Search result for

*attest*

(118 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: attest, -attest-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attest[VT] ทำให้ชัดเจน, Syn. make clear, demonstrate
attest[VT] พิสูจน์ว่าจริง
attest to[PHRV] ยืนยัน, See also: เป็นเครื่องพิสูจน์, เป็นเครื่องยืนยันถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attest(อะเทสทฺ') vt.,vi. เป็นพยาน,รับรอง,พิสูจน์,ให้การ,ยืนยัน,ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ,เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor,attestator n.
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน

English-Thai: Nontri Dictionary
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attestเป็นพยาน, ให้การเป็นพยาน, ลงชื่อเป็นพยาน, รับรองความถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestationการลงชื่อเป็นพยาน, การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestation clauseข้อกำหนดการลงนามประทับตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestation of willการรับรองการทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attesting witnessพยานรับรองลายมือชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
!Was hattest du denn vor? Domino (2005)
Pamela:Du hattest recht. A Call to Arms (2013)
I can certainly attest to that;ดิฉันยืนยันได้ Changeling (2008)
Proof that my husband is unfaithful, not proof that you are the fattest tart in Gaborone.พิสูทน์ว่าสามีฉันนอกใจ ไม่ใช่พิสูทน์ว่าเธอ คือนางยักษ์ขมู๋ขีร่านที่สุดในโกโบโรเน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You are the fattest tart in Gaborone!เธอคือนางยักษ์ขมู๋ขีร่านที่สุดในโกโบโรเน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
In Coosa county cemetery can attest to that fact.ในประเทษ คูซ่าสามารถบอกความจริงอะไรได้ The Price (2008)
If I remember correctly, you have two missing toes that can attest to that bag.ถ้าฉันจำได้อย่างถูกต้อง คุณมีนิ้วเท้า 2 นิ้วที่มันหายไป Prison Break: The Final Break (2009)
Uh, no, but as you can attest, Dr. Brennan, scientists usually don't kill for them.อ่า ไม่ แต่คุณสามารถให้การ ยืนยันได้นะ ดร.เบรนเนน นักวิทยาศาสตร์ปกติแล้ว จะไม่ฆ่าเพื่อให้มันมา A Night at the Bones Museum (2009)
I've got the list of the fattest teachers in my school.ผมมีบัญชีรายชือ ครูจำหมำของโรงเรียน Planet 51 (2009)
Moses, native American shamans -- almost all religious leaders and spiritual guides have attested that they were struck by vivid and thunderous messages from the creator himself.ไม่ใช่แค่ว่าประสบการณ์ทาง จิตวิญญาณสามารถเหนี่ยวนำให้เกิด แต่ที่บาง ที่รุนแรงที่สุดและ มีอิทธิพลวิสัยทัศน์ทางศาสนา Is There a Creator? (2010)
And as both of you can attest, I'm probably the meanest, so how come I'm the one still standing here talking to you?ถ้าจะเปรียบเทียบกัน ฉันคงเป็นคนใจร้ายที่สุด แล้วทำไมถึงเป็นฉัน ที่รอดมายืนหัวโด่คุยกับพวกนายอยู่นี่? Funeral (2011)
The only murder that we know of, the only murder that is an attested fact, is the murder committed by this man here, Patrick Jane-- a murder committed out of misguided lust for personal vengeance.การฆาตรกรรมเดียวที่เรารู้ ฆาตรกรรมเดียวที่พิสูจน์ว่าเป็นจริง คือฆาตรกรรมอย่างเจตนา โดยชายคนนี้ เเพทริก เจน-- Scarlet Ribbons (2011)
Every year my dad would bring home the biggest, fattest gazelles he could find and then we'd all rip into their...ทุกๆปี พ่อฉันจะเอาเนื้อทรายที่ตัวใหญ่ที่สุด อ้วนที่สุด เท่าที่เขาจะหามาได้กลับบ้าน แล้วเราจะชำแหละ .. Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
