Search result for

*bend*

(518 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bend, -bend-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bend[VI] โค้ง, See also: งอ, งอตัว, ย่อตัว, ก้ม
bend[VT] หันเห, See also: เปลี่ยนเส้นทาง
bend[VT] ทำให้โค้ง, Syn. curve, Ant. straighten
bend[N] ทางโค้ง, See also: การโค้ง, Syn. curve
bend[VT] ยืดหยุ่น (ต่อกฎข้อบังคับ)
bend[VT] มีสมาธิต่องานที่ทำ, See also: ใจจดใจจ่อ, Syn. concentrate
bend[VT] ทำให้ยอม, See also: ทำให้ค้อมหัวให้, ศิโรราบให้
bender[N] ช่วงของการดื่มอัลกอฮอล์หรือกินยามาก
bender[SL] การดื่มฉลองสุดเหวี่ยง
bender[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ
unbend[VT] ปลด, See also: ทำให้คลาย, ทำให้หย่อน, Syn. loosen up, soften
unbend[VI] ผ่อนคลาย, Syn. rest, relax, Ant. work
unbend[VT] ทำให้ผ่อนคลาย, Syn. relax, Ant. work
unbend[VT] ทำให้ตรง, Syn. straighten
unbend[VI] ตรง, Syn. straighten
bend in[PHRV] พับ, See also: งอ, ทำให้พับ
bend on[PHRV] มุ่งมั่นในเรื่อง, See also: ตั้งใจมั่นกับ, แน่วแน่ในเรื่อง
bend to[PHRV] งอจนถึง, Syn. lean to
bend to[PHRV] เลี้ยวไปทาง, See also: เลี้ยวโค้ง, Syn. lean to
bend to[PHRV] บังคับให้เชื่อฟัง
bend back[PHRV] พลิกกลับ, See also: พับกลับ, หักกลับ, Syn. fold back
bend down[PHRV] พับ, See also: งอ, ทำให้พับ, Syn. fold down, lean down, stoop down, turn down
bend upon[PHRV] มุ่งมั่นในเรื่อง, See also: ตั้งใจมั่นกับ, แน่วแน่ในเรื่อง, Syn. bend on
unbending[ADJ] ซึ่งดื้อด้าน, See also: ซึ่งไม่อ่อน, ซึ่งกระด้าง, ซึ่งไม่หย่อน
unbendable[ADJ] ซึ่งทำให้ตรง, Syn. flexible
unbendable[ADJ] ซึ่งทำให้ผ่อนคลาย, Syn. flexible
bend before[PHRV] เอนไปตาม, See also: ลู่ไปตาม, Syn. bow before
bend before[PHRV] ยอมทำตาม, See also: ยอมตาม, ยินยอม, ยอมอ่อนข้อให้, Syn. bow before
bend forward[PHRV] ก้มลงไป, See also: โน้มตัวลงไป, ค้อมตัว, Syn. incline forward, lean forward
mind-bending[ADJ] ซึ่งมีผลต่อจิตใจอย่างมาก
fender-bender[SL] อุบัติเหตุเล็กน้อย
fender-bender[SL] คนขับรถอย่างประมาท, See also: คนขับรถอย่างอันตราย, คนขับที่ไม่ยั้งคิด
go round the bend[IDM] หัวเสีย (คำไม่เป็นทางการ), See also: คลุ้มคลั่ง, รำคาญอย่างมาก
bend over backwards[PHRV] พยายามอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. lean over backwards
drive someone round the bend[IDM] รำคาญมาก, See also: หงุดหงิดมาก, Syn. drive crazy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backbend(แบค'เบนดฺ) n. การงอตัวมาข้างหลังจนมือทั้งสองแตะพื้น, Syn. acrobatic feat
bend(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทำให้งอ,ทำให้โค้ง,ทำให้ยอม,ก้ม,งอ,โค้ง,น้าว,โน้ม,ดัด,หัน,บ่าย,เบี่ยง,จ้องเขม็ง n. การงอ,การดัด,การเบี่ยง,หัวโค้ง,คุ้ง,เงื่อนเชือก, Syn. curve
carrick bendn. n. ปมเงื่อนเชื่อมต่อเชือกสองเส้น
gender benderตัวแปลงเพศหมายถึง ปลั๊กไฟพิเศษที่สามารถเปลี่ยนตัวต่อสายเคเบิลตัวเมียให้เป็นตัวผู้หรือสลับตัวผู้เป็นตัวเมียได้
hawser bendปมที่เชื่อมปลายเส้น2เส้น
unbend(อันเบนดฺ') vt.,vi. ปลด,คลาย,ทำให้หย่อน,ทำให้ตรง,ลดหย่อน,ปลด, See also: unbendable adj.
unbending(อันเบน'ดิง) adj. ไม่หย่อน,ไม่คลาย,ไม่ย่อท้อ,ไม่ลดถอย,ดื้อรั้น,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนใจ,มั่นคง

