Search result for

*blamed*

(105 entries)
(0.8107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: blamed, -blamed-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You blamed him for Sonny.You blamed him for Sonny. The Godfather (1972)
Someone had to be blamed, so it was you.ใครบางคนที่จะถูกตำหนิดังนั้น มันจึงเป็นคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Once Guilder is blamed, the nation will be truly outraged.ผู้คนจะกล่าวโทษกิลเดอร์ ประชาชนจะโกรธแค้น The Princess Bride (1987)
I must have blamed you for so many things... but i never meant to hurt you.ข้าเคยคิดโทษเจ้าในหลายๆเรื่อง แต่ข้าไม่ได้อยากทำร้ายเจ้า Snow White: A Tale of Terror (1997)
But I've never blamed you.แต่แม่ไม่เคยโทษลูกนะ The Truman Show (1998)
Blamed white people, blamed society, blamed God.โทษคนขาว / โทษสังคม โทษพระเจ้า American History X (1998)
She blamed herself for ever believing it... and she wished to restore your birthright.พระนางทรงเสียพระทัยที่ไม่เคยเฉลียวใจ และปรารถนาจะฟื้นสิทธิ์ของเจ้า The Man in the Iron Mask (1998)
Wasn't my error, but they blamed me.มันไม่ใช่ความผิดของชั้น แต่พวกเขาโทษฉัน Platonic Sex (2001)
Mrs. Kagan called dad and blamed us for what happened to Lenny.เธอโทษพวกเรา ที่เลนนี่ต้องเป็นแบบนี้ The Butterfly Effect (2004)
I couldn't apologize to Ms. Norbury without getting blamed for the whole Burn Book.ฉันไม่สามารถขอโทษครูนอร์บิวรี่ได้ ชั้นไม่อยากโดนคนอื่นว่า เรื่องสมุดนี่ Mean Girls (2004)
If he left a little earlier than they would've liked, he couldn't be blamed.แต่ถ้าโธมัสจะกลับเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็คงโทษใครไม่ได้ Primer (2004)
He blamed me for his death saying he could've saved himเขาบอกว่าฉันทำให้พี่เขาตาย เขาบอกว่าเขาช่วยได้ The Guy Was Cool (2004)
-And he blamed the ambassador.- แล้วเขาตำหนิท่านเอกอัครราชทูต Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Even if I was taken to the Police Station I wouldn't have blamed it on you.ถึงฉันจะโดนลากไปสถานนีตำรวจ ฉันยังไม่โทษเธอสักคำเลยนะ Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
If brother Young-Po had succeeded, he would have blamed brother Dae-So's death on GyehRu.ถ้าเสด็จพี่ยองโพทำสำเร็จ เขาก็จะตำหนิ ว่าการตายของเสด็จพี่แดโซเป็นฝีมือของเผ่าเครุ Episode #1.42 (2006)
You said they blamed her.ก่อนหน้านี้คุณว่าพวกนั้นโทษแก The Wicker Man (2006)
-Yes, I do. -New York blamed Canada.takes some time to refIect back. Deja Vu (2006)
-Right. -Canada blamed Michigan.Let me get this straight. Deja Vu (2006)
The bullies got blamed for it anyways.ทั้งๆที่ความผิดถูกโยนให้พวกอันธพาลไปแล้ว Fido (2006)
Of course, I blamed myself.ซึ่งทำให้ฉันโทษตัวเอง Hollow Man II (2006)
He's a member of the Dawn Brigade, a separatist movement blamed for numerous terrorist bombings in Russia.เป็นสมาชิกของพวก \"ดอว์น บริเกด\" กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่คาดว่าวางระเบิดหลายครั้งในรัสเซีย Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
They blamed the fire on his drugs.พวกเขาว่าไฟเกิดจากยาของเขา The Dark Defender (2007)
I blamed myself.I thought that I was... too slow... too...fat.ฉันโทษตัวเอง คิดว่าคงเพราะฉัน... เชื่องช้าไป... อ้วนเกินไป Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Confused to like Harry, it feels blamed by tê him kissed.แล้วมาตอนนี้ แฮร์รี่ก็ทำให้เธอสับสน Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
But words whispered through prison bars lose their charm. Can I be blamed for my efforts?ชายบางคนเสนอความปรารถนาเพื่อลบล้าง ความผิดที่ตนก่อ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
The children weren't blamed. They were only playing.พวกเด็กๆ ไม่ได้ถูกทำโทษ พวกเขาแค่หยอกล้อเล่นกันเฉยๆ The Orphanage (2007)
He ripped off Don Huertero and blamed it on meเขาคิดราคาแพงไปกับดอน ฮวยเตโร่ แล้วยังโทษผมอีก Bobby Z (2007)
He blamed me.เขากล่าวหาฉัน Saw IV (2007)
He...he blamed...he blamed it on me?เขา.. เขา... เขาโทษฉันหรอ? Ending Happy (2007)
I've been around long enough to know that when the dominoes start falling, it's the new guy that gets blamed for bumping the table.ผมอยู่ที่นี่มานานพอที่จะรู้ว่าโดนิโนกำลังจะเริ่มล้ม มีคนใหม่ที่อาจจะขึ้นชิงอำนาจ... Call Waiting (2007)
You blamed what happened on your ex-husband, and I believed you.คุณโทษสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นความผิดสามีเก่า และผมก็เชื่อ Welcome to Kanagawa (2008)
You blamed your father for your parents' failed marriage. I told him that he'd driven her away.คุณตำหนิพ่อเรื่องชีวิตแต่งงานที่ล้มเหลว Knight Rider (2008)
I blamed her for everything.ผมตำหนิแม่ในทุกๆ เรื่อง Knight Rider (2008)
I never blamed you for your mother's death.พ่อไม่เคยว่าลูก ว่าลูกเป็นสาเหตุให้แม่ของลูกต้องตาย Bonfire of the Vanity (2008)
