Search result for

*aware of*

(152 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aware of, -aware of-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Does the word "fired" have some whole other definition that I'm not aware of?โรคโลหิตจาง คำว่า"ไล่ออก"แปลว่าอะไร มีคำจำกัดความอย่างอื่นไหม Lucky Thirteen (2008)
We still are unaware of that.พวกเราก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกัน The Kingdom of the Winds (2008)
He must be aware of what could happen if he riles up the chieftains, so why did he do something so imprudent?ท่านต้องยอมรับว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าพระองค์ถูกกวนโทสะจากหัวหน้าเผ่า ทำไมเขาทำอะไรหุนหันพลันแล่นอย่างนั้น? The Kingdom of the Winds (2008)
So you must be aware of what's happening to you.ดังนั้น เจ้าก็ต้องรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้า The Kingdom of the Winds (2008)
Anyway, this will be my 5th trip in so, we are aware of all the risks.นีเปนการเดินทางครังที 5 ของผม เราตระหนักถึงอันตรายดี Rambo (2008)
I'm aware of one Boleyn girl.ข้ารู้ว่า มีสาวโบลินอยู่หนึ่งคน The Other Boleyn Girl (2008)
- I'm not aware of any participation... - Our boy looks good on the tube.แบทแมนร่วมมือกับรัฐบาลหรือครับ The Dark Knight (2008)
Any psychotic ex-boyfriends I should be aware of?เธอเคยมีแฟนโรคจิตอย่างที่ผมกลัวไหม The Dark Knight (2008)
I'm sure your girlfriend isn't aware of the beggar lifestyle you're living.ฉันมั่นใจ ว่าแฟนของคุณ ต้องไม่รู้ว่า คุณมีชีวิตอยู่เหมือนขอทานแบบนี้ Episode #1.7 (2008)
You're probably aware of my history with perspiration.ืทางคุณคงได้ตระหนักถึง ข้อมูลเก่าถึงเรื่องเหงื่อผม Frost/Nixon (2008)
I'm aware of that.ข้อนั้นผมทราบ Death Note: L Change the World (2008)
So, you'll be aware of the situation in which our great nation presently finds itself.งั้น เธอก็รู้ดีสินะ ถึงสถานการณ์ตอนนี้... ว่าประเทศอันยิ่งใหญ่ของเรา กำลังเป็นอย่างไรอยู่ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Are you aware of an impending attack on the planet Earth?คุณทราบใช่ไหมว่าจะมีการ จู่โจมดาวโลกในเวลาอันใกล้นี้ ? The Day the Earth Stood Still (2008)
I'm well aware of your resume, Griffin.ฉันรู้ประวัติการทำงานนายดี กริฟฟิน Safe and Sound (2008)
I'm aware of our final objective, general.ผมรู้เป้าหมายสุดท้ายของเราดีครับท่าน Safe and Sound (2008)
You're unaware of the influenceนายไม่รุ้หรอกว่าฉันมีอิทธิพลแค่ไหน Boxed In (2008)
How many species are we aware of?มีชีวิตกี่สายพันธ์ที่เราตระหนักถึง... Home (2009)
I'm aware of the situation.ฉันตระหนักดี ถึง สถานะการ์นี้ Chapter Five 'Exposed' (2009)
- I'm aware of that.ผมก็รุ้เรื่องพวกนั้น Chapter Five 'Exposed' (2009)
I am aware of your earlier vote.ผมตระหนักถึงผลการลงคะแนน ของพวกท่านดีครับ.. Invictus (2009)
Are you aware of what's happening on your base?คุณรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น ที่ฐานของคุณเหรอครับ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I'm aware of that, yes.ฉันจำได้,ใช่ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
I was made aware of some modifications made to the Chief of Staff's office.ผมได้รับทราบถึงการปรับแต่ง ที่ทำไว้กับห้องทำงาน ของหัวหน้าคณะทำงาน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I'm aware of that, Martin.ฉันเข้าใจดี มาร์ติน Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
I am fully aware of the implications if this goes public.ผมเข้าใจดีว่า มันจะเกิดผลกระทบอย่างไร ถ้าเกิดเรื่องนี้ออกไปสู่สาธารณะชน Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
