Search result for

*bills*

(124 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bills, -bills-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
billstickern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
cockbills}vt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bills of exchangeตั๋วเงิน [TU Subject Heading]
Bills of exchange (International law)ตั๋วเงิน (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Bills of healthใบรับรองแพทย์ [TU Subject Heading]
Bills of ladingใบตราส่ง [TU Subject Heading]
Hornbillsนกเงือก [TU Subject Heading]
International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading (1924)อนุสัญญาว่าด้วยการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการที่เกี่ยวกับใบตราส่ง (ค.ศ. 1924) [TU Subject Heading]
Playbillsใบปิดโฆษณารายการแสดง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brakebills?BrakebillsHotel Spa Potions (2017)
Daddy just pays some bills and reads just enough bedtime stories to not kill himself t of guilt.แล้วก็อ่านนิทานก่อนนอน มันไม่ทำให้พวกเขาพ้นผิด Joy (2008)
He must have $6,000, $7,000 in unpaid medical bills.เค้ายังไม่ได้จ่ายค่ายา 6000 -7000 ดอลล่าห์ Last Resort (2008)
Yeah, well, she's supposed to be sending me the doctor bills.ใช่ อ้อ เธอควจจะส่ง บิลค่ารักษาของหมอให้ผม Pilot (2008)
All the bills are paid. Bar is stocked.บิลทั้งหมดจ่ายแล้ว จัดซื้อของเข้าสต็อค Pilot (2008)
Some of the marked bills I gave you.นี่ธนบัตรทำเครื่องหมายที่ผมให้คุณ The Dark Knight (2008)
Lightly irradiated bills.แบงค์อาบรังสี The Dark Knight (2008)
Thanks to Mr. Maroni's well-placed sources we know that police have indeed identified our banks using marked bills and are planning to seize your funds today.ขอบคุณ แหล่งข่าวของคุณ มาโรนี่ ทำให้เรารู้ว่า ตำรวจจับตาเราได้ เพราะธนบัตรพวกนั้น และยังไม่มีแผนที่จะ ยึดเงินของพวกคุณ The Dark Knight (2008)
All that was left in the vaults were marked bills.ในตู้นิรภัยเหลือแต่ธนบัตร ที่เราทำเครื่องหมายไว้ The Dark Knight (2008)
They got me early on. My mother's hospital bills...พวกเขาพบฉันก่อนเพราะบิลโรงพยาบาลของแม่ The Dark Knight (2008)
Even look at the credit card bills?แม้แต่ตอนมองบิลเครดิตการ์ด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Now, who pays the bills around here?เหรอ แล้วใครกันล่ะที่จ่ายเงินช่วยพวกคุณ Body of Lies (2008)
We introduced tagged bills into Le Chiffre's money laundering operation, by intercepting illegal payoffs.เราปล่อยธนบัตรที่ทำตำหนิไว้ เข้าไปในกระบวนการฟอกเงินของ เลอ ชีฟ ด้วยเงินที่ผิดกฎหมาย Quantum of Solace (2008)
These bills from the same series as Mitchell's were just scanned at a bank in Port au Prince, Haitiธนบัตรพวกนี้\ n เลขชุดเดียวกับธนบัตรของมิทเชล เคยถูกสแกนที่ธนาคาร ในพอร์ทออฟฟิส เมืองเฮติ Quantum of Solace (2008)
Now you want him paying your bills?เดี๋ยวนี้คุณต้องการให้เขา จ่ายบิลของคุณใช่ไหม Fighting (2009)
I did not ask him to pay my bills.ฉันไม่ได้ขอร้อง เขาให้จ่ายบิลให้ฉันเลย Fighting (2009)
Thanks, baby. Bex, I'll get the tequila, you get the bills.ขอบคุณคะ ที่รัก เบ็กซ์ ฉัหยิบเตอกีล่า เธอจัดการบิล Confessions of a Shopaholic (2009)
