Search result for

*cornered*

(91 entries)
(2.3052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cornered, -cornered-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cornered[ADJ] ซึ่งตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: จนตรอก, Syn. trapped
cornered[ADJ] ซึ่งมีหลายมุม
cater-cornered[ADJ] ที่เป็นเส้นทแยงมุม, Syn. diagonal
cater-cornered[ADV] อย่างที่เป็นเส้นทแยงมุม, Syn. diagonally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cornered(คอร์'เนอดฺ) adj. เป็นมุม,ซึ่งถูกต้อนเข้ามุม,จนตรอก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've been cornered by Barry. It was disgusting.เมื่อกี้แบรี่มาหลีฉันด้วย น่ารังเกียจชะมัด Goal II: Living the Dream (2007)
You couldn't have a problem because I personally have got them all. I cornered the whole market.นายยังคิดว่าชั้นทำเกินไปอีกมั้ยล่ะ ครับ ชั้นเริ่มรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อตัวแระ ออกไปยืดเส้นยืดสายกันหน่อยมั้ย Hero (1992)
You always use that line when you're cornered.เธอก้เอาแต่อ้างอย่างนี้เสมอ เวลาจนมุม My Little Bride (2004)
If you get cornered, bash them in the head.- แล้วมันอะไรล่ะ - มันเป็นขี้ม้าเว้ย Shaun of the Dead (2004)
She cornered me on the 12th floor, figured I could get to you before she could.เธอมาเจอผมที่ชั้น 12 คงคิดแล้วว่าผมคงเอานี่ให้คุณได้ The Nanny Diaries (2007)
We'll be cornered down there.เราจะจนมุมอยู่ข้างล่าง Night of the Living Dead (1990)
We have her cornered.- ใช่ เราได้ของเธอจนตรอก Princess Mononoke (1997)
She actually cornered me today and asked if she could come live with me and Nell.เธอมาหาฉันวันนี้ ขอย้ายมาอยู่กับฉันที่บ้านน้าเนล X-Ray (2001)
"The moment I'm cornered in"ชั่วขณะที่ฉันอยู่ในมุม Crows Zero (2007)
You shouldn't have cornered yourself.คุณไม่ควรต้อนตัวเองเข้ามุมเลย Appointment in Samarra (2010)
They have the shooter cornered in an apartment building downtown.พวกเค้าต้อนมือปืนจนมุมในตึกในเมืองแล้ว Brothers in Arms (2008)
- Yeah, we got him cornered.- ใช่ เราต้อนเค้าจนมุมแล้ว Brothers in Arms (2008)
We had him cornered.เราจะทำให้เขาจนมุม The Labyrinth of Gedref (2008)
I feel sorry for him, and I think he'll be a lot easier to deal with if he doesn't feel cornered.ผมน่ะเห็นใจเขา มันคงจะง่ายกว่านี้เยอะเลย ถ้าเขาไม่ถูกต้อน Burn After Reading (2008)
You know, you had her cornered.รู้มั้ย เธอจนมุมแล้วล่ะ Nothing But the Blood (2009)
- Look, they're cornered now.- ฟังน่ะ พวกมันจนมุมไปแล้ว ในตอนนี้ Countdown (2010)
James, OK, we've got it cornered.เจมส์ Episode #3.5 (2009)
And one day, they cornered him in the alley and beat him up bad.และเมื่อวันหนึ่ง เขาโดนต้อนให้จนตรอก ที่ซอย และทุบจนเขาแย่ หัวหน้าอันธพาลไปโรงเรียน สอนศาสนาทุกวันอาทิตย์ Revelation Zero: Part 1 (2010)
- Obviously, the kid feels cornered.- เห็นได้ชัดว่าไอ้หนูนี่จนตรอกน่ะครับ The Hidden Enemy (2009)
I think she cornered the real estate agent and so we got the lowdown on you.เธอไล่บี้จากนายหน้าขายบ้านค่ะ เราเลยรู้ข้อมูลคุณแล้ว Henry Poole Is Here (2008)
If we don't do something, Junpyo is sure to be cornered.จุนพโยถูกต้อนจนมุมทำอะไรไม่ได้เลย Episode #1.16 (2009)
Cornered in the alley behind al's liquor store.ที่ร้านเหล้า Dirty Harry (2009)
Because the second Patrick feels cornered,เพราะว่านาทีที่แพททริครู้ตัวเมื่อไหร่ I Guess This Is Goodbye (2010)
The escapees were cornered in Grand Central Station.และมุ่งหน้าไปสถานี Central Station. Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You cornered me in the elevator, talking about ghosts.นายถามฉันในลิฟต์ พูดถึงเรื่องผี It's a Terrible Life (2009)
You may be older, but you don't have the market cornered on wisdom.ท่านอาจจะแก่กว่า แต่ท่านไม่มีไหวพริบเอาเสียเลย Going Dutch (2011)
What do you do when cornered by a bear?จะทำยังไงเมื่อเธอจนมุมจากหมี Petty in Pink (2011)
Maybe if emily and I cornered caleb--บางทีถ้าเอมิลี่กับฉันต้อนเคเล็บให้จนมุม... Monsters in the End (2011)
If this guy's feeling cornered, all bets are off.หากคน ๆ นี้ถูกต้อนจนมุม เขาจะเสี่ยงทำทุกอย่าง Devil's Night (2010)
I'm cornered. What do I do?ฉันจนมุมแล้ว ฉันจะทำยังไง? Chuck Versus the Anniversary (2010)