Even though I, uh, I blamed her pretty harshly.ที่จริงผมโทษเธอเกินไป The Ex-Files (2008)
He blamed Uther and came to the gates of Camelot and challenged him.ทริสตันโทษว่าเป็นความผิดของอูเธอร์ และบุกมาท้าทายพระองค์ Excalibur (2008)
Nevertheless, it was you he blamed.แต่ทรัสตันโทษว่าเป็นความผิดของท่าน Excalibur (2008)
If I don't do anything, I will be blamed for killing Teuk Jae's gang as well as blowing up the palace.ถ้าข้าไม่ทะอะไรซักอย่าง ข้าก็จะโดนกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าแก๊งทึกเจพอๆกับการระเบิดพระราชวัง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I blamed it on him because I did not want to reveal the existence of the Sa Yin Sword.ข้าป้ายความผิดไปให้เขาเพราะว่า ข้าไม่ต้องการจะเปิดเผยว่าดาบซายินยังคงอยู่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You blamed yourself.เธอโทษตัวเธอเอง The Lazarus Project (2008)
You will get blamed for this movement.เธอจะถูกใส่ร้ายเพราะการเคลื่อนไหวครั้งนี้ Episode #1.9 (2008)
I'm sorry I blamed you guys for raising the Emperor.ผมเสียใจที่โทษพ่อแม่เรื่องปลุกฮ่องเต้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I could have blamed it on my predecessors.อาจตำหนิบรรพบุรุษที่ทำเอาไว้ Frost/Nixon (2008)
I am to be blamed for all thisข้าเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบ Three Kingdoms (2008)
No problem my son getting blamed. And you know why that is?ลูกชายฉันรับโทษขณะที่คุณรู้ ทำไมเป็นอย่างนั้นได้? Doubt (2008)
And if they escaped, then you'd be blamed, you'd be charged, you might even be executed?เข้าใจแล้ว ถ้าพวกเธอหนีไป พวกคุณจะถูกกล่าวโทษใช่มั้ย พวกคุณจะถูกตั้งข้อหา หรือแม้แต่ถูกประหารชีวิต The Reader (2008)
For all the mistakes i've made in my life, i blamed you.สำหรับความผิดทั้งหมด ที่หนูทำในชีวิต หนูโทษพ่อ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
And that would be so, if he is not one hours ago and you came along and blamed.แล้วเราก็อาจจะไม่รู้เรื่องนี้เลย ถ้าเขา ไม่มาหาผมที่บ้านเมื่อชั่วโมงก่อน และพยายามใส่ไคล้คุณ Drag Me to Hell (2009)
I don't know who killed your wife, but you are gonna get blamed for it.ฉันไม่รู้ว่าใครฆ่าภรรยาคุณ แต่คุณกำลังจะถูกกล่าวหาเรื่องนี้นะ I Knew You Were a Pig (2009)
I could've walked away months ago. Nobody would've blamed me.หลายเดือนที่แล้วถึงผมทิ้งคุณ ก็ไม่มีใครว่าหรอก Orphan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blamedHe blamed her for imagining that she was sick.
blamedHe blamed his son for being careless.
blamedHe blamed his son for neglecting his duty.
blamedHe blamed his teacher for his failure in the entrance examination.
blamedHe blamed me for neglecting my duty.
blamedHe blamed me for not coming.
blamedHe blamed me for the accident.
blamedHe blamed others for his own failure.
blamedHe blamed the accident on me.
blamedHe blamed the failure on his brother.
blamedHe blamed the man for stealing.
blamedHe blamed the teacher for his failure.
blamedHe said that I broke the promise and blamed.
blamedHe was blamed for neglect of duty.
blamedI am to be blamed for that matter.
blamedI blamed him for his fault.
blamedI blamed him for the accident.
blamedIf his age is thought his action is not blamed.
blamedI'm to be blamed for that matter.
blamedIt is the drop in the rice pricing (blamed on consumers' loss of interest in rice and the freeing up of the international market) that is the cause.
blamedMary blamed Jack for leaving their children unattended.
blamedNo matter what the excuse, he is to be blamed.
blamedSally continued to make excuses and blamed the dog.
blamedShe blamed John for the damage.
blamedShe blamed the damage on John.
blamedThe accountant was blamed for the mistake.
blamedThe manager blamed himself for the failure.
blamedThe mayor of this city was blamed for turning a deaf ear to the people's requests.
blamedThe officer blamed him for neglecting his duty.
blamedThe police blamed the accident on the taxi driver.
blamedThe police blamed the hot dog-days for sparking the riot.
blamedThe policeman blamed me for ignoring traffic rules.
blamedThe policeman blamed the taxi driver for the accident.
blamedThe shrinking of the domestic market has been blamed on inflation.
blamedThe teacher blamed her for the mistake.
blamedThey blamed George for the failure.
blamedThey blamed him for the accident.
blamedThey blamed him for the failure of the company.
blamedThey blamed me for my lack of foresight.
blamedThey blamed the driver for the accident.
blamedThey blamed the failure on George.
blamedThey blamed themselves for being wrong.
blamedWe blamed parents for lack of love.