Like, what would The Girl in the Green Scarf say about hiding Visa bills under your bed?อย่างเช่น,ที่หญิงสาวในผ้าพันคอสีเขียส พูดเกี่ยวกับการซ่อนบิลวีซ่า ไว้ใต้เตียง Confessions of a Shopaholic (2009)
A little extra to help pay the bills.เงินพิเศษนิดหน่อยพอจ่ายใบแจ้งหนี้ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
I owe $480,and that's not even all the doctor bills.ฉันเป็นหนี้อยู่ 480 เหรียญ และนั่นมัน ยังไม่พอค่าหมอเลย Hey! Mr. Pibb! (2009)
It pays your heating bills. It can buy you a blanket.มันจ่ายค่าไฟของฮีตเตอร์ของคุณได้ เอาไปซื้อผ้าห่มซักผืนได้ Up in the Air (2009)
Last night, the customers were snorting it up their noses with $100 bills.เมื่อคืนนี้ มีลูกค้าอยากจะเสพมัน แต่เขาต้องจ่ายร้อยเหรียญ Double Blind (2009)
Okay, after a few hits, they put those $100 bills in my bra.หลังจากเสพมันไม่กี่ครั้งพวกเขาใส่ร้อยเหรียญในบราฉัน Double Blind (2009)
$100 bills used to snort cocaine.ร้อยเหรียญสำหรับการเสพโคเคนหนึ่งครั้ง Double Blind (2009)
Like, "I got bills. I got bills. I gotta make more."เช่น "ฉันมีคนสั่งของๆ" "ฉันต้องปรุงมันเพิ่ม Mandala (2009)
I got the old bills of sale and order forms out of storage, to try and sort this out.ฉันได้รับยอดรายการขายเก่า และสั่งซื้อในรูปแบบออกจากคลังสินค้า และพยายามที่จะคัดแยกมันออกมา Mandala (2009)
I got bills due, man. I'm screwed.ฉันต้องคิดบัญชีเพื่อน ผมซ่อนตัวอยู่ Bit by a Dead Bee (2009)
I got bills, man.ผมมีใบแจ้งหนี้ พวก Breakage (2009)
You've got bills?นายมีใบแจ้งหนี้งั้นเหรอ Breakage (2009)
Paying for her medical bills, even.จ่ายกระทั่งค่ายา Pleasure Is My Business (2009)
And petty theft, He started staying At the hotel. Julie riley pays his bills. Yeah.เธอยังเป็นคนที่บอกให้แมดิสัน ปิดเรื่องที่อดัมมีเรื่องกับเหยื่อรายแรกด้วย Conflicted (2009)
Why did you bail him Out of jail, Pay his rent And all of his bills?- งั้นก็อธิบายให้ผมฟังสิ Conflicted (2009)
I handle the bills. I clean the house.ฉันดูแลเรื่องบิลต่างๆ ทั้งทำความสะอาดบ้าน Home Is the Place (2009)
Well, we are not"lighting cigars with $5 bills" rich, but we are headed in the right direction.เราจะไม่ใช้เงินอย่างเมื่อก่อนแล้ว แต่เราจะใช้เงินให้เป็น Mama Spent Money When She Had None (2009)
Between that and Porter's legal bills and paying Bree back, ... we are about a week away from going bankrupt.นอกจากนั่นยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องกฎหมายของพอร์เตอร์อีก แล้วก็จ่ายเงินคืนบรี เราอยู่ห่างจากการล้มละลายแค่อาทิตย์เดียวเอง In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Seven bills for the.38, eight and a half for the Glock and a full grand for that Sig there.แปดกล่องครึ่งสำหรับปืนกล๊อค แล้วก็อีกเป็นโหลของปืนซิค Harry Brown (2009)
I figured,theleastI could do was pay off some of those big bills of yours.ที่ฉันทำได้คือ ชำระใบแจ้งหนี้ก้อนใหญ่ของนาย Albification (2009)
I may be sucking cock to pay my bills, too.ฉันอาจจะต้องดูดกระเจี้ยว เป็นเงินค่าใช้จ่ายของฉันด้วยเช่นกัน Potlatch (2009)
Hal pulled out a wad of bills, gave it to me to take John to the doctor.เขาเอาเงิน ให้ฉันพาจอห์นไปหาหมอ To the Lighthouse (2009)
