หรือคุณหมายถึง %aßez%?
Search result for

*assez*

(33 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: assez, -assez-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
debris of Malassez; epithelial rests of Malassezเศษเยื่อบุผิวมาลาเซ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
epithelial rests of Malassez; debris of Malassezเศษเยื่อบุผิวมาลาเซ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malassezia Furfurมาลาสซีเซียเฟอร์เฟอร์, มาแลสซิเซียเฟอร์เฟอร์, เชื้อเกลื้อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Aw, tais-toi.- Assez, toi. Hold That Tiger (1965)
Aw, tais-toi! Tais-toi to you!- Assez, toi dich selbst, du Arsch. Hold That Tiger (1965)
They saw them together at the theater.Und man hat vom Terry-Theater aus gesehen, wie sich Beide gemeinsam auf der Strassezeigten... Lucía (1968)
I don't say that you Americans win, but we lose.Gewonnen habt ihr auch nicht wirklich, aber wir haben verloren! AssezApocalypse Now (1979)
Well, world-class time is 28, 29 minutes.Nun, die Weltklassezeit liegt bei 28 bis 29 Minuten. Heaven Nose, Mister Smith (1988)
§§§ See how the breeding shows Ooo §§§Jeder Schritt 'ne Wucht Da zeigt sich Rassezucht Oliver & Company (1988)
You'll soon pass your exams, young man...Vous passez votre examen tres prochainement. Character (1997)
Have a good evening, sir.Passez une bonne soirée, monsieur. Something's Gotta Give (2003)
Jumbo came through.Jumbo besorgte Klassezeug. We Own the Night (2007)
"Pourriez-vous... "assez gentilpourriez vous assez gentil, Return to Cranford: Part One - August 1844 (2009)
[Speaking french]Cassez-vous. (Auf geht´s.) Isobel (2010)
At first we thought it was a stroke, but we suspect it was just a syncope. We'll be transferring her to a first-class room... with her own TV and terrace, right, Vroni?Zerst hamma glaubt ein kleines Schlagerl, aber... das war vermutlich nur der Kreislauf... und deswegen werden wir sie auch jetzt aufs Klassezimmer verlegen, mit am Fernseher und einer liaben Terrasse, gell Schwester Vroni, The Unintentional Kidnapping of Mrs. Elfriede Ott (2010)
When there's killing that you could've prevented, it will sour your classroom forever. Maybe.Wenn es Morde gibt, die du hättest verhindern können, wirst du dich in deinem Klassezimmer nie wieder wohl fühlen. Coquilles (2013)
Five expulsions, four misdemeanors, three fake I.D.'s, two attempts at the 11th grade, and a partridge in a pear tree.FünfSchulverweise, vierVegehen, dreigefälschteI.D., zweiVersuche,die11. Klassezubestehen, undeinRebhuhnineinemBirnbaum. Pilot (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
หน่าย[v.] (nāi) EN: be tired of ; be sick of ; be fed up ; be bored with ; have had enough of   FR: en avoir assez de ; être fatigué de ; être malade de ; être lassé ; être dégoûté
เหนื่อยหน่าย[v.] (neūay-nāi) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of   FR: être fatigué de ; en avoir assez de
เนิ่น[adv.] (noēn) EN: early ; early enough   FR: tôt ; très tôt ; assez tôt
นอนไม่อิ่ม[v. exp.] (nøn mai im) FR: ne pas avoir assez dormi
ออกจะ[X] (økja) EN: rather ; somewhat   FR: plutôt ; assez
เพียงพอ[X] (phīengphø) EN: enough ; sufficient ; adequate   FR: suffisant ; assez ; suffisamment
พอ[X] (phø) EN: enough   FR: assez ; suffisamment
พอแล้ว[v. exp.] (phø laēo) EN: stop it !   FR: ça suffit ! ; assez !
พอเพียง[adv.] (phøphīeng) EN: enough   FR: assez (de) ; suffisamment de
ระอา[v.] (ra-ā) EN: be tired of ; be fed up with   FR: en avoir marre (fam.) ; en avoir assez de ; être fatigué de ; être las de
ยุ่ง ๆ หน่อย[adj.] (yung-yung nøi) EN: be rather busy   FR: être assez occupé

French-Thai: Longdo Dictionary
assez(adv) มากเพียงพอ ex: J'ai assez mangé., See also: S. suffisant,
pas assez(adv) ไม่พอ เช่น ce n'est pas assez cuit. นี่มันยังสุกไม่พอ
assez(adv) เพียงพอ, พอเพียง เช่น assez d'agent เงินที่เพียงพอ

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  assez [ase]
     enough; quite; rather; sufficiently
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top