Search result for

*be behin*

(72 entries)
(0.0433 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: be behin, -be behin-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be behind[PHRV] ตามมาข้างหลัง, See also: ตามหลังมา, Syn. lag behind
be behind[PHRV] สาย, See also: ล่าช้า, ชักช้า, Syn. be behindhand, get behind
be behind[PHRV] เรียนรู้ช้า
be behind[PHRV] วางไว้ด้านหลัง, See also: อยู่ข้างหลัง, Syn. keep behind, place behind, put behind
be behind[PHRV] ให้เหตุผลสำหรับ (บางสิ่ง), See also: ให้เหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง, Syn. lie behind
be behind[PHRV] ล้าหลังกว่า, Syn. fall behind
be behindhand[PHRV] สาย, See also: ล่าช้า, ชักช้า, Syn. be behind
be behind bars[IDM] จำคุก, See also: กักขัง, ขังคุก
be behind the times[IDM] ล้าสมัย, See also: ไม่เป็นที่นิยม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No. He was supposed to be behind us.เขาควรจะตามหลังเรามา 24: Redemption (2008)
Braga wants someone that will sell their vileta to be behind the wheelแต่นั้นไม่ใช่ที่บราก้าอยากได้ Fast & Furious (2009)
Who could be behind such pure evil?ใครอยู่เบื้องหลังเรื่องเลวร้ายพวกนี้เนียะ ? Carrnal Knowledge (2009)
We know how far the cop is going to be behind us.ทุกอย่างที่พวกล่าวาฬคุยกัน The Cove (2009)
Soon, this will all be behind us.ไม่นาน,เรื่องทั้งหมดนี้ก็จะกลายเป็นอดีต S.O.B. (2009)
Soon, this will all be behind us, and maybe I can meet my grandson.ในไม่ช้า เรื่องนี้จะกลายเป็นอดีต และบางทีฉันอาจจะได้พบหลานของฉัน Cowboys and Indians (2009)
Well, that happens to be behind the star at the moment.แล้ว , นั่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ชั่วขณะข้างหลังดวงดาว Light (2009)
Look, my mother really wants to be behind you. We all do.ฟังน่ะ แม่ของผมต้องการ เป็นหลังอิงให้กับคุณ เราทั้งหมดจะทำ Polly Wants a Crack at Her (2010)
But I-I can't keep walking around wondering if this guy's gonna be behind every corner.แต่ฉัน--ฉันไม่อาจเดินไปเดินมา แบกรับความสงสัยเรื่องนี้ได้ ถ้าเกิดชายคนนี้อยู่ตรง ทุกๆ หัวมุมที่ฉันไป Revelation Zero: Part 1 (2010)
But, uh, who may be behind it.แต่เรื่องที่ว่าใครอยู่หลังเรื่องนี้ต่างหาก The Sixteen Year Old Virgin (2010)
If that is so, ShinGuiGwan must be behind the Dark Mark.ถ้าจริงอย่างนั้น ชินกุยกวานจอต้องอยู่เบิ้องหลังตราสีดำ Kim Soo Ro (2010)
Could capricious whims be behind his decision?เป็นไปได้ไหมที่ไอ้คนที่เอาแต่ใจตัวเอง เป็นคนตัดสินใจอยู่เบื้องหลัง Episode #1.4 (2010)
You shouldn't be behind the counter.คุณควรอยู่หลังเคาน์เตอร์ Bridesmaids (2011)
You know, I had a feeling you might be behind this.คุณรู้มั้ย ผมรู้สึกว่าคุณอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ A Night of Neglect (2011)
Aren't you supposed to be behind the bar?นายควรจะอยู่หลังบาร์ไม่ใช่เหรอ And Lots of Security... (2011)
I don't believe she'd be behind this.ผมไม่เชื่อว่า เธอจะทำสิ่งนี้นะ Betrayal (2011)
"and this nightmare will be behind you,และทำให้มันเป็นฝันที่เลวร้ายของคุณ Betrayal (2011)
I'm not sure, but I think Siobhan's husband might be behind the hit.ฉันไม่แน่ใจแต่ฉันคิดว่าสามีของชิบอน อาจจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ If You Ever Want a French Lesson... (2011)
She could be behind everythingเธออาจจะ อยู่เบื้องหลังทุกอย่าง Guilt (2011)
Of course you'd be behind this.แน่อน เธอควรจะมาอยู่ข้างหลังนี่ Father and the Bride (2012)