English-Thai: Nontri Dictionary
bend(n) หัวโค้ง,หัวเลี้ยว,คุ้งน้ำ,การดัด,เงื่อน
bend(vi,vt) โค้งคำนับ,งอ,ดัด,เลี้ยว,เบน,บ่าย,หัน
unbend(vt) ทำให้ตรง,ทำให้หย่อน,คลาย,ปลด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
longitudinal bend specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้งตามยาว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
root bend testการทดสอบดัดโค้งฐาน, การทดสอบดัดโค้งราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reverse bend testการทดสอบดัดโค้งด้านหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
subendocardialใต้เยื่อบุหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
side bend testการทดสอบดัดโค้งด้านข้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
abend; abnormal endการหยุดงานผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bendsโรคเคซองชนิดปวดแขนขาและท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bend specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bend testการทดสอบดัดโค้ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bending stressความเค้นดัดโค้ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
controlled bend testการทดสอบดัดโค้งควบคุมตามแบบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
guided bend testการทดสอบดัดโค้งตามแบบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
face bend testการทดสอบดัดโค้งด้านหน้า [มีความหมายเหมือนกับ normal bend test] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
free bend testการทดสอบดัดโค้งอิสระ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tongue-bend test specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้งรูปลิ้น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
transverse bend specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้งตามขวาง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
normal bend testการทดสอบดัดโค้งปรกติ [มีความหมายเหมือนกับ face bend test] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
u-bendข้องอรูปตัวยู [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Albendazoleอัลเบนดาโซล [TU Subject Heading]
Bendingการดัดขึ้นรูป [TU Subject Heading]
Bending machinesเครื่องดัดขึ้นรูป [TU Subject Heading]
Bending momentโมเมนต์ดัด [TU Subject Heading]
Bending stressesความเค้นดัดโค้ง [TU Subject Heading]
Bend and Stepก้มแตะและก้าวเท้า [การแพทย์]
Bended Appearanceลักษณะเป็นตุ่มนูนแบบลูกประคำ [การแพทย์]
Benderที่จับเฝือก [การแพทย์]
Bender-Gestalt Testการวาดรูปตามตัวอย่าง [การแพทย์]
Bendingการงอของกระดูก,แรงบิด [การแพทย์]
Bending, Lateralท่าเอียงตัว,เอียงตัวไปทางด้านข้าง,การเอียง [การแพทย์]
Bendroflumethiazideเบนโดรฟลูเมไธอะไซด์ [การแพทย์]
Bendroflumethiazide Tabletsเบนโดรฟลูเมไธอะไซด์ในยาเม็ด [การแพทย์]
Bendsความเจ็บปวด [การแพทย์]
Cutaneous Bendsคันตามผิวหนัง [การแพทย์]
Debendoxดีเบนดอกซ์ [การแพทย์]
Deformities, Bendingรูปพิการแบบงอโค้ง [การแพทย์]
Force, Bendingแรงดัด [การแพทย์]
bending strengthbending strength, ความต้านแรงดัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bend structurebend structure, อาคารจุดหักโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
In-Bendingเข้าข้างใน [การแพทย์]
Jump and Bendกระโดดตบ-ก้มตัว [การแพทย์]
Knee and Trunk Bendย่อเข่า-ก้มแตะ [การแพทย์]
Knee Bend, Four Countย่อเข่าสี่จังหวะ [การแพทย์]
Mebendazoleมีเบนดาโซล, เมเบนดาโซล, ยาเมเบนดาโซล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bend over backwards (phrase ) พยายามอย่างมากเพื่อที่จะทำให้คนอื่นพอใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you see any survivors? No.Sehen Sie irgendwo Überlebende? Big Ass Spider! (2013)
Uh, no, no, we're going to take care of the spider, and then I am going to take you out to dinner.Nein, wir erledigen die Spinne und dann lade ich Sie zum Abendessen ein. Big Ass Spider! (2013)
Stressful.AufreibendThe Fifth Estate (2013)
What you've done... it's staggering.Was ihr getan habt, ist atemberaubendThe Fifth Estate (2013)
She's cooking dinner.Sie kocht das Abendessen. The Fifth Estate (2013)
- I'll call you tonight. - Absolutely, now go.Ich ruf dich heute Abend an. Last Love (2013)
I'm having dinner with you.Ich esse mit dir zu AbendLast Love (2013)
What are you doing tonight?Was machst du heute AbendLast Love (2013)
Oh, good evening.Guten AbendLast Love (2013)
I'm sorry about last night.Es tut mir leid wegen gestern AbendLast Love (2013)
Felt like being alive again.Ich fühlte mich wieder lebendig. The Face of Love (2013)
There are 1000 Rotznasen in Ticino whose parents would love to sell for a few paltry francs, and you pay 83 lira for this idiot here?Es gibt 1000 Rotznasen im Tessin, deren Eltern sie liebend gerne für ein paar lumpige Franken verkaufen, und du Idiot bezahlst 83 Lire für diesen da? Die schwarzen Brüder (2013)
- Giorgio, I'll pick you up tonight from.- Giorgio, ich hol dich heute Abend ab. Die schwarzen Brüder (2013)
You are the only living half-blood heir of Zeus, Hades or Poseidon.Du bist das einzige lebende Halbblut von Zeus, Hades oder Poseidon. Percy Jackson: Sea of Monsters (2013)
Just in time for dinner.Pünktlich zum Abendessen. Percy Jackson: Sea of Monsters (2013)
You've done wonderfully, but you are still the only living human child... of Poseidon, Hades, or Zeus.Du warst großartig, aber du bist immer noch das einzige lebende Menschenkind von Poseidon, Hades oder Zeus. Percy Jackson: Sea of Monsters (2013)
Another living child of the eldest gods.Noch ein lebendes Kind der ältesten Götter. Percy Jackson: Sea of Monsters (2013)
And for me, it's terrifying, terrifying blazing speed.Und bei mir ist es ein atemberaubendes Höllentempo. Turbo (2013)
Quitting time!FeierabendTurbo (2013)
Tomorrow, later on today.Morgen oder heute AbendTurbo (2013)
But then the next night, you go back out into that same swamp, chase that same damn ghost and you bring more people with you?Obwohl Sie nur ganz knapp dem Tod entkamen, wollen Sie am nächsten Abend wieder in denselben Sumpf, um denselben verdammten Geist zu jagen. Und Sie fahren mit noch mehr Menschen dorthin? Hatchet III (2013)
Abbott McMullen is the only living relative of Thomas Crowley.Nicht doch, Leute! Abbott McMullen ist der einzige lebende Verwandte von Thomas Crowley. Hatchet III (2013)
Where the hell have you been all night?Elliot? Wo haben Sie den ganzen Abend gesteckt? Hatchet III (2013)
- Any plans tonight?Heut Abend schon was vor? The Package (2013)
But part of the deal is the German wants to see him.Aber Teil des Deals ist: Der Schwede will ihn lebendThe Package (2013)
Hey, yeah, we can talk about it over dinner.Ja, ja, wir können beim Abendessen darüber reden. The Package (2013)
I knew Matthew Smith for 15 years before the night of his final show.Ich kannte Matthew Smith 15 Jahre an jenem Abend vor seinem Konzert. Lucky Them (2013)
We're out of here.Einen schönen Abend noch. Lucky Them (2013)
Living people.Lebende Menschen. Lucky Them (2013)
Performed it at talent night.Beim Talentabend hat er ihn gesungen. Lucky Them (2013)
No, f-for talent night.- Ich meine beim TalentabendLucky Them (2013)
But one night...Aber eines Abends... Lucky Them (2013)
You know that last night, when they found his car out by the falls? I fucking... I just drove out there like a maniac.An dem Abend, an dem sein Auto beim Wasserfall gefunden wurde, bin ich wie eine Irre dort hingerast. Lucky Them (2013)
Last night, don't you remember?- Wissen Sie nicht mehr, gestern AbendRedemption (2013)
I was alive again for one summer. I'm glad I spent it with you.Einen Sommer lang war ich wieder lebendig und den habe ich mit dir verbracht. Redemption (2013)
