หรือคุณหมายถึง %candyfloß%?
Search result for

*candyfloss*

(4 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: candyfloss, -candyfloss-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candyfloss[N] ขนมสายไหม, See also: ขนมชนิดหนึ่งทำจากน้ำตาลที่ปั่นเป็นปุยพันอยู่บนด้ามไม้, Syn. cotton candy

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Candyfloss?สายไหม? Ernest & Celestine (2012)
Life is like candyfloss, spun of hopes and dreamsชีวิตก็เหมือนสายไหม กรอความหวังและความฝัน Like Stars on Earth (2007)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 candyfloss \candyfloss\ n.
   a candy made by spinning sugar that has been boiled to a high
   temperature; -- called commonly {cotton candy}.
 
   Syn: spun sugar.
     [WordNet 1.5]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*candyfloss *

 


  

 
candyfloss
 • ขนมสายไหม: ขนมชนิดหนึ่งทำจากน้ำตาลที่ปั่นเป็นปุยพันอยู่บนด้ามไม้ [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top