Search result for

*bons*

(140 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bons, -bons-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonsai[N] ต้นไม้แคระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonsai(บอน'ไซ) n.,ต้นไม้แคระ,ศิลปะการปลูกต้นไม้แคระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bonsaiไม้แคระ, ไม้ดัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bonsai๑. ไม้แคระ๒. ศิลปะไม้แคระ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bonsaiบอนไซ [TU Subject Heading]
Chlorofluorocarbonsคลอโรฟลูออโรคาร์บอน [TU Subject Heading]
Gibbonsชะนี [TU Subject Heading]
Hydrocarbonsไฮโดรคาร์บอน [TU Subject Heading]
Polycyclic aromatic hydrocarbonsโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน [TU Subject Heading]
Chlorinated Hydrocarbons ไฮโดรคาร์บอนคลอรีน
ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งมีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ มักอยู่ในรูปของยาฆ่าแมลง เช่น ดีดีที อัลดริน เอนดริน เบนซิน เฮกซาคลอไรด์ และดีลดริน ส่วนใหญ่เป็นสารก่อมะเร็ง [สิ่งแวดล้อม]
Chlolro Fluoro Cabons, CFC คลอโรฟลูออโรคาร์บอน, ซีเอฟซี
เป็นสารประกอบที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม ได้แก่ compressor ของตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ และใช้ในการผลิต polyurethane foam สาร CFC นี้ สามารถทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศได้ ซึ่งโดยปกติแล้วชั้นโอโซนจะบดบังแสงอุลตราไวโอเลท (ultraviolet) จากแสงแดด ถ้ามนุษย์ได้รับแสงอุลตราไวโอเลตในปริมาณสูงอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น มะเร็งผิวหนัง ต้อหินในตา เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นสารประกอบเคมีซึ่งใช้เป็นสารละลาย ขับพ่น สารทำความเย็นและสารใช้ในการผลิตโฟม ตัวอย่างสารประกอบนี้ได้แก่ CFC-11 (CCl10F หรือไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน) และ CFC-9 (CCl2F2 หรือไดคลอโรฟลูออโรมีเทน) แก๊สนี้โดยธรรมชาติจะเฉื่อยทางเคมี แต่เมื่อลอยขึ้นสู่บรรยากาศชั้นสแทรตโทเฟียร์และดูดซับเอารังสีคลื่นสั้น แต่ละโมเลกุลของซีเอฟซีจะแตกตัวและปล่อยคลอรีนอะตอมซึ่งจะไม่คงตัวในรูป อิสระ ดังนั้นจึงทำปฎิกริยากับโอโซนซึ่งเป็นปฎิกริยาลูกโซ่ทำให้โอโซนลดจำนวนลง (หมายเหตุ:ปัจจุบันทั่วโลกมีแนวโน้มจะเลิกใช้สารเคมีนี้แล้ว) [สิ่งแวดล้อม]
Fluorocarbonsฟลูออโรคาร์บอน [การแพทย์]
chlorofluorocabons (CFCs)คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (ซีเอฟซี), สารเคมีชนิดหนึ่งใช้ในอุตสาหกรรมทำความเย็น เป็นแก๊สเรือนกระจก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gibbonsชะนี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bonsoir.Bonsoir. The Freelancer (No. 145) (2013)
There, there, miss Daisy. You will scratch yourself to ribbons.อีกแล้วนะ คุณเดซี่ เดี๋ยวก็เกาจนเป็นแถบหมดหรอก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
A mixture of chlorofluoro carbons, nitrogen and a bit of free on my boy.ส่วนผสมระหว่างคลอโรฟลูโรคาร์บอน ไนโตรเจน Pathology (2008)
Hello- - I mean, uh, bon--bonswa (good afternoon)!ฮัลโหล เอ่อไม่ใช่ อ่า บ่องจู๊! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
She wears those ribbons on her wrists and her neck all the time.เธอชอบผูกริบบิ้นที่คอและข้อมือตลอดเวลา Orphan (2009)
