Search result for

*berger*

(128 entries)
(0.0362 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: berger, -berger-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marie-Bamberger Diseaseข้อโตผิดปกติจากโรคปอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There was a hell of a lot of political infighting and petty, petty shit, and then basically the old man stepped on Geiberger's throat.พวกนักการเมืองน่ะ ชอบทะเลาะกัน งี่เง่า แล้วคุณลุงก็จัดการกายเบอร์เกอร์ซะอยู่หมัด Burn After Reading (2008)
I'm Ruth Berger.น้าชื่อ รูธ เบอร์เกอร์ Dare (2009)
It's nice to meet you too, Mrs. Berger.ทางนี้ก็เช่นกันครับ คุณเบอร์เกอร์ Dare (2009)
- Ben Berger?- เบน เบอร์เกอร์? Dare (2009)
Ben Berger is a complete loser.เบน เบอร์เกอร์ เป็นพวกขี้แพ้ Dare (2009)
No! I'm sick of Lynette making those Cyrano de Bergerac jokes, whoever she was.ฉันล่ะเบื่อ ลินเนทที่ชอบทำเป็นตลก Let Me Entertain You (2010)
Cyrano De Bergerac!ไซราโน เดอ เบอเกระค Cyrano Agency (2010)
Cyrano De Bergerac Directed by LEE Byung-hunCyrano De Bergerac Directed by LEE Byung-hun Cyrano Agency (2010)
Isabel Kronenberger is showing here on Saturday.มีโชว์วันเสาร์! Unknown (2011)
They sent betsy berger there for huffing spray paint.พวกเขาส่งเบทซี่ เบอร์เกอร์ไปที่นั่นเพื่อระบายความโกรธ Know Your Frenemies (2011)
Next week, NPR and opera and brunch and Tom Bergeron. Hi, Santana.สัปดาห์หน้า เอ็นพีอาร์ และ โอเปร่า และมื้อเช้า แะทอม เบอร์เจอร์รอน หวัดดี ซานทาน่า Pot O' Gold (2011)
His name is Ron Berger. He lives in Queens.เขาชื่อรอน เบอร์เกอร์ เขาพักอยู่ที่ควีนส์ Demons (2011)
So Jack hired Ron Berger to take pictures of the very room he was gonna die in.แจ็คให้รอน เบเกอร์ไปถ่ายรูป มากมายในห้องที่เขาตาย Demons (2011)
And that's why our vic hired Ron Berger to break in and take pictures of the living room.และนั่นและทำไมเหยื่อของเรา จึงจ้างรอน เบเกอร์ให้งัด เข้าไปถ่ายรูปห้องนั่งเล่น Demons (2011)
Gerhard Berger,เกอร์ฮาร์ด เบอร์เกอร์ Episode #18.1 (2012)
Daniel Wachsberger?แดเนียล วาชเบอร์เกอร์ใช่ไหม Say My Name (2012)
Dan Wachsberger.แดน วาชเบอร์เกอร์ Say My Name (2012)
Dave Berger.เดฟ เบอเกอร์ Dirty Rotten Scandals (2012)
Dave Berger worked as a bodyguard for my father.เดฟ เบอร์เกอร์ ทำงานเป็นบอดี้การ์ดให้พ่อผม Dirty Rotten Scandals (2012)
- CHARLES: And our composer, Mr. Berger.- ชาร์ลส์และนักแต่งเพลงนายเบอร์เกอร์ของเรา The Invisible Woman (2013)
No, Berger...ไม่มีเบอร์เกอร์ ... The Invisible Woman (2013)
Berger, not yet.เบอร์เกอร์ยังไม่ได้ The Invisible Woman (2013)
Sir Roger de Coverley, Mr. Berger, please.เซอร์โรเจอร์เด Coverley, นายเบอร์เกอร์โปรด The Invisible Woman (2013)
Wasn't that the year you kissed Jamie Bamberger?ไม่ใช่ว่าตอนนั้น เธอจูบกับ เจมี่ แบมเบอเกอร์หรอกเหรอ? Win Some, Lose Some (2013)
