Search result for

*bracelet*

(91 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bracelet, -bracelet-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bracelet[N] ทองกร, See also: กำไลข้อมือ, วลัย, ทองกร, ทองปลายแขน, พาหุรัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bracelet(เบรส'ลิท) n. กำไลมือ,กุญแจมือ, See also: bracelets n. กุญแจมือ, Syn. handcuffs

English-Thai: Nontri Dictionary
bracelet(n) กำไล,สร้อยข้อมือ,กุญแจมือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Braceletsสร้อยข้อมือ [TU Subject Heading]
Bracelet Testการทดสอบในโรครูมาตอยด์โดยการกดปลายล่างกระดูกแขน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He still had his bracelet on.เขาอายุ70แล้วโลอีส เข้าออกรพ. ป็นส่วนใหญ่ Committed (2008)
Those are GPS tracking bracelets.นั่นมันเครื่องติดตามตัวนี่ Death Race (2008)
Bracelet fell in.สร้อยข้อมือร่วงลงไปค่ะ New York, I Love You (2008)
Yep. And the bracelet matches.ใช่แล้ว และสร้อยข้อมือก็เข้ากันด้วย New York, I Love You (2008)
Uh, earrings, uh, bracelet-่ตุ้มหูเอย กำไลเอย Marley & Me (2008)
Right now-- we can worry about the ankle braceletsตอนนี้ เราก็แค่กังวลเกี่ยวกับไอ้กำไลข้อเท้านี่ Shut Down (2008)
It's a bracelet I found unpacking.สร้อยข้อมือ.. พ่อเจอมันตอนย้ายของ Invictus (2009)
He wasn's too happy when we took his bracelet though.เขาดูไม่มีความสุขเลย พอเราเอาสร้อยข้อมือของเขามา Law Abiding Citizen (2009)
I've got your bracelet all polishedผมได้สร้อยข้อมือของคุณมาแล้ว ผมขัดเงา In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I'm really sorry about the bracelet, Mrs. Solis.ผมขอโทษนะครับคุณนายโซลิส เรื่องสร้อยข้อมือ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I really wanted to buy this bracelet I saw todayก็แค่ ฉันอยากซื้อสร้อยข้อมือที่ฉันเห็นวันนี้มาก ๆ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I see you got your bracelet after all.โอ้ ในที่สุดคุณก็ซื้อสร้อยข้อมือมาจนได้ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
My mother's charm bracelet.สร้อยข้อมือ เครื่องลางของแม่ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Serena's mom gave her that bracelet. It's been in the family for years.แม่ของเซรีน่าเป็นคนเอาสร้อยเส้นนั้นให้เธอ มันเป็นสมบัติของครอบครัวมาหลายปีแล้ว The Wrath of Con (2009)
SHE'S A SOCIALITE MISTAKENLY ACCUSED OF STEALING A BRACELET.หล่อนเป็นคนเด่นในสังคมที่โดนป้ายสี กล่าวหาว่าขโมยสร้อยข้อมือนะ Valley Girls (2009)
This is gonna sound stupid, but I was wearing one of those, uh... friendship bracelets.นี่มันอาจจะดูงี่เง่า แต่ฉันใส่ไอ้นั่น.. สร้อยข้อมือแห่งมิตรภาพอยู่ No More Good Days (2009)
You putting on that bracelet...นายใส่ สร้อยข้อมือ White to Play (2009)
Did you get that helping your dad remove his ankle bracelet?คุณได้นั่นมา ตอนที่ช่วยพ่อคุณ ถอดสายรัดข้อเท้าใช่มั๊ย? In Plane Sight (2009)
He came out of nowhere, and he had on this hospital bracelet that I was able to get off and call his dad.เขามาจากไหนก็ไม่รู้ และเขามีป้ายข้อมือ ของโรงพยาบาล และฉันก็ได้แกะออกมา และติดต่อไปยัง พ่อเขาแล้ว Scary Monsters and Super Creeps (2009)
That's a beautiful bracelet.กำไลมือนั่นสวยมาก The Sins of the Father (2009)
It's a healing bracelet. It will help you sleep. I couldn't.มันคือกำไลแห่งการรักษา จะช่วยให้เจ้าหลับได้ ไม่เป็นไร The Sins of the Father (2009)
Morgause gave you that bracelet?มอร์กัสให้กำไลแก้เจ้า ? The Sins of the Father (2009)
