Search result for

*clothing*

(236 entries)
(1.6165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clothing, -clothing-
English-Thai: Longdo Dictionary
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clothing[N] เสื้อผ้า, Syn. clothes, garments
underclothing[N] เสื้อ กางเกงชั้นใน, Syn. underwear, undergarment
wolf in sheep's clothing[IDM] คนไม่ดีที่ภายนอกดูเหมือนดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clothing(โคลธ'ธิง) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องอาภรณ์,ที่นอนหมอนมุ้ง,เครื่องใบเรือ, Syn. clothes
underclothingn. =underclothes (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clothing industryอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Clothingเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Women's clothing เสื้อผ้าสตรี [TU Subject Heading]
Women's clothing industry อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสตรี [TU Subject Heading]
Children's clothingเสื้อผ้าเด็ก [TU Subject Heading]
Clothingเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
Clothing and dressเสื้อผ้าและการแต่งกาย [TU Subject Heading]
Clothing factoriesโรงงานเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
Clothing tradeคนงานตัดเย็บเสื้อผ้า, c [TU Subject Heading]
Clothing workersคนงานตัดเย็บเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
Color in clothingสีในเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
Hijab (Islamic clothing)หิญาบ (เสื้อผ้าอิสลาม) [TU Subject Heading]
Jeans (Clothing)ยีนส์ (เสื้อผ้า) [TU Subject Heading]
Men's clothingเสื้อผ้าบุรุษ [TU Subject Heading]
Men's clothing industryอุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ [TU Subject Heading]
Women clothing workersคนงานสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
Clothingเครื่องนุ่งห่ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You should do your own clothing line.เธอควรจะทำแบนด์ของเธอเอง Pret-a-Poor-J (2008)
Rings. You should do your own clothing line- เธอน่าจะทำเสื้อผ้าเป็นของตัวเอง There Might be Blood (2008)
I didn't find any foreign tissue under her fingernails, no abrasions, no torn clothing...ฉันไม่พบเนื้อเยื่อแปลกปลอมอะไรที่เล็บ ไม่มีรอยขีดข่วน เสื้อผ้าไม่ฉีกขาด... And How Does That Make You Kill? (2008)
When the King practices frugality by wearing hemp clothingเมื่อใดที่กษัตริย์ตกที่นั่งลำบาก ภายใต้ชุดป่านมอซอที่สวมใส่ Portrait of a Beauty (2008)
And she always dressed in fine clothing as if she's going out.และเธอมักจะใส่ชุดดี ๆ ราวกับว่าจะออกไปข้างนอก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Clothing is custom, no labels.เสื้อผ้า ไม่มีป้าย The Dark Knight (2008)
We've provided cell phones, clothing, and toiletries-- all the basic necessities to get you up and running.เราได้จัดเตรียมโทรศัทพ์ เสื้อผ้า และเครื่องแต่ตัว สิ่งพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดเพื่อให้คุณเริ่มทำงานได้ Breaking and Entering (2008)
No weapons, no clothing, nothing.ไม่ว่าอาวุธ เสื้อผ้า ไม่ได้สักอย่าง Pilot (2008)
Many men have come in with sheep's clothing,only to let the wolf come out.คนเท่าไหร่ที่เข้ามาเหมือนเเกะ เเละออกไปเเบบหมาป่า The Art of the Deal (2008)
Cost of living, food, clothing, utilities, say two grand a month, and that should put a dent in it, anyway.ค่าครองชีพ อาหาร เสื้อผ้า สาธารณูปโภค 000 ดอลลาร์ต่อเดือน Seven Thirty-Seven (2009)
The police sent the blanket and Cate's clothing to be processed.ตำรวจส่งผ้าห่ม และเสื้อผ้าของเคสไปตรวจสอบแล้ว Bloodline (2009)