She said she's sorry, and she'll see you this evening.- Sie begrüßt dich heute AbendHow I Live Now (2013)
I'll give you a call when supper's ready.Ich rufe euch, wenn das Abendessen fertig ist. How I Live Now (2013)
Who was working last night and this morning?Wer hat hier gestern Abend und heute Morgen gearbeitet? Fjällbackamorden: Havet ger, havet tar (2013)
Either last night or this morning?Gestern Abend oder heute Morgen? Fjällbackamorden: Havet ger, havet tar (2013)
How was Maja when you put her to bed?Wie ging es denn Maja heute AbendFjällbackamorden: Havet ger, havet tar (2013)
Paula, have you asked Johanna about dinner at my place?(Mellberg) Paula, was ist mit dem Abendessen? Hast du Johanna schon gefragt? Fjällbackamorden: Havet ger, havet tar (2013)
- You and I have to work late tonight.Wir beide machen heute Abend Überstunden. Fjällbackamorden: Havet ger, havet tar (2013)
My husband was in Marseilles on business, so I was at a girlfriend's house.Mein Mann war da gerade in... In Marseille, beruflich. Ich war bei einer Freundin, ein MädelsabendFjällbackamorden: Havet ger, havet tar (2013)
Tonight you're gonna be sitting with your arm around Hannah, watching this on the 10:00 news.Heute Abend sitzt ihr auf dem Sofa und seht euch das hier in den Nachrichten an. Parker (2013)
Trust me, Ben. It's gonna be a good night.Glaub mir, Ben, dein Abend ist gerettet. Parker (2013)
Don't tell me. It's Tuesday night.Es ist DienstagabendParker (2013)
They're auctioning off her $75 million jewelry collection right here tomorrow night.Hier wird morgen Abend ihre Schmucksammlung im Wert von 75 Mio. Dollar versteigert. Parker (2013)
I have something to do tonight.Ich hab heut Abend noch was zu erledigen. Parker (2013)
We're here tonight to pay tribute to one of the great daughters of Palm Beach society...Wir haben uns heute Abend hier versammelt, um eine der ganz großen Töchter von Palm Beach zu würdigen. Parker (2013)
When I broke in the night you followed me... I bent the firing pins on most of their weapons.- Als ich neulich Abend eingebrochen bin, hab ich bei den meisten von den Waffen die Schlagbolzen verbogen. Parker (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bendAnd I begged her on my bended knees.
bendBamboo bends before the wind.
bendBend your knees and look in front of you.
bendBend your mind to your job.
bendBetter bend than break.
bendBut you don't want to bend the knees too much.
bendDo not bend!
bendDon't bend over the table.
bendDon't bend over the table. Sit up straight.
bendHe bends everybody to his will.
bendHe can bend an iron rod with his hands.
bendHe was determined, and we couldn't bend him.
bendI can't bend my right arm.
bendI couldn't bend him to my will.
bendIt might be discreet of you to bend a little to the prevailing wind.
bendLead bends easily.
bendMasuo can bend spoons.
bendThe bamboo is bending with the weight of the snow.
bendThe branch began to bend as I climbed along it.
bendThe river bends slightly to the right here.
bendThe road bends sharply at this point to the right.
bendWe will not bend to the will of a tyrant.
bendYou can't bend me to your will.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โค้งสุดท้าย[N] final bend, See also: final curve, Example: ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจกำลังซดกันมันหยดในโค้งสุดท้ายของการอภิปราย, Thai definition: ใกล้จะชนะ, ใกล้จุดหมาย, ใกล้ความสำเร็จ
ช่างดัดเหล็ก[N] bar bender, See also: steel bender
หักมุม[V] bend sharply, Example: หลายช่วงของซอยหักมุมเป็นข้อศอกงอพับ มีโคมไฟสีเหลืองสาดแสงลงมา
หยัก[V] notch, See also: indent, cut notches, curve, curl, bend, be crooked, Example: เขาหยักหัวไม้เท้าให้เป็นปุ่ม, Thai definition: เฉือนหรือควั่นให้เป็นรอยคอด, ทำให้เป็นรอยเป็นแง่
หัวโค้ง[N] curve, See also: bend, Syn. หัวเลี้ยว, โค้ง, Example: เมื่อรถแล่นมาถึงหัวโค้ง ผู้ขับควรลดความเร็วลง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ, Thai definition: บริเวณที่มีลักษณะโค้ง
แอ่น[V] bend the back, See also: lean back, Example: เขาถ่างขาออกเล็กน้อยใช้มือทั้งสองข้างเท้าสะเอวแล้วค่อยๆ แอ่นตัวไปข้างหลัง, Thai definition: ทำให้โค้งหรือนูนจากแนวหรือระดับ
น้อมตัว[V] bow, See also: bend, lower, bob, droop, stoop, Syn. โน้ม, ค้อม, Example: เด็กๆ ควรน้อมตัวลงเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่
โน้ม[V] bend, See also: draw, pull down, bow, Syn. เหนี่ยว, Example: เขาโน้มกิ่งไม้ลงมา, Thai definition: เหนี่ยวให้โค้งต่ำลงมา
ก้มตัว[V] bend down/over, See also: stoop, bow, duck, lean, Syn. ก้มลง, โน้มตัว, Ant. ยืดตัว, Example: ช้างก้มตัวลงเพื่อรับนายของมัน, Thai definition: โค้งตัวลง
ก้มลง[V] bend down/over, See also: stoop, bow, duck, lean, Syn. ก้มตัว, Ant. ยืดตัว, Example: เด็กสาวก้มลงเก็บไข่ที่ตกอยู่บนพื้นใส่กะละมังใบเล็กๆ, Thai definition: โค้งตัวลง
ย่อ[V] drop, See also: bend one's back, lean forward, lower, stoop down, Syn. ลด, ย่อตัว, ลดตัว, ยอบกาย, ย่อกาย, Example: เขาย่อลงเล็กน้อยแล้วสอดไหล่ช่วงบ่าเข้ารับกับคานหาบ, Thai definition: ทำให้ต่ำ เช่น ย่อตัว
ย้าย[V] sway, See also: rock, roll, swing, bend, Syn. ยักย้าย, โยก, ส่าย, ขยับ, Example: นางระบำย้ายสะโพกซ้ายขวาไปตามจังหวะเพลงละติน, Thai definition: เรียกอาการที่ร่างกายบางส่วนเช่น พุง เอว เคลื่อนไหวไปมาข้างโน้นทีข้างนี้ทีตามจังหวะ
เกร็ด[N] bend, See also: river bend, twist, Syn. เตร็ด, Thai definition: ลำน้ำเล็กที่เป็นทางลัดเชื่อมลำน้ำใหญ่สายเดียวกันทั้ง 2 ข้าง
ขาพับ[N] bend of the knee, Example: เขาถูกเตะตรงขาพับเลยล้มลงทันที, Thai definition: ส่วนของขาที่พับได้
คดงอ[V] bend, See also: curve, crook, Syn. งอ, คด, Ant. ตรง, Example: ่กิ่งก้านคดงอดูเหมือนเดิมจะเป็นไม้ดัดปลูกอยู่รอบสระ, Thai definition: อาการที่คดมากจนงอ
คด[V] curve, See also: bend, crook, Syn. โค้ง, คดเคี้ยว, คดโค้ง, Ant. ตรง, Example: ถนนเส้นนี้คดไปเลี้ยวมาตลอดทั้งเส้น จนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง, Thai definition: ไม่ตรงตลอดเพราะมีลักษณะโค้งหรือลดเลี้ยว เป็นต้น
คดไปคดมา[V] wind, See also: meander, zigzag, bend, snake, curve, Ant. ตรง, Example: ทางขึ้นเขาคดไปคดมา มีทั้งโค้งอันตรายธรรมดาและโค้งอันตรายมาก
ค้อม[V] bend, See also: lower, bow, Example: รวงข้าวในไร่เริ่มค้อมรวงรับน้ำหนักเมล็ดข้าวเหมือนผู้หญิงมีครรภ์แก่, Thai definition: น้อมลง, ก้มลง
ค้อมตัว[V] bend, See also: stoop down, bow, Example: สารถียิ้มให้ก่อนปล่อยมือซ้ายขึ้นกระชับปีกหมวกกระดกก้นขึ้นจากอานค้อมตัวไปข้างหน้าแข้งขาปั่นขึ้นลงอย่างรีบเร่ง, Thai definition: น้อมตัวลง, ก้มตัวลง
ย่อเข่า[V] kneel, See also: bend the knee, go down on one's knee, Syn. งอเข่า, ย่อตัว, Ant. ยืดตัว, Example: ตำรวจย่อเข่าลงเพื่อพูดกับหนูน้อย, Thai definition: งอเข่าย่อตัวลง
เวิ้ง[N] bend of watercourse, See also: river bend, bend in the river, Example: ไร่ข้าวโพดและยาสูบแผ่กระจายแน่นขนัดในเวิ้งของหุบเขา, Thai definition: ที่เปิดกว้างวุ้งเข้าไปถัดจากที่แคบ
เวิ้งน้ำ[N] bend of watercourse, See also: river bend, bend in the river, Syn. คุ้งน้ำ, คุ้ง, Example: ต้นใหญ่ไม้ที่เคยงอกง้ำแผ่กิ่งก้านเหนือเวิ้งน้ำมีร่องรอยถูกตัดเหลือแต่ตอโด่เด่, Thai definition: ส่วนเว้าโค้งเข้าไปของฝั่งน้ำด้านที่ตรงกันข้ามกับหัวแหลม
คู้[V] curl, See also: contort, huddle, curve, twist, bend, Syn. คุดคู้, งอ, ขดงอ, Ant. เหยียด, Example: ช้างจะคู้ขาหลังลากดินเพื่อลดท้ายที่สูงโด่งเหยียดสองขาหน้าแล้วยันตัวขึ้นจากตลิ่ง
คุกเข่า[V] kneel, See also: bend the knee, go down on one's knee, Syn. ย่อเข่า, ยอตัว, Example: เขาคุกเข่าลงพร้อมกับพนมมือไหว้เพื่อรับศีลรับพรจากพระ, Thai definition: ย่อเข่าลงให้ติดพื้น
คุ้ง[N] bend of watercourse, See also: river bend, bend in the river, Syn. คุ้งน้ำ, เวิ้งน้ำ, เวิ้ง, Example: เขารู้ว่าพ้นคุ้งน้ำข้างหน้าโน้นก็จะถึงบ้านของเขาแล้ว, Count unit: คุ้ง, Thai definition: ส่วนเว้าโค้งเข้าไปของฝั่งน้ำด้านที่ตรงกันข้ามกับหัวแหลม
