Search result for

*bathe*

(147 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bathe, -bathe-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bathe[VI] อาบน้ำ, Syn. bath
bathe[VT] ชำระล้าง, Syn. cleanse
bathed[ADJ] ซึ่งเปียกชุ่มเพราะเหงื่อหรือน้ำตา
bathe in[PHRV] อาบน้ำ, See also: ว่ายน้ำ
bathe in[PHRV] เต็มไปด้วย (น้ำ/ไฟ), See also: เอ่อล้นด้วย
sunbathe[VI] อาบแดด, See also: ตากแดด, ผึ่งแดด, Syn. bask
sunbather[N] คนที่อาบแดด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bathe(เบธ) {bathed,bathing,bathes} vt.,vi. อาบน้ำ,จุ่มน้ำ,ชำระ,ทำให้เปียก,ว่ายน้ำ,อาบแดด, See also: bather n., Syn. dip
sunbathe(ซัน'เบธ) vi. อาบแดด., See also: sunbather n.
szombathely(ซอม' บาทเฮ) n. ชื่อเมืองในภาคตะวันตกของฮังการี

English-Thai: Nontri Dictionary
bathe(vi) อาบน้ำ,อาบแดด,ว่ายน้ำ
bathe(vt) อาบน้ำ,ทำให้เปียก,ชำระล้าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Got bathed in cytomes and partially differentiated.มันก็แวะอาบน้ำที่ cytomes และส่วนต่างๆแตกต่างกัน Not Cancer (2008)
"Bathed in rays of golden sunlight,ภายใต้แสงสีทองผ่องอำไพ.. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
What, you wanna bathe in it?นายอยากแหวกว่ายลงไปในนั้นใช่มั้ย Pineapple Express (2008)
Pure, crystalized horror, two stories high and bathed in bloody red.ความน่าสะพรึงกลัวอันใสบริสุทธิ์ สูงยังกะตึกสองชั้น แถมอาบด้วยเลือดสด Gamer (2009)
-"Wash the thighs." -No, "bathe." Bathe the thighs.ล้างขา / ไม่ๆ..."แช่" แช่ขา Julie & Julia (2009)
"Bathe the thighs in butter and then stuff the... ""จุ่มของลงในเนย จากนั้นยัดมัน..." Julie & Julia (2009)
I think I need to bathe.แต่ชั้นคิดว่า คงต้องไปอาบน้ำ Princess Protection Program (2009)
I've spent the last year of my life being tortured, dangled off of skyscrapers, bathed in sewage.ผมสละเวลาปีที่แล้วของชีวิต ถูกทรมาน, ห้อยโหนตามตึกระฟ้า เปียกชุ่มด้วยน้ำโสโครก Chuck Versus the First Kill (2009)
The bathe salts. they're supposed to be reinvigorating.เกลืออาบน้ำ มันจะช่วยให้ ดีต่อสุขภาพ The Pickle Jar (2009)
Have the nursing home examine him when they bathe him.-ตอนที่พวกเขาอาบน้ำให้ -ฉันอาบเองได้ Tainted Obligation (2009)
- I bathe myself. - Of course you do, Irving.แน่นอน คุณอาบเองได้ เออร์วิ่ง เขาอาจตกลงไปในอ่างได้ Tainted Obligation (2009)
- He bathed it in gin.-(แธ็ทเชอร์) เพื่อนลูกพูดถูกแล้ว Tainted Obligation (2009)
It's me who needs to bathe.ข้าต้องอาบน้ำ Sweet Dreams (2009)
Can I bathe without killing me?ชั้นอาบน้ำจะตายก่อนมั๊ย Push (2009)
Sorry. You saved me from having to bathe in the lake.ขอโทษ คุณ บันทึกฉันจาก การมี การ อาบน้ำใน ทะเลสาบ I Spit on Your Grave (2010)
"Don't forget to eat and bathe."อย่าลืมกินข้าว อ็ออาบน้ำด้วย Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Bathed in tears blood.น้ำที่ไหลจากน้ำตาที่เป็นเลือด Sacramentum Gladiatorum (2010)
