Search result for

*bewilder*

(94 entries)
(1.8684 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bewilder, -bewilder-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bewilder[VT] งุนงง, Syn. baffle, confuse, perplex, Ant. enlighten
bewildered[ADJ] งุนงงอย่างที่สุด, Syn. perplexed
bewildering[ADJ] ทำให้สับสนงุนงง
bewilderment[N] ความฉงนสนเท่ห์, Syn. perplexity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bewilder(บิวิล'เดอะ) {bewildered,bewildering,bewilders} vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้งง,ทำให้ลำบากใจ, See also: bewilderment n. ดูbewilder, Syn. confuse ###A. enlighten

English-Thai: Nontri Dictionary
bewilder(vt) ทำให้งง,ทำให้งงงวย,ทำให้หัวหมุน
bewilderment(n) ความสับสน,ความงงงัน,ความงงงวย,ความงุนงง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Too bewildering for the children And that, of course, means youยุ่งยากสับสนเกินไป สำหรับเด็กวัยอย่างเธอ The Little Prince (1974)
Bewildered.ทรยศ สับสน The Birdcage (1996)
Okay, the whole tiara thing, I just find it bewildering that Marie. You didn't believe that...ไม่ใช่ตอนนี้ เอาของนายออกมาจากกระเป๋าให้หมด โอ้ คิดว่านายชื่อไฮเซนเบิร์ก เสียอีก Grilled (2009)
I sincerely hope I didn't offend you when I made that reference to your religion but I was bewildered by whatever that was you'd administered that girl.ฉันหวังว่าคงไม่ได้ทำให้หมอโกรธตอนที่ ยกเอาเรื่องศาสนาของหมอขึ้นมาพูด แต่ฉันสับสนกับอะไรก็ตามที่คุณจัดการกับเด็กคนนั้น Frankie & Alice (2010)
The accelerators exposed a bewildering array of mysterious particles -- dozens of strains, pieces of matter, all seemingly different.มากมายซึ่งทำให้สับสน ของอนุภาคลึกลับ หลายสิบสายพันธุ์ ชิ้นส่วนของเรื่องทั้งหมดที่ แตกต่างกันดูเหมือนว่า What Are We Really Made Of? (2010)
- So sit back, relax, and enjoy your low-calorie popcorn and assorted confections while we tell you the strange and bewildering tale of a hero who has yet to enter his own story.เรามาชุมนุมกันในวันนี้เพื่อเรียงร้อยบทเพลง Rango (2011)
I be placed in a bewilderment.ข้ารู้สึกมึนงง ยิ่งนัก Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Twice in one day, I find myself in a bewilderment.ข้ามึนเป็นครั้งที่สองของวันอีกแล้วสิ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
You are not bewildered, you are afraid.เจ้าไม่ได้มึน แต่เจ้าหวาดกลัว Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
You know, the sound of you shilling these self-serving theories reminds me of your protestations of bewilderment in the wake of the Mothers and Daughters United event last year.รู้ไหม ดูจากที่คุณพร่ำร่ายทฤษฎีต่างๆออกมา เตือนผมให้นึกถึง ตอนที่คุณเอาตัวรอดอย่างสุดตัว ในงานรวมตัวแม่และลูกสาวเมื่อปีก่อน Masquerade (2013)
The kind of love that makes the mundane a marvel, that bewilders with its magnificence.ความรักเช่นนั้นได้สร้างความมหัศจรรย์แก่โลกใบนี้ นั่นทำให้ตะลึงไปกับความงาม The Lesser Key of Solomon (2013)
In the home of the great Bewilderbeast.บ้านของ"อสูรมังกร"ผู้ยิ่งใหญ่ How to Train Your Dragon 2 (2014)
But won't that Bewilderbeast just take control of these guys, too?อสูรมังกรไม่ได้ควบคุมเจ้าพวกนี้ด้วยเหรอ How to Train Your Dragon 2 (2014)
I know you may find this concept a little bit hard to digest... but please keep your bewilderment brief and to the point.ข้ารู้เจ้าอาจพบว่าเรื่องนี้ ยากเกินจะยอมรับ แต่โปรดหยุดจินตนาการฟุ้งฝัน และเข้าประเด็น Alice Through the Looking Glass (2016)
