Search result for

*bunch*

(179 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bunch, -bunch-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bunch[VT] มัด
bunch[VT] จับกันเป็นก้อน, See also: รวมกันเป็นกลุ่ม, Syn. group, Ant. divide
bunch[N] กลุ่ม, See also: ดง, พวง, รวง, เครือ
bunch[N] หมู่คน, See also: พวก, กลุ่ม, Syn. group, Ant. individual
bunchy[ADJ] เป็นพวง, See also: ช่อ, เครือ
bunch up[PHRV] ทำให้เบียดกันแน่น, See also: ทำให้แน่น, ทำให้แออัด, กำแน่น
huneybunch[SL] หวานใจ, See also: สุดที่รัก
bunches of fives[SL] หมัด, See also: กำปั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bunch(บันชฺ) {bunched,bunching,bunches} n. กลุ่ม,ช่อ,พวง,เครือ,พวก,ก้อน,ปุ่ม,รังแร่เล็ก vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม,มัดเป็นกลุ่ม,ร้อยเป็นพวง,มัดเป็นช่อ,รวมเป็นกอง, Syn. cluster
bunchbacked(บันชฺ'แบคดฺ) adj. หลังคร่อม
bunchy(บัน'ชี) adj. เป็นช่อ ๆ ,เป็นพวง,เป็นกลุ่ม,ซึ่งยื่นออกมา, See also: bunchiness n. ดูbunchy
honeybunchn. ที่รัก,น้ำผึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bunch(n) พวง,กลุ่ม,ช่อ,เครือ(กล้วย),ก้อน,ปุ่ม
bunch(vi,vt) มัด,รวบ,รวมกัน,ร้อยเป็นพวง,จับเป็นก้อน,โป่ง,พอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A sleeping bag and a bunch of brooks brothers shirts.ถุงนอนกับกองเสื้อผ้าเก่าๆ Chuck in Real Life (2008)
Oh, they're hidden. there's a bunch all around the gallery.โอ้พวกเขาเอามันออกไปจากแกลอรี่แล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
What a bunch of Unitologist bullshit.ไอ้พวกบ้ายูนิโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
And phoned a bunch of times. Foreman called him.และคุยโทรศัพท์พักใหญ่ และโฟร์แมนโทรถึงเขา Not Cancer (2008)
There were a bunch of statements in there fromมันเป็นสเตทเม็นท์จาก Adverse Events (2008)
A bunch of nerves Controls the tempo of the heart.สาขาของเส้นประสาท\ ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ Adverse Events (2008)
Maybe you go out to bars and pick up a bunch of women.บางทีคุณอาจจะออกไปที่บาร์ แล้วก็ไปหิ้วสาวกลับมาสักคน Lucky Thirteen (2008)
There's a bunch of drugs that can lower a seizure threshold.มียาอยู่กลุ่มหนึ่ง ที่จะทำให้ชักน้อยลง threshold. The Itch (2008)
To take a bunch of sick people hostage.ที่จี้เอากลุ่มคนป่วยเป็นตัวประกัน Last Resort (2008)
I found these matches next to a bunch of her empty thumb bags.ฉันเจอยาพวกนี้ตรงข้าง ถุงขนาดเท่าหัวแม่โป้งของเธอ Pilot (2008)
It wasn't a bunch of people running around in spandex.มันไม่ใช่แค่กลุ่มคนบางพวก ที่วิ่งไปมาในชุดยูนิฟอร์มต่างๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Truly a bunch of trashเหลวไหล Iljimae (2008)
Last month a drifter swallowed a bunch of pills and died.เดือนที่แล้ว นกนางแอ่นเป็นโรคตาย Heartbreak Library (2008)
- No. Just a bunch of useless skills. Wrong books.ไม่เห็นจะสอนอะไรดีๆเลย/ อ่านตำราผิดเล่มนะสิ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Not one hour from this very door we were accosted by... .. a bunch of ruffians...เกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงที่นี่ เราถูกคุกคามมาตลอดทาง... ..จากพวกนักเลงข้างถนน.. The Secret of Moonacre (2008)
Another bunch of smalltimers.ก็แค่โจรกระจอก The Dark Knight (2008)
You guys are a bunch of suck-ups.พวกนายนี่มันช่างสอพลอจริงๆ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
A bunch of dumb rednecks? - No.พวกบ้านนอกโง่ ๆ เหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
