Search result for

*cosby*

(53 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cosby, -cosby-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cosby.CosbyOur Very First Show (1987)
The closest you ever came to being black, Cameron, was watching The Cosby Show.ตอนที่คุณดูเหมือนเป็นคนดำที่สุด คาเมร่อน ก็ตอนที่คุณดู คอสบี้ โชว์ Crash (2004)
I'm not exactly the Huxtables*. More shots ? *The Huxtables from The Cosby Show.ฉันก็ไม่ใช่ Huxtables ซะหน่อย Pilot (2005)
And don't mention the whole "Bill Cosby" thing to him.และก็อย่ากล่าวถึง สิ่งที่เกี่ยวกับ "Bill Cosby"ให้มันได้ยิน Bridesmaids (2011)
I love wearing a Bill Cosby sweater in front of a bunch of lawyers who are younger than me.ฉันรักที่จะใส่สเวทเตอร์ของบิล คอสบี้ ต่อหน้ากลุ่มของพวกทนาย ซึ่งเด็กกว่าฉัน The Story of the 50 (2012)
Hello, I'm Bill Cosby, do you like pudding?หวัดดี ผมบิล คอสบี้ ชอบพุดดิ้งไหม The Story of the 50 (2012)
My son's name is Theo and his best friend is Cockroach. That supposed to be Bill Cosby?ลูกชายผมชื่อทีโอและ เขามีเพื่อนสนิทเป็นแมลงสาบ The Story of the 50 (2012)
But maybe you can kiss my butt when I talk like Bill Cosby. All right, let's go. - Is that going to work?บางทีคุณอาาจะจูบก้นฉัน เมื่อฉันพูดเหมือนบิลล์ คอสบี้ The Story of the 50 (2012)
You were so mad they wouldn't let you stay up to watch The Cosby Show.คุณกำลังโกรธ ที่เขาไม่ให้คุณอยู่ เพื่อดู เดอะ โคสบี้โชว์ She Knows (2012)
Either that, or they both have a thing for Cosby sweaters.ทั้งนั่นและพวกเขาต่างก็มีสิ่งหนึ่ง สำหรับเสื้อกันหนาว Cosby Fade Into You (2014)
Bill Cosby. You people are monsters.บิล คอสบี้ Ted 2 (2015)
What'd you expect, Bing Crosby in Going My Way?Erwartest du, dass ich wie Bing Cosby in Der Weg zum Glück werde? For the Love of God (1973)
Wrong !Mr. Cosby auf Leitung 1. Prime Time (1987)
Been reading Cosby's book?Hast du das Buch von Bill Cosby gelesen? Our Very First Show (1987)
[IMITATING BILL COSBY] Hello there, small, childlike person.(Imitiert Bill Cosby) Hallo, du kleine kindliche Person. Our Very First Show (1987)
Okay, everybody, Cosby's on.Ok, Jungs, Cosby fängt an. Man's Best Friend: Part 2 (1987)
Must have been Cosby then.Dann wahrscheinlich CosbyEarth Angel (1987)
Now, I mean a literary reference, and Bill Cosby's latest book doesn't count.Ein Beispiel aus der Literatur. Bill Cosbys letztes Buch ausgenommen. D.O.A. (1988)
[HUMS]Nicht, weil sie schlecht war... aber es war eine der frühen Folgen, die gegen The Cosby Show antrat. Simpson and Delilah (1990)
Look, look! Morning, springfield."Wir müssen Cosby ausbooten!" Eine Ausrede muss man ja haben. Simpson and Delilah (1990)
Questions? No? Then I'll sit down.Die Serie wurde von Sonntag auf Donnerstag verlegt... und diese Folge kam als erste in Konkurrenz zu Cosby... die damals auf Platz eins bei den Einschaltquoten war. Treehouse of Horror (1990)
-Yes, ma'am. -Blah, blah, blah.The Cosby Show hatte Qualität. Treehouse of Horror (1990)
Then what did I say? -Straighten up and fly right?Wir hätten es mit einer Schundsendung statt mit Cosby aufnehmen sollen. Treehouse of Horror (1990)
Try again, if you dare! A couple more games and I'll hit the books.Ich wusste gar nicht, wie sehr man gegen etwas sein kann... bis Jim dann das Argument brachte... dass die Serie, die unter den Top Ten am Sonntagabend war... vernichtet wäre, wenn sie gegen Cosby antreten müsste. Treehouse of Horror (1990)
Soup's on! Hurry up, or it'll get that skin. I hate that icky soup skin.Und so gab es den ganzen Sommer über immer wieder... falsche Meldungen über eine Rivalität zwischen Bart and Bill CosbyTreehouse of Horror (1990)
After dinner, it's down to business.Cosby kam in Entertainment Weekly. Treehouse of Horror (1990)