Whilst this articulation is attested in the Indo-European descendants as a purely paralinguistic form it is phonemic in the ancestral form dating back five millennia or more.ขณะที่การเปล่งเสียงที่ถูกนั้น ต้องมีการพิสูจน์ได้ว่ามาจาก ผู้สืบทอดภาษาโบราณเป็นรูปแบบที่ นอกเหนือจากหลักภาษาศาสตร์ Prometheus (2012)
one, two, three, four... five witnesses who can attest to that fact.5 จะเป็นพยานให้การตามความเป็นจริง Django Unchained (2012)
Preferably with bars on their uniforms, who are willing to attest to Sully's heroism and kindness...โดยเฉพาะตราบนเครื่องแบบของพวกเขา ผู้ที่เต็มจะจะยืนยันความเป็นฮีโร่และความความดีของซุลลี่ และให้ทหารไปคุมข้างล่างไว้ Sweet Baby (2012)
"attested to bearing witness to the following conversation between both victims on the morning of June 24, 1947."เป็นพยานในบทสนทนา ระหว่างเหยื่อทั้งสอง ในตอนเช้าของ วันที่ 24 มิถุนายน 1947" The Blue Butterfly (2012)
The witnesses in Rome also attest the will grants the family domicile in Rome and the villa here in Capua.พยานในกรุงโรม ยังยืนยัน ทุนจะ ภูมิลำเนาของครอบครัวในกรุงโรม และวิลล่าที่นี่ในปัว Chosen Path (2012)
Yeah, I bet you have witnesses who can attest to that, too.ใช่ พนันได้เลยว่า คุณมีพยายนยืนยันเรื่องนั้นด้วย Kupale (2012)
I can attest to that.ผมยืนยันได้ Judgment Day (2012)
Wow. It's like the world's fattest man giving dieting tips.ว้าว มันเหมือนโลกที่คนอ้วน ให้คำแนะนำการไดเอทอยู่อ่ะ Out of the Frying Pan, Into the Inferno (2013)
I can attest. And now he's talking for you, too?ผมพิสูจน์ได้เลย และตอนนี้ The Friend in Need (2013)
Pelant sequestered his kernel with direct anonymous attestation.พาลานอายัดเคอร์เนลของเขาด้วย การรับรองโดยตรงที่ไม่ระบุชื่อ The Corpse on the Canopy (2013)
Declan can attest to how difficult it is to find a repairman on Labor Day.เดคแลนสามารถยืนยันได้ว่ามันยากอย่างไร ในการที่จะหาช่างซ่อมแอร์ในวันแรงงาน Sacrifice (2013)
You were there, I can attest to that.เธออยู่ที่นั่น ฉันยืนยันได้ Episode #1.4 (2013)
The drawings he made of the astronomical bodies he observed attest to his uncanny precision.ยืนยันถึงความแม่นยำลึกลับของเขา When Knowledge Conquered Fear (2014)
Everybody fights for Noelle. She's the fattest.ทุกคนแย่งนอนใกล้โนเอลเพราะเธออ้วนสุด Deadpool (2016)
The nose!Du hattest sie doch! The Blue Angel (1930)
He can attest to the divine one's generosity.จอมทัพพร้อมจะ ยกโทษให้ทั้งสิ้น 300 (2006)
You just bought another load of crap... from the world's fattest fertilizer salesman.แม่กำลังหลงคารมผู้ชาย ที่โกหกเก่งที่สุุดในโลกอยู่นะ The Simpsons Movie (2007)
I've got eight files in my office attesting to that.ผมมีแปดข้อหารอคุณอยู่บนโต๊ะ Photo Finish (2007)
So under possible penalty of perjury, as it relates to case file b1987004, do you,agent james ellison,today attest that all that you've recorded and said, case file's accurate and factual as far as your recollection can warrant?เอาละ ภายใต้บทลงโทษฐานให้การเท็จ ในแฟ้มคดีหมายเลข บี 1987004 นักสืบเจมส์ เอลลิสัน\ คุณรับรองหรือไม่ว่าคำให้การของคุณ Samson & Delilah (2008)
Hey, do you mind?Hey, gestattest du? The Wanderers (1979)
So these are your precautions, Nerva?Das waren also die Schritte, die du eingeleitet hattest, Nerva. Caligula (1979)
God, you had a bad night.Oh Gott, du hattest einen üblen Abend. Don't Go in the House (1979)
You and Burt have a big family, did you?Hattest du mit Burt eine große Familie? The Kinfolk (1979)
Did you nibble too much marmalade?Hattest du zu viel von der Marmelade genascht? Terror Express (1980)
- But you already took some!- Aber du hattest schon welche! Terror Express (1980)
You've always had an ability with these situations.Du hattest doch immer Glück in solchen Situationen. Space Croppers (1980)