Cate Hale remembers being locked in a closet surrounded by clothing and tinfoil.เคท เฮล จำสิ่งนี้ได้ตอนที่ถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆ เรียงรายไปด้วย เสื้อผ้าและแผ่นฟอยล์ Bloodline (2009)
I was simply adjusting her clothing. By adjusting you mean undressing?นี่ ฟังนะ ผมไม่ได้มาที่นี้เพื่อจะตัดสินอะไรคุณ Cold Comfort (2009)
Shoes, jewelry, clothing.รองเท้า เพชร เสื้อผ้า Pleasure Is My Business (2009)
Give us some privacy. I need to remove her clothing.ขอความเป็นส่วนตัวหน่อย \ ฉันต้องถอดเสื้อเธอ Scratches (2009)
I remember when ladies' clothing stores sold petticoats.ผมจำได้ตอนที่สาวๆพนักงานห้างขายเสื้อชั้นใน Scratches (2009)
This is the best clothing I've seen in all 15 years I've been doing the dry cleaning business.นี่เป็นเสื้อที่สวยที่สุดในรอบ 15 ปี ที่ฉันเปิดร้านซักแห้งมา Episode #1.1 (2009)
Normal people can't even wear this kind of clothing to a wedding.คนทั่วไปไม่มีโอกาสแม้แต่จะใส่ชุดนี้ตอนวันแต่งงานด้วยซ้ำ Episode #1.1 (2009)
Jan Di, consider this kind of designer clothing as an inheritance.จันดี ลูกต้องคอยดูแลเจ้าสิ่งนี้ให้เหมือนมรดกสืบทอด Episode #1.1 (2009)
Jan Di, consider this kind of designer clothing as an inheritance.จันดี ลูกต้องคอยดูแลเจ้าสิ่งนี้ให้เหมือนมรดกสืบทอด Episode #1.1 (2009)
He's quite famous in the clothing line.เขามีชื่อเสียงในวงการเสื้อผ้ามากทีเดียวครับ Episode #1.3 (2009)
And also.. your clothing and backpack have already been thrown away.แล้วก็ ฉันเอาเสื้อผ้ากับกระเป๋าของเธอ โยนทิ้งไปหมดแล้ว Episode #1.5 (2009)
Buying clothing, cars, replacing furniture.ซื้อเสื้อผ้า รถ เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ให้ Episode #1.5 (2009)
Like Justin Timberlake. He's a singer, but he also has a clothing line.เขาเป็นนักร้อง แต่ก็ออกแบบเสื้อผ้าด้วย Showmance (2009)
- Clothing. You know me, I'm pretty into that shit.ขายเสื้อผ้า นายรู้จักฉัน ฉันโคตรจะชอบเรื่องนั้นเลย Living the Dream (2009)
* * lay aside the garments * * that are stained with sin * - a wolf in sheep's clothing.หมาป่าในคราบของแกะ If I Had a Hammer (2009)
And we found traces of Akiyoshi Kanako's bodily fluids on the victim's clothing.แล้วเรายังพบร่อยรองของเหลวจากร่างกายอาคิโยชิ คานาโกะบนเสื้อผ้าเหยื่อ Episode #1.5 (2009)
You can choose your avatar's clothing, hairstyle, and even give it a tail.สามารถเลือกเสื้อผ้า ทรงผม หรือแม้กระทั่งให้มีหางได้ Summer Wars (2009)
Yeah. These clothing scraps look hand-stitched.ใช่ เศษผ้านี่เหมือนถูกเย็บด้วยมือ The Plain in the Prodigy (2009)
September 14th, a new upscale clothing boutique was vandalized.14 กันยายน ร้านเสื้อผ้าบูติกเปิดใหม่ ถูกทำลายเสียหาย Hopeless (2009)
Looks like the blood came from their clothing.ดูเหมือนเลือด จะมาจากเสื้อของพวกเขา Dude, Where's My Groom? (2009)
Call is wearing cipolla's clothing.คอลล์ใส่เสื้อผ้าของซิโพล่า Haunted (2009)
Like food, clothing, sober mother?แบบพวกอาหาร เสื้อผ้า แม่ที่ไม่เมา น่ะเหรอ Boom Crunch (2009)
Wearing attractive clothing.การสวมใส่เสื้อผ้าที่ดึงดูดความสนใจ Debate 109 (2009)
Well, Vanya has organized a clothing drive--เอ่อ วานญ่าจัดการเรื่องบริจาคเสื้อผ้า The Debarted (2009)
Clothing.เสื้อผ้า The Debarted (2009)
And may I say how refreshing it is to finally see you in a video with your clothing on, sir.แล้วก็ที่การไตร่สวนของวุฒิสภา และขอพูดอีกอย่างหนึ่งว่า น่ายินดีมาก ที่คุณออกทีวีแบบใส่เสื้อผ้า Iron Man 2 (2010)
It is amazing how much food and clothing four butlers can fit into four Maybachs.น่าทึ่งกับปริมาณอาหารและเสื้อผ้า ที่พ่อบ้าน 4 คน อัดมาในรถ 4 คัน Sex and the City 2 (2010)
