Search result for

*axle*

(149 entries)
(0.0727 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: axle, -axle-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
axle[N] แกน, See also: เพลา, แกนล้อ, เพลาหมุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
axle(แอค' เซิล) n. แกนล้อ, เพลารถ, แกน, เพลา, หมุด, เข็ม, Syn. spindle, shaft)
axletree(แอค' เซิลทรี) n. ลำต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
axle(n) เพลา,แกน,อักษะ,เข็ม,หมุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
live axleเพลาเป็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rigid axle; beam axleเพลาคาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rear axleเพลาท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
solid axleเพลาแข็ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
swing axleเพลาขับแบบปีก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stub axleแกนล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
axleเพลา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
axle breatherช่องหายใจเพลา, ลิ้นระบายความดันเพลา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
axle casingเสื้อเพลา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
axle ratioอัตราทดเพลา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
axle standขาตั้งรับเพลา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
axle trampเพลาเต้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
beam axle; rigid axleเพลาคาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual reduction axleเพลาทดรอบแบบสองตอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
double reduction axleเพลาท้ายทดรอบสองระดับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fully-floating axle; floating axle; full-floating axleเพลาลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
floating axle; full-floating axle; fully-floating axleเพลาลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
full-floating axle; floating axle; fully-floating axleเพลาลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
front axleเพลาหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interaxle differentialชุดเฟืองระหว่างเพลาขับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transaxleชุดเพลาส่งกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
two-speed rear axleเพลาท้ายทดความเร็วสองระดับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
half shaft; half axleเพลาข้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
half axle; half shaftเพลาข้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
wheel and axleล้อกับเพลา, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยวัตถุรูปทรงกระบอกขนาดต่างกัน 2 อันติดกันอยู่และหมุนรอบแกนเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then he lost that changing a wagon wheel. Axle snapped.ซึ่งต่อมาขาดอีกข้าง ตอนเปลี่ยนล้อเกวียน The Legend of Bagger Vance (2000)
Here you go... top grade axle grease.เอาไป... จาระบีขวานชั้นหนึ่ง Inspector Gadget 2 (2003)
Agent Axlerod is trailing you to pick up the body bag when the FBI tosses it.จนท. ทอดด์ก็ปฏิบัติงานตามคำสั่งโดยตรงเหมือนกัน Yankee White (2003)
...then James Johnson grabbed it, swallowed a swig of it, wiped his mouth, then he took hold of the wheel at the axle and in an instant, that carriage was up and and out of that snowbank...แล้วแจมส์ จอห์นสันคว้ามันมา แล้วดื่มมัน ปาดปาก และก็จับล้อ ตรงเพลา An American Haunting (2005)
Well, dip me in axle grease and call me Slick!ดีจุ่มผมในจาระบีเพลาและ โทรหาฉันเนียน! Cars (2006)
Front axle's history.พังยับเยินเลยเพื่อน The Marine (2006)
What'd you do bust an axle and call me for a tow?นายทำอะไรมา... ...ยางแตก แล้วโทรให้ฉันช่วยลากรถหรือ In the Valley of Elah (2007)
It's possible that the poison was injected directly into the heart, be it the left axle or subscapular regions or the lungs, be it the intercostal spaces...มันเป็นไปได้ว่าสารพิษ ถูกฉีดเข้าไปในเส้นเลือดหัวใจด้านซ้าย Pathology (2008)
Oh, I hope I don't need a new axle.หวังว่าคงไม่ต้องเปลี่ยนเพลาตัวใหม่นะ.. Guadalcanal/Leckie (2010)