The victim in this case reportedly insisted he'd been chosen by birthright, causing speculation that a cult may be behind the abduction.เหยื่อในเหตุการณ์นี้ ได้บอกเล่ายืนยันว่า เขาได้ถูกเลือกมาตั้งแต่เกิด ตามการคาดเดาเชื่อว่าเรื่องเกี่ยวกับศาสนา น่าจะอยู่เบื้องหลังการลักพาตัวครั้งนี้ Reading is Fundamental (2012)
I just want all of this to be behind us.ผมอยากให้เรื่องทั้งหมดผ่านไป It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
I say she might be behind it.ฉันหมายถึงเธออาจจะอยู่เบื้องหลัง If You're Just an Evil Bitch Then Get Over It (2012)
I have a feeling you don't want to be behind bars.ฉันรู้สึกได้ว่า คุณไม่อยากอยู่หลังลูกกรงเหล็กหรอก Skin Deep (2012)
But you'd be behind a desk. You'd hate that.แต่คุณเกลียดการทำงานนั่งโต๊ะ The Gunk in the Garage (2012)
Is there a third player in town that might be behind it?ในเมืองนี้มีแก๊งที่สาม ที่อาจจะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือเปล่า? Blood Feud (2012)
Any one of them might be behind this.หนึ่งในพวกนั้น อาจอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ Red Dawn (2012)
I know you released the story about Rufus suing Dan, so I figured out you might also be behind all the stories about Lily on "Gossip Girl."ผมรู้ว่าคุณเป็นคนปล่อยเรื่องที่ว่ารู้ฟังจะฟ้องร้องแดน งั้นผมเลยคิดออกว่าคุณอาจจะอยู่เบื้องหลังทั้งหมด เกี่ยวกับบทความของลิลลี่บนเวปสาวช่างเม้าท์ Portrait of a Lady Alexander (2012)
It's perfectly safe. We'll be behind you.เลิกบ่นได้แล้ว The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
He wants to be behind the wheel.มันอยากจับพวงมาลัย The Last Stand (2013)
The bullet has to be behind some bone.กระสุนต้องอยู่หลังกระดูกสักชิ้น The Shot in the Dark (2013)
He deserves to be behind bars.เขาสมควรที่จะอยุ่ในคุกนั่นแล้ว In Extremis (2013)
If I were to throw this right now and not absorb it back into my body, my life with vampires would be behind me.ถ้าฉันขว้างมันตอนนี้ และไม่ดูดซับมันกลับมาในร่างกายฉันอีก ชีวิตฉันและแวมไพร์ ก็จะกลายเป็นแค่อดีต Dead Meat (2013)
No, my dear, I merely want you to understand how Father Paul came to be behind the wheel at the time of the accident.ไม่ใช่ที่รัก ฉันอยากให้คุณเข้าใจว่า บาทหลวงพลอมาอยู่หลังพวงมาลัยได้ยังไง ในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ Mercy (2013)
Something deeply hidden had to be behind things.บางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึก ๆ จะต้องมีที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่ The Electric Boy (2014)
Hey, you're not supposed to be behind the bar.เฮ้ คุณไม่มีสิทธิ์เข้ามาหลังเคาน์เตอร์ Deadpool (2016)
A talented boy like Max won't be behind a desk with Frank for long.มือดีอย่างแม็กซ์ คงได้นั่งโต๊ะกับแฟรงค์ไม่นาน Allied (2016)
I'm sorry. That was meant to be behind your back.โทษที จริงๆต้องไม่ให้จับได้ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Tell them the truth, and Mr. Boddy will be behind bars.บอกความจริงกับพวกเขาไป แล้วคุณบ๊อดดี้ก็จะติดคุกเอง Clue (1985)
Maybe in the lobby, maybe behind a door.อาจจะอยู่ในห้องโถง อาจจะอยู่หลังประตู The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Just stay calm, be on your best behavior, and this'll be behind us soon.เพียงแค่พักสงบอยู่บนของคุณมากที่สุด พฤติกรรมและการ? In the Name of the Father (1993)
You may be behind in your grades, but you're the nation's first to get married.ถึงผลการเรียนพี่จะล้าหลังคนอืนเขา แต่พี่เป็นคนแรกของชั้น ที่ได้แต่งงาน My Little Bride (2004)