We speechless? Bewildered, overwhelmed?พูดไม่ออกเหรอ ทุกคนกำลังเอ่อล้น Urge (2016)
Bewitched, bothered and bewildered...# Bewitched, bothered and bewildered... Hannah and Her Sisters (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bewilderHe is pleased when we are bewildered.
bewilderHe looked bewildered.
bewilderHe was bewildered on that day.
bewilderI had never seen him so completely bewildered as he was on that day.
bewilderI was bewildered at the sight of his strange behavior.
bewilderI was completely bewildered by his sudden change of mood.
bewilderPeople were bewildered by the unexpected situation.
bewilderWe are all bewildered by her inconstancy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งงงวย[V] be stunned, See also: be bewildered, be perplexed, be puzzled, be astonished, Syn. หลงงงงวย, Example: เขางงงวยไปชั่วขณะ เมื่อเห็นความงามของเธอในระยะประชิด, Thai definition: รู้สึกเคลิบเคลิ้ม, เผลอสติ
งงงวย[V] be stunned, See also: be perplexed, be puzzled, be astonished, be bewildered, Syn. งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน, Example: ข้าพเจ้างงงวยกับภาพที่ได้เห็นจนทำอะไรไม่ถูก, Thai definition: คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังตั้งสติไม่อยู่
งง[V] confuse, See also: blur, obscure, perplex, bewilder, Syn. มึน, มึนงง, งงงวย, สับสน, ไม่ได้สติ, ไม่รู้สึกตัว, Ant. มีสติ, รู้สึกตัว, Example: ตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมคนไข้ได้เพราะเขายังงงจำอะไรยังไม่ได้, Thai definition: อาการมึนเพราะหัวหรือบริเวณหน้าได้รับการกระทบอย่างแรง
งุนงง[V] be doubtful, See also: be unsure, be uncertain, be baffled, be perplexed, be confused, be bewildered, Syn. งง, ฉงน, มึน, พิศวง, สงสัย, สับสน, Ant. เข้าใจ, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Example: อาการเหล่านี้อาจทำให้แพทย์งุนงงและวินิจฉัยเป็นโรคอื่นๆ ได้
พิศวง[ADJ] wonderful, See also: surprised, puzzled, bewildering, Example: เรื่องวิญญาณเป็นเรื่องที่พิศวงชวนให้ศึกษาหาข้อเท็จจริง, Thai definition: ที่น่าประหลาดใจ, ที่น่าแปลกใจอย่างสงสัย
ละลาน[V] be dazzled, See also: be excited, be mentally blurred, be bewildered, Syn. ลานตา, Example: งานแสดงนิทรรศการนี้มีสินค้าละลานตาไปหมดจนเลือกไม่ถูก
เลิกลั่ก[ADJ] bewildered, See also: unnatural, suspicious, Example: ฉันเห็นหน้าตาเลิกลั่กของเขาแล้วอดขำไม่ได้
แดยัน[V] be embarrassed, See also: have a condition of bewilderment or embarrassment, feel uneasy, Syn. แทบขาดใจ, ใจจะขาด
ตาค้าง[V] be stunned, See also: stare dumbfounded, shock, bewilder, be amazed, look with fixed eyes, be all eyes, Syn. ตาไม่กะพริบ, Example: ฝรั่งตาค้างเมื่อเห็นความงดงามของการแสดงรำไทย, Thai definition: อาการที่ตาเหลือกขึ้นและไม่กลับลงมาตามเดิม, อาการที่ตาไม่กะพริบ
ความฉงนสนเท่ห์[N] doubt, See also: suspect, puzzle, perplexity, bewilderment, scepticism, Syn. ความฉงน, ความสงสัย, ความสนเท่ห์, Example: เธอยังเต็มไปด้วยความฉงนสนเท่ห์ว่าเขามีเจตนาอย่างไร
หวิวๆ[ADV] dizzy, See also: light-headed, giddy, bewildered, faint, Example: เขารู้สึกหวิวๆ เหมือนใจจะขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze   FR: regarder fixement
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
พิศวง[adj.] (phitsawong) EN: surprised ; puzzled ; bewildering   FR: étonné ; épaté ; surpris