CMU English Pronouncing Dictionary
BLAMED    B L EY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blamed    (v) (b l ei1 m d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
getadelt; tadelteblamed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
左倾机会主义[zuǒ qīng jī huì zhǔ yì, ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] leftist opportunism (blamed for failures of Chinese communists from 1927) [Add to Longdo]
康生[Kāng Shēng, ㄎㄤ ㄕㄥ, ] Kang Sheng (1896-1975), Chinese communist leader, a politburo member during the Cultural Revolution and posthumously blamed for some of its excesses [Add to Longdo]
替死鬼[tì sǐ guǐ, ㄊㄧˋ ㄙˇ ㄍㄨㄟˇ, ] person blamed for sb else's faults; scapegoat; fall-guy [Add to Longdo]
杨玉环[Yáng Yù huán, ㄧㄤˊ ㄩˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] Yang Yuhuan or Yang Guifei 楊貴妃|杨贵妃 (719-756), famous Tang beauty, consort of Emperor Xuanzhong 唐玄宗, blamed for extravagance and killed as a scapegoat during the Anshi rebellion 安史之亂|安史之乱 [Add to Longdo]
杨贵妃[Yáng Guì fēi, ㄧㄤˊ ㄍㄨㄟˋ ㄈㄟ, / ] Yang Yuhuan 楊玉環|杨玉环 or Yang Guifei (719-756), famous Tang beauty, consort of Emperor Xuanzhong 唐玄宗, blamed for extravagance and killed as a scapegoat during the Anshi rebellion 安史之亂|安史之乱 [Add to Longdo]
背黑锅[bēi hēi guō, ㄅㄟ ㄏㄟ ㄍㄨㄛ, / ] to be made a scapegoat; be unjustly blamed [Add to Longdo]
负责任[fù zé rèn, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] responsibility for; blamed for; be in charge of [Add to Longdo]
陈独秀[Chén Dú xiù, ㄔㄣˊ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄡˋ, / ] Chen Duxiu (1879-1942), Chinese Marxist and leading communist, blamed for the failures of Chinese communism from 1927, posthumously rehabilitated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blame \Blame\ (bl[=a]m), v. t. [imp. & p. p. {Blamed}
   (bl[=a]md); p. pr. & vb. n. {Blaming}.] [OE. blamen, F.
   bl[^a]mer, OF. blasmer, fr. L. blasphemare to blaspheme, LL.
   also to blame, fr. Gr. blasfhmei^n to speak ill, to slander,
   to blaspheme, fr. bla`sfhmos evil speaking, perh, for
   blapsi`fhmos; bla`psis injury (fr. bla`ptein to injure) +
   fh`mh a saying, fr. fa`nai to say. Cf. {Blaspheme}, and see
   {Fame}.]
   [1913 Webster]
   1. To censure; to express disapprobation of; to find fault
    with; to reproach.
    [1913 Webster]
 
       We have none to blame but ourselves. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring reproach upon; to blemish. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She . . . blamed her noble blood.   --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {To blame}, to be blamed, or deserving blame; in fault; as,
    the conductor was to blame for the accident.
    [1913 Webster]
 
       You were to blame, I must be plain with you. --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top