You bathe me as if a child.เจ้าอาบน้ำข้าเหมือนกับเด็ก Great and Unfortunate Things (2010)
Rumor has it that she loved to torture virgins and bathe in their blood.มีข่าวลือว่าเธอชอบทรมานเหยื่อที่เวอร์จิ้น และอาบน้ำจากเลือดนั้น Beautifully Broken (2010)
Orson, you haven't bathed in over a week.ออร์สัน คุณไม่ได้อาบน้ำมาเป็นอาทิตย์แล้วนะ How About a Friendly Shrink? (2010)
To have another human being bathe me is humiliating.เพื่อเห็นแก่เพื่อนร่วมบ้าน / ให้คุณอาบน้ำให้มันน่าอาย How About a Friendly Shrink? (2010)
Yes. I wanna bathe in manhood. I'm taking you to L street.ใช่ ผมอยากจะอาบความเป็นชาย ฉันจะพาเธอไป L Street Mixology Certification (2010)
Amateurs. Here he is, freshly bathed, clean as a whistle, and ready for bed.มือสมัครเล่น มาแล้วๆ อาบน้ำหอมสดชื่นเลยล่ะ First Blood (2010)
I bathed her every day and brushed her teeth three times a day.ฉันอาบน้ำให้เธอทุกวัน แล้วก็แปรงฟันเธอวันละ 3 ครั้ง Episode #1.10 (2010)
When's the last time you bathed?คุณอาบน้ำเมื่อไหร่? Episode #1.6 (2010)
How long are we not going to bathe?นานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่อาบน้ำ? Episode #1.6 (2010)
And I bathe with a rough towel to rub all my dead skin cells away.แล้วก็ตอนอาบน้ำชั้นก็ใช้รังบวบขัดตัวมันสากดีค่ะ Episode #1.5 (2010)
No way! "Be a girl and sunbathe or something!จะบ้าเหรอ! หัดอาบแดดแบบผู้หญิงอื่นเขามั่ง Piranha 3D (2010)
And I thought I saw a fairy descending from the heavens to bathe amongst us mortals.และข้าคิว่าข้าได้เห็นนางฟ้าทั้งหลานได้ลงมา จากสวรรค์เพื่ออาบน้ำระหว่างมนุษย์อย่างเรา Episode #1.4 (2010)
- Let me loose upon them. They will pray again, and you will bathed in their awe and fear.มนุษย์จะกลับมาสวดภาวนาและท่านจะอิ่มเอม ด้วยความกลัวจากพวกเขา Clash of the Titans (2010)
Do you ever bathe?แปรงฟันมั่งมั้ยเนี่ย How to Train Your Dragon (2010)
Please go and bathe yourself.ไปอาบน้ำซะ Your Highness (2011)
Perhaps I will never bathe again.บางทีข้าจะไม่อาบน้ำอีกเลย Your Highness (2011)
Unless, of course, there were a bitch brave enough to bathe beside me.นอกจากจะมีหญิงที่กล้าหาญพอ ที่จะอาบน้ำข้างๆ ข้า Your Highness (2011)
Where we shall bathe one another in equal shares of fameเราก็จะได้แบ่งปันชื่อเสียง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I'd bathe you in snickerdoodle cookies.ฉันจะอบให้เยอะจนนายเอาไปอาบได้เลย 50/50 (2011)
Bathed and fluffed All pleasures bestowedความสุขที่พวกเขาครอบคลุม ฉัน Happy Feet Two (2011)
Staring at a tree, which means he's actually in the park for nature and not to watch women sunbathe.ตามองต้นไม้ แปลว่าเขาชื่นชมธรรมชาติ ไม่นิยมสาวอาบแดด Friends with Benefits (2011)
I've just been waiting for someone to come up to me in the park and compliment me for looking at the trees and not the sunbathers.ผมรอใครสักคนเดินมาหาผมในสวน ชื่นชมที่ผมรักต้นไม้ ไม่นิยมสาวอาบแดด Friends with Benefits (2011)
