, ] cousins; males having same grandfather (great-grandfather) [Add to Longdo]
表兄弟[biǎo xiōng dì, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] male cousins via female line [Add to Longdo]
表姐妹[biǎo jiě mèi, ㄅㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ ㄇㄟˋ, ] female cousins via female line [Add to Longdo]
表亲[biǎo qīn, ㄅㄧㄠˇ ㄑㄧㄣ, / ] cousin; cousinship [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top