Joseph had been orphaned at the age of 11 and given to a harsh master named Weichselberger, the royal mirror-maker.โจเซฟได้รับกำพร้าเมื่ออายุ 11 และมอบให้กับต้นแบบที่รุนแรงชื่อ วิเชลเบอเกอ, พระราชกระจกผลิต Hiding in the Light (2014)
Weichselberger's house collapsed.บ้าน วิเชลเบอเกอ ทรุด Hiding in the Light (2014)
Weichselberger continued to exploit him and prevent him from attending school.วิเชลเบอเกอ ยังคงใช้ ประโยชน์จากเขา และป้องกันไม่ให้เขาเข้า เรียนในโรงเรียน แต่สมาชิกสภาของเจ้าชาย แทรกแซง Hiding in the Light (2014)
Yeah, Schlumberger's out. They're gone.ครับ ชลัมเบอร์เจกลับแล้ว Deepwater Horizon (2016)
Those BP sons of bitches sent the Schlumberger guys home.ไอ้พวกบีพีส่งคนชลัมเบอร์เจกลับบ้าน Deepwater Horizon (2016)
Ask Jason if those Schlumberger guys did their job.แล้วถามเจสันว่า คนชลัมเบอร์เจทำงานเสร็จรึยัง Deepwater Horizon (2016)
Schlumberger run a cement bond log test?มานี่ซิ ชลัมเบอร์เจทดสอบซีเมนต์ไปรึยัง Deepwater Horizon (2016)
Mr. Jimmy wants to know if the team from Schlumberger ran a cement bond log test.คุณจิมมี่อยากรู้ว่าทีมชลัมเบอร์เจ ทดสอบซีเมนต์ไปรึยัง Deepwater Horizon (2016)
BP sent Schlumberger team home without running any test.- ว่าไป บีพีส่งชลัมเบอร์เจกลับบ้าน โดยไม่ได้ทดสอบอะไรเลยครับ Deepwater Horizon (2016)
So I assume Schlumberger guys said the same?คนชลัมเบอร์เจ บอกอย่างนั้นเหมือนกันเหรอ Deepwater Horizon (2016)
Look here, Bono. I go by Hertzberger's to get some furniture.ดูนี่ โบโน่ ฉันไปที่เฮอร์ซเบอร์เกอร์ส เพี่อไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ Fences (2016)
I join Dr. Bergeron in expressing thanks for your patience, Dr. Arroway.เข้าร่วมดร. รอน ในการแสดงความขอบคุณสำหรับ ความอดทนของคุณดร. Contact (1997)
These Japs Know how to make a berger...ไอ้พวกญี่ปุนมันรู้วิธีทำ เบอร์เกอร์ แฮะ... War (2007)
- You smart-aleck.- Du SchlaubergerThe Premonition (1980)
- Who's being a smart-aleck now?- Wer ist jetzt ein SchlaubergerThe Premonition (1980)
Karen Bergen, a genuinely Norwegian name.Von Karen Berger. Norwegischer geht's wohl nicht. The Last Metro (1980)
Just where would you suggest I land, Mr. Know-it-all?Wo würdest du denn vorschlagen, Herr SchlaubergerThe Last Flight of Noah's Ark (1980)
That double thump and side swoop of yours.Mit deinem doppelten RittbergerThe Long Riders (1980)
General Berger.Herrn General BergerThe Medal (1980)
To General Friedrich Berger, My sincere congratulations.General Friedrich Berger, ich gratuliere Ihnen aufrichtig. The Medal (1980)
You know Berger well.Du kennst den Berger gut. The Medal (1980)
