Search result for

*care*

(642 entries)
(11.106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: care, -care-
English-Thai: Longdo Dictionary
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
care[N] การดูแล, See also: การปกป้อง, Syn. charge, protection
care[N] ความระมัดระวัง, Syn. carefulness, watchfulness
care[N] ความห่วงใย, Syn. concern, close attention
care[VI] ดูแล, See also: ปกป้อง
care[VT] ห่วงใย, Syn. concern
care[VI] ห่วงใย
carer[N] ผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน, Syn. care giver
caret[N] สัญลักษณ์รูปตัววีคว่ำที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์อักษร (เพื่อแสดงว่ามีส่วนที่ต้องเติมเข้าไป)
scare[VT] ทำให้กลัว, See also: ทำให้ตกใจ, Syn. terrify
scare[VI] ตกใจ, See also: กลัว, Syn. panic
scare[N] ความหวาดกลัว, See also: ความตื่นตระหนก, ความกลัว, Syn. alarm, fright, terror
careen[VI] เคลื่อนที่อย่างเอียงไปเอียงมาและควบคุมไม่ได้, Syn. hurtle, sway
career[N] อาชีพ, See also: การงาน, Syn. occupation, vocation, work
caress[N] การสัมผัสด้วยความรัก, Syn. embrace, touch
caress[VT] สัมผัสอย่างรักใคร่เอ็นดู, Syn. cuddle, embrace
scarer[N] ผู้ทำให้ตกใจ
careful[ADJ] ระมัดระวัง, Syn. cautious, prudent, Ant. careless, lax, negligent
care for[PHRV] ชอบมาก, See also: ชื่นชอบ, Syn. care about
care for[PHRV] สนใจแต่ตนเอง
care for[PHRV] อยาก, See also: ต้องการ, ชอบ
care for[PHRV] ดูแล, See also: เอาใจใส่, พยาบาล, Syn. look after, see after
care for[PHRV] ใช้อย่างระมัดระวัง, See also: ดูแลของอย่างดี
carefree[N] ที่ไร้กังวล, See also: ที่ไม่มีความกังวลใจ, Syn. cheerful, lighthearted, unworried, Ant. troubled
careless[ADJ] ไม่กังวล, Syn. carefree, untroubled, Ant. careful
careless[ADJ] ไม่ระมัดระวัง, Syn. heedless, neglectful, Ant. attentive
careworn[ADJ] ที่ดูเหนื่อยเพราะมีเรื่องกังวลมาก, Syn. drawn, haggard, worn, Ant. rested
Medicare[N] โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล, Syn. Medicaid
scare up[PHRV] เตรียมสำรองไว้, See also: มีไว้, Syn. rustle up, scrape together
aftercare[N] การดูแลคนไข้ในช่วงพักฟื้น
careerist[N] ผู้ที่เห็นความสำเร็จของงานเหนือสิ่งอื่นใด
carefully[ADV] อย่างระมัดระวัง, Syn. cautiously, watchfully, Ant. carelessly, heedlessly
caregiver[N] ผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน, Syn. carer, caretaker
caressing[ADJ] ที่สัมผัสด้วยความรักใคร่
caretaker[ADJ] ที่เข้ามาดูแลชั่วคราว
caretaker[N] ผู้ที่รับจ้างดูแล, Syn. keeper, custodian
scarecrow[N] หุ่นไล่กา, See also: สิ่งที่ใช้ขู่, Syn. bugbear, sight
take care[PHRV] ระวัง, See also: ระมัดระวัง, ระแวดระวัง
care about[PHRV] ชอบมาก, See also: ชื่นชอบ, Syn. care for
care about[PHRV] สนใจใน
care about[PHRV] กังวลเกี่ยวกับ
care label[N] ป้ายบอกวิธีการซักที่ติดไว้ที่เสื้อผ้า
carelessly[ADV] อย่างไม่กังวล, Syn. neglectfully, unconcernedly, Ant. concernedly, carefully
carelessly[ADV] อย่างไม่ระมัดระวัง, Syn. heedlessly, hastily, Ant. heedfully, carefully
picaresque[ADJ] เกี่ยวกับการผจญภัย
run scared[PHRV] ล้มเหลว, See also: ผิดหวัง
scare into[PHRV] ชักจูงโดยการขู่ให้กลัว, Syn. frighten into, intimidate into, terrify into
carefulness[N] ความระมัดระวัง, Syn. care, watchfulness, Ant. carelessness, heedlessness
scare stiff[PHRV] ทำให้กังวลหรือหวาดกลัวมาก
scaremonger[N] ผู้ปล่อยข่าวที่น่าตกใจ, See also: คนปล่อยข่าว, ผู้ให้ข่าวลือ, Syn. alarmist
care package[N] สิ่งของสำหรับเพื่อนหรือญาติที่อยู่ห่างไกล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
calcareousadj. ประกอบด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนต,คล้ายหินปูน, See also: calcareousness n. ดู calcareous, calcariousness n. ดู calcareous
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
careen(คะรีน') {careened,careening,careens} vt.,n. (การ) เอียง,ทำให้เอียง vi. คว่ำ,เอียง,วิ่งเอียง,วิ่งโคลง S. lurch
career(คะเรียร'์) {careered,careering,careers} n. อาชีพ,งานการ vi.แล่นอย่างรวดเร็ว,วิ่งอย่างรวดเร็ว, Syn. pursuit
carefree(แคร์'ฟรี) adj. ไร้กังวล., See also: carefreeness n. ความไร้กังวล
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,ระวังรอบคอบ,ละเอียด,ถี่ถ้วน,ประณีต, Syn. attentive
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
caress(คะเรส') vt.,n. (การ) สัมผัส,ลูบ,กอดจูบ,ประเล้าประโลม, See also: caressingly adv. ดูcaress caressive adj. ดูcaress caressing adj. ดูcaress, Syn. pamper,embrace
caret^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>หมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
caretaker(แคร์'เทเคอะ) n. คนดูแลควบคุม,ภารโรง,คนเฝ้า, Syn. custodian
careworn(แคร์'วอร์น) adj. มีอาการกังวล, Syn. worried
decaren. หน่วยพื้นที่เท่ากับ 10 เอเคอร์
hypercare: ไฮเปอร์แคร์หมายถึง ชุดซอฟต์แวร์ของเครื่องแมคอินทอชที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่เขียนโปรแกรมไม่เป็น สามารถเขียนโปรแกรมเองได้ แต่แล้วกลับปรากฏว่า การเรียนวิธีใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ กลับยากเกินไป กับทั้งยังทำไม่ได้ดีเหมือนกับโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาซี (C) หรือปาสกาล (Pascal) เมื่อผลิตขายใหม่ ๆ คนนิยมมาก แต่ปัจจุบันดูเหมือนจะหายไปจากตลาดแล้ว
medicare(เมด'ดะแคร์) n. โครงการสวัสดิการสังคม
scare(สแครฺ) vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อกสั่นขวัญหาย. vi.,n. (ความ) ตกใจ,ตกอกตกใจ,อกสั่นขวัญหาย., See also: scaringly adv., Syn. frighten,intimidate,daunt
scarebuying(สแครฺ'ไบอิง) n. การแย่งซื้อ
scarecrow(สแคร'โคร) n. หุ่นไล่กา,สิ่งที่ใช้ขู่คน,คนผอมที่สวมเสื้อขาดหลายแห่ง,คนผอมมาก
scaredy-cat(สแครฺ์'ดีแคท) n. คนที่ตกอกตกใจได้ง่าย,คนใจฝ่อ
scarehead(สแครฺ์'เฮด) n. พาดหัวข่าวขนาดใหญ่มาก,พาดหัวข่าวที่ทำให้ตกใจ., Syn. scareheadline
scareheadline(-ไลน์) n. =scarehead (ดู)
scaremonger(สแคร์'มังเกอะ) n.ผู้ปล่อยข่าวที่ทำให้คนตกอกตกใจ, See also: scaremongering n.

