Search result for

*celli*

(145 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: celli, -celli-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cellist[N] นักเล่นเชลโล
vermicelli[N] เส้นหมี่อิตาเลียนคล้ายเส้นสปาเก็ตตี้, Syn. pasta
violoncellist[N] คนเล่น cello

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cellistn. ผู้เล่นไวโอลินใหญ่, Syn. violoncellist,
parcelling(พาร์'ซะลิง) n. การห่อ,การแบ่งสรร,การแบ่งปัน,ผ้าใบอาบน้ำมันที่ใช้ห่อเชือกโยงของเรือ
vermicelli(เวอมิเซล'ลิ) n. เส้นหมี่อิตาลีคล้ายสปาเกตตี้แต่เส้นเล็กกว่า
violoncellist(วีอะเลินเชล'ลิสทฺ) n. =cellist

English-Thai: Nontri Dictionary
vermicelli(n) เส้นหมี่อิตาลี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cancelling returns onlyเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนเมื่อยกเลิกเท่านั้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kaposi's Varicelliform Eruptionการติดเชื้อเริมในผู้ป่วยโรคผิวหนัง, การติดเชื้อที่ผิวหนังอย่างแพร่กระจายและรุนแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
MASCELLl:MASCELLIOutbreak (1995)
I know, but I kept cancelling. My case load is crazy.ฉันรู้ แต่ต้องคอยยกเลิกสายโทรเข้า \ คดีนี้มันบ้าชัด ๆ Law Abiding Citizen (2009)
It's like keeping a Botticelli in the basement.เหมือนกับขังโบทิเซลลี่ในห้องใต้ถุน Chuck Versus the Beefcake (2009)
Locked up in this dungeon's like keeping a Botticelli in the basement.ล๊อกเหมือนกับคุกใต้ดิน อย่างกับที่ขังโบทิเซลลี่ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Excelling at wheelchair races is about my only advantage.แข่งรถเข็น เป็นข้อได้เปรียบเดียวของฉัน Wheels (2009)
No, I'm calling them now, I'm cancelling. - No, you're not!ไม่, ฉันจะโทรหาพวกเขา แล้วยกเลิกซะ ไม่,นายไม่ทำแน่! Pilot (2009)
- This is really not the time. - An original Petrocelli.ตอนนี้ไม่ใช่เวลานะ ตัวต้นแบบของเพโทรเชลลี่ When in Rome (2010)
A Petrocelli that's never been viewed?ของเพโทรเชลลี่ที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนเหรอ When in Rome (2010)
That's right. Damian Petrocelli agreed to give me the printใช่ค่ะ เดเมี่ยนเพโทรเชลลี่ตกลงที่จะให้ยืม When in Rome (2010)
- The Petrocelli.- เพโทเซลลี่ When in Rome (2010)
- can I have my Petrocelli? - I got to run. See you at 8:00!ฉันขอภาพเพโทเชลลี่ได้มั้น ฉันต้องไปแล้ว แล้วเจอกันตอนสองทุ่มนะ When in Rome (2010)
The Petrocelli is... How?ของเพโทเชลลี่เหรอ ได้ยังไงเนี่ย When in Rome (2010)
The Porcellian, the Porc. It's the best of the best.ชมรมพอคเซลเลียน พอคไง สุดยอดที่สุดแล้ว The Social Network (2010)
He was a member of the Porcellian, and yes, he did.ชมรมพอคเซลเลี่ยนต่างหาก แล้วก็ได้รับเลือกเพราะเคยอยู่ชมรมจริงๆ The Social Network (2010)
- So, you ever been inside the Porcellian?-ตกลง นายเคยเข้ามาในชมรมพอคเซลเลี่ยนไหม The Social Network (2010)
You also knew Tyler and Cameron were members of a Harvard final club called the Porcellian.แล้วคุณก็รู้ด้วยว่า ไทเลอร์กับแคมเมรอนเป็นสมาชิก ชมรมพอคเซลเลี่ยนมหาลัยฮาวเวิร์ด The Social Network (2010)
My mom's a cellist.แม่ฉันเล่นเซลโล Pilot (2010)
