Search result for

*booth*

(130 entries)
(1.6669 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: booth, -booth-
English-Thai: Longdo Dictionary
phone booth(n) ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
booth[N] บูธ / ซุ้ม / คูหา, Syn. compartment
booth[N] โต๊ะเล็กๆ ในร้านอาหารหรือบาร์ ประกอบด้วยเก้าอี้พนักสูงสองตัว
tollbooth[N] ห้องเล็กๆ ที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม
phone booth[N] ตู้โทรศัพท์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booth(บูธ) n. แผงลอย,ห้องเล็ก ต่างหาก,ศอก,โต๊ะแยกเฉพาะส่วน,หน่วยลงบัตรเลือกตั้ง, Syn. stall,

English-Thai: Nontri Dictionary
booth(n) แผงลอย,คอก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exhibit boothsบูธนิทรรศการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Booth.บูธ The Bond in the Boot (2009)
Booth.บูธครับ The Couple in the Cave (2010)
Booth.บูธพูด The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Booth!บูธ! Dead Men Tell No Tales (2015)
Booth.- BoothThe Mutilation of the Master Manipulator (2014)
Oh!BoothThe Resurrection in the Remains (2015)
Well, they're through the tollbooth.พวกมันผ่านด่านเก็บเงินมาแล้ว Blazing Saddles (1974)
That's near the toll booth that's being guarded by the 2nd platoon.ที่นั่นใกล้กับแผงสะพานมี กองรักษาการณ์โดยนายทหารระดับ 2 Akira (1988)
I don't say I should come in the booth... but can't we at least be friends?ผมไม่ได้หมายความว่า ผมเข้าไปในห้องฉายหนังได้... แต่อย่างน้อย ทำไมเราไม่มาเป็นเพื่อนกันล่ะครับ ? Cinema Paradiso (1988)
The way you loved the projection booth... when you were a little squirt.เหมือนอย่างที่เธอเคยรัก เครื่องฉายหนัง... เมื่อตอนที่เธอเป็นเด็กกวนโอ๊ย. Cinema Paradiso (1988)
He took the booth near the window so he could see everyone who drove up.เขานั่งโต๊ะข้างกระจก เพื่อจะได้เห็นคนที่ขับรถผ่านไปมา Goodfellas (1990)
You're in a blind spot. Take your dames over to that booth, on the count of ten!คุณอยู่ในจุดที่คนตาบอด ใช้ท้าวของคุณไปยังบูธที่นับสิบ! Pulp Fiction (1994)
In front of the phone booth.หน้าตู้โทรศัพท์ Christmas in August (1998)
Say, when do you think we'll be able to enter the booth?คิดแล้วพูดออกมา / ฉันจะเข้าไปแล้วนะ Platonic Sex (2001)
Want to try the booth?เราไปกันไหมล่ะ? ได้สิ Platonic Sex (2001)
Get this woman a booth.หาโต๊ะให้เธอหน่อย Mona Lisa Smile (2003)
She's got me but I'm not free so... (From DJ booth) Bye bye baby, baby goodbyeเธอได้เจอผม แต่ผมก็ไม่โสดซะแล้ว ลาก่อน ลาก่อน ที่รักจ๋า ลาก่อน Love Actually (2003)
By a red telephone booth...จากตู้โทรศัพท์สีแดง My Tutor Friend (2003)
If you stand aimlessly at a phone booth on a rainy day and meet a man whose face is covered by a violet umbrella,ถ้าคุณยืนอยู่คนเดียว ที่ตู้โทรศัพท์ในวันที่ฝนตกหนัก แล้วพบผู้ชายที่ปกปิดใบหน้า ด้วยร่มสีม่วง, Oldboy (2003)