English-Thai: Nontri Dictionary
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
care(vi) เป็นห่วง,ดูแล,เอาใจใส่,ระวังรักษา,กังวล,รัก,ชอบ
career(n) อาชีพ,งานการ,การวิ่งเต้น
career(vi) วิ่งเต้น,ปลิว,ประกอบอาชีพ
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
caress(vt) จูบ,ประเล้าประโลม,กอดรัด,โอ้โลม
caret(n) เครื่องหมายตก
caretaker(n) สัปเหร่อ,คนดูแล,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด
scare(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ทำให้อกสั่นขวัญแขวน,ทำให้ตื่นตระหนก
scarecrow(n) หุ่นไล่กา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proper careการระมัดระวังตามสมควร [ดู reasonable care] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
picaresque novelนวนิยายชีวิตเสเพล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
removal of child from careความผิดฐานเอาเด็กไปจากสถานพินิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rex non potest peccare (L.)พระมหากษัตริย์ไม่อาจทรงกระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
RCU (unit, respiratory care)อาร์ซียู (หน่วยอภิบาลการหายใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory care unit (RCU)หน่วยอภิบาลการหายใจ (อาร์ซียู) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reasonable careการระมัดระวังตามสมควร [ดู proper care] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service, careerราชการประจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard of careขนาดของความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
official, non-careerข้าราชการที่ไม่ได้รับราชการเป็นอาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
medical careเวชบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calcareniteหินปูนเนื้อทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareousมีหินปูน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
calcareous-เนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareous algaeสาหร่ายเนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareous oozeเลนเนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calcareous tufaทูฟาเนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
care, critical respiratoryการบริบาลภาวะหายใจวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
care, duty of๑. หน้าที่ดูแล๒. หน้าที่ใช้ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
care, medicalเวชบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
care, removal of child fromความผิดฐานเอาเด็กไปจากสถานพินิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
careerงานอาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
career serviceราชการประจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
careless and inconsiderated drivingการขับรถโดยประมาทและขาดความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carence (Fr.)๑. การที่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์ให้ยึด (ก. แพ่งฝรั่งเศส)๒. การละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ (ก. ปกครองฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caretaker governmentรัฐบาลรักษาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coronary care unit (CCU)หน่วยอภิบาลโรคหัวใจ (ซีซียู) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
careการบริบาล, การดูแล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
careการดูแล, การสงวนรักษา, การระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
care orderคำสั่งศาลให้เด็กอยู่ในความพินิจ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
care proceedingsการดำเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
care, criticalวิกฤตรักษ์, วิกฤตบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical careวิกฤตรักษ์, วิกฤตบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CCU (unit, coronary care)ซีซียู (หน่วยอภิบาลโรคหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical respiratory careการบริบาลภาวะหายใจวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty of care๑. หน้าที่ดูแล๒. หน้าที่ใช้ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
due careความระมัดระวังตามสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intensive care unit (ICU)หน่วยอภิบาล (ไอซียู) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ICCU (unit, intermediate coronary care)ไอซีซียู (หน่วยมัธยาภิบาลโรคหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermediate coronary care unit (ICCU)หน่วยมัธยาภิบาลโรคหัวใจ (ไอซีซียู) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ICU (unit, intensive care)ไอซียู (หน่วยอภิบาล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
take care ofดูแล, พิทักษ์รักษา, รับภาระ (หนี้สิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
King can do no wrong, the; rex non potest peccare (L.)พระมหากษัตริย์ไม่อาจทรงกระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-careerมิใช่โดยอาชีพ, ไม่เป็นอาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
non-career officialข้าราชการที่ไม่ได้รับราชการเป็นอาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unit, coronary care (CCU)หน่วยอภิบาลโรคหัวใจ (ซีซียู) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unit, intensive care (ICU)หน่วยอภิบาล (ไอซียู) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unit, intermediate coronary care (ICCU)หน่วยมัธยาภิบาลโรคหัวใจ (ไอซีซียู) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unit, respiratory care (RCU)หน่วยอภิบาลการหายใจ (อาร์ซียู) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
After careการดูแลภายหลังการรักษา [TU Subject Heading]
Ambulatory careการพยาบาลผู้ป่วยนอกสถานที่ [TU Subject Heading]
Careการดูแล [TU Subject Heading]
Care and hygieneการดูแลและอนามัย [TU Subject Heading]
Care of the sickการดูแลผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Career changesการเปลี่ยนอาชีพ [TU Subject Heading]
Career developmentการพัฒนาอาชีพ [TU Subject Heading]
Career educationอาชีพศึกษา [TU Subject Heading]
Career in (specifie field or discipline)อาชีพในด้าน... [TU Subject Heading]
Career in [field]อาชีพทาง...[ชื่อวิชาชีพ] [TU Subject Heading]
Caregiversผู้ให้การดูแล [TU Subject Heading]
Child careการดูแลเด็ก [TU Subject Heading]
Child care servicesบริการดูแลเด็ก [TU Subject Heading]
Child care workersผู้ดูแลเด็ก [TU Subject Heading]
Children--Institutional careสถานสงเคราะห์เด็ก [TU Subject Heading]
Critical careการดูแลผู้ป่วยหนัก [TU Subject Heading]
Day care aidesครูพี่เลี้ยง [TU Subject Heading]
Day care centersสถานดูแลเด็ก [TU Subject Heading]
Day care centers for alcoholicsสถานดูแลคนติดสุรา [TU Subject Heading]
Day care centers for children with mental disabilitiesสถานดูแลเด็กพิการทางจิต [TU Subject Heading]
Day care centers for older peopleสถานดูแลผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Day care centers for people with disabilitiesสถานดูแลคนพิการ [TU Subject Heading]
Day care centers for people with disabilitiesสถานดูแลคนพิการทางจิต [TU Subject Heading]
Day care centers for the developmentally disabledสถานดูแลคนพิการทางสมอง [TU Subject Heading]
Death care industryธุรกิจศพ [TU Subject Heading]
Dental careการดูแลฟัน [TU Subject Heading]
Dental care for agedการดูแลฟันผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Dental care for childrenการดูแลฟันเด็ก [TU Subject Heading]
Dental careค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรม [TU Subject Heading]
Employer-supported day careสถานดูแลเด็กที่นายจ้างจัดบริการ [TU Subject Heading]
Foster home careครอบครัวอุปการะ [TU Subject Heading]
Health care reformการปฏิรูปบริการทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Health care team ; Patient care teamกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Health care teamsกลุ่มดูแลผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Health services ; Medical careบริการทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Home careการดูแลในเคหสถาน [TU Subject Heading]
Home care servicesบริการดูแลผู้ป่วยในเคหสถาน [TU Subject Heading]
Hospice careการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้าย [TU Subject Heading]
Hospital careบริการของโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Infant careการดูแลทารก [TU Subject Heading]
Institutional careการสงเคราะห์และดูแล [TU Subject Heading]
Insurance, Long-term careประกันการดูแลระยะยาว [TU Subject Heading]
Intensive care unitsหน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนัก [TU Subject Heading]
