Search result for

*beck*

(221 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beck, -beck-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beck[N] ลำธาร, Syn. stream
beckon[VT] ส่งสัญญาณเรียกโดยการใช้มือหรือศีรษะ, See also: ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก, Syn. summon
beckon[VT] ทำให้สนใจ, See also: ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก
rebeck[N] เครื่องดนตรีประเภทสีในยุคกลาง
at someone's beck and call[IDM] พร้อมให้บริการ, See also: พร้อมรับใช้, ยินดีให้บริการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beck(เบค) {becked,becking,becks} n. อากัปกริยาที่เรียก (เช่นกวักมือ,ผงกศีรษะ) vt.,vi. เรียก (พยักหน้า,กวักมือ,ฯลฯ)
becket(เบค'คิท) n. เชือกขนาดสั้นชนิดหนึ่งที่มีปมของเรือ
beckon(เบค'เคิน) {beckoned,beckoning,beckons} vt.,n. (การ) ให้สัญญาณด้วยศีรษะหรือมือ., See also: beckoner n., Syn. gesture

English-Thai: Nontri Dictionary
beck(n) การให้สัญญาณ,การเรียก,การกวักมือ,การผงกศีรษะ
beckon(vt) เรียก,กวักมือ,ผงกศีรษะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beck Depression Inventoryทฤษฎีความซึมเศร้าของเบค [TU Subject Heading]
Riebeckiteไรเบ็คไคท์ [TU Subject Heading]
Beckwith's Syndromeกลุ่มอาการเบควิธ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Becky:BECKY: A Haunted House 2 (2014)
BECKY:BECKY: Sisters in Crime (1991)
BECKY:BECKY: Boogie Nights (1997)
Beck.BeckLearning to Lie (2003)
BECKY:BECKY: Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
Becky?Becky? Thanks for Sharing (2012)
The other day, caught a rerun of that show Becker.วันก่อน ได้ดูรีรันซีรี่ส์เรื่องเบ็คเกอร์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Becky.เบคกี้ WarGames: The Dead Code (2008)
Hi, I'm Elisabeth Hasselbeck and I'm just so thrilled... you've purchased this program.ไฮ ฉัน อลิสซาเบ็ต แฮสเซลเบ็ค และฉันตื่นเต้นมาก คุณได้ซื้อโปรแกรมนี้ Made of Honor (2008)
Honestly, Becky, he drives me crazy.บอกตามตรงนะ เบคกี้ เขาทำฉันแทบคลั่ง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Rita Beckham Caroline Steinhoff,ริต้า เบ็คฮาร์ท, แคโรลีน สไตน์ฮอฟ, The Reader (2008)
Rita Beckham Caroline Steinhoff,ริต้า เบ็คฮาร์ท, แคโรลีน สไตน์ฮอฟ, The Reader (2008)
Becky?เบ็คกี้? Confessions of a Shopaholic (2009)
Oh, Becky didn't end up at Alette magazine.โอ้ รีเบคค้าไม่ได้ทำงานที่เอเล็ต Confessions of a Shopaholic (2009)
First edition, 1961 by Simone Beck, Louisette Bertholle, and, of course, Julia child, the woman who taught America to cook and to eat.จัดทำครั้งแรกปี1961 โดย ซิโมน เบค Louisette Bertholle และแน่นอน จูเลีบ ชายลด์ ผู้หญิงที่สอนคนอเมริกันทำอาหาร และกิน Julie & Julia (2009)
You should. Julia Child, Simone Beck.รู้จักกันเสียสิ จูเลีย ชิลด์ , ซีโมน เบค Julie & Julia (2009)
"By Julia Child and Simone Beck, with Louisette Bertholle.""โดย จูเลีย ชายลด์ และ ซิโมน เบค กับหลุยแซท เบิร์ทฮอล์" Julie & Julia (2009)
This is a very impressive undertaking, Mrs. Child and Mrs. Beck.นี่เป็นสิ่งที่ยอดมาก คุณชายลด์และคุณเบ็ก Julie & Julia (2009)