But I'm gonna have all these doctor's bills, And I'm gonna need some new maternity clothes.แต่หนูต้องจ่ายค่าหมอ และก็พวกชุดคลุมท้อง Vitamin D (2009)
Which means I'm gonna be paying the bills for 18 years. I think you can handle nine months.แปลว่าฉันต้องเลี้ยงเขาไปอีก 18 ปี แค่ 9 เดือนเธอดูแลได้ Vitamin D (2009)
But we have to start paying these doctor's bills Or they're going to go to a collection agencyแต่เราต้องเริ่มจ่ายบิลพวกนี้ ไม่งั้นจะมีคนมาทวงเงิน Wheels (2009)
Oh,it's to hold all your $100 bills.โอ้ มันคงเอาไว้เก็บแบงก์ร้อยของเธอน่ะสินะ Reversals of Fortune (2009)
The burn marks on your hands indicate a process that uses a corrosive material to strip ink off bills.รอยไหม้ที่มือของนายบอกถึง ขั้นตอนการทำ ที่ต้องใช้กรดเป็นส่วนประกอบ ในการทำแถบสีบนธนบัตร Hostile Takeover (2009)
As stevens left no forwarding address, and as you are officially her next of kin, this is her unpaid balance of her medical bills.เมื่อสตีเวนไม่ได้ให้ที่อยู่อะไรไว้ แล้วเมื่อคุณเป็นญาติเธอลำดับแรกอย่างเป็นทางการ นี่เป็นค่ารักษาพยาบาลคงเหลือที่ยังไม่ถูกจ่าย Invest in Love (2009)
Because as long as you're standing there breathing over my shoulder, i feel like i'm operating on a stack of dollar bills-- $25-Million-Dollar bills--เพราะตราบเท่าที่คุณยืนอยู่ตรงนั้น หายใจรดไหล่ฉัน ฉันรู้สึกเหมือนกำลังผ่าตัดอยู่บนเงิน 25 ล้านดอลลาร์ Invest in Love (2009)
He closed all his accounts and paid off his utility bills.เขาปิดบัญชี และชำระค่าสาธารณูปโภคทั้งหมด Reckoner (2009)
Is there a reason he's paying off all his bills now?มันเป็นเหตุผลที่เขาจ่ายค่า ใช้จ่ายทั้งหมดตอนนี้รึเปล่า? Reckoner (2009)
$2 million, unmarked bills.เงิน 2 ล้านเหรียญ ห้ามทำตำหนิไว้ Of Human Action (2009)
The only "interests" those people understand comes in envelopes full of unmarked bills.ความสนใจเดียวที่คนพวกนั้นมีคือ บิลเก็บเงินที่มาในซองไง How to Succeed in Bassness (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
billsAlmost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.
billsCredit companies send their customers monthly bills.
billsDoctors' bills really cut into our saving.
billsDo you want small bills or large?
billsI'd like to break this 100 dollar bill into four 20 dollar bills and twenty singles.
billsI'd like to have smaller bills mixed in.
billsI need to find a better job on the double to pay my bills.
billsIn ten-dollar bills, please.
billsIt took a while, but eventually my account was empty and Red's pocket was full of bills.
billsMy telephone service was cut off because of unpaid bills.
billsPlease change these bills into coins.
billsPost No Bills.
billsSally exchanged a twenty-dollar bill for five-dollar bills.
billsThe bills are all done by computers.
billsThe counterfeit bills flooded the market over the weekend.
billsThe minority party made a last-ditch effort to block passage of the bills.
billsThen she found several stacks of thousand-dollar bills under a bush and put them in her basket.
billsThere were lots of bundles, but they weren't thousand-dollar bills.
billsThe Upper House seems bent on defeating any reform bills.
billsThey were pieces of paper, cut in the size of bills.