Look, I don't know if this means anything to a Cylon or not, but I'm sorry, you're right.Ich weiß nicht ob des für einen Zylonen etwas bedeutet, aber es tut mir leid, du hattest recht. The Return of Starbuck (1980)
You must have blacked out.Du hattest wohl einen Blackout. The Furlough (1980)
You've had a very hard day.Du hattest einen harten Tag. The Outrage: Part 1 (1980)
- Did you have a lawyer?- Hattest du einen Anwalt? The Outrage: Part 1 (1980)
Our deal was 24 hours and I've already given you more than that.Du hattest bereits mehr als die vereinbarten 24 Stunden. The Outrage: Part 2 (1980)
Our deal was 24 hours and I've already given you more than that.Du hattest bereits mehr als die vereinbarten 24 Stunden. The Outrage: Part 2 (1980)
And then you came up with that idea to have a one-cent sale?Und dann hattest du die Idee für einen 1-Cent-Ausverkauf. The Outrage: Part 2 (1980)
You were having so much fun with Molly, I figured if I had a horse of my own maybe we could go riding together someday.Du hattest so viel Spaß mit Molly, ich dachte mir, wenn ich auch ein Pferd habe, können wir irgendwann zusammen ausreiten. The Outrage: Part 2 (1980)
Honey, you were just having a bad dream.Schatz, du hattest nur einen schlimmen Traum. The Premonition (1980)
- Have you ever had a premonition?- Hattest du schon mal eine Vorahnung? The Premonition (1980)
You were right, a vacation was all that I needed.Du hattest recht, ich brauchte einfach nur Urlaub. The Premonition (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attestHis success attest his diligence.
attestThe fingerprints on the knife attest to her guilt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้ำประกัน[V] guarantee, See also: ensure, assure, warrant, attest, insure, certify, Syn. รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, Example: การซื้อรถแบบผ่อนต้องมีคนมาค้ำประกันสัญญาอย่างน้อยหนึ่งคน
ยัน[V] insist, See also: verify, confirm, attest, Syn. ยืนยัน, Example: เมื่อต่างฝ่ายต่างยันกันด้วยหลักฐานเช่นนี้ ทำให้การตัดสินคดีเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน
เครื่องพิสูจน์[N] proof, See also: evidence, verification, attestation, Example: กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และจะจัดการสรรพสิ่งให้เรียบร้อยไปเอง
นำสืบ[V] attest, See also: bring witness or evidence to court, serve as proof of, Example: โจทก์นำสืบว่า จำเลยหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้, Thai definition: นำพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranabat) EN: notification of death   FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence   FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety   FR: garantir ; assurer ; certifier
นำสืบ[v.] (namseūp) EN: attest ; bring witness or evidence to court ; bring witnesses to prove ; serve as proof of   FR: amener des témoins à la barre
นิติกรณ์[n.] (nitikøn) EN: legalization ; certification ; authentification ; attestation   FR: légalisation [f]
เป็นพยาน[v. exp.] (pen phayān) FR: témoigner ; attester
ยัน[v.] (yan) EN: confirm ; affirm ; insist ; verify ; attest ; assure   
ยืนยัน[v.] (yeūnyan) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest   FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTEST    AH0 T EH1 S T
ATTESTS    AH0 T EH1 S T S
ATTESTS    AH0 T EH1 S S
ATTESTS    AH0 T EH1 S
FATTEST    F AE1 T AH0 S T
ATTESTED    AH0 T EH1 S T AH0 D
ATTESTING    AH0 T EH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attest    (v) (@1 t e1 s t)
attests    (v) (@1 t e1 s t s)
fattest    (j) (f a1 t i s t)
attested    (v) (@1 t e1 s t i d)
flattest    (j) (f l a1 t i s t)
