Search result for

*at all times*

(66 entries)
(1.4434 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: at all times, -at all times-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At all times be above him, before him.ฉันต้องเหนือกว่าเขาทุกด้าน The Great Dictator (1940)
At least he used to carry lists of horses in his pocket at all times.อย่างน้อยเขาใช้ในการดำเนิน รายการของม้า ในกระเป๋าของเขาตลอดเวลา The Old Man and the Sea (1958)
We will have to get a killing lance and keep it onboard at all times.เราจะต้องได้รับการฆ่าแลนซ์ และเก็บไว้ที่แท่นขุดน้ำมัน ตลอดเวลา The Old Man and the Sea (1958)
Each platoon, troop or tactical unit will detail one man to carry the triangle at all times.แต่ละหมวดทหารหรือหน่วย ทางยุทธวิธี จะมีรายละเอียดของผู้ชายคน หนึ่ง เพื่อดำเนินสามเหลี่ยมทุกครั้ง How I Won the War (1967)
The symbol of our status is embodied in this pass which we must carry at all times but which no European even has to have.สถานภาพของเราถูกกำหนดโดยใบผ่านนี้ ซึ่งเราจะต้องนำติดตัวไปตลอด โดยที่คนยุโรปไม่ต้องทำ Gandhi (1982)
Will be prominently displayed on the screen at all times.จะปรากฏอยู่บนจอตลอดเวลานะ Mannequin: On the Move (1991)
He heads the North Side. He wears three guns on him at all times.เขาเป็นหัวหน้าแก๊งฝั่งเหนือ พกปืน3กระบอกตลอดเวลา . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
An inquiry is held where Detective Roy Washburn testifies that you acted professionally at all times.การไต่สวนยังคงค้างไว้... ...ขณะที่นักสืบ รอย วอชเบิร์น... ...ตรวจสอบว่าคุณแสดง ความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา Basic Instinct (1992)
You see, a driver must remain focused 100 % at all times.นายเห็นมั้ย คนขับจะต้อง มีสมาธิ 100% ตลอดเวลา Cool Runnings (1993)
Use this pen at all times for any notes.ใช้ปากกานี้ตลอดเวลา สำหรับบันทึกย่อใด ๆ In the Name of the Father (1993)
How many times have I told you ? Your work certificate you keep in your pocket at all times.บอกให้เอาใบจ้างงานติดตัวไว้ Schindler's List (1993)
Since your labor is housed on-site, it's available to you at all times.คนงานอยู่ที่นั่น... สะดวก Schindler's List (1993)
Well, call me crazy, but it is my philosophy that in order to be successful, one must project an image of success... at all times.จะว่าผมบ้าก็ได้ แต่มันเป็นเรื่องมายาเกี่ยวกับความสำเร็จ ที่ต้องสร้างภาพลักษณ์เอาไว้ก่อน American Beauty (1999)
"In order to be successful, one must project an image of success at all times." Stop it. Stop it."ถ้าอยากประสบความสำเร็จ คุณแสดงภาพความสำเร็จตลอดเวลา" หยุดนะ หยุดนะ # เธอยืนอยู่บนถนน # American Beauty (1999)
At all times they feel the presence of the Ring drawn to the power of the One.พวกเขารู้สึกถึง การปรากฎของเเหวน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
All Umbrella staff must wear their identity tags at all times.พนักงานทุกคนจะต้องติดบัตรประจำตัวตลอดเวลา Resident Evil (2002)
Mauser, I want forward and aft guns manned at all times.เมาเซอร์ ประจำการป้อมปืนทั้งหน้าหลังตลอดเวลา The Matrix Revolutions (2003)
He has placed a bounty on your lives. You must be careful at all times.เขาตั้งค่าหัวให้พวกเธอด้วยนะ ระวังไว้ด้วยล่ะ The Matrix Revolutions (2003)
Yes, I will do that, Mother I will be with you at all timesคะ ท่านแม่ หนูจะอยู่กับท่านแม่ตลอด The Great Jang-Geum (2003)