คุ้งน้ำ[N] bend of watercourse, See also: river bend, bend in the river, Syn. คุ้ง, เวิ้งน้ำ, เวิ้ง, Example: คุ้งน้ำกับขอบฟ้าที่เห็นอยู่ลิบๆ เกือบจะกลืนเป็นผืนเดียวกัน, Thai definition: ส่วนเว้าโค้งเข้าไปของฝั่งน้ำด้านที่ตรงกันข้ามกับหัวแหลม
คุด[V] curl, See also: contort, huddle, curve, twist, bend, Syn. งอ, ขดงอ, คู้, Example: เขาคุดตัวอยู่บนเตียง
คุดคู้[V] curl, See also: contort, huddle, curve, twist, bend, Syn. งอ, ขดงอ, คู้, งอตัว, Example: นกเค้าแมวที่เคยส่งเสียงฮือๆ จากสวนข้างบ้านคุดคู้อยู่ใต้ไออุ่นของปีก
โค้ง[V] bow, See also: bend, incline, stoop, Syn. ก้มลง, น้อมลง, คำนับ, Example: สุภาพบุรุษโค้งสุภาพสตรีเพื่อขอเต้นรำ
งอ[V] bend, See also: crook, flex, curve, Syn. โค้ง, บิด, โก่ง, คด, งุ้ม, เบี้ยว, Ant. ตรง, Example: แผ่นดิสก์ที่โค้งงอจะทำให้การอ่านเขียนเกิดผิดพลาดได้, Thai definition: ลักษณะที่มีส่วนปลายหักโค้งเข้าหาตัวมันเอง
ง้ำ[V] lean, See also: incline, bend, Syn. งอ, คว่ำ, Ant. ตรง, Example: สาวใช้ทำหน้าง้ำหน้างอทุกครั้งที่ถูกผมเรียก, Thai definition: ยื่นออกไปเกินปกติจนปลายโน้มลง, โน้มไปทางข้างหน้า เช่น สวมชฎาหน้าง้ำ, เรียกหน้าที่มีลักษณะงอคว่ำแสดงความไม่พอใจว่าหน้าง้ำ
มุ้ม[V] bow, See also: warp, bend, Syn. งุ้ม, Example: ร่างกายของแกผ่ายผอม ไหล่มุ้ม หลังโกง แต่แกก็ยังเดินคล่องแคล่ว
โอนอ่อน[V] bend, Syn. โอนเอน, Example: ต้นข้าวโอนอ่อนพริ้วตามลม
โอน[V] bend over, See also: bend, Syn. เอน, Thai definition: น้อมลง, โน้ม
เอี้ยว[V] twist, See also: turn, bend, Syn. เบี่ยง, เอียง, Example: หญิงชราสะบัดมือจากการเกาะกุมของลูกชาย พร้อมกับเอี้ยวตัวหลบไปอีกทาง, Thai definition: บิดไป, หันไป
ยอบ[V] stoop, See also: crouch, bend, lower, hunch, Syn. ทรุดลง, ย่อลง, หมอบ, ฟุบ, Example: สาวใช้ยอบตัวหลบออกไป
ยอบ[V] stoop, See also: crouch, bend, lower, hunch, Syn. ทรุดลง, ย่อลง, หมอบ, ฟุบ, Example: สาวใช้ยอบตัวหลบออกไป
ท้องคุ้ง[N] concave bank of river, See also: bend of a river, Thai definition: ส่วนกลางของคุ้งน้ำ
ทิ้งมะพร้าวห้าว[N] posture of diving, See also: posture of diving by bending and holding both knees together, Syn. มัดหมู, ท่าทิ้งมะพร้าวห้าว, Thai definition: ท่าโดดน้ำอย่างหนึ่ง โดยวิธีงอเข่าทั้ง 2 ขึ้นมา แล้วเอามือทั้ง 2 รวบเข่าเวลาโดด แล้วทิ้งก้นลงไป
น้าว[V] bend, See also: draw, curve, crook back, Syn. โน้ม, โก่ง, Example: เขาน้าวคันศรจนสายขาด, Thai definition: เหนี่ยวลง, ดึงจนโค้ง
โน้มตัว[V] bend down, See also: stoop, crook, curve, Syn. น้อมตัว, ก้มตัว, Ant. ยืดตัว, Example: เราให้ผู้ป่วยโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วยืดแขนออกช้าๆ, Thai definition: ค้อมตัวต่ำลง
ก่ง[V] bend, See also: curve up, draw, arch, flex, Syn. โก่ง, Example: ไก่ก่งคอขันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง, Thai definition: ทำให้โก่งหรือโค้ง เช่น ก่งคันศร
ก้ม[V] bend down, See also: stoop, bow, bend over, Syn. น้อม, โค้ง, โน้ม, Example: หลานๆ ก้มลงกราบคุณย่าแทบเท้า, Thai definition: ทำให้ต่ำลงโดยอาการนอบน้อม (ใช้เฉพาะหัว หน้า และหลัง) เช่น ก้มหัว ก้มหน้า ก้มหลัง
ก้มหน้า[V] low one's head, See also: bend down the head, Syn. ก้ม, Ant. เงย, เชิด, Example: เวลาที่คุณทำงานหากคุณจะต้องเงยหน้าก้มหน้าตลอดเวลา มันจะไม่เป็นผลดีกับตาคุณเลย
ก้มหัว[V] bow the head, See also: low one's head, bend down the head, Syn. ค้อมหัว, Example: ในวัฒนธรรมไทย การไหว้ต้องก้มหัวหรือค้อมหัวลงด้วย, Thai definition: น้อมหัวลงเพื่อแสดงกิริยาเคารพ
กระดก[V] tilt, See also: bounce, raise, turn upward, bend upward, Syn. เผยอ, Example: แผ่นไม้ที่ใช้ทำสะพานตอกตะปูไม่แน่น จึงกระดกขึ้นมาเวลามีคนเหยียบ, Thai definition: ้ปลายข้างหนึ่งยกสูงขึ้น, เผยอขึ้นข้างหนึ่ง
การโน้ม[N] bending, See also: curving, inclination, leaning, Syn. การเหนี่ยว, การน้อม, การค้อม, Example: การก้าวสู่ความเท่าเทียมนั้นจะต้องก้าวขึ้นไปด้วยตัวเอง ไม่ใช่รอคอยการโน้มก้มเข้าหาหรือการขึ้นไปในฐานะอื่นที่ไม่ใช้สติปัญญาความสามารถ, Thai definition: การเหนี่ยวให้โค้งต่ำลงมา, การน้อม หรือ การค้อมต่ำลง
โก่ง[V] draw, See also: bend, arch, Example: นายพรานโก่งหน้าไม้, Thai definition: ทำให้โค้ง
โก้งโค้ง[V] stoop, See also: bend down, Syn. ก้งโค้ง, โน้มตัว, ค้อมตัว, Example: ฉันกำลังโก้งโค้งตัวงออยู่กลางแดด
ขด[V] coil, See also: be curled up, twist, bend, roll into a coil, whirl, wind, Syn. ม้วน, วง, ขด, Example: กิ้งกือจะขดเป็นวงเมื่อมีใครเอาไม้ไปแหย่, Thai definition: ม้วนตัวเป็นวงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
อนุโลมตาม[v.] (anulōm tām) EN: bend ; follow ; yield and comply   
ช่างดัดเหล็ก[n.] (chang dat lek) EN: bar bender ; steel bender   
ดัด[v.] (dat) EN: bend ; flex   FR: courber ; plier ; tordre
เอน[v.] (ēn) EN: recline ; bend ; incline ; lean ; rest ; tend   FR: s'incliner ; pencher ; être couché
หัวโค้ง[n.] (hūakhōng) EN: bend ; curve   FR: virage [m] ; courbe [f]
หัวคุ้ง[n.] (hūakhung) EN: bend in the river ; beginning of the river bend ; curve of the river   FR: méandre [m]
หัวเลี้ยว[n.] (hūalīo) EN: bend ; turn ; curve   FR: virage [m] ; courbe [f] ; tournant (Belg.) [m]
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ขาพับ[n.] (khāphap) EN: popliteal space ; bend of tke knee   
โค้ง[v.] (khōng) EN: bow ; bend ; curve ; arch ; incline ; stoop   FR: courber ; arquer
โค้งสุดท้าย[n. exp.] (khōng sutthāi) EN: final bend ; final curve   
ขด[v.] (khot) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind   FR: bobiner ; enrouler
คด[v.] (khot) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment   FR: serpenter ; zigzaguer
คุกเข่า[v.] (khukkhao) EN: kneel ; bend the knee ; go down on one's knee   FR: s'agenouiller
คุ้ง[v.] (khung) EN: bend ; meander   FR: serpenter ; onduler
ก้ม[v.] (kom) EN: bend over ; bend down, ; stoop   FR: incliner ; baisser
ก้มลง[v. exp.] (kom long) EN: bend down ; bend over   FR: s'abaisser ; se baisser ; se courber ; abaisser
ก้มลงไปดำนา[v. exp.] (kom long pai damnā) EN: bend over to transplant rice   
ก้มลงหยิบขวาน[v. exp.] (kom long yip khwān) EN: bend down to pick up an axe   
ก้มหน้า[v. exp.] (kom nā) EN: bow the head ; low one's head ; bend down the head   FR: baisser les yeux
โก่ง[v.] (kōng) EN: bend ; draw ; arch ; flex   FR: courber ; arquer
ก้งโค้ง[v.] (kongkhōng) EN: bend down ; bend over ; stoop down/over   
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten   
เลี้ยว[v.] (līo) EN: turn ; take a bend ; change course ; wheel ; veer ; swerve   FR: tourner ; virer
ลู่[v.] (lū) EN: bend (with the wind)   FR: fléchir ; plier ; se courber
น้าว[v.] (nāo) EN: bend ; draw   FR: courber
ง้ำ[v.] (ngam) EN: lean ; incline ; bend   FR: incliner
เงื่อนตาย[n. exp.] (ngeūan tāi) EN: carrick bend ; fast knot   
งอ[v.] (ngø) EN: bend ; crook ; flex ; curve   FR: courber ; plier ; recourber ; fléchier
งอน[v.] (ngøn) EN: curve ; bend ; be tilted ; turn up   FR: courber
โน้ม[v.] (nōm) EN: bend ; draw ; pull down ; bow ; tend ; incline   FR: ployer ; se pencher sur
น้อม[v.] (nøm) EN: bow ; bend   FR: s'incliner ; se soumettre
โอน[v.] (ōn) EN: incline ; tend ; bend   FR: tendre ; incliner à/vers
เสียดใบ[v.] (sīet bai) EN: tack ; deviate ; shift ; turn ; bend ; reach   
ทางโค้ง[n.] (thāngkhōng) EN: curve ; bend   FR: courbe [f] ; virage [m]
เท้าคู้[n.] (thāokhū) EN: bending leg of the table   
เวิ้ง[n.] (woēng) EN: bend of watercourse ; river bend ; bend in the river   
เวิ้งแม่น้ำ[n. exp.] (woēng maēnām) EN: river bend   
เวิ้งน้ำ[n. exp.] (woēng nām) EN: bend of watercourse ; river bend ; bend in the river   
หยัก[v.] (yak) EN: notch ; indent ; cut notches ; curve ; curl ; bend ; be crooked   FR: denteler ; cranter
ยืนก้งโค้ง[v. exp.] (yeūn kongkhōng) EN: stand and bend over/down   
ย่อ[v.] (yø) EN: bend ; stoop ; drop ; round ; make something round   FR: se baisser ; se pencher ; se courber

