Search result for

*chinese*

(388 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chinese, -chinese-
Possible hiragana form: *ちねせ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โต๊ะจีนชัยมาลา[Chaiyala Chinese Table] Chaiyala Chinese Table

English-Thai: Longdo Dictionary
chinese opera(n) อุปรากรจีน, งิ้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Chinese[N] ชาวจีน
Chinese[ADJ] ที่เกี่ยวกับชาติจีน
Chinese[N] ภาษาจีน
Indochinese[ADJ] เกี่ยวกับอินโดจีน
Indochinese[N] ชาวอินโดจีน
Chinese puzzle[N] ปัญหาที่ซับซ้อน
Chinese lantern[N] โคมจีน
Chinese New Year[N] วันตรุษจีน, See also: ตรุษจีน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chinese(ไช'นิส) n., (pl. -nese) n. ภาษาจีน,คนจีน -adj. เกี่ยวกับประเทศจีน (คน,ภาษา,วัฒนธรรม)
chinese binaryเลขฐานสองแนวตั้ง (ดู)
chinese cabbagen. ผักกาดหอมจีน, Syn. pe-tsai
chinese calandarปฏิทินจีนซึ่งมี12 เดือนจันทรคติใน 1 ปี
chinese checkersเกมหมากรุกกระโดดข้ามหมากชนิดหนึ่ง
chinese copyn. สิ่งที่ทำซ้ำหรือเลียนแบบ,สำเนา
chinese dateพุทราแดง
chinese gooseberryn. มะเฟือง
chinese lanternn. โคมกระดาษ,โคมจีน,โคมญี่ปุ่น
chinese nationalistn. จีนคณะชาติ,จีนไต้หวัน
chinese puzzlen. สิ่งที่สลับซับซ้อน,ปัญหาที่ยุ่งยาก,ปัญหาที่น่าเวียนหัว
chinese redn. สีแดงส้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
Chinese(adj) เกี่ยวกับประเทศจีน,เกี่ยวกับชาติจีน
Chinese(n) ชาวจีน,คนจีน,ภาษาจีน,หนังสือจีน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chinese whiteสีขาวจีน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zhuang (Chinese people) ชาวจ้วง [TU Subject Heading]
Architecture, Chineseสถาปัตยกรรมจีน [TU Subject Heading]
Art objects, Chineseศิลปวัตถุจีน [TU Subject Heading]
Art, Chineseศิลปะจีน [TU Subject Heading]
Art, Indochineseศิลปะอินโดจีน [TU Subject Heading]
Arts, Chineseศิลปกรรมจีน [TU Subject Heading]
Astrology, Chineseโหราศาสตร์จีน [TU Subject Heading]
Authors, Chineseนักประพันธ์จีน [TU Subject Heading]
Calendar, Chineseศักราชจีน [TU Subject Heading]
Chineseชาวจีน [TU Subject Heading]
Chinese cabbageผักกาดขาว [TU Subject Heading]
Chinese charactersตัวอักษรจีน [TU Subject Heading]
Chinese fictionนวนิยายจีน [TU Subject Heading]
Chinese in literatureชาวจีนในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Chinese influencesอิทธิพลจีน [TU Subject Heading]
Chinese languageภาษาจีน [TU Subject Heading]
Chinese literatureวรรณกรรมจีน [TU Subject Heading]
Chinese New Yearวันตรุษจีน [TU Subject Heading]
Chinese newspaperหนังสือพิมพ์จีน [TU Subject Heading]
Chinese poetryกวีนิพนธ์จีน [TU Subject Heading]
Chinese sausagesกุนเชียง [TU Subject Heading]
Chinese tea ceremonyพิธีชาจีน [TU Subject Heading]
Chinese-Japanese War, 1894-1895สงครามจีน-ญี่ปุ่น, ค.ศ. 1894-1895 [TU Subject Heading]
Coins, Chineseเหรียญกษาปณ์จีน [TU Subject Heading]
Commercial corespondence, chineseจดหมายธุรกิจจีน [TU Subject Heading]
Cookery (Chinese sausages)การปรุงอาหาร (กุนเชียง) [TU Subject Heading]
Cookery, Chineseการปรุงอาหารจีน [TU Subject Heading]
Cosmology, Chineseจักรวาลวิทยาจีน [TU Subject Heading]
Drawing, Chineseภาพวาดเส้นจีน [TU Subject Heading]
Erotic painting, Chineseจิตรกรรมด้านกามารมณ์จีน [TU Subject Heading]
Fables, Chineseนิทานสอนใจจีน [TU Subject Heading]
Gardens, Chineseสวนจีน [TU Subject Heading]
Gods, Chineseเทพเจ้าจีน [TU Subject Heading]
Hakka (Chinese people)ฮากกา (ชาวจีน) [TU Subject Heading]
Indochinese War, 1946-1954สงครามอินโดจีน, ค.ศ. 1946-1954 [TU Subject Heading]
Investments, Chineseการลงทุนของจีน [TU Subject Heading]
Martial arts fiction, Chineseนวนิยายศิลปะการต่อสู้จีน [TU Subject Heading]
Medicine, Chinese traditional ; Medicine, Chineseการแพทย์แผนโบราณจีน [TU Subject Heading]
Mythology, Chineseเทพปกรณัมจีน [TU Subject Heading]
Names, Chineseนามจีน [TU Subject Heading]
National characteristics, Chineseเอกลักษณ์ของชาติจีน [TU Subject Heading]
Operas, Chineseงิ้ว [ตลาดทุน]
Painting, Chineseจิตรกรรมจีน [TU Subject Heading]
Philosophy, Chineseปรัชญาจีน [TU Subject Heading]
Propaganda, Chineseโฆษณาชวนเชื่อของจีน [TU Subject Heading]
Proverbs, Chineseสุภาษิตและคำพังเพยจีน [TU Subject Heading]
Pu-i (Chinese people)ชาวปู้ยี [TU Subject Heading]
Quotations, Chineseคำคมจีน [TU Subject Heading]
Riddles, Chineseปริศนาคำทายจีน [TU Subject Heading]
Schools, Chineseโรงเรียนจีน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chinese anise (name ) โป๊ยกั๊ก
chinese steamed dumpling (n ) ขนมจีบ
chinese stuffed dumpling (n ) เกี๊ยว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, it's China, right? **Chinese language**หนูหมายถึง\ มันคือ\"ประเทศจีน\" ใช่ไหมคะ Birthmarks (2008)
Please... **Chinese language** I just want ten minutes.ได้โปรด ฉันต้องการแค่สิบนาที Birthmarks (2008)
Chinese surgeons cut out a foot of bowel, but the pain is worse now than it was before.ศัลยแพทย์จีนตัดปลายของลำไส้ไป แต่อาการปวดกลับมากขึ้นกว่าแต่ก่อน Birthmarks (2008)
Anybody read Chinese?มีใครอ่านภาษาจีนได้ไหม Birthmarks (2008)
That's what the Chinese doctors gave her.หมอชาวจีนจ่ายให้เธอ Birthmarks (2008)
Say you're a middle-aged Chinese woman... fine.คุณบอกว่า... หญิงชาวจีนวัยกลางคน Birthmarks (2008)
I'm a middle-aged Chinese woman.ฉันเป็นหญิงชาวจีนวัยกลางคน Birthmarks (2008)