They say they definitely have a record of someone giving your name and cancelling the room.พวกเขาบอกว่าจองห้องในชื่อของเธอ แต่มันถูกยกเลิกไป Prosecutor Princess (2010)
The cellist has arrived.นักเซลโล่มาถึงแล้ว Finding Mr. Destiny (2010)
Apparently, she's cancelling the draft that is being written right now.ชัดเจน, เธอได้ยกเลิกร่างต้นฉบับที่กำลังเขียนอยู่ Episode #1.10 (2010)
- Cellie...- มือถือหน่อย Early 21st Century Romanticism (2011)
I'm on the chapter where he traces Tony Micelli's genealogy all the way back to Caesar.ฉันกำลังอ่านถึงบทที่เขาสืบลำดับวงศ์ตระกูล ของ Tony Micelli สาวกลับไปถึง Caesar Competitive Wine Tasting (2011)
No, you're not cancelling, okay?ไม่ต้องยกเลิกหรอก โอเค้ Pack Mentality (2011)
Well, it's a lot better than having to wear noise-cancelling headphones in my own apartment.ดีกว่า ต้องใส่หูฟังตัดเสียง ในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองล่ะ The Roommate Transmogrification (2011)
Destroying all relevant documents, making their whereabouts unknown and cancelling their identity cards.คุณทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณทำให้พวกเขาเป็นคนหายสาบสูญ และยกเลิกบัตรประจำตัวของพวกเขา City Hunter (2011)
I'm not cancelling it, I'm just not directing it.ครูไม่ได้ยกเลิก แค่ไม่กำกับ I Am Unicorn (2011)
Cellist...นักเล่นเชลโล... Pilot (2011)
Why would you lie to me about Emily cancelling our date?ทำไมนายต้องโกหกฉันเรื่องที่เอมิลี่ ยกเลิกนัดของเราด้วย Intrigue (2011)
Don't you dare tell me that Ryan is cancelling lunch.อย่าบอกนะว่าไรอันยกเลิก Table for Fae (2012)
Meanwhile, I'll take care of cancelling the magician.ขณะเดียวกัน ผมจะจัดการเรื่องยกเลิกมายากลเอง The First Chang Dynasty (2012)
Out of the question. We are not cancelling.เป็นไปไม่ได้ พวกเราจะไม่ยกเลิก True Believer (2012)
JAKE: We're all part of this infinite tessellation, each a single cellin the honeycomb.: พวกเราทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่ไม่สิ้นสุด Tessellations (2012)
I want to hear about the cellist.ชั้นอยากถาม เรื่องนักเชลโล่ ยังคบกันอยู่มั๊ย? The Avengers (2012)
There was a cellist, I think.แฟนเขาเป็นนักเชลโล่ ถ้าผมจำไม่ผิด The Avengers (2012)
(ANDREA bocelli'S CON TE PARTIRO)ANDREA Bocelli'S CON TE PARTIRO) One Chance (2013)
The reliquary attributed to Cellini, I presume.น่าจะเป็นเรื่องกล่องที่ประกอบกับเซลลินี่ The Best Offer (2013)
Well, all those in favor of cancelling the race.ดีทุกคนในความโปรดปรานของการยกเลิกการแข่งขัน Rush (2013)
I'm cancelling my plans with Mr. Married.คุณชายที่แต่งงานแล้วซะ Cold Turkey (2013)
Easiest cellie I ever had.นักโทษที่คุมง่ายสุดตั้งแต่ทำงานมา Red and Itchy (2013)
I'm cancelling the Roanoke Praxis.ฉันก็กำลังยกเลิกแพรคซิอาโนคไง Out of the Frying Pan (2013)
Marcellian Cahun was her name. She loved bees.Marcellian Cahun เป็นชื่อของเธอ เธอรักผึ้ง Jupiter Ascending (2015)
Yes, just um, cancelling everything.เธอโอเคมั้ย? -โอเคสิ กำลังยกเลิกทุกอย่างอยู่ Me Before You (2016)
It's Botticelli.ภาพของบอตติเชลลี Inferno (2016)
Botticelli drew it but Dante created hell as we know it.บอตติเชลลีวาด แต่ดันเตสร้างนรกที่เรารู้จัก Inferno (2016)