Intensive care, Neonatalการดูแลทารกแรกเกิดที่ป่วยหนัก [TU Subject Heading]
Life support careการช่วยให้ฟื้นคืนชีพ [TU Subject Heading]
Long-term careการดูแลระยะยาว [TU Subject Heading]
Managed care plans (Medical care)ข้อตกลงการดูแลทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Medical care surveys ; Health care surveysการสำรวจบริการทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Medical care, Cost of ; Health care costsค่ารักษาพยาบาล [TU Subject Heading]
Nursing careการดูแลด้านการพยาบาล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
careers guidanceการแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ
See also: S. careers advice,
Carer (n ) ผู้ดูแล, พนักงานดูแล, พี่เลี้ยง บุคคลที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความผิดปรกติทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Careful, men. Search every cook and nanny...ระวังคน ค้นหาปรุงอาหารทุก คนและพี่เลี้ยง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Be awful careful 'cause if anything'd happen to you, I, I...แย่ระมัดระวัง ทำให้เกิดถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับ คุณฉันฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, Grumpy, you do care.ทำไมไม่พอใจที่คุณทำดูแล Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I don't care if it is or not.ฉันไม่สนว่ามันจะเป็นของใคร The Great Dictator (1940)
- Careful next time. - Here's another one.- ครั้งต่อไประวังหน่อยนะ The Great Dictator (1940)
Since when do you care about the ghetto?ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่คุณหนุนพวกยิว The Great Dictator (1940)
I don't care.ฉันไม่สน The Great Dictator (1940)
- Now be careful.- ตรงนี้ระวังนะ The Great Dictator (1940)
Who cares?ใครสน The Great Dictator (1940)
A cricket can't be too careful, you know.คริกเก็ตไม่สามารถระมัดระวัง เกินไปคุณรู้ว่า Pinocchio (1940)
Be careful now, Figaro.โปรดใช้ความระมัดระวังใน ขณะนี้ ฟิกาโร Pinocchio (1940)
Yes, that happy land of carefree boys... where every day is a holiday!ใช่ว่ามีความสุขแผ่นดินเด็กชาย ห่วง ที่ทุกวันเป็นวันหยุด! Pinocchio (1940)
What do you care? - You're having a good time, ain't ya?คุณกำลังมีช่วงเวลาที่ดีไม่ได้ เป็นยา? Pinocchio (1940)
Gee, they're scared.จี พวกเขากำลังกลัว Pinocchio (1940)
You mean, she scares you. She's not exactly an oil painting, is she?หล่อนทําให้คุณกลัวใช่มั้ยล่ะ ไม่ค่อยจะสวยด้วย Rebecca (1940)
Oh, well, don't go by me. I can see by the way you dress you don't care a hoot how you look.อย่าถือกันนะ เเต่ฉันดูก็รู้ ว่าคุณไม่ใส่ใจกับรูปลักษณ์ตัวเองเท่าไหร่ Rebecca (1940)
- Yes, certainly, certainly, certainly. You can't be too careful with children.- ใส่สิครับ ไม่ประมาทไว้ก่อน Rebecca (1940)
I'm awfully sorry, darling. It was very careless of me.ฉันต้องขอโทษจริงๆ ค่ะที่รัก ฉันไม่ระมัดระวังเอง Rebecca (1940)
Yes. We must be careful not to shock Cinderella, mustn't we?- ใช่สิ ต้องไม่ทำให้ซินเดอเรลล่าตื่นตกใจ Rebecca (1940)
Goodbye, Mr. Jack, and please be careful.ลาก่อนค่ะ คุณแจ็ค ระวังตัวด้วย Rebecca (1940)
Oh, she played the game brilliantly, but after a while, she began to grow careless.โอ้ หล่อนเล่นเกมได้เก่งกาจนัก เเต่ไม่นานหล่อนก็เริ่มจะไม่ระมัดระวัง Rebecca (1940)
I have the evening papers, madam. Would you care to see them?ผมมีหนังสือพิมพ์กรอบบ่าย คุณผู้หญิงจะอ่านมั้ยครับ Rebecca (1940)
Darling, please be careful.ที่รักระวังหน่อยค่ะ Rebecca (1940)
Be careful, Favell. You've brought an accusation of murder.ระวังหน่อยฟาเวล คุณเป็นคนกล่าวหาเรื่องการฆาตกรรมขึ้นมา Rebecca (1940)
As you seem to have worked out the whole thing so carefully, perhaps you can provide us also with a motive.ในเมื่อคุณดูจะใคร่ครวญเรื่องทั้งหมดมาอย่างดี บางทีคุณอาจจะบอกเราถึงแรงจูงใจได้ Rebecca (1940)
- Boy, I don't care what you do.- บอย, ฉันไม่สนใจสิ่งที่คุณทำ 12 Angry Men (1957)
I have been listening very carefully and... it seems to me that this man has some very good points to make.ฉันได้รับฟังอย่างระมัดระวังและ ... มันดูเหมือนว่าฉันว่าผู้ชายคนนี้มีบางจุดที่ดีมากที่จะทำให้ 12 Angry Men (1957)
- Listen, you just take care of yourself.- Listen, you just take care of yourself. 12 Angry Men (1957)
Don't you care...Don't you care... 12 Angry Men (1957)
They don't care!They don't care12 Angry Men (1957)
I don't care whether I'm alone or not.I don't care whether I'm alone or not. 12 Angry Men (1957)
Well, then you live a long time and take good care of yourself.ก็แล้วที่คุณอาศัยอยู่เป็น เวลานาน และดูแลที่ดีของตัวเอง ใคร? The Old Man and the Sea (1958)
But since I am not crazy, I do not care.แต่เนื่องจากฉันไม่ได้บ้าฉันไม่ สนใจ The Old Man and the Sea (1958)
- I don't care what he says.ฉันไม่สนใจสิ่งที่เขาพูด The Old Man and the Sea (1958)
I know how to care for them.ฉันรู้วิธีการดูแลสำหรับมัน The Old Man and the Sea (1958)
# She's got a ticket to ride but she don't careเธอมีตั๋วที่จะนั่ง แค่เธอไม่สนใจ Help! (1965)
# She's got a ticket to ride but she don't careเธอมีตั๋วที่จะนั่ง แค่เธอไม่สนใจ Help! (1965)
# She's got a ticket to ride but she don't careเธอมีตั๋วที่จะนั่ง แค่เธอไม่สนใจ Help! (1965)
# She's got a ticket to ride but she don't careเธอมีตั๋วที่จะนั่ง แค่เธอไม่สนใจ Help! (1965)
# My baby don't careลูกของฉันไม่สนใจ Help! (1965)
# My baby don't careลูกของฉันไม่สนใจ Help! (1965)
# My baby don't careลูกของฉันไม่สนใจ Help! (1965)
# My baby don't careลูกของฉันไม่สนใจ Help! (1965)
# My baby don't care... #ลูกของฉันไม่สนใจ Help! (1965)
And when he's found I'd be scared to be put in his shoes!พอหาไอ้หมอนั่นเจอ ฉันกลัวว่าจะกลายเป็นอย่างเขาน่ะสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It doesn't matter. For the moment we'll take very good care of my friend.ช่างเถอะ ระหว่างนี้ เราต้องดูแลเพื่อนฉันอย่างดี The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Clemens take care of the horses.เคลเมนส์ แกดูม้าที The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You've got a career. At the least I'd say you'll make colonel!แกได้งานแล้ว อย่างน้อยๆ ฉันว่าแกคงขึ้นถึงนายพัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Yeah captain it's nothing. Let's scare the hell out of them!ใชๆ ผู้กอง ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ทำให้พวกมันกลัวหัวหดกันเถอะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I took care to talk as far back in the mouth as possible, being a grammar school lad...ฉันเอาการดูแลที่จะพูดคุยไกล กลับ ในปากที่เป็นไปได้เป็น ไวยากรณ์เด็กหนุ่มที่โรงเรียน ซึ่งทำให้ไม่แตกต่างกัน How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
careA baby is incapable of taking care of itself.
careAbout all, take care of yourself.
careAbove all, be careful about what you eat and drink.
careAbove all, I take care of my health.
careAbove all, take care of yourself.
careAbove all, you must take good care of yourself.
careA careful observation will show you the difference.
careA careful reader would have noticed the mistake.
careA careless man often makes mistakes.
careA careless person is apt to make mistakes.
careAccidents arise from carelessness.
careAccidents often result from carelessness.
careA fowl flying up from water is careful not to make it turbid.
careAfter careful thought, I elected to stay at home.
careAfter what you have said, I shall be careful.
careA great man doesn't care about his appearance.
careA jet airliner does not admit of careless handling.
careAll you have to do is to take care of yourself.
careA loud noise in the night scared him.
careAn accident is often brought about by a bit of carelessness.
careAn accident often comes of carelessness.
careAn aging population will require more spending on health care.
careAnswer my question carefully.
careAs a result of his carelessness, he made a serious blunder.
careAs is often the case with Americans, he does not care for raw fish.
careAs rust eats iron, so care eats the heart. [Proverb]
careAs she was careless with her money, she is now in difficulties.
careAs the situation is delicate, you should be careful of what you say.
careA successful business is built on careful financial management.
careAt a Japanese-style inn, they take care of your every need, so you don't have to lift a finger.
careA truck was careering along the road.
careAt the moment they think that the accident is due to his carelessness.