I nicked clothing from all the victims' houses, actually.อันที่จริง ผมก็หยิบเอาเสื้อ มาจากบ้านเหยื่อทุกราย Questions and Antlers (2010)
The goth thing was two years ago, so maybe lose the vampire makeup... and consider some tighter-fitting clothing.แนวก็อธ เลิกฮิตไปแล้ว อย่าแต่งหน้าจัด ใส่ชุดฟิตๆหน่อย The Power of Madonna (2010)
Garcia, what did you find out about the clothingการ์เซีย คุณเจออะไรบ้าง เกี่ยวกับเสื้อผ้าของพวกเธอ The Uncanny Valley (2010)
I have no desire to salute any article of clothing tonight.ฉันไม่อยากทำความเคารพชุดไหนในคืนนี้ The Psychic Vortex (2010)
You should do your own clothing line.เธอน่าจะออกแบบเสื้อผ้าเป็นของตัวเองนะ The Empire Strikes Jack (2010)
For the last 28 years, every piece of clothing I have sewn has carried the name "Eleanor Waldorf."28ปีที่ผ่านมา เสื้อผ้าทุก ๆ ชิ้นที่ฉันเย็บ ล้วนชื่อ "เอลานอร์ วอลดอร์ฟ" The Empire Strikes Jack (2010)
I'm taking the clothing.ผมจะเอาเศษเสื้อผ้าไปตรวจดู ด็อกเตอร์ฮอดจินส์ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I'm taking the clothing. Why?เอาไปทำไม The Parts in the Sum of the Whole (2010)
- You can take the clothing and leave now.คุณมาเอาเศษเสื้อผ้าได้แล้ว และออกไปตอนนี้เลย The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I found a sliver on the dead girl's clothing.ฉันเจอเศษนี่ ในเสื้อผ้าของเธอ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
The sliver on the victim's clothing could have come from violent contact with stairs.เศษไม้จากเสื้อผ้า ของผู้ตายอาจจะมาจาก การกระแทกบันไดนี่ อย่างแรงก็ได้ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Now, this is a thin clothing of blue colour.และนี่คือสารโพลิเมอร์สีฟ้าเคลือบไว้ The Bones on the Blue Line (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clothingA coat is an article of clothing.
clothingAs regards clothing, he is hard to please.
clothingChildren depend on their parents for food and clothing.
clothingChildren depend on their parents for food, clothing and shelter.
clothingCroquet players must wear white clothing during play.
clothingEach person was given enough food and clothing.
clothingFood, clothing and shelter are the basis of life.
clothingFor my tastes, I'd prefer plainer, or rather, more tasteful clothing.
clothingGoods at the food and clothing stalls were very cheap.
clothingHe is a wolf in sheep's clothing.
clothingHe made out really well in the clothing business.
clothingHe provided the boys with food, clothing and shoes.
clothingI gave them clothing and a food.
clothingI like shopping in used-book stores and in used-clothing shops.
clothingIn the matter of food and clothing, we are pretty well off.
clothingI usually buy clothing at a local store.
clothingNo woman is indifferent to her clothing.
clothingOur monthly income has to cover food, rent, clothing, transportation, and so on.
clothingParents must provide their children with proper food and clothing.
clothingShe provided the traveler with food and clothing.
clothingThey wear very little clothing.
clothingThis shop carries men's clothing.
clothingThis shop deals in women's clothing.
clothingTom's efforts to open a clothing store went up in smoke.
clothingWe have an oversupply of clothing.
clothingWe provided the flood victims with food and clothing.
clothingWith the token they could only go to the company shop and buy food or clothing from that shop.
clothingYou are a wolf in sheep's clothing.