This is gonna sound crazy, but, basically... we were on a plane to Amsterdam... and we got mistaken for terrorists and we got sent to Guantanamo Bay... and then we escaped and snuck into America with a bunch of Cubans... and now we're trying to get to Texas... where there's a guy who can help us out... and he's getting married to Kumar's ex-girlfriend.เราอยู่บนเครื่องบินจะไปอัมสเตอร์ดัม... แล้วเราก็โดนเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ก่อการร้าย เราถูกส่งไปอ่าวกวนเตนาโม... แล้วเราก็หนีมา แอบเข้าอเมริกามากับกลุ่มคนชาวคิวบา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Yeah, well at least Vanessa's not in Amsterdam... getting plowed by a bunch of European dudes.ใช่ แต่อย่างน้อย วาเนสซ่าก็ไม่อยู่อัมสเตอร์ดัม... ให้พวกหนุ่มยุโรปคอยรุมตอมอยู่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Guy crashed into a bunch of wine bottles.มีคนนึงเดินไปชนกองขวดไวน์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
He´s a powerful spiritualist. We had him take a look at a bunch of photos.เค้าเป็นเทพด้านนี้ ดูรูปพวกนี้ดิ Shutter (2008)
My life's work, destroyed by a bunch of unread, solecistic thugs!สิ่งที่ฉันสะสมมาชั่วชีวิตกลับต้องมาถูก พวกโจรกระจอกไร้การศึกษามาทำลาย Inkheart (2008)
There are a bunch of murderous thugs up there.มีพวกโจรฆ่าคนอยู่บนนั้น เป็นสิบๆ คน Inkheart (2008)
Those bunch!ไอ้พวกนั้น! Episode #1.5 (2008)
But I didn't expect I would nearly be killed by a bunch of kids.แต่.. ฉันไม่คิดว่า ฉันเกือบถูกฆ่า เพราะไอ้เด็กพวกนี้ Episode #1.5 (2008)
This vicious bunch!ไอ้พวกชั่วช้า! Episode #1.7 (2008)
I don't know about this, Michael. It's getting pretty clear why they hired a bunch of cons to do this job.เราเกือบจะทำได้อยู่แล้ว ทำไมเราไม่จ้างพวกมิจฉาชีัพล่ะ Breaking and Entering (2008)
It's because we're expandable. Who's gonna care if a bunch of crooks wind up dead?ใครจะแคร์ล่ะ ถ้าพวกนั้นตาย Breaking and Entering (2008)
... movea bunchof moneyinandout.โอนเงินเข้าออก ประมาณนั้น 24: Redemption (2008)
It's just a bunch of cement and 2-by-4's, right?ก็แค่ซีเมนต์1ถุงกับแผ่นไม้2x4เท่านั้นเอง,ใช่ไหม 24: Redemption (2008)
No, really, we are just a bunch of misfits.ไม่อ่ะ เรามันพวกแปลกประหลาด The House Bunny (2008)
A bunch of snooty bitches!ไอหมาจองหอง The House Bunny (2008)
I see... I mean, a bunch of people have them.ใครๆเขาก็มีกันทั้งนั้นไม่ใช่เหรอ Burn After Reading (2008)
I don't know. He could have a bunch. This dude is super well-connected.ฉันไม่รู้ อาจมีอยู่กลุ่มใหญ่ หมอนี่มันเป็นพวกเส้นก๋วยจั๊บ Pineapple Express (2008)
And you'll blow a bunch of dudes and become a lesbian... and I'll be here in fucking Clark County doing shit-all.คุณจะอึ๊บผู้ชายเป็นร้อย แล้วกลายเป็นเลสเบี้ยน ส่วนผมต้องนั่งจับเจ่าอยู่ที่บ้านนอก Pineapple Express (2008)
War? A bunch of morons warring against us?มีคนถูกฆ่าทุกวัน Gomorrah (2008)
You were involved in an oil deal with a bunch of Russians that went south.คุณเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาน้ำมัน พวกรัสเซียมากมายที่มีเรื่องอยู่ Taken (2008)
What a bunch of amateurs. I mean, you've studied, for Christ's sake.สิ่งที่พวงของมือสมัครเล่น ฉันหมายความว่าคุณได้ศึกษาเพื่อประโยชน์ของพระคริสต์ Revolutionary Road (2008)