careBe careful handling matches!
careBecause I was scared.
careBefore embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.
careBefore everything you should take better care of your health.
careBefore meeting your guests also be sure to carefully check that the toilet door locks.
careBe more careful in your actions.
careBe more careful, or you will make mistakes.
careBe more careful. Rushing through things is going to ruin your work.
careBe more careful. You often leave out some letter or other.
careBen committed his diary to the lawyer's care.
careBill was careless in handling his pistol.
careBoth you and I must take care of the dog.
careBroaden your horizon so that as you become more and more able to take care of yourself you will move intelligently.
careBut for the doctor's care, the patient would not be alive.
careCare aged him quickly.
careCareer opportunities, flex-time, satellite offices, and more childcare facilities are required to make women at home join the work force.
careCare for tea or coffee?
careCareful as he was, he made an unexpected mistake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูแลเอาใจใส่[V] take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
ผู้พิจารณา[N] one who consider carefully, See also: one who deliberates, Syn. คนพิจารณา, Example: การรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร, Count unit: คน, Thai definition: คนที่คิดในแง่มุมต่างๆ อย่างถี่ถ้วนเพื่อตัดสินใจ
ผู้เลี้ยงดู[N] one who looks after/takes care of, Syn. คนเลี้ยงดู, Ant. ผู้ถูกเลี้ยงดู, Example: สุวรรณสามกล่าวว่าตนเองจะเป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดา ทำให้บิดามารดารู้สึกตื้นตันใจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เลี้ยงอย่างเอาใจใส่
รอบคอบ[V] be cautious, See also: be circumspect, be careful, be discreet, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เธอรอบคอบมากที่เอาร่มมาด้วย, Thai definition: พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
รอบคอบ[ADV] carefully, See also: circumspectly, cautiously, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เรื่องนี้ คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ, Thai definition: อย่างที่พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
รักษาตัว[V] take care of oneself, See also: care for oneself, Syn. ระวังตัว, ดูแลตัว, Example: กว่าผมจะรักษาตัวให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติดมาได้นั้น ทำเอาผมแทบเอาชีวิตไม่รอด
รักษาพยาบาล[V] treat, See also: nurse, care for, Syn. เยียวยารักษา, รักษา, Example: เขามีความมุ่งมั่นที่จะไปรักษาพยาบาลคนในชนบท ตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นนักศึกษาแพทย์, Thai definition: เยียวยารักษาเพื่อให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
อุปถัมภ์ค้ำชู[V] support, See also: help, take care of, look after, sustain, Syn. ช่วยเหลือ, อุ้มชู, เลี้ยงดู, Example: เขาขอบคุณบิดามารดาที่เป็นผู้ช่วยอุปการะค้ำชูให้สามารถสร้างงานกวีประดับโลกไว้ได้
ขวัญกระเจิง[V] be frightened, See also: be startled, be scared, Syn. ขวัญหาย, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญเสีย, Example: ฉันเพียงแค่ตวาดทีเดียว พวกมันก็ขวัญกระเจิงกันหมดแล้ว, Thai definition: ตกใจกลัวจนแทบหมดสติ
ถือเป็นอารมณ์[V] take offence, See also: worry, mind, care about, take to heart, Example: คำพูดของคนพรรค์นั้นอย่าถือเป็นอารมณ์เลย, Thai definition: เก็บเรื่องเอามาครุ่นคิดให้อารมณ์เสีย
ไอซียู[N] intensive care unit, See also: ICU, Syn. ห้องดูแลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล
แผนกผู้ป่วยหนัก[N] intensive care unit, See also: ICU, Syn. ไอซียู
ทำลวกๆ[V] do casually, See also: do carelessly, Ant. รอบคอบ, Example: ประตูบานนี้พ่อทำลวกๆ ไว้เพียงเพื่อกันลม, Thai definition: ทำอย่างไม่ละเอียด ไม่รอบคอบ
ความกลัว[N] scare, See also: fear, fright, Syn. ความหวาดกลัว, Example: เขาตัวสั่นด้วยความกลัว, Thai definition: ความรู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว
เขย่าขวัญ[V] frighten, See also: shock, scare, petrify, startle, terrify, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้เขย่าขวัญคนดูได้ทุกเพศทุกวัย, Thai definition: ทำให้ตกใจกลัว, ทำให้หวาดผวาเพราะความกลัว
รัดรึง[V] caress tightly, See also: fasten tightly, clasp tightly, Example: เขาถูกปัญหารัดรึงแน่นยิ่งขึ้นจนต้องแย้มเป็นนัยๆ ว่าจะต้องลาออกจากตำแหน่ง, Thai definition: กอดไว้แน่น, ผูกไว้แน่น
หูผึ่ง[V] listen carefully, See also: listen attentively, Example: พอข้าพเจ้าเอ่ยถึงเรื่องนี้ ท่านก็หูผึ่งว่าเด็กตัวเท่านี้อ่านหนังสือขั้นนั้นเชียวหรือ, Thai definition: เอาใจใส่เพราะอยากฟังอยากรู้
อย่างระมัดระวัง[ADV] carefully, See also: cautiously, Syn. อย่างรอบคอบ, อย่างระแวดระวัง, Ant. อย่างประมาท, อย่างเผอเรอ, Example: ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวัง
เทศกิจ[N] municipal official (whose duty is to take care of cleanness), Example: หลายคนอยากทราบว่าเทศกิจมีหลักในการตัดสินใจในการจับกุมพ่อค้าแม่ค้าอย่างไร, Thai definition: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลความสะอาดเรียบร้อย
รัดกุม[ADV] concisely, See also: briefly, succinctly, carefully, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องระมัดระวังอย่างรัดกุม
เผอเรอ[V] be careless, See also: be heedless, be neglectful, Syn. เลินเล่อ, Ant. รอบคอบ, Example: แม่มักสอนฉันให้มีความรอบคอบในการทำงาน อย่าเผอเรอ, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทํา
เผละ[ADV] carelessly, See also: irresponsibly, Example: เด็กคนนี้ เวลาเล่นของเล่นเสร็จแล้วก็โยนเผละไว้อย่างนั้น, Thai definition: ไม่เป็นที่เป็นทาง เช่น โยนเผละ ทิ้งเผละ
พยาบาล[V] nurse, See also: care for, look after, minister to, tend, Example: นพจ้างญาติผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพื่อให้พยาบาลลูกเวลากลางคืน, Thai definition: ปรนนิบัติ ดูแลผู้ป่วย
ภารโรง[N] janitor, See also: watchman, caretaker, Syn. นักการภารโรง, นักการ, Example: แม้ภารโรงจะเป็นเพียงลูกจ้าง แต่สิทธิพิเศษต่างๆ ที่ภารโรงและครอบครัวได้นั้น ไม่แตกต่างจากข้าราชการประจำเท่าไร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รักษาและทำความสะอาดสถานที่
ไยดี[V] care for, See also: pay attention to, mind, take the heart, Syn. พอใจ, ใส่ใจ, สนใจ, Example: คนอย่างเขาไม่ไยดีแม้แต่ฐานะเดิมของพ่อแม่ที่มีอันจะกิน
รับฝาก[V] accept taking care of, See also: receive or undertake for delivery, Example: กรมไปรษณีย์ฯ ได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่เยาวราชขึ้น เพื่อรับฝากไปรษณียภัณฑ์ไปประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่
โล่งใจ[V] be relieved, See also: feel relieved, be carefree, be at ease, be relaxed, Syn. เบาใจ, หมดกังวล, โล่งอก, Ant. หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: ชาวโลกบางส่วนคงโล่งใจขึ้น เมื่อสงครามในอ่าวเปอร์เซียสงบลง, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
วิชาชีพ[N] vocation, See also: profession, occupation, career, Thai definition: อาชีพที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ความชำนาญ
สวมกอด[V] embrace, See also: hug, enfold, cuddle, caress, fondle, Syn. กอด, โอบกอด, Example: เขาสวมกอดเธอด้วยความรักใคร่, Thai definition: เอามือทั้ง 2 ข้าง โอบรัดเข้าไว้ในวงแขน
หลอน[V] haunt, See also: spook, scare, frighten, Syn. หลอกหลอน, Example: ภาพอุบัติเหตุหวนกลับมาหลอนเขาอีก, Thai definition: อาการที่ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ
หละหลวม[V] be careless, See also: be heedless, be reckless, be negligent, be remiss, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: การปกครองของเขาหละหลวมในเรื่องการร่างกฎหมาย