That phone booth alley was just hereเคยมีตู้โทรศัพท์อยู่ตรงนี้ Oldboy (2003)
Courtney Booth. I will always remember late nights in Cabby...Courtney Booth ฉันจะจดจำไว้ คืนสุดท้ายที่ Cabby-- The Girl Next Door (2004)
- Can you cover that back booth?เธอช่วยบริการที่โต๊ะด้านหลังนั่นที A Cinderella Story (2004)
- There is a tear in one of the booths.- มันมีผ้าสกปรกอยู่ที่โต๊ะ A Cinderella Story (2004)
Should I destroy that phone booth?งั้นฉันควรจะพังตู้โทรศัพท์เลยไหม ? The Guy Was Cool (2004)
I'm here at the phone booth, waiting.ฉันรออยู่ตู้โทรศัพท์นะ กำลังรอเธออยู่ Romance of Their Own (2004)
Long way from the projection booth at the Hayden Planetarium, isn't it?มาไกลจากจอในห้องนำเสนอมากเลยใช่ไม๊? Fantastic Four (2005)
And with this special game, folks, comes a special broadcast, as I'm joined in the booth by Baby Face Bob.การแข่งขันนัดพิเศษ กับการถ่ายทอดพิเศษ ผมจะนั่งอยู่ในบู้ทกับเบบี้เฟซ บ๊อบ The Longest Yard (2005)
There's a bomb in the control booth.มีระเบิดอยู่ในห้องควบคุม. V for Vendetta (2005)
A psychotic terrorist, identified only as the letter v attacked the control booth with high-powered explosives and weapons that he used against unarmed civilians in order to broadcast a message of hate.ผู้ก่อการร้ายเสียสติร้ายนี้, ถูกระบุเพียงชื่อ "วี"... ...เข้าจู่โจมห้องควบคุม ด้วยระเบิดร้ายแรงและอาวุธ... ...เพื่อบังคับให้เจ้าหน้าที่สถานีนำสาร แห่งความเกลียดชังของเขาออกอากาศ V for Vendetta (2005)
Ooh, look, a booth opened up.นั่น มีที่นั่งว่างแล้ว The Sweet Taste of Liberty (2005)
Yeah, yeah, booth.ได้ ได้ The Sweet Taste of Liberty (2005)
If this gets more exciting, they're gonna have to tow me outta the booth!ถ้านี้ได้รับที่น่าตื่นเต้นมากที่พวกเขากำลังจะ ต้องลากฉัน ออกจาก บูธ! Cars (2006)
-Dad keeps you hostage in that little mythmaking factory of his while you haven't built so much as a phone booth or a hamster cage.-พ่อเก็บแกไว้เป็น... ...ในโรงงานทำฝัน ของท่าน... ...ขณะที่แกไม่ได้สร้างแม้แต่ตู้โทรศัพท์หรือกรงแฮมสเตอร์ The Lake House (2006)
No good. It's an outdoor phone booth. Three miles out of range.We can access aII surveiIIance avaiIabIe to any government agency. Deja Vu (2006)
How long is this guy gonna be at the phone booth?Wait, go back. Can you rewind it just a IittIe bit? Deja Vu (2006)
Can we get video surveillance on that phone booth?Yeah, that's kind of a simpIe image to go for a match. Deja Vu (2006)
It was hard to imagine that my teacher, Mrs. Booth, had one under her skirt that looked just like it.มันยากจะจินตนาการว่า ครูของผม ครูบู๊ธ มีอันนึงใต้กระโปรง ที่เหมือนอย่างนั้นเป๊ะ Cashback (2006)