Did you have to, like, lift your grandma and bathe her?ได้สิ ทำไม? Salt Meets Wound (2011)
Bathe him in Hades, in your pool of remembrance...ชำระล้างเขาในนรก ในแอ่งแห่งความทรงจำ I'm Alive and on Fire (2011)
"when they bathe their feet in the blood of the wicked"?เมื่อพวกเขาแช่เท้าลงในเลือดแห่งความชั่วร้าย" Where Do I Belong? (2011)
And when it is I will bathe myself in jewels and gold and silver.และเมื่อวันนั้นมาถึง ฉันจะไปนอนอาบน้ำแช่อยู่กับของพวกนี้ รวมทั้งทองและเงิน Masks (2011)
Just because someone suffers from inability to organize their thoughts or they can't bathe or dress themselves, it doesn't mean they'd stab someone in the chest 30 times postmortem.แค่เพราะว่าบางคนที่ต้องทรมาน ที่จัดการความคิดตัวเองไม่ได้ หรืออาบน้ำเองไม่ได้, หรือใส่เสื้อผ้าไม่ได้ มันไม่ได้หมายความว่า ต้องไปไล่แทงอกใครถึง 30 แผล With Friends Like These (2011)
Just tell me Jeff's not trying to bathe in the washing machine again.ผมบอกเจฟแล้วนะ ว่าอย่าอาบน้ำในเครื่องซักผ้าอีก Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
Or I'll slit your throats and bathe in your blood.ไม่งั้นฉันจะเชือดคอเอาเลือดมาอาบซะเลย Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
He spoke of a gentle light and a silhouetted figure bathed in warmth who welcomed him but told him it wasn't his time.เขาพูดกับแสงสว่างที่อ่อนโยนนั่น และมีเงาดำๆปลอบโยนเขา และต้อนรับเขา แต่บอกเขา มันไม่ใช่เวลาของเขา Epilogue (2011)
Overlooking the new york skyline, a hundred feet in the air, bathed in moonlight?มองวิวตึกระฟ้าของนิวยอร์ก สูง 100 ฟุตในอากาศ ใต้แสงจันทร์? And Hoarder Culture (2011)
If Collins blood built this house... then let us bathe in it.งั้นก็ให้มันท่วมไปด้วยเลือดเลยแล้วกัน Dark Shadows (2012)
Bathed in riches..,..จะได้อยู่อย่างร่ำรวย The Hunger Games (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
batheBathe your feet to get the dirt off.
batheBeth told Chris to bathe or she will not agree to date him.
batheHe bathed and dressed.
batheHis eyes are bathed in tears.
batheHis eyes are bathed in with tears.
batheI stepped outside and was bathed in the harsh direct sunlight.
batheIt is dangerous to bathe in this river.
batheI want to bathe in the sea.
batheMother bathed the baby.
batheShe bathed her ankle with hot water.
batheSome boys don't like to bathe regularly.
batheSweat bathed her brow.
batheSweat bathed his forehead.
batheThe hills are bathed in sunlight.
batheThe little cabin was bathed in moonlight.
batheThe mother elephant bathes her baby in the river.
batheThe room was bathed in sunshine.
batheThey bathed in the lake.
