Search result for

*brace*

(329 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brace, -brace-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brace[VT] รัด, See also: มัด, ยึด, ค้ำ
bracer[N] สิ่งค้ำ, See also: ผู้สนับสนุน
bracer[N] เครื่องดื่มที่กระตุ้น, See also: ยาบำรุงกำลัง, Syn. pick-me-up
embrace[N] การสวมกอดอย่างรักใคร่, See also: การโอบกอด, การกอดแสดงความรัก
embrace[VT] นำมาใช้ (โดยเฉพาะความเชื่อ), Syn. adopt
embrace[VT] รวบรวมเข้ามาให้เป็นส่วนหนึ่ง, Syn. comprise, contain, include
embrace[VT] โอบกอด, See also: โอบ, สวมกอด, กอด, Syn. enfold, hold, hug
embrace[VI] โอบกอด, See also: โอบ, สวมกอด, กอด, Syn. enfold, hold, hug
unbrace[VT] คลายออก, See also: ทำให้คลาย
unbrace[VT] ปลดเอาสายออก, See also: คลายออก, แก้ออก, Syn. relax, loosen
brace up[PHRV] หนุน, See also: เสริม, ช่วยพยุง, สนับสนุน
brace up[PHRV] แข็งแรงขึ้น, See also: เข้มแข็ง, สดชื่นขึ้น, ร่าเริงขึ้น, ชุ่มชื่นขึ้น, Syn. cheer up
bracelet[N] ทองกร, See also: กำไลข้อมือ, วลัย, ทองกร, ทองปลายแขน, พาหุรัด
brace up to[PHRV] เตรียมใจ, See also: พร้อมเผชิญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
bracelet(เบรส'ลิท) n. กำไลมือ,กุญแจมือ, See also: bracelets n. กุญแจมือ, Syn. handcuffs
bracer(เบรส'เซอะ) n. สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน,เครื่องดื่มที่กระตุ้น (โดยเฉพาะเหล้า)
embrace(เอมเบรส') vt. สวมกอด,อุ้ม,อ้าแขนรับ,รวบรวม,ล้อมรอบ,ยึดเอา,รวม,ประกอบด้วย,ลงมือทำ,เข้าใจ. vi. สวมกอด,โอบล้อม., See also: embossable adj. ดูembrace embossment n. ดูembrace embossr n. ดูembrace, Syn. encircle
unbrace(อันเบรสฺ') vt. ปลดสายออก,คลายออก,แก้ออก,คลายกังวล,ทำให้คลายความตึงเครียด