Why don't you just share with General Beckman the intel about the grenade that you flashed on?ทำไมคุณไม่เล่า ให้ท่านนายพลเบคแมนฟัง เรื่องระเบิดที่ คุณแวบขึ้นมาละ? Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Beckman was right.แบคแมนพูดถูก Chuck Versus the Third Dimension (2009)
I mean, this here, what we've been doing hell, Becky knows.ฉันหมายถึงตรงจุดนี้ ถึงสิ่งที่เราทำ... ห่าเอ้ย เบคกี้รู้ดี Phoenix (2009)
- Becky calls it "bitch beer." - Lock the doors...เบ๊คกี้ โทรเรียก bitch beer ปิดประตู The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Huh? Look, everybody knows Becky and Elizabeth were victims of the Pontiac Killer.ฟังนะทุกคนรู้ว่า เบ็กกี้ กับ อลิซาเบ็ธ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
I mean, your girlfriend, Becky, cheats on you, so you kill her.ฉันหมายถึง แฟนคุณ - เบ๊คกี้ นอกใจคุณ คุณเลยฆ่าเธอ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
"For fooling you into being my wife" And the next thing I heard was, "Do you, Meryl Judith Becker, take this man to be your lawfully wedded husband?"For fooling you into being my wife take this man to be your lawfully wedded husband? Did You Hear About the Morgans? (2009)
Becky Eubanks is a stuck-up whore who let Chase finger her in the church.เบกกี้ อูแบงส์ เป็นโสเภณี ที่ปล่อยให้เชสลวนลามเธอในโบสถ์ Shake and Fingerpop (2009)
Becky, take over for a second. Sure.เบคกี้, รับช่วงต่อแป็บนึง ได้ค่ะ Scratches (2009)
I've gathered that. We have to call General Beckman.ผมคิดออกแล้ว เราต้องโทรหานายพลแบคแมน Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
We should have called Beckman, had her send a team.เราน่าจะโทรหาแบคแมน เธอจะได้ส่งคนมาช่วย Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Who's General Beckman?ใครคือนายพลแบคแมน? Chuck Versus the Broken Heart (2009)
So if Morgan's General Beckman, who are you?ถ้าหากมอร์แกนคือนายพลแบคแมน แล้วนายเป็นใคร? Chuck Versus the Broken Heart (2009)
General Beckman, she called me, asked me about our relationship.เธอโทรหาผม ถามผมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรา Chuck Versus the Broken Heart (2009)
General Beckman sent me.นายพลแบคแมนส่งฉันมา Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Well, thanks for all your help throwing it, General Beckman.อ่า, ขอบใจมาก ที่ช่วยให้ฉัน ประหลาดใจ นายพล แบคแมน Chuck Versus the Broken Heart (2009)
General Beckman?นายพลแบคแมนครับ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Beckman got the intel she wanted.แบคแมนได้สิ่งที่เธอต้องการแล้ว Chuck Versus the Predator (2009)
Sarah, have you heard anything from Beckman about Orion?ซาร่าห์ คุณได้ข่าวเรื่องโอไรออน จากแบคแมนบ้างมั้ย? Chuck Versus the Predator (2009)
I mean, I've only seen that little bit of Beckman's office behind her chair, but I can only imagine she's got a whole crack squad of brilliant analysts working hard trying to find Orion in the next room.หมายถึง, ผมเห็นเบื้องหลังห้อง ของแบคแมนได้นิดเดียว แค่หลังเก้าอี้ แต่ผมสามารถจินตนาการได้ว่า Chuck Versus the Predator (2009)
Is Beckman here?แบคแมนมาแล้วเหรอ? Chuck Versus the Predator (2009)