The truth is, it came down to 4 chinese meals and a roll in the hay.ความจริง มันก็ลงเอยด้วย อาหารจีน 4 มื้อ และ นอนด้วยกันครั้งเดียว The Bank Job (2008)
How about Chinese?อาหารจีนเป็นไง Heartbreak Library (2008)
These girls sure love Chinese food.พวกสาวๆ ชอบทานอาหารจีน My Sassy Girl (2008)
I'm delivering Chinese food.ผมมาส่งอาหารจีนครับ My Sassy Girl (2008)
I'm at a chinese restaurant on the corner of the fourth in Figueroa.แต่ แน่ใจได้เลยว่านักดนตรีคนอื่น ๆ ไม่เห็นอย่างที่ฉันเห็น The Eye (2008)
First generation Chinese-american. 10th generation Triad.จีนอเมริกันรุ่นบุกเบิก Death Race (2008)
A joint Chinese venture with Wayne Enterprises will be a powerhouse.หากบริษัทเราได้ร่วมกับ เวนย์ เอนเตอร์ไพรส์ เราจะยิ่งกล้าแข็ง The Dark Knight (2008)
I go to Hong Kong, far from Dent's jurisdiction and the Chinese will not extradite one of their own.ผมไปฮ่องกง นอกเขตอำนาจของเดนท์ ...และประเทศจีนไม่ส่งอาชญากรข้ามแดน The Dark Knight (2008)
We need Lau back but the Chinese won't extradite a national under any circumstances.เราต้องจับเหลากลับมา แต่จีนไม่ส่งผุ้ร้ายข้ามแดนไม่ว่ากรณีใดๆ The Dark Knight (2008)
Our Chinese friends left town before I could tell them the deal was off.เพื่อนชาวจีนของเรากลับไปก่อน ที่ผมจะบอกยกเลิกข้อตกลง The Dark Knight (2008)
Zaihuei, brother. It's "goodbye" in Chinese.ไจ่วุ้ยนะเพื่อน ภาษาจีนแปลว่าลาก่อน Jumper (2008)
- Chinese. - Chinese?ของจีนน่ะ จีนหรอ New York, I Love You (2008)
[Speaks Chinese][สนทนาเป็นภาษาจีน] New York, I Love You (2008)
They're like the Chinese.ก็เหมือนคนจีนน่ะ New York, I Love You (2008)
♪♪ [traditional Chinese][ภาษาจีน] New York, I Love You (2008)
[Speaking Chinese][สนทนาภาษาจีน] New York, I Love You (2008)
♪♪ [traditional Chinese][ภาษาจีน] New York, I Love You (2008)
Now, the government would like to return it to the Shanghai Museum as a sign of good faith to the Chinese people.รัฐบาลอังกฤษต้องการส่งคืนพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ เพื่อเป็นเครื่องแสดงเจตนาดีที่มีต่อชาวจีน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
It's Chinese New Year.นี่วันตรุษจีนนะ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The Eye belongs to the Chinese people. You can't do this.ดวงตาเป็นสมบัติของชาวจีน คุณเอาไปไม่ได้นะ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Ancient Chinese isn't my forte.ภาษาจีนโบราณไม่ใช่วิชาเอกของฉัน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Oh.. Bride with White Hair. Chinese, no subtitles?โอ นางพญา ผมขาว พากษ์จีน ไม่มี ซับไตเติ้ล The Forbidden Kingdom (2008)
What? You think you're Chinese? You hanging out with that Chink with a sitar.หา แกนึกว่าแกเป็นคนจีนรึ ไปคลุกอยู่กับไอ้เจ็กแถวไชน่าทาวน์รึไง The Forbidden Kingdom (2008)
He's not even Chinese.เนี่ยนะ คนจีนก็ไม่ใช่ The Forbidden Kingdom (2008)
The man lost 21,000 Americans and a million Indo-Chinese during his administration.ชายที่ทำให้คนอเมริกัน 21,000 คนหายตัวไป แล้วคนอินโดจีนอีกเป็นล้าน ในระหว่างการบริหารของเขา Frost/Nixon (2008)
A new customer, a Chinese gentleman, very grateful that I'd repaired his car, dirty spark plugs, nothing really, gave me this perfume for my wife and I, not having one, thought of you.ลูกค้าคนใหม่สุภาพบุรุษชาวจีน ดีใจมากที่ได้ซ่อมรถให้เขา แค่ปลั๊กหัวเทียนสกปรกไม่มีอะไรเลยจริงๆ เขาให้น้ำหอมผมมาสำหรับภรรยา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
There are the Chinese.จีนก็มี Burn After Reading (2008)
I don't know. What? Chinese?ไม่รู้สิ คนจีนมั้ง ไม่ก็คนเกาหลี ไม่ก็... Pineapple Express (2008)
Try a typical Chinese dish.ผมกินแล้ว Gomorrah (2008)
- Did you know the Chinese can cook? - The Chinese?แล้วเอาฉันใส่ ! Gomorrah (2008)
Pasquale Del Prete, has sold out to the Chinese.บอกเขาให้ช้าๆ เยี่ยม จูเลีย Gomorrah (2008)
It's a tradition of Chinese culture.อย่ายุ่งกับฉัน Gomorrah (2008)
We had Chinese food, like, three weeks ago, and I haven't used it.ผมไปกินอาหารจีนเมื่อ3อาทิตย์ก่อน ได้มาเลยยังไมไ่ดใช้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Chinese employers on operation copperhead.นายจ้างชาวจีน ในปฏิบัติการ Copperhead The Price (2008)
- Its korean not chinese-เป็นแซ่เกาหลีไม่ใช่จีน Fast & Furious (2009)
Darling, I don't know how to tell you this, but... there's a Chinese family in our bathroom.ที่รัก ผมไม่รู้จะบอกคุณยังไงดี แต่... มีครอบครัวคนจีนอยู่ในห้องน้ำของเราน่ะ 500 Days of Summer (2009)
Chinese airspace has been locked and sealed.น่านฟ้าจีนถูกปิดเรียบร้อยครับ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
(CHUCKLES) Chinese guy named Martinez.คนจีนไรชื่อมาร์ติเนส Fighting (2009)
That guy was Chinese?นายคนนั้นเป็นคนจีนหรือ? Fighting (2009)
Nothing fancy. We're bringing in chinese.ไม่มีอะไรน่าสนใจ เรากำลังจะไปจีน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Chinese. But I was looking forward to sheila's cooking.จีนเหรอ แต่ฉันกำลังมองไปที่การทำกับข้าว Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Better yet, maybe some of the chinese mix with the wasabi peas.ถ้ามีถั่วหลายๆ แบบกับถั่วรสวาซาบิก็ดี You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
- So, chinese, italian? - Wes.- งั้น อาหารจีน.หรืออิตาเลี่ยนดี? You Got Your Prom Date Pregnant (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chineseAre the Chinese GDP figures a case of the boy crying wolf?