CMU English Pronouncing Dictionary
BEND    B EH1 N D
ABEND    AE1 B EH0 N D
ABEND    AH0 B EH1 N D
BENDA    B EH1 N D AH0
BENDT    B EH1 N T
BENDS    B EH1 N D Z
BENDIX    B EH1 N D IH0 K S
BENDER    B EH1 N D ER0
BENDEL    B EH2 N D EH1 L
BENDEL    B EH1 N D AH0 L
BENDED    B EH1 N D AH0 D
UNBEND    AH2 N B EH1 N D
BENDIG    B EH1 N D IH0 G
BENDURE    B EY0 N D UH1 R EY0
BENDORF    B EH1 N D AO0 R F
BENDLER    B EH1 N D L ER0
BENDING    B EH1 N D IH0 NG
BENDALL    B EH1 N D AH0 L
BENDICK    B EH1 N D IH0 K
BENDERS    B EH1 N D ER0 Z
BENDELE    B EH1 N D AH0 L
BENDIXEN    B EH0 N D IH1 K S AH0 N
BENDER'S    B EH1 N D ER0 Z
RUBENDALL    R AH1 B AH0 N D AH0 L
FASBENDER    F AE1 S B EH2 N D ER0
EINBENDER    AY1 N B EH2 N D ER0
BRABENDER    B R AE1 B EH0 N D ER0
ABENDROTH    AE1 B AH0 N D R AO0 TH
UNBENDING    AH2 N B EH1 N D IH0 NG
BENDECTIN    B EH0 N D EH1 K T AH0 N
RIVERBEND    R IH1 V ER0 B EH2 N D
FASSBENDER    F AE1 S B EH2 N D ER0
BENDICKSON    B EH1 N D IH0 K S AH0 N
BITTENBENDER    B IH1 T AH0 N B EH2 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bend    (v) (b e1 n d)
bends    (v) (b e1 n d z)
bended    (v) (b e1 n d i d)
unbend    (v) (uh2 n b e1 n d)
bending    (v) (b e1 n d i ng)
prebend    (n) (p r e1 b @ n d)
unbends    (v) (uh2 n b e1 n d z)
prebends    (n) (p r e1 b @ n d z)
unbended    (v) (uh2 n b e1 n d i d)
unbending    (v) (uh2 n b e1 n d i ng)
prebendary    (n) (p r e1 b @ n d r ii)
mind-bending    (j) - (m ai1 n d - b e n d i ng)
prebendaries    (n) (p r e1 b @ n d r i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
曲げる[まげる, mageru] Thai: ดัดให้งอ English: to bend
傾ける[かたむける, katamukeru] Thai: จับเอียง English: to bend (vt)

