Search result for

*cigarette*

(209 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cigarette, -cigarette-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cigarette[N] บุหรี่, Syn. cigaret

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cigarette(ซิกะเรท') n. บุหรี่

English-Thai: Nontri Dictionary
cigarette(n) สายวัด,บุหรี่,ยาสูบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cigarette taxภาษียาสูบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cigarette cardsรูปยาซิกาแร็ต [TU Subject Heading]
Cigarette industryอุตสาหกรรมบุหรี่ [TU Subject Heading]
Cigarette smokersคนสูบบุหรี่ [TU Subject Heading]
Cigarettesบุหรี่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cigarette?CigaretteThe Mask (1994)
- Buy you some decent carpet. Cigarette burns everywhere.-ซื้อพรมอย่างดีให้แกสักผืน มีรอยไหม้ของบุหรี่อยู่ทุกที่ Pilot (2008)
In a cigarette, there are 2,000 chemicals bad for your health.ในบุหรี่มีสารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายตั้ง 2,000 ชนิด Baby and I (2008)
- Can I get a carton? - Of which cigarettes?ผมเอานี่ครับ แล้วบุหรี่หล่ะ? Baby and I (2008)
Cigarette burn between your fingers, right?รอยไหม้บุหรี่อยู่รอบนิ้วคุณน่ะ The Lazarus Project (2008)
-I'm out of cigarettes -I'll go get you some moreขอไปสูบบุหรี่ข้างนอกหน่อย ฉันไปด้วยไหม The Strangers (2008)
Do you guys have any money for cigarettes?พวกคุณกลับกันยังไง The Ramen Girl (2008)
Let me have a cigarette.ขอผมสูบบ้างได้ไหม New York, I Love You (2008)
Listen, I actually just came out here to have a cigarette, okay?ฟังนะ ฉันก็แค่ออกมาที่นี่ เพื่อสูบบุหรี่เท่านั้น เข้าใจไหม New York, I Love You (2008)
Um, the way you hold the cigarette.เอ่อ ก็วิธีการคีบบุหรี่ของคุณน่ะ New York, I Love You (2008)
No, you're too early. Shit! I need a cigarette.ไม่ แกมาเร็วไป แม่งเว้ย ไปดูดบุหรี่ดีกว่า New York, I Love You (2008)
You know what? As soon as I finish this cigarette,รู้อะไรไหม ทันทีที่ฉันสูบบุหรี่มวนนี้เสร็จ New York, I Love You (2008)
Don't suppose you got a cigarette?มีบุหรี่มั้ย? Changeling (2008)
Aren't you going to offer me a cigarette and a blindfold?คุณไม่ให้บุหรี่กับผ้าปิดตาเหรอ WarGames: The Dead Code (2008)
Jimmy! Go to the store, buy me the newspaper and cigarettes.จิมมี่ ไปที่ร้านซื้อหนังสือพิมพ์กับบุหรี่ให้ทีสิ Doubt (2008)
- Can I offer you a cigarette? - We don't smoke.เราไม่ชอบ Gomorrah (2008)
Do you have a cigarette, Frank?คุณมีบุหรี่แฟรงค์? Revolutionary Road (2008)
- Frank, have a cigarette.ตรงไปตรงมามีบุหรี่ Revolutionary Road (2008)
Put the cigarette out.ทิ้งบุหรี่ออกไปข้างนอกซะ Pilot (2008)
In the middle of February, you went out for a pack of cigarettes at 10:00 and never came back.กลางเดือนกุมภาพันธ์ คุณออกมา ซื้อบุหรี่ ตอนสิบโมง และไม่ได้กลับไปอีกเลย Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Maybe if you give him a pack of cigarettes he'll tell you what he did with Jimmy Hoffa.เขาถึงจะบอกพวกนายให้รู้ว่าเขาทำอะไร กับจิมมี่ ฮอฟฟา ไม่ๆๆ ไม่ๆๆ ฉันเอามาคิดๆดูแล้ว ABQ (2009)
- Three and a half cigarettes is not going to do a thing to the baby.- บุหรี่ 3 ตัวครึ่ง มันไม่มีผลกระทบอะไรต่อทารกหรอก Breakage (2009)
I can't believe that's your first cigarette.ไม่อยากเชื่อ นายเพิ่งเคยสูบบุหรี่ Dare (2009)
The store. I'm out of cigarettes.ผมจะออกไปซื้อบุหรี่ Dare (2009)
