Search result for

*chain*

(124 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chain, -chain-
Possible hiragana form: *ちゃいん*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or a chain.หรือโซ่ Dream Reaper (2012)
Amber gave me that key chain.แอมเบอร์ใส่มันไว้รวมในพวงกุญแจ Birthmarks (2008)
Uh, for tomorrow, you need to repair my shield, wash my tunic, clean my boots, sharpen my sword and polish my chain mail.อ่า พรุ่งนี้ เจ้าต้องซ่อมโล่ของข้า แล้วก็ซักเสื้อคลุมข้าด้วย ขัดรองเท้า, ลับดาบ, แล้วก็ขัดเงาชุดเกราะ Valiant (2008)
Father will slam us both in chains if he knew I'd endangered you.เสด็จพ่อจะได้สั่งตีตรวนเราทั้งคู่น่ะสิ -ถ้าเขารู้ว่าผมพาคุณไปเจออันตราย The Mark of Nimueh (2008)
Are those chains necessary?เครื่องจองจำนั่น จำเป็นด้วยเหรอ? Bombad Jedi (2008)
Is it usual for Uther to chain his friends to a dungeon wall?มันปกติสำหรับอูเธอร์ที่จะล่ามโซ่มิตรของเค้าแล้วขังไว้ที่คุกใต้ดินหรอ? To Kill the King (2008)
I'm thinking she should open up a doughnut chain.ชั้นคิดว่าหล่อนควรจะ เปิดร้านโดนัทแบบร้านลูกโซ่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Donor was a chain smoker?ใช่ The Eye (2008)
I'm gonna get you out of these chains, and then you're going home. I'll meet you at the stables. I've never been that in control before.ฉันจะหาทางแกะโซ่นี่ให้เธอเอง เธอจะได้กลับบ้าน ไปเจอกันที่คอกม้านะ ผมไม่เคยควบคุมมันได้แบบนั้นมาก่อนเลย Inkheart (2008)
Chain smoking's a bad thing.การสูบบุหรี่ต่อกันเป็นสิ่งที่ไม่ดี New York, I Love You (2008)
So nice to walk in the door, feel like you're joining a chain gang.ยินดีมากเลยที่ได้เดินเข้าประตูมา แล้วรู้สึกว่าคุณเหมือนพวกนักเลงเนี่ยะ Marley & Me (2008)
If you try to flee, I will arrest you, drop you off in gaol and take you to the plane in chains. Understand?ถ้าคุณคิดจะหนี ฉันจะจับเข้าคุณเข้าตะราง /n และส่งคุณขึ้นเครื่องพร้อมตรวน เข้าใจไหม ? Quantum of Solace (2008)
There is a chain. Make use of it.มันมีลำดับขั้นตอนให้ปฏิบัติ Doubt (2008)
He wanted your ass in chains. It's the best I could do, I'm sorry.เขาต้องการได้นายมาล่ามโซ่\ นั่นคือสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุด Taken (2008)
But fate ran another course... and the chain was broken.แต่โชคชะตาพลิกพลัน สายใยการส่งต่อขาดสะบันลง City of Ember (2008)
Today, life, our life, is just a link in a chain of innumerable living beings that have succeeded one another on Earth over nearly 4 billion years.ทุกวันนี้ ชีวิตของพวกเรา เป็นแค่ข้อต่อหนึ่ง ในห่วงโซ่แห่งชีวิตอันยิ่งใหญ่ ที่มีมายาวนานบนโลกเกือบ 4 พันล้านปี Home (2009)
In the chain of species, trees are a pinnacle, a perfect, living sculpture.ในบรรดาสายพันธ์ทั้งหมด ต้นไม้คือจุดสูงสุด เป็นประติมากรรมชีวิตที่สมบูรณ์แบบ Home (2009)
30% have disappeared. They are an essential link in the chain of species.มันเปรียบเสมือนสายใยที่สำคัญ ในสายโซ่แห่งเผ่าพันธุ์ Home (2009)
Must we always build walls to break the chain of human solidarity, separate peoples and protect the happiness of some from the misery of others?เราต้องสร้างกำแพง เพื่อทำลายความเป็นปึกแผ่นของมนุษย์, เพื่อแบ่งแยกคน และเพื่อปกป้องความสุขของบางคน จากความทุกข์ของอีกคนเสมองั้นรึ? Home (2009)