While I was treating her wound, I noticed that she wore a bracelet.ในขณะที่ฉันกำลังรักษาแผลนาง,ข้าสังเกตเห็นว่าเธอสวมกำไรข้อมือ. The Sins of the Father (2009)
There is only one person other than Morgana who would have cause to wear such a bracelet.มีเพียงคนเดียวนอกจากเลดีมอร์กาน่า ที่จะสวนกำไรนั้นได้ The Sins of the Father (2009)
- No, no, no, it's a bracelet. You put 'em on.ไม่ๆๆ มันคือสร้อยข้อมือ เธอต้องสวมมันน่ะ Comparative Religion (2009)
I'm wearing this jesus bracelet 'cause it gets me chicks.ผมกำลังสวมสร้อยข้อมือพระเยซูอยู่นี่ เพราะมันทำให้สาวมาติด Comparative Religion (2009)
Lady Rathford reports... her emerald bracelet has disappeared.เลดี้แรทฟอร์ดแจ้งว่า... สร้อยมรกตของเธอเกิดหายไป Sherlock Holmes (2009)
Show your bracelets.โชว์สายรัดข้อมือ Sex and the City 2 (2010)
Show your bracelet.สายรัดข้อมือ Sex and the City 2 (2010)
Look. So she checks up on me every once in a while? Ankle bracelet.ที่ 2 ยังคงประหลาดใจอยู่ Our Family Wedding (2010)
- What does your bracelet say?- "ม.จ.ท.ย." The Power of Madonna (2010)
My mom's charm bracelet.สร้อยนำโชคของแม่ผม Chuck Versus the Three Words (2010)
This charm bracelet looks like what some sucker in love might wear.สร้อย นี่เหมือนกับที่ พวกคู่รักใส่กันเลย Chuck Versus the Three Words (2010)
You'll wear an ankle bracelet for six months and if you behave, you'll have it off in three.เธอจะถูกล่ามโซ่ติดคุก ระยะเวลา 6 เดือน และถ้าเธอประพฤติตัวดี เธอจะถูกลดโทษเหลือ 3 เดือน NS (2010)
And, um, I made this bracelet for jeremy,และ ผมทำสายข้อมือสำหรับเจอเรมี่ด้วย Unpleasantville (2010)
We say we disapprove, we'll just drive her further into his hemp-braceleted arms.จะกลายเป็นยิ่งยุให้หล่อน เข้าไปหาอ้อมแขนอวลกัญชาของเขา Romantic Expressionism (2010)
You lost your bracelet.พ่อทำสร้อยข้อมือถักหาย Queen Sacrifice (2010)
I like your bracelet.ฉันชอบกำไลมือของคุณ Let the Right One In (2010)
How about losing these stupid bracelets?รู้สึกอย่างไรบ้างล่ะ ที่สูญเสีย สร้อยข้อมือเส้นนี้ไป? The Body and the Bounty (2010)
That is my bracelet.นั่นเป็นกำไลถักของฉัน The Bones That Weren't (2010)
I've used my bracelet before to open a portal.ฉันใช้กำไลของฉันเพื่อเปิดประตุมาก่อน Supergirl (2010)
Your bracelet seemed to repel the darkness, not send it away.ทึ่กำไลของคุณสามารถทำลายความชั่วร้ายได้ อย่าทิ้งมันล่ะ Supergirl (2010)
I don't think the bracelet will work as a portal.ฉันไม่คิดว่ากำไลจะเป็นทางผ่าน Supergirl (2010)
That's a good idea. Oh, is this Milo's hospital bracelet?นั่นเป็นความคิดที่ดีเลย โอ้นี่กำไลข้อมือของไมโลจากโรงพยาบาลนิ Double Identity (2010)
Milo's bracelet says his blood type is o-negative.กำไลของไมโลมันเขียนว่าเค้ากรุ๊ปเลือดโอลบหนิ Double Identity (2010)
Milo's bracelet says his blood type is o-negative.สายที่ข้อมือของไมโลเขียนว่าเลือดกรุ๊ปโอลบนิ The Undergraduates (2010)
I'll show you, watch. Let me see that bracelet.ฉันจะทำให้ดู ขอสร้อยคอมือนั้นหน่อย The Sacrifice (2010)
It's, uh... it's the same as the bracelet Elena gave you.นี่มัน.. เอ่อ มันเหมือนกับ จี้ห้อยคอที่เอเลน่าให้นาย Brave New World (2010)
I've had Alison's bracelet Since the day we found it in the woods,ฉันเก็บกำไลของอัลลิสันไว้ ตั้งแต่เราเจอในป่า Can You Hear Me Now? (2010)
Alison's bracelet!กำไลอัลลิสัน! Can You Hear Me Now? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
braceletThis bracelet is more expensive than that one.