If we handle it right, dubaku won't be aware of the deceptionถ้าเราจัดการถูกต้อง ดูบากูจะไม่รู้ว่าถูกหลอก Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
I'm aware of that, ma'am.ผมทราบดีครับ ท่าน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I'm aware of that.ฉันทราบเรื่องนั้น Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
I don't imagine you're quite aware of the service you and Mr. Bauer provided this corporation last night.ผมยังไม่แน่ใจว่าคุณได้ตระหนัก เกี่ยวกับงานคุณดีแล้ว คุณกับคุณบาวเออร์ เพิ่งร่วมมือกันเมื่อคืน Duplicity (2009)
I'm well aware of that.นั่นผมทราบดีครับ Julie & Julia (2009)
- Any grievances or threats that you're aware of?- มีคนไม่พอใจหรือข่มขู่คุณไหม Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
I'm aware of that.ฉันทราบดีเรื่องนั้น I Knew You Were a Pig (2009)
But mr. Purcell's neighbors weren't aware of the context of his remarks.แต่เพื่อนบ้านของคุณเพอร์เซลไม่ได้ ยินว่าเขาพูดว่าอะไร Hey! Mr. Pibb! (2009)
Hewes is even aware of these confidential files,your honor, is because she represented a high-ranking employee of ours in a criminal matter.เพราะเธอเป็นตัวแทนของคนงานของเรา ที่เกี่ยวกับอาชญากรรม Hey! Mr. Pibb! (2009)
Are you aware of any fraudulent activity being conducted on behalf of ultima national resources?เป็นเพราะคุณรู้ว่ามีการฉ้อโกง เกิดขึ้นในนามของ UNR ใช่รึเปล่า Hey! Mr. Pibb! (2009)
Six months ago I was made aware of a situation so devastating that, at first, I refused to believe it.เมื่อ 6 เดือนก่อน มีรายงานสถานะการณ์ ที่อาจเกิดการทำลายล้างที่รุนแรง ซึ่งในครั้งแรก ผมเองก็ปฏิเสธที่จะเชื่อ 2012 (2009)
I am fully aware of who I just married.ผมรู้เรื่องของคนที่ผมเพิ่งแต่งงานด้วยเป็นอย่างดี Double Blind (2009)
You're standing at the top of Suzuran. You should be more aware of that!วิธีนี้อาจเกิดขึ้นกับ มากีเซะ! Crows Zero II (2009)
SO YOU CAN BE AWARE OF, UH... ♪ HERE COMES MY GIRL ♪ WHAT'S HAPPENING AROUND YOU.มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณหรือ Soul Mates (2009)
NOT THAT I'M AWARE OF.ไม่เคยได้ยินนะ Zoe's Reprise (2009)
Were you aware of a trip he took recently to galicia, spain?คุณเคยได้ยินหรือเปล่าว่าเขาเดินทางไปเมืองกาลิเซีย สเปน Demonology (2009)
Not that i'm aware of.ไม่มีเลย Demonology (2009)
Well, now that I'm aware of this,-ยังไงล่ะ! สิ่งที่ผมรู้ตอนนี้คือ Home Is the Place (2009)
Yes, Orson, we're all aware of how you got the job.ใช่ค่ะ ออร์สัน ทุกคนเขารู้กันหมดแหละว่าทำไมคุณถึงได้งานนี้ทำ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Sadly, the man who climbed into her window that night was unaware of this... but rose was more than happy to explain it to him.น่าเศร้าที่ผู้ชายคนที่ปีนเข้าไปทางหน้าของเธอคืนนั้น ไม่รู้เรื่องอะไรเลยซักนิด แต่โรสมีความสุขซะยิ่งกว่าอะไร Rose's Turn (2009)
Look, I wasn't aware of my childฟังนะ ผมไม่เคยรู้เรื่องลูกของผม Gone with the Will (2009)
This school has been aware of the "gossip girl" web site for some time.โรงเรียนนี้ได้คอยดู เว็บไซด์ กอสสิบเกิร์ล เป็นเวลาพักนึงแล้ว จนกระทั่งตอนนี้ หัวข้อได้เพ่งเป้าไปที่เด็กนักเรียน Carrnal Knowledge (2009)
You're aware of the shooting on Curzon Street, two dead?คุณรู้เรื่องเหตุยิงกันที่ เคอร์สันสตรีทหรือยัง? ตายสอง Harry Brown (2009)
I'm not even aware of it.ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำอะไร Potlatch (2009)
I don't believe that the fishermen here are aware of that.เรียกโจสิ The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aware ofAlready he was aware of it.