Looks like someone up the chain has decided you're no longer a threat.ดูเหมือนมีเบื้องบนบอกว่า Nนายไม่มีพิษมีภัยแล้วนี่ Gamer (2009)
You have a rabid dog, you don't put a chain around its neck and pray for miracles.ลูกสาวของท่าน ทำให้เที่ยวบินขนส่งธรรมดา กลายเป็นเรื่องร้ายแรงด้านความมั่นคงของชาติ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
You chained them up like animals.และความปลอดภัยของครอบครัวด้วย Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Broken chain, unlocked door.โซ่ที่หัก ประตูไม่ได้ล๊อค Chapter Three 'Building 26' (2009)
# I can still hear you saying # # you would never break the chain # # and if you don't love me now # # you will never love me again ## ฉันยังได้ยินเสี่ยงคุณกำลังพูด # # คุณไม่มีทางที่จะตัดโซ่ตรวนได้เลย # และถ้าคุณไม่ได้รักฉันตอนนี้ Chapter Five 'Exposed' (2009)
# chain, keep us together # # running in the shadows # # chain, keep us together # # running in the shadows # # chain, keep us together ## โซ่ ผูกเราไว้ด้วยกัน # # วิ่งไปยังที่ร่ม # โซ่ ทำให้เราอยุ่ด้วยกัน Chapter Five 'Exposed' (2009)
Chain the doors. No one gets in or out,you understand?ล็อคประตูซะ อย่าให้ใคร เข้าออก เข้าใจไหม? Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
No, I don't have time to deal withour chain of command.ไม่ ผมไม่มีเวลามาถกเถียงกับคุณเรื่องสายการบังคับบัญชา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Imagine, so as to be chained.เจ้าคิดดูว่า.. การถูกพันธนาการอย่างแน่นหนา Dragonball: Evolution (2009)
He has a silver chain from a car stolen from gypsies.เขาขโมยสร้อยเงินจากผู้หญิงชาวยิปซีมา Drag Me to Hell (2009)
We have tried to chain return.เราพยายามเอามันกลับมา Drag Me to Hell (2009)
No, I'm just filling a gap in the chain of command.เปล่า ผมแค่อยากให้มันดูดี Duplicity (2009)
Right, we want him in the center by the chain. -Get this off me.ตรงนั้น ไปอยู่ตรงกลาง ล่ามโซ่ด้วย District 9 (2009)
Some say the chain can be broken.มีคนบอกว่า โซ่นี้อาจจะขาดได้ The Final Destination (2009)
But others say unless the chain is broken completely then you're just changing the batting order, and sooner or later, you're up.แต่บางคนก็บอกว่า เว้นแต่โซ่จะขาดอย่างถึงที่สุด นั่นคือคุณจะต้องเปลี่ยนลำดับนั่นซะ The Final Destination (2009)
Maybe if we can stop this mechanic from getting killed, we can break the chain and the rest of us will be safe.บางทีถ้าเราช่วยเจ้าช่างซ่อมนั่นได้ เราอาจจะทำลายโซ่ได้นะ และพวกเราทั้งหมดจะปลอดภัย The Final Destination (2009)
We think saving Janet broke the chain.เราว่าช่วยเจเน็ทไว้ได้ ก็ทำลายโซ่สำเร็จนะ The Final Destination (2009)
To breaking the chain.ที่เราทำลายโซ่ไปได้ The Final Destination (2009)
We were wrong about the order. What if we're wrong about the chain?เราเคยเข้าใจเรื่องลำดับผิดมาแล้ว ถ้าผิดเรื่องห่วงโซ่อีกล่ะ The Final Destination (2009)
when you finishes eating, like a.. chain restaurant.เวลาทานอาหารเสร็จ หรือที่นั่งในร้านอาหาร Zombieland (2009)
You know with the hair and the chain just like, going around.แบบผมเข้าไปในโซ่ โดนเหวี่ยงไปรอบๆ Zombieland (2009)