braceletThis watch is as expensive a gift as that bracelet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้อยข้อมือ[N] bracelet, Example: ผมไม่ลืมที่จะส่งสร้อยข้อมือให้ยายก่อนออกเดินทาง, Count unit: เส้น, Thai definition: สร้อยสวมข้อมือ
กุญแจมือ[N] handcuffs, See also: bracelets, shackles, Example: นายตำรวจออกคำสั่งให้จ่าจับมือผู้ต้องหาไพล่หลังสวมกุญแจมือ, Count unit: คู่, Thai definition: ห่วงเหล็กมีกุญแจไข สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ใส่ข้อมือผู้ต้องหา
พาหุรัด[N] bracelet, Syn. ทองต้นแขน, Example: นางรำที่ต้องใส่พาหุรัดแน่นๆ จะรู้สึกเจ็บบ้างหรือเปล่า, Count unit: ขอน, ข้าง, คู่, Thai definition: เครื่องประดับชนิดหนึ่ง สวมรัดต้นแขน
วลัย[N] bracelet, See also: armlet, Syn. กำไลมือ, ทองกร, Count unit: วง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทองกร[N] bracelet, See also: armlet, Syn. ทองพระกร, กำไลมือ, สร้อยข้อมือ, กำไลแผง, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับสวมข้อมือเป็นแผ่นเงินหรือแผ่นทอง ทำเป็นวงโค้ง มีลวดลาย ประดับพลอย, Notes: (ราชา)
ทองปลายแขน[N] gold bracelet, Count unit: วง, อัน, Thai definition: เครื่องประดับชนิดหนึ่ง สวมรัดข้อมือ
กำไล[N] bangle, See also: bracelet, anklet, Example: ผู้หญิงจีนนิยมใส่กำไลหยก, Count unit: ขอน, วง, Thai definition: เครื่องประดับสำหรับสวมข้อมือ มีลักษณะเป็นวงกลม ทำด้วยทอง หยก เป็นต้น
ก้านบัว[N] leg bracelets, See also: anklet bracelets, Example: นางละครสวมกำไลก้านบัว, Count unit: อัน, Thai definition: กำไลเท้าชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไล[n.] (kamlai) EN: bracelet ; bangle ; anklet   FR: bracelet [m]
พิธีบายศรีสู่ขวัญ[n. exp.] (phithī bāi sī sū khwan) EN: wrist-binding ceremony   FR: rituel de l'offrande du cordon-bracelet [m]
สายสิญจน์[n. exp.] (saīsin) EN: wrist-binding string ; wrist string ; holy thread   FR: cordon-bracelet porte-bonheur [m] ; cordelette bénie [f]
สร้อยข้อมือ[n. exp.] (søi khømeū) FR: bracelet [m]
ทองกร[n.] (thøngkøn) EN: gold bracelet ; armlet   FR: bracelet en or [m]
ทองปลายแขน[n. exp.] (thøng plāikhaēn) EN: gold bracelet   FR: bracelet en or [m]
วง[n.] (wong) EN: [classifier : rings, bracelets ; circles]   FR: [classificateur : bagues, bracelets ; cercles]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRACELET    B R EY1 S L AH0 T
BRACELETS    B R EY1 S L AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bracelet    (n) (b r ei1 s l i t)
bracelets    (n) (b r ei1 s l i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armband {n}; Armreif {m}; Armreifen {m} | Armbänder {pl}; Armreifen {pl} | Armband mit Anhängernbracelet | bracelets | charm bracelet [Add to Longdo]
Diamantarmband {n}diamond bracelet [Add to Longdo]
Fußreif {m}; Fußreifen {m}ankle bracelet [Add to Longdo]
Handschellen {pl}bracelets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレスレット[, buresuretto] (n) bracelet; (P) [Add to Longdo]
ミサンガ[, misanga] (n) good-luck bracelet (por [Add to Longdo]
[くしろ, kushiro] (n) (arch) (See 古墳時代) bracelet (usu. dating from the Kofun period) [Add to Longdo]
手纏;環;鐶[たまき, tamaki] (n) (1) (arch) bracelet (made of stringed jewels or bells and worn at the elbow); (2) bracer (for the elbow of an archer) [Add to Longdo]
腕飾り;腕飾(io)[うでかざり, udekazari] (n) armlet; bracelet [Add to Longdo]
腕輪[うでわ, udewa] (n) bracelet; bangle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手镯[shǒu zhuó, ㄕㄡˇ ㄓㄨㄛˊ, / ] bracelet [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, / ] bracelet; ring (not for finger); to surround; to loop; loop [Add to Longdo]
[chuàn, ㄔㄨㄢˋ, / ] an armlet; bracelet [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, / ] bracelet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bracelet \Brace"let\, n. [F. bracelet, dim. of OF. bracel
   armlet, prop. little arm, dim. of bras arm, fr. L. bracchium.
   See {Brace},n.]
   1. An ornamental band or ring, for the wrist or the arm; in
    modern times, an ornament encircling the wrist, worn by
    women or girls.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of defensive armor for the arm. --Johnson.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top