German-Thai: Longdo Dictionary
Abend(n) |der, pl. Abende| เวลาเย็น
abend(adv) ตอนเย็น
Feierabend machenเลิกงาน, See also: mit der Arbeit aufhören
Guten Abend!(phrase) สวัสดี (ใช้พูดตอนเย็น) อาจพูดสั้นๆว่า Abend!
Abendessen(n) |das, pl. Abendessen| อาหารเย็น, ข้าวเย็น
lebendig(adj) มีชีวิตอยู่ เช่น Der gefangene Fisch ist noch lebendig. ปลาที่จับมาได้ยังมีชีวิตอยู่เลย, See also: S. am Leben,
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา
wohlhabend(adj) ที่เจริญรุ่งเรือง, ที่ร่ำรวย เช่น die wohlhabenden Staaten ประเทศที่เจริญแล้ว
aufstrebend(adj) ที่มีความทะเยอทะยาน เช่น Sie sind aufstrebend, engagiert und dienstleistungsorientiert; zeichnen sich durch Flexibilität.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*rproben; versuchen | erprobend; versuchend | erpro* (vi) ทดลอง ลองดูว่าบางสิ่งบางอย่างใช้ได้หรือไม่
*ufgeben; verzichten (auf) | aufgebend; verzichtend*ลาออก, สละ, ยกให้, เลิก, ทิ้ง, หนังสือลาออก, ปล่อยตัว, มอบตัว
atemberaubend {adj} (adj adv ) สวยจนลืมหายใจ,สวยอย่างมาก,น่าดึงดูด
untertreiben | untertreibend | untertrieben | untertreibt | untertrieb (vi ) ประเมิณต่ำไป ประเมิณต่ำกว่า
wohlhabend {adj} (adj ) มั่งคั่ง, ร่ำรวย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurve {f}bend [Add to Longdo]
sterbendmoribund [Add to Longdo]
Abend {m} | Abende {pl} | am Abendevening | evenings | in the evening [Add to Longdo]
Abendandacht {f}Evening prayer [Add to Longdo]
Abendandacht {f}evensong [Add to Longdo]
Abendanzug {m}dinner dress; evening suit; dress suit [Add to Longdo]
Abendbrot {n}; Abendessen {n} | Abendessen {pl} | Abendbrot essensupper; evening meal | suppers | to have (one's) supper; to have one's evening meal [Add to Longdo]
Abendbrot essen; zu Abend essento have tea [Sc.] [Add to Longdo]
Abenddämmerung {f} | Abenddämmerungen {pl}dusk | dusks [Add to Longdo]
Abenddämmerung {f}; Zwielichttwilight [Add to Longdo]
Abendessen {n}dinner [Add to Longdo]
Abendgarderobe {f}; Abendkleid {n}evening dress [Add to Longdo]
Abendglocke {f} | Abendglocken {pl}curfew | curfews [Add to Longdo]
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service [Add to Longdo]
Abendhimmel {n}sunset sky [Add to Longdo]
Abendkleid {n}gown [Add to Longdo]
Abendkleid {n} | Abendkleider {pl}evening dress | evening dresses [Add to Longdo]
Abendkleidung {f}evening wear [Add to Longdo]
Abendkurs {m} | Abendkurse {pl}evening class | evening classes [Add to Longdo]
Abendland {n}; Westen {m}occident [Add to Longdo]
Abendmahl {n} [relig.] | das Abendmahl empfangen (reichen) | das Abendmahl empfangen(Holy) Communion; the Lord's Supper | to receive (administer) Holy Communion | to commune [Am.] [Add to Longdo]
Abendmahlsgottesdienst {m} [relig.]Communion service [Add to Longdo]
Abendmahlswein {m} [relig.]Communion wine [Add to Longdo]
Abendmesse {f}; Abendgottesdienst {m} [relig.]evening mass [Add to Longdo]
Abendprogramm {n} (TV, Radio)evening programmes [Add to Longdo]
Abendrot {n}; Sonnenuntergang {m}sunset [Add to Longdo]
Abendröte {f}afterglows [Add to Longdo]
Abendschule {f}evening classes; night school [Add to Longdo]
Abendsonne {f}setting sun [Add to Longdo]
Abendstern {m}evening star [Add to Longdo]
Abendstille {f}quiet of the evening [Add to Longdo]
Abendstunde {f}evening hour [Add to Longdo]
Abendunterricht {m} | Abendunterricht besuchennight school | to attend evening classes [Add to Longdo]
Abendverkauf {m}late opening [Add to Longdo]
Abendvorstellung {f}evening performance [Add to Longdo]
Abendwind {m}evening breeze [Add to Longdo]
Abendzeit {f}evening [Add to Longdo]
Abendzeitung {f}evening paper; evening newspaper [Add to Longdo]
Abkantung {f}angle of bend [Add to Longdo]
Amtsblatt {n} | im Amtsblatt bekannt gebend (bekanntgebend [alt])official gazette; official journal | gazetting [Add to Longdo]
Analverkehr {m} | Analverkehr Ausübenderbuggery | bugger [Add to Longdo]
Aufbiegung {f}bending up [Add to Longdo]
Autounfall {m}; kleine Kollision mit geringem Schadenfender-bender [Am.] [Add to Longdo]
Biegbarkeit {f}bending property [Add to Longdo]
Biegebruch {m}bending fracture [Add to Longdo]
Biegedehnung {f}bending strain [Add to Longdo]
Biegeelastizität {f} [techn.]elasticity of bending [Add to Longdo]
Biegefestigkeit {f}bending strength; flexural strength [Add to Longdo]
Biegefestigkeit {f}resistance to bending [Add to Longdo]
Biegekraft {f}bending force; bending power [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くねる[, kuneru] (v5r,vi) to bend loosely back and forth [Add to Longdo]
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape [Add to Longdo]
のんべんだらり[, nonbendarari] (adv-to) idly; sluggishly; doing nothing [Add to Longdo]
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth) [Add to Longdo]
へなへな[, henahena] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) bending; loss of strength [Add to Longdo]
アベンド[, abendo] (n) {comp} abnormal termination; abnormal end; ABEND [Add to Longdo]
オスメス変換[オスメスへんかん, osumesu henkan] (n) {comp} gender bender [Add to Longdo]
サードベンダ[, sa-dobenda] (n) {comp} third vender [Add to Longdo]
サイアベンダゾール[, saiabendazo-ru] (n) thiabendazole [Add to Longdo]
スイッチベンダ[, suicchibenda] (n) {comp} switch vendor [Add to Longdo]
スプーン曲げ[スプーンまげ, supu-n mage] (n) spoon bending [Add to Longdo]
チアベンダゾール[, chiabendazo-ru] (n) thiabendazole [Add to Longdo]
チョーキング[, cho-kingu] (n) (1) choking; (2) chalking; (3) bending (a guitar string); (P) [Add to Longdo]
テレコムベンダー[, terekomubenda-] (n) {comp} telecom vendor [Add to Longdo]
ベンダー;ベンダ[, benda-; benda] (n) (1) bender; (2) vendor [Add to Longdo]
ベンダリゼーション[, bendarize-shon] (n) venderization; venderisation [Add to Longdo]
ベンダ側[ベンダがわ, benda gawa] (n) {comp} vendor-side [Add to Longdo]
ベンディング[, bendeingu] (n) bending [Add to Longdo]
ベンディングマシーン[, bendeingumashi-n] (n) vending machine [Add to Longdo]
ベント[, bento] (n) (1) vent; (adj-f) (2) bent; (n) (3) "finger bending" guitar technique [Add to Longdo]
ベンド[, bendo] (n) bend [Add to Longdo]
ベンド生物[ベンドせいぶつ, bendo seibutsu] (n) Vendobionta [Add to Longdo]
マルチベンダー[, maruchibenda-] (n) {comp} multivendor [Add to Longdo]
マルチベンダー環境[マルチベンダーかんきょう, maruchibenda-kankyou] (n) {comp} multivendor environment [Add to Longdo]
ラベンダー[, rabenda-] (n) lavender [Add to Longdo]
ラベンダー色[ラベンダーいろ, rabenda-iro] (n) lavender [Add to Longdo]
圧し曲げる[へしまげる, heshimageru] (v1) to bend [Add to Longdo]
異常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] (n) abnormal termination (e.g. of a program); ABnormal END; ABEND [Add to Longdo]
一重継ぎ[ひとえつぎ, hitoetsugi] (n) sheep bend (knot) [Add to Longdo]
弓引く[ゆみひく, yumihiku] (v5k,vi) (1) to bend a bow; to shoot an arrow; (2) to rise up against; to rebel against [Add to Longdo]
弓形になる[ゆみなりになる, yuminarininaru] (exp,v5r) to bend backward; to become bow-shaped [Add to Longdo]
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na,n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P) [Add to Longdo]
仰け反る;仰けぞる;仰反る[のけぞる, nokezoru] (v5r) (1) to bend (backward); to throw (the head) back; (2) to be taken aback [Add to Longdo]
曲がり[まがり, magari] (n) curvature; warp; bend; (P) [Add to Longdo]
曲がりくねる;曲りくねる[まがりくねる, magarikuneru] (v5r,vi) to bend many times; to turn and twist; to zigzag [Add to Longdo]
曲がり角(P);曲がりかど(P);曲り角[まがりかど, magarikado] (n) (1) street corner; road turn; bend in the road; (2) turning point; watershed; (P) [Add to Longdo]
曲がり目;曲り目[まがりめ, magarime] (n) corner; turn; bend in the road; curve; turning point [Add to Longdo]
曲がる(P);曲る[まがる, magaru] (v5r,vi) (1) to bend; to curve; to warp; to wind; to twist; (2) (See 折れる・おれる・4) to turn; (3) to be awry; to be askew; to be crooked; (P) [Add to Longdo]
曲げ[まげ, mage] (n) flexure; bending [Add to Longdo]
曲げる[まげる, mageru] (v1,vt) to bend; to crook; to lean; to yield (a point); to depart (from a principle); (P) [Add to Longdo]
曲げモーメント[まげモーメント, mage mo-mento] (n) bending moment [Add to Longdo]
曲げ伸ばし[まげのばし, magenobashi] (n,vs) bending and stretching [Add to Longdo]
屈す[くっす, kussu] (v5s) (1) (arch) (See 屈する) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) to feel down [Add to Longdo]
屈する[くっする, kussuru] (vs-s) (1) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) (arch) to feel down [Add to Longdo]