chineseAre they Japanese or Chinese?
chineseAre you Chinese or Japanese?
chineseBecause I can speak Chinese.
chineseCan you count to ten in Chinese?
chineseCan you speak either Chinese or Russian?
chineseCan you tell a Chinese person from Japanese?
chineseChinese food is no less delicious than French.
chineseChinese food is no less nice than French food is.
chineseChinese food was served in small portions which did not require cutting with a knife or fork.
chineseCompared with the Chinese, the Japanese are poor linguists.
chineseDon't drag out Chinese sayings about the importance of an environment conducive learning just to justify moving house for a child's entrance exams!
chineseFew students get full marks in Chinese classics.
chineseGrandmother believe that Chinese medicines are the best.
chineseHave you ever read any Chinese poems?
chineseHe asked if I like Chinese food.
chineseHe asked if I liked Chinese food.
chineseHeat sesame oil in the pan on a medium flame, add the chicken meat, the garlic and fry, when the colour changes pour in the Chinese soup, add the Chinese cabbage and boil.
chineseHe can speak Chinese a little.
chineseHe is fluent in Chinese.
chineseHe is no more able to read Chinese than I am.
chineseHe speaks Chinese very well.
chineseHe studies Chinese.
chineseHe wrote the Chinese poem in bold strokes.
chineseHis knowledge of Chinese enabled us to carry out our plan smoothly.
chineseHis knowledge of Chinese enable us to carry out our plan smoothly.
chineseI can speak Chinese, but I cannot read it.
chineseI don't have the feeling for Chinese music in my body.
chineseIf we speak strictly, Chinese consists of hundreds of dialects.
chineseI like Chinese food in general.
chineseI marveled at seeing the Chinese people burning coal.
chineseIn cooking we cannot hold a candle to the Chinese.
chineseIn my class I noticed a girl student who was particularly intent on studying Chinese.
chineseIn the Chinese football game in which the players used their feet and bodies - but never their hands - the goal was a hole in a net made from silk.
chineseIn the midst of the dollar falling hard against the yen and other major Eastern currencies the Chinese yuan, with China effectively taking a 'dollar peg' policy, has become cheap.
chineseIn the U.S. I was often taken to be Chinese.
chineseIt also has a strong flavour, and adds depth to Chinese food such as soups and stir-fries.
chineseIt is difficult to speak Chinese well.
chineseIt is not always easy to distinguish the Japanese from the Chinese.
chineseIt was an advantage having learned Chinese while I was in school.
chineseI've never eaten Chinese food before.
chineseI wish I'd kept up my Chinese - I need it for my job.
chineseKate can hardly speak Chinese.
chineseMary understands Chinese.
chineseMay I be excused from Chinese?
chineseMost Europeans cannot tell a Japanese from a Chinese.
chineseMr Brown made his son learn Chinese.
chineseMy aunt speaks Chinese as well as English.
chineseMy Chinese did not pass.
chineseMy husband is an expert when it comes to cooking Chinese food.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮวงจุ้ย[N] Chinese belief of how to locate a building, Example: โป๊ยก่วนเป็นชื่อที่เป็นทางสามแพร่งซี่งเป็นที่อัปมงคลในฮวงจุ้ยของคนจีน
โต๊ะจีน[N] Chinese dishes, Example: งานแต่งงานของคนจีนมักจะจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน, Thai definition: การเลี้ยงอาหารแบบจีนอย่างหนึ่ง โดยจัดอาหารมาเสิร์ฟทีละอย่าง
ลี้[CLAS] li, See also: Chinese unit of distance, equal to about 300 meters, Example: ข้าศึกยกทัพมาเป็นระยะทางไกลถึง 25,000 ลี้, Thai definition: มาตราวัดระยะทางของจีน 1 ลี้ ยาวประมาณครึ่งกิโลเมตร
ศารทจีน[N] Chinese autumn festival, Syn. วันศารทจีน, เทศกาลศารทจีน
ขนมจีบ[N] kind of Chinese snacks, Example: ขนมจีบเพิ่งเอาลงจากลังถึงกำลังร้อนจัดทีเดียว, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: ชื่อขนมอย่างหนึ่งทำด้วยแป้ง มีไส้ มีรอยเป็นจีบๆ
กุยเฮง[N] Chinese jacket, See also: open-chested upper garment, Chinese outer garment, Syn. เสื้อกุยเฮง, Example: การแต่งตัวแบบนักเลงในสมัยหนึ่ง คือ ใส่เสื้อกุยเฮง นุ่งกางเกงแพรปังลิ้น สวมหมวก ถือไม้เท้า, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อแบบจีนชนิดหนึ่ง คอกลม ผ่าอกตลอด ติดกระดุม, Notes: (จีน)
เก๋ง[N] house with a Chinese style roof, See also: Chinese patterned small house, Syn. เก๋งจีน, Example: สถานที่ รวมทั้งอาคารแบบเก๋งจีน เคยอยู่ในความครอบครองของผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ในแผ่นดิน, Count unit: หลัง, Thai definition: เรือนตึกมีรูปหลังคาแบบศาลเจ้าจีน
กี๋[N] tripod for potted plant, See also: Chinese stool for potted plants, Example: เตาที่เมืองสุโขทัยเก่า แบ่งตัวเตาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใส่เชื้อเพลิง ที่ตั้งภาชนะที่เข้าเผา และส่วนท้ายเป็นปล่องไฟ โดยมีการตั้งภาชนะบนกี๋, Count unit: อัน, Thai definition: ฐานสำหรับรองสิ่งของ ทำด้วยวัตถุต่างๆ มีรูปต่างๆ กัน, Notes: (จีน)
กุนเชียง[N] (Chinese) sausage, Example: อาหารเช้าคงจะไม่พ้นกุนเชียงกับปลาใส้ตันทอด, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: ไส้กรอกจีน