"Maintain the Mille Collines' dignity at all times, Paul."รักษาเกียติของโรงแรม Mille Collines ไว้ตลอดเวลานะ พอล Hotel Rwanda (2004)
Ladies and gentlemen, please keep all your belongings with you at all times.โปรดทราบ - กรุณาเก็บสัมภาระของท่านไว้กับตัวตลอดเวลา The Constant Gardener (2005)
- A woman must keep a man on his toes at all times.-ผู้หญิงต้องเคี้ยวเข็ญ ผู้ชายอยู่ตลอดเวลา An American Haunting (2005)
- If this entity can hear us at all times and is in all places...-ถ้าปีศาจนี้... ...ได้ยินเราพูดทุกอย่าง... ...และกระจายตัวอยู่ทุกที่... An American Haunting (2005)
Rookies are to wear their beanies at all times. Those are the rules.ไอ้เด็กใหม่ต้องใส่หมวกตลอดเวลานะ มันเป็นกฎหว่ะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Check this out. "Prisoner must be confined at all times.""หากว่าเค้ามีการเคลื่อนไหวจะไม่มีใครหยุดเค้าได้" X-Men: The Last Stand (2006)
The item in question is considerably smaller and far more valuable, something Sparrow keeps on his person at all times.นั่นสิ ของที่ว่านั่น จริงๆ แล้วมันมีขนาด เล็กกว่า หายาก และมีค่ามากกว่า อะไรที่ สแพร์โรว์ เก็บติดตัวไว้ตลอด Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
The key he keep with him at all times.กุญแจ.. เขาเก็บติดตัวไว้ตลอดเวลา Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
- Excuse me? - You're gonna keep your tongue in your mouth at all times...ขอโทษนะครับ นายจะต้องเก็บลิ้นของนายตลอดเวลา Just My Luck (2006)
I want them like that at all times. If the line's tangled, they'll fight.ผมอยากให้อยู่ในสภาพนี้ตลอด ถ้าพันกันล่ะก็ มันจะกัดกัน Eight Below (2006)
I thought the house of God was open to all people at all times.ผมคิดว่าโบสถ์เป็นสถานที่ของพระเจ้า ที่จะต้อนรับทุกๆคนทุกๆเวลา Bandidas (2006)
Please... stay with your zombie at all times, maintain an orderly line between the railings, and use our conveniently placed safety buttons...โปรดอยู่กับซอมบี้ของคุณตลอดเวลา รักษาลำดับแถวระหว่างราวเหล็กไว้ให้ดี และใช้บริการความสะดวกสบายจากปุ่ม... Fido (2006)
Man the desk at all times, got it.ต้องเฝ้าโต๊ะตลอดเวลา รับทราบค่ะ The Devil Wears Prada (2006)
But listen, everybody keep one cuff on a wrist at all times, so that if the guards come checking, we can put them on again quickly.แต่ฟังนะ ทุกคนต้องใส่กุญแจมือไว้ข้างหนึ่งเสมอ เผื่อยามมาตรวจจะได้ใส่กลับอย่างรวดเร็ว Rescue Dawn (2006)
From here on out, We'll want a protective detail on you at all times.จากนี้ไป เราต้องคุ้มครองคุณตลอดเวลา There's Something About Harry (2007)
But from here on out, We'll want a protective detail on you at all times.แต่จากนี้ไป เราต้อง คอยระวังภัยให้คุณตลอดเวลา Resistance Is Futile (2007)
The samples should be watched at all times.เลือดพวกนี้ควรคอยดูตลอดเวลา Resistance Is Futile (2007)
I happen to carry with me at all times. "ที่บังเอิญฉันมีติดตัวตลอดเวลา" American Duos (2007)
So you and the kids must remain on my side of the apartment at all times... until the custody battle is settled.ดังนั้นเธอและเด็ก ๆ ต้องอยู่ ข้างของฉันในอพาร์ตเมนท์นี้ ตลอดเวลา The Nanny Diaries (2007)
You'll handle member activities. Keep me in sight at all times.เธอคอยดูแลกิจกรรมของลูกค้า อยู่ภายในสายตาฉันไว้ตลอดด้วย High School Musical 2 (2007)