English-Thai: Nontri Dictionary
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
brace(vt) ค้ำไว้,รั้งไว้,เหนี่ยวไว้,มัดแน่น,หนุนไว้
bracelet(n) กำไล,สร้อยข้อมือ,กุญแจมือ
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
braces(n) สายโยงกางเกง
embrace(n) การสวมกอด,การโอบกอด,การกอด
embrace(vt) สวมกอด,รัด,อ้าแขนรับ,โอบกอด,ล้อมรอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prop root; brace root; stilt rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stilt root; brace root; prop rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orthosis; braceอุปกรณ์พยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brace; orthosisอุปกรณ์พยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brace root; prop root; stilt rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bracesวงเล็บปีกกา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
embraceryการครอบงำผู้ตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Braceletsสร้อยข้อมือ [TU Subject Heading]
Bracelet Testการทดสอบในโรครูมาตอยด์โดยการกดปลายล่างกระดูกแขน [การแพทย์]
Bracesเบรส,อุปกรณ์สำหรับดาม;เบรศ;เครื่องพยุงหลัง;เครื่องพยุงขา;กายอุปกรณ์;เหล็กประกบ;กายอุปกรณ์เสริม [การแพทย์]
Braces, Backกายอุปกรณ์เสริมหลัง [การแพทย์]
Braces, Bowlegกายอุปกรณ์เสริมขาโก่ง [การแพทย์]
Braces, Campกายอุปกรณ์เสริมใช้บังคับข้อตะโพกให้กาง [การแพทย์]
Braces, Elbowกายอุปกรณ์เสริมข้อศอก [การแพทย์]
Braces, Elbow, Freeกายอุปกรณ์เสริมข้อศอกชนิดอิสระ [การแพทย์]
Braces, Four Poster, Cervicalกายอุปกรณ์เสริมคอมีเสาค้ำ4แท่ง [การแพทย์]
Braces, Functionalกายอุปกรณ์เสริมหน้าที่ [การแพทย์]
Braces, Ischial Weight-Bearingกายอุปกรณ์เสริมรับน้ำหนักที่กระดูกก้น [การแพทย์]
Braces, Jewettกายอุปกรณ์เสริมเพื่อพยุงและดัดหลังให้แอ่น [การแพทย์]
Braces, Kneeกายอุปกรณ์เสริมข้อเข่า [การแพทย์]
Braces, Knee Molded Leatherกายอุปกรณ์เสริมเข่าที่ทำด้วยหนัง [การแพทย์]
Braces, Knee, Freeกายอุปกรณ์เสริมข้อเข่าชนิดอิสระ [การแพทย์]
Braces, Knightกายอุปกรณ์เสริมพยุงหลังแบบไนท์ [การแพทย์]
Braces, Knight-Taylorกายอุปกรณ์พยุงหลังแบบไนท์-เทเลอร์ [การแพทย์]
Braces, Knock Kneeกายอุปกรณ์เสริมรักษาขาฉิ่ง [การแพทย์]
Braces, Leg, Shortเบรสขา [การแพทย์]
Braces, Long Legหลักประกันขาชนิดสูง [การแพทย์]
Braces, Milwaukeeกายอุปกรณ์ดัดสันหลังคด [การแพทย์]
Braces, Spinalเบรสของลำตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He still had his bracelet on.เขาอายุ70แล้วโลอีส เข้าออกรพ. ป็นส่วนใหญ่ Committed (2008)
The world sucks, and you didn't have time to brace yourself.โลกมันบัดซบ.และ\ นายไม่ได้มีเวลาที่จะถ่วงตัวเอง Birthmarks (2008)
Brace for impact!เตรียมรับแรงกระแทก Rising Malevolence (2008)
I know who you would rather embrace but it's me you're holding in your arms tonightข้ารู้ว่าในใจของท่านคิดถึงใครอยู่ แต่คืนนี้ขอให้ข้าได้อยู่กับท่าน Portrait of a Beauty (2008)
Now, her father awaits to warmly embrace her.ตอนนี้ คุณพ่อของเธอจะต้องยอมรับเธอและความฝันของเธอด้วยความรัก Scandal Makers (2008)
Shouldn't we, as teachers, try to embrace him?ในฐานะที่เราเป็นครู ก็ควรเข้าใจและโอบอุ้มเค้าสิ Baby and I (2008)
Those are GPS tracking bracelets.นั่นมันเครื่องติดตามตัวนี่ Death Race (2008)
...came running to embrace their only..."โผเข้ามากอดเธอไว้... Inkheart (2008)
Brace yourselves!รักษาตำแหน่งไว้! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Bracelet fell in.สร้อยข้อมือร่วงลงไปค่ะ New York, I Love You (2008)
Yep. And the bracelet matches.ใช่แล้ว และสร้อยข้อมือก็เข้ากันด้วย New York, I Love You (2008)
Uh, earrings, uh, bracelet-่ตุ้มหูเอย กำไลเอย Marley & Me (2008)
Hey, Joanne, just FYI... you've got refrigerator magnets stuck to your brace again.นี่, โจแอน, แค่ FYI... เธอไปเอาแม่เหล็กติดตู้เย็นมาอีกแล้ว เอามาติดอีกแล้ว The House Bunny (2008)
Hey, Super-brace!เฮ้ แม่ซุเปอร์เครื่องยึด The House Bunny (2008)
It's a shame nobody'd be able to see it, you know, under my brace.มันแย่ตรงที่ว่า ใส่ไปก็ไม่มีคนมองเห็นมัน คุณก็รู้ เพราะมันจะอยู่ใต้เครื่องยึดนี่ The House Bunny (2008)
Well, when can you take the brace off?แล้วเมื่อไรเธอจะเอาเครื่องยึดนี่ออกละ? The House Bunny (2008)
Where's your brace?แล้วชุดเกาะของคุณไปไหนซะล่ะ The House Bunny (2008)
And the Braces are the only really suitable people I've ever found for it.จัดฟันและเป็นคนเดียวที่เหมาะสมจริงๆคนที่ฉันเคยพบมัน Revolutionary Road (2008)
I have known that girl since she was barely out of braces.ผมรู้จักเด็กหญิงคนนี้มาตั้งแต่ ยังใส่เหล็กจัดฟันอยู่เลย Pathology (2008)
We need some kind of support brace for the tunnel.เราต้องใช้ของบางอย่างเพื่อจะยันมันไว้ Dirt Nap (2008)