เกาเหลา[N] soup, See also: Chinese clear soup with boiled entrails and vegetables, served in a metal pot heated by a, Example: เนื้อวัวตุ๋นของร้านนี้มีขายทั้งที่เป็นก๋วยเตี๋ยว เกาเหลา และหม้อไฟ, Count unit: ชาม, ถ้วย, หม้อ, Thai definition: แกงมีลักษณะอย่างแกงจืด, Notes: (จีน)
เข่ง[N] kind of Chinese sweetmeat steamed in a basket, Syn. ขนมเข่ง, Example: ป้าฝากขนมเข่งมาให้เต็มถุงเลย เอาไปนึ่งอีกทีก่อนจะกิน, Thai definition: ชื่อขนมอย่างหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเหนียวกับน้ำตาล ใส่กระทงวางในเข่งเล็กๆ นึ่งให้สุก
ขิม[N] Chinese cymbalo, See also: Chinese dulcimer, zither, Example: ฉันอ้อนแม่ตั้งนานกว่าแม่จะซื้อขิมให้, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องดนตรีจีนชนิดหนึ่งใช้บรรเลงร่วมกับเครื่องสายไทย
ขาก๊วย[N] kind of shorts in Chinese style, Syn. กางเกงขาก๊วย, Example: เขาชอบใส่กางเกงขาก๊วยทำงาน เพราะรู้สึกคล่องตัวดี, Thai definition: กางกางขาสั้นเพียงเข่าแบบจีน
คนจีน[N] Chinese, Example: คนจีนมักนิยมแต่งงานกับคนจีนด้วยกัน เพราะมีวัฒนธรรมที่เหมือนกัน, Count unit: คน, Thai definition: คนชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย
เถ้าแก่[N] rich Chinese, See also: owner, boss, Chinese big businessman, Syn. เฒ่าแก่, Example: เถ้าแก่เคยถามเขาว่าพอจะหากุ้งมังกรกับกุ้งหินได้ไหม, Count unit: คน, Thai definition: เรียกชายจีนที่เป็นผู้ใหญ่และมีฐานะดี
เครื่องลายคราม[N] Chinaware, See also: Chinese blue and white pottery, Chinese porcelain, Syn. เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม, Example: ในสมัยนี้มีการเขียนสีและเขียนลายไทยทับบนเครื่องลายครามจีนด้วย, Thai definition: เครื่องกระเบื้องที่เขียนลงลายคราม
งิ้ว[N] Chinese opera, See also: Chinese play, Chinese drama, Example: งิ้วเป็นอุปรากรที่มีคนนิยมดูมาก, Count unit: คณะ, โรง, Thai definition: ละครจีนแบบโบราณ
ปาท่องโก๋[N] deep-fried dough stick, See also: a kind of Chinese flour sweetmeat, Example: คนชนบทจะคุ้นเคยกับขนมครกมากกว่าปาท่องโก๋ซึ่งกินกับเครื่องดื่มร้อนๆ ชา กาแฟ โอวัลติน หรือน้ำเต้าหู้, Count unit: ตัว, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่งของจีน ทำด้วยแป้งข้าวเจ้ากับน้ำตาลทราย รูปสี่เหลี่ยม เนื้อคล้ายขนมถ้วยฟู
พะโล้[N] a kind of Chinese dish, See also: pork stewed in the gravy, Example: สุภาลูกอาเสี่ยมักจะมีหมูแดง หมูแผ่น หมูหยอง พะโล้มากินอยู่บ่อยๆ, Thai definition: ชื่ออาหารแบบจีนชนิดหนึ่ง น้ำแกงปรุงด้วยเครื่องเทศ รสค่อนข้างหวาน
ภาษาจีน[N] Chinese, Example: ภาษาจีนมีทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาที่เป็นสัญลักษณ์, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่คนจีนใช้พูดจาติดต่อสื่อสารกัน, ภาษาประจำชาติหรือประเทศจีน
ม้าล่อ[N] Chinese music instrument, See also: Chinese gong, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: แผ่นโลหะสัมฤทธิ์ รูปคล้ายถาด ตีให้มีเสียงดัง เป็นของจีนใช้
แป๊ะ[N] Chinese uncle, Syn. อาแป๊ะ, Example: อาแป๊ะหลังโกงนั่งจิบน้ำชาอยู่หน้าร้าน, Count unit: คน, Thai definition: คนแก่ชาวจีน, Notes: (จีน)
โป[N] Chinese gambling, Example: ตำรวจเข้าทลายบ่อนโปเมื่อกลางดึกคืนวาน, Thai definition: เครื่องเล่นการพนันของจีน
ม้าล่อ[N] Chinese music instrument, See also: Chinese gong, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: แผ่นโลหะสัมฤทธิ์ รูปคล้ายถาด ตีให้มีเสียงดัง เป็นของจีนใช้
เลี้ยงโต๊ะจีน[V] give Chinese food to guests, Example: เขาเลี้ยงโต๊ะจีนในงานแต่งงานของเขา, Thai definition: เลี้ยงอาหารแขกอย่างกินโต๊ะจีน
อาหารจีน[N] Chinese food, Example: ภัตตาคารนี้ขายอาหารจีน ตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวขึ้นไปจนถึงหมูย่าง เป็ดย่าง และไก่ตอน
อาเสี่ย[N] rich Chinese merchant, Syn. เสี่ย, Example: ครอบครัวของเขาแม้จะไม่ร่ำรวยถึงขั้นเป็นเถ้าแก่ หรืออาเสี่ย แต่เขาก็พึงพอใจในสภาพที่เป็นอยู่, Count unit: คน
อี๋[N] name of Chinese sweetmeat, Syn. ขนมอี๋, Example: ประเพณีการกินขนมอี๋เป็นประเพณีที่เน้นให้เห็นความสำคัญของความกลมเกลียว, Thai definition: ชื่อขนมของจีนชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งปั้นเป็นลูกกลมๆ ต้มน้ำตาล
อั้งยี่[N] Chinese secret society, Example: แม้ว่าอั้งยี่ในสมัยรัชกาลที่ 3 ถูกปราบปรามอย่างโหดเหี้ยม แต่ขบวนการอิทธิพลแบบอั้งยี่ก็ยังคงดำรงอยู่เรื่อยมา, Thai definition: สมาคมลับของจีน, Notes: (จีน)
อั้งโล่[N] Chinese brazier, See also: Chinese earthen stove, Count unit: เตา, ใบ, Thai definition: เตาไฟดินเผาชนิดหนึ่งของจีน, Notes: (จีน)
อ๋อง[N] Chinese prince, Syn. เจ้า, Example: เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นท่านอ๋อง, Count unit: องค์, Notes: (จีน)
สาลี่[N] Chinese pear, Example: คุณยายชอบกินสาลี่มาก แกจะกินแต่น้ำแล้วคายเปลือกออก, Count unit: ผล, ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Pyrus pyriflora Linn. ในวงศ์ Rosaceae ผลเนื้อกรอบ รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย กลิ่นหอม
หนังจีน[N] Chinese film, See also: Chinese movie, Syn. ภาพยนตร์จีน, Example: ดูหนังจีนโบราณกี่เรื่องๆ ก็เห็นว่ายาจีนรักษาบาดแผล และโรคได้ชะงัดนัก, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ภาพยนตร์ของจีน, Notes: (ปาก)
หมวย[N] Chinese sister, Ant. ตี๋, Example: คนย่านนั้นยังคงเรียกเธอว่า หมวย จนติดปาก ทั้งๆ ที่เธอโตเป็นสาวแล้ว, Thai definition: เด็กหญิงลูกจีน