Beckman has a containment unit en route to move it out.แบคแมนให้หน่วยคุ้มกัน เคลียร์เส้นทางแล้ว Chuck Versus the Predator (2009)
Beckman is tiny.แบคแมนตัวจิ๊ดเดียวเอง Chuck Versus the Predator (2009)
Look, Beckman is a soldier and she see things in black and white.ฟังนะ, แบคแมนเป็นทหาร และเธอเห็น แค่ขาวกับดำ Chuck Versus the Predator (2009)
Yeah, keep talking, Bartowski... - Casey, stay on Beckman, please.ใช่, พูดไปเถุอะ,บาทาวสกี้ เคสซี่, อยู่กับเบคแมน,ได้โปรด Chuck Versus the Colonel (2009)
Beckman called in an air strike. It'll be here in less than 20 minutes.เบคแมนเรียกหน่วยจู่โจมทางอากาศแล้ว มันจะมาถึงที่นี่ภายใน 20 นาทีนี้ Chuck Versus the Colonel (2009)
Three minutes to target, General Beckman.3 นาทีถึงเป้าหมาย นายพลเบคแมน Chuck Versus the Colonel (2009)
Hey. Update from Beckman.เฮ้, มีความคืบหน้าจากเบคแมน Chuck Versus the First Kill (2009)
Beckman's right.แบคแมนพูดถูก Chuck Versus the First Kill (2009)
Beckman sent me to get you, to bring you back to the Castle.แบคแมนส่งฉัน มารับตัวคุณ เพื่อนำคุณกลับไปที่ป้อม Chuck Versus the First Kill (2009)
Beckman us laugh 'in the face.เบคแมนคงต้องหัวเราะใส่หน้าผมแน่ Chuck Versus the Dream Job (2009)
The orders are clear Beckman.คำสั่งของBeckman ชัดเจนแล้ว Chuck Versus the Dream Job (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beckThe policeman beckoned to me with his forefinger.
beckShe has him at her beck and call.
beckThe smell of coffee beckoned them.
beckShe beckoned me to come in.
beckHe beckoned me nearer.
beckShe beckoned me into the room.
beckThe soft gentle sunlight beckoned me off to sleep.
beckHe beckoned me to follow him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาง[N] Albizia lebbeckoides Benth., Example: ในสวนหลังบ้านของเขามีต้นไม้หลายชนิด เช่น ตะคร้อ ทองกวาว พุทธา สีเสียด เทศพะยอม ดงแตงกวา คาง มะเดื่อ, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Albizia lebbeckoides Benth. ในวงศ์ Leguminosae ใบคล้ายใบกระถิน เนื้อไม้สีน้ำตาล แข็ง มีฝักแบนโต
นางกวัก[N] woman statue beckoning happy lot in, Example: เธอตั้งนางกวักไว้หน้าร้านเพื่อเรียกลูกค้า, Thai definition: รูปปั้นสตรีอยู่ในท่ากวักมือสำหรับบูชา โดยเชื่อว่าเป็นเครื่องเรียกเอาโชคลาภมาให้
กระดิก[V] beckon, See also: swing, wag, wiggle, shake, Syn. แกว่ง, ไหว, Example: เขามีความสามารถพิเศษคือสามารถกระดิกนิ้วเรียกม้าได้
กวะกวัก[V] beckon, See also: signal, Syn. กวัก, กวักมือ, Example: เขาตะโกนมาว่าอะไรไม่ได้ยินเพราะไกลมากเห็นแต่ท่าทางกวะกวักมือ
กวักมือ[V] beckon, See also: signal, summon by gesture of the hand, Example: เมื่อผมผ่านหน้าร้านเจ้าของร้านกวักมือให้ผมทดลองสินค้า, Thai definition: โบกไม้โบกมือให้เข้ามาหา
นาก[ADJ] copper alloy, See also: pinchbeck, Example: นากเป็นโลหะผสมของทองคำเงินและทองแดง, Thai definition: โลหะผสมชนิดหนึ่ง โดยเอาทองคำ เงิน กับทองแดงผสมเข้าด้วยกัน นิยมใช้ทำรูปพรรณต่างๆ
กวัก[V] beckon, See also: call, Ant. ปัด, Example: ด้านหน้าของตึกมีรูปนางกวักนั่งพับเพียบยกมือขวากวักตรงหน้า, Thai definition: โบกไม้โบกมือให้เข้ามาหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดวิด เบ็คแฮม[n. prop.] (Dewit Bekhaem) EN: David Beckham   FR: David Beckham