We should have the materials for the braces, but we'll need a a saw to cut them to size.เราต้องมีอุปกรณ์ เราต้องใช้เลื่อยเพื่อตัดให้มันเท่ากัน Dirt Nap (2008)
First,you need to keep building braces to support the tunnel as you go.อย่างแรกแกต้องสร้างคาน เพื่อรับน้ำหนักก่อน Dirt Nap (2008)
I'm gonna go back down and try to salvage some of those braces.ฉันจะลงไปข้างล่าง แล้วพยายามทำคานใหม่ Dirt Nap (2008)
Brace gonna be trickyตัวยึดนั่นมันเป็นกลลวง Under & Out (2008)
Hey, now, don't skimp on the braces up there.เฮ้ อย่าให้ตัวค้ำมันน้อยเกินไปล่ะ Under & Out (2008)
Well, if those braces hold,ถ้าไม้ค้ำนี่เอาอยู่ Under & Out (2008)
This should help make you a decent brace.อ่ะนี่ช่วยรัดได้พอดี Hell or High Water (2008)
Right now-- we can worry about the ankle braceletsตอนนี้ เราก็แค่กังวลเกี่ยวกับไอ้กำไลข้อเท้านี่ Shut Down (2008)
Brace yourself.ทนไว้ The Price (2008)
Use this to brace the sleeve when you pull it through to the other side.เอานี่ค้ำไว้ ตอนที่นายดึงเข้าไปอีกฝั่ง Greatness Achieved (2008)
The brace must have snapped.ไม้ค้ำคงหักไปแล้ว Greatness Achieved (2008)
We just need to brace it.เราต้องค้ำมันไว้ Boxed In (2008)
Brace for impact.พร้อมรับแรงกระทบ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It's a bracelet I found unpacking.สร้อยข้อมือ.. พ่อเจอมันตอนย้ายของ Invictus (2009)
Just as her perky little tits seemed to literally shrink at my touch, so too did the connoisseur's cock fail to launch at the clammy touch of her hand and the lukewarm and loose embrace of her mouth.และนั่นล่ะจุดที่ปัญหามันเกิด ขณะที่อกเชิด ๆ ของเธอ เกือบหดคาลิ้นผม The Girlfriend Experience (2009)
I had a knee brace, you had toe rings.-ไปให้พ้น Duplicity (2009)
Yeah, with that brace and everything, you really looked like you were hurting.ที่รัดขาล่ะ เป็นไงมั่ง ดูแล้วเหมือนทำคุณเจ็บนะ Duplicity (2009)
I had a knee brace, you had toe rings. First toe ring I ever saw, by the way.ผมใส่สายรัดเข่า, คุณใส่แหวนที่นิ้วเท้า ครั้งแรกที่ผมเห็นใส่แบบนั้น Duplicity (2009)
Right off the corner brace?มัดไว้ตรงหัวมุมนั่นน่ะ The Final Destination (2009)
Kneel before it and embrace its truth.นอกจากจะจับดาบสู้ Agora (2009)
- We need to go this way. - All new passengers: - Hit the deck, brace yourselves.เรามีแนวทางดังนี้ 2012 (2009)
He wasn's too happy when we took his bracelet though.เขาดูไม่มีความสุขเลย พอเราเอาสร้อยข้อมือของเขามา Law Abiding Citizen (2009)
We've had a chance to study it, and you might want to brace yourself.เราได้ดูมันอย่างละเอียดแล้วและคุณอาจจะอยากเห็น Double Blind (2009)
"Arms, take your last embrace!"แขนเอยจงโอบกอดครั้งสุดท้าย! The Twilight Saga: New Moon (2009)
I've got your bracelet all polishedผมได้สร้อยข้อมือของคุณมาแล้ว ผมขัดเงา In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I'm really sorry about the bracelet, Mrs. Solis.ผมขอโทษนะครับคุณนายโซลิส เรื่องสร้อยข้อมือ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I really wanted to buy this bracelet I saw todayก็แค่ ฉันอยากซื้อสร้อยข้อมือที่ฉันเห็นวันนี้มาก ๆ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I see you got your bracelet after all.โอ้ ในที่สุดคุณก็ซื้อสร้อยข้อมือมาจนได้ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
- Embrace our fate.. เป็นพรหมลิขิตกันสินะ Remains of the J (2009)
To help people embrace their powers.เพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถบังคับพลังพิเศษได้ Legion (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
braceDesire is embraced in a dream.
braceFather embraced Mother lovingly.
braceHe embraced his son warmly.
braceI braced myself against the crowd.
braceI'd like to have a consultation about getting braces.
braceI feel so cold and I long for your embrace.
braceI'm not afraid of anything after having (verbal) abuse heaped on me like that. In fact I feel braced by it.
braceI think I need braces.
braceMy daughter has braces.
braceShe embraced her brother warmly.
braceThe little boy embraced his dog.
braceThe settlers embraced the Christian religion.
braceThey embraced tightly.
braceThis bracelet is more expensive than that one.
braceThis watch is as expensive a gift as that bracelet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงเล็บปีกกา[N] braces, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ { }
วงเล็บ[N] parentheses, See also: braces, Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายวงเล็บ, เครื่องหมายนขลิขิต, Example: ข้อความที่มีตัวพิมพ์เอนๆ อยู่ในวงเล็บจะบอกถึงที่มาของคำ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องหมายกันข้อความไว้เป็นพิเศษส่วนหนึ่ง