clothingYou'll catch cold in such thin clothing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถกผ้า[V] roll up (clothing), See also: hold up, Example: ในแถบนี้น้ำท่วมเสียจนชาวบ้านต้องถกผ้าเดินลุยน้ำ, Thai definition: ดึงผ้านุ่งให้สูงพ้นเข่า
แพรพรรณ[N] finery, See also: coloured silk, raiment, clothing, Syn. ผ้า, ภูษา, อาภรณ์, Example: นางแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยชุดแพรพรรณผืนใหม่เอี่ยม, Thai definition: เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
อาภรณ์[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย
เครื่องนุ่งห่ม[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว, Example: สิ่งที่มนุษย์ต้องมีต้องใช้ 4 อย่าง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค, Count unit: ชุด
เครื่องแต่งกาย[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: คนที่มาชุมนุมกันมีหน้าตาและเครื่องแต่งกายที่บอกว่าเป็นคนชาติตะวันตก, Count unit: ชุด
เครื่องแต่งตัว[N] clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: กระทรวงศึกษาฯ เคร่งครัดกับเครื่องแต่งตัวของครูโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวด้วยสีฉูดฉาด, Count unit: ชุด
พาสน์[N] clothing, See also: dressing, Thai definition: การนุ่งห่ม, เครื่องนุ่งห่ม
เปลื้องผ้า[V] strip off, See also: unclothe, undress, take off, remove the clothing, Syn. ถอด, ปลด, เปลือย, แก้ผ้า, เลิกผ้า, Ant. ใส่, Example: เธอเปลื้องผ้าออกทีละชิ้นจนเหลือกางเกงในตัวเดียวเดินเต้นเดินส่ายไป, Thai definition: เอาเครื่องนุ่งห่มออกจากร่างกายจนหมด
ผ้า[N] cloth, See also: fabric, textile, clothes, clothing, Syn. ภูษา, วัตถาภรณ์, พัสตร์, พัตร, Example: คนนิยมไปซื้อผ้าที่พาหุรัดเพราะราคาถูก, Count unit: ผืน, ชิ้น, Thai definition: สิ่งที่ทําด้วยเยื่อใย เช่นฝ้าย ไหม ขนสัตว์ โดยวิธีทอหรืออัดให้เป็นผืน
เสื้อแสง[N] clothes, See also: clothing, apparel, vesture, Example: ภาพของตาเรืองเสื้อแสงขาดกะรุ่งกะริ่งแต่ประดับเหรียญตรากำมะลอยังคงติดตาอยู่, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อกางเกง, เครื่องนุ่งห่ม
ชีเปลือย[N] nude ascetic, See also: sect of Indian ascetics wear no clothing, Example: พวกชีเปลือยกำลังคิดจะตั้งนิคมขึ้นในประเทศไทย, Thai definition: นักบวชจำพวกหนึ่ง ถือเพศเปลือยกาย, โดยปริยายใช้เรียกคนที่ไม่นุ่งผ้า
ชุด[N] suit, See also: dress, uniform, clothing, Syn. เสื้อผ้า, Example: ลูกๆ ชอบใส่ชุดที่แม่ตัดให้, Count unit: ชุด
การสวม[N] putting on, See also: wearing, dressing, covering, clothing, Syn. การใส่, Example: วิชา ก.พ.อ. วันนี้ คุณครูสอนเรื่องการสวมเสื้อผ้า, Thai definition: การเอาของที่เป็นโพรงเป็นวงเป็นต้นครอบหรือกรวมของเล็กที่พอดีกัน แต่ขนาดย่อมกว่า, การนุ่ง ในคำว่า การสวมกางเกง, การใส่ เช่น การสวมเสื้อ การสวมรองเท้า
กะชะ[N] pannier, See also: basket used for the transportation of food and clothing, Example: คุณยายหิ้วกะชะใส่ของไปขายที่ตลาด, Thai definition: ภาชนะสานชนิดหนึ่ง ตั้งได้คล้ายตะกร้า รูปร่างสูงตรงขึ้นไป สำหรับบรรจุเครื่องเดินทาง เช่น ผ้าและอาหาร ปากไม่มีขอบ เพื่อบีบให้ติดกันแล้วร้อยเชือกแขวนไปบนหลังสัตว์บรรทุก เป็นต้น.