Well, I wouldn't talk about my wife either if I'd had a few too many bourbons, got behind the wheel, and turned a beautiful young woman into a piece of broccoli.ฉันก็จะไม่พูดถึง เกี่ยวกับเมียผม ถ้าฉันได้ดื่มเหล้า เบอร์เบิ้นนิดหน่อย ขับรถ Cowboys and Indians (2009)
Look at the ribbons! It's all so pretty!ดูเหรียญตาเหล่านี้สิ มันดูดีมากเลย ! Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
I remember a name-- D. Gibbons.ฉันจำชื่อได้-- D.Gibbons No More Good Days (2009)
- Gibbons.- GibbonsNo More Good Days (2009)
How many D. Gibbons do you think there are in the world?นายว่าโลกนี้มีคนชื่อ D.Gibbons ซักเท่าไหร่ No More Good Days (2009)
Blue ribbons!แถบผ้าน้ำเงิน! Summer Wars (2009)
Red poetry ribbons.แถบกลอนผ้าแดงค่ะ โค่ย! Summer Wars (2009)
- D. Gibbons is a bad man.- ดี.กิบบอนส์เป็นคนไม่ดี 137 Sekunden (2009)
We've been calling him D. Gibbons.เราเรียกเขาว่า ดี.กิบบอนส์ 137 Sekunden (2009)
She said, "D. Gibbons is a bad man."เธอพูดว่า "ดี.กิบบอนส์ เป็นคนไม่ดี" 137 Sekunden (2009)
Maybe D. Gibbons is connected to 'em.บางที ดี.กิบบอนส์ ได้ิติดต่อกับพวกเขา 137 Sekunden (2009)
And in the meantime, you're getting nowhere with tracking down Suspect Zero or D. Gibbons.และในขณะเดียวกัน เราไม่ได้ไปถึงไหน ในการแกะรอยตามผู้ต้องสงสัย หมายเลขศูนย์ หรือ ดี.กิบบอนส์ 137 Sekunden (2009)
And we're running down digital forensics from D. Gibbons' cell phone.และทางเรากำัลังไล่จับคน ตามหลักฐานดิจิตอล 137 Sekunden (2009)
What about D. Gibbons? Have we made any headway with the name?เรื่องของ ดี.กิบบอนส์ นายตามเรื่องได้คืบหน้า แค่ไหนแล้ว? White to Play (2009)
There's about 15,000 D. Gibbons worldwide-- 4,000 in the U.S., and of those, about a thousand have criminal records.มี ดี.กิบบอนส์ทั่วโลก ราว 15,000 คน 4,000 อยู่ในสหรัฐ ในจำนวนนั้น ประมาณหนึ่งพันราย มีประวัติอาชญากรรม White to Play (2009)
We don't even know if D. Gibbons is important. Remember that.เรายังไม่รู้เลยว่า ดี.กิบบอนส์ มีความสำคัญ จำได้มั้ยล่ะ White to Play (2009)
You know our person of interest--D. Gibbons?พวกคุณรู้เรื่องคนที่เรา กำลังสนใจกันอยู่ดีแล้วใช่มั้ย ดี.กิบบอนส์ White to Play (2009)
Uh, my name is Didi Gibbons, short for Deirdre.ฉันชื่อ ดิดิ กิบบอนส์ เรียกสั้นๆ ว่าแดร์ White to Play (2009)
What did you find out about Didi Gibbons?คุณได้เรื่องอะไรบ้าง เรื่องของ ดิดิ กิบบอนส์? White to Play (2009)
Didi Gibbons' cloned card just got run.บัตรปลอมของดิดิ กิบบอนส์ เพิ่งถูกใช้รูดอีกแล้ว White to Play (2009)
Ticket's for tonight. D. Gibbons is blowing out of town.ตั๋วรถออกคืนนี้ ดี.กิบบอนส์กำลังเตรียมตัว ออกจากเมือง White to Play (2009)
D. Gibbons never even picked up his ticket.ดี.กิบบอนส์ไม่เคย มารับตั๋วเลย White to Play (2009)
Tell that to Didi Gibbons.ไปบอกเรื่องนั้นกับ ดีดี กิบบอนส์ White to Play (2009)
- next to a card with the name-- - D. Gibbons.- แปะอยู่ใกล้ๆ บัตรชื่อ-- ดี.กิบบอนส์ White to Play (2009)
- D. Gibbons, get down! - Freeze!ดี.กิบบอนส์ ลงมาซะ อยู่นิ่งๆ! White to Play (2009)
And as it turns out, D. Gibbons made a series of six calls--และผลมันก็ออกมาว่า ดี.กิบบอนส์ได้โทรติดต่อ ทั้งหมด 6 สาย White to Play (2009)