สวมกอด[V] embrace, See also: hug, enfold, cuddle, caress, fondle, Syn. กอด, โอบกอด, Example: เขาสวมกอดเธอด้วยความรักใคร่, Thai definition: เอามือทั้ง 2 ข้าง โอบรัดเข้าไว้ในวงแขน
สร้อยข้อมือ[N] bracelet, Example: ผมไม่ลืมที่จะส่งสร้อยข้อมือให้ยายก่อนออกเดินทาง, Count unit: เส้น, Thai definition: สร้อยสวมข้อมือ
โอบกอด[V] embrace, See also: enfold, encircle, Syn. สวมกอด, กอดรัด, Example: รุ่นพี่ยิ้มให้ฉันแล้วโอบกอดด้วยความรักใคร่เอ็นดู, Thai definition: กอดอ้อมด้วยแขนทั้งสอง
โอบรัด[V] hug, See also: embrace tightly, Syn. โอบ, รัด, Example: แขนของเขาโอบรัดฉันแน่นราวกับจะไม่ปล่อยเลยทีเดียว, Thai definition: เอาแขนรัดไว้
กกกอด[V] hug, See also: embrace, cherish, cuddle, caress, enfold, Syn. กอด, โอบกอด, กอดรัด, Example: คู่รักกกกอดกันโดยไม่อายสายตาผู้คน
รวมถึง[V] include, See also: comprise, embrace, Example: บทความที่นำเสนอนี้ ไม่รวมถึงเครื่องมือที่นำมาใช้ประกอบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอื่น
กุญแจมือ[N] handcuffs, See also: bracelets, shackles, Example: นายตำรวจออกคำสั่งให้จ่าจับมือผู้ต้องหาไพล่หลังสวมกุญแจมือ, Count unit: คู่, Thai definition: ห่วงเหล็กมีกุญแจไข สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ใส่ข้อมือผู้ต้องหา
แข็งใจ[V] brace oneself, See also: force oneself to do something against one's will, Syn. อดใจ, Example: ี่ฉันอุตส่าห์แข็งใจไม่ยอมซื้อเสื้อผ้าใหม่ เพราะจะเก็บเงินไว้ไปเที่ยว, Thai definition: พยายามฝืนใจเอาไว้หรือทำไปโดยไม่สมัครใจ
คู่[CLAS] pair, See also: couple, brace, two, Example: กระดูกลำตัวประกอบด้วยกระดูกสันหลัง กระดูกอก กระดูกซี่โครง 12 คู่, Thai definition: ลักษณนามหมายถึงของที่มีลักษณะเป็น 2 เช่น ตะเกียบคู่หนึ่ง
เคล้าเคลีย[V] snuggle, See also: cuddle, nestle, embrace, nuzzle, Syn. เคลียคลอ, คลอเคลีย, Ant. ละเลย, เพิกเฉย, Example: แมวส่วนใหญ่จะมีนิสัยชอบเคล้าเคลียเจ้าของอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: เคล้าคู่กัน เคียงเคล้ากัน
เคลียเคล้า[V] snuggle, See also: cuddle, nestle, embrace, nuzzle, Syn. เคลียคลอ, คลอเคลีย, อิงแอบ, Ant. ละเลย, เพิกเฉย, ไม่ใส่ใจ, Example: พอถึงปูนหกสิบกามวิสัยดำเนินไปได้ก็แต่เพียงเคลียเคล้า ถกไถ และดอมดม
พาหุรัด[N] bracelet, Syn. ทองต้นแขน, Example: นางรำที่ต้องใส่พาหุรัดแน่นๆ จะรู้สึกเจ็บบ้างหรือเปล่า, Count unit: ขอน, ข้าง, คู่, Thai definition: เครื่องประดับชนิดหนึ่ง สวมรัดต้นแขน
วลัย[N] bracelet, See also: armlet, Syn. กำไลมือ, ทองกร, Count unit: วง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศลิษา[N] embrace, See also: hug, caress, cuddle, Syn. การกอดรัด, การโอบกอด, การกอด, การสวมกอด, Notes: (สันสกฤต)
อ้อมแขน[N] embrace, See also: hug, Syn. อ้อมกอด, Example: เขาจ้องมองลูกในอ้อมแขนด้วยสายตาแปลกๆ จนทำให้หล่อนหวาดระแวง
อ้อมกอด[N] embrace, See also: clasp, Syn. อ้อมแขน, Example: เด็กน้อยส่งเสียงร้องพยายามจะดิ้นให้หลุดจากอ้อมกอดของแม่
โอบ[V] embrace, See also: enfold, clasp, hug, Example: หญิงชราโอบร่างหลานชายเข้ามาไว้ในอ้อมอก, Thai definition: เอาแขนอ้อมไว้, เอาแขนทั้ง 2 อ้อมไว้
ตะโบม[V] embrace, See also: hug, caress, enfold, fondle, encircle, pet, Syn. เล้าโลม, โอบกอด, โลมไล้, Ant. ผลักไส, Example: เขาตะโบมโลมไล้เธอจนเธอใจอ่อน
ตระกอง[V] embrace, See also: hug, cuddle, encircle, Syn. กอด, กระหวัด, โอบรัด, ตระกองกอด, Example: เขาตระกองกอดเธอไว้เมื่อเธอสะดุ้งตกใจ, Thai definition: กิริยาโอบกอดไว้ในวงแขน
ถนัดปาก[ADV] without embracement, See also: fully, Syn. สะดวกปาก, Example: ผมพูดได้ถนัดปากเลยว่าผมไม่รู้เรื่องจริงๆ, Thai definition: โดยไม่กระดากปาก (มักใช้กับกริยาพูด)
ทองกร[N] bracelet, See also: armlet, Syn. ทองพระกร, กำไลมือ, สร้อยข้อมือ, กำไลแผง, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับสวมข้อมือเป็นแผ่นเงินหรือแผ่นทอง ทำเป็นวงโค้ง มีลวดลาย ประดับพลอย, Notes: (ราชา)
ทองปลายแขน[N] gold bracelet, Count unit: วง, อัน, Thai definition: เครื่องประดับชนิดหนึ่ง สวมรัดข้อมือ
แนบอก[V] cling, See also: adhere, clasp, embrace closely to the chest, Thai definition: ชิดกับอก
ประกับ[V] join, See also: brace, splice, Syn. ประกบ, ทาบกัน, แทบกัน, Ant. แยกกัน, Example: เขาประกับเสาไว้แน่นหนา, Thai definition: ประกอบเข้าทั้ง 2 ข้างเพื่อให้แน่น
กก[V] cuddle, See also: fondle, embrace, hug, Syn. กอด, Example: คุณแม่ลูกอ่อนพยายามกกลูกให้หลับก่อนจะออกไปทำงานบ้านต่อ, Thai definition: โอบไว้ในวงแขน โดยปริยายหมายถึงอาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนี้
กงฉาก[N] carpenter's steel square, See also: angle brace, Example: ช่างไม้ส่วนมากมีเครื่องมือกงฉากทุกคน, Thai definition: เครื่องยึดมุมฉาก