General Berger has decided to present the Medal of Honour, in the name of the Emperor, to Corporal Hoferik from your regiment for exemplary bravery in battle against the hated enemy.General Berger hat beschlossen, dem Korporal Hoferik aus Ihrem Regiment für seine heldenhaften Taten im Kampf den Orden Signum Laudis zu verleihen. The Medal (1980)
I am to convey greetings from General Berger's wife.Ich soll Sie von der Gattin des Generals Berger herzlich grüßen. The Medal (1980)
General Berger, Oberstleutnant Rezniczek, Lieutenant Kosztolany, this Court, in accordance with Martial Law, rules that Corporal Adalbert Hoferik is found guilty of all charges:General Berger, Oberst Rezniczek, Leutnant Kosztolany, berücksichtigt, und zum Schluss gelangt, dass Korporal Adalbert Hoferik in allen Anklagepunkten schuldig ist. The Medal (1980)
Cop-out artist!DrückebergerStardust Memories (1980)
That's Grossberger.GrossbergerStir Crazy (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กเลี้ยงแกะ[n.] (dek līeng kae) EN: shepherd boy   FR: berger [m]
คอกแกะ [n.] (khøk kae) EN: sheep pen   FR: bergerie [f]
นกเด้าลมดง[n. exp.] (nok daolom dong) EN: Forest Wagtail   FR: Bergeronnette de forêt [f]
นกเด้าลมหัวเหลือง [n. exp.] (nok daolom hūa leūang) EN: Citrine Wagtail ; Yellow-hooded Wagtail   FR: Bergeronnette citrine [f]
นกเด้าลมหลังเทา[n. exp.] (nok daolom lang thao) EN: Grey Wagtail   FR: Bergeronnette des ruisseaux [f] ; Bergeronnette boarule [f] ; Lavandière jaune [f] ; Hochequeue jaune [m]
นกเด้าลมเหลือง [n. exp.] (nok daolom leūang) EN: Yellow Wagtail   FR: Bergeronnette printanière [f]
นกเด้าลมแม่น้ำโขง[n. exp.] (nok daolom maēnam Khōng) EN: Mekong Wagtail   FR: Bergeronnette du Mékong [f] ; Bergeronnette de Veasna [f]
นกอุ้มบาตร[n. exp.] (nok um bāt) EN: White Wagtail   FR: Bergeronnette grise [f] ; Lavandière grise [f] ; Hochequeue [m]
นกอุ้มบาตรหิมาลัย[n. exp.] (nok um bāt Himālai) EN: Himalayan Wagtail   FR: Bergeronnette (grise) de l’Himalaya [f]
นกอุ้มบาตรหลังดำ[n. exp.] (nok um bāt lang dam) EN: Black-backed Wagtail   FR: Bergeronnette lugubre [f]
นกอุ้มบาตรหน้าขาวหลังดำ[n. exp.] (nok um bāt nā khāo lang dam) EN: Amur Wagtail   FR: Bergeronnette (grise) de l’Amour [f]
นกอุ้มบาตรหน้าขาวหลังเทา[n. exp.] (nok um bāt nā khāo lang thao) EN: Baikal Wagtail   FR: Bergeronnette (grise) du lac Baïkal [f]
นกอุ้มบาตรแถบตาดำ[n. exp.] (nok um bāt thaēp tā dam) EN: East Siberian Wagtail   FR: Bergeronnette (grise) de Sibérie [f]
ประจำเมือง[n. exp.] (prajammeūang) EN: Venus ; evening star   FR: l'étoile du soir [f] ; l'étoile du matin [f] ; l'étoile du berger [f] : Vénus

CMU English Pronouncing Dictionary
BERGER    B ER1 G ER0
BERGER'S    B ER1 G ER0 Z
UMBERGER    AH1 M B ER0 G ER0
BERGERON    B ER1 G ER0 AO0 N
AMBERGER    AE1 M B ER0 G ER0
HERBERGER    HH ER1 B ER0 G ER0