Even though it does bunch up when I run for the bus.แต่มันมารวมกันทุกครั้งที่วิ่งขึ้นรถ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I just don't know if I need to wear a bra to make me look more mature, or if it'll just go bunchy under my top and make me look fatter.จะได้ดูเป็นผู้ใหญ่ หรือถ้าทำให้มันรัดๆหน่อย จะได้ดูมีเนื้อมีหนังขึ้น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You're wanted for murder,fraud,arson,a whole bunch of other stuff I can't remember.วางเพลิง นั่นหลักๆ เรื่องปลีกย่อยผมจำไม่ได้ Eggtown (2008)
She came up to me just like you said and offered me a bunch of cash to talk behind your back.เธอมาหาฉันอย่างที่นายบอก แล้วเสนอเงินให้ฉัน ให้หักหลังนาย Dirt Nap (2008)
That book of yours-- it's just a bunch of coordinates in there,right?หนังสือของแก มีพิกัดบอกอยู่แค่นั้นใช่มั้ย? Dirt Nap (2008)
It's just a bunch of,uh,numbers and dates.มันเป็นแค่ชุดตัวเลข แล้วก็วันที่ Dirt Nap (2008)
It's just a bunch of coordinates in there, right?มีแค่ชุดของพิกัดตำแหน่ง ใช่มั้ย Hell or High Water (2008)
I got to give a briefing to a bunch of higher-ups.ฉันต้องไปรายงาน อะไรให้พวกนายๆนิดหน่อย The Price (2008)
And offered me a bunch of cashและเสนอเงินให้กับฉัน Boxed In (2008)
They say he killed a whole bunch of people, man.เค้าว่ามันฆ่าคนไปมหาศาลเลยนะ Gamer (2009)
The Petrellis were never exactly a warm and fuzzy bunch.ตระกูลเพรทเทลลี่ไม่เคยแน่นอน อบอุ่นและน่ากอด Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bunchA bunch of people thrust their way toward the rear exit.
bunchAll you do is string together a bunch of farfetched ideas. I can't understand a word of it.
bunchAnd he pointed to a bunch of high grass.
bunchEvery one of us who ridiculed his business plan as a bunch of hokum should be embarrassed we did.
bunchGrapes grow in bunches.
bunchHe came bearing a large bunch of flowers.
bunchI bought three apples and two bunches of grapes for dessert at the market.
bunchI gave a bunch of roses to her in return for her hospitality.
bunchI hear you Irish are a bunch of drinkin' fools?
bunchKen told me he got 95 on the math exam, but that's a bunch of baloney.
bunchThe young man saved the girl from a bunch of hoodlums.
bunchThree boys climbed the trees like a bunch of monkeys.
bunchYears ago she used to hang around with a bunch of bikers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครือ[N] bunch of bananas, Example: ฉันตัดกล้วยโดยใช้พร้าฟันต้นให้ใกล้ระดับเครือห่างจากพื้นมาก, Count unit: เครือ, Thai definition: งวงที่มีหวีกล้วยติดยู่
เครือเถา[N] bunch of vine, See also: cluster of vine, Syn. เถาวัลย์, Example: ไม้ไผ่ผ่าซีกที่ผูกเรียงกันด้วยหวายหรือเชือกเครือเถาเรียกว่า เรือก, Count unit: ต้น, Thai definition: พรรณไม้เลื้อย, ไม้เถาวัลย์, ไม้เลื้อย
ปอย[N] tuft, See also: bunch, a lock of hair, wisp, Syn. กระจุก, Example: ทรงผมยอดนิยมของคุณผู้ชายยุคก่อนจะต้องมีผมปอยหนึ่งตกหน้าผาก, Count unit: ปอย, กระจุก, Thai definition: กลุ่มก้อนหรือกระจุกเล็กๆ ของสิ่งที่เป็นเส้น เป็นฝอยอย่างเส้นด้าย หญ้า ผม หรือขนเช่น ขนนก ผม เป็นต้น
พวง[N] string, See also: cluster, bunch, Example: ดอกไม้ที่ใช้ร้อยเป็นพวงอุบะใช้ดอกลั่นทมเป็นพื้นหรือไม่ก็ใช้ดอกบานบุรีมาผสม, Count unit: พวง, Thai definition: กลุ่มของสิ่งที่ห้อยย้อยไปทางเดียวกัน
พวง[CLAS] bunch, See also: string, cluster, Syn. กลุ่ม, ช่อ, Example: ธเนศซื้อพวงมาลัย 2 พวง แขวนหน้ารถ, Thai definition: สิ่งที่ห้อยย้อยลงมา
พวงกุญแจ[N] key ring, See also: bunch of keys, Example: สมัยก่อนผู้หญิงไทยนิยมเหน็บพวงกุญแจพวงโตไว้กับเข็มขัดคาดเอว, Count unit: พะวง, Thai definition: ลูกกุญแจที่ร้อยรวมกันเป็นวง
พัว[ADJ] clustered, See also: bunched, Thai definition: เป็นพวง