กำไล[N] bangle, See also: bracelet, anklet, Example: ผู้หญิงจีนนิยมใส่กำไลหยก, Count unit: ขอน, วง, Thai definition: เครื่องประดับสำหรับสวมข้อมือ มีลักษณะเป็นวงกลม ทำด้วยทอง หยก เป็นต้น
กอด[V] embrace, See also: hug, clasp, hold in one's arms, caress, Example: เด็กๆ ต่างก็กลัวเสือวิ่งเข้ามากอดกันกลม, Thai definition: โอบไว้ในวงแขน
กอดรัด[V] embrace, See also: hug, hold in one's arms, Example: หนุ่มสาวกอดรัดกันอย่างไม่สนใจสายตาใคร
ก้านบัว[N] leg bracelets, See also: anklet bracelets, Example: นางละครสวมกำไลก้านบัว, Count unit: อัน, Thai definition: กำไลเท้าชนิดหนึ่ง
ขนาบ[V] brace, See also: press on two sides, sandwich, compress on two opposite sides, Syn. ประชิด, ประกบ, Example: ผมถูกขนาบอยู่ระหว่างคนอ้วนสองคน, Thai definition: ประกบเข้าให้แน่น, ประชิดเข้าไปทั้ง 2 ข้าง, ติดชิดกันอยู่ทั้ง 2 ข้าง
รวมทั้ง[V] include, See also: consist of, comprise, incorporate, involve, embrace, Syn. รวมถึง, Example: ในโซนด้านซ้ายภายในอาคารเป็นบริเวณออกงานขายของกินแปรรูป รวมทั้งเวทีสำหรับโชว์การจับจระเข้
โอบอุ้ม[V] hold, See also: carry, embrace, Example: เธอช้อนร่างลูกที่เพิ่งตื่นขึ้นมาโอบอุ้มเอาไว้แนบอก, Thai definition: อุ้มชู, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง, สนับสนุน
โอบอุ้ม[V] hold, See also: carry, embrace, Example: เธอช้อนร่างลูกที่เพิ่งตื่นขึ้นมาโอบอุ้มเอาไว้แนบอก, Thai definition: อุ้มชู, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง, สนับสนุน
กอดก่าย[V] hug, See also: embrace, cuddle, Syn. ก่ายกอด, กอด, Example: ลูกลิงตัวเล็กๆ กอดก่ายอยู่บนหน้าอกของแม่ลิง, Thai definition: โอบกอดด้วยวงแขน
สยบ[V] accept, See also: recognize, embrace, Syn. ซบลง, ฟุบลง, คร้าม, Example: นิสิตนักศึกษาพากันสยบอยู่แทบเท้าของท่าน และยกย่องท่านว่าเป็นศาสตราจารย์ชั้นยอดเยี่ยมคนหนึ่ง, Thai definition: ยอมให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer
กำไล[n.] (kamlai) EN: bracelet ; bangle ; anklet   FR: bracelet [m]
การกอด[n.] (kān køt) EN: embrace   FR: embrassement [m] (litt.)
การกอดรัด[n.] (kān køtrat) EN: embrace   
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: brace ; press on two sides ; sandwich ; compress on two opposite sides   
เคล้าเคลีย[v.] (khaokhlīa) EN: snuggle ; cuddle ; nestle ; embrace ; nuzzle   
คู่[n.] (khū) EN: pair ; couple ; brace ; twin ; set   FR: paire [f] ; couple [m]
กก[v.] (kok) EN: hug ; embrace ; hold in one's embrace ; clasp to one's breast   FR: étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กกกอด[v.] (kokkøt) EN: hug ; embrace ; hold s.o. close   
กงฉาก[n.] (kongchāk) EN: carpenter's set square ; angle brace ; T-square ; try square   FR: équerre (de menuisier) [f] ; équerre en T [f] ; té [m]
กงฉาก[n.] (kongchāk) EN: angle brace ; angle iron   
กอด[v.] (køt) EN: embrace ; hug ; clasp ; hold in one's arms ; caress   FR: enlacer ; étreindre ; embrasser
กอดรัด[v.] (køtrat) EN: embrace ; hug ; hold in one's arms   FR: étreindre ; enlacer
เหล็กดัด[n. exp.] (lek dat) EN: curved steel ; wrought-iron ; braces   
โอบ[v.] (ōp) EN: embrace ; enfold ; clasp ; hug   FR: embrasser ; enlacer
พิธีบายศรีสู่ขวัญ[n. exp.] (phithī bāi sī sū khwan) EN: wrist-binding ceremony   FR: rituel de l'offrande du cordon-bracelet [m]
ประกับ [v.] (prakap) EN: join ; brace   
รวมทั้ง[v.] (rūamthang) EN: nclude ; consist of ; comprise ; incorporate ; involve ; embrace   FR: inclure ; comprendre
รวมถึง[v.] (rūam theung) EN: include ; comprise ; embrace   FR: inclure ; comprendre
สายสิญจน์[n. exp.] (saīsin) EN: wrist-binding string ; wrist string ; holy thread   FR: cordon-bracelet porte-bonheur [m] ; cordelette bénie [f]
สร้อยข้อมือ[n. exp.] (søi khømeū) FR: bracelet [m]
สวมกอด[v.] (sūamkøt) EN: mbrace ; hug ; enfold ; cuddle ; caress ; fondle   FR: embrasser ; étreindre
ทองกร[n.] (thøngkøn) EN: gold bracelet ; armlet   FR: bracelet en or [m]
ทองปลายแขน[n. exp.] (thøng plāikhaēn) EN: gold bracelet   FR: bracelet en or [m]
เตรียมพร้อม[v. exp.] (trīemphrøm) EN: be prepared ; be ready ; get ready ; brace for ; be on the alert   FR: se tenir prêt ; être en alerte
วง[n.] (wong) EN: [classifier : rings, bracelets ; circles]   FR: [classificateur : bagues, bracelets ; cercles]
วงแขน[n.] (wong khaēn) EN: embrace   FR: emmanchure [f] ; entournure [f]
วงเล็บ[n.] (wonglep) EN: “( )” ; parentheses ; round brackets ; braces   FR: “( )” ; parenthèse [f]
วงเล็บปีกกา[n. exp.] (wonglep pīkkā) EN: braces ; { }   FR: accolade [f] ; { }
ยัน[v.] (yan) EN: support ; sustain ; prop (up) ; brace ; push (against) ; lean sth against sth for support   FR: étayer ; soutenir ; s'appuyer sur