D. Gibbons was on the phone with somebody else during the blackout.ดี.กิบบอนส์คุยสาย กับอีกใครอีกคนหนึ่ง ระหว่างเกิด เหตุการณ์หมดสติ White to Play (2009)
D. Gibbons was talking... to Suspect Zero.ดี.กิบบอนส์กำลังพูดคุย... . กับผู้ต้องสงสัย หมายเลขศูนย์ White to Play (2009)
"D. Gibbons is a bad man.""ดี.กิบบอน เป็นคนไม่ดี." White to Play (2009)
I found evidence of a homogenous mixture of oily and waxy long-chain, which are non-polar hydrocarbons in, uh, this fracture of the skull.ผมเจอหลักฐาน ของผสมเนื้อเดียว ของน้ำมันและแว๊กที่มัน ไม่ทำให้เกิดการติดขั้ว ของไฮโดรคาร์บอน ใน เออ ในรอยของ หัวกระโหลก The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
- Dead birds, D. Gibbons, doll heads.- ซากอีกา, ดี.กิบบอนส์, หัวตุ๊กตา Gimme Some Truth (2009)
D. Gibbons. The--the doll factory.ดี.กิบบอนส์ โรงงานตุ๊กตา The Gift (2009)
The CIA agent who testified at the hearings yesterday is fine, but Mark talks about D. Gibbons, Suspect Zero, the crows, for the first time outside of this office, and then eight hours later, it's...เ้จ้าหน้าที่ CIA คนที่ให้ปากคำ ในการไต่สวนเมื่อวาน ยังปกติดี แต่มาร์คพูดถึง ดี.กิบบอนส์ ผู้ต้องสงสัย หมายเลขศูนย์ อีกา เป็นครั้งแรก ที่พูดนอกสำนักงาน Scary Monsters and Super Creeps (2009)
We went to Utah. D. Gibbons knew we were coming.เราได้ไปรัฐยูท่าห์ ดี.กิบบอนส์ รู้ว่าพวกเรากำลังไป Playing Cards with Coyote (2009)
Caring for my bonsai relaxes me.ปลูกต้นบอนไซ ช่วยคลายเครียด Throwdown (2009)
Gibbons was on the phone during the blackout.- และบอกให้โลกได้รับรู้ว่า เราทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมา - กิบบอนส์คุยโทรศัพท์ในตอนนั้น A561984 (2009)
D Gibbons escaped. We got his cell phone and a white queen.ดี.กิบบอนส์ หนีรอดไปได้ เราเก็บมือถือเขาได้ พร้อมกับราชินีขาว A561984 (2009)
We don't even know his real name. He's using the alias "D Gibbons".เราไม่เคยรู้จักชื่อจริงของเขา รู้แ่ต่นามแฝง "ดี.กิบบอนส์" A561984 (2009)
Cycles that raced on ribbons of light.และวงล้อที่วิ่งแข่งกันบนแถบแสง TRON: Legacy (2010)
Two bourbons.ขอเบอเบิ้ลสองที่ Your Secrets Are Safe (2010)
Principal Gibbons is a homophobe, which is why I called him a fascist.ครูใหญ่กิบบอนส์ เกลียดพวกผิดเพศ ฉันก็เลยว่าเขาเป็นฟาสซิสต์ Easy A (2010)
I meant about Gibbons being a fascist.ฉันหมายถึง กิบบอนส์เป็นฟาสซิสต์ Easy A (2010)
The messed-up thing is I would not put it past Principal Gibbons to expel me.เรื่องที่ยุ่งก็คือ หนูจะไม่ให้เรื่องนี้ ทำให้ครูใหญ่กิบบอนส์มาไล่หนูออก Easy A (2010)
Gibbons, and for some reason, we're not using every resource available to us to find out who the hell suspect zero is.เราไม่ได้ใช้ทรัพยากรทุกอย่าง ที่พอจัดหาได้ เพื่อช่วยเราหาคำตอบว่าใคร คือผู้ต้องสงสัยหมายเลขศูนย์ Revelation Zero: Part 1 (2010)
The Detroit bureau is canvassing michigan looking for suspect zero, and we've got gibbons on the ten most wanted list, which is more than a miracle to pull off.สำนักงานดีทรอยส์กำลัง ตรวจสอบข้อมูลอยู่ที่มิชิแกน เพื่อตามหาผู้ต้องสงสัย หมายเลขศูนย์ และเรา ได้วางชื่อกิบบอนส์ ไว้ในลำดับรายชื่อสิบคนแรก ที่ต้องการตัวด่ีวนที่สุด Revelation Zero: Part 1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bonsThe heavy rain made a mess of the bonsai.