Asleep on the sofa with a cigarette in your mouth?นอนหลับอยู่บนโซฟาคาบซิกาแรตอยู่ในปากน่ะ? Connect! Connect! (2009)
I wonder if someone's up there on Mars, having a quick cigarette like me.สงสัยถ้ามีคนอยู่บนดาวอังคาร คงดูดบุหรี่เก่งเหมือนกัน Nowhere Boy (2009)
Then could you ask the gentleman behind us to please put out his cigarette?Then could you ask the gentleman behind us to please put out his cigaretteDid You Hear About the Morgans? (2009)
She smacked my bum for the cigaretteเธอตีก้นฉันเพราะเรื่องบุหรี่ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
A nightmare didn't burn her. A cigarette did.ฝันร้ายไม่ได้เผาเธอ บุหรี่ต่างหาก Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Sneaking cigarettes when I was 12.แอบดูดบุหรี่ตั้งแต่อายุ 12 Nothing But the Blood (2009)
There's still ash on the cigarette butts.ก้นบุหรี่ยังมีไฟอยู่เลย Chuck Versus the Colonel (2009)
Who put out a cigarette here?ใครสูบบุหรี่? Gokusen: The Movie (2009)
I don't suppose your people found any cigarette butts.อย่าบอกนะว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของคุณไม่เจอก้นบุหรี่ Roadkill (2009)
And I have cigarettes, which is awful, I know.แต่ฉันสูบใน โคตรจะบางโอกาสเท่านั้นแหละ และ ตอนฉันกำลังจะมีปัญหา ฉันรู้ Good Mourning (2009)
I got a carton of cigarettes.ชายแก่คนนึงจับผมแล้วพูดว่า "เฮ้ สูบมันสิ จอห์นนี่!" Pilot (2009)
Looks like a hand-rolled marijuana cigarette.ดูเหมือนพันเอง บุหรี่ยัดไส้กัญชา In Plane Sight (2009)
You know, we found a hand-rolled cigarette on your dad's plane.คุณรู้มั๊ย เราเจอบุหรี่แบบพันเอง บนเครื่องบินของพ่อคุณด้วย In Plane Sight (2009)
High school students shouldn't smoke cigarettes.นักเรียนมัธยมน่ะไม่ควรสูบบุหรี่นะ Ohitori sama (2009)
In any case, the law says that minors can't smoke cigarettes!แล้วกฎหมายก็บอกไว้ว่าห้ามเยาวชนสูบบุหรี่ไม่ว่ากรณีใดก็เถอะ Ohitori sama (2009)
- I'll take a cigarette and a blindfold. - No, no.ฉันมีบุหรี่ ผ้าปิดตา Would I Think of Suicide? (2009)
- britta's trying to give up cigarettes.บริตต้ากำลังพยายามเลิกบุหรี่อยู่น่ะ Debate 109 (2009)
To light up a cigarette,ที่จะจุดบุหรี่ Debate 109 (2009)
- the next time you even see a cigarette,ครั้งต่อไปที่เธอเห็นบุหรี่ Debate 109 (2009)
I can't smoke a cigaretteฉันห้ามตัวเองไม่ให้สูบบุหรี่ได้แล้ว Debate 109 (2009)
I got a hotplate that plugs into a cigarette lighter.ผมมีเตาความร้อนที่พ่วงกับที่จุดบุหรี่ด้วย Home Economics (2009)
There's a place around the corner that sells Iranian cigarettes.ยังอีกจุดหนึ่งตรงหัวมุม ขายบุหรี่อิหร่าน A561984 (2009)
Who's got my goddamn cigarette? Guys!ใครหน้าไหนเอาบุหรี่ของฉันไป? Avatar (2009)
You get my cigarettes?แกเอาบุหรี่แม่ไปหรือเปล่า Precious (2009)
And who was your friend with the cigarette case?และใครที่ยื่นกล่องบุหรี่ให้คุณ Shanghai (2010)
Where are my goddamn cigarettes?- ผมเสียใจด้วย บุหรี่ฉันหายไปไหนเนี่ย Shutter Island (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cigaretteAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
cigaretteAlthough Hiroko dislikes cigarette smoke, she readily goes out drinking with friends.
cigaretteA new tax has been imposed on cigarettes.
cigaretteAt one time, people would not have hesitated to light up a cigarette in stations, restaurants, or hospital waiting rooms.
cigaretteCigarette smoke fouls the air in a room.
cigaretteDon't drop cigarette ash on the carpet.