CMU English Pronouncing Dictionary
BRACE    B R EY1 S
{BRACE    B R EY1 S
BRACED    B R EY1 S T
BRACER    B R EY1 S ER0
BRACEY    B R EY1 S IY0
BRACES    B R EY1 S AH0 Z
EMBRACE    EH0 M B R EY1 S
EMBRACE    EH0 M B R EY1 S
BRACERO    B R AA0 CH EH1 R OW0
BRACE'S    B R EY1 S AH0 Z
EMBRACES    EH0 M B R EY1 S AH0 Z
BRACELET    B R EY1 S L AH0 T
EMBRACED    EH0 M B R EY1 S T
BRACEWELL    B R EY1 S W EH2 L
BRACELETS    B R EY1 S L AH0 T S
LEFT-BRACE    L EH1 F T B R EY1 S
EMBRACEABLE    EH0 M B R EY1 S AH0 B AH0 L
RIGHT-BRACE    R AY1 T B R EY1 S
{LEFT-BRACE    L EH1 F T B R EY1 S
}CLOSE-BRACE    K L OW1 Z B R EY1 S
}RIGHT-BRACE    R AY1 T B R EY1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brace    (v) (b r ei1 s)
braced    (v) (b r ei1 s t)
braces    (v) (b r ei1 s i z)
embrace    (v) (i1 m b r ei1 s)
bracelet    (n) (b r ei1 s l i t)
embraced    (v) (i1 m b r ei1 s t)
embraces    (v) (i1 m b r ei1 s i z)
bracelets    (n) (b r ei1 s l i t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抱く[だく, daku] Thai: สวมกอด English: to embrace