มัด[CLAS] bundle, See also: bunch, package, parcel, faggot, truss, sheaf, Example: เขาหิ้วไม้ไผ่ได้ถึงเที่ยวละ 7 มัด น้อยคนที่จะทำได้อย่างเขา, Thai definition: ลักษณนามเรียกของบางอย่างที่ผูกรัดเข้าด้วยกัน เช่น ฟืน 2 มัด
ทะลาย[N] coconut cluster, See also: coconut bunch, Example: เขาใช้ไม้ไผ้ผูกเคียวลำยาวๆ สอยเกี่ยวเอาทะลายหมากลงมา, Count unit: ทะลาย, Thai definition: ช่อผลของหมากมะพร้าวเป็นต้นที่ออกลูกเป็นกลุ่มรวมกัน
รองทรง[N] a hair style short in back but long on top, See also: fashion of wearing the hair in a long tuft or bunch, Thai definition: ทรงผมผู้ชายที่ตัดข้างล่างสั้นข้างบนยาว
มกุล[N] cluster, See also: bunch, group, Syn. กลุ่ม, พะวง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระจุก[N] tuft, See also: cluster, clump, bunch, pinch, Syn. กลุ่ม, Thai definition: สิ่งที่รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม
กำ[CLAS] handful, See also: bunch, wisp, bundle, Example: ดอกไม้ 3 กำใหญ่ๆ ถูกนำมาจัดเป็นช่ออย่างงดงาม, Thai definition: ลักษณนามเรียกดอกไม้ ผักหรือหญ้าที่มัดไว้
ขมวด[CLAS] bundle, See also: bunch, wisp, Example: คุณยายซื้อหัวหอมมา 2 ขมวดจากตลาด, Thai definition: ลักษณนามเรียกของที่ขมวดอย่างนั้น เช่น หัวหอม 4 ขมวด
จุก[N] tuft, See also: bunch, topknot, Syn. ผมจุก, หัวจุก, Example: หัวนาคที่เขาพระวิหารเป็นหัวนาคที่ไม่มีจุก, Count unit: จุก, Thai definition: ผมเด็กๆ ที่ขมวดเอาไว้ตรงขม่อม
ช่อ[N] bouquet, See also: cluster, bunch, corsage, Count unit: ช่อ, Thai definition: ใบไม้หรือดอกไม้ที่แตกออกเป็นพวง
ตกเครือ[V] put forth fruit, See also: put forth fruit in bunches (used only for bananas), Syn. ออกเครือ, Example: กล้วยแต่ละต้นจะตกเครือเพียงครั้งเดียว
พรวน[N] group, See also: group, bunch, cluster, crowd, Syn. กระจุก, กลุ่ม, พะวง, Example: ไม่ว่าชายแก่ผู้นั้นจะเดินไปทางไหนก็จะมีสุนัขเดินตามเป็นพรวน
พรวน[N] group, See also: group, bunch, cluster, crowd, Syn. กระจุก, กลุ่ม, พะวง, Example: ไม่ว่าชายแก่ผู้นั้นจะเดินไปทางไหนก็จะมีสุนัขเดินตามเป็นพรวน
ทั้งนั้น[ADV] all (of it), See also: all, every, the whole bunch, altogether, Syn. ทั้งหมด, Example: ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนกันทั้งนั้น, Thai definition: ทั้งหมดโดยไม่ยกเว้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; corsage   FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
ช่อ[n.] (chø) EN: [classifier : bunches of flowers]   FR: [classificateur : bouquets de fleurs]
จุก[n.] (juk) EN: bunch ; turf   
กำ[n.] (kam) EN: [classif. : handful ; bunch ; wisp ; bundle]   
เครือกล้วย[n. exp.] (khreūa klūay) EN: bunch of bananas   
เครือเถา[n.] (khreūathao) EN: bunch of vine   
กระจุก[n.] (krajuk) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch   FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
มัด[n.] (mat) EN: [classifier : bundles ; bunches ; packages ; parcels ; faggots ; truss ; sheaves]   FR: [classificateur : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]
พัว[adj.] (phūa) EN: clustered ; bunched   
พวง[n.] (phūang) EN: cluster ; bunch ;   FR: grappe [f]
พวงกุญแจ [n. exp.] (phūang kunjaē) EN: key ring ; bunch of keys   FR: trousseau de clefs [m]
ทั้งนั้น[adv.] (thang-nan) EN: all (of it) ; all ; every ; the whole bunch ; altogether   FR: tout ; tous
ต้นหอมญี่ปุ่น[n. exp.] (ton høm Yīpun ) EN: Japanese Bunching Onion   
หวี[n.] (wī) EN: [classifier : bunches of bananas]   FR: [classificateur : régimes de bananes]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUNCH    B AH1 N CH