The second crush was for my biology teacher, Mrs. Booth.ครั้งที่สองเป็นของครู ชีวะวิทยา ครูบู๊ธ Cashback (2006)
I imagined Mrs. Booth asking me to stay behind after school and showing me the same thing under her skirt as the girls I'd seen in the magazines with Sean.ผมจินตนาการครูบู๊ธ ขอให้ผมอยู่หลังเลิกเรียน และให้ผมดูสิ่งเดียวกันนั้นใต้กระโปรงเธอ เหมือนสาวๆ ที่ผมเห็น ในนิตยสารของชอน Cashback (2006)
It's from one of those subway photo booths?จากร้านถ่ายรูปที่รถไฟฟ้าใต้ดิน The Host (2006)
Control Booth.โต๊ะควบคุม The Astronaut Farmer (2006)
Control Booth to Dreamer. Control Booth to Dreamer. Are you there?โต๊ะควบคุมเรียกดรีมเมอร์ โต๊ะควบคุมเรียกดรีมเมอร์ พ่ออยู่มั้ย The Astronaut Farmer (2006)
Lee Harvey Oswald, John Wilkes Booth...ลี ฮาร์วีย์ ออสวอลด์ จอห์น วิล์คส์ บูธ The Rat (2006)
I'd like to, uh, talk about John Wilkes Booth for a moment if I could, Abraham Lincoln's killer.ผมจะพูดถึง จอห์น ไวล์คส บูท ซักครู่นึง เขาเป็นคนฆ่าอับบราฮัม ลินคอห์น Manhunt (2006)
Lying and paperwork,I get.Shutting down organs-- we could give her intravenous vitamin d and stick her in a tanning booth.โกหก และทำเอกสาร ฉันเข้าใจนะ ทำให้อวัยวะล้มเหลว เราควรให้วิตามิน ดี เธอทางเส้นเลือด แล้วเอาเธอไปใส่เครื่องทำผิวสีแทน The Right Stuff (2007)
I'm scared, and I'm in the booth!ผมกลัว และผม อยู่ที่ บู๊ทแล้ว Surf's Up (2007)
Had Thomas not burned the legendary missing pages from the Booth diary, the killers may have found a vast treasure of gold, and the Union may well have lost the Civil War.ถ้าโทมัสไม่ได้เผา หน้านั้นของสมุดบันทึกของบู๊ธ กลุ่มก่อการคงพบขุมทรัพย์นั้น ฝ่ายสหพันธ์.อาจแพ้สงคราม National Treasure: Book of Secrets (2007)
What do you think happened to that Booth diary pageคุณคิดว่า จะเกิดอะไรกับบันทึกหน้านั้น... National Treasure: Book of Secrets (2007)
Booth didn't seek out Thomas Gates regarding the treasure map that night.คืนนั้นบู๊ธไม่ได้ไปหาโทมัส เกตส์ เรื่องแผนที่ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Ladies and gentlemen, I present to you one of the missing pages from the infamous diary of John Wilkes Booth with the name Thomas Gates written on a list along with all the other killers.ท่านผู้มีเเกียรติ ผมขอนำเสนอ... ...หน้าอันอื้อฉาวที่หายไปจากสมุดบันทึก ของจอห์น วิก บู๊ธ.. มีชื่อโทมัส เกตส์ รวมอยู่ใน รายชื่อของกลุ่มฆาตกรด้วย National Treasure: Book of Secrets (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boothI have left my umbrella in the phone booth.
boothTelephone booths are as scarce as hen's teeth around here.
boothThere is a telephone booth at the corner of the street.
boothTom ran and ran, until at last he saw the telephone booth.