I'm gonna transfer to a nice, quiet cell with a normal cellie, one that doesn't screw my entire life up.ฉันกำลังจะถูกส่งตัวไปอยู่ที่ดีๆ ห้องขังที่เงียบกับเซลลี่ มันจะไม่ทำชีวิตฉันพังแน่ Cell Test (2005)
Found you a new cellie.เจอเพื่อนร่วมห้องใหม่รึยัง Cell Test (2005)
Found you a new cellie. Haywire, get in here.เพื่อนร่วมห้องขังคนใหม่ เฮย์ไวร์ เข้าไปซะ Cute Poison (2005)
He's my new cellie.เป็นเพื่อนร่วมกรงฉันว่ะ Pilot (2005)
You only hang a sheet when you and your cellie want to get friendly, you know?ตอนที่นายกับเพื่อนร่วมห้องขังนายอยากจะสนิทสนมกันมากขึ้นใครจะรู้ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Virginie Chalter, cellist Laurent Chalter, and on the piano, Ariane Fouchécourt.เวอร์จินี่ ชอลเตอร์ นักเล่นเชลโล่ โลคร็องท์ ชอลเตอร์ และมือเปียโน อริอานเน่ โฟเชอคัวร์ The Page Turner (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
celliHe is the cellist in his class.
celliNot satisfied with cancelling the company information session at the last moment, to be watching anime from the first day of summer break ... you must really be confident.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุ้นเส้น[N] vermicelli, Syn. เส้นแกงร้อน, Example: ลักษณะอาหารคาวที่มีความหมายเป็นมงคล ได้แก่ ขนมจีน วุ้นเส้น, Thai definition: แป้งถั่วเขียวทำเป็นเส้นเล็กๆ ยาวอย่างเส้นลวด เมื่อแช่น้ำทำให้อ่อนคล้ายวุ้น ใช้ทำเป็นอาหาร
ปลากริม[N] name of a Thai sweetmeat made of vermicelli, coconut milk and sugar, Syn. ปรากริมไข่เต่า, ขนมปลากริมไข่เต่า, Example: ขนมปลากริมเจ้านี้มีชื่อมานานแล้ว, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งต้ม ใส่กะทิ และน้ำตาล
บะหมี่[N] Chinese vermicelli, See also: noodle, Example: ประเทศญี่ปุ่นนิยมกินบะหมี่กันมากซึ่งมีอยู่เป็นร้อยชนิด, Thai definition: อาหารของจีนชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งสาลี มีสีเหลือง เป็นเส้นแบนเล็ก ต้มสุกแล้วปรุงด้วยเครื่อง, Notes: (จีน)
ซ่าหริ่ม[N] Sarim, See also: chilled sweet vermicelli in coconut milk, Syn. ซาหริ่ม, Example: จุลลาพยายามทำจนได้เส้นซ่าหริ่มสวยดังใจ, Thai definition: ชื่อขนมอย่างหนึ่งทำด้วยแป้งถั่วเขียว ลักษณะคล้ายลอดช่อง แต่ตัวเล็กกว่า กินกับน้ำกะทิผสมน้ำเชื่อม, Notes: (ชวา)
ขนมจีน[N] Thai vermicelli eaten with curry, See also: Thai rice noodle, Example: รายการอาหารกลางวันวันนี้มีขนมจีนน้ำพริก, Count unit: จับ,หัว, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งเป็นเส้นกลมๆ คล้ายเส้นหมี่ กินกับน้ำยาน้ำพริกเป็นต้น
ด้วง[N] Thai grub-like sweetmeat, See also: kind of sweetmeat made in the shape of vermicelli, Syn. ขนมด้วง, Example: ขนมไทยที่เขาชอบคือ ขนมด้วง, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าเป็นตัวเล็กๆ คล้ายตัวด้วง กินกับงาคั่วผสมน้ำตาล เหยาะเกลือนิดหน่อย และมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้น
หน้าแว่น[N] vermicelli extruder, Syn. แว่น, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องโรยขนมจีน เป็นโลหะกลมแบน เป็นรูๆ ที่ติดอยู่กลางผ้า
เหมือด[N] finely cut vegetables eating with Thai vermicelli and curry sauce, See also: chopped banana flowers, Thai definition: เครื่องที่กินกับขนมจีนน้ำพริกมีหัวปลีซอยเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]