Homer! Go ahead, Lisa. I got an A on my vocabulary test.Nach der Ausstrahlung, als die ersten Einschaltquoten kamen... hatten wir einige Millionen mehr Zuschauer als Bill CosbyTreehouse of Horror (1990)
I might as well kill two birds with one stone. You covered up my paper!Natürlich schlug Cosby Bart in den endgültigen Einschaltquoten. Treehouse of Horror (1990)
Marge, come take a look at this.Cosby war einer der wenigen, die über die Serie herzogen. Treehouse of Horror (1990)
You need someone's help, but I don't know why that someone should be me.Wir hätten riesigen Erfolg gehabt. Wir fühlten uns verheizt, als man uns gegen Cosby brachte. Treehouse of Horror (1990)
There's a desk under that junk. No, this won't do at all.Damals in Konkurrenz zu Cosby mussten wir Schläge einstecken. Treehouse of Horror (1990)
Hi. What are you doing? Who are those guys in chess that don't matter?Er ist Bill Cosby nachempfunden, der spielte damals einen Arzt. Dead Putting Society (1990)
-How did Richie die? Perhaps his materialism led him to take his life. Kids, could you lighten up?Sie kam fast am Ende der Staffel... und es war die erste Folge, mit der wir die Cosby Show schlugen. Three Men and a Comic Book (1991)
-He's no wittier than others. -Oh, yeah? Look.Wir lagen zwei Zehntel eines Prozentpunkts vor CosbyThree Men and a Comic Book (1991)
-There's a reason.Apropos The Cosby Show, wir machten ihn fertig. Three Men and a Comic Book (1991)
The sludge certainly collects around those downspouts, don't it? I'll sludge you, you old bat. Today, we wash Beulah.Wir schlugen sie, was Kinder, junge Erwachsene, Leute bis 49 anging... und verloren durch die Älteren... deshalb schlug uns Cosby, was die Zuschauerzahl anging. Three Men and a Comic Book (1991)
Not that I'm angry, but how did you get my home number?Diese Aufnahme erinnert an The Cosby Show und die Huxtables. Principal Charming (1991)
I see.Bill Cosby trägt auch solche Pullis. Principal Charming (1991)
For starters, Mr. Simpson... take this copy of Fatherhood by Bill Cosby.Anfänger bekommen ein exemplar von Fatherhood von bill Cosby gratis. Saturdays of Thunder (1991)
"Cosby's first law of intergenerational perversity."Cosbys erstes Gesetz der Verrücktheit zwischen den Generationen: Saturdays of Thunder (1991)
Thank you, Bill Cosby.Danke, bill CosbySaturdays of Thunder (1991)
No. Bill Cosby?Bill CosbyBart the Lover (1992)
And I know Cosby.Und ich kenne CosbySix Degrees of Separation (1993)
And in the grand tradition of American heroes I will hawk more products than Bill Cosby.Und in der großen Tradition amerikanischer Helden... werde ich mehr Produkte verhökern als Bill CosbyUn-Alful Entry (1993)
I just love Bill Cosby pictures.Bill-Cosby-Filme finde ich einfach toll. Serial Mom (1994)
Yo, man we ain't the Cosbys.Hey... wir sind nicht die Cosbys. Bad Boys (1995)
Cosby's right.Cosby hat Recht. The Two That Got Away (1995)
Okay. "Who was the first president of the United States?"Geezers, in der Hauptrolle Bill CosbyEnemies (1996)
Yeah, you and the three slut-kateers thought you could just rip us off and leave us freezing in Chicago?Alle Einnahmen werden CBS gespendet für Bill Cosbys Gehalt. Spring Break: Part 1 (1996)
And all the while they're buying up all our American classics.Ich habe mal den Theo in The Cosby Show gespielt. Spring Break: Part 2 (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cosbyCosby's argument concerns the reliability of the Hette Manuscript.

CMU English Pronouncing Dictionary
COSBY    K AO1 Z B IY0
COSBY'S    K AO1 Z B IY0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top