But if you break my axle, I'm coming after you.แต่ถ้าคุณทำให้แกน ของผมหัก ผมจะเอาเรื่องคุณ Queen Sacrifice (2010)
And he noticed that the axle was kind of rusted,และเขาก็สังเกตเห็นว่าแกนของมันขึ้นสนิมแล้ว Isobel (2010)
We were there we were there but, Yaxley had a hold of me,เราไปกันแล้ว แต่แย็กลีย์ตามมาจับขาฉันไว้/N ฉันก็พยายามสลัดมันให้หลุด Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
CV shaft, boots, joints, axle--หัวเพลาขับ แรงดันของเทอร์โบ ข้อต่อ เพลา... Fifty-One (2012)
I'm not used to driving these multi-axle vehicles.ฉันไม่ได้ใช้ในการขับรถ ยานพาหนะหลายเพลาเหล่านี้ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
No, he's right. Those axles are too high.ไม่นะ เขาพูดถูก ดูเพลาล้อมันสูงเกินไป Heat Run (2013)
The axle breaks down in.23 miles.เพลารถเราจะพัง Reunions (2013)
Grab those 2x6's, pull out the axle studs, disconnect the 6x10 plates.จับตัวสองคูณหก, ดังแกนกลางออก ถอดหกคูณสิบตัวแบน The Lego Batman Movie (2017)
Bird Gaspara Fallicutt, born Gaspara Gekle, met her husband, Obsian Fallicutt, in the Air Force Cinema at Birdlip near Gloucester, when she was translating the Starfighter 143 flight manual from the VUE language Hapaxlegomena into French.Bird Raspara Fallicutt, geborene Raspara Gekle, lernte ihren Mann, Obsian Fallicutt, im Air Force Kino in Birdlip bei Gloucester kennen, als sie die Starfighter-143- Bedienungsanleitung aus der GUE-Sprache Hapaxlegomena ins Französische übersetzte. The Falls (1980)
Henry Axle from Burnside Records.Henry Axle von Burnside Records. Honkytonk Man (1982)
It's Lieutenant Traxler.Hier Lieutenant Traxler. The Terminator (1984)
Axle.AxleRock of Ages (1992)
Axle Bundy.Axle Bundy. Rock of Ages (1992)
Axle Bundy?Axle Bundy? Rock of Ages (1992)
Oh, Axle, great.Oh, Axle, super. Rock of Ages (1992)
Hey, Axle, come on and join us over here.Hey, Axle, komm her, mach mit. Rock of Ages (1992)
Say goodbye to first-class Axle and hello to standby Al.Tschüs, First-Class-Axle... und hallo Standby-Al. Rock of Ages (1992)
Hey, Axle.Hey, AxleRock of Ages (1992)
And we're doing a benefit and we need all the big stars we can get, Axle.Wir treten bei einem Benefizkonzert auf... und wir können jeden Star gebrauchen, AxleRock of Ages (1992)
Take it, Axle.Du bist dran, AxleRock of Ages (1992)
Sing this, Axle.Hau rein, AxleRock of Ages (1992)
I had to disconnect the fax line out at the house, and the phone company...Ich musste die private Faxleitung abmelden und die Telefongesellschaft... Dead Letters (1996)
I don't know if it's just a coincidence but an inspector was killed by a cabby who was off the metre.Ich weiß nicht, ob das nur ein Zufall ist aber ein Inspector wurde heute von einem Taxler getötet. The Bone Collector (1999)
A quad-axle ATV. This is good.- Eine Quadaxle ATV. Final Fantasy: The Spirits Within (2001)
I mean, four have been men, five women, all different ages.MAUTGEBÜHR XING - AXLES 4 waren Männer und 5 Frauen, unterschiedlichen Alters. Mr. Monk and the 12th Man (2003)
It's not plugged into your regular line. It's the fax line you put in a year ago that you never use.Das ist nicht der Telefonanschluss, sondern die Faxleitung, die du hast legen lassen und nie benutzt. Scene in a Mall (2004)
The large magellanic cloud is an irregular galaxy... measuring 30, 000 light years across.Dle Magellanschen Wolken sind zwei Irregulare Zwerggalaxlen... Alex Rider: Operation Stormbreaker (2006)
We were there, we were there, but Yaxley had hold of me, and I...Wir waren schon da, aber Yaxley hat mich so festgehalten und... Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Oil billionaire Miles Axlerod, in an attempt to become the first car to circumnavigate the globe without GPS, ironically ran out of gas, and found himself trapped in the wild.Der Ölmilliardär Miles Axlerod, dem beim Versuch, als erster ohne GPS die Welt zu umfahren, ironischerweise das Benzin ausging und der in der Wildnis strandete. Cars 2 (2011)
Welcome, Sir Miles Axlerod.Willkommen, Sir Miles Axlerod. Cars 2 (2011)