屈まる[かがまる;こごまる;くぐまる(ok), kagamaru ; kogomaru ; kugumaru (ok)] (v5r,vi) to bow (of one's back, e.g. due to age); to bend [Add to Longdo]
屈む[かがむ;こごむ, kagamu ; kogomu] (v5m) to stoop; to lean over; to bend down; to crouch [Add to Longdo]
屈める[かがめる;こごめる, kagameru ; kogomeru] (v1,vt) (uk) to stoop; to bend [Add to Longdo]
屈曲[くっきょく, kukkyoku] (n,vs,adj-no) crookedness; bending; indentation [Add to Longdo]
屈曲部[くっきょくぶ, kukkyokubu] (n) elbow; elbow-shaped bend [Add to Longdo]
屈折[くっせつ, kussetsu] (n,vs) (1) bending; indentation; (2) refraction; (3) inflection; (4) warping (e.g. of opinion, reasoning, etc.); distortion; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不屈[bù qū, ㄅㄨˋ ㄑㄩ, ] unyielding; unbending [Add to Longdo]
俯身[fǔ shēn, ㄈㄨˇ ㄕㄣ, ] to lean over; to bend over; to stoop; to bow [Add to Longdo]
倔强[jué jiàng, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] stubborn; obstinate; unbending [Add to Longdo]
侧耳[cè ěr, ㄘㄜˋ ㄦˇ, / ] to bend an ear (to); to listen [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] to hide, to secrete, to repress; to bend [Add to Longdo]
卑躬屈膝[bēi gōng qū xī, ㄅㄟ ㄍㄨㄥ ㄑㄩ ㄒㄧ, ] to bow and bend the knee (成语 saw); fawning; bending and scraping to curry favor [Add to Longdo]
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] to hang (down); droop; dangle; bend down; hand down; bequeath; nearly; almost; to approach [Add to Longdo]
[tào, ㄊㄠˋ, ] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ) [Add to Longdo]
奴颜婢膝[nú yán bì xī, ㄋㄨˊ ㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄒㄧ, / ] servile and bending the knee (成语 saw); fawning; bending and scraping to curry favor [Add to Longdo]
弓腰[gōng yāo, ㄍㄨㄥ ㄧㄠ, ] to bow; to bend at the waist [Add to Longdo]
弓身[gōng shēn, ㄍㄨㄥ ㄕㄣ, ] to bend the body at the waist; to bow [Add to Longdo]
[wān, ㄨㄢ, / ] bend; bent [Add to Longdo]
弯曲[wān qū, ㄨㄢ ㄑㄩ, / ] to bend; to curve around; curved; crooked; to wind; to warp [Add to Longdo]
形变[xíng biàn, ㄒㄧㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] deformation; bending [Add to Longdo]
徇私枉法[xùn sī wǎng fǎ, ㄒㄩㄣˋ ㄙ ㄨㄤˇ ㄈㄚˇ, ] to bend the law for one's own profit (成语 saw) [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] to bend [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, ] to break; to fracture; to snap; to suffer loss; to bend; to twist; to turn; to change direction; convinced; to convert into (currency); discount; rebate; tenth (in price); classifier for theatrical scenes; to fold; accounts book [Add to Longdo]
[ào, ㄠˋ, ] bend; break in two [Add to Longdo]
拳曲[quán qū, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩ, ] to curl up; to bend [Add to Longdo]
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, ] be obstructed; fail; oppress; repress; lower the tone; bend back; dampen [Add to Longdo]
[wàn, ㄨㄢˋ, ] to bend the wrist [Add to Longdo]
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, / ] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, / ] to fold (a document); to turn; to bend [Add to Longdo]
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] river-bend [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] a cove, a bay; a bend or nook in the hills; the curve of a bow [Add to Longdo]
潜水夫病[qián shuǐ fū bìng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄨ ㄅㄧㄥˋ, / ] bends [Add to Longdo]
潜水夫症[qián shuǐ fū zhèng, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄨ ㄓㄥˋ, / ] bends [Add to Longdo]
蓬心[péng xīn, ㄆㄥˊ ㄒㄧㄣ, ] narrow and bending; unkempt interior [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] to bend; yield [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, / ] to bend; to yield [Add to Longdo]
贪赃枉法[tān zāng wǎng fǎ, ㄊㄢ ㄗㄤ ㄨㄤˇ ㄈㄚˇ, / ] corruption and abuse of the law (成语 saw); to take bribes and bend the law [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] bend; leap [Add to Longdo]
转角[zhuǎn jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] bend in a street; corner; to turn a corner [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, / ] to bend iron [Add to Longdo]
随风倒[suí fēng dǎo, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ ㄉㄠˇ, / ] to bend with the wind [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
スイッチベンダ[すいっちべんだ, suicchibenda] switch vendor [Add to Longdo]
テレコムベンダー[てれこむべんだー, terekomubenda-] telecom vendor [Add to Longdo]
ベンダ[べんだ, benda] Vendor [Add to Longdo]
ベンダ側[ベンダがわ, benda gawa] vendor-side [Add to Longdo]
マルチベンダー[まるちべんだー, maruchibenda-] multivendor [Add to Longdo]
マルチベンダー環境[マルチベンダーかんきょう, maruchibenda-kankyou] multivendor environment [Add to Longdo]
異常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
独立系ソフトウェアベンダ[どくりつけいソフトウェアベンダ, dokuritsukei sofutoueabenda] independent software vendor [Add to Longdo]
ベンダー[べんだー, benda-] vendor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一夕[いっせき, isseki] ein Abend, eines Abends [Add to Longdo]
今夜[こんや, konya] heute_nacht, heute_abend [Add to Longdo]
今晩[こんばん, konban] heute_Abend [Add to Longdo]
勇む[いさむ, isamu] lebendig_sein, lebhaft_sein, ermutigt_sein, in_gehobener_Stimmung_sein [Add to Longdo]
土曜[どよう, doyou] Samstag, Sonnabend [Add to Longdo]
土曜日[どようび, doyoubi] Samstag, Sonnabend [Add to Longdo]
在米邦人[ざいべいほうじん, zaibeihoujin] (in Amerika lebende) Japaner [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] Abend [Add to Longdo]
夕刊[ゆうかん, yuukan] Abendausgabe [Add to Longdo]
夕刻[ゆうこく, yuukoku] -Abend [Add to Longdo]
夕方[ゆうがた, yuugata] Abend [Add to Longdo]
夕日[ゆうひ, yuuhi] Abendsonne [Add to Longdo]
夕映え[ゆうばえ, yuubae] Abendroete [Add to Longdo]
夕暮れ[ゆうぐれ, yuugure] -Abend, Abenddaemmerung [Add to Longdo]
夕涼み[ゆうすずみ, yuusuzumi] abendliche_Kuehle, abendliche_Frische [Add to Longdo]
夕焼け[ゆうやけ, yuuyake] Abendrot [Add to Longdo]
夕霧[ゆうぎり, yuugiri] Abendnebel [Add to Longdo]
夕食[ゆうしょく, yuushoku] Abendessen [Add to Longdo]
夕飯[ゆうめし, yuumeshi] Abendessen [Add to Longdo]
夕飯[ゆうめし, yuumeshi] Abendessen [Add to Longdo]
夜学[やがく, yagaku] Abendkurs [Add to Longdo]
奮う[ふるう, furuu] kraftvoll_sein, lebhaft_sein, lebendig_sein [Add to Longdo]
[よい, yoi] -Abend, frueher_Abend [Add to Longdo]
宵の口[よいのくち, yoinokuchi] frueher_Abend [Add to Longdo]
宵越し[よいごし, yoigoshi] vom_Abend_vorher (uebrig) [Add to Longdo]
富者[ふしゃ, fusha] Reicher, Wohlhabender [Add to Longdo]
富者[ふしゃ, fusha] Reicher, Wohlhabender [Add to Longdo]
懸案[けんあん, ken'an] schwebende_Frage, unentschiedene_Frage [Add to Longdo]
春宵[しゅんしょう, shunshou] Fruehlingsabend [Add to Longdo]
[ばん, ban] ABEND, NACHT [Add to Longdo]
晩年[ばんねん, bannen] Lebensabend [Add to Longdo]
晩酌[ばんしゃく, banshaku] Abendtrunk [Add to Longdo]
晩鐘[ばんしょう, banshou] Abendglocke [Add to Longdo]
朝晩[あさばん, asaban] morgens_und_abends [Add to Longdo]
未定[みてい, mitei] unbestimmt, unentschieden, schwebend [Add to Longdo]
未決[みけつ, miketsu] schwebend, Untersuchungs- [Add to Longdo]
毎晩[まいばん, maiban] jeden_Abend [Add to Longdo]
泰西[たいせい, taisei] Abendland, Okzident, der_Westen [Add to Longdo]
泰西名画[たいせいめいが, taiseimeiga] abendlaendische_Malerei [Add to Longdo]
漂々[ひょうひょう, hyouhyou] leicht, schwebend, heiter [Add to Longdo]
生きる[いきる, ikiru] leben, lebendig_sein [Add to Longdo]
生ける[いける, ikeru] leben, lebendig_sein [Add to Longdo]
終日[しゅうじつ, shuujitsu] den_ganzen_Tag, von_morgens_bis_abends [Add to Longdo]
西洋[せいよう, seiyou] Abendland, Westen [Add to Longdo]
躍如[やくじょ, yakujo] lebendig, lebhaft [Add to Longdo]
酪農家[らくのうか, rakunouka] (Milchwirtschaft_betreibender)Landwirt [Add to Longdo]
野猿[やえん, yaen] wildlebender_Affe [Add to Longdo]
野獣[やじゅう, yajuu] wildes_Tier, wildlebendes_Tier [Add to Longdo]
金持ち[かねもち, kanemochi] Reicher, Wohlhabender [Add to Longdo]
鮮やか[あざやか, azayaka] frisch, klar, hell, lebendig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ordinary \Or"di*na*ry\, n.; pl. {Ordinaries} (-r[i^]z).
   1. (Law)
    (a) (Roman Law) An officer who has original jurisdiction
      in his own right, and not by deputation.
    (b) (Eng. Law) One who has immediate jurisdiction in
      matters ecclesiastical; an ecclesiastical judge; also,
      a deputy of the bishop, or a clergyman appointed to
      perform divine service for condemned criminals and
      assist in preparing them for death.
    (c) (Am. Law) A judicial officer, having generally the
      powers of a judge of probate or a surrogate.
      [1913 Webster]
 