boothWhere's the ticket booth?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตู้เอทีเอ็ม[N] Automatic Teller Machine, See also: ATM booth, ATM outlet, Example: มีผู้ร้ายบุกทุบตู้เอทีเอ็มเพื่อหวังขโมยเงินสด, Thai definition: ตู้กดเงินอัตโนมัติ
ร้าน[N] shop, See also: store, booth, Syn. ร้านค้า, ร้านรวง, Example: ทั้งสองนั่งดื่มเหล้าและส่งเสียงหัวเราะร่วนอยู่ในร้านไปจนกระทั่งรุ่งสาง, Count unit: ร้าน, Thai definition: สถานที่ขายอาหาร
แผง[N] stand, See also: booth, stall, Syn. แผงลอย, Example: เขาช่วยกันจัดแผงเตรียมเอาเสื้อผ้าขึ้นโชว์ลูกค้า, Count unit: แผง, Thai definition: ที่ขายของซึ่งเคลื่อนที่ได้ จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สำหรับสิ่งของต่างๆ
คูหา[N] stand, See also: stall, booth, Example: เราต้องลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง, Count unit: คูหา, Thai definition: ช่องที่กั้นไว้สำหรับลงคะแนนเสียงตามหน่วยเลือกตั้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แผงลอย[N] stall, See also: stand, booth, Syn. ร้านค้าเคลื่อนที่, หาบเร่, Example: เขามักจะไปหาอะไรกินที่แผงลอยในตลาดเสมอเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านทำกับข้าวให้, Count unit: แผง, Thai definition: ที่ขายของเคลื่อนที่ได้ที่จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สําหรับขายอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่น
แผงลอย[N] stall, See also: booth, stand, Syn. ร้านค้าเคลื่อนที่, หาบเร่, Example: เขาชองเดินไปกินข้าวที่แผงลอยในตลาดเสมอ เวลาไม่มีใครทำกับข้าวให้, Count unit: แผง, Thai definition: ที่ขายของเคลื่อนที่ได้ที่จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สําหรับขายอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่น
ออกร้าน[V] set up a booth, See also: set up a stall, Syn. เปิดร้าน, Example: ในงานกาชาดปีนี้ มีองค์กรต่างๆ มาออกร้านขายอาหารธรรมชาติมากมาย, Thai definition: เปิดร้านค้า
ตู้โทรศัพท์[N] telephone box, See also: telephone booth, Example: นักศึกษาสาวตายในตู้โทรศัพท์เพราะไฟดูดที่ลานแคบหน้าห้องเช่า, Count unit: ตู้
ป้อมตำรวจ[N] police booth, Example: โรงเรียนของเรามีป้อมตำรวจอยู่ข้างหน้าทำให้พวกเราได้รับความสะดวกในการใช้ถนนมากขึ้น, Count unit: ป้อม, แห่ง, Thai definition: ห้องที่ตำรวจนั่งปฏิบัติงานข้างถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth   FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m]
คูหา[n.] (khūhā) EN: stand ; stall ; booth ; compartment ; cubicle ; polling booth ; voting booth ; room   FR: cabine [f] ; isoloir [m]
แผง[n.] (phaēng) EN: stand ; booth ; stall ; kiosk   FR: étalage [m]
แผงลอย[n.] (phaēngløi) EN: stall ; street stall ; stand ; booth   FR: étalage [m] ; éventaire [m] ; étal [m] (vx) ; devanture [f]
เผาตู้โทรศัพท์[v. exp.] (phao tū thōrasap) EN: set a telephone booth on fire ; burn a phone booth   FR: incendier une cabine téléphonique
ป้อมตำรวจ[n. exp.] (pǿm tamrūat) EN: police booth ; police kiosk ; police box   FR: guérite de police [f]
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ[n. exp.] (tū thōrasap sāthārana) EN: telephone booth ; public telephone booth   FR: cabine téléphonique [f] ; téléphone public [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOTH    B UW1 TH
BOOTHE    B UW1 DH
BOOTHS    B UW1 TH S
BOOTHBY    B UW1 TH B IY0
BOOTHMAN    B UW1 TH M AH0 N
BOOTHROYD    B UW1 TH R OY2 D
TOLLBOOTH    T OW1 L B UW2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
booth    (n) (b uu1 dh)
booths    (n) (b uu1 dh z)
tollbooth    (n) (t ou1 l b uu dh)
phonebooth    (n) (f ou1 n b uu dh)
tollbooths    (n) (t ou1 l b uu dh z)
phonebooths    (n) (f ou1 n b uu dh z)
polling-booth    (n) - (p ou1 l i ng - b uu dh)
polling-booths    (n) - (p ou1 l i ng - b uu dh z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhörkabine {f}listening booth [Add to Longdo]