The order comes from high up on the celestial chain of command.คำสั่งมาจากสวรรค์เบื้องบนไปหลายชั้น The Monster at the End of This Book (2009)
It's kind of like being chained to a comet.มันรู้สึกเหมือนกับถูกล่ามโซ่ติดไว้กับดาวหาง The Rapture (2009)
Is it, like, a big one? Like, a chain?ใช้ ห้างใหญ่ๆ อย่าง มีร้านค้าเยอะแยะไหม Bit by a Dead Bee (2009)
Know why sharks are at the top of the food chain, Hank?คุณรู้ไหมว่าทำไมปลาฉลาม ถึงน่ากลัวที่สุดในทะเล แฮงค์ Breakage (2009)
None taken, you chain-smoking slut.ฉันไม่ถือหรอก ยัยสิงห์อมควัน Dare (2009)
Which means if your high school bio teacher told you that humans sit at the top of the food chain, he or she was dead wrong.ซึ่งหมายความว่าถ้าครูสอนชีวะมัธยมปลาย ของคุณบอกคุณว่า มนุษย์อยู่ตำแหน่งสูงสุดในห่วงโซ่อาหาร ครูคนนั้นก็ผิดมหันต์เลย Bound (2009)
She probably never saw him coming. It says in here they recovered her necklace, amethyst, broken chain?ในนี้บอกว่าพวกเค้าเก็บสร้อยของเธอได้แถวนี้ Cold Comfort (2009)
YOU SEE CHAINS, FIGURE HE DIDN'T WANT ANYONE TO GET OUT.เราไม่ได้จับผิดใคร House on Fire (2009)
LOOK, ALL DUE RESPECT, CAPTAIN, BUT YOU LOOK AT THAT CHAIN AND YOU SAY THE KILLERเรามองที่โซ่นั่น และเราเห็นมากกว่าคุณนิดหน่อย House on Fire (2009)
WE LOOK AT THAT CHAIN AND WE SEE A LITTLE MORE.ตอนนี้เราเห็นนักวางเพลิงที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง House on Fire (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chainA chain of events led to the outbreak of the war.
chainFor example, if a chain-smoking teacher cautions a pupil for smoking, that warning is self-contradictory.
chainGeorge put a chain on the dog.
chainHe is in chains.
chainI cast aside my chains.
chainI looked a chain of mountains.
chainI lost the door chain, so I can't enter the house.
chainIs the dog chained?
chainI was chained to the desk all day.
chainI was half-blinded in the chains of memory.
chainKeep your dog chained up to the tree.
chainShe put the chain on the door and opened it a crack.
chainThe chain of crimes are thought to have been committed by the same man.
chainThe dog should be on a chain.
chainThe dog was chained to the post.
chainThe large chain store created a new branch.
chainThe prisoner is in chains.
chainThe prisoners are in chains.
chainThe probability of this chain of events all happening at once is one in 2 million flights - about once every two months at current levels of air traffic.
chainThe strength of in the chain is in the weakest link.
chainThe world's tropical rainforests are critical links in the ecological chain of life on the planet.
chainYou had better chain up the dog so that he won't bite.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressverkettung {f} [comp.]address chaining [Add to Longdo]
Aktivitätskette {f}activity chain [Add to Longdo]
Ankerkette {f}chain cable [Add to Longdo]
Befehlskette {f}chain of commands [Add to Longdo]
Benachrichtigungskette {f}notification chain [Add to Longdo]