หละหลวม[ADV] carelessly, See also: heedlessly, recklessly, negligently, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: กลุ่มสหกรณ์เป็นกลุ่มที่มารวมกันอย่างหละหลวม จะมาพบปะกันเมื่อเวลามากู้เงิน ส่งดอกเบี้ย รับดอกเบี้ย
เหลียวแล[V] care for, See also: pay attention to, look after, take interest in, Syn. เอาใจใส่, แลเหลียว, Ant. ละเลย, ปล่อยปะละเลย, Example: ในบ้านหลังนั้นว่างเปล่า ไม่มีใครเหลียวแล แม้แต่เด็กน้อยๆ ก็ยังนอนหลับปุ๋ยอยู่ในรถเข็น
อนุบาล[V] take care of, See also: rear, nourish, look after, tend, Syn. เลี้ยง, ระวัง, รักษา, Example: คอกอนุบาลลูกเป็ดควรยกพื้นสูงจากพื้นพอประมาณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อนุรักษ์[V] conserve, See also: preserve, protect, take care of, guard, Syn. รักษา, สงวน, Ant. ทำลาย, Example: ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการแสวงประโยชน์และอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง, Thai definition: รักษาให้คงเดิม, Notes: (สันสกฤต)
อาชีวะ[N] occupation, See also: trade, vocation, profession, career, calling, Syn. อาชีว, อาชีพ, การงาน, การยังชีพ, การทำมาหากิน, Example: เขามีความพร้อมแล้วทางสถานะทางสังคม ในอันที่จะประกอบอาชีวะ เพราะจบการศึกษาแล้ว, Thai definition: งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาทร[N] care, See also: concern, regard, thoughtfulness, consideration, respect, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความพะวง, ความเป็นห่วงเป็นใย, Ant. ความเห็นแก่ตัว, Example: พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องแก่บุตร เอาใจใส่บุตรด้วยความอาทรในทุกเรื่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาทร[V] care, See also: be concerned, help, aid, Syn. พะวง, นำพา, เอาใจใส่, เป็นห่วงเป็นใย, เอื้อเฟื้อ, เอื้ออาทร, Ant. เห็นแก่ตัว, Example: เราพากันเที่ยวเปะปะขึ้นไปทางภาคเหนือกันอย่างสบายๆ ไม่อาทรกับทั้งเวลาจุดหมายปลายทาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ละเอียดละออ[ADV] thoroughly, See also: meticulously, scrupulously, carefully, intensively, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. สะเพร่า, Example: นักการศึกษาได้ศึกษาสภาวะจิตใจในยามสงครามอย่างละเอียดลออ, Thai definition: ไม่ละเลยเรื่องเล็กน้อย
โลมเล้า[V] caress, See also: fondle, pet, hug, cuddle, stroke, nuzzle, Syn. โลม, โอ้โลม, ปฏิโลม, Example: เธอหายโกรธสามีแล้วหลังจากที่เขาโลมเล้าเธออยู่นาน, Thai definition: ประคอง ลูบ หรือโอบกอดด้วยความเสน่หา
สะดุ้ง[V] be startled, See also: be shocked, be scared, be frightened, Example: น้องคนเล็กใช้มือตบที่หลังกระต่ายจนสะดุ้งและขยับตัวไปข้างหน้านิดหนึ่ง, Thai definition: ไหวตัวขึ้นทันทีด้วยความตกใจ เพราะไม่ทันรู้ตัวหรือไม่ได้นึกคาดหมายไว้เป็นต้น
สำเหนียก[V] listen carefully to, See also: pay attention to, Syn. ฟัง, ตระหนัก, ใส่ใจ, Example: เขาคอยสำเหนียกเหตุการณ์อยู่ที่ใกล้ชายแดน, Thai definition: คอยเอาใจใส่, กำหนดจดจำ
สุขุม[ADJ] prudent, See also: careful, cautious, wise, discreet, vigilant, wary, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: เขาอาศัยนิสัยใจคออันสุขุมเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์จนกระทั่งสนิทสนมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่, Thai definition: เกี่ยวกับการคิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขุม[V] be prudent, See also: be careful be cautious, be wise, be discreet, be wary, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: ความคิดของท่านสุขุมและเยือกเย็นกว่าหนุ่มสาว, Thai definition: คิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขุม[ADV] prudently, See also: carefully, cautiously, wisely, discreetly, vigilantly, warily, Syn. สุขุมคัมภีรภาพ, สุขุมรอบคอบ, Ant. สะเพร่า, เลินเล่อ, Example: แผนการนี้ได้ถูกวางไว้อย่างสุขุมโดยท่านแม่ทัพ, Thai definition: คิดรอบคอบและลึกซึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หลวม[V] be negligent, See also: be careless, Syn. หละหลวม, เลินเล่อ, สะเพร่า, ปล่อยปละละเลย, Ant. รอบคอบ, ระมัดระวัง, รัดกุม, กวดขัน, Example: เมื่อกลไกการรักษาความปลอดภัยของตึกหลวมเสียแล้ว ก็ง่ายที่จะเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สิน, Thai definition: ไม่รอบคอบ, ไม่ระวัง, ไม่รัดกุม
อกสั่นขวัญแขวน[V] tremble with fright, See also: frighten, scare, Example: เจ้าพ่อตะโกนใส่ด้วยน้ำเสียงที่ดุดันทำให้หลายคนถึงกับอกสั่นขวัญแขวน, Thai definition: ตกใจกลัวเป็นอย่างยิ่ง
อบรมเลี้ยงดู[V] nurture, See also: care, educate, support, Syn. เลี้ยงดู, Example: ถึงแม้จะมีฐานะยากจนแต่ป้าก็อบรมเลี้ยงดูฉันมาอย่างดี, Thai definition: เลี้ยงดูและแนะนำพร่ำสอนสิ่งต่างๆ
อย่างพิถีพิถัน[ADV] carefully, See also: elaborately, painstakingly, meticulously, Syn. ละเอียดลออ, ประณีต, Example: ผู้ที่ได้รับรางวัลภูมิใจกับรางวัลที่กรรมการตั้งใจคัดเลือกงานกันอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบให้นักเขียนหน้าใหม่
อุ้มชู[V] take care of, See also: cherish, support, Syn. เลี้ยงดู, ค้ำจุน, สนับสนุน, ช่วยเหลือ, Example: ท่านสนับสนุนอุ้มชูลูกศิษย์ราวกับเป็นลูกของท่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อนุบาล[v.] (anubān) EN: take care of   
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after   FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend   FR: protéger ; sauvegarder
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
บรรจง[adj.] (banjong) EN: careful ; delicate ; fine ; regular   FR: soigneux ; délicat
บรรจง[adv.] (banjong) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly   FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully   
บอน[X] (bøn) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy   FR: agité ; remuant
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after   FR: avoir la charge de
ชะล่า[v.] (chalā) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive   FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
ฉาบฉวย[adj.] (chāpchūay) EN: careless ; slovenly ; slipshod   FR: négligé ; peu soigné
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck   FR: caresser ; cajoler
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual   FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
ชุ่ย[adv.] (chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly   FR: sans soin ; sans prêter attention
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise   FR: prendre soin ; veiller sur
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojaisai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster   FR: prendre soin
ดูแลรักษา[v. exp.] (dūlaēraksā) EN: look after ; take care ; tend ; keep   FR: prendre soin ; veiller sur
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)   FR: offrir ; proposer ; favoriser
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide   FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากฝัง[v.] (fākfang) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge   FR: confier ; recommander
ฝากไข้[v.] (fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness   
ฝากผีฝากไข้[v. exp.] (fākphī-fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness   
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody   FR: placer sous la protection de
เฝ้า[v.] (fao) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on   FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur
เฝ้าบ้าน[v. exp.] (fao bān) EN: watch over the house ; take care of the house   FR: surveiller la maison ; garder la maison
เห็บ[n.] (hep) EN: tick   FR: tique [f] ; acare [m] ; acarien [m]
หุ่นไล่กา[n.] (hunlaikā) EN: scarecrow   
หูผึ่ง[v.] (hūpheung) EN: listen carefully   
จัดฟัน[n. exp.] (jat fan) EN: dental cares   FR: soins dentaires [mpl]
จงระวังตัวให้ดี[X] (jong rawang tūa hai dī) EN: Take good care of yourself   FR: prenez bien soin de vous !