bonsThe girl wore yellow ribbons in her hair.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
ลงรอย[v.] (longrøi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree ; get on well together   FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
ไม้รูปทรง[n.] (māirūpsong) FR: bonsaï [m]
สวัสดี[X] (sawatdī) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night   FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu
สวัสดีตอนค่ำ [n. exp.] (sawatdī tønkham) EN: good evening ; good night   FR: bonsoir
ญาติดี[n. exp.] (yāt dī) EN: reconciled after estrangement ; be an friendly terms   FR: être en bons termes

CMU English Pronouncing Dictionary
BONSAI    B AA0 N S AY1
BONSAI    B OW1 N S AY0
BONSER    B AA1 N S ER0
GIBBONS    G IH1 B AH0 N Z
CARBONS    K AA1 R B AH0 N Z
BONSALL    B OW0 N S AA1 L
RIBBONS    R IH1 B AH0 N Z
BOURBONS    B ER1 B AH0 N Z
BONSIGNORE    B OW0 N S IY0 G N AO1 R IY0
FITZGIBBONS    F IH2 T S JH IH1 B AH0 N Z
HYDROCARBONS    HH AY2 D R OW0 K AA1 R B AH0 N Z
FLUOROCARBONS    F L UH2 R OW0 K AA1 R B AH0 N Z
FLUOROCARBONS    F L AO2 R OW0 K AA1 R B AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonbons    (n) (b o1 n b o n z)
carbons    (n) (k aa1 b @ n z)
gibbons    (n) (g i1 b @ n z)
ribbons    (n) (r i1 b @ n z)
bourbons    (n) (b @@1 b @ n z)
bons mots    (n) - (b o2 n - m ou1 z)
hydrocarbons    (n) (h ai2 d r @ k aa1 b @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Band {n} | Bänder {pl}ribbon | ribbons [Add to Longdo]
Bonbon {n} | Bonbons {pl}sweetmeat | sweetmeats [Add to Longdo]
Bonbon {n} | Bonbons {pl}candy | candies [Add to Longdo]
Carbonsäure {f} [chem.]carboxylic acid [Add to Longdo]
Durchschrift {f}; Durchschlag {m} | Durchschläge {pl}; Durchschriften {pl}carbon copy | carbon copies; carbons [Add to Longdo]
Gibbon {m} | Gibbons {pl}gibbon | gibbons [Add to Longdo]
Kohlenwasserstoff {m} [chem.] | Kohlenwasserstoffe {pl}hydrocarbon | hydrocarbons [Add to Longdo]
Sahnebonbon {n}; Toffee {n} | Sahnebonbons {pl}toffee; toffy | toffees; toffies [Add to Longdo]
Audubonsturmtaucher {m} [ornith.]Audubon's Shearwater [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンボンスズメダイ[, anbonsuzumedai] (n) Ambon chromis (Chromis amboinensis) [Add to Longdo]
フーロック手長猿[フーロックてながざる;フーロックテナガザル, fu-rokku tenagazaru ; fu-rokkutenagazaru] (n) (uk) hoolock gibbon (either of the two gibbons in genus Hoolock) [Add to Longdo]
フルーツドロップ[, furu-tsudoroppu] (n) fruit drops; fruit drop; fruit flavored bonbons [Add to Longdo]
ボンソワール[, bonsowa-ru] (int) (See 今晩は) good evening (fre [Add to Longdo]
リボンストライプ[, ribonsutoraipu] (n) ribbon stripe [Add to Longdo]
貴風[きふう, kifuu] (n) class size of bonsai trees (25-35cm) [Add to Longdo]