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armband {n}; Armreif {m}; Armreifen {m} | Armbänder {pl}; Armreifen {pl} | Armband mit Anhängernbracelet | bracelets | charm bracelet [Add to Longdo]
Armschiene {f}bracers [Add to Longdo]
Armschutz {m}bracer [Add to Longdo]
Bohrknarre {f}; Sperrhaken {m}; Sperrklinke {f}ratchet brace [Add to Longdo]
Diagonalverband {m}diagonal brace [Add to Longdo]
Diamantarmband {n}diamond bracelet [Add to Longdo]
Fußreif {m}; Fußreifen {m}ankle bracelet [Add to Longdo]
Gürtelreifen {m}belted tyre; braced tread tyre; rigid breaker tyre (tire [Am.]) [Add to Longdo]
Handschellen {pl}bracelets [Add to Longdo]
Hosenträger {m}(a pair of) braces [Br.]; suspenders [Am.] [Add to Longdo]
Hosenträgerklipp {m}braces clip [Add to Longdo]
mit Jubel und Trubelwith rejoicings and embraces [Add to Longdo]
(geschweifte) Klammer {f} | Klammern {pl}brace | braces [Add to Longdo]
linke geschweifte Klammer {f}; öffnende geschweifte Klammer {f}left curly bracket; opening curly bracket; left brace [Add to Longdo]
rechte geschweifte Klammer {f}; schließende geschweifte Klammer {f}right curly bracket; closing curly bracket; right brace [Add to Longdo]
Stützband {n}; Gurt {m}; Tragband {n}brace [Add to Longdo]
Stütze {f}; Strebe {f}; Versteifung {f}; Anker {m}brace [Add to Longdo]
Umarmung {f}; Umfassung {f} | Umarmungen {pl}; Umfassungen {pl}embracement; embrace | embracings [Add to Longdo]
Versteifung {f}brace [Add to Longdo]
Zahnspange {f}; Zahnklammer {f}brace [Add to Longdo]
Zweig {m}brace [Add to Longdo]
annehmen (Religion)to embrace [Add to Longdo]
anspannen; verspannen | anspannendto brace | bracing [Add to Longdo]
erfassento embrace [Add to Longdo]
ergreifen (Gelegenheit)to embrace [Add to Longdo]
sich auf etw. gefasst machento brace for sth. [Add to Longdo]
nicht gefesseltunbraced [Add to Longdo]
(sich) umarmen; umfassen; umschlingen | umarmend | umarmt | umarmt | umarmteto embrace | embracing | embraced | embraces | embraced [Add to Longdo]
umschließbarembraceable [Add to Longdo]
verspanntebraced [Add to Longdo]
versteifen; absteifen; stützen; abstützen; befestigen; verstreben; verankern | versteifend; absteifend; stützend; abstützend; befestigend; verstrebend; verankerndto brace | bracing [Add to Longdo]
(seinen Mut) zusammennehmento brace up [Add to Longdo]
Das Buch umfasst (behandelt) die Gebiete Jagd und Fischfang.The book embraces the fields of hunting and fishing. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレーサー[, bure-sa-] (n) bracer [Add to Longdo]
ブレース[, bure-su] (n) brace [Add to Longdo]
ブレスレット[, buresuretto] (n) bracelet; (P) [Add to Longdo]
ミサンガ[, misanga] (n) good-luck bracelet (por [Add to Longdo]
一番[ひとつがい, hitotsugai] (n) (uk) pair; couple; brace [Add to Longdo]
引き締める(P);引締める(P)[ひきしめる, hikishimeru] (v1,vt) to tighten; to stiffen; to brace; to strain; (P) [Add to Longdo]
右中括弧[みぎちゅうかっこ, migichuukakko] (n) closing brace [Add to Longdo]
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P) [Add to Longdo]
気を引き締める[きをひきしめる, kiwohikishimeru] (exp,v1) to brace oneself; to focus one's energies; to focus one's mind [Add to Longdo]
気を張る;気をはる[きをはる, kiwoharu] (exp,v5r) to steel oneself to; to brace oneself [Add to Longdo]
弓籠手[ゆごて, yugote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
筋交い;筋違い[すじかい, sujikai] (n,adj-no) diagonal; oblique; brace [Add to Longdo]
[くしろ, kushiro] (n) (arch) (See 古墳時代) bracelet (usu. dating from the Kofun period) [Add to Longdo]
左中括弧[ひだりちゅうかっこ, hidarichuukakko] (n) opening brace [Add to Longdo]
子供を抱く[こどもをだく, kodomowodaku] (exp,v5k) (1) to hold a child in one's arms; to embrace a child; (2) to provide for a child (children) [Add to Longdo]
支柱[しちゅう, shichuu] (n,adj-no) prop; brace; fulcrum; (P) [Add to Longdo]
歯列矯正器[しれつきょうせいき, shiretsukyouseiki] (n) (orthodontic) braces [Add to Longdo]
射籠手[いごて, igote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
手纏;環;鐶[たまき, tamaki] (n) (1) (arch) bracelet (made of stringed jewels or bells and worn at the elbow); (2) bracer (for the elbow of an archer) [Add to Longdo]
心の準備[こころのじゅんび, kokoronojunbi] (n) mental preparedness; being braced for; being steeled for [Add to Longdo]
勢い込む[いきおいこむ, ikioikomu] (v5m,vi) to brace oneself [Add to Longdo]
相擁[あいよう, aiyou] (n,vs) (See 抱擁) embrace; hug [Add to Longdo]
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (n) {comp} (curly) braces [Add to Longdo]
中括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] (n) {comp} braces [Add to Longdo]
締めひも[しめひも, shimehimo] (n) adjustable strap; bracer; lacing [Add to Longdo]
添え木[そえぎ, soegi] (n) splint; brace [Add to Longdo]
踏ん張る(P);踏んばる[ふんばる, funbaru] (v5r,vi) to brace one's legs; to straddle; to stand firm; to plant oneself (somewhere); to hold out; to persist; (P) [Add to Longdo]
発菩提心[はつぼだいしん, hatsubodaishin] (n) deciding to embrace Buddhism; deciding to seek enlightenment; seeking to have religious awakening [Add to Longdo]
番い;番[つがい, tsugai] (n) (1) (uk) (one) pair (e.g. of birds); brace; couple; (2) joint; hinge [Add to Longdo]
抱え込む;かかえ込む[かかえこむ, kakaekomu] (v5m,vt) to hold (carry) a thing in one's arm; to embrace (a baby); to take upon oneself [Add to Longdo]
抱きしめる;抱き締める;抱締める[だきしめる, dakishimeru] (v1,vt) to hug someone close; to hold someone tight; to embrace closely [Add to Longdo]
抱きすくめる;抱き竦める[だきすくめる, dakisukumeru] (v1,vt) to hug tight; to grasp firmly; to embrace tightly [Add to Longdo]
抱きつく;抱き付く;抱付く[だきつく, dakitsuku] (v5k) to cling to; to embrace [Add to Longdo]
抱きよせる;抱き寄せる[だきよせる, dakiyoseru] (v1) to embrace [Add to Longdo]
抱き合う[だきあう, dakiau] (v5u,vi) to embrace each other; (P) [Add to Longdo]
抱き合わせる[だきあわせる, dakiawaseru] (v1) to cause to embrace [Add to Longdo]
抱き抱える;抱きかかえる[だきかかえる, dakikakaeru] (v1,vt) to hold; to carry; to embrace (in one's arms) [Add to Longdo]
抱く(P);懐く[いだく(P);だく(抱く)(P);うだく(ok), idaku (P); daku ( daku )(P); udaku (ok)] (v5k,vt) (1) to embrace; to hold in the arms (e.g. a baby); to hug; (2) (いだく only) to harbour (e.g. grudge) (harbor); to bear (e.g. a grudge); to entertain (e.g. suspicion); (v5k) (3) (だく only) to have sex with; to make love to; to sleep with; (4) (だく only) to sit on eggs; (P) [Add to Longdo]
抱擁[ほうよう, houyou] (n,vs) embrace; hug; holding in one's arms; (P) [Add to Longdo]
方杖[ほうづえ, houdue] (n) angle brace [Add to Longdo]
励む[はげむ, hagemu] (v5m) to be zealous; to brace oneself; to endeavour; to endeavor; to strive; to make an effort; (P) [Add to Longdo]
腕飾り;腕飾(io)[うでかざり, udekazari] (n) armlet; bracelet [Add to Longdo]
腕輪[うでわ, udewa] (n) bracelet; bangle [Add to Longdo]
箍を締める[たがをしめる, tagawoshimeru] (exp,v1) to pull oneself together; to get one's act together; to brace oneself [Add to Longdo]
籠手;篭手;小手[こて, kote] (n) gauntlet (used in Kendo); bracer; fencing glove [Add to Longdo]
縋り付く;縋りつく[すがりつく, sugaritsuku] (v5k,vi) to cling to; to depend on; to embrace; to hug [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāi, ㄍㄞ, ] to give; prepared for included in; embraced in [Add to Longdo]
[bāo, ㄅㄠ, ] to cover; to wrap; to hold; to include; to take charge of; package; wrapper; container; bag; to hold or embrace; bundle; packet; to contract (to or for); surname Bao [Add to Longdo]
包罗[bāo luó, ㄅㄠ ㄌㄨㄛˊ, / ] include; cover; embrace [Add to Longdo]
囊括[náng kuò, ㄋㄤˊ ㄎㄨㄛˋ, ] include; embrace; bring together [Add to Longdo]
大括号[dà kuò hào, ㄉㄚˋ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] braces; curly brackets { } [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] suddenly; to embrace [Add to Longdo]
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀 / ] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc) [Add to Longdo]
怀里[huái lǐ, ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 怀 / ] embrace; bosom [Add to Longdo]
手镯[shǒu zhuó, ㄕㄡˇ ㄓㄨㄛˊ, / ] bracelet [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] to hold; to carry (in one's arms); to hug or embrace; surround; cherish [Add to Longdo]
抱抱[bào bào, ㄅㄠˋ ㄅㄠˋ, ] to hug; to embrace [Add to Longdo]
[lǒu, ㄌㄡˇ, / ] to hug; to embrace [Add to Longdo]
搂抱[lǒu bào, ㄌㄡˇ ㄅㄠˋ, / ] to hug; to embrace [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, / ] to hold; to embrace; to wrap around; to gather around (sb); to throng; to swarm; to support [Add to Longdo]
拥抱[yōng bào, ㄩㄥ ㄅㄠˋ, / ] to embrace; to hug [Add to Longdo]
支撑[zhī chēng, ㄓ ㄔㄥ, / ] to prop up; to support; strut; brace [Add to Longdo]
桁梁[héng liáng, ㄏㄥˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] brace girder [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] braces (med.); fetters; manacles [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, / ] bracelet; ring (not for finger); to surround; to loop; loop [Add to Longdo]
硬着头皮[yìng zhe tóu pí, ˋ ㄓㄜ˙ ㄊㄡˊ ㄆㄧˊ, / ] to brace one's self to do sth; to put a bold face on it; to summon up courage; to force onself to [Add to Longdo]
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, / ] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack) [Add to Longdo]
花括号[huā kuò hào, ㄏㄨㄚ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] braces; curly brackets { } [Add to Longdo]
蕴涵[yùn hán, ㄩㄣˋ ㄏㄢˊ, / ] to contain; to accumulate; to embrace; implicit condition; implication; entailment [Add to Longdo]
[chuàn, ㄔㄨㄢˋ, / ] an armlet; bracelet [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, / ] bracelet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
右中括弧[みぎちゅうかっこ, migichuukakko] closing brace (}) [Add to Longdo]
左中括弧[ひだりちゅうかっこ, hidarichuukakko] opening brace [Add to Longdo]
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({}) [Add to Longdo]
中括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] braces [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brace \Brace\, n. [OF. brace, brasse, the two arms, embrace,
   fathom, F. brasse fathom, fr. L. bracchia the arms (stretched
   out), pl. of bracchium arm; cf. Gr. ?.]
   1. That which holds anything tightly or supports it firmly; a
    bandage or a prop.
    [1913 Webster]
 