cigaretteDon't forget to extinguish your cigarette.
cigaretteEach package contains a score of cigarettes.
cigaretteEnglish law prohibits children under 16 from buying cigarettes.
cigaretteEvery time cigarettes go up in price, many people try to give up smoking.
cigaretteFather gave up cigarettes.
cigaretteHe asked for a cigarette.
cigaretteHe can't do without cigarettes even for a day.
cigaretteHe couldn't overcome the desire for another cigarette.
cigaretteHe finds it very hard to do without cigarettes for a day.
cigaretteHe gave up cigarettes.
cigaretteHe lit another cigarette, but immediately put it out.
cigaretteHe paused to have a cigarette.
cigaretteHe put a pack of cigarettes on the table.
cigaretteHe smokes a pack of cigarettes a day.
cigaretteHe tapered off to one cigarette a day.
cigaretteHis cigarette burned a hole in her dress.
cigaretteHow many cigarettes am I allowed to take back duty free?
cigaretteIf people who smoke are deprived of their cigarettes, they get nervous and irritable.
cigaretteI gave in to temptation and began to smoke a cigarette.
cigaretteI'm off cigarettes for good.
cigaretteI'm sorry, but that brand of cigarettes is out of stock.
cigaretteI prefer cigarettes smoked on the porch.
cigaretteI smoke cigarettes.
cigaretteI think Mr Ashe has just got to have a cigarette.
cigaretteI want to get cigarettes.
cigaretteI was aching for a cigarette.
cigaretteI was made to go for some cigarettes.
cigaretteKeep your cigarettes dry.
cigaretteKnock the ashes off one's cigarette.
cigaretteLet me have a cigarette.
cigaretteMost athletes are told to keep away from cigarettes.
cigaretteMy father smokes a pack of cigarettes a day.
cigarettePlease put out your cigarettes before entering the museum.
cigarettePlease put your cigarette out.
cigarettePlease refrain from smoking cigarettes here.
cigarettePut out your cigarette before you eat.
cigarettePut out your cigarette. Smoking's not permitted here.
cigaretteRather than cutting down on cigarettes, sir, why don't you just give them up?
cigaretteSee to it that your cigarette is put out before you go to bed.
cigaretteSheesh, you've even got cigarette butts scattered around.
cigaretteShe knew better than to smoke a cigarette in his presence.
cigaretteShe smokes 20 cigarettes a day.
cigaretteShould I put out my cigarette now?
cigaretteSomeone left a burning cigarette on the table.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวน[V] roll (a cigarette), See also: make a rollic, Syn. มวนยา, มวนบุหรี่, Example: ลุงคล้อยลุกมานั่งขวางประตูรับลม เอากล่องยาสูบมามวนบูหรี่สูบ, Thai definition: ม้วนเส้นยาสูบด้วยใบตองหรือใบจากเป็นต้นให้เป็นบุหรี่
ก้นกรอง[N] cigarette butt, Syn. ก้นกรองบุหรี่, Thai definition: ส่วนสำหรับกรองควันที่ปลายด้านหนึ่งของบุหรี่ ทำจากเส้นใยสังเคราะห์
ขี้โย[N] cheroot, See also: cigarette, Example: เขาเดินไปนั่งใต้ร่มกระท้อน แล้วหยิบเอาขี้โยขึ้นมาสูบ, Thai definition: บุหรี่ชนิดหนึ่ง
ไฟแช็ก[N] lighter, See also: cigarette lighter, Example: เขาควานหาไฟแช็กในกระเป๋าอยู่นานแต่ก็หาไม่เจอ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องขีดไฟชนิดหนึ่ง เวลาใช้ต้องทำให้จักรโลหะครูดกับถ่านไฟแช็ก เกิดประกายไฟติดไส้ที่ชุ่มด้วยน้ำมันหรือแก๊สที่บรรจุอยู่ลุกเป็นเปลวไฟขึ้น
โอสถมวน[N] cigarette, Syn. บุหรี่, Count unit: มวน, ตัว, Notes: (ราชา)
บุหรี่[N] cigarette, See also: tobacco, Syn. ซิกาแรต, ยาสูบ, Example: วัยรุ่นพยายามจะสูบบุหรี่ เพราะเข้าใจว่า การสูบบุหรี่เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นผู้ใหญ่, Count unit: มวน, ตัว หรือเรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง, ห่อ, หีบ, Thai definition: ยาสูบที่ใช้ใบตองหรือกระดาษเป็นต้นมวนใบยาที่หั่นเป็นฝอย
ซองบุหรี่[N] cigarette case, See also: cigar-case, Example: ข้างซองบุหรี่มีคำเตือนว่า สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, Count unit: ซอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุหรี่[n.] (burī) EN: cigarette ; cigar   FR: cigarette [f] ; sèche [f] (fam.) ; clope [f] (fam.)