遣り水;遣水(io)[やりみず, yarimizu] (n) (1) (See 寝殿造り) stream (in a Japanese garden); narrow stream flowing through a traditional garden (esp. in a Heian period villa); (2) watering (potted plants, bonsai, etc.) [Add to Longdo]
五葉[ごよう, goyou] (n) (abbr) (See 五葉松) Japanese white pine (favored for gardens and bonsai); goyoumatsu [Add to Longdo]
五葉松[ごようまつ, goyoumatsu] (n) Japanese white pine (favored for gardens and bonsai) [Add to Longdo]
三本勝負[さんぼんしょうぶ, sanbonshoubu] (n) a set of three bouts; three-game match; three-bout contest [Add to Longdo]
添配[てんぱい, tenpai] (n) ornament, etc. accompanying a bonsai [Add to Longdo]
鉢映り[はちうつり, hachiutsuri] (n) compatibility between the pot and the bonsai [Add to Longdo]
鉢物[はちもの, hachimono] (n) food served in bowls; potted plant; bonsai [Add to Longdo]
坊様;坊ん様(io)[ぼんさま, bonsama] (n) (1) (hon) monk; priest; (2) (hon) (fam) boy [Add to Longdo]
凡才[ぼんさい, bonsai] (n) (ant [Add to Longdo]
凡作[ぼんさく, bonsaku] (n) poor piece of writing [Add to Longdo]
凡策[ぼんさく, bonsaku] (n) commonplace policy [Add to Longdo]
凡試合[ぼんしあい, bonshiai] (n) dull game (of baseball) [Add to Longdo]
凡失[ぼんしつ, bonshitsu] (n) common mistake [Add to Longdo]
凡手[ぼんしゅ, bonshu] (n) mediocre ability; person of ordinary skills [Add to Longdo]
凡庶[ぼんしょ, bonsho] (n) common people [Add to Longdo]
凡書[ぼんしょ, bonsho] (n) ordinary book; ordinary handwriting [Add to Longdo]
凡小[ぼんしょう, bonshou] (adj-na,n) small and of mediocre talent [Add to Longdo]
凡戦[ぼんせん, bonsen] (n) dull game [Add to Longdo]
凡僧[ぼんそう;ぼんぞう, bonsou ; bonzou] (n) (1) {Buddh} unranked priest; ordinary priest; (2) (ぼんそう only) foolish monk [Add to Longdo]
盆栽[ぼんさい, bonsai] (n) bonsai; (P) [Add to Longdo]
盆石[ぼんせき, bonseki] (n) tray-landscape foundation stone [Add to Longdo]
梵妻[ぼんさい, bonsai] (n) Buddhist priest's wife [Add to Longdo]
梵鐘[ぼんしょう, bonshou] (n) temple bell [Add to Longdo]
梵僧[ぼんそう, bonsou] (n) {Buddh} monk (esp. one who maintains his purity) [Add to Longdo]
梵刹[ぼんさつ;ぼんせつ, bonsatsu ; bonsetsu] (n) temple [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五碳糖[wǔ tàn táng, ˇ ㄊㄢˋ ㄊㄤˊ, ] pentose (monosaccharide with five carbons per molecule) [Add to Longdo]
吉本斯[Jí běn sī, ㄐㄧˊ ㄅㄣˇ ㄙ, ] Gibbons (name) [Add to Longdo]
水横枝[shuǐ héng zhī, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄥˊ ㄓ, / ] cape jasmine (Gardenia jasminoides), esp. grown as bonsai [Add to Longdo]
盆景[pén jǐng, ㄆㄣˊ ㄐㄧㄥˇ, ] bonsai; landscape in a pot [Add to Longdo]
盆栽[pén zāi, ㄆㄣˊ ㄗㄞ, ] growing plants in pots; Japanese: bonsai [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凡才[ぼんさい, bonsai] mittelmaessig_begabt [Add to Longdo]
盆栽[ぼんさい, bonsai] Bonsai, Miniaturbaum (Topfpflanze) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top