billsTwenties and some smaller bills, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินสด[N] cash, See also: coins, bills, hard cash, petty cash, Ant. เงินผ่อน, Example: ระบบย่อยเงินสดจะพิมพ์ใบนำฝากและเช็คความถูกต้องอีกครั้งหลังจากนำเงินฝากเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: ตัวเงินที่มีอยู่ อาจจ่ายได้ทันที, เงินที่ชำระให้ทันทีเมื่อซื้อหรือขายกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับอาวัลตั๋วเงิน[n. exp.] (kān rap āwan tūa-ngoen) EN: aval to bills   
เงินสด[n.] (ngoensot) EN: cash ; coins ; bills ; hard cash ; petty cash   FR: argent liquide [m] ; liquide [m] ; argent comptant [m] ; en espèces
ตั๋วเงินคลัง[n. exp.] (tūa ngoenkhlang) EN: Treasury Bills ; financial negotiable note   

CMU English Pronouncing Dictionary
BILLS    B IH1 L Z
BILLS'    B IH1 L Z
HANDBILLS    HH AE1 N D B IH2 L Z
HORNBILLS    HH AO1 R N B IH2 L Z
CROSSBILLS    K R AO1 S B IH2 L Z
CRANESBILLS    K R EY1 N Z B IH2 L Z
SHEATHBILLS    SH IY1 TH B IH2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bills    (v) (b i1 l z)
waybills    (n) (w ei1 b i l z)
handbills    (n) (h a1 n d b i l z)
hornbills    (n) (h oo1 n b i l z)
playbills    (n) (p l ei1 b i l z)
bank-bills    (n) - (b a1 ng k - b i l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anklageschrift {f}; Klageschrift {f} | Anklageschriften {pl}bill; bill of indictment | bills of indictment [Add to Longdo]
Frachtbrief {m} | Frachtbriefe {pl}waybill [Am.] | waybills [Add to Longdo]
Gesetzentwurf {m}; Entwurf {m}; Gesetzesvorlage {f}; Vorlage {f} | Gesetzentwürfe {pl}bill | bills [Add to Longdo]
Handzettel {m} | Handzettel {pl}handbill | handbills [Add to Longdo]
Inkassowechsel {m} [fin.] | Inkassowechsel {pl}bill for collection | bills for collection [Add to Longdo]
Kaufbrief {m} | Kaufbriefe {pl}bill of sale | bills of sale [Add to Longdo]
Lieferschein {m} | Lieferpapiere {pl}; Lieferscheine {pl}delivery note; bill of delivery | delivery notes; bills of delivery [Add to Longdo]
Passagierliste {f} | Passagierlisten {pl}waybill | waybills [Add to Longdo]
Rechnung {f}; Abrechnung {f} | Rechnungen {pl}bill; check [Am.]; tab [Am.] | bills [Add to Longdo]
Schnabel {m} | Schnäbel {pl}bill | bills [Add to Longdo]
Sichtwechsel {m} | Sichtwechsel {pl}sight bill | sight bills [Add to Longdo]
Spesenrechnung {f} | Spesenrechnungen {pl}bill of expenses | bills of expenses [Add to Longdo]
Wechselportefeuille {n}; Wechselbestand {m}portfolio of bills [Add to Longdo]
Zollschein {m} | Zollscheine {pl}bill of clearance | bills of clearance [Add to Longdo]
Ankleben verboten!Post no bills! [Add to Longdo]
Zettel ankleben verboten!Stick no bills! [Add to Longdo]
Schnabeltier {n} [zool.] | Schnabeltiere {pl}duckbill | duckbills [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
架空請求詐欺[かくうせいきゅうさぎ, kakuuseikyuusagi] (n) fraud based on demanding payment for false claims or non-existent bills [Add to Longdo]
官僚主導[かんりょうしゅどう, kanryoushudou] (n,adj-no) initiative taken by bureaucrats in the drafting of government policies and bills (rather than by politicians) [Add to Longdo]
撒く[まく, maku] (v5k,vt) (1) to scatter; to sprinkle; to strew; (2) to distribute (handbills, etc.); to spread (rumours, etc.); (3) to give the slip; to throw off; to shake off; to lose; (P) [Add to Longdo]
紙幣[しへい, shihei] (n) paper money; notes; bills; (P) [Add to Longdo]
受取手形[うけとりてがた, uketoritegata] (n) notes receivable (in trade); bills receivable [Add to Longdo]
絶対安定多数[ぜったいあんていたすう, zettaianteitasuu] (n) overwhelming majority (number of parliamentary seats required in order for the ruling coalition to chair all standing committees and pass bills without the support of other parties) [Add to Longdo]
束ねる[たばねる(P);つかねる, tabaneru (P); tsukaneru] (v1,vt) (1) to tie up in a bundle (e.g. straw, hair, bills, letters); to bundle; to sheathe; (2) (たばねる only) to govern; to manage; to control; to administer; (3) (つかねる only) to fold (one's arms); (P) [Add to Longdo]
滞納者[たいのうしゃ, tainousha] (n) non-payer; one who doesn't pay one's bills [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宽免[kuān miǎn, ㄎㄨㄢ ㄇㄧㄢˇ, / ] to reduce payment; to annul (debts, bills, taxes etc); to let sb off paying [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top