He'd have a plan if he got cornered.เขามีแผน หากเขาจนมุม Devil's Night (2010)
Well, Toby Cavanaugh hasn't cornered the market on lying.ก็โทบี้ คาวานอฟไม่ได้สนใจจะเข้าสมาคมการตลาดตอแหลนี่นะ Je Suis Une Amie (2011)
So when I saw you cornered and alone, I thought:ตอนที่ฉันเห็นนายจนมุมอยู่คนเดียว ฉันก็คิดว่า.. A Funny Thing Happened on the Way to Me Killing You (2011)
Look at this. You think you've got me cornered?ดูสิ, เธอคิดว่าฉันจะจนมุมได้ง่ายๆงั้นเหรอ? Tekken: Blood Vengeance (2011)
Then the next day on the playground, you cornered herและวันต่อมาที่ สนามเด็กเล่น พี่ไปหาเธอ My Name Is Trouble (2011)
Because we weren't sure. Then we had him cornered --เพราะเราไม่แน่ใจ และเราก็ต้อนเขาจนมุมได้--- On the Fence (2011)
I pretty much have the market cornered on that.ผมได้รับสิทธิ์ผูกขาดในการทำน่ะ Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
The mayor cornered me.The mayor cornered me. Dangerous Liaisons (2012)
And Toby came in and totally cornered me with all of these questions about why I was acting this way, and he would not leave without any answers.โทบี้มาหา และต้อนฉันจนมุม ด้วยคำถามว่าทำไมฉันถึงทำตัวแบบนี้ และเขาจะไม่ไปจนกว่าจะได้คำตอบ A Hot Piece of A (2012)
The, um, the cops cornered me at my place of work today.ตำรวจต้อนฉันจนมุม ที่ที่ทำงานวันนี้ Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
Loving the flesh and blood of one who cornered your father into a hard place...การรักกับคนที่มีเลือดเนื้อเกี่ยวพันกับพ่อของเจ้าจนตกที่นั่งลำบาก The Princess' Man (2011)
We're cornered!เราจนมุมแล้ว The Green Hornet (2011)
Got him cornered! Give me something to pick him up with!ได้แล้ว ช่วยหาอะไรมาจับตัวมันไว้ที Bunny Therapy (2012)
We have you cornered!ตรงหัวมุม A Stitch in Time (2012)
We chased him, we cornered him.เราไล่ตามเขา ต้อนเขาจนมุม Headhunters (2012)
Oh, should I-- should I start with the day that I was cornered in the girls' bathroom and smacked?โอ้, ฉันควร ฉันควรจะเริ่มกับวัน ที่ฉันอยู่ในมุมห้องอาบน้ำหญิงและถูกโจมตี The Naked Truth (2012)
You don't have the market cornered on surprises, Aaron.คุณไม่จำเป็นต้องทำเซอร์ไพรส์หรอก แอรอน Closing Time (2012)
Stan cornered me at Betsy's funeral, wanting to know how I knew her.สแตนต้อนผมที่งานศพบิสซี่ เพราะอยากรู้ว่าผมรู้จักเธอยังไง The Blue Butterfly (2012)
Sweating like a cornered nun.ชื้นเหมือนตรงนั้นแม่ชี Episode #18.4 (2012)
Sweating like a cornered nun? ! Where did you get that from?ชื้นเหมือนตรงนั้นแม่ชีเหรอ เอามาจากไหน Episode #18.4 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corneredA cornered rat will bite a cat. [Proverb]
cornered"I don't think she's an opponent you can ignore like that ..." "That's right, they say a cornered rat bites back, don't they?"
corneredWe have been completely cornered.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกต้อน[V] be cornered, See also: be driven, be herded, Syn. ไล่ต้อน, Example: ฝูงแกะกำลังถูกต้อนให้ขึ้นไปตามไหล่เขา, Thai definition: ถูกรุกไล่ให้ถอยไปเรื่อยๆ เพื่อให้จนมุม
จนตรอก[V] be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนแต้ม, หมดหนทาง, สุดทางหนี, Example: ถึงอย่างไรก็จะสู้จนกว่าจะจนตรอกนั่นแหล่ะ
จนแต้ม[V] be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: อย่าไปเซ้าซี้เขานักเลย ท่าทางเขาจะจนแต้มแล้วล่ะ
เสร็จ[V] be cornered, See also: be at bay, be checkmated, trap, Syn. จนมุม, Example: คราวนี้พวกเราต้องเสร็จมันแน่ๆ เพราะมันวางแผนมาดี, Thai definition: จนมุมหรือไม่มีทางต่อสู้
ต้อน[V] be cornered, Example: สองพ่อลูกถูกต้อนด้วยคำถามที่ทำให้จนมุม จนต้องยอมสารภาพ, Thai definition: ทำให้จนมุม, ทำให้ไม่มีทางสู้
จวนตัว[V] be cornered, See also: be at bay, Syn. คับขัน, Example: ถึงอย่างไรถ้าจวนตัวจริงๆ เขาก็คงต้องตัดใจขายบ้านหลังนี้ไป, Thai definition: เข้าที่คับขัน, เข้าที่จำเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จนแต้ม[v.] (jontaēm) EN: be cornered   FR: acculer
จนตรอก[v.] (jontrøk) EN: be cornered   
สามเส้า[adj.] (sāmsao) EN: tripartite ; three-cornered ; trilateral   FR: triparti ; tripartite ; trilatéral