ไฟแช็ก[n.] (faichaek) EN: lighter ; cigarette lighter   FR: briquet [m]
หีบบุหรี่[n. exp.] (hīp burī) EN: cigarette casket   FR: cartouche de cigarettes [f] ; farde de cigarettes [f] (Belg.)
จุดบุหรี่[v. exp.] (jut burī) EN: light a cigarette   FR: allumer une cigarette
ขี้บุหรี่[n.] (khīburī) FR: cendre de cigarette [f]
ควันบุหรี่[n. exp.] (khwan burī) FR: fumée de cigarette [f]
ก้นบุหรี่[n. exp.] (kon burī) EN: cigarette butt ; cigarette stub   FR: mégot [m]
เลิกสูบบุหรี่[v. exp.] (loēk sūp burī) EN: give up smoking ; stop smoking ; leave off smoking   FR: arrêter de fumer ; arrêter la cigarette
มวน[n.] (mūan) EN: [classifier : cigarettes sticks, cigars]   FR: [classificateur : cigarettes, cigares]
มวนบุหรี่มวนหนึ่ง[xp] (mūan burī mūan neung) EN: roll a cigarette   FR: rouler une cigarette
ซอง[n.] (søng) EN: [classifier : envelopes ; packs of cigarettes, pack ; package ; case ; packet]   FR: [classificateur : enveloppes ; cartouches de cigarettes / fardes de cigarettes (Bel.), paquets]
ซองบุหรี่[n. exp.] (søng burī) EN: cigarette case ; pack of cigarettes ; cigarette pack   FR: paquet de cigarettes [m]
สูบบุหรี่[v.] (sūp burī) EN: smoke ; smoke cigarettes   FR: fumer (une cigarette)
ตัว[classif. (n.)] (tūa) EN: [classif. : animals, insects, fish ; things with legs (tables, chairs, dolls ...) ; clothing with legs or arms (shirts, pants, underwear ...) ; cigarettes ; letters of the alphabet]   FR: [classif. : animaux, insectes, poissons ; objets possédant des pieds (tables, chaises ...) ; vêtements avec manches ou jambes (chemises, pantalons, sous-vêtements ...)]
ยาบุหรี่[n. exp.] (yāburī) EN: cigarette   FR: cigarette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CIGARETTE    S IH2 G ER0 EH1 T
CIGARETTES    S IH2 G ER0 EH1 T S
CIGARETTE'S    S IH2 G ER0 EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cigarette    (n) (s i2 g @ r e1 t)
cigarettes    (n) (s i2 g @ r e1 t s)
cigarette-case    (n) - (s i2 g @ r e1 t - k ei s)
cigarette-cases    (n) - (s i2 g @ r e1 t - k ei s i z)
cigarette-paper    (n) - (s i2 g @ r e1 t - p ei p @ r)
cigarette-holder    (n) - (s i2 g @ r e1 t - h ou l d @ r)
cigarette-holder    (n) - (s i2 g @ r e1 t - h ou l d @ z)
cigarette-papers    (n) - (s i2 g @ r e1 t - p ei p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuerzeug {n}cigarette lighter; lighter [Add to Longdo]
Filterzigarette {f}filter tipped cigarette; filter-tip [Add to Longdo]
Kippe {f}; Zigarettenkippe {f}; Zigarettenstummel {m}(cigarette) stub; end; butt; fag end [Add to Longdo]
Zigarette {f} | Zigaretten {pl} | sich seine eigenen Zigaretten drehencigarette | cigarettes | to roll one's own cigarettes [Add to Longdo]
Zigarettenautomat {m}cigarette automat [Add to Longdo]
Zigarettenautomat {m}cigarette machine [Add to Longdo]
Zigarettenetui {n}cigarette case [Add to Longdo]
Zigarettenrauch {m} | kalter Zigarettenrauchcigarette smoke | stale cigarette smoke [Add to Longdo]
Zigarettenschachtel {f}cigarette packet [Add to Longdo]
Zigarettenspitze {f}cigarette holder [Add to Longdo]