ตะเภา[N] argosy, See also: Chinese junk, Syn. เรือตะเภา, เรือสะเภา, เรือสำเภา, Example: ปู่ของเขาโล้ตะเภามาจากเมืองจีน, Count unit: ลำ, Thai definition: ชื่อเรือเดินทะเลชนิดหนึ่งแบบจีน ใช้แล่นด้วยใบ
ตรุษจีน[N] Chinese New Year, Syn. วันตรุษจีน, Example: ชาวจีนทุกบ้านจะทำความสะอาดบ้านอย่างหมดจดสำหรับต้อนรับวันตรุษจีน, Count unit: วัน, Thai definition: เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน
ตี๋[N] Chinese boy, Syn. อาตี๋, Example: นักการเมืองภาคอีสานรายหนึ่งมีใบหน้าละม้ายคล้ายคลึงไปทางตี๋, Count unit: คน, Thai definition: คำเรียกผู้ชายลูกจีน, Notes: (จีน)
ตือฮวน[N] entrails of a swine, See also: Chinese pig's intestines, Syn. ไส้หมู, ตือตึ๊ง, Example: ทุกวันแม่จำปีจะทำก๋วยเตี๋ยวหมู ต้มตือฮวน ต้มก๋วยจั๊บน้ำใสเลี้ยงแขกรอบดึกได้ไม่มีกังวล
เต้าทึง[N] kind of Chinese dessert, Example: ผมเคยไปชิมเต้าทึงมาหลายที่ แต่ไม่เคยมีที่ไหนอร่อยเท่าที่นี่เลย, Thai definition: ชื่อของหวานชนิดหนึ่ง มีถั่วเขียวกับลูกเดือยต้มแป้งกรอบ และลูกพลับแห้ง เป็นต้น ใส่น้ำตาลต้มร้อนๆ, Notes: (จีน)
เต้าส่วน[N] kind of Chinese dessert made of boiled soybean, sugar, coconut milk, Example: เธอทำเต้าส่วนได้อร่อยมาก, Thai definition: ชื่อของหวานชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งเปียกกวนกับถั่วเขียวที่เอาเปลือกออกแล้วราดน้ำกะทิ, Notes: (จีน)
โต๊ะโขก[N] lay the altar in a Chinese style, Example: เขาแสดงความเคารพที่โต๊ะโขก, Thai definition: แบบการจัดโต๊ะและที่บูชาอย่างจีนแบบหนึ่ง
ไต้ก๋ง[N] master of Chinese junk or ship, See also: captain of a Chinese junk, Example: ลูกเรือต้องฟังคำสั่งของไต้ก๋ง, Count unit: คน, Thai definition: นายท้ายเรือสำเภาหรือเรือจับปลา, Notes: (จีน)
ถะ[N] Chinese pagoda, Thai definition: พระเจดีย์แบบจีน
เจ๊ก[N] (the) Chinese, Syn. คนจีน, Example: พ่อแม่ดิฉันไม่มีข้าวจะกินก็ไปรับมาจากเจ๊กขายข้าวในตลาด, Thai definition: คำเรียกคนจีน, Notes: (ปาก)
เจ๊สัว[N] Chinese rich person, Syn. เจ้าขรัว, เจ้าสัว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มั่งมีมักหมายถึงเศรษฐีจีน
เจ้าขรัว[N] Chinese rich person, See also: rich man, wealthy man, man of wealth, Syn. เจ้าสัว, เจ๊สัว, เศรษฐี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มั่งมีมักหมายถึงเศรษฐีจีน
เจ้าสัว[N] Chinese rich person, See also: wealthy man, man of wealth, rich man, Syn. เจ้าขรัว, เจ๊สัว, เศรษฐี, คหบดี, Example: ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เกิดกลุ่มเศรษฐีใหม่ที่มีลักษณะเป็น เจ้าสัว ดำเนินธุรกิจ การค้าและการเงิน การธนาคาร, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มั่งมี (มักหมายถึงเศรษฐีจีน)
ท่องสื่อ[N] Chinese translator in the old time, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งล่ามจีนครั้งโบราณ, Notes: (จีน)
ทิ้งกระจาด[N] name of Chinese and Vietnamese custom, Example: เขาไปร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาดทุกปี, Count unit: ครั้ง, Thai definition: ประเพณีทางพระพุทธศาสนาแบบหนึ่งของชาวจีนและชาวญวน ที่เอาของต่างๆ บรรจุในภาชนะเครื่องสานรูปคล้ายกระจาดแล้วทิ้งให้เป็นทาน ทำกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ตามจันทรคติแบบจีน
บะหมี่[N] Chinese vermicelli, See also: noodle, Example: ประเทศญี่ปุ่นนิยมกินบะหมี่กันมากซึ่งมีอยู่เป็นร้อยชนิด, Thai definition: อาหารของจีนชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งสาลี มีสีเหลือง เป็นเส้นแบนเล็ก ต้มสุกแล้วปรุงด้วยเครื่อง, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]
บะหมี่หมูแดง[n. exp.] (bamī mū daēng) EN: Chinese egg noodles with red pork in hot soup   
บัลลูนฟลาวเวอร์ [n. exp.] (banlūn flāowoē) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower   
บวบเหลี่ยม[n. exp.] (būap līem) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka   
ชบา[n.] (chabā) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower   FR: hibiscus [m]
ชบาแดง[n. exp.] (chabā daēng) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus   FR: hibiscus rouge [m]
ชบาฮาวาย [n. exp.] (chabā Hāwāi) EN: Chinese hibiscus ; Hawaiian hibiscus   
ชายชาวจีน[n. prop.] (chāichāo Jīn) EN: Chinese   FR: Chinois [m]
ชายจีน[n. prop.] (chāi Jīn) EN: Chinese (m.)   FR: Chinois (m.) [m]
ชาจีน[n. exp.] (chā Jīn) EN: Chinese tea   
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin   FR: courge blanche beurre [f]
เห็ดหอม[n. exp.] (het høm) EN: Chinese mushroom ; Shiitake Mushroom ; shiitake   FR: champignon noir [m]
หงส์[n.] (hong) EN: Chinese legendary phoenix   
ฮวงจุ้ย[n.] (huang-jūi) EN: Feng Shui ; Chinese belief of how to locate a building   FR: feng-shui [m]
หัวผักกาดขาว[n. exp.] (hūaphakkāt khāo) EN: Chinese Radish   FR: navet [m]
เจ๊ก[n. prop.] (Jek) EN: Chinese   FR: Chinois [m]
จีน[adj.] (Jīn) EN: Chinese   FR: chinois
แก้ว[n.] (kaēo) EN: Orange Jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; Cosmetic bark tree ; Orange jessamine ; Satin-wood   
กำแพงเมืองจีน[n. prop.] (Kamphaēng Meūang Jīn ) EN: Chinese Wall ; the Great Wall   FR: Grande muraille (la)
กางเกงแพร[n. exp.] (kāngkēng phraē) EN: silk pants ; Chinese silk trousers   
เกาเหลา[n.] (kaolao) EN: Chinese clear soup   FR: potage chinois [m]
เก๋ง[n.] (keng) EN: house with a Chinese style roof ; small house ; pavilion   
คะน้า[n.] (khanā) EN: kale ; Chinese kale   
ขนมฟู[n. exp.] (khanom fū) EN: Chinese sponge cake   