aware ofAre you aware of anything concerning his past life?
aware ofAre you aware of the fact that you are not spoken well of?
aware ofDrivers should be aware of the traffic rules.
aware ofHe doesn't seem to be aware of the problems.
aware ofHe is aware of his danger.
aware ofHe is aware of his own fault.
aware ofHe must be aware of the danger.
aware ofHer mother is not aware of her illness.
aware ofHe seems to be unaware of his mistake.
aware ofHe was aware of a sharp pain.
aware ofHe was aware of being watched.
aware ofHe was aware of my presence but he did not greet me.
aware ofHe was aware of the danger.
aware ofHe was not aware of the danger.
aware ofHe was unaware of the danger.
aware ofHe was unaware of the enormity of the offense.
aware ofHe was unaware of the situation.
aware ofHowever the protagonist is aware of his own mistakes.
aware ofHowever the survivors are unaware of that fact.
aware ofI am aware of the fact.
aware ofI became aware of being closely observed by a man sitting next to me.
aware ofI became aware of someone looking at me.
aware ofIs he aware of the difficulty?
aware ofIt follows from this that he was aware of the fact.
aware ofI took it for granted that you were aware of the danger.
aware ofIt seems that he is aware of the fact.
aware ofIt should be stressed that we are often influenced by advertising without being aware of it.
aware ofI was aware of being watched.
aware ofI was aware of that fact..
aware ofI was aware of the danger.
aware ofI was aware of the trick in this magic.
aware ofI was not aware of a mosquito biting my arm.
aware ofI was not aware of her absence.
aware ofI was not aware of his absence from the meeting.
aware ofI was not aware of his presence.
aware ofI was not aware of the danger until they warned me.
aware ofI was not aware of the trick.
aware ofI wasn't aware of the time.
aware ofMany European people are aware of environmental problems.
aware ofMore and more people are becoming aware of the dangers of smoking.
aware ofNo one was aware of her literary talent.
aware ofParticipating in the General Meeting made me aware of the new technology of data transportation.
aware ofShe is aware of my secret plan.
aware ofShe is not aware of her beauty.
aware ofShe may not be aware of the danger.
aware ofShe was aware of his eyes.
aware ofShe was aware of the danger of the frozen road.
aware ofShe was aware of their hostile feelings toward her.