ฟร้านซ์ เบ็คเค่นเบาเออร์[n. prop.] (Frāns Bekkhēnbaooē) EN: Franz Beckenbauer   FR: Franz Beckenbauer
กวัก[v.] (kwak) EN: beckon ; call   FR: faire signe (pour appeler)
กวักมือ[v. exp.] (kwak meū) EN: beckon; signal ; summon by gesture of the hand   FR: appeler d'un geste de la main
นาก[n.] (nāk) EN: copper alloy ; pinchbeck ; alloy of gold and copper ; copper red   FR: alliage à base de cuivre et d'or [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BECK    B EH1 K
BECKI    B EH1 K IY0
BECKA    B EH1 S K AH0
BECKS    B EH1 K S
BECKY    B EH1 K IY0
LEBECK    L IY1 B EH0 K
BOBECK    B OW1 B EH2 K
ROBECK    R OW1 B EH2 K
LYBECK    L AY1 B EH2 K
BECKOM    B EH1 K AA0 M
BECKON    B EH1 K AH0 N
LUBECK    L UW1 B EH2 K
BECKUM    B EH1 K AH0 M
REBECK    R IY1 B EH0 K
SOBECK    S OW1 B EH2 K
BECKIE    B EH1 K IY0
RUBECK    R UW1 B EH2 K
BECK'S    B EH1 K S
BECKEL    B EH1 K EH0 L
BECKET    B EH1 K AH0 T
BECKER    B EH1 K ER0
BUBECK    B UW1 B EH0 K
HABECK    HH AA1 B EH0 K
BROBECK    B R OW1 B EH2 K
DEMBECK    D EH1 M B EH2 K
MANBECK    M AE1 N B EH2 K
COLBECK    K AA1 L B EH0 K
HERBECK    HH ER1 B EH0 K
DOMBECK    D AA1 M B EH2 K
BRUBECK    B R UW1 B EH2 K
DILBECK    D IH1 L B EH2 K
BOMBECK    B AA1 M B EH2 K
HARBECK    HH AA1 R B EH2 K
BECKLEY    B EH1 K L IY0
BECKERS    B EH1 K ER0 Z
BECKERT    B EH1 K ER0 T
BECKETT    B EH1 K EH0 T
KOLBECK    K AA1 L B EH0 K
BECKHAM    B EH1 K HH AE2 M
BECKIUS    B EH1 K IY0 AH0 S
BECKLER    B EH1 K L ER0
BECKLES    B EH1 K AH0 L Z
NORBECK    N AO1 R B EH0 K
BECKMAN    B EH1 K M AH0 N
SUDBECK    S AH1 D B EH2 K
SOBECKI    S AH0 B EH1 T S K IY0
BECKNER    B EH1 K N ER0
IRLBECK    ER1 L B EH0 K
BECKONS    B EH1 K AH0 N Z
SEEBECK    S IY1 B EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beck    (n) (b e1 k)
becks    (n) (b e1 k s)
Lubeck    (n) (l uu1 b e k)
beckon    (v) (b e1 k @ n)
Beckett    (n) (b e1 k i t)
beckons    (v) (b e1 k @ n z)
beckoned    (v) (b e1 k @ n d)
beckoning    (v) (b e1 k @ n i ng)
pinchbeck    (n) (p i1 n ch b e k)
pinchbecks    (n) (p i1 n ch b e k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Beckenboden(n) |der| อุ้งเชิงกราน เช่น Bei Frauen und Männern wird der Beckenboden durch Übergewicht und teilweise durch Medikamente geschwächt.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absetzbecken {n}slurry tank; sedimentation tank [Add to Longdo]
Absetzbecken {n}settling basin; settling tank [Add to Longdo]
Absetzbecken {n} (zur Tonaufbereitung)settling pit [Add to Longdo]
Ausgleichsbecken {n}compensating reservoir [Add to Longdo]
Bach {m}; Wildbach {m}beck [Br.] [Add to Longdo]
Becken {n}; Schale {f} | Becken {pl}basin | basins [Add to Longdo]
Becken {n} [mus.] | Becken {pl}cymbal | cymbals [Add to Longdo]
Becken {n} [anat.] | Becken {pl}pelvis | pelves [Add to Longdo]
Becken {n}; Stromgebiet {n} | Becken {pl}; Stromgebiete {pl}basin | basins [Add to Longdo]