anzünden; entzünden; anmachen; anbrennen | anzündend; entzündend; anmachend; anbrennend | angezündet; entzündet; angemacht; angebrannt | ein Streichholz anzünden | eine Zigarette anzündento light {lit, lighted; lit, lighted} | lighting | lit; lighted | to light a match | to light a cigarette [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しけもく[, shikemoku] (n) (sl) smokeable cigarette end (butt) [Add to Longdo]
たばこ税;タバコ税[たばこぜい(たばこ税);タバコぜい(タバコ税), tabakozei ( tabako zei ); tabako zei ( tabako zei )] (n) tobacco tax; cigarette tax [Add to Longdo]
もく[, moku] (n) (from a reversal of くも) (See 雲・くも) cigarette; cig; smoke; fag [Add to Longdo]
もく拾い[もくひろい, mokuhiroi] (n) gathering cigarette butts; person gathering cigarette butts [Add to Longdo]
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre [Add to Longdo]
シガレット[, shigaretto] (n) cigarette [Add to Longdo]
シガレットケース[, shigarettoke-su] (n) cigarette case [Add to Longdo]
シガレットパンツ[, shigarettopantsu] (n) cigarette pants [Add to Longdo]
シガレットペーパー[, shigarettope-pa-] (n) cigarette paper [Add to Longdo]
シガレットホールダー[, shigarettoho-ruda-] (n) cigarette holder [Add to Longdo]
ポイ捨て;ぽい捨て[ポイすて(ポイ捨て);ぽいすて(ぽい捨て), poi sute ( poi sute ); poisute ( poi sute )] (n) littering, esp. such things as empty cans, cigarette butts, dog faeces, etc. along roads, in parks, etc.; careless tossing away [Add to Longdo]
ヤニる[, yani ru] (v5r) (See 脂・やに) to smoke (cigarettes, tobacco) [Add to Longdo]
ラーク[, ra-ku] (n) (1) {comp} lurk; (2) Lark (cigarette brand) [Add to Longdo]
ライターケース[, raita-ke-su] (n) (cigarette) lighter case [Add to Longdo]
一服休憩[いっぷくきゅうけい, ippukukyuukei] (n,vs) tea (coffee, cigarette) break [Add to Longdo]
煙草を吸う[たばこをすう, tabakowosuu] (exp,v5u) to smoke a cigarette [Add to Longdo]
巻きタバコ;巻き煙草;巻タバコ;巻煙草[まきタバコ(巻きタバコ;巻タバコ);まきたばこ(巻き煙草;巻煙草), maki tabako ( maki tabako ; kan tabako ); makitabako ( maki tabako ; kan tabako )] (n) cigarette; cigar [Add to Longdo]
吸い殻(P);吸殻;吸いがら;吸がら[すいがら, suigara] (n) cigarette end; cigarette butt; tobacco ashes; (P) [Add to Longdo]
吸口;吸い口[すいくち, suikuchi] (n) (1) mouthpiece; cigarette holder; cigarette filter (tip); (2) (See 吸い物) fragrant garnish (for soup) [Add to Longdo]
禁煙パイプ[きんえんパイプ, kin'en paipu] (n) artificial cigarette used to avoid smoking [Add to Longdo]
金口[きんぐち, kinguchi] (n) gold-colored paper wrapped around the tip of a cigarette (coloured) [Add to Longdo]
口付き;口つき[くちつき;くちづき(口付き), kuchitsuki ; kuchiduki ( kuchi tsuki )] (n) (1) (in the shape of a) mouth; (2) mouthpiece (of a cigarette); (3) manner of speech [Add to Longdo]
口付き煙草[くちづきたばこ, kuchidukitabako] (n) cigarette with a mouthpiece [Add to Longdo]
根性焼き[こんじょうやき, konjouyaki] (n) test of courage by burning skin with cigarette [Add to Longdo]
細巻き;細巻[ほそまき, hosomaki] (n) rolling something thinly; something rolled thinly (i.e. a cigarette, a thin roll of makizushi, etc.) [Add to Longdo]
紙巻き;紙巻[かみまき, kamimaki] (n) (1) something rolled in paper; paper roll; (2) (abbr) (See 紙巻タバコ) cigarette [Add to Longdo]
紙巻タバコ;紙巻きタバコ;紙巻煙草;紙巻き煙草[かみまきタバコ(紙巻タバコ;紙巻きタバコ);かみまきたばこ(紙巻煙草;紙巻き煙草), kamimaki tabako ( kamimaki tabako ; kamimaki ki tabako ); kamimakitabako ( kamimaki] (n) cigarette [Add to Longdo]