   2. The mass; the common run. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I see no more in you than in the ordinary
       Of nature's salework.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is so common, or continued, as to be considered
    a settled establishment or institution. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Spain had no other wars save those which were grown
       into an ordinary.           --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything which is in ordinary or common use.
    [1913 Webster]
 
       Water buckets, wagons, cart wheels, plow socks, and
       other ordinaries.           --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   5. A dining room or eating house where a meal is prepared for
    all comers, at a fixed price for the meal, in distinction
    from one where each dish is separately charged; a table
    d'h[^o]te; hence, also, the meal furnished at such a
    dining room. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All the odd words they have picked up in a
       coffeehouse, or a gaming ordinary, are produced as
       flowers of style.           --Swift.
    [1913 Webster]
 
       He exacted a tribute for licenses to hawkers and
       peddlers and to ordinaries.      --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   6. (Her.) A charge or bearing of simple form, one of nine or
    ten which are in constant use. The {bend}, {chevron},
    {chief}, {cross}, {fesse}, {pale}, and {saltire} are
    uniformly admitted as ordinaries. Some authorities include
    bar, bend sinister, pile, and others. See {Subordinary}.
    [1913 Webster]
 
   {In ordinary}.
    (a) In actual and constant service; statedly attending and
      serving; as, a physician or chaplain in ordinary. An
      ambassador in ordinary is one constantly resident at a
      foreign court.
    (b) (Naut.) Out of commission and laid up; -- said of a
      naval vessel.
 
   {Ordinary of the Mass} (R. C. Ch.), the part of the Mass
    which is the same every day; -- called also the {canon of
    the Mass}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bend \Bend\, v. i.
   1. To be moved or strained out of a straight line; to crook
    or be curving; to bow.
    [1913 Webster]
 
       The green earth's end
       Where the bowed welkin slow doth bend. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To jut over; to overhang.
    [1913 Webster]
 
       There is a cliff, whose high and bending head
       Looks fearfully in the confined deep. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To be inclined; to be directed.
    [1913 Webster]
 
       To whom our vows and wished bend.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To bow in prayer, or in token of submission.
    [1913 Webster]
 
       While each to his great Father bends. --Coleridge.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bend \Bend\, v. t. [imp. & p. p. {Bended} or {Bent}; p. pr. &
   vb. n. {Bending}.] [AS. bendan to bend, fr. bend a band,
   bond, fr. bindan to bind. See {Bind}, v. t., and cf. 3d & 4th
   {Bend}.]
   1. To strain or move out of a straight line; to crook by
    straining; to make crooked; to curve; to make ready for
    use by drawing into a curve; as, to bend a bow; to bend
    the knee.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn toward some certain point; to direct; to incline.
    "Bend thine ear to supplication." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Towards Coventry bend we our course. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Bending her eyes . . . upon her parent. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To apply closely or with interest; to direct.
    [1913 Webster]
 
       To bend his mind to any public business. --Temple.
    [1913 Webster]
 
       But when to mischief mortals bend their will.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to yield; to render submissive; to subdue.
    "Except she bend her humor." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To fasten, as one rope to another, or as a sail to
    its yard or stay; or as a cable to the ring of an anchor.
    --Totten.
    [1913 Webster]
 
   {To bend the brow}, to knit the brow, as in deep thought or
    in anger; to scowl; to frown. --Camden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To lean; stoop; deflect; bow; yield.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bend \Bend\, n. [See {Bend}, v. t., and cf. {Bent}, n.]
   1. A turn or deflection from a straight line or from the
    proper direction or normal position; a curve; a crook; as,
    a slight bend of the body; a bend in a road.
    [1913 Webster]
 
   2. Turn; purpose; inclination; ends. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Farewell, poor swain; thou art not for my bend.
                          --Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A knot by which one rope is fastened to another or
    to an anchor, spar, or post. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   4. (Leather Trade) The best quality of sole leather; a butt.
    See {Butt}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mining) Hard, indurated clay; bind.
    [1913 Webster]
 
   6. pl. (Med.) same as {caisson disease}. Usually referred to
    as {the bends}.
    [1913 Webster]
 
   {Bends of a ship}, the thickest and strongest planks in her
    sides, more generally called wales. They have the beams,
    knees, and foothooks bolted to them. Also, the frames or
    ribs that form the ship's body from the keel to the top of
    the sides; as, the midship bend.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bend \Bend\, n. [AS. bend. See {Band}, and cf. the preceding
   noun.]
   1. A band. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. [OF. bende, bande, F. bande. See {Band}.] (Her.) One of
    the honorable ordinaries, containing a third or a fifth
    part of the field. It crosses the field diagonally from
    the dexter chief to the sinister base.
    [1913 Webster]
 
   {Bend sinister} (Her.), an honorable ordinary drawn from the
    sinister chief to the dexter base.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top