Becken...pelvic [Add to Longdo]
Beckenboden {m} [anat.]pelvic floor [Add to Longdo]
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.]pelvic floor muscles [Add to Longdo]
Beckengürtel {m} [anat.]pelvic girdle [Add to Longdo]
Beckenknochen {m} [anat.]pelvic bone [Add to Longdo]
Beckenschläger {m} [mus.] | Beckenschläger {pl}cymbalist | cymbalists [Add to Longdo]
Behälter {m}; Sammelbecken {n} | Behälter {pl}reservoir | reservoirs [Add to Longdo]
Behälter {m}; Wasserbecken {n}; Metallbecken {n}tank [Add to Longdo]
Behandlungsbecken {n}medication tank [Add to Longdo]
Hafenbecken {n}harbor basin; harbour basin; (wet) dock [Add to Longdo]
Handwaschbecken {n}wash hand basin [Add to Longdo]
Hochwasserschutzbecken {m}flood control reservoir [Add to Longdo]
Klosettbecken {n}closetbowl [Add to Longdo]
Kohlenbecken {n}coal pan [Add to Longdo]
Mischwanne {f}; Mischbecken {n}mixing pond [Add to Longdo]
Plantschbecken {n}; Planschbecken {n} [alt]paddle pond; paddling pool [Add to Longdo]
Quarantänebecken {n}quarantine tank; isolation tank; hospital tank [Add to Longdo]
Rückhaltebecken {n}detention reservoir [Add to Longdo]
Schlinge {f}becket [Add to Longdo]
Schüssel {f}; Becken {n}; Schale {f}; Kugel {f} | Schüsseln {pl}; Schalen {pl}bowl | bowls [Add to Longdo]
Schwimmbad {n}; Schwimmbecken {n}swimming pool [Add to Longdo]
Spülbecken {n}sink; kitchen sink [Add to Longdo]
Staubecken {n}; Talsperre {f}reservoir [Add to Longdo]
Talmi {n} (vegoldete Legierung)pinchbeck [Add to Longdo]
Taufbecken {n} | Taufbecken {pl}baptismal font | baptismal fonts [Add to Longdo]
Vorklärbecken {n}primary sedimentation basin [Add to Longdo]
Waschbecken {n}wash basin; basin [Br.]; sink [Am.] [Add to Longdo]
Weihwasserbecken {n} [relig.]stoup [Add to Longdo]
Whirlpool {m} (Unterwassermassagebecken)whirlpool; Jacuzzi [tm] [Add to Longdo]
Wink {m}beck [Add to Longdo]
winken | winkend | winkt | winkteto beckon | beckoning | beckons | beckoned [Add to Longdo]
Pyelitis {f}; Nierenbeckenentzündung {f} [med.]pyelitis; inflammation of kidney pelvis [Add to Longdo]
pelvin {adj}; zum Becken gehörend [med.]pelvic [Add to Longdo]
beck (Stadt in Deutschland)beck (city in Germany) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オルリオオトカゲ[, oruriootokage] (n) blue-tailed monitor (Varanus doreanus, species of carnivorous monitor lizard found in Australia, New Guinea, and the Bismarck Archipelago); Kalabeck's monitor [Add to Longdo]
ベッキー[, bekki-] (n) {comp} Becky! [Add to Longdo]
レベック[, rebekku] (n) rebec; rebeck [Add to Longdo]
差し招く;さし招く;差招く(io)[さしまねく, sashimaneku] (v5k,vt) to beckon (to) [Add to Longdo]
指呼[しこ, shiko] (n,vs) beckoning [Add to Longdo]
自家薬籠[じかやくろう, jikayakurou] (n) (something that is) available for use at any time; (someone who is) at one's beck and call; (something over which) one has complete mastery [Add to Longdo]
自家薬籠中の物[じかやくろうちゅうのもの, jikayakurouchuunomono] (n) complete mastery of or over; at one's beck and call [Add to Longdo]