การคาดคะเนของพองกาเร[xp] (kān khātkhanē khøng Phøngkārē) EN: Poincaré conjecture   
การเลื่อนขั้น[n. exp.] (kān leūoen khan) EN: career advancement ; advancement ; promotion   FR: avancement d'échelon [m]
การเลี้ยงดูเด็กอ่อน[n. exp.] (kān līengdū dek-øn) EN: baby care   
การแนะแนวอาชีพ[n. exp.] (kān naenaēo āchīp) EN: career counseling , career guidance   FR: conseil en carrière [m]
การรักษาพยาบาล[n. exp.] (kān raksā phayābān) EN: medical treatment ; medical cares   FR: traitement médical [m] ; soins médicaux [mpl] ; prestations médicales [fpl]
แคร์[v.] (khaē) EN: care ; be concerned ; be interested ; be worried   FR: se sentir concerné
เข้าพรรษา[n.] (Khaophansā) EN: Buddhist Lent ; Buddhist Lent Retreat ; Rains Retreat ; Khao Phansa   FR: carême bouddhiste [m]
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear   FR: craindre ; appréhender ; redouter
ขี้ขลาด[adj.] (khīkhlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
คิดดู[v. exp.] (khīt dū) EN: think about something well ; consider something carefully   FR: considérer avec attention
เคล้า[v.] (khlao) EN: wallow ; fondle ; pet ; caress ; stroke   
เคล้าคลึง[v.] (khlaokhleung) EN: caress tenderly ; pet ; fondle   FR: flirter
คลึงเคล้า[v.] (khleungkhlao) EN: caress ; fondle   FR: caresser ; câliner

CMU English Pronouncing Dictionary
CARE    K EH1 R
CAREL    K AA0 R EH1 L
CAREW    K AE1 R UW0
CAREY    K EH1 R IY0
CARES    K EH1 R Z
CARER    K EH1 R ER0
CARED    K EH1 R D
SCARE    S K EH1 R
CARENA    K EH2 R IY1 N AH0
CYCARE    S AY1 K EH2 R
SCARED    S K EH1 R D
CAREER    K ER0 IH1 R
SCARES    S K EH1 R Z
CAREEN    K ER0 IY1 N
CARE'S    K EH1 R Z
CARESS    K ER0 EH1 S
CARELLO    K EH2 R EH1 L OW0
CAREY'S    K EH1 R IY0 Z
CARELLA    K AA0 R EH1 L AH0
LINCARE    L IH1 N K EH2 R
DAYCARE    D EY1 K EH2 R
CARESSE    K AA1 R EH0 S
CARELLI    K AA0 R EH1 L IY0
MCCAREY    M AH0 K AE1 R IY0
CAREENS    K ER0 IY1 N Z
EYECARE    AY1 K EH2 R
CAREERS    K ER0 IH1 R Z
CAREFUL    K EH1 R F AH0 L
RECAREY    R IY0 K EH1 R IY0
MULCARE    M AH1 L K ER0
CAREUNIT    K EH1 R Y UW2 N AH0 T
CARELESS    K EH1 R L AH0 S
TENNCARE    T EH1 N K EH2 R
OMNICARE    AA1 M N IH0 K EH2 R
NOVACARE    N OW1 V AH0 K EH2 R
MAXICARE    M AE1 K S IY0 K EH1 R
INVACARE    IH1 N V AH0 K EH2 R
MEDICARE    M EH1 D AH0 K EH2 R
CAREPLUS    K EH2 R P L AH1 S
ESCARENO    EH0 S K AA0 R EH1 N OW0
GRANCARE    G R AE1 N K EH2 R
CAREMARK    K EH1 R M AA2 R K
CARELOCK    K AE1 R AH0 L AA0 K
CAREFREE    K EH1 R F R IY2
TAKECARE    T EY1 K EH1 R
HOMECARE    HH OW1 M K EH2 R
CAREENED    K ER0 IY1 N D
CAREERIST    K ER0 IH1 R IH2 S T
MASCARENA    M AE2 K AH0 R IY1 N AH0
MASCARENA    M AE1 S K ER0 AH0 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
care    (v) (k e@1 r)
cared    (v) (k e@1 d)
cares    (v) (k e@1 z)
caret    (n) (k a1 r e t)
scare    (v) (s k e@1 r)
careen    (v) (k @1 r ii1 n)
career    (v) (k @1 r i@1 r)
caress    (v) (k @1 r e1 s)
carets    (n) (k a1 r e t s)
scared    (v) (s k e@1 d)
scares    (v) (s k e@1 z)
careens    (v) (k @1 r ii1 n z)
careers    (v) (k @1 r i@1 z)
careful    (j) (k e@1 f u l)
Bucarest    (n) (b y uu2 k @ r e1 s t)
Medicare    (n) (m e1 d i k e@ r)
careened    (v) (k @1 r ii1 n d)
careered    (v) (k @1 r i@1 d)
carefree    (j) (k e@1 f r ii)
careless    (j) (k e@1 l @ s)
caressed    (v) (k @1 r e1 s t)
caresses    (v) (k @1 r e1 s i z)
careworn    (j) (k e@1 w oo n)
aftercare    (n) (aa1 f t @ k e@ r)
careening    (v) (k @1 r ii1 n i ng)
careering    (v) (k @1 r i@1 r i ng)
careerist    (n) (k @1 r i@1 r i s t)
carefully    (a) (k e@1 f @ l ii)
careladen    (j) (k e@1 l ei d n)
caressing    (v) (k @1 r e1 s i ng)
caretaker    (n) (k e@1 t ei k @ r)
scarecrow    (n) (s k e@1 k r ou)
Healthcare    (n) - (h e1 l th - k e@ r)
careerists    (n) (k @1 r i@1 r i s t s)
carelessly    (a) (k e@1 l @ s l ii)
caretakers    (n) (k e@1 t ei k @ z)
picaresque    (j) (p i2 k @ r e1 s k)
scarecrows    (n) (s k e@1 k r ou z)
carefulness    (n) (k e@1 f @ l n @ s)
caressingly    (a) (k @1 r e1 s i ng l ii)
overcareful    (j) (ou2 v @ k e@1 f @ l)
scaremonger    (n) (s k e@1 m uh ng g @ r)
uncared-for    (j) - (uh2 n k e@1 d - f oo r)
carelessness    (n) (k e@1 l @ s n @ s)
scaremongers    (n) (s k e@1 m uh ng g @ z)
devil-may-care    (j) -- (d e2 v l - m ei - k e@1 r)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人材開発部[じんざいかいはつぶ, jinzaikaihatsubu] Thai: แผนกพัฒนาบุคคลากร English: Career Development Dept.