CMU English Pronouncing Dictionary
BEWILDER    B AH0 W IH1 L D ER0
BEWILDERS    B AH0 W IH1 L D ER0 Z
BEWILDERED    B AH0 W IH1 L D ER0 D
BEWILDERING    B AH0 W IH1 L D ER0 IH0 NG
BEWILDERMENT    B AH0 W IH1 L D ER0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bewilder    (v) (b i1 w i1 l d @ r)
bewilders    (v) (b i1 w i1 l d @ z)
bewildered    (v) (b i1 w i1 l d @ d)
bewildering    (v) (b i1 w i1 l d @ r i ng)
bewilderment    (n) (b i1 w i1 l d @ m @ n t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戸惑う[とまどう, tomadou] Thai: ละล้าละลัง English: be bewildered

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fassungslosigkeit {f}bewilderment [Add to Longdo]
Verblüffung {f}; Erstaunen {n}bewilderment; bewilderedness [Add to Longdo]
Verwirrung {f}bewilderment; bewilderedness [Add to Longdo]
verblüfft; verwundert; fassungslos {adj}bewildered [Add to Longdo]
verwirren; konfus machen | verwirrend; konfus machend | verwirrt; konfus gemachtto bewilder | bewildering | bewilderd [Add to Longdo]
verwirrend {adv}bewilderingly [Add to Longdo]
verwirrt; durcheinander {adj}bewildered [Add to Longdo]
verwundert {adj}in bewilderment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とぎまぎ[, togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) [Add to Longdo]
虚脱状態[きょだつじょうたい, kyodatsujoutai] (n) state of lethargy; absolute bewilderment; daze; mental numbness [Add to Longdo]
戸惑う[とまどう, tomadou] (v5u,vi) to be bewildered; to be perplexed; (P) [Add to Longdo]
五里霧中[ごりむちゅう, gorimuchuu] (n) totally at a loss; lose one's bearings; in a maze; in a fog; all at sea; up in the air; mystified; bewildered [Add to Longdo]
困惑[こんわく, konwaku] (n,vs) bewilderment; disturbance; (P) [Add to Longdo]
昏迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) befuddled (bewildered, confused) state; stupor [Add to Longdo]
当惑[とうわく, touwaku] (n,vs) bewilderment; perplexity; embarrassment; confusion; (P) [Add to Longdo]
迷い(P);紕い;紕(io)[まよい, mayoi] (n) (1) (See 迷う・2) hesitation; bewilderment; doubt; indecision; (2) {Buddh} inability to reach enlightenment; (P) [Add to Longdo]
迷わす[まよわす, mayowasu] (v5s,vt) to puzzle; perplex; bewilder; delude; mislead; fascinate [Add to Longdo]
面食らう;面喰らう;面くらう[めんくらう, menkurau] (v5u,vi) to be confused; to be bewildered; to be taken aback [Add to Longdo]
目まぐるしい[めまぐるしい, memagurushii] (adj-i) hectic; bewildering; bustling; dizzy [Add to Longdo]
惑い[まどい, madoi] (n) delusion; illusion; infatuation; bewilderment; perplexity [Add to Longdo]
惑わす[まどわす, madowasu] (v5s,vt) (1) to bewilder; to perplex; to puzzle; to delude; to mislead; to deceive; (2) to tempt; to seduce; (P) [Add to Longdo]
惑乱[わくらん, wakuran] (n,vs) bewilderment; confusion [Add to Longdo]
[まじ, maji] (n) (1) (arch) (See 蠱物) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons [Add to Longdo]
蠱物[まじもの, majimono] (n,vs) (1) (arch) (See 蠱) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困惑[kùn huò, ㄎㄨㄣˋ ㄏㄨㄛˋ, ] bewilder; perplexity; confused [Add to Longdo]
[guài, ㄍㄨㄞˋ, ] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather [Add to Longdo]
手足无措[shǒu zú wú cuò, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ˊ ㄘㄨㄛˋ, / ] at a loss to know what to do (成语 saw); bewildered [Add to Longdo]
目眩[mù xuàn, ㄇㄨˋ ㄒㄩㄢˋ, ] bewildering; dizzying [Add to Longdo]
目迷五色[mù mí wǔ sè, ㄇㄨˋ ㄇㄧˊ ˇ ㄙㄜˋ, ] the eye is bewildered by five colors (成语 saw); a dazzling riot of colors [Add to Longdo]
纳闷[nà mèn, ㄋㄚˋ ㄇㄣˋ, / ] puzzled; bewildered [Add to Longdo]
纳闷儿[nà mèn r, ㄋㄚˋ ㄇㄣˋ ㄖ˙, / ] puzzled; bewildered [Add to Longdo]
[mí, ㄇㄧˊ, ] bewilder; crazy about; fan; enthusiast; lost; confused [Add to Longdo]
迷津[mí jīn, ㄇㄧˊ ㄐㄧㄣ, ] a maze; to lose the way; bewildering [Add to Longdo]
迷瞪[mí dèng, ㄇㄧˊ ㄉㄥˋ, ] puzzled; bewildered; infatuated [Add to Longdo]
迷迷糊糊[mí mi hū hū, ㄇㄧˊ ㄇㄧ˙ ㄏㄨ ㄏㄨ, ] in a daze; bewildered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bewilder \Be*wil"der\, v. t. [imp. & p. p. {Bewildered}; p. pr.
   & vb. n. {Bewildering}.] [Pref. be- + wilder.]
   To lead into perplexity or confusion, as for lack of a plain
   path; to perplex with mazes; or in general, to perplex or
   confuse greatly.
   [1913 Webster]
 
      Lost and bewildered in the fruitless search. --Addison.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To perplex; puzzle; entangle; confuse; confound;
     mystify; embarrass; lead astray.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top