aware ofThe boy isn't aware of his parents' efforts to raise him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้แน่แก่ใจ[V] exactly know, See also: realize, be aware of, be sure, be certain, be confident, Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่แก่ใจ, Example: ตั้งแต่นี้ผมคงไม่เตือนเขาอีกแล้ว เพราะรู้แน่แก่ใจแล้วว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของผม
ถึงบางอ้อ[V] realize, See also: be aware of, Syn. เข้าใจ, Example: ผมมาถึงบางอ้อว่างานนี้ใครเป็นกุนซือของผอ.ทศท, Notes: (ปาก)
ตระหนักถึง[V] realize, See also: become aware of, Example: พ่อแม่จะตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในแง่ที่จะเป็นบันไดไปสู่ความก้าวหน้า, Thai definition: รู้ชัดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
รู้สำนึก[V] realize, See also: become aware of, understand, comprehend, know the way of the world, Syn. รู้สึกตัว, มีจิตสำนึก, Example: เด็กเมื่อโตขึ้นจะค่อยๆ รู้สำนึกในการที่จะรับผิดชอบตนเองและสังคมมากขึ้น
รับรู้[V] acknowledge, See also: recognize, be aware of, Syn. รับทราบ, Example: ครูเล่าถึงพฤติกรรมและผลการเรียนของเด็กให้ผู้ปกครองรับรู้
รู้ดี[V] know well, See also: know clearly, perceive clearly, be aware of, understand, Example: พวกเธอรู้ดีในเรื่องอดีตและอนาคต แต่ไม่รู้เลยว่าเรื่องในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาอย่างไรบ้าง, Thai definition: รู้แจ่มแจ้ง, รู้ชัดแจ้ง
รู้ความ[V] know, See also: be aware of, understand, Syn. รู้เรื่องรู้ราว, Example: ฉันเห็นมันมาตั้งแต่มันยังไม่รู้ความ, Thai definition: เข้าใจเรื่องราวรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
รู้ตัว[V] be aware of, See also: be conscious of, Syn. รู้สึกตัว, Example: ท่านเองก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเมื่อเป็นเด็ก ท่านเองก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน
รู้สึกตัว[V] realize one's error, See also: become aware of, Syn. สำนึกตัว, รู้สำนึก, Example: เขาจะรู้สึกตัวก็ต่อเมื่อมีหลักฐานมามัดตัวเขา, Thai definition: รู้ว่าตนได้ทำผิดไป
รู้สึกตัว[V] be conscious of, See also: be aware of, Syn. มีสติ, Example: เมื่อเด็กเพลินจะแสดงอะไรออกมาโดยไม่รู้สึกตัว
สำนึก[V] be aware of, See also: be conscious of, be mindful of, be conversant with, be familiar with, Syn. รู้สึก, รับรู้, Example: ทุกคนสำนึกอยู่ในใจดีว่า การที่ครูสั่งสอนเอาจริงเอาจังก็เพราะต้องการให้ได้ดี
คืนสติ[V] be conscious of, See also: be aware of, come to realize, Syn. ได้สติ, Example: เขาคืนสติคิดขึ้นมาได้ก็เพราะคำพูดของอาจารย์, Thai definition: ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้, กลับรู้สึกตัวได้
คิดได้[V] realize, See also: become aware of, comprehend, understand, Example: เขาคงจะคิดได้ เลยกลับมาเรียนเอาปริญญาแทนที่จะเกเรไปวันๆ, Thai definition: พิจารณาจนเห็นจริงแล้วทำในสิ่งที่ถูกที่ควร
รู้อยู่แก่ใจ[V] realize, See also: aware of, know, Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่เต็มอก, Example: นายกฯ แต่งตั้งเขาให้ไปคุมทหารทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่า เขากับผู้นำทหารชุดปัจจุบันเป็นขมิ้นกับปูนกัน, Thai definition: ตระหนักดี
ได้สติ[V] come to realize the truth, See also: wake up to reality, realize, be conscious of, be aware of, Syn. สำนึกได, ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้, กลับรู้สึกตัวได้, Ant. เสียสติ, Example: พอได้สติเขาเกิดรู้สึกเสียใจที่ได้ทำไป
ไม่รู้ไม่เห็น[V] be unaware of, See also: be unknowing, be ignorant of, Syn. ไม่รู้เรื่อง, Example: ผู้ต้องหายังคงปากแข็งปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นกับยาบ้าจำนวนนี้
ชำนัญ[V] know, See also: be aware of, understand, comprehend, perceive, Syn. รู้
ตื่น[V] be aware of, See also: realize, wake up to something, Thai definition: รู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
ไหวตัว[V] be alert, See also: be on the move, be on tiptoe, be awake, be aware of, Syn. ไหวทัน, รู้ตัว, รู้ทัน, Example: คนร้ายไหวตัวเสียก่อนตำรวจจึงพลาดการจับกุม, Thai definition: เคลื่อนไหวเพราะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