育児[いくじ, ikuji] Thai: การดูแลเลี้ยงดูเด็ก English: childcare
伸び伸び[のびのび, nobinobi] Thai: เป็นอิสระ English: carefree

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in Acht nehmento take care of [Add to Longdo]
Achtlosigkeit {f}; Nachlässigkeit {f}carelessness [Add to Longdo]
Altenpflege {f}geriatric care [Add to Longdo]
Altersfürsorge {f}care of the elderly [Add to Longdo]
Ambulanz {f}ambulance; outpatients' department; out-patient care [Add to Longdo]
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of [Add to Longdo]
Arbeitsmedizin {f}occuptional medicine an health care [Add to Longdo]
Berufsberater {m}careers officer [Add to Longdo]
Betreuung {f} | medizinische Betreuung | betriebsärztliche Betreuungcare | medical care | occupational-medical care [Add to Longdo]
Bombenalarm {m} [mil.]bomb scare [Add to Longdo]
Einschaltungszeichen {n} | Einschaltungszeichen {pl}caret | carets [Add to Longdo]
Fußpflege {f}pedicure; chiropody; care of the feet [Add to Longdo]
Fußpflege {f}foot care [Add to Longdo]
Gärtnerdienste {pl}gardening and plant care [Add to Longdo]
Gesundheitsvorsorge {f}health care [Add to Longdo]
Haarpflege {f}hair care [Add to Longdo]
Haarpflegemittel {n}hair-care product [Add to Longdo]
Habilitation {f} (Universität)qualification for a teaching career in higher education [Add to Longdo]
Hausmeister {m}; Hausmeisterin {f}caretaker [Add to Longdo]
Hausmeisterdienste {pl}caretaking [Add to Longdo]
Hauspflege {f}home care [Add to Longdo]
Hautpflege {f}care of the skin [Add to Longdo]
Heilverfahren {n}care process [Add to Longdo]
Karriere {f} | Karrieren {pl}career | careers [Add to Longdo]
Karrierefrau {f} | Karrierefrauen {pl}career woman | career women [Add to Longdo]
Karrieremacher {m}; Karrierist {m}; Streber {m}careerist [Add to Longdo]
Kinderpflege {f}child care [Add to Longdo]
Künstlerlaufbahn {f}career of an artist [Add to Longdo]
Laufbahn {f}; Beruf {m} | berufliche Laufbahn {f} | jdn. auf eine Laufbahn vorbereitencareer | career structure | to groom sb. for a career [Add to Longdo]
Lebenslauf {m}life career [Add to Longdo]
Leichtfertigkeit {f}; Sorglosigkeit {f}carelessness [Add to Longdo]
Liebkosung {f}; Zärtlichkeit {f}; Streicheln {n}caress [Add to Longdo]
unter die Lupe nehmen [übtr.]to examine carefully [Add to Longdo]
Nachsorgemaßnahme {f} | Nachsorgemaßnahmen {pl}aftercare measure | aftercare measures [Add to Longdo]
Pflege {f}care; maintenance; servicing [Add to Longdo]
in Pflege geben (nehmen)to put (take) into care [Add to Longdo]
Pflegeversicherung {f}nursing care insurance [Add to Longdo]
Pflegepersonal {n}nursing staff; care workers [Add to Longdo]
Raubbau {m}careless working; unconsidered exhaustion [Add to Longdo]
Reinraum {m} | modularer Reinraum | Reinraum {m} für die Herstellung pharmazeutischer und ähnlicher Produkteclean room; cleanroom | modular cleanroom | health care cleanroom [Add to Longdo]
Rettungswagen {m}ambulance; mobile intensive care unit (MICU) [Add to Longdo]
Säuglingspflege {f}baby care [Add to Longdo]
Schönheitspflege {f}beauty care [Add to Longdo]
Schreckensnachricht {f}scare news; terrible piece of news [Add to Longdo]
Seelsorge {f}pastoral care [Add to Longdo]
Sorge {f}care [Add to Longdo]
Sorgfältigkeit {f}care [Add to Longdo]
Sorgfalt {f}carefulness [Add to Longdo]
Sorgfalt {f}; Behandlung {f}; Pflege {f}; Zuwendung {f}care [Add to Longdo]
Strohmann {m} | Strohmänner {pl}scarecrow | scarecrows [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いけぞんざい[, ikezonzai] (n,adj-na) rude; careless; slovenly [Add to Longdo]
うかうか[, ukauka] (adv,adv-to) (on-mim) carelessly; inattentively [Add to Longdo]
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P) [Add to Longdo]
おっちょこちょい[, occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper [Add to Longdo]
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one [Add to Longdo]
お世話をする;御世話をする[おせわをする, osewawosuru] (exp,vs-i) to take care of [Add to Longdo]
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice [Add to Longdo]
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) [Add to Longdo]
そそっかしい[, sosokkashii] (adj-i) careless; thoughtless; (P) [Add to Longdo]
ぞんざい[, zonzai] (adj-na,n) rude; careless; slovenly; (P) [Add to Longdo]
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P) [Add to Longdo]
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
ちゃらんぽらん[, charanporan] (n,adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy [Add to Longdo]
のうのう[, nounou] (adv-to) (id) (on-mim) careless; carefree [Add to Longdo]
のほほんと[, nohohonto] (adv) (on-mim) nonchalantly; without a care [Add to Longdo]
のんびり[, nonbiri] (adv,n,vs) carefree; at leisure; (P) [Add to Longdo]
びくつく[, bikutsuku] (v5k,vi) to be scared [Add to Longdo]
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care [Add to Longdo]
ふにふに[, funifuni] (vs) (1) stroke; caress; (n) (2) soft (object); dreamlike (object); tender (object) [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about [Add to Longdo]
まったく気にならない[まったくきにならない, mattakukininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
ように[, youni] (exp) (1) in order to (e.g. meet goal); so that; take care (so as); (2) hoping or wishing for something; (P) [Add to Longdo]
アイケア[, aikea] (n) eye care [Add to Longdo]
アテンド[, atendo] (n,vs) (See 世話をする,接待) attendance; attending to someone; taking care of someone [Add to Longdo]
イージーケア[, i-ji-kea] (n) easy care [Add to Longdo]
インフォーマルケア[, info-marukea] (n) informal care [Add to Longdo]
キャリア(P);キャリアー;キャリヤー[, kyaria (P); kyaria-; kyariya-] (n) (1) career; (2) career government employee; (3) (esp. キャリアー) carrier; (P) [Add to Longdo]
キャリアを積む[キャリアをつむ, kyaria wotsumu] (exp,v5m) to build one's career [Add to Longdo]
キャリアウーマン[, kyariau-man] (n) career woman [Add to Longdo]
キャリアガール[, kyariaga-ru] (n) career girl [Add to Longdo]
キャリア組[キャリアぐみ, kyaria gumi] (n) career bureaucrats [Add to Longdo]
キャレット[, kyaretto] (n) {comp} caret [Add to Longdo]
グループケア[, guru-pukea] (n) group care [Add to Longdo]
ケア[, kea] (n,vs) (1) care; (n) (2) kea (Nestor notabilis); (P) [Add to Longdo]
ケアウエル[, keaueru] (n) (abbr) wellness care [Add to Longdo]
ケアサービス[, keasa-bisu] (n) care service [Add to Longdo]
ケアハウス[, keahausu] (n) nursing care center; nursing care centre [Add to Longdo]
ケアプラン[, keapuran] (n) care plan [Add to Longdo]
ケアマネージメント[, keamane-jimento] (n) care management [Add to Longdo]
ケアマネージャー;ケアマネジャー[, keamane-ja-; keamaneja-] (n) care manager [Add to Longdo]
ケアレスミス[, kearesumisu] (n) (abbr) careless mistake [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三心二意[sān xīn èr yì, ㄙㄢ ㄒㄧㄣ ㄦˋ ㄧˋ, ] careless [Add to Longdo]
三思而后行[sān sī ér hòu xíng, ㄙㄢ ㄙ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] think again and again before acting (成语 saw); consider carefully in advance [Add to Longdo]
上天入地[shàng tiān rù dì, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ ㄖㄨˋ ㄉㄧˋ, ] lit. to go up to heaven or down to Hades; fig. whichever way, I don't care; to decide to go ahead without foreboding [Add to Longdo]
不修边幅[bù xiū biān fú, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡ ㄅㄧㄢ ㄈㄨˊ, / ] not care about one's appearance (成语 saw); slovenly in dress and manner [Add to Longdo]
不在乎[bù zài hū, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨ, ] not mind; not care [Add to Longdo]
不在乎[bù zài hu, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, ] not to care [Add to Longdo]
不在意[bù zài yì, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄧˋ, ] pay no attention to; take no notice of; not mind; negligent; careless [Add to Longdo]
不小心[bù xiǎo xīn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ, ] heedless; careless [Add to Longdo]
不经意[bù jīng yì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧˋ, / ] carelessly; by accident [Add to Longdo]
不苟[bù gǒu, ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, ] not lax; not casual; careful; conscientious [Add to Longdo]