การตัดออก[n. exp.] (kān tat øk) EN: cancelling   
ขนมจีน[n.] (khanom jīn) EN: vermicelli ; rice noodles ; Thai rice noodles ; Lao sphagetti ; Thai vermicelli eaten with curry   FR: vermicelle [m] ; spaghetti lao [m] ; vermicelles à la thaïlandaise [mpl]
ขนมจีนแกงเนื้อ[n. exp.] (khanom jīn kaēng neūa) EN: vermicelli mixed with meat curry   
ขนมจีนแกงปลาดุก[n. exp.] (khanom jīn kaēng plāduk) EN: vermicelli mixed with fish curry   
ขนมจีนน้ำพริก [n. exp.] (khanom jīn nām phrik) EN: vermicelli mixed with bean curry   
ขนมจีนน้ำยา[n. exp.] (khanom jīn nām yā) EN: vermicelli mixed with a fish soup   
ขนมจีนซาวน้ำ[xp] (khanom jīn sāonām) EN: vermicelli with powdered shrimps and pineapple slices ; vermicelli with coconut cream   
ขนมปลากริมไข่เต่า[n. exp.] (khanom plākrim khaitao) EN: Thai sweetmeat made of vermicelli   
ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่[n. exp.] (kuaytīo sen mī) EN: thin rice noodles ; vermicelli ; tiny and long noodles   FR: vermicelle [m] : nouilles fines [fpl]
หมี่[n.] (mī) EN: vermicelli ; fine noodles ; thin rice noodles ; rice noodles   FR: vermicelle (de riz) [m] ; nouilles fines [fpl]
หน้าแว่น[n.] (nāwaen) EN: vermicelli extruder   
เป็ดปีกเขียว[n. exp.] (pet pīk khīo) EN: Common Teal   FR: Sarcelle d'hiver [f] ; Sarcelle à ailes vertes [f] ; Sarcelle sarcelline [f] ; Petite Sarcelle [f] ; Sarcelline [f] ; Arcanette [f]
วุ้นเส้น[n. exp.] (wunsen) EN: noodles made of green grams ; mung bean noodles ; vermicelli   FR: vermicelle de soja [m] ; vermicelle de mungo [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CELLI    CH EH1 L IY0
CELLIO    CH EH1 L IY0 OW0
PACELLI    P AH0 S EH1 L IY0
CELLINI    CH EH0 L IY1 N IY0
CELLIST    CH EH1 L AH0 S T
PORCELLI    P AO0 R CH EH1 L IY0
MARCELLI    M AA0 R CH EH1 L IY0
VECELLIO    V EH0 CH EH1 L IY0 OW0
EXCELLING    IH0 K S EH1 L IH0 NG
PURICELLI    P UH0 R IY0 CH EH1 L IY0
MONACELLI    M OW0 N AA0 CH EH1 L IY0
TORRICELLI    T AO2 R AH0 S EH1 L IY0
PETRUCELLI    P EH0 T R UW0 CH EH1 L IY0
PETROCELLI    P EH0 T R OW0 CH EH1 L IY0
PATRICELLI    P AA0 T R IY0 CH EH1 L IY0
MCELLIGOTT    M AH0 K EH1 L AH0 G AH0 T
MARCELLINO    M AA0 R CH EH0 L IY1 N OW0
MARCELLINE    M AA0 R CH EH0 L IY1 N IY0
MARCELLINA    M AA0 R CH EH0 L IY1 N AH0
CANCELLING    K AE1 N S L IH0 NG
CANCELLING    K AE1 N S AH0 L IH0 NG
PETRUCCELLI    P EH2 T R UW0 CH EH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cellist    (n) (ch e1 l i s t)
cellists    (n) (ch e1 l i s t s)
excelling    (v) (i1 k s e1 l i ng)
cancelling    (v) (k a1 n s @ l i ng)
parcelling    (v) (p aa1 s l i ng)
vermicelli    (n) (v @@2 m i s e1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cellist {m}; Cellistin {f} | Cellisten {pl}cellist | cellists [Add to Longdo]
Fadennudeln {pl} [cook.]vermicelli [Add to Longdo]
Violoncello {n}; Cello {n} [mus.] | Violoncelli {pl}; Celli {pl}violoncello; cello | violoncellos; celli [Add to Longdo]
abblasend; annullierendcancelling; canceling [Add to Longdo]