Durchschleifsteckverbinder {m} [electr.]daisy chain connector [Add to Longdo]
Elektrokettenzug {m}electric chain hoist [Add to Longdo]
Fessel {f} | jdm. Fesseln anlegenchain | to put someone in chains [Add to Longdo]
Filiale {f} | Filialen {pl}branch (office); subsidiary; chain store | branches; subsidiaries [Add to Longdo]
Gänseblümchenkette {f}daisy chain [Add to Longdo]
Gebirgskette {f}mountain chain [Add to Longdo]
Hakenkette {f}hook-ended chain sling [Add to Longdo]
Handbetrieb {m} | im Handbetrieb laufen | auf Handbetrieb umstellen | Handbetrieb durch Kettemanual operation; manual | to run on manual | to put on manual | hand-geared operation by means of endless chain [Add to Longdo]
Handelskette {f}chain of retail shops [Add to Longdo]
Haspelkette {f}hand chain [Add to Longdo]
Hinterbau {m} (Fahhrad)chainstays [Add to Longdo]
Kausalkette {f}chain of causation [Add to Longdo]
Kette {f} | Ketten {pl}chain | chains [Add to Longdo]
Kettenabstreifer {m} [techn.]chain remover [Add to Longdo]
Kettenanschlagnuss {f} [techn.]chain stopper [Add to Longdo]
Kettenantrieb {m}; Kettentrieb {m}chain drive [Add to Longdo]
Kettenaufhängebolzen {m} [techn.]chain suspension bolt [Add to Longdo]
Kettenaufhängung {f} | seitliche Kettenaufhängungchain suspension | off-centre chain suspension [Add to Longdo]
Kettenband {m}chained binding [Add to Longdo]
Kettenblatt {n}chain ring; chainwheel [Add to Longdo]
Kettenbrief {m}chain letter [Add to Longdo]
Kettendrucker {m}chain printer [Add to Longdo]
Kettendrucker {m}chainprinter [Add to Longdo]
Kettenfangbolzen {m}chain interception bolt [Add to Longdo]
Kettenflaschenzug {m}chain hoist [Add to Longdo]
Kettenführung {f}chain guide [Add to Longdo]
Kettengeschäft {n}chain store [Add to Longdo]
Kettenglied {n}chain link [Add to Longdo]
Kettenkasten {m}chain locker; chain box [Add to Longdo]
Kettenlinie {f}chainline [Add to Longdo]
Kettennietdrücker {m} [techn.]chain tool [Add to Longdo]
Kettennuss {f}chain sprocket [Add to Longdo]
Kettenrad {n}chain wheel [Add to Longdo]
Kettenraucher {m}chain smoker [Add to Longdo]
Kettenraucher {m}chainsmoker [Add to Longdo]
Kettenreaktion {f}chain reaction [Add to Longdo]
Kettenregel {f} [math.]chain rule [Add to Longdo]
Kettenrolle {f}chain wheel; return sprocket [Add to Longdo]
Kettensäge {f}chain saw; chainsaw [Add to Longdo]
Kettenschutz {m}; Kettenschutzring {m}chainguard [Add to Longdo]
Kettenspannbolzen {m}chain adjustment bolt [Add to Longdo]
Kettenspanner {m}chain adjuster [Add to Longdo]
Kettenspeicher {m}chain box [Add to Longdo]
Kettenstich {m}chain stitch [Add to Longdo]
Kettensträfling {m}chained convict [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chain \Chain\ (ch[=a]n), n. [F. cha[^i]ne, fr. L. catena. Cf.
   {Catenate}.]
   1. A series of links or rings, usually of metal, connected,
    or fitted into one another, used for various purposes, as
    of support, of restraint, of ornament, of the exertion and
    transmission of mechanical power, etc.
    [1913 Webster]
 