attesting    (v) (@1 t e1 s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attest {n}; Beglaubigung {f}; Zeugnis {n} | Atteste {pl}; Beglaubigungen {pl}; Zeugnisse {pl}attestation | attestations [Add to Longdo]
Attest {n}; Bescheinigung {f} | Atteste {pl}; Bescheinigungen {pl} | medizinisches Attestcertificate | certificates | medical certificate [Add to Longdo]
Bescheinigung {f}attestation [Add to Longdo]
Krankmeldung {f} (ohne ärztliches Attest)self-certification [Br.] [Add to Longdo]
abgedroschen; banal; platt; nichts sagend {adj} | abgedroschener; banaler; platter | am abgedroschensten; am banalsten; am plattestentrite | triter | tritest [Add to Longdo]
attestierendcertificating [Add to Longdo]
beglaubigen | beglaubigend | beglaubigt | beglaubigt | beglaubigteto attest | attesting | attested | attests | attested [Add to Longdo]
bescheinigen | bescheinigtto attest | attested [Add to Longdo]
fett; dick {adj} | fetter | am fettestenfat | fatter | fattest [Add to Longdo]
flach; platt {adj} | flacher; platter | am flachsten; am plattestenflat | flatter | flattest [Add to Longdo]
glänzend; glatt {adj} | glänzender; glatter | am glänzendsten; am glattestenglossy | glossier | glossiest [Add to Longdo]
glatt {adj} | glatter | am glattestenslick | slicker | slickest [Add to Longdo]
glatt; sanft; weich; mild {adj} | glatter | am glattestensmooth | smoother | smoothest [Add to Longdo]
schlüpfrig; glitschig; rutschig; glibberig; glatt {adj} | schlüpfriger; glitschiger; rutschiger; glibberiger; glatter | am schlüpfrigsten; am glitschigsten; am rutschigsten; am glibberigsten; am glattestenglibbery | more slippery | most slippery [Add to Longdo]
Du hattest also Unrecht.So therefore you were wrong. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテスト[, atesuto] (n) attest [Add to Longdo]
証明謄本[しょうめいとうほん, shoumeitouhon] (n) attested copy [Add to Longdo]
誓言[せいげん, seigen] (n,vs) attestation; attest; vow or oath (made to the gods) [Add to Longdo]
認証[にんしょう, ninshou] (n,vs) (1) certification; attestation; authentication; confirmation; (2) Imperial attestation; (P) [Add to Longdo]
認証式[にんしょうしき, ninshoushiki] (n) attestation (investiture) ceremony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attest \At"test"\, v. t. [imp. & p. p. {Attested}; p. pr. & vb.
   n. {Attesting}.] [L. attestari; ad + testari to bear witness:
   cf. F. attester.]
   1. To bear witness to; to certify; to affirm to be true or
    genuine; as, to attest the truth of a writing, a copy of
    record.
    [1913 Webster]
 
       Facts . . . attested by particular pagan authors.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To give proof of; to manifest; as, the ruins of Palmyra
    attest its ancient magnificence.
    [1913 Webster]
 
   3. To call to witness; to invoke. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       The sacred streams which Heaven's imperial state
       Attests in oaths, and fears to violate. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attest \At*test"\, n.
   Witness; testimony; attestation. [R.]
   [1913 Webster]
 
      The attest of eyes and ears.       --Shak.
   [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 attest
   certificate; testimony
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 attest
   certificate; testimony
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 attest [ɑtɛst]
   certificate; testimony
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Attest [atɛst] (n) , s.(n )
   certificate
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top