BUNCHE    B AH1 N CH
BUNCHY    B AH1 N CH IY0
BUNCHED    B AH1 N CH T
BUNCHES    B AH1 N CH AH0 Z
BUNCHING    B AH1 N CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bunch    (v) (b uh1 n ch)
bunched    (v) (b uh1 n ch t)
bunches    (v) (b uh1 n ch i z)
bunching    (v) (b uh1 n ch i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blumenstrauß {m}; Strauß {m} Blumen | Blumensträuße {pl}; Sträuße {pl} | einen (Blumen-) Strauß bindenbouquet; bunch of flowers | bouquets | to make up a bouquet [Add to Longdo]
Bündel {n}; Bund {m}; Strauß {m} | Bündel {pl}bunch | bunches [Add to Longdo]
Büschel {n}bunch [Add to Longdo]
Haufen {m}; Gruppe {f} | ein jämmerlicher Haufencluster | a pathetic bunch [Add to Longdo]
Haufen {m}bunch [Add to Longdo]
Schlüsselbund {m} | Schlüsselbunde {pl}bunch of keys | bunches of keys [Add to Longdo]
Traube {f} | Trauben {pl}bunch of grapes | bunches of grapes; grapes [Add to Longdo]
bündelnto bale; to bunch [Add to Longdo]
traubenförmig {adj}bunchy [Add to Longdo]
Buckelwal {m}; Knurrwal {m} [zool.]humpback whale; humpbacked whale; hunchback whale; hunchback; bunch whale; knucklehead (Megaptera novaeangliae) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チモール文鳥[チモールぶんちょう, chimo-ru bunchou] (n) Timor dusky sparrow (Lonchura fuscata, Padda fuscata) [Add to Longdo]
一括め[ひとくるめ, hitokurume] (n) one bunch; one bundle; one lot [Add to Longdo]
一纏;一纏め[ひとまとめ, hitomatome] (n) bundle; pack; bunch [Add to Longdo]
一纏まり;一まとまり[ひとまとまり, hitomatomari] (n) (See 一纏) (a) bunch; (a) bundle [Add to Longdo]
一把[いちわ, ichiwa] (n) bundle; bunch [Add to Longdo]
一房[ひとふさ, hitofusa] (n) (See 房・ふさ・2,房・ふさ・3) bunch (of grapes); section (of an orange) [Add to Longdo]
花束[はなたば, hanataba] (n) bunch of flowers; bouquet; (P) [Add to Longdo]
花房[はなぶさ, hanabusa] (n) bunch of flowers [Add to Longdo]
鍵束[かぎたば, kagitaba] (n) bunch of keys [Add to Longdo]
自分中心[じぶんちゅうしん, jibunchuushin] (adj-no) self-centered; stuck on oneself [Add to Longdo]
人文知識;人文知職(iK)[にんぶんちしょく, ninbunchishoku] (n) specialist in humanities (Japanese visa category) [Add to Longdo]
人文地理[じんぶんちり;じんもんちり, jinbunchiri ; jinmonchiri] (n) descriptive geography [Add to Longdo]
千生り;千成り[せんなり, sennari] (n) cluster; bunch [Add to Longdo]
束(P);把[たば, taba] (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P) [Add to Longdo]
束になって掛かる[たばになってかかる, tabaninattekakaru] (exp,v5r) to attack all in a bunch; to attack all at once [Add to Longdo]
束になる[たばになる, tabaninaru] (exp,v5r) to form a group; to form a bunch [Add to Longdo]
団子[だんご, dango] (n) (1) dango; dumpling (usu. sweet); doughboy; (2) ball-shaped object; something round; (3) lump; group; bunch; knot; tight crowd [Add to Longdo]
団子状態[だんごじょうたい, dangojoutai] (n) being bunched up together; being crowded together [Add to Longdo]
二束[ふたたば, futataba] (n) two bunches; two bundles [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) group; gang; bunch [Add to Longdo]
美文調[びぶんちょう, bibunchou] (n) an ornate style [Add to Longdo]
分地[ぶんち, bunchi] (n,vs) parceling out an estate [Add to Longdo]
分注[ぶんちゅう, bunchuu] (n,vs) dispensing (e.g. reagent from a pipette); dispensation [Add to Longdo]
分注器[ぶんちゅうき, bunchuuki] (n) dispensing burette [Add to Longdo]
文治[ぶんち;ぶんじ, bunchi ; bunji] (n) (1) civil administration; (2) (ぶんじ only) Bunji era (1185.8.14-1190.4.11) [Add to Longdo]