       [They] put a chain of gold about his neck. --Dan. v.
                          29.
    [1913 Webster]
 
   2. That which confines, fetters, or secures, as a chain; a
    bond; as, the chains of habit.
    [1913 Webster]
 
       Driven down
       To chains of darkness and the undying worm.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. A series of things linked together; or a series of things
    connected and following each other in succession; as, a
    chain of mountains; a chain of events or ideas.
    [1913 Webster]
 
   4. (Surv.) An instrument which consists of links and is used
    in measuring land.
    [1913 Webster]
 
   Note: One commonly in use is Gunter's chain, which consists
      of one hundred links, each link being seven inches and
      ninety-two one hundredths in length; making up the
      total length of rods, or sixty-six, feet; hence, a
      measure of that length; hence, also, a unit for land
      measure equal to four rods square, or one tenth of an
      acre.
      [1913 Webster]
 
   5. pl. (Naut.) Iron links bolted to the side of a vessel to
    bold the dead-eyes connected with the shrouds; also, the
    channels.
    [1913 Webster]
 
   6. (Weaving) The warp threads of a web. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   {Chain belt} (Mach.), a belt made of a chain; -- used for
    transmitting power.
 
   {Chain boat}, a boat fitted up for recovering lost cables,
    anchors, etc.
 
   {Chain bolt}
    (a) (Naut.) The bolt at the lower end of the chain plate,
      which fastens it to the vessel's side.
    (b) A bolt with a chain attached for drawing it out of
      position.
 
   {Chain bond}. See {Chain timber}.
 
   {Chain bridge}, a bridge supported by chain cables; a
    suspension bridge.
 
   {Chain cable}, a cable made of iron links.
 
   {Chain coral} (Zool.), a fossil coral of the genus
    {Halysites}, common in the middle and upper Silurian
    rocks. The tubular corallites are united side by side in
    groups, looking in an end view like links of a chain. When
    perfect, the calicles show twelve septa.
 
   {Chain coupling}.
    (a) A shackle for uniting lengths of chain, or connecting
      a chain with an object.
    (b) (Railroad) Supplementary coupling together of cars
      with a chain.
 
   {Chain gang}, a gang of convicts chained together.
 
   {Chain hook} (Naut.), a hook, used for dragging cables about
    the deck.
 
   {Chain mail}, flexible, defensive armor of hammered metal
    links wrought into the form of a garment.
 
   {Chain molding} (Arch.), a form of molding in imitation of a
    chain, used in the Normal style.
 
   {Chain pier}, a pier suspended by chain.
 
   {Chain pipe} (Naut.), an opening in the deck, lined with
    iron, through which the cable is passed into the lockers
    or tiers.
 
   {Chain plate} (Shipbuilding), one of the iron plates or
    bands, on a vessel's side, to which the standing rigging
    is fastened.
 
   {Chain pulley}, a pulley with depressions in the periphery of
    its wheel, or projections from it, made to fit the links
    of a chain.
 
   {Chain pumps}. See in the Vocabulary.
 
   {Chain rule} (Arith.), a theorem for solving numerical
    problems by composition of ratios, or compound proportion,
    by which, when several ratios of equality are given, the
    consequent of each being the same as the antecedent of the
    next, the relation between the first antecedent and the
    last consequent is discovered.
 
   {Chain shot} (Mil.), two cannon balls united by a shot chain,
    formerly used in naval warfare on account of their
    destructive effect on a ship's rigging.
 
   {Chain stitch}. See in the Vocabulary.
 
   {Chain timber}. (Arch.) See {Bond timber}, under {Bond}.
 
   {Chain wales}. (Naut.) Same as {Channels}.
 
   {Chain wheel}. See in the Vocabulary.
 
   {Closed chain}, {Open chain} (Chem.), terms applied to the
    chemical structure of compounds whose rational formul[ae]
    are written respectively in the form of a closed ring (see
    {Benzene nucleus}, under {Benzene}), or in an open
    extended form.
 
   {Endless chain}, a chain whose ends have been united by a
    link.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chain \Chain\, v. t. [imp. p. p. {Chained} (ch[=a]nd); p. pr. &
   vb. n. {Chaining}.]
   1. To fasten, bind, or connect with a chain; to fasten or
    bind securely, as with a chain; as, to chain a bulldog.
    [1913 Webster]
 
       Chained behind the hostile car.    --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To keep in slavery; to enslave.
    [1913 Webster]
 
       And which more blest? who chained his country, say
       Or he whose virtue sighed to lose a day? --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To unite closely and strongly.
    [1913 Webster]
 
       And in this vow do chain my soul to thine. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Surveying) To measure with the chain.
    [1913 Webster]
 
   5. To protect by drawing a chain across, as a harbor.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top