batheWe used to bathe in this river in our childhood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรงน้ำ[V] take a bath, See also: bathe, Syn. รดน้ำ, อาบน้ำ, ชำระล้าง
สรงน้ำ[V] bathe, See also: take a bath, wash, clean, Syn. อาบ, อาบน้ำ, Example: อาจารย์ตื่นจากจำวัดแล้วก็ไปสรงน้ำ, Thai definition: เอาน้ำรดหรือลงในน้ำเพื่อชำระกาย
ลงสรง[V] bathe, See also: take a bath (royal word), Syn. สรงน้ำ, อาบน้ำ, Example: พระรามเสด็จพานางสีดาไปลงสรงยังคงคาใหญ่, Notes: (ราชา)
ล้างแผล[V] bathe the wound, Example: พยาบาลล้างแผลให้น้องด้วยแอลกอฮอล์
ลูบตัว[V] bathe/wash the upper part of one's body, Syn. ลูกเนื้อลูบตัว, Example: ชายหนุ่มวักน้ำมาจากบ่อขึ้นลูบตัวเพื่อเพิ่มความสดชื่น, Thai definition: ราดน้ำชำระกายตอนบน
อาบแดด[V] sunbathe, Example: นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เป็นฝรั่งชอบมาอาบแดดอยู่เต็มชายหาด, Thai definition: ให้ผิวกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดถูกแดด เพื่อสุขภาพหรือความงาม
อาบน้ำอาบท่า[V] bathe, See also: take a bath, Syn. อาบน้ำ, Example: สมัยเรียนปี 4 พวกเราจะอยู่ทำงานกันจนสว่าง บางทีอาบน้ำอาบท่า แต่งตัวรอเข้าเรียนในชั่วโมงเช้าต่อไปเลย
ชำระ[V] clean, See also: wash, cleanse, bath/bathe, rinse, Syn. ล้าง, ทำความสะอาด, ชำระล้าง, อาบน้ำ, ชะล้าง, Example: เด็กๆ ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนจะรับประทานอาหาร
ชำระร่างกาย[V] wash, See also: bathe, shower, take a bath/shower, , Syn. ล้างตัว, ทำความสะอาดร่างกาย, ชำระล้างร่างกาย, อาบน้ำ, Example: ก่อนลงสระว่ายน้ำ ต้องชำระร่างกายให้สะอาดเสียก่อน
ชุบตัว[V] bathe oneself, See also: change one's form, Example: พระสังข์ชุบตัวในบ่อทองของนางพันธุรัต, Thai definition: เอาตัวจุ่มลงไปในของเหลวเพื่อให้ติดสิ่งนั้นอย่างพระสังข์ชุบตัวให้เป็นทอง, เอาตัวเข้าไปในกองไฟเพื่อเปลี่ยนรูปอย่างท้าวสันนุราชชุบตัวในกองไฟเพื่อให้กลับเป็นหนุ่มใหม่
ชโลม[V] anoint, See also: bathe, Syn. ทา, อาบ, Thai definition: ลูบไล้ให้เปียกทั่ว
ล้าง[V] wash clothes, See also: launder, clean, scrub, cleanse, scour, bathe, Syn. ชะล้าง, Thai definition: ทำให้หมดสิ้นไป โดยใช้สิ่งเช่นน้ำหรือไฟ เป็นต้น และมีกรรมวิธีต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
ชโลม[v.] (chalōm) EN: anoint ; bathe ; besmear   FR: oindre ; enduire ; barbouiller
ชำระร่างกาย[v. exp.] (chamra rāngkāi) EN: wash ; bathe ; shower ; take a bath ; take a shower   FR: prendre un bain
ชุบ[v.] (chup) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse   FR: plonger ; tremper ; immerger
ล้าง[v.] (lāng) EN: wash ; clean ; scrub ; bathe   FR: laver ; nettoyer ; récurer
ล้างแผล[v. exp.] (lāng phlaē) EN: bathe a wound   FR: nettoyer une blessure
ลงสรง[v.] (longsong) EN: bathe ; take a bath ; have a ceremonial bath   
ลูบตัว[v.] (lūptūa) EN: bathe the upper part of one's body ; wash the upper part of one's body   
สรงน้ำ[v. exp.] (song nām) EN: bathe ; take a bath ; wash ; clean   