ขนมอี๋[n. exp.] (khanom ī) EN: name of Chinese sweetmeat   
ขนมจันอับ[n. exp.] (khanom jan-ap) EN: Chinese sweetmeat   
ขนมจีบ[n. exp.] (khanom jīp) EN: Chinese snacks ; rice or wheat dough enclosing minced meat and steamed   FR: bouchée de porc à la vapeur [f]
ขนมเข่ง[n. exp.] (khanom kheng) EN: kind of Chinese sweetmeat steamed in a basket   
ขนมโก๋[n. exp.] (khanom kō) EN: Chinese pancake made of rice-flour   
ขิม[n. exp.] (khim) EN: chinese dulcimer ; zither   FR: tympanon chinois [m] ; cymbalum chinois [m]
คนจีน[n. prop.] (khon Jīn) EN: Chinese ; Chinese people   FR: Chinois [m]
ครูสอนภาษาจีน[n. exp.] (khrū søn phāsā Jīn) EN: Chinese teacher   FR: professeur de chinois [m]
กินเจ[v.] (kinjē) EN: practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; practice traditional Chinese vegetarianism   
กงเต๊ก[n.] (kongtek) EN: Chinese funeral rite   
กระเบื้องปรุ[n.] (krabeūangpru) EN: Chinese glazed tile ; hollowed tile   
กระชาย[n.] (krachāi) EN: galingale ; lesser ginger ; Chinese Key   FR: petit galanga [m] ; gingembre aromatique [m]
กระจ้อน[n.] (krajǿn) EN: Indochinese Ground Squirrel   
กระทา[n.] (krathā) EN: partridge ; francolin ; Chinese francolin   FR: perdrix [f] ; francolin [m] ; perdrix [f]
กวยจั๊บ = ก๋วยจั๊บ = ก๋วยจั้บ = ก๊วยจั้บ[n. exp.] (kūay jap = kuay jap) EN: boiled Chinese pasta squares ; paste of rice flour   FR: pâtes de riz [fpl]
ก๋วยเตี๋ยว = ก๊วยเตี๋ยว [n.] (kuaytīo) EN: noodles ; Chinese noodles   FR: nouilles [fpl] ; pâte de riz [f]
ก๋วยเตี๋ยวแห้ง[n. exp.] (kuaytīo haēng) EN: plain Chinese noodles ; noodles without soup   FR: plat de pâtes [m] ; plat de nouilles [m]
ก๋วยเตี๋ยวน้ำ[n. exp.] (kuaytīo nām) EN: Chinese noodles in soup ; soup-noodle ; noodles with soup   FR: soupe de nouille avec de la viande et des légumes [f] ; soupe de pâtes [f]
ก๋วยเตี๋ยวผัด[xp] (kuaytīo phat) EN: fried Chinese noodles   
กุย[n.] (kui) EN: Chinese jacket ; open-chested upper garment ; Chinese outer garment   
กุยช่าย[n.] (kuichāi) EN: Chinese leek ; Chinese Chive ; garlic chive   
แหลมอินโดจีน[n. prop.] (laēm Indōjīn) EN: Indochinese Peninsula ; Indochina   FR: Indochine [f] ; Péninsule indochinoise[f]
เหล้าจีน[n. exp.] (lao Jīn) EN: Chinese wine   
ลิ่นจีน[n. exp.] (lin Jīn) EN: Chinese Pangolin   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHINESE    CH AY0 N IY1 Z
INDOCHINESE    IH2 N D OW0 CH AY2 N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Chinese    (n) (ch ai1 n ii1 z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中国人[ちゅうごくじん, chuugokujin] Thai: คนจีน English: Chinese person
中国語[ちゅうごくご, chuugokugo] Thai: ภาษาจีน English: Chinese language

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gartenraupenfänger {m} [ornith.]Indochinese Cuckoo Shrike [Add to Longdo]
Chinese {m}; Chinesin {f}Chinese [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
うるき星;女宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See 女・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
かに玉;蟹玉;蠏玉[かにたま, kanitama] (n) Chinese dish with fried egg and crab [Add to Longdo]
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ちちり星;井宿[ちちりぼし, chichiriboshi] (n) (See 井・せい) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ちりこ星;張星;張宿[ちりこぼし, chirikoboshi] (n) (See 張) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
つけ麺;付け麺[つけめん, tsukemen] (n) cold Chinese noodles accompanied by soup for dipping [Add to Longdo]
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
なまめ星;壁宿[なまめぼし, namameboshi] (n) (See 壁) Chinese "Wall" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ぬりこ星;柳宿[ぬりこぼし, nurikoboshi] (n) (See 柳・りゅう) Chinese "Willow" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
はつい星;室宿[はついぼし, hatsuiboshi] (n) (See 室・しつ) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
インスタントラーメン[, insutantora-men] (n) instant ramen; precooked Chinese noodles [Add to Longdo]
インドシナ語族[インドシナごぞく, indoshina gozoku] (n) (See シナチベット諸語) Indo-Chinese (family of languages) [Add to Longdo]
カリグラフィー[, karigurafi-] (n) (esp. calligraphy not based on Chinese characters) (See 書道) calligraphy [Add to Longdo]
キョン;きょん[, kyon ; kyon] (n) Chinese muntjac (species of barking deer, Muntiacus reevesi) [Add to Longdo]
クコの実;枸杞の実[クコのみ(クコの実);くこのみ(枸杞の実), kuko nomi ( kuko no mi ); kukonomi ( kuko no mi )] (n) Chinese wolfberry fruit (Lycium chinense); Chinese matrimony vine fruit [Add to Longdo]
コリアンダー[, korianda-] (n) (See 香菜) coriander; cilantro; dhania; Chinese parsley (Coriandrum sativum) [Add to Longdo]
ジャージャー麺;炸醤麺[ジャージャーめん, ja-ja-men] (n) zhajiangmian (Chinese dish of ground pork over wheat noodles) (chi [Add to Longdo]
ダイヤモンドゲーム[, daiyamondoge-mu] (n) chinese checkers (wasei [Add to Longdo]
チャイニーズ[, chaini-zu] (n) Chinese; (P) [Add to Longdo]
チャイニーズカラー[, chaini-zukara-] (n) Mandarin collar; Chinese collar [Add to Longdo]
チャンコロ[, chankoro] (n) (sl) (vulg) (X) Chinese person; Manchu person; Chink [Add to Longdo]
チャン語[チャンご, chan go] (n) (vulg) Chinese (language) [Add to Longdo]
チワン族;壮族[チワンぞく, chiwan zoku] (n) Zhuang (Chinese ethnic minority group); Chuang [Add to Longdo]