Arbeitskabine {f}carrel; booth [Add to Longdo]
Beschichtungskabine {f}spray booth [Add to Longdo]
Bude {f}; Stand {m}; Zelle {f} | Buden {pl}; Stände {pl}; Zellen {pl}booth | booths; boothes [Add to Longdo]
Carrel {n}booth [Add to Longdo]
Informationsstand {m}information stand; information booth [Add to Longdo]
Marktstand {m}(market) stall; booth [Add to Longdo]
Mautstelle {f} | Mautstellen {pl}tollbooth | tollbooths [Add to Longdo]
Messestand {m}; Stand {m}booth; stand [Add to Longdo]
Reinraumkabine {f}clean booth [Add to Longdo]
Schaubude {f} | Schaubuden {pl}show booth | show booths [Add to Longdo]
Schaubudenbesitzer {m}show booth operator [Add to Longdo]
Telefonzelle {f} | Telefonzellen {pl}telephone box; phone box [Br.]; telephone booth | telephone boxes; telephone booths; telephone boothes [Add to Longdo]
Wahlkabine {f}polling booth [Add to Longdo]
Wahlzelle {f} | Wahlzellen {pl}voting booth | voting booths [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe [Add to Longdo]
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P) [Add to Longdo]
ブース[, bu-su] (n) booth; (P) [Add to Longdo]
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei [Add to Longdo]
ボックス席[ボックスせき, bokkusu seki] (n) box seat; (restaurant) booth; box (theater, sports stadium, etc.) [Add to Longdo]
仮小屋[かりごや, karigoya] (n) booth; shack; hut; shed [Add to Longdo]
公衆ブース[こうしゅうブース, koushuu bu-su] (n) public booth; public kiosk [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n,adj-f,vs) (2) opening a branch office [Add to Longdo]
床店[とこみせ, tokomise] (n) booth or stall in front of a home [Add to Longdo]
制御室[せいぎょしつ, seigyoshitsu] (n) control room; control booth [Add to Longdo]
電話ボックス[でんわボックス, denwa bokkusu] (n) telephone booth; telephone box [Add to Longdo]
電話室[でんわしつ, denwashitsu] (n) telephone booth (indoor) [Add to Longdo]
日焼けマシーン;日焼けマシン[ひやけマシーン(日焼けマシーン);ひやけマシン(日焼けマシン), hiyake mashi-n ( hiyake mashi-n ); hiyake mashin ( hiyake mashin )] (n) sunbed; sunbooth; tanning machine [Add to Longdo]
番台[ばんだい, bandai] (n) watch stand; watcher's seat; attendant's booth (e.g. at an onsen) [Add to Longdo]
模擬店[もぎてん, mogiten] (n) refreshment booth [Add to Longdo]
料金所[りょうきんじょ;りょうきんしょ, ryoukinjo ; ryoukinsho] (n) tollgate; toll booth [Add to Longdo]
露店[ろてん, roten] (n) street stall; stand; booth; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摊位[tān wèi, ㄊㄢ ㄨㄟˋ, / ] vendor's booth [Add to Longdo]
摊子[tān zi, ㄊㄢ ㄗ˙, / ] booth [Add to Longdo]
电话亭[diàn huà tíng, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] telephone booth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Booth \Booth\ (b[=oo][th]), n. [OE. bothe; cf. Icel. b[=u][eth],
   Dan. & Sw. bod, MHG. buode, G. bude, baude; from the same
   root as AS. b[=u]an to dwell, E. boor, bower, be; cf. Bohem.
   bauda, Pol. buda, Russ. budka, Lith. buda, W. bwth, pl.
   bythod, Gael. buth, Ir. both.]
   1. A house or shed built of boards, boughs, or other slight
    materials, for temporary occupation. --Camden.
    [1913 Webster]
 
   2. A covered stall or other temporary structure in a fair, or
    market, or at a polling place.
    [1913 Webster]
 
   3. a partly enclosed area within a room for use of one or a
    small number of people, such as one in a restaurant having
    a table and seats, or one at an exhibition containing a
    display of products from one organization.
    [PJC]
 
   4. a small structure designed for the use of one person
    performing a special activity; as, a telephone booth; a
    highway toll booth; a projection booth; a guard booth.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top