sich automatisch abschaltendself-cancelling [Add to Longdo]
ausstechen; übertreffen | ausstechendto excel | excelling [Add to Longdo]
(Eintragung) löschen | löschend | gelöschtto cancel | cancelling; canceling | cancelled; canceled [Add to Longdo]
stornieren | stornierend | storniertto cancel | canceling; cancelling | canceled; cancelled [Add to Longdo]
übertreffen | übertreffend | übertroffen | übertrifft | sich selbst übertreffento excel | excelling | excelled | excels | to excel oneself [Add to Longdo]
(Chaetodon ocellicaudus) [zool.]spot-tail butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
ウラウチイソハゼ[, urauchiisohaze] (n) Eviota ocellifer (species of pygmy goby from the Ryukyu Islands, Japan) [Add to Longdo]
クマドリキンチャクフグ[, kumadorikinchakufugu] (n) shy toby (Canthigaster ocellicincta) [Add to Longdo]
スポットテールバタフライフィッシュ[, supottote-rubatafuraifisshu] (n) spot-tail butterflyfish (Chaetodon ocellicaudus) [Add to Longdo]
チェリスト[, chierisuto] (n) cellist [Add to Longdo]
バーミセリ[, ba-miseri] (n) vermicelli (ita [Add to Longdo]
フェデリーニ[, federi-ni] (n) fedelini (pasta similar to thin vermicelli) (ita [Add to Longdo]
一芸一能[いちげいいちのう, ichigeiichinou] (n) (excelling in) one area or skill; (being skilled or gifted in) one certain area [Add to Longdo]
逸出[いっしゅつ, isshutsu] (n,vs) escape; excelling; prominence [Add to Longdo]
休講[きゅうこう, kyuukou] (n,vs) lecture cancellation; cancelling (lecture, class, etc.); (P) [Add to Longdo]
出藍[しゅつらん, shutsuran] (n) pupil excelling his master [Add to Longdo]
米粉[ビーフン, bi-fun] (n) rice vermicelli (chi [Add to Longdo]
麺類;麪類[めんるい, menrui] (n) noodles; vermicelli [Add to Longdo]
流会[りゅうかい, ryuukai] (n,vs) cancelling a meeting; adjournment of a meeting (due to lack of attendance) [Add to Longdo]
凌駕;陵駕[りょうが, ryouga] (n,vs) excelling; surpassing; outdoing; superior [Add to Longdo]
駱駝虫[らくだむし;ラクダムシ, rakudamushi ; rakudamushi] (n) (uk) inocelliid snakefly (any insect of family Inocelliidae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, / ] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning [Add to Longdo]
大提琴手[dà tí qín shǒu, ㄉㄚˋ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˇ, ] cellist [Add to Longdo]
柏蒂切利[Bó dì qiè lì, ㄅㄛˊ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄝˋ ㄌㄧˋ, ] Sandro Botticelli (1445-1510) Italian painter of the Florentine school [Add to Longdo]
粉丝[fěn sī, ㄈㄣˇ ㄙ, / ] bean vermicelli; mung bean starch noodles; Chinese vermicelli; cellophane noodles; fans (loan); enthusiast for sb or sth [Add to Longdo]
约分[yuē fēn, ㄩㄝ ㄈㄣ, / ] reduced fraction (i.e. one half for three sixths); to reduce a fraction by cancelling common factors in the numerator and denominator [Add to Longdo]
马友友[Mǎ Yǒu yǒu, ㄇㄚˇ ㄧㄡˇ ㄧㄡˇ, / ] Yo-Yo Ma (1955-), French-Chinese-American cellist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Cello \Cel"lo\ (ch[e^]l"l[-o]), n.; pl. E. {Cellos}
     (ch[e^]l"l[-o]z), It. {Celli} (ch[e^]l"l[=e]).
     A contraction for {Violoncello}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top