手招き(P);手まねき[てまねき, temaneki] (n,vs) beckoning; (P) [Add to Longdo]
手招く[てまねく, temaneku] (v5k) to beckon [Add to Longdo]
招き猫[まねきねこ, manekineko] (n) beckoning cat; figure of a cat with one paw raised (usu. white porcelain) [Add to Longdo]
招く[まねく, maneku] (v5k,vt) (1) to invite; to ask; (2) to beckon; to wave someone in; to gesture to; (3) to call in; to send for; to summon; (4) to bring on oneself; to cause; to incur; to lead to; to result in; (P) [Add to Longdo]
毛ガニ;毛がに;毛蟹[けガニ(毛ガニ);けがに(毛がに;毛蟹), ke gani ( ke gani ); kegani ( ke gani ; kegani )] (n) hair crab (Erimacrus isenbeckii) [Add to Longdo]
薬籠中の物[やくろうちゅうのもの, yakurouchuunomono] (n) complete mastery of or over; at one's beck and call [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俯首帖耳[fǔ shǒu tiē ěr, ㄈㄨˇ ㄕㄡˇ ㄊㄧㄝ ㄦˇ, ] bowed head and ears glued (成语 saw); docile and obedient; at sb's beck and call [Add to Longdo]
召唤[zhào huàn, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] beckon; call [Add to Longdo]
吕贝克[Lǚ bèi kè, ㄌㄩˇ ㄅㄟˋ ㄎㄜˋ, / ] Lübeck, Germany [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, ] to recruit; to provoke; to beckon; to infect [Add to Longdo]
招手[zhāo shǒu, ㄓㄠ ㄕㄡˇ, ] to wave; beckon [Add to Longdo]
角砧[jiǎo zhēn, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄣ, ] beck iron (corner of anvil) [Add to Longdo]
点头招呼[diǎn tóu zhāo hū, ㄉㄧㄢˇ ㄊㄡˊ ㄓㄠ ㄏㄨ, / ] beckon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベッキー[べっきー, bekki-] Becky! [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
水盤[すいばん, suiban] Wasserbecken [Add to Longdo]
洗面器[せんめんき, senmenki] Waschbecken [Add to Longdo]
火鉢[ひばち, hibachi] altjapanisches_Kohlebecken [Add to Longdo]
盆地[ぼんち, bonchi] -Becken, Mulde [Add to Longdo]
[ばん, ban] SPIELBRETT, TAFEL, PLATTE, BECKEN [Add to Longdo]
貯水池[ちょすいち, chosuichi] Wasserbecken, Wasserbehaelter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beck \Beck\, n.
   See {Beak}. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beck \Beck\, n. [OE. bek, AS. becc; akin to Icel. bekkr brook,
   OHG. pah, G. bach.]
   A small brook.
   [1913 Webster]
 
      The brooks, the becks, the rills.    --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beck \Beck\, n.
   A vat. See {Back}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beck \Beck\, v. i. [imp. & p. p. {Becked}; p. pr. & vb. n.
   {Becking}.] [Contr. of beckon.]
   To nod, or make a sign with the head or hand. [Archaic]
   --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beck \Beck\, v. t.
   To notify or call by a nod, or a motion of the head or hand;
   to intimate a command to. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      When gold and silver becks me to come on. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beck \Beck\, n.
   A significant nod, or motion of the head or hand, esp. as a
   call or command.
   [1913 Webster]
 
      They have troops of soldiers at their beck. --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top