吹かす[ふかす, fukasu] (v5s,vt) (1) to smoke (a cigarette); (2) (See 先輩風を吹かす) to behave as ...; (3) (See エンジンを吹かす) to accelerate; to rev up [Add to Longdo]
低タール[ていタール, tei ta-ru] (n) (See 低ニコチン) low tar (e.g. of cigarettes) [Add to Longdo]
低ニコチン[ていニコチン, tei nikochin] (n) (See 低タール) low nicotine (e.g. of cigarettes) [Add to Longdo]
[ぶく, buku] (n,n-suf) (1) clothes (esp. Western clothes); (suf,ctr) (2) (See 一服) counter for doses of medicine, gulps of tea, drags of a cigarette, etc.; (P) [Add to Longdo]
洋もく[ようもく, youmoku] (n) foreign cigarette; foreign tobacco [Add to Longdo]
両切り[りょうぎり, ryougiri] (n) plain cigarette [Add to Longdo]
両切り煙草[りょうぎりたばこ, ryougiritabako] (n) plain cigarette [Add to Longdo]
燻らす[くゆらす, kuyurasu] (v5s) to smoke (e.g. a pipe); to puff (a cigarette) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借火[jiè huǒ, ㄐㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ, ] to borrow a light (for a cigarette) [Add to Longdo]
卷烟[juǎn yān, ㄐㄩㄢˇ ㄧㄢ, / ] cigarette; cigar [Add to Longdo]
手卷[shǒu juǎn, ㄕㄡˇ ㄐㄩㄢˇ, / ] hand scroll (horizontal format for Chinese landscape painting); hand roll (Japanese: temaki, style of fish cuisine); hand rolled cigarette; hand roll (many contexts); roll up [Add to Longdo]
打火机[dǎ huǒ jī, ㄉㄚˇ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, / ] lighter; cigarette lighter [Add to Longdo]
[chōu, ㄔㄡ, ] to draw out; to smoke (cigarettes); to pump [Add to Longdo]
抽烟[chōu yān, ㄔㄡ ㄧㄢ, / ] to smoke (a cigarette, tobacco) [Add to Longdo]
抽菸[chōu yān, ㄔㄡ ㄧㄢ, ] smoke (cigarettes) [Add to Longdo]
敬烟[jìng yān, ㄐㄧㄥˋ ㄧㄢ, / ] to offer a cigarette (to a guest) [Add to Longdo]
[gēn, ㄍㄣ, ] radical (chem.); root; basis; classifier for long slender objects, e.g. cigarettes, guitar strings [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, / ] cigarette; tobacco; smoke [Add to Longdo]
烟卷儿[yān juǎn r, ㄧㄢ ㄐㄩㄢˇ ㄖ˙, / ] cigarette [Add to Longdo]
烟灰[yān huī, ㄧㄢ ㄏㄨㄟ, / ] cigarette ash [Add to Longdo]
熄火[xī huǒ, ㄒㄧ ㄏㄨㄛˇ, ] to stop burning; to go out (of fire, lamp, stove, cigarette etc); fig. to die down [Add to Longdo]
纸烟[zhǐ yān, ㄓˇ ㄧㄢ, / ] cigarette [Add to Longdo]
纸煤儿[zhǐ méi r, ㄓˇ ㄇㄟˊ ㄖ˙, / ] paper taper used to light cigarette etc [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, ] variant of 烟, cigarette; tobacco [Add to Longdo]
菸蒂[yān dì, ㄧㄢ ㄉㄧˋ, ] cigarette butt [Add to Longdo]
万宝路[Wàn bǎo lù, ㄨㄢˋ ㄅㄠˇ ㄌㄨˋ, / ] Marlboro (cigarette) [Add to Longdo]
过滤嘴香烟[guò lǜ zuǐ xiāng yān, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄩˋ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, / ] filter-tipped cigarette [Add to Longdo]
香烟[xiāng yān, ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, / ] cigarette; smoke from burning incense [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cigarette \Cig`a*rette"\, n. [F. cigarette.]
   A little cigar; a little fine tobacco rolled in paper for
   smoking. [Also spelled {cigaret}.]
 
   Syn: cigarette, fag, weed.
     [1913 Webster] Cigar fish

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 cigarette [sigarɛt]
   cigarette
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top