หรือคุณหมายถึง %costiveneß%?
Search result for

*costiveness*

(3 entries)
(0.0479 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: costiveness, -costiveness-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธาตุหนัก[ADJ] constipated, See also: costiveness, Thai definition: ที่ต้องกินยาถ่ายมากๆ ถึงจะถ่าย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geiz {m}costiveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Costiveness \Cos"tive*ness\, n.
   1. An unnatural retention of the fecal matter of the bowels;
    constipation.
    [1913 Webster]
 
   2. Inability to express one's self; stiffness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A reverend disputant of the same costiveness in
       public elocution with myself.     --Wakefield.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*costiveness *

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top