เสื้อผ้าอาภรณ์[N] garment, See also: suit of clothing, clothes, Syn. เสื้อผ้า, เสื้อแสง, เครื่องแต่งกาย, Example: เราสามารถเบนความสนใจของผู้อื่นออกจากจุดบกพร่องทางร่างกายได้ โดยอาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องสำอางที่เหมาะสมกับตน, Thai definition: เครื่องนุ่งห่ม
หยักรั้ง[V] be drawn up high, See also: be pulled up high, hiked up, gathered up (as for clothing), Syn. ขัดเขมร, Thai definition: อาการนุ่งผ้าถุงหรือผ้าโสร่งรั้งทางด้านข้างมาเหน็บเอวทั้ง 2 ข้างให้สูงขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing   FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
แก้ผ้า [n.] (kaē phā) EN: take off clothing   FR: se déshabiller
เครื่องแต่งกาย[n.] (khreūangtaengkāi) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume   FR: costume [m] ; vêtement [m]
งั่ง[n.] (ngang) EN: metal Buddha fashioned without upper clothing   
ผ้า[n.] (phā) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing   FR: tissu [m] ; étoffe [f] ; vêtement [m] ; linge [m]
พก[v.] (phok) EN: carry in one's clothing ; carry on one's person ; carry ; bring   FR: porter dans la poche
เปลืองเงิน[adj.] (pleūang ngoen) EN: strip off ; unclothe; undress ; take off ; remove the clothing   FR: coûteux ; onéreux
ร้านขายเสื้อผ้า [n. exp.] (rān khāi seūaphā) EN: clothing shop ; clothes shop ; fashion house   FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
ร่มผ้า[n.] (romphā) EN: parts of the body under clothing   FR: parties non exposées du corps [fpl]
เสื้อ [n.] (seūa) EN: clothing ; clothes ; shirt ; blouse ; coat ; cloak   FR: vêtement [m] ; habit [m] ; chemise [f] ; tenue [f]
เสื้อหนาว [n.] (seūanāo) EN: coat ; overcoat ; topcoat ; warm clothing ; winter clothes ; heavy jacket ; heavy coat   FR: vêtement d'hiver [m]
เสื้อผ้า [n.] (seūaphā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit   FR: habillement [m] ; vêtement [m] ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
เสื้อผู้หญิง[n. exp.] (seūa phūying) EN: women's clothing ; blouse ; woman's jacket   
เสื้อแสง[n.] (seūasaēng) EN: clothes ; clothing   
แต่งกาย[v.] (taengkāi) EN: dress ; put on clothing ; wear clothing ; attire   FR: s'habiller
แต่งตัว[v.] (taengtūa) EN: dress ; put on clothing ; wear (clothing) ; get dressed ; be dressed ; put on clothes   FR: s'habiller ; se vêtir ; passer des vêtements ; se fringuer (fam.) ; se nipper (fam. - vx)
ตัว[classif. (n.)] (tūa) EN: [classif. : animals, insects, fish ; things with legs (tables, chairs, dolls ...) ; clothing with legs or arms (shirts, pants, underwear ...) ; cigarettes ; letters of the alphabet]   FR: [classif. : animaux, insectes, poissons ; objets possédant des pieds (tables, chaises ...) ; vêtements avec manches ou jambes (chemises, pantalons, sous-vêtements ...)]