テール[, te-ru] (n) (1) tail; (2) tael (Chinese unit of mass & currency); (3) (abbr) (obsc) (See テールコート) tailcoat; tails [Add to Longdo]
ハミ瓜;哈密瓜[ハミうり;ハミウリ, hami uri ; hamiuri] (n) (uk) Hami melon (Cucumis melo var. inodorus); Chinese Hami melon; snow melon [Add to Longdo]
ビン南語;ミン南語[ビンなんご(ビン南語);ミンなんご(ミン南語), bin nango ( bin minami go ); min nango ( min minami go )] (n) Min Nan (dialect of Chinese, inc. Taiwanese) [Add to Longdo]
ラー油;辣油[ラーゆ(ラー油);らーゆ(辣油);らぜゆ(辣油), ra-yu ( ra-abura ); ra-yu ( ratsu abura ); razeyu ( ratsu abura )] (n) (uk) Chinese red chile oil (chile, chilli) (chi [Add to Longdo]
レ点[レてん, re ten] (n) mark showing character order in Chinese texts; tick mark [Add to Longdo]
ヲコト点;乎古止点;乎己止点;遠古登点[ヲコトてん(ヲコト点);をことてん(乎古止点;乎己止点;遠古登点);おことてん(乎古止点;乎己止点;遠古登点), wokoto ten ( wokoto ten ); wokototen ( ko ko shi ten ; ko onore shi ten ; en ko tou] (n) marks to aid in reading Chinese classics [Add to Longdo]
安西都護府[あんせいとごふ, anseitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the West; Tang-period Chinese office established in Xinjiang in 640 CE [Add to Longdo]
安東都護府[あんとうとごふ, antoutogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the East; Tang-period Chinese office established in Pyongyang in 668 CE [Add to Longdo]
安南都護府[アンナンとごふ, annan togofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of Annam; Han-period Chinese office established in Hanoi in 622 CE [Add to Longdo]
闇穴道;暗穴道[あんけつどう, anketsudou] (n) (obsc) road taken by an Chinese ajari buddhist monk when he incurred the wrath of emperor Genso (685-762) [Add to Longdo]
伊吹[いぶき;イブキ, ibuki ; ibuki] (n) (uk) Chinese juniper (Juniperus chinensis) [Add to Longdo]
伊吹柏槙[いぶきびゃくしん;イブキビャクシン, ibukibyakushin ; ibukibyakushin] (n) (uk) (See 伊吹) Chinese juniper (Juniperus chinensis) [Add to Longdo]
伊勢防風[いせぼうふう, iseboufuu] (n) (obsc) (See 浜防風) Glehnia littoralis (species of umbellifer used in Chinese medicine) [Add to Longdo]
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought) [Add to Longdo]
緯書[いしょ, isho] (n) book of omens appended to Confucian Chinese classics [Add to Longdo]
[い, i] (n) (1) stomach; (2) (See 胃宿) Chinese "stomach" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
胃宿[えきえぼし, ekieboshi] (n) (See 胃) Chinese "stomach" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) (1) (obsc) (See 井桁) well curb; (2) (See 二十八宿) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[い, i] (n) twelfth sign of the Chinese zodiac (The Boar, 9pm-11pm, north-northwest, October) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一二八事变[yī èr bā shì biàn, ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
丁韪良[Dīng Wěi liáng, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] William A.P. Martin (1827-1916), American missionary who lived 62 years in China between 1850 and 1916, and helped found many Chinese colleges; the first president of Beijing university [Add to Longdo]
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, / ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七巧板[qī qiǎo bǎn, ㄑㄧ ㄑㄧㄠˇ ㄅㄢˇ, ] tangram (traditional Chinese block puzzle) [Add to Longdo]
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
三弦[sān xián, ㄙㄢ ㄒㄧㄢˊ, ] sanxian, large family of 3-stringed plucked musical instruments, with snakeskin covered wooden soundbox and long neck, used in folk music, opera and Chinese orchestra [Add to Longdo]
三皇五帝[sān huáng wǔ dì, ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ˇ ㄉㄧˋ, ] three sovereigns 三皇 and five emperors 五帝 of myth and legend; the earliest system of Chinese historiography [Add to Longdo]
三皇炮捶[sān huáng pào chuí, ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ㄆㄠˋ ㄔㄨㄟˊ, ] Paochui - "Three Emperor Cannon Punch" (Chinese Martial Art) [Add to Longdo]
上方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill [Add to Longdo]
上校[shàng xiào, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ, ] high ranking officer in Chinese army; colonel [Add to Longdo]
丘成桐[Qiū Chéng tóng, ㄑㄧㄡ ㄔㄥˊ ㄊㄨㄥˊ, ] Shing-Tung Yau (1949-), Chinese-American mathematician, Fields medalist in 1982 [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese [Add to Longdo]
中共[Zhōng gòng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, ] abbr. for Chinese Communist (party, regime etc) [Add to Longdo]
中共中央[Zhōng gòng zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] Chinese Communist Party Central Committee [Add to Longdo]
中共中央纪律检查委员会[Zhōng gòng zhōng yāng jì lǜ jiǎn chá wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄌㄩˋ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] disciplinary committee of Chinese communist party [Add to Longdo]
中共九大[zhōng gòng jiǔ dà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˇ ㄉㄚˋ, ] Chinese Communist Party 9th congress in 1969 [Add to Longdo]
中古汉语[zhōng gǔ Hàn yǔ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄏㄢˋ ㄩˇ, / ] middle and early Chinese (linguistics) [Add to Longdo]
中国中央电视台[zhōng guó zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV), Chinese National TV [Add to Longdo]