文治主義[ぶんじしゅぎ;ぶんちしゅぎ, bunjishugi ; bunchishugi] (n) governing by law and reason rather than by military force [Add to Longdo]
文中[ぶんちゅう, bunchuu] (exp) (1) in the document; (n) (2) Bunchuu era (of the Southern Court) (1372.4.?-1375.5.27); (P) [Add to Longdo]
文調[ぶんちょう, bunchou] (n) writing style [Add to Longdo]
文鳥[ぶんちょう, bunchou] (n) Java sparrow; Java rice finch (Lonchura oryzivora, Padda oryzivora) [Add to Longdo]
文鎮[ぶんちん, bunchin] (n) paperweight [Add to Longdo]
聞知[ぶんち, bunchi] (n,vs) learn of [Add to Longdo]
房(P);総[ふさ, fusa] (n) (1) tuft; tassel; (2) bunch (of grapes, etc.); (3) section (of an orange, etc.); (P) [Add to Longdo]
鈴生り;鈴なり[すずなり, suzunari] (n) (1) bunches (e.g. of fruit); clusters; (adj-no) (2) crammed (e.g. with people); overflowing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘟噜[dū lu, ㄉㄨ ㄌㄨ˙, / ] bunch; cluster; classifier for bunched objects; to hang down in a bunch; to droop [Add to Longdo]
成串[chéng chuàn, ㄔㄥˊ ㄔㄨㄢˋ, ] cluster; bunch [Add to Longdo]
[kǔn, ㄎㄨㄣˇ, ] a bunch; tie together; bundle [Add to Longdo]
散束[sàn shù, ㄙㄢˋ ㄕㄨˋ, ] scattering of bundle (of electrons in vaccuum tube); debunching [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, ] to bind; bunch; bundle; classifier for bunches, bundles, beams of light etc; to control; surname Shu [Add to Longdo]
燕雀乌鹊[yàn què wū què, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] lit. sparrow and swallow, crow and magpie; fig. any Tom, Dick or Harry; a bunch of nobodies [Add to Longdo]
矮子里拔将军[ǎi zi li bá jiāng jūn, ㄞˇ ㄗ˙ ㄌㄧ˙ ㄅㄚˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, / ] lit. choose a general from among the dwarfs; fig. choose the best person available (out of a mediocre bunch) [Add to Longdo]
穴播[xué bō, ㄒㄩㄝˊ ㄅㄛ, ] bunch planting [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] crowded; framework for silkworms; gather foliage; bunch; classifier for bunched objects [Add to Longdo]
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ, / ] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow [Add to Longdo]
[kǔn, ㄎㄨㄣˇ, / ] a bunch; tie together [Add to Longdo]
花簇[huā cù, ㄏㄨㄚ ㄘㄨˋ, ] bunch of flowers; bouquet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunch \Bunch\, v. i. [imp. & p. p. {Bunched}; p. pr. & vb. n.
   {Bunching}.]
   To swell out into a bunch or protuberance; to be protuberant
   or round.
   [1913 Webster]
 
      Bunching out into a large round knob at one end.
                          --Woodward.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunch \Bunch\ (b[u^]nch; 224), n. [Akin to OSw. & Dan. bunke
   heap, Icel. bunki heap, pile, bunga tumor, protuberance; cf.
   W. pwng cluster. Cf. {Bunk}.]
   1. A protuberance; a hunch; a knob or lump; a hump.
    [1913 Webster]
 
       They will carry . . . their treasures upon the
       bunches of camels.          --Isa. xxx. 6.
    [1913 Webster]
 
   2. A collection, cluster, or tuft, properly of things of the
    same kind, growing or fastened together; as, a bunch of
    grapes; a bunch of keys.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining) A small isolated mass of ore, as distinguished
    from a continuous vein. --Page.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunch \Bunch\, v. t.
   To form into a bunch or bunches.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top