หยักรั้ง[v.] (yakrang) EN: be drawn up high ; be pulled up high ; hiked up ; gathered up (as for clothing)   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOTHING    K L OW1 DH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clothing    (v) (k l ou1 dh i ng)
overclothing    (v) (ou2 v @ k l ou1 dh i ng)
underclothing    (n) (uh1 n d @ k l ou dh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsanzug {m}work clothing [Add to Longdo]
Bekleidungsindustrie {f}clothing industry [Add to Longdo]
Freizeitbekleidung {f}leisure clothing [Add to Longdo]
Kleidung {f}; Bekleidung {f}clothing; apparel [Add to Longdo]
Kleidungsstück {n} | Kleidungsstücke {pl}article of clothing; item of clothing | articles of clothing [Add to Longdo]
Reinraumkleidung {f}cleanroom apparel; cleanroom clothing [Add to Longdo]
Schutzkleidung {f}; Schutzbekleidung {f}protective clothing [Add to Longdo]
Sommerkleidung {f}summer clothes; summer clothing [Add to Longdo]
Unterkleidung {f}underclothing [Add to Longdo]
Unterwäsche {f}underclothes; underclothing; undies [Add to Longdo]
bekleiden; einkleiden | bekleidend | bekleidet | bekleideteto clothe | clothing | clothed | clothed [Add to Longdo]
kleiden | kleidend | gekleidetto clothe | clothing | clothed [Add to Longdo]
neu bekleiden | neu bekleidendto reclothe | reclothing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
お召し物;御召し物[おめしもの, omeshimono] (n) (pol) clothing [Add to Longdo]
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes [Add to Longdo]
ぶくぶく[, bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming [Add to Longdo]
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
アバクロ[, abakuro] (n) (col) (abbr) Abercrombie & Fitch (clothing retailer) [Add to Longdo]
アパレル[, apareru] (n) apparel (clothing) [Add to Longdo]
アパレルメーカー[, aparerume-ka-] (n) apparel (clothing) maker [Add to Longdo]
ウエア(P);ウェア[, uea (P); uea] (n,suf) (1) -ware; (2) -wear (clothing); (sports) wear; (P) [Add to Longdo]
カシミヤ;カシミア[, kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat) [Add to Longdo]
シャネラー[, shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei [Add to Longdo]
ジャケットタイプ[, jakettotaipu] (n) (1) jacket type (e.g. a style of clothing); (2) jacket-style buoyancy control device (BCD) shaped like a sleeveless coat [Add to Longdo]
ダボダボ[, dabodabo] (adv-to) (1) loose (of clothing); (2) plenty (of pouring a liquid) [Add to Longdo]
デアンドル[, deandoru] (n) dirndl (traditional women's clothing of Southern Germany and Austria) [Add to Longdo]
ハウスミヌカン[, hausuminukan] (n) sales clerk in a fancy boutique clothing store (wasei [Add to Longdo]
ハマトラ[, hamatora] (n) (abbr) style of clothing popular in the late 1970s and resembling a Catholic school uniform (wasei [Add to Longdo]
パターンメーカー;パターン・メーカー[, pata-nme-ka-; pata-n . me-ka-] (n) pattern maker (for clothing); fashion designer [Add to Longdo]
パタンナー[, patanna-] (n) (See パターンメーカー) pattern maker (for clothing) (wasei [Add to Longdo]
ブルセラ[, burusera] (n) (sl) (from ブルマー and セーラー服) used women's clothing such as bloomers and high-school sailor-suit uniforms (esp. as a source of sexual arousal); (P) [Add to Longdo]
ブルセラショップ[, buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal) [Add to Longdo]
プレタポルテ[, puretaporute] (n) ready-made clothing (fre [Add to Longdo]
ペアルック[, pearukku] (n) matching clothing worn by couples (wasei [Add to Longdo]
ボディーコンシャス[, bodei-konshasu] (n) (See ボディコン) sexually flattering clothing (wasei [Add to Longdo]
ボディコン[, bodeikon] (n) (abbr) (See ボディーコンシャス) sexually flattering clothing (wasei [Add to Longdo]
ムームー[, mu-mu-] (n) muumuu (Hawaiian clothing) [Add to Longdo]
メコ筋[メコすじ;メコスジ, meko suji ; mekosuji] (n) (uk) (sl) camel toe (i.e. female genitals visible through tight clothing) [Add to Longdo]