中国人[Zhōng guó rén, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] Chinese person; Chinese people [Add to Longdo]
中国人民[Zhōng guó rén mín, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] the Chinese people [Add to Longdo]
中国人民志愿军[Zhōng guó rén mín zhì yuàn jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] the Chinese People's Volunteer Army deployed by China to aid North Korea in 1950 [Add to Longdo]
中国人民解放军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army (PLA) [Add to Longdo]
中国人民解放军海军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Hǎi jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army Navy (PLAN) [Add to Longdo]
中国伊斯兰教协会[Zhōng guó Yī sī lán jiào Xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Chinese Patriotic Islamic Association [Add to Longdo]
中国剩余定理[Zhōng guó shèng yú dìng lǐ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] the Chinese remainder theorem (math.) [Add to Longdo]
中国国际信托投资公司[Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨㄛ ㄊㄡˊ ㄗ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] CITIC; Chinese International Trust and Investment Company [Add to Longdo]
中国地球物理学会[Zhōng guó dì qiú wù lǐ xué huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Chinese Geophysical Society [Add to Longdo]
中国大蝾螈[Zhōng guó dà róng yuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] Chinese giant salamander (Andrias davidianus davidianus) [Add to Longdo]
中国大陆[Zhōng guó dà lù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, / ] Chinese mainland [Add to Longdo]
中国天主教爱国会[Zhōng guó Tiān zhǔ jiào Ài guó huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Chinese Patriotic Catholic Association [Add to Longdo]
中国小说史略[Zhōng guó xiǎo shuō shǐ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ ㄕˇlu:e4, / ] Concise history of the Chinese novel by Lu Xun 鲁迅|鲁迅 [Add to Longdo]
中国工程院[Zhōng guó Gōng chéng yuàn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] Chinese Academy of Engineering [Add to Longdo]
中国式[Zhōng guó shì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˋ, / ] Chinese style; à la chinoise [Add to Longdo]
中国政府[Zhōng guó zhèng fǔ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, / ] Chinese government [Add to Longdo]
中国文学[Zhōng guó wén xué, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] Chinese literature [Add to Longdo]
中国书法[Zhōng guó shū fǎ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄨ ㄈㄚˇ, / ] Chinese calligraphy [Add to Longdo]
中国历史博物馆[Zhōng guó Lì shǐ Bó wù guǎn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄅㄛˊ ˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] Museum of Chinese History [Add to Longdo]
中国画[Zhōng guó huà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] Chinese painting [Add to Longdo]
中国当局[Zhōng guó dāng jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄤ ㄐㄩˊ, / ] Chinese authorities [Add to Longdo]
中国社会科学院[zhōng guó shè huì kē xué yuàn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Chinese Academy of Social Sciences (CASS) [Add to Longdo]
中国科学院[Zhōng guó Kē xué yuàn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Chinese Academy of Science [Add to Longdo]
中国菜[Zhōng guó cài, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄞˋ, / ] Chinese cuisine [Add to Longdo]
中国话[Zhōng guó huà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] (spoken) Chinese language [Add to Longdo]
中国风俗[Zhōng guó fēng sú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄈㄥ ㄙㄨˊ, / ] Chinese custom [Add to Longdo]
中国餐馆症候群[Zhōng guó cān guǎn zhèng hòu qún, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢ ㄍㄨㄢˇ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, / ] Chinese restaurant syndrome [Add to Longdo]
中外[zhōng wài, ㄓㄨㄥ ㄨㄞˋ, ] Sino-foreign; Chinese-foreign; home and abroad [Add to Longdo]
中央汇金[zhōng yāng huì jīn, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] central finance; Chinese monetary fund [Add to Longdo]
中央宣传部[zhōng yāng xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Central Propaganda Section; abbr. for 中国共产党中央委员会宣传部; Central Propaganda Department (of the Chinese communist party) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
統合漢字[とうごうかんじ, tougoukanji] unified Chinese character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chinese \Chi"nese"\, a.
   Of or pertaining to China; peculiar to China.
   [1913 Webster]
 
   {Chinese paper}. See {India paper}, under {India}.
 
   {Chinese wax}, a snowy-white, waxlike substance brought from
    China. It is the bleached secretion of certain insects of
    the family {Coccid[ae]} especially {Coccus Sinensis}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chinese \Chi*nese"\, n. sing. & pl.
   1. A native or natives of China, or one of that yellow race
    with oblique eyelids who live principally in China.
    [1913 Webster]
 
   2. sing. The language of China, which is monosyllabic.
    [1913 Webster]
 
   Note: Chineses was used as a plural by the contemporaries of
      Shakespeare and Milton.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top