SEEBERGER    S IY1 B ER0 G ER0
REHBERGER    R EH1 B ER0 G ER0
HEMBERGER    HH EH1 M B ER0 G ER0
FRYBERGER    F R AY1 B ER0 G ER0
LEMBERGER    L EH1 M B ER0 G ER0
NEWBERGER    N UW1 B ER0 G ER0
MILBERGER    M IH1 L B ER0 G ER0
HEIBERGER    HH AY1 B ER0 G ER0
ROMBERGER    R AA1 M B ER0 G ER0
HAMBERGER    HH AE1 M B ER0 G ER0
HEUBERGER    HH OY1 B ER0 G ER0
BERGERSON    B ER1 G ER0 S AH0 N
BERGERMAN    B ER1 G ER0 M AH0 N
BOMBERGER    B AA1 M B ER0 G ER0
RUMBERGER    R AH1 M B ER0 G ER0
BOXBERGER    B AA1 K S B ER0 G ER0
NEUBERGER    N UW1 B ER0 G ER0
BAMBERGER    B AE1 M B ER0 G ER0
HANSBERGER    HH AE1 N S B ER0 G ER0
HORNBERGER    HH AO1 R N B ER0 G ER0
HONSBERGER    HH AA1 N S B ER0 G ER0
RENSBERGER    R EH1 N S B ER0 G ER0
HIGHBERGER    HH AY1 B ER0 G ER0
HEIMBERGER    HH AY1 M B ER0 G ER0
SHAMBERGER    SH AE1 M B ER0 G ER0
WEINBERGER    W AY1 N B ER0 G ER0
SHENBERGER    SH EH1 N B ER0 G ER0
HERZBERGER    HH ER1 Z B ER0 G ER0
LIONBERGER    L AY1 AH0 N B ER0 G ER0
BAUMBERGER    B AA1 M B ER0 G ER0
HUNSBERGER    HH AH1 N S B ER0 G ER0
BUCHBERGER    B AH1 K B ER0 G ER0
BUTZBERGER    B AH1 T S B ER0 G ER0
NURNBERGER    N ER1 N B ER0 G ER0
LEINBERGER    L AY1 N B ER0 G ER0
SNOWBERGER    S N OW1 B ER0 G ER0
LINEBERGER    L AY1 N B ER0 G ER0
WEISBERGER    W AY1 S B ER0 G ER0
SULZBERGER    S AH1 L T S B ER0 G ER0
ERNSBERGER    ER1 N Z B ER0 G ER0
FREIBERGER    F R AY1 B ER0 G ER0
GOLDBERGER    G OW1 L D B ER0 G ER0
GRAUBERGER    G R AW1 B ER0 G ER0
BAUMBERGER    B AW1 M B ER0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Neuberger    (n) (n y uu1 b @@ g @ r)
Schlumberger    (n) (sh l uh1 m b @@ zh ei)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drückeberger {m}blue funk [Add to Longdo]
Drückeberger {m} | Drückeberger {pl}hedger | hedgers [Add to Longdo]
Drückeberger {m}; Kneifer {m} | Drückeberger {pl}quitter | quitters [Add to Longdo]
Drückeberger {m} | Drückeberger {pl}shirker | shirkers [Add to Longdo]
Drückeberger {m}; Faulenzer {m} | Drückeberger {pl}slacker | slackers [Add to Longdo]
Drückebergerei {f}shirking [Add to Longdo]
Rittberger {m} [sport]loop jump [Add to Longdo]
Schlauberger {m}; Klugscheißer {m}; Besserwisser {m} | Schlauberger {pl}; Klugscheißer {pl}; Besserwisser {pl}smart aleck; smart alec | smart alecks [Add to Longdo]
Er ist ein Schlauberger.He's a knowing me. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伯杰[bó jié, ㄅㄛˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] (name) Berger; Samuel Berger, former US National Security Advisor under President Carter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
忌避[きひ, kihi] das_Umgehen, Drueckebergerei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top