But what I do care about is his apparent fixation with watching you at all times.ที่ฉันสนก็คือ มันคอยมองดูนายอยู่ตลอดเวลาเลย Photo Finish (2007)
Between Yours And Hers At All Times. Have Fun.ระหว่างคุณกับเธอไว้ตลอด ขอให้สนุก Opening Doors (2008)
But, you know, an apology is not going to work, because Casey is combat ready at all times.แต่คุณรู้มั้ย การขอโทษก็ไม่ช่วยอะไรหรอก เพราะเคซี่เป็นพวกพร้อมลุยตลอดเวลา Chuck Versus the Sensei (2008)
Well, aren't you supposed to be combat ready at all times?เอ่อ แล้วคุณล่ะ ต้องพร้อมลุยตลอดเวลาด้วยมั้ย Chuck Versus the Sensei (2008)
From now on, I'm asking that everyone keep their card on them at all times.จากนี้ไป ฉันขอให้ทุกคนที่มีการ์ดเก็บมันไว้กับตัว ตลอดเวลา Selfless (2008)
For now but I want eyes on him at all times.ตอนนี้ แต่ต้องคอยเฝ้าเขาตลอดเวลา Easy as Pie (2008)
At all times.ตลอดเวลา The Dreamscape (2008)
You must listen to my voice at all times.คุณต้องคอยฟังเสียงผมตลอดเวลา The Dreamscape (2008)
Or because he wants to make sure that we have a suspect at all times.In my opinion, all you've got are a few bruises. And I think you need to have a lot more than that Power Trip (2008)
They'll know that we're trying to get ears in there at all times.พวกเขารู้ว่าเราจะดักฟังตลอดเวลา Minimal Loss (2008)
To know what they're up to at all times. don't you agree?คือรู้ความเป็นไปของพวกเขาตลอดเวลา คุณเห็นด้วยใช่มั้ย? The Magnificent Archibalds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at all timesFasten your seat belt at all times.
at all timesNo man is wise at all times.
at all timesPolite Americans are polite at all times.
at all timesThis rule holds good at all times.
at all timesYou are in my thoughts at all times.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกครั้ง[ADV] always, See also: every time, at all times, all the time, Syn. เสมอ, ประจำ
ทุกคราว[ADV] every time, See also: at all times, all the time, Syn. ทุกครั้ง, เสมอ, Example: ทุกคราวที่แม่ไปเยี่ยมปู่ ต้องนำผลไม้ไปฝากเสมอ
อย่างสม่ำเสมอ[ADV] always, See also: constantly, continuously, invariably, at all times, Example: การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
อย่างสม่ำเสมอ[ADV] always, See also: constantly, continuously, invariably, at all times, Example: การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jederzeitat all times [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰に日に;影に日に[かげにひに, kagenihini] (adv) at all times; at any time; in rain or shine; reliably [Add to Longdo]
何時でも[いつでも(P);なんどきでも, itsudemo (P); nandokidemo] (adv) (uk) (See 何時だって) (at) any time; always; at all times; whenever; (P) [Add to Longdo]
常住坐臥[じょうじゅうざが, joujuuzaga] (n-adv) at all times; day in, day out; constantly; always [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夙夜[sù yè, ㄙㄨˋ ㄧㄝˋ, ] morning and night; always; at all times [Add to Longdo]
从来[cóng lái, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ, / ] always; at all times; never (if used in negative sentence) [Add to Longdo]
无一事而不学,无一时而不学,无一处而不得[wú yī shì ér bù xué, ˊ ㄧ ㄕˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, wu2 yi1 shi2 er2 bu4 xue2 , wu2 yi1 chu3 er2 bu4 de2, / ] Study everything, at all times, everywhere (Chu Xi 朱熹) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top