Ladies and Gentlecars, Sir Miles Axlerod.Meine Damen und Herren, Sir Miles Axlerod. Cars 2 (2011)
Thank you so much for having us, Sir Axlerod.Vielen Dank für Ihre Einladung, Sir Axlerod. Cars 2 (2011)
Sir Axlerod, I can explain.Sir Axlerod, ich kann das erklären. Cars 2 (2011)
Sir Miles Axlerod spoke to the press earlier today to answer questions about its safety.Sir Miles Axlerod sprach heute bereits mit der Presse, um Fragen zu dessen Sicherheit zu beantworten. Cars 2 (2011)
Sir Axlerod, is the final race in London still going to take place?Sir Axlerod, wird das Finalrennen in London stattfinden? Cars 2 (2011)
There you have it, a clearly devastated Sir Miles Axlerod announcing that he will not require the cars to use allinol for the final race.Sie sehen, ein sehr erschütterter Sir Miles Axlerod kündigt an, dass die Autos für das Finale kein Allinol brauchen. Cars 2 (2011)
- Sir Axlerod.- Sir Axlerod. Cars 2 (2011)
But Sir Axlerod created the race.Aber es ist Sir Axlerods Rennen. Cars 2 (2011)
Have a nice day, Sir Axlerod.Einen schönen Tag, Sir Axlerod. Cars 2 (2011)
Our investigation proved that allinol was actually gasoline and Axlerod engineered it so when it got hit by the beam, it would explode.Unsere Untersuchungen zeigten, dass Allinol eigentlich Benzin war. Axlerod hatte es so verändert, dass es explodierte, wenn der Strahl es trifft. Cars 2 (2011)
If you're implying that I switched that rot-gut excuse for alternative fuel with my all-natural, sustainable, organic biofuel just because I never trusted Axlerod, you're dead wrong, man!Falls du andeuten willst, ich hätte diese miese Ausrede für Bio-Treibstoff mit meinem völlig natürlichen, nachhaltigen Biotriebstoff vertauscht, nur weil ich Axlerod von Anfang an nicht getraut habe, dann irrst du dich! Cars 2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
axleWheels turn on axles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลา[N] axle, See also: shaft, Example: ชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์รถจักรไอน้ำขึ้น โดยมีลูกสูบตั้งตรง 2 สูบ ขับเคลื่อนเพลาซึ่งติดกับล้อที่มีฟันเฟืองวิ่งไปบนราง, Count unit: เพลา, Thai definition: แกนสำหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกวียน, แกนสำหรับให้ล้อหรือใบจักรหมุน
กระบอกเพลา[N] axle, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปลอกไม้ที่ตอกอัดไว้ในรูดุมเกวียน สำหรับสอดเพลาเข้าในรูนั้นป้องกันมิให้รูดุมคราก
แกน[N] axle, See also: axis, spindle, Example: ระหว่างล้อสองข้างของเกวียนมีแกนเป็นตัวยึดและบังคับการหมุนของล้อทั้ง 2 ข้างให้พร้อมกัน, Count unit: แกน, Thai definition: วัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่, วัตถุแข็งที่มีสิ่งอื่นหุ้ม
ดุม[N] hub, See also: hub of a wheel, nave of an ox-cart, nave box, axle-nut of a wheel
ทูบ[N] shaft, See also: litter shaft, pole, axle, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: ไม้แม่แคร่เกวียนที่ยื่นออกไปติดกับแอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุม[n.] (dum) EN: hub ; hub of a wheel ; nave of an ox-cart ; nave box ; axle-nut of a whee   FR: moyeu [m]
แกน[n.] (kaēn) EN: axle ; axis ; spindle   FR: axe [m] ; pivot [m]
เพลา[n.] (phēlā = phlao) EN: axle ; shaft   FR: essieu [m] ; axe [m]
เพลาคู่[n. exp.] (phēlā khū = phlao khū) EN: tandem axle   
เพลารถ[n. exp.] (phēlā rot = phlao rot) EN: car axle   FR: essieu [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AXLE    AE1 K S AH0 L
AXLES    AE1 K S AH0 L Z
AXLEY    AE1 K S L IY0
BAXLEY    B AE1 K S L IY0
WAXLER    W AE1 K S L ER0
TRAXLER    T R AE1 K S L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
axle    (n) (a1 k s l)
axles    (n) (a1 k s l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achse {f}; Welle {f} | Achsen {pl} | feste Achseaxle | axles | fixed axle [Add to Longdo]
Achshalter {m}axle keep plate [Add to Longdo]
Achslager {n} [techn.]axle box; axle bearing [Add to Longdo]
Antriebsachse {f}tech driving axle [Add to Longdo]
Hinterachse {f}rear axle; back axle [Add to Longdo]
Kuppelachse {f}coupled axle [Add to Longdo]