CMU English Pronouncing Dictionary
CORNERED    K AO1 R N ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cornered    (v) (k oo1 n @ d)
three-cornered    (j) - (th r ii1 - k oo1 n @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
trieb in die Engecornered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
角形[かくけい;かっけい, kakukei ; kakkei] (n) (1) (N)-cornered polygon, incl. triangle; (2) (esp. かくけい) Japanese rectangular envelope (opening on the short dimension; numbered 0-8, A3, A4, each with different sizes) [Add to Longdo]
窮鼠[きゅうそ, kyuuso] (n) cornered rat or mouse [Add to Longdo]
窮鼠噛猫[きゅうそごうびょう, kyuusogoubyou] (exp) A cornered rat will bite the cat; One who is cornered will fight like a devil [Add to Longdo]
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous [Add to Longdo]
窮鳥[きゅうちょう, kyuuchou] (n) cornered bird [Add to Longdo]
窮追[きゅうつい, kyuutsui] (n,vs) cornered; driven to the wall [Add to Longdo]
三つどもえの争い;三つ巴の争い[みつどもえのあらそい, mitsudomoenoarasoi] (n) (See 三つ巴戦) three-cornered battle [Add to Longdo]
三角形(P);3角形[さんかくけい(P);さんかっけい, sankakukei (P); sankakkei] (n,adj-no) triangle; three-cornered polygon; (P) [Add to Longdo]
三角闘争[さんかくとうそう, sankakutousou] (n) three-cornered fight [Add to Longdo]
三角帽[さんかくぼう, sankakubou] (n) three-cornered hat; tricorne [Add to Longdo]
三角帽子[さんかくぼうし, sankakuboushi] (n) (See 三角帽) three-cornered hat; tricorne [Add to Longdo]
三者会談[さんしゃかいだん, sanshakaidan] (n) three-cornered conversation [Add to Longdo]
三者対立[さんしゃたいりつ, sanshatairitsu] (n) three-cornered competition [Add to Longdo]
三者鼎立[さんしゃていりつ, sanshateiritsu] (n) three parties (forces) opposing one another; three-cornered contest [Add to Longdo]
切羽詰まる;切羽つまる[せっぱつまる, seppatsumaru] (v5r,vi) (See 切羽・せっぱ・2) to be at one's wits' end; to be cornered; to be packed to the hilt [Add to Longdo]
鼎立[ていりつ, teiritsu] (n,vs) triangular position; three-cornered contest [Add to Longdo]
八方塞がり[はっぽうふさがり, happoufusagari] (n) all doors closed; blocked in every direction; cornered [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēi, ㄨㄟ, ] three-cornered stove [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corner \Cor"ner\, v. t. [imp. & p. p. {Cornered} (-n?rd); p. pr.
   & vb. n. {Cornering}.]
   1. To drive into a corner.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive into a position of great difficulty or hopeless
    embarrassment; as, to corner a person in argument.
    [1913 Webster]
 
   3. To get command of (a stock, commodity, etc.), so as to be
    able to put one's own price on it; as, to corner the
    shares of a railroad stock; to corner petroleum.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cornered \Cor"nered\ (-n?rd), p. a.
   1 Having corners or angles.
   [1913 Webster]
 
   2. In a possition of great difficulty; brought to bay.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top