ไหวทัน[V] be aware of, See also: be awake, be on tiptoe, be on the move, be alert, Syn. ไหวตัว, รู้ทัน, รู้ตัว, Example: ตำรวจไหวทันเสียก่อนจึงไม่พลาดท่าผู้ร้าย, Thai definition: นึกรู้ทัน
รู้ทันเหตุการณ์[V] be aware of the facts, See also: be cognizant of the facts, Example: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้
รู้ทันเหตุการณ์[V] be aware of the facts, See also: be cognizant of the facts, Example: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of   FR: réaliser
รับรู้[v.] (raprū) EN: acknowledge ; recognize ; be aware of   FR: reconnaître ; admettre
รู้ดี[v. exp.] (rū dī) EN: know well ; know clearly ; perceive clearly ; be aware of ; understand   FR: bien connaître
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of   FR: connaître ; savoir ; être au courant
รู้สึกตัว[v. exp.] (rūseuk tūa) EN: realize one's error ; become aware of ; become conscious ; come to the conscious   FR: percevoir ; prendre conscience
รู้ตัว[v.] (rūtūa) EN: be aware of ; be conscious of   FR: être conscient ; être lucide
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with   FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
ทราบ[v.] (sāp) EN: know ; understand ; realize ; be aware of   FR: savoir ; connaître
ที่ต่ำที่สูง[xp] (thī tam thī sūng) EN: unmindful of one's own place ; unaware of one's place or social standing   
ตระหนักถึง[v. exp.] (tranak theung) EN: realize ; become aware of   
ยิน[v.] (yin) EN: become aware of ; perceive by the ear   FR: entendre ; percevoir

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bemerkento become aware of [Add to Longdo]
sich über etw. im Klaren seinto be aware of sth. [Add to Longdo]
Das dürfte Ihnen bekannt sein.You're probably aware of it. [Add to Longdo]
Ich weiß wohl, dass ...I am perfectly aware of the fact that ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
気付く(P);気づく[きづく, kiduku] (v5k) to notice; to recognize; to recognise; to become aware of; to perceive; to realize; to realise; (P) [Add to Longdo]
心得る[こころえる, kokoroeru] (v1,vt) (1) to know; to understand; to be aware of; to regard as; to take for; (2) to consent; to agree; (P) [Add to Longdo]
着眼大局[ちゃくがんたいきょく, chakugantaikyoku] (n) having an eye to the big picture; being aware of the general situation [Add to Longdo]
白河夜船;白川夜船;白川夜舟(iK)[しらかわよふね;しらかわよぶね, shirakawayofune ; shirakawayobune] (exp) (1) being fast asleep (and totally unaware of what is going on around one); (2) know-it-all manner [Add to Longdo]
百も承知[ひゃくもしょうち, hyakumoshouchi] (exp) knowing only too well; being fully aware of [Add to Longdo]
不知不識[ふちふしき, fuchifushiki] (n,adj-no) (See 知らず識らず) not aware of what one is doing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知道[zhī dao, ㄓ ㄉㄠ˙, ] know; be aware of, #189 [Add to Longdo]
感觉[gǎn jué, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] to feel; to become aware of; feeling; sense; perception, #356 [Add to Longdo]
缺心眼[quē xīn yǎn, ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] (derogatory) having no consideration; inconsiderate; unaware of one's obligation, #44,584 [Add to Longdo]
燕雀处堂[yàn què chù táng, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ, / ] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise, #947,945 [Add to Longdo]
处堂燕雀[chù táng yàn què, ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise [Add to Longdo]
螳蜋捕蝉[táng láng bǔ chán, ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ ㄅㄨˇ ㄔㄢˊ, / ] the mantis stalks the cicada, unaware of the oriole behind (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子); to pursue a narrow gain while neglecting a greater danger [Add to Longdo]
螳蜋捕蝉,黄雀在后[táng láng bǔ chán, ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ ㄅㄨˇ ㄔㄢˊ, huang2 que4 zai4 hou4, / ] The mantis stalks the cicada, unaware of the oriole behind (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子); to pursue a narrow gain while neglecting a greater danger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top