But every morning, we're gonna hold class and study your regular subjects so when you return to school, you won't be behind.แต่ทุก ๆ เช้า เราจะมีชั้นเรียน... ...และเรียนวิชาตามปกติของพวกลูก... ...เพื่อตอนที่ลูกกลับไปโรงเรียน ลูกจะได้ไม่ตามหลัง The Astronaut Farmer (2006)
The problem I find with being on a trail is that by definition you'll always be behind your prey.ปัญหาที่ฉันเจอกับการ ตามร่องรอย นั่นคือ นายจะตามหลัง เหยื่อของนายเสมอ Manhunt (2006)
No, all the answers could be behind this door.กลับกัน เถอะ Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
All the answers could be behind this door.คำตอบทั้งหมดอาจอยู่หลังประตูนี่ก็ได้ Chapter Four 'Collision' (2006)
Someone else must be behind this....จากเครือข่ายของเขา ต้องมีคนอยู่เบื้องหลัง Appleseed Ex Machina (2007)
Of course there is someone who might be behind the attack.เรื่องนี้จะต้องมีผู้อยู่เบื้องหลัง Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Voldemort oughts to be behind something.โวลเดอร์มอร์กำลังตามหาบางสิ่ง Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
But I will not do so because your father will be behind bars.แต่ผมจะไม่ทำเช่นนั้น เพราะพ่อคุณจะติดคุก Heyy Babyy (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be behinMy happy schooldays will soon be behind me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้างชำระ[V] be in arrears, See also: be behind in payment, Syn. ติด, ติดหนี้, Example: เขาค้างชำระค่าใช้โทรศัพท์มาเป็นระยะเวลานานกว่า 5 เดือนแล้ว
ค้าง[V] owe, See also: be due to, be behind, Syn. เป็นหนี้, ติดหนี้, Example: ผมยืมเงินเพื่อนไว้สองพัน แต่ใช้ไปแล้วพันหนึ่ง ตอนนี้ค้างอยู่พันหนึ่ง
ติดหนี้[V] owe, See also: be due to, be behind, Syn. เป็นหนี้, ค้างหนี้, ติดหนี้ติดสิน, Example: นักร้องลูกทุ่งเผยตอนนี้ชีวิตถึงคราวตกอับทำวงลูกทุ่งติดหนี้ถึง 3 ล้านบาทและเตรียมขายรถเบนซ์เพื่อนำเงินมาใช้หนี้, Thai definition: ยังชำระเงินที่ยืมมาไม่หมด
เลยกำหนด[V] be overdue, See also: be late, be behindhand, be owing, be tardy, Syn. ไม่ทันเวลา, เลยเวลา, ช้า, Example: งานที่มีความยืดหยุ่น สามารถทำต่อได้ ถึงแม้ว่าจะเลยกำหนดมาแล้ว, Thai definition: ไม่ทันเวลาที่กำหนด
เลยเวลา[V] be overdue, See also: be late, be behindhand, be owing, be tardy, Syn. ไม่ทันเวลา, เลยกำหนด, ช้า, Example: ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาล่าช้าจนเลยเวลาขนาดนี้, Thai definition: ไม่ทันเวลาที่กำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้าง[v.] (khāng) EN: owe ; be due to ; be behind   FR: devoir
ค้างชำระ[v. exp.] (khāng chamra) EN: be in arrears ; be behind in payment   
ตามก้น[v. exp.] (tām kon) EN: ape ; follow on the coattails (of) ; be behind   
ติดค่าเช่า[v. exp.] (tit khāchao) EN: be behind with the rent   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dahinterstecken | dahintersteckend | dahintergestecktto be behind it | being behind it | having been behind it [Add to Longdo]
hinter {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | hinter dem Haus sein | hinter das (= hinters) Haus gehen | hinter dem Plan zurückliegen | hinter der Entwicklung zurückbleiben | 2 km hinter (nach) der Grenze | die nächste Station hinter Zwickaubehind; after | to be behind the house | to go behind the house | to be behind the target | to lag behind in development | 2 km after the frontier | next stop after Zwickau [Add to Longdo]
hinter jdm. stehen; jdn. unterstützen [übtr.]to be behind sb.; to back sb.; to support sb. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top