Kurbelachse {f} [techn.]crank axle [Add to Longdo]
Laufachse {f}carrying axle [Add to Longdo]
Radachse {f}axle [Add to Longdo]
Schwingachse {f} | mit Schwingachse versehenindependent axle | swing-axled [Add to Longdo]
Tragachse {f} [techn.]bearing axle [Add to Longdo]
Tragachse {f}carrying axle [Add to Longdo]
Treibachse {f}driving axle [Add to Longdo]
Vorderachse {f}front axle [Add to Longdo]
mehrachsigmulti-axle [Add to Longdo]
sechsachsig {adj}six-axled [Add to Longdo]
Achsaggregat {n} [auto]axle assembly [Add to Longdo]
Achslast {f} [auto]axle load; axle weight; load per axle [Add to Longdo]
Antriebsachse {f} [auto]drive axle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーティキュレーテッドアクスル[, a-teikyure-teddoakusuru] (n) articulated axle [Add to Longdo]
アクスル[, akusuru] (n) axle [Add to Longdo]
アクスルスタンド[, akusurusutando] (n) axle stand [Add to Longdo]
アクスルハウジング[, akusuruhaujingu] (n) axle housing [Add to Longdo]
ステム[, sutemu] (n) (1) stem (of a plant); (2) stem (bicycle part); axle; shaft [Add to Longdo]
活軸[かつじく, katsujiku] (n) live axle [Add to Longdo]
機軸[きじく, kijiku] (n) axis; axle; plan; contrivance [Add to Longdo]
死軸[しじく, shijiku] (n) dead axle [Add to Longdo]
自転軸[じてんじく, jitenjiku] (n) rotating shaft; axle [Add to Longdo]
[じく, jiku] (n,n-suf) axis; stem; shaft; axle; (P) [Add to Longdo]
軸箱[じくばこ, jikubako] (n) axle box [Add to Longdo]
車軸[しゃじく, shajiku] (n) axle; (P) [Add to Longdo]
心棒[しんぼう, shinbou] (n) shaft; axle [Add to Longdo]
枢軸[すうじく, suujiku] (n) axle; pivot; (P) [Add to Longdo]
前車軸[ぜんしゃじく, zenshajiku] (n) front axle [Add to Longdo]
脱輪[だつりん, datsurin] (n,vs) wheel flying off its axle [Add to Longdo]
田楽返し[でんがくがえし, dengakugaeshi] (n) (1) (arch) (See 田楽豆腐) device with axle used to change the backdrop of a (kabuki) play; (2) turning something in the manner one would use to cook dengaku-doufu on both sides [Add to Longdo]
動軸[どうじく, doujiku] (n) driving axle [Add to Longdo]
同軸[どうじく, doujiku] (n,adj-no) (1) same axle; (2) coaxial (cable) [Add to Longdo]
輪軸[りんじく, rinjiku] (n) wheel and axle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主轴[zhǔ zhóu, ㄓㄨˇ ㄓㄡˊ, / ] axis; principal axis (in mechanics, optics, botany etc); main axle (of engine) [Add to Longdo]
半轴[bàn zhóu, ㄅㄢˋ ㄓㄡˊ, / ] semi-axis; half axle [Add to Longdo]
后车轴[hòu chē zhóu, ㄏㄡˋ ㄔㄜ ㄓㄡˊ, / ] back axle (of car) [Add to Longdo]
方釳[fāng xì, ㄈㄤ ㄒㄧˋ, ] (arch.) metal horn attached as shield to horse or to the axle of a chariot [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] the hole in the center of a wheel accommodating the axle (archaic) [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] end of axle [Add to Longdo]
[zhóu, ㄓㄡˊ, / ] axis; axle [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, / ] end of axle outside of hub [Add to Longdo]
轮轴[lún zhóu, ㄌㄨㄣˊ ㄓㄡˊ, / ] axle [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] parts of cart holding the axle [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] (arch.) metal horn attached as shield to horse or to the axle of a chariot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Axle \Ax"le\ ([a^]ks"'l), n. [OE. axel, exel, shoulder, AS.
   eaxl; akin to AS. eax axle, Sw. & Dan. axel shoulder, axle,
   G. achse axle, achsel shoulder, L. axis axle, Gr. 'a`xwn,
   Skr. aksha, L. axilla shoulder joint: cf. F. essieu, axle,
   OF. aissel, fr. dim. of L. axis. [root]205. Cf. 2d {Axis}.]
   1. The pin or spindle on which a wheel revolves, or which
    revolves with a wheel.
    [1913 Webster]
 
   2. A transverse bar or shaft connecting the opposite wheels
    of a car or carriage; an axletree.
    [1913 Webster]
 
   3. An axis; as, the sun's axle.
    [1913 Webster]
 
       Had from her axle torn
       The steadfast earth.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Railway axles are called leading and trailing from
      their position in the front or in the rear of a car or
      truck respectively.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top