ルンギー;ロンジー[, rungi-; ronji-] (n) lungi (Burmese clothing) [Add to Longdo]
レイヤード[, reiya-do] (adj-f) (1) layered; (n) (2) layered clothing style [Add to Longdo]
異装[いそう, isou] (n) unusual clothing; strange way of dressing up; prohibited form of dress [Add to Longdo]
[ころも, koromo] (n) (arch) (See 歯に衣着せない) clothing [Add to Longdo]
衣香[いこう, ikou] (n) perfume on the clothing [Add to Longdo]
衣食[いしょく, ishoku] (n) (1) food and clothing; livelihood; living; (vs) (2) to feed and clothe [Add to Longdo]
衣食住[いしょくじゅう, ishokujuu] (n) necessities of life (food, clothing & shelter); (P) [Add to Longdo]
衣装(P);衣裳[いしょう, ishou] (n) clothing; costume; outfit; garment; dress; (P) [Add to Longdo]
衣装道楽[いしょうどうらく, ishoudouraku] (n) love of fine clothing; weakness for fine clothes; being extravagant in clothing [Add to Longdo]
衣替え(P);更衣;衣更え[ころもがえ, koromogae] (n,vs) (1) seasonal change of clothing; changing (one's) dress for the season; (2) renovation; facelift; changing appearance; (P) [Add to Longdo]
衣料[いりょう, iryou] (n) clothing; (P) [Add to Longdo]
衣料繊維[いりょうせんい, iryousen'i] (n) clothing fiber; clothing fibre [Add to Longdo]
衣料品[いりょうひん, iryouhin] (n) clothing goods; (P) [Add to Longdo]
衣料品店[いりょうひんてん, iryouhinten] (n) clothing store [Add to Longdo]
衣糧[いりょう, iryou] (n) food and clothing [Add to Longdo]
衣類[いるい, irui] (n,adj-no) clothes; clothing; garments; (P) [Add to Longdo]
一糸も纏わず[いっしもまとわず, isshimomatowazu] (exp) stark-naked; without a stitch of clothing on [Add to Longdo]
円領[えんりょう, enryou] (n) (obsc) (See 盤領) round collar (of traditional Japanese clothing) [Add to Longdo]
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P) [Add to Longdo]
化けの皮;化の皮(io)[ばけのかわ, bakenokawa] (n) masking one's true character; disguise; sheep's clothing [Add to Longdo]
夏服[なつふく, natsufuku] (n) summer clothing [Add to Longdo]
掛け;懸け;掛;懸[がけ, gake] (suf,adj-no) (1) (after an article of clothing) -clad; (2) (uk) (after a -masu stem) in the midst of; (3) (after a number in the ichi, ni counting system) tenths; (4) (after a number in the hitotsu, futatsu counting system) times (i.e. multiplied by); (5) (after a number of people) able-to-seat (of a chair, etc.) [Add to Longdo]
[かんむり(P);かん;かむり;かんぶり, kanmuri (P); kan ; kamuri ; kanburi] (n) (1) (See 衣冠,束帯) cap (esp. a traditional cap worn with sokutai or ikan clothing); crown; diadem; coronet; (2) (かんむり only) top kanji radical; (3) (かむり only) (See 俳諧) first verse of a haikai, etc.; (adj-t,adv-to) (4) (かん only) best; peerless; first; (P) [Add to Longdo]
簡単服[かんたんふく, kantanfuku] (n) simple or lightweight clothing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit [Add to Longdo]
吃穿[chī chuān, ㄔ ㄔㄨㄢ, 穿] food and clothing [Add to Longdo]
和服[hé fú, ㄏㄜˊ ㄈㄨˊ, ] kimono; Japanese: traditional national clothing, as opposed to Western clothing 洋服 [Add to Longdo]
外衣[wài yī, ㄨㄞˋ ㄧ, ] outer clothing; semblance; appearance [Add to Longdo]
布帛菽粟[bù bó shū sù, ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄙㄨˋ, ] cloth; silk; beans and grain; food and clothing; daily necessities [Add to Longdo]
征衣[zhēng yī, ㄓㄥ ㄧ, ] traveler's clothing; military uniform [Add to Longdo]
征衫[zhēng shān, ㄓㄥ ㄕㄢ, ] traveler's clothing; by extension, traveler [Add to Longdo]
服装[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, / ] dress; clothing; costume; clothes [Add to Longdo]
没吃没穿[méi chī méi chuān, ㄇㄟˊ ㄔ ㄇㄟˊ ㄔㄨㄢ, 穿 / 穿] (idiom) to be without food and clothing; be very poor [Add to Longdo]
皮毛[pí máo, ㄆㄧˊ ㄇㄠˊ, ] fur; fur clothing; skin and hair; superficial; superficial knowledge [Add to Longdo]
皮草[pí cǎo, ㄆㄧˊ ㄘㄠˇ, ] fur clothing [Add to Longdo]
省吃俭用[shěng chī jiǎn yòng, ㄕㄥˇ ㄔ ㄐㄧㄢˇ ㄩㄥˋ, / ] to live frugally; to economize on food and clothing; to scrimp and save [Add to Longdo]
穿戴[chuān dài, ㄔㄨㄢ ㄉㄞˋ, 穿] to dress; clothing [Add to Longdo]