   2. A cord, ligament, or rod, for producing or maintaining
    tension, as a cord on the side of a drum.
    [1913 Webster]
 
       The little bones of the ear drum do in straining and
       relaxing it as the braces of the war drum do in
       that.                 --Derham.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being braced or tight; tension.
    [1913 Webster]
 
       The laxness of the tympanum, when it has lost its
       brace or tension.           --Holder.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch. & Engin.) A piece of material used to transmit, or
    change the direction of, weight or pressure; any one of
    the pieces, in a frame or truss, which divide the
    structure into triangular parts. It may act as a tie, or
    as a strut, and serves to prevent distortion of the
    structure, and transverse strains in its members. A boiler
    brace is a diagonal stay, connecting the head with the
    shell.
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.) A vertical curved line connecting two or more
    words or lines, which are to be taken together; thus,
    boll, bowl; or, in music, used to connect staves.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) A rope reeved through a block at the end of a
    yard, by which the yard is moved horizontally; also, a
    rudder gudgeon.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mech.) A curved instrument or handle of iron or wood, for
    holding and turning bits, etc.; a bitstock.
    [1913 Webster]
 
   8. A pair; a couple; as, a brace of ducks; now rarely applied
    to persons, except familiarly or with some contempt. "A
    brace of greyhounds." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He is said to have shot . . . fifty brace of
       pheasants.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
       A brace of brethren, both bishops, both eminent for
       learning and religion, now appeared in the church.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       But you, my brace of lords.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. pl. Straps or bands to sustain trousers; suspenders.
    [1913 Webster]
 
       I embroidered for you a beautiful pair of braces.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   10. Harness; warlike preparation. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        For that it stands not in such warlike brace.
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   11. Armor for the arm; vantbrace.
     [1913 Webster]
 
   12. (Mining) The mouth of a shaft. [Cornwall]
     [1913 Webster]
 
   {Angle brace}. See under {Angle}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brace \Brace\, v. t. [imp. & p. p. {Braced}; p. pr. & vb. n.
   {Bracing}.]
   1. To furnish with braces; to support; to prop; as, to brace
    a beam in a building.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw tight; to tighten; to put in a state of tension;
    to strain; to strengthen; as, to brace the nerves.
    [1913 Webster]
 
       And welcome war to brace her drums.  --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   3. To bind or tie closely; to fasten tightly.
    [1913 Webster]
 
       The women of China, by bracing and binding them from
       their infancy, have very little feet. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Some who spurs had first braced on.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. To place in a position for resisting pressure; to hold
    firmly; as, he braced himself against the crowd.
    [1913 Webster]
 
       A sturdy lance in his right hand he braced.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To move around by means of braces; as, to brace
    the yards.
    [1913 Webster]
 
   {To brace about} (Naut.), to turn (a yard) round for the
    contrary tack.
 
   {To brace a yard} (Naut.), to move it horizontally by means
    of a brace.
 
   {To brace in} (Naut.), to turn (a yard) by hauling in the
    weather brace.
 
   {To brace one's self}, to call up one's energies. "He braced
    himself for an effort which he was little able to make."
    --J. D. Forbes.
 
   {To brace to} (Naut.), to turn (a yard) by checking or easing
    off the lee brace, and hauling in the weather one, to
    assist in tacking.
 
   {To brace up} (Naut.), to bring (a yard) nearer the direction
    of the keel by hauling in the lee brace.
 
   {To brace up sharp} (Naut.), to turn (a yard) as far forward
    as the rigging will permit.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brace \Brace\, v. i.
   To get tone or vigor; to rouse one's energies; -- with up.
   [Colloq.]
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top