CMU English Pronouncing Dictionary
BATHE    B EY1 DH
BATHED    B EY1 DH D
BATHER    B AE1 DH ER0
BATHES    B EY1 DH Z
BATHERS    B AE1 DH ER0 Z
SUNBATHE    S AH1 N B EY2 DH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bathe    (v) (b ei1 dh)
bathed    (v) (b aa1 th t)
bathed    (v) (b ei1 dh d)
bather    (n) (b ei1 dh @ r)
bathes    (v) (b ei1 dh z)
bathers    (n) (b ei1 dh @ z)
sunbathe    (v) (s uh1 n b ei dh)
sunbathed    (v) (s uh1 n b ei dh d)
sunbathes    (v) (s uh1 n b ei dh z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
浴びる[あびる, abiru] Thai: อาบน้ำ English: to bathe

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Badegast {m} | Badegäste {pl}bather | bathers [Add to Longdo]
Flurabstandsgleiche {f}; Isobathe {f}isobath [Add to Longdo]
Fußbad {n} | Fußbäder {pl}footbath | footbathes [Add to Longdo]
Schweiß {m} | in Schweiß gebadet seinsweat | to be bathed in sweat [Add to Longdo]
ein Sonnenbad nehmen; sonnenbaden | Sonnenbad nehmend | ein Sonnenbad genommen | er/sie nimmt ein Sonnenbad | ich/er/sie nahm ein Sonnenbad | er/sie hat/hatte ein Sonnenbad genommento sunbathe | sunbathing | sunbathed | he/she sunbathes | I/he/she sunbathed | he/she has/had sunbathed [Add to Longdo]
Sonnenbadende {m,f}; Sonnenbadendersunbather [Add to Longdo]
baden; schwimmen; waschen | badend | gebadet | badet | badeteto bathe | bathing | bathed | bathes | bathed [Add to Longdo]
auswaschen [med.]to bathe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソープランド[, so-purando] (n) brothel where one can bathe with the prostitutes (wasei [Add to Longdo]
トルコ風呂[トルコぶろ, toruko buro] (n) (1) Turkish bath; (2) (sens) (See ソープランド) soapland (brothel where one can bathe with the prostitutes) [Add to Longdo]
汗だく[あせだく, asedaku] (exp) dripping with sweat; bathed in perspiration [Add to Longdo]
五右衛門風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one) [Add to Longdo]
湯女[ゆな, yuna] (n) (1) women who assist bathers at hot-springs resorts; (2) (arch) bathhouse prostitute [Add to Longdo]
入浴[にゅうよく, nyuuyoku] (n) (1) bathing; (vs) (2) to bathe; to take a bath; to enter a bath; (P) [Add to Longdo]
浴す[よくす, yokusu] (v5s,vi) (1) (See 浴する) to bathe; (2) to receive (an honor, etc.) [Add to Longdo]
浴する[よくする, yokusuru] (vs-s,vi) (1) to bathe; (2) to receive (an honor, etc.) [Add to Longdo]
浴びる[あびる, abiru] (v1,vt) (1) to dash over oneself (e.g. water); to bathe; to bask in (e.g. the sun); to be flooded with (e.g. light); to shower; (2) to suffer (e.g. an attack); to have abuse heaped upon; to draw criticism upon oneself; (P) [Add to Longdo]
浴客[よっきゃく;よっかく, yokkyaku ; yokkaku] (n) bather; (hot springs resort) guest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shài, ㄕㄞˋ, / ] to dry in the sunshine; to sunbathe; to share web files (loan from English share) [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] bathe; cleanse; receive favors [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, ] to wash; to bathe [Add to Longdo]
洗澡[xǐ zǎo, ㄒㄧˇ ㄗㄠˇ, ] to bathe [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] bath; to bathe [Add to Longdo]
澡身浴德[zǎo shēn yù dé, ㄗㄠˇ ㄕㄣ ㄩˋ ㄉㄜˊ, ] to bathe the body and cleanse virtue (成语 saw); to improve oneself by meditation; cleanliness is next to godliness [Add to Longdo]
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, ] cleanse; bathe [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] cleanse; bathe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bathe \Bathe\, v. i.
   1. To bathe one's self; to take a bath or baths. "They bathe
    in summer." --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. To immerse or cover one's self, as in a bath. "To bathe in
    fiery floods." --Shak. "Bathe in the dimples of her
    cheek." --Lloyd.
    [1913 Webster]
 
   3. To bask in the sun. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bathe \Bathe\, n.
   The immersion of the body in water; as, to take one's usual
   bathe. --Edin. Rev.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bathe \Bathe\ (b[=a][th]), v. t. [imp. & p. p. {Bathed}
   (b[=a][th]d); p. pr. & vb. n. {Bathing}.] [OE. ba[eth]ien,
   AS. ba[eth]ian, fr. b[ae][eth] bath. See 1st {Bath}, and cf.
   {Bay} to bathe.]
   1. To wash by immersion, as in a bath; to subject to a bath.
    [1913 Webster]
 
       Chancing to bathe himself in the River Cydnus.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To lave; to wet. "The lake which bathed the foot of the
    Alban mountain." --T. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   3. To moisten or suffuse with a liquid.
    [1913 Webster]
 
       And let us bathe our hands in C[ae]sar's blood.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To apply water or some liquid medicament to; as, to bathe
    the eye with warm water or with sea water; to bathe one's
    forehead with camphor.
    [1913 Webster]
 
   5. To surround, or envelop, as water surrounds a person
    immersed. "The rosy shadows bathe me. " --Tennyson. "The
    bright sunshine bathing all the world." --Longfellow.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top