节衣缩食[jié yī suō shí, ㄐㄧㄝˊ ㄧ ㄙㄨㄛ ㄕˊ, / ] to save on food and clothing (成语 saw); to live frugally [Add to Longdo]
红妆[hóng zhuāng, ㄏㄨㄥˊ ㄓㄨㄤ, / ] splendid gay female clothing [Add to Longdo]
绵里藏针[mián lǐ cáng zhēn, ㄇㄧㄢˊ ㄌㄧˇ ㄘㄤˊ ㄓㄣ, / 綿] lit. a needle concealed in silk floss (成语 saw); fig. ruthless character behind a gentle appearance; a wolf in sheep's clothing; an iron fist in a velvet glove [Add to Longdo]
缝补[féng bǔ, ㄈㄥˊ ㄅㄨˇ, / ] to darn (clothing); to sew and mend [Add to Longdo]
缺衣少食[quē yī shǎo shí, ㄑㄩㄝ ㄧ ㄕㄠˇ ㄕˊ, ] short of food and clothing; destitute [Add to Longdo]
脱下[tuō xià, ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄚˋ, / ] to take off (clothing) [Add to Longdo]
色厉内荏[sè lì nèi rěn, ㄙㄜˋ ㄌㄧˋ ㄋㄟˋ ㄖㄣˇ, / ] lit. show strength while weak inside (成语 saw); appearing fierce while cowardly at heart; a sheep in wolf's clothing [Add to Longdo]
衣料[yī liào, ㄧ ㄌㄧㄠˋ, ] material for clothing [Add to Longdo]
[yīn, , ] mat; underclothing [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, ] coarse clothing of camel's hair [Add to Longdo]
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack [Add to Longdo]
装束[zhuāng shù, ㄓㄨㄤ ㄕㄨˋ, / ] attire; clothing [Add to Longdo]
丰衣足食[fēng yī zú shí, ㄈㄥ ㄧ ㄗㄨˊ ㄕˊ, / ] having ample food and clothing (成语 saw); well fed and clothed [Add to Longdo]
身长[shēn cháng, ㄕㄣ ㄔㄤˊ, / ] height (of person); length of clothing from shoulders to bottom (tailor or dressmaker's measure) [Add to Longdo]
迷彩服[mí cǎi fú, ㄇㄧˊ ㄘㄞˇ ㄈㄨˊ, ] camouflage clothing [Add to Longdo]
高档服装[gāo dàng fú zhuāng, ㄍㄠ ㄉㄤˋ ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, / ] haute couture; high fashion clothing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clothe \Clothe\ (kl[=o][th]), v. t. [imp. & p. p. {Clothed}
   (kl[=o][th]d) or {Clad} (kl[a^]d); p. pr. & vb. n.
   {Clothing}.] [OE. clathen, clothen, clethen, AS.
   cl[=a][eth]ian, cl[=ae][eth]an. See {Cloth}.]
   1. To put garments on; to cover with clothing; to dress.
    [1913 Webster]
 
       Go with me, to clothe you as becomes you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To provide with clothes; as, to feed and clothe a family;
    to clothe one's self extravagantly.
    [1913 Webster]
 
       Drowsiness shall clothe a man with rags. --Prov.
                          xxiii. 21.
    [1913 Webster]
 
       The naked every day he clad,
       When he put on his clothes.      --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: To cover or invest, as with a garment; as, to clothe
    one with authority or power.
    [1913 Webster]
 
       Language in which they can clothe their thoughts.
                          --Watts.
    [1913 Webster]
 
       His sides are clothed with waving wood. --J. Dyer.
    [1913 Webster]
 
       Thus Belial, with with words clothed in reason's
       garb.                 --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clothing \Cloth"ing\, n.
   1. Garments in general; clothes; dress; raiment; covering.
    [1913 Webster]
 
       From others he shall stand in need of nothing,
       Yet on his brothers shall depend for clothing.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       As for me, . . . my clothing was sackloth. --Ps.
                          xxxv. 13
    [1913 Webster]
 
   2. The art of process of making cloth. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Instructing [refugees] in the art of clothing.
                          --Ray.
    [1913 Webster]
 
   3. A covering of non-conducting material on the outside of a
    boiler, or steam chamber, to prevent radiation of heat.
    --Knight.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mach.) See {Card clothing}, under 3d {Card}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top