并不在乎[bìng bù zài hu, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, / ] really does not care [Add to Longdo]
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation [Add to Longdo]
介意[jiè yì, ㄐㄧㄝˋ ㄧˋ, ] to care about; to take offense; to mind [Add to Longdo]
仔细[zǐ xì, ㄗˇ ㄒㄧˋ, / ] careful; attentive; cautious [Add to Longdo]
保健[bǎo jiàn, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, ] health protection; health care [Add to Longdo]
保管[bǎo guǎn, ㄅㄠˇ ㄍㄨㄢˇ, ] to assure; to guarantee; to take care of; to safeguard; certainly; surely [Add to Longdo]
保育[bǎo yù, ㄅㄠˇ ㄩˋ, ] child care; child welfare [Add to Longdo]
保护人[bǎo hù rén, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] guardian; carer; patron [Add to Longdo]
保重[bǎo zhòng, ㄅㄠˇ ㄓㄨㄥˋ, ] take care of oneself [Add to Longdo]
保养[bǎo yǎng, ㄅㄠˇ ㄧㄤˇ, / ] to take good care of (or conserve) one's health; to keep in good repair; to maintain; maintenance [Add to Longdo]
全托[quán tuō, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄨㄛ, / ] full-time care (of children in a boarding nursery) [Add to Longdo]
兼顾[jiān gù, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ, / ] to attend simultaneously to two or more things; to balance (career and family, family and education etc) [Add to Longdo]
前怕狼后怕虎[qián pà láng hòu pà hǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄌㄤˊ ㄏㄡˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨˇ, / ] lit. to fear the wolf in front and the tiger behind (成语 saw); fig. needless fears; scare mongering; reds under the beds [Add to Longdo]
前程[qián chéng, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, ] future (career etc) prospects [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] carefully; moderately [Add to Longdo]
刘云山[Liú Yún shān, ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄕㄢ, / ] Liu Yunshan (1947-), PRC career politician, background in journalism in inner Mongolia, from 2002 head of party Central Propaganda Section 中央宣传部 [Add to Longdo]
加护[jiā hù, ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ, / ] intensive care (in hospital) [Add to Longdo]
加护病房[jiā hù bìng fáng, ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ ㄅㄧㄥˋ ㄈㄤˊ, / ] intensive care (in hospital) [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] careful; diligent; firm [Add to Longdo]
包办[bāo bàn, ㄅㄠ ㄅㄢˋ, / ] take care of everything concerning a job; run the whole show [Add to Longdo]
化整为零[huà zhěng wéi líng, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄥˇ ㄨㄟˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] (set phrase) to break up the whole into pieces; to take care of things one by one [Add to Longdo]
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, / ] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds [Add to Longdo]
厚养薄葬[hòu yǎng bó zàng, ㄏㄡˋ ㄧㄤˇ ㄅㄛˊ ㄗㄤˋ, / ] generous care but a thrifty funeral; to look after one's parents generously, but not waste money on a lavish funeral [Add to Longdo]
[qín, ㄑㄧㄣˊ, ] variant of 廑, careful; diligent [Add to Longdo]
含糊其词[hán hú qí cí, ㄏㄢˊ ㄏㄨˊ ㄑㄧˊ ㄘˊ, / ] equivocate; talk evasively; careless; perfunctory [Add to Longdo]
周密[zhōu mì, ㄓㄡ ㄇㄧˋ, ] careful; thorough [Add to Longdo]
呵护[hē hù, ㄏㄜ ㄏㄨˋ, ] to bless; to cherish; to take good care of; to conserve [Add to Longdo]
呼牛作马[hū niú zuò mǎ, ㄏㄨ ㄋㄧㄡˊ ㄗㄨㄛˋ ㄇㄚˇ, / ] to call sth a cow or a horse (成语 撒网); it doesn't matter what you call it; Insult me if you want, I don't care what you call me. [Add to Longdo]
呼牛呼马[hū niú hū mǎ, ㄏㄨ ㄋㄧㄡˊ ㄏㄨ ㄇㄚˇ, / ] to call sth a cow or a horse (成语 saw); it doesn't matter what you call it; Insult me if you want, I don't care what you call me. [Add to Longdo]
[hǔ, ㄏㄨˇ, ] a tiger's roar; to scare; to fool [Add to Longdo]
丧胆[sàng dǎn, ㄙㄤˋ ㄉㄢˇ, / ] panic-stricken; scared out of one's wits [Add to Longdo]
丧魂落魄[sàng hún luò pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄆㄛˋ, / ] scared out of one's wits (成语 saw); in a panic [Add to Longdo]
[xià, ㄒㄧㄚˋ, / ] to frighten; to scare; to intimidate; to threaten [Add to Longdo]
吓一跳[xià yī tiào, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄊㄧㄠˋ, / ] startled; to frighten; scared out of one's skin [Add to Longdo]
吓傻[xià shǎ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄚˇ, / ] to terrify; to scare sb [Add to Longdo]
吓破胆[xià pò dǎn, ㄒㄧㄚˋ ㄆㄛˋ ㄉㄢˇ, / ] to be scared out of one's wits; to scare stiff [Add to Longdo]
严谨[yán jǐn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] rigorous; strict; careful; cautious; compact; well-knit [Add to Longdo]
严饬[yán chì, ㄧㄢˊ ㄔˋ, / ] careful; precise [Add to Longdo]
回良玉[Huí Liáng yù, ㄏㄨㄟˊ ㄌㄧㄤˊ ㄩˋ, ] Hui Liangyu (1944-) PRC Hui national career politician from Guilin, background in economics, politburo member from 2002, deputy chair of State Council from 2003 [Add to Longdo]
在乎[zài hu, ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, ] determined by; to care about; to mind [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]
ハット[はっと, hatto] hat, circumflex, caret [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Care \Care\ (k[^a]r), n. [AS. caru, cearu; akin to OS. kara
   sorrow, Goth. kara, OHG chara, lament, and perh. to Gr.
   gh^rys voice. Not akin to cure. Cf. {Chary}.]
   1. A burdensome sense of responsibility; trouble caused by
    onerous duties; anxiety; concern; solicitude.
    [1913 Webster]
 
       Care keeps his watch in every old man's eye,
       And where care lodges, sleep will never lie. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Charge, oversight, or management, implying responsibility
    for safety and prosperity.
    [1913 Webster]
 
       The care of all the churches.     --2 Cor. xi.
                          28.
    [1913 Webster]
 
       Him thy care must be to find.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Perplexed with a thousand cares.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Attention or heed; caution; regard; heedfulness;
    watchfulness; as, take care; have a care.
    [1913 Webster]
 
       I thank thee for thy care and honest pains. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The object of watchful attention or anxiety.
    [1913 Webster]
 
       Right sorrowfully mourning her bereaved cares.
                          --Spenser.
 
   Syn: Anxiety; solicitude; concern; caution; regard;
     management; direction; oversight. -- {Care}, {Anxiety},
     {Solicitude}, {Concern}. These words express mental pain
     in different degress. Care belongs primarily to the
     intellect, and becomes painful from overburdened
     thought. Anxiety denotes a state of distressing
     uneasiness fron the dread of evil. Solicitude expresses
     the same feeling in a diminished degree. Concern is
     opposed to indifference, and implies exercise of anxious
     thought more or less intense. We are careful about the
     means, solicitous and anxious about the end; we are
     solicitous to obtain a good, anxious to avoid an evil.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Care \Care\, v. i. [imp. & p. p. {Cared}; p. pr. & vb. n.
   {Caring}.] [AS. cearian. See {Care}, n.]
   To be anxious or solicitous; to be concerned; to have regard
   or interest; -- sometimes followed by an objective of
   measure.
   [1913 Webster]
 
      I would not care a pin, if the other three were in.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Master, carest thou not that we perish? --Mark. iv.
                          38.
   [1913 Webster]
 
   {To care for}.
   (a) To have under watchful attention; to take care of.
   (b) To have regard or affection for; to like or love.
     [1913 Webster]
 
        He cared not for the affection of the house.
                          --Tennyson.
